FORPRINT
Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk
Podzim 2013
Téma:
P
apírna
Cartiere del Garda
Rozhovor s Petrem Breburdou:
Ospap je/není Ospap
Technologie:
N
ové UV inkjety
:Anapurna od Agfy
VZÁCNÝ TISK – příležitost
pro vybranou klientelu
Unikátní replika vydání
K. J. Erbena KYTICE
(z roku 1924)
s bohatými ilustracemi
ak. mal. Václava Součka
v dřevěné dárkové kazetě
Jen 999 číslovaných
a certifikovaných výtisků,
z nichž první převzal
20. 6. 2013
prezident republiky
MILOŠ ZEMAN
Výtisky číslo 2–5 převezmou pan Milan Štěch,
předseda Senátu ČR, premiér ČR, předsedkyně
poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Miroslava Němcová a ministr kultury ČR
Cena 2 990 Kč
(včetně poštovného a balného)
Další číslované certifikované výtisky můžete objednávat na:
www.knihakytice.cz nebo www.bvd-knihy.cz
Kniha nebude k dostání
v žádném knihkupectví,
lze si ji zajistit
pouze přímou objednávkou,
která Vám bude doručena
prostřednictvím PPL.
ČÍSLO 999 EXEMPLÁŘŮ
JE KONEČNÉ!
T E N T O V Z Á C N Ý T I S K N E B U D E N I K DY D O T I S KO VÁ N ! ! !
Obsah
4
6
9
10
16
18
20
21
22
23
24
26
28
30
32
34
Novinky
Rozhovor | ospap je/není ospap (rozhovor s Petrem
Breburdou)
Papíry | Nabídka natíraných papírů zjednodušena
téma | kvalitu natíraných papírů stráží Garda
tiskové papíry | Explorer z eukalyptu pro kancelář,
kreativní papíry v příkladech
Packaging | Nový obalový web ospapu, obalové řešení
pro polygrafii
soutěže | ospap ocenil kreativní studenty
Veletrhy | Den signmakingu opět v Bratislavě
Veletrhy | střípky z londýnské fespy
Instalace | fréza Vhf v tiskárně Galaxi
samolepicí fólie | Ekologičtější fólie tMP od avery
technologie | Nové uV inkjety :anapurna od agfy
technologie | kala uvedla laminátor arkane 160, Nová
generace ekosolventu: seiko colorPainter M-64s
technologie | sublimace na textil s Mutohem ValueJet
1624W, Inkousty uMs: to nejlepší z eko- i mildsolventu
Profily zaměstnanců | 6 otázek pro
Ze zákulisí ospapu | ospap v novém kabátě
Vážení přátelé,
10
26
16
když jsem v minulém editorialu zmiňoval, že
novinky jsou všude okolo nás, věděl jsem, že v čísle
dalším, tedy tomto, budeme mít pro Vás opět něco
připraveno. Tentokráte je to změna názvu společnosti
a vystupování pod jednou značkou všude, kde v Evropě
fungujeme. Tentokráte se tato změna „neuvařila“
jen u nás, ale byla výsledkem rozhodnutí majitelů
korporace a plně v souladu s dlouhodobou strategií
firmy. Více se dočtete uvnitř magazínu.
Takže vítejte u nového čísla ForPrintu, které pro Vás
připravila firma Paperlinx Czech Republic. Těmi všemi
změnami, kterými jsme obklopeni, si člověk vlastně
říká, že se pořád něco děje. A přitom si asi přeje, aby
měl více klidu či už měl něco zcela hotovo. Jak tak
nad tím přemýšlím, to není asi už možné. Mění se
vše okolo nás, měníme se i my. Změna bude neustálý
proces. A teď si jsem zcela jist, že tato slova jsem při
vysvětlování změn minulých už jednou v takovémto
povídání použil. Dělali jsme změny a děláme je
i nadále. A Vy také, nebo ne ? Tak ať nám to všem jde,
jen zachovejme chladnou hlavu a bystrý rozum.
Budeme moc rádi, když Vám nové číslo magazínu
poslouží nějakou novou či zajímavou informací.
A budeme i rádi, když nám to dáte vědět. Rádi
změníme cokoli, co Vám přinese nějaký užitek.
… a to jsme zase u těch změn…
Takže se mějte.
Petr Breburda
FOrprint – magazín společnosti osPaP, a. s.,
k hrušovu 4/292, 102 23 Praha 10, [email protected], www.ospap.cz.
Redakční rada: Petr Breburda, Marek Juda, Martina Peřinková.
Vydavatelství (redakční a grafické zpracování, tisk): astRoN studio cZ, a.s., Veselská 699, 199 00 Praha 9 – Letňany.
Výkonný redaktor: Miroslav Dočkal, editorka: Martina Peřinková – [email protected], grafická úprava: Ivo krátký.
Vychází dvakrát ročně v Praze. Mk ČR E 19205.
obálka je vytištěna na papír GardaMatt 170 g/m2.
FORPRiNT 02/2013 | 3
novinky
Zákaznický servis Ospapu
dostupný i chatem
Divize Sign&Display
přejmenována na VTS
Od počátku loňského roku nesla bývalá dceřiná společnost
Ospapu Multiexpo název divize (čili obchodní jednotky –
BU) Sign & Display. Tento název totiž pro své aktivity spojené
s papírovými i nepapírovými materiály a technologiemi pro
výrobu reklamy a signmaking používaly i jiné společnosti
skupiny PaperlinX. V souvislosti se změnami a rozšiřováním
nabídky, která může zahrnovat například i elektronická LED
a další zařízení, přejmenovaly společnosti skupiny PaperlinX
v rámci svého rebrandingu pod mateřskou společnost, o kterém
píšeme na jiném místě tohoto čísla, i tuto část svých aktivit. Nyní
tedy bývalá divize Ospapu Sign & Display nese název Visual
Technology Solutions (VTS, čili Vizuální technologická řešení).
Ospap a. s. recykluje
Naše společnost zajistila v roce 2012 recyklaci 140 tun
obalových odpadů v systému Eko-kom. Tím snížila produkci
skleníkových plynů o 58 tun ekvivalentu CO2 a uspořila 1 402 GJ
energie. Toto množství energie představuje například tři dny
spotřeby elektřiny na veřejné osvětlení v hlavním městě Praze.
Již v minulém čísle časopisu ForPrint jsme vás informovali
o spuštění e-shopu Ospapu, jehož objem prodeje neustále
roste. Pro další zkvalitnění našich služeb připravil zákaznický
servis Ospapu další novinku: kromě telefonického a e-mailového
spojení s ním můžete komunikovat i prostřednicvím chatu.
FSC ČR spustila
počítačovou hru Lesária
Česká pobočka neziskové organizace FSC (Forest Stewardship
Council), jejíž certifikaci udržitelného lesního hospodářství
nabízí u některých papírů i Ospap, spustila pro veřejnost
strategickou počítačovou hru Lesária, která simuluje práci
správce lesa a umožní tak hráčům vyzkoušet a ověřit si znalosti
správného lesního hospodaření podle pravidel FSC. Počítačová
hra Lesária je první podobnou strategickou hrou v českém
prostředí. Jejím cílem je hravou a nenásilnou formou vzdělat
hráče v oblasti šetrného lesního hospodaření. Úspěšnost hráče se
počítá podle toho, jak naplňuje základní pilíře FSC hospodaření
– ekologický, ekonomický a sociální. Hráči tedy plní jednotlivé
úkoly nejen v oblasti ochrany lesa, kdy musí předcházet např.
rozšíření škůdců v lese, dbát na správnou druhovou skladbu lesa
či se vyrovnat s různými přírodními kalamitami, ale také mají
za úkol rozvíjet les jako místo odpočinku pro člověka a dbát
na ekonomickou stránku hospodaření a těžby dřeva. Hru Lesária
si mohou zájemci zahrát na nových webových stránkách
www.poznejdrevo.cz, byla pro ni také vytvořena webová stránka
www.lesaria.cz.
Řezacímu plotru Summa F1612 přibyla fréza
Oblíbený řezací plotr F1612 od společnosti Summa, který je na trhu již od roku 2011, byl letos na jaře rozšířen o frézu na pevné desky,
čímž se z něj stalo plnohodnotné zařízení pro signmakery.
Fréza je schopna řezat (i ve složitých oblých a nepravidelných tvarech) tuhé desky z PVC, akrylátu (plexiskla) a Dibondu i dalších pěnových
desek potažených hliníkem – tedy nejpoužívanější pevné desky v grafickém a reklamním průmyslu – až do tloušťky 10 cm. Fréza má pohon
s výkonem 1 kW a opce obsahuje i sadu k vakuovému odstraňování smítek a prachu z řezání.
Lze ji namontovat i na stávající modely F1612, je určena pro montáž na modulární hlavu. Stejně jako montáž frézy je velmi snadná i její
demontáž, například pokud je potřeba místo ní instalovat jiné moduly či nástroje do nich. Uživatelsky přívětivý software SummaFlex
integruje frézu do celkového řezacího a tiskového softwarového plotru včetně propojení s kamerou. Přiřazení optimálního nástroje pro práci
je snadné a díky knihovnám médií lze nastavit parametry řezání pro různé deskové materiály.
4 | ForPrint 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2 foto: Ospap, Summa, FachPack, SPPC, UPM
Sappi na Fachpacku
Veletrhu Fachpack se letos poprvé zúčasnil i papírenský výrobce
Sappi, jeden z dodavatelů Ospapu. Sappi zde představila
například dva nové materiály s bariérou proti minerálním olejům,
přesněji nasyceným i nenasyceným uhlovodíkům: MOB Kraft
a MOB Gravure, vyvinuté za rok ve spolupráci se společností
BASF a testované v laboratořích Lab Eurofins. Řeší problém
migrace kontaminujících látek do baleného obsahu a zároveň
umožňuje ekologicky udržitelné využívání recyklovaných
materiálů v obalech. Poutačem stánku Sappi byly 15kg šaty
z obalů různých forem, vystavené na módní figuríně. Jádrem
nabídky na stánku byly materiály Algo, zejména jasně bílá
lepenka Algo Design a topliner Fusion pro krycí vrstvu hladkých
i vlnitých lepenek. Byl zde samozřejmě vystaven i Algo Nature,
kompostovatelný flexibilní substrát, založený na obnovitelných
surovinách, který byl vůbec prvním flexibilním materiálem
určeným k domácímu kompostování. Lze jej také laminovat
na fólie NatureFlex od Innovie a následně místo kompostování
využít energeticky i bez spalování.
Obalový Fachpack
v Norimberku za námi
V deseti halách norimberského výstaviště proběhl od 24. do 26. září další ročník obalového veletrhu Fachpack.
Na 1500 vystavovatelů (z toho téměř 50 českých, pětina z nich
společně v národní expozici) zde na ploše 54 000 m2 představilo
obalové materiály a prostředky, balicí stroje, etiketovací a značicí
techniku, tisk a zušlechťování obalů i obalovou logistiku. Přijelo
kolem 37 000 návštěvníků, pětina z nich ze zahraničí, přičemž
Češi byli po domácích Němcích a Rakušanech třetí nejpočetnější
skupinou.
Na veletrhu nechyběl bohatý doprovodný program: inspirační,
inovační a informační fórum Packbox v hale 4, expozice Svět
zážitků hladké lepenky v hale 7, přehlídka obalového designu
v hale 7A nebo společná expozice nových podniků a tematický
park Obaly v lékařské technice a farmacii v hale 9. Představilo se
i Německé muzeum obalů, předány byly Německé ceny za obal
roku. Ke konferenčním akcím patřil například kongres organizace
AIPIA nebo fórum o vlnité lepence.
SPPC o kvalitě a certifikaci papíru
Společnost průmyslu papíru a celulózy (SPPC) chystá
od 13. do 14. listopadu svůj pravidelný seminář do hotelu
Zámek v jihomoravských Čejkovicích, tentokrát na téma Kvalita
a zkoušení papíru a certifikace. Ing. Ivo Charvát například
představí měřicí přístroje lipské společnosti Emtec včetně
novinky, která je schopna během několika vteřin stanovit
množství popela v papíru a rozlišit druh plnidla. Ing. Milada
Syčová ze střediska Národné referenčné centrum RÚVZ SR
v Popradu promluví o legislativních požadavcích na obalové
materiály z papíru, kartonu a lepenky v ČR, na Slovensku
i v jiných státech EU. Ing. Martina Tošalová ze zkušební
laboratoře Civest Slovakia, Veľké Leváre, přiblíží požadavky
na kvalitu dětských plenek a dámských vložek. Renata Slezáková
představí akreditovanou zkušební laboratoř Neographu ve Štětí.
Ing. Erich Novák představí přístroje na zkoušení papíru a vlnité
lepenky od americko-španělské společnosti Techlab Systems.
Miloslav Černý promluví o kontrole kvality výroby papíru
v závodě Mondi ve Štětí.
Loňská výroba papíru ve světě
V loňském roce bylo v celém světě vyrobeno zhruba
400 milionů tun papírů a lepenek. Přes stagnaci ve vyspělých
zemích celková produkce roste, a to nejméně o 1 % ročně.
Každý člověk na Zemi dnes v průměru spotřebuje 57,5 kg papíru
a lepenek ročně (v ČR je spotřeba více než dvojnásobná). Z toho
45,5 % se spotřebuje v Asii, zhruba po 20 % v Severní Americe
a evropských zemích sdružených v organizaci CEPI, která tyto
údaje sleduje. Na produkci se Asie podílela ze 44 %, evropské
země CEPI 23,5 % a Severní Amerika 22 %. Vidíme, že Asie
na rozdíl od Evropy a Severní Ameriky více spotřebovává než
vyrábí, deficit ale není výrazný. V evropských zemích CEPI bylo
loni spotřebováno 77,4 milionu tun papíru a lepenky a vyrobeno
92 milionů tun, přičemž výroba zaznamenává mírný pokles.
UPM zavírá část svých evropských kapacit
Papírenská skupina UPM snižuje svou výrobní kapacitu o 580 000 tun papíru, a to ve Finsku, v Německu a ve
Francii. Spolu s prodejem závodu Stracel ve francouzském Strassburgu tak snížení kapacity skupiny dosáhne
celkem 850 000 tun. Ubude tak 860 pracovních míst. Již v polovině roku skončil provoz papírenského stroje PM
3 ve finské Raumě s kapacitou 245 000 tun SC papírů ročně, zavřen bude také provoz stroje PM 4 v bavorském
Ettringenu s roční kapacitou 175 000 tun SC papírů a francouzská papírna Docelles s výrobní kapacitou 160 000
tun nenatíraných bezdřevých (grafických) papírů. Podle Jyrkiho Ovasky, prezidenta UPM Paper Business Group,
zmíněným papírenským strojům buď končí životnost, jsou málo flexibilní, nebo jsou ztrátové.
ForPrint 02/2013 | 5
ro z h o v o r
Ospap je/není Ospap
Rozhovor s generálním ředitelem Petrem Breburdou
Začneme zřejmě nejviditelnější novou změnou: Ospap už
není Ospap?
Od počátku letošního července si naši zákazníci nemohli
nevšimnout změny v naší komunikaci – začali jsme používat
místo loga Ospapu logo naší mateřské společnosti PaperlinX,
které patříme od roku 2003. Totéž se stalo i se jménem naší
webové stránky a doménami e-mailových adres našich
pracovníků: místo „ospap“ je v nich uvedeno „paperlinx“.
I staré označení stránky je ovšem, podobně jako staré
adresy našich pracovníků, stále v provozu, pouze je obojí
přesměrováno na adresy nové.
Až do konce tohoto roku budeme používat upravené
modrožluté logo PaperlinXu s nápisem „Ospap“ ve spodní
části loga. Od počátku roku 2014 Ospap z loga zmizí
a budeme už jen PaperlinX, i když mně osobně by se líbilo,
kdyby Ospap v logu takto zachován zůstal, protože v tom
vidím návaznost na historii. Jako Ospap ovšem zůstáváme
právním subjektem, nemění se ani naše čísla IČO a DIČ.
Našim zákazníkům nezpůsobí tento rebranding žádné
komplikace.
Jedním z důvodů této změny je kromě snahy o efektivnější
komunikaci a zvýšení síly značky rovněž povaha zákazníků
a především dodavatelů společnosti PaperlinX, kterými jsou
často nadnárodní firmy s obdobně jednotnou strategií. Naši
akcionáři proto chtěli jednotnou identitu i pro PaperlinX.
Uvažovali původně o jménu Spicers, protože firmy tohoto
názvu má PaperlinX v Kanadě a Austrálii. Ale tato značka
je v Evropě blokována a nedošlo k obchodní dohodě, takže
všechny dceřiné společnosti v Evropě, Severní Americe, Asii
a Austrálii se sjednotily pod logem PaperlinX a jejich původní
názvy zůstaly jen jako dočasné varianty loga, podobně jako
je tomu u Ospapu.
Rebranding není ale to jediné, co letos Ospap – tedy již
vlastně PaperlinX – oproti loňsku čeká?
Ano, máte pravdu. Loni jsme se věnovali zejména
restrukturalizaci, procesu změn, neměli jsme tolik času
na obchod. Proces změn jsme ukončili, z hlediska řízení
jeho průběh hodnotím velmi dobře. Udělali jsme, co jsme si
naplánovali, výsledné náklady prakticky na korunu přesně
kopírovaly náš předpoklad. Zkrátka všechno proběhlo tak,
jak jsme chtěli, i když tento proces měl i své negativum:
mnohé své letité kolegy jsme museli bohužel propustit,
taková je ale doba.
Neočekávali jsme ovšem, že cenový tlak a pokles trhu
budou pokračovat, v některých segmentech dokonce
výrazněji než dříve. Překvapilo to i mne osobně. V konečném
důsledku jsme proto z našich změn neměli takový benefit,
jaký jsme očekávali podle – již tak nepříliš dobrého – stavu
trhu v roce 2012. První pololetí 2013 nás nemile překvapilo,
v natíraných papírech za duben nebo květen šlo například
zhruba o 20% pokles. A přitom jde o hlavní komoditu,
6 | ForPrint 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2 kterou potřebuje každá tiskárna: nejvýznamnější, nejčastěji
potiskovaný produkt na trhu. (Druhým je ofsetový papír, pak
můžeme mluvit o lepenkách a dalším sortimentu.)
Musíme se s tím ale vyrovnat. V tom máme dostatečnou
praxi: Ospap má za sebou velké změny, které dělal už od své
privatizace, kdy jsme začínali na 15 skladech v republice
a s tisícovkou lidí. Dnes je nás 115. Když se bude dařit, může
nás být opět více, pokud bude mít trh negativní vývoj, bude
nás méně. Takže změny dobře známe, ty poslední ovšem
byly dynamičtější a razantnější. Podobně razantní změny už
v současné době nechystáme.
Letos tedy naplno přijde na řadu obchodování?
Přesně tak. Své obchodování máme založeno na jednom
centrálním logistickém skladu, bez problému zavážíme
do druhého dne, v regionu Prahy a středních Čech zvládáme
i ten samý den. Také v našich logistických překladištích
v Českých Budějovicích, v Brně a v Ostravě jsme pro klienty,
s nimiž máme individuální dohody, schopni rozvést v den
objednání to, co pro ně v překladišti průběžně skladujeme.
Upřímně řečeno, obvykle tiskárna papír ve skutečnosti
nepotřebuje „okamžitě“. V tiskárnách jde podle mne spíše
o zvyk z minula a snahu pro jistotu si nahnat čas, aby mohli
být všichni v klidu. Pak se nám ale stává, že přivezeme zboží
na urgentní poptávku, sklad je zavřen, mobily „lítají“, přijede
člověk na motorce, odemkne sklad, my zboží uskladníme
a mládenec opět zmizí. Očekával bych v podobných
případech i férové jednání od zákazníků, aby zbytečně
neplýtvali našimi kapacitami.
Neobchodujete ale jen s papírem...
Stojíme na třech nohách: první z nich je papír, ať už
kancelářský, nebo grafický, druhou vize průmyslového
balení a balicích řešení, a konečně třetí je segment výrobců
reklamy a outdoorové komunikace, který od letošního
května komunikujeme pod novým označením VTS – Visual
technology solutions. Jde o nástupce divize Sign & Display,
jak jsme v ČR před časem přejmenovali svou původní
dceřinou společnost Multiexpo po její integraci do Ospapu.
Jen připomenu, že název Sign & Display používala pro daný
segment a svou divizi, která se mu věnovala, řada našich
sesterských společností v rámci skupiny PaperlinX ve Velké
Británii, v Nizozemí a dalších zemích.
Obchodní model skupiny PaperlinX je totiž obdobný
jako model Ospapu, tedy nebýt aktivní jen v oblasti
papíru. Přemýšlíme i o dalších směrech rozvoje, i když
segment hygienických papírů pro maloobchod už zřejmě
neobnovíme. I zmíněný segment Sign & Display ovšem
do jisté míry postihla redukce ekonomiky, konkrétně
zejména redukce reklamních rozpočtů firem. Podle mne je
velkou manažerskou chybou, chtít za každou cenu ušetřit
na marketingu, ale dělá to téměř každý. >>
foto: Astron
ForPrint 02/2013 | 7
ro z h o v o r | pap í ry
Samozřejmě i my obracíme každou korunu, ale například
na své veletržní účasti jsme zcela nerezignovali – nejenže
tak máme možnost setkat se na „společenské události“ se
stávajícími i potenciálními zákazníky a dáváme najevo, že
žijeme, ale v rámci divize Sign & Display sami materiály
pro tvorbu veletržních stánků a další aplikace prodáváme,
a můžeme je takto představit „in natura“. Zúžili jsme ovšem
poněkud sortiment, pokud jde o množství nabízených
značek. To se netýká jen divize Sign & Display, ale i papíru.
Papíru v jakém smyslu?
V natíraných papírech jsme nově zvolili pragmatický
přístup, kdy používáme přímo značky výrobců, protože
na ně mají zavedený marketing a své vzorníky. Nechceme
mystifikovat zákazníka velkoobchodní značkou. Slibuji si
od toho, že za značkou nebude muset stát nějaká naše další
komunikační kampaň, která by představila velkoobchodní
značku, a zatěžovala tak naše náklady.
Byli jsme vždy vedoucí firmou v segmentu natíraných
papírů v ČR, měli jsme více než třetinu tržního podílu. Nyní
jsme tři základní značky papíru, které držíme na skladech,
zúžili na dvě: Quatro od Sappi a Gardu od stejnojmenné
papírny. (Dříve jsme brandovali Quatro pod značkou
Rebel a Gardu nějakou dobu pod značkou Core.) Značku
Hello budeme stále v nějaké míře nabízet, ale už nebude
„vlajkovou lodí“. Hello sice ve všech výzkumech renomované
skandinávské agentury Opticom vycházela už nedlouho
po svém zavedení jako nejznámější značka, bohužel ale
u nás nebyla nejprodávanější, zákazníci ji vnímali jako příliš
prémiovou.
Budeme tedy v základu nabízet třikrát natíraný a dvakrát
natíraný papír (zatímco dříve jsme měli třikrát natírané
papíry dva) – odborník rozdíl mezi nimi ocení, veřejnost to
samozřejmě nevnímá. Díky této transformaci jsme ušetřili
místo ve skladech, peníze v zásobách a investovali jsme
do lepší dostupnosti zbylých značek. Snažíme se v těchto
dvou značkách vytvořit pro českou polygrafii nejlepší
nabídku ve smyslu dostupnosti sortimentu, formátů
a gramáží, které mají smysl, a velmi dobré dostupnosti, tedy
slušné zásoby od každé položky, abychom zvládli i sezonní
výkyvy, nebo když někdo získá mimořádnou zakázku.
Zmínil jste, že trh natíraných papírů je vlastně základním
tiskovým trhem. Můžete jej popsat blíže?
Trh natíraných papírů v ČR rozdělujeme v Ospapu
na velkoobchodní a produktový. Archy se většinou prodávají
velkoobchodně, jejich objem prodeje se dlouhodobě
pohyboval kolem 65 000 tun ročně, trh výrobců byl zhruba
o 10 000 tun větší, dále zde byly přímé dodávky rolí
a částečně přímé dodávky archového zboží pro tiskárny
8 | ForPrint 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
s rotačními i archovými stroji. Celkový trh tvořil asi
200 000 tun ročně. Zejména natíraný papír plošné hmotnosti
60 g/m2 má významné zastoupení v portfoliu, je jakýmsi
hybatelem trhu a ovlivňuje prodejnost ostatních produktů.
Kdo je dobrý v natíraných papírech, umí prodávat téměř
všechno.
Ale je to komoditní trh. Existovaly kdysi krásné natírané
papíry, jako například Iconofix od Zanderse, nádherné
prémiové materiály, ale tiskárny na ně nemohly tisknout,
nikdo by to nezaplatil. Jdeme zkrátka s požadavky dolů,
ustupuje kvalita i servis – protože trh je tak tvrdý z hlediska
ceny, že firmy musí uzpůsobit svůj model chování a servis,
aby přežily.
Vidím to na zákaznících, vidím to na distributorech
a také na výrobcích. Firmy omezují operační doby, hotlinky
na noční dovozy a dovozy o víkendu, které byly v našem
oboru obvyklé... to všechno je pryč. Klient to nevyžadoval
a hlavně to nechtěl zaplatit. Jsem si jist, že výrobci polevují
v kontrole kvality, protože je tak drahá, že se jim vyplatí spíš
řešit určité procento reklamací.
A ani distributor si už nemůže dovolit mít všechno, z čehož
jsme vyvodili výše zmíněné důsledky. Současný PaperlinX
je hodně založen na tom, všechno zjednodušit a dělat to
rychleji a levněji.
Dnešní polygrafický trh tedy vidíte spíše kriticky?
Situaci tiskáren známe velmi dobře všichni. Vidím
v ní dva fenomény, jednak fenomén krize a s ní
související úspory nákladů. To je cyklická změna. A pak
je technologická změna: zde jsme v roli toho, kdo kdysi
vyráběl videorekordéry Beta a VHS. To je strukturální změna,
která změnila tento trh navždy. Nikdo neodhadne, jakým
tempem bude pokračovat a kdy se zastaví. Objevily se čtečky
knih, chytré telefony, internet, firmy zejména od roku 2009
zjistily, že mohou komunikovat nejen papírem. Informace
je zjistitelná jinak, rychle a pohodlně. Podle mne i knihy
budou jednou luxusní záležitostí. Mám jeden oblíbený vtip:
dva lidé prchají před lvem, náhle se jeden z nich zastaví
a začne se přezouvat do treter. Druhý se ho ptá: Co blázníš,
myslíš, že v tretrách tomu lvu utečeš? Odpověď zní: Ne,
ale budu rychlejší než ty. Všichni jsme v podobné situaci,
na problémovém trhu, a jde o to, kdo se lépe přizpůsobí.
Jednou z forem přizpůsobení je i váš nový webshop?
Ano, zde jsme si z konkurenční formy komunikace udělali
přítele a služebníka. Naše marketingové a IT oddělení
připravila nový webshop, na němž si náš zákazník může
mimo jiné snadno zkontroloval své odběry a ceny, aby
byl na nás nezávislejší, což nám zároveň ušetří peníze
za komunikaci s ním. Web jsme přestavěli, dříve používali
korporátní řešení, které běželo na serverech ve Velké Británii
– dělal jsem si legraci, že informace posíláme do Anglie
a zpátky. Za levnější peníze jsme s českou softwarovou
firmou připravili vlastní řešení. Mění se nám generace
nákupčích, jsou to mladí lidé, pro které je komunikace
po internetu běžná. Proč si někdo má desetkrát volat
o stejnou informaci, když ji má na internetu? Primárně
jde v našem případě o formu elektronického obchodu, ale
s informačním portálem, cíleným na zákazníka, který se zde
bude přihlašovat a pracovat se svými daty. •
Nabídka natíraných
papírů zjednodušena
Snaha o zjednodušení a zvýhodnění obchodu s papírem spolu
s požadavky našich zákazníků, kteří již nestojí o velký počet
značek, ale naopak preferují rychlost dodávek a šíři plošných
hmotností a formátů, nás vedla ke změně v sortimentu
natíraných bezdřevých papírů: naši základní skladovou
nabídku jsme omezili na dvě značky.
N
aší nosnou skladovou značkou se stanou
papíry Garda stejnojmenné papírny, jejichž
kvalitu máme dlouhodobě prověřenu
během několika posledních let, kdy jsme
je nabízeli pod značkou CORE Coated.
Garda bude zastoupena ve všech hlavních formátech
a gramážích a vytvoříme u ní nejlepší nabídku v dostupnosti
za akceptovatelnou cenu na trhu. Ekonomickou alternativou
pro cenově citlivé tiskové zakázky bude mezi natíranými
papíry značka Quatro od papírny Sappi, která bude
v naší nabídce nástupcem dosavadního Rebelu. Papíry
značky Hello budeme dodávat i nadále, ovšem na základě
individuálních dohod, na speciální projekty a traťové
zakázky.
Vlastnosti papírů Quatro a Garda
Dvakrát natírané papíry Quatro od světového
papírenského výrobce Sappi jsou určeny pro každodenní
tisk. Nabízíme je v arších s matným a lesklým povrchem (Silk
a Gloss) a v rolích s matným povrchem . Nabídka plošných
hmotností začíná na 90 g/m2, končí na 200 g/m2 u rolí
a na 300 g/m2 u archů. Archy jsou dodávány nesložkované,
tedy přímo na paletě. Tyto papíry jsou vyráběny
v evropských papírnách Sappi.
Nabídku bezdřevých natíraných papírů od papírny
Garda Cartiere tvoří celkem čtyři značky, které jsou špičkou
ve svém segmentu. GardaMatt Art se kromě svého matného
povrchu vyznačuje optimálním objemem, bezproblémovou
průchodností strojem a velmi hladkým povrchem, vynikající
foto: caRtIERE DEL GaRDa, saPPI
tuhostí a potisknutelností, výbornou opacitou i následnou
zpracovatelností v dokončujícím zpracování. GardaMatt Art
může být dodána na vyžádání s enviromentálními certifikáty
FSC a PEFC.
GardaGloss Art se vyznačuje obdobnými vlastnosti, liší se
ovšem vysoce lesklým povrchem. Matná Garda je tradičně
častěji využívána mezi fotografy a v uměleckých publikacích,
lesklá zase pro reklamní účely.
GardaPat 13, kterou můžeme již zařadit i mezi kreativní
papíry, kombinuje vysoký volumen 1,3 (poměr tloušťky
a hmotnosti, tedy vlastně objem), který je o 40 % vyšší než
srovnatelné matné křídy, a vysokou tuhost se sametově
působícím povrchem, vhodným pro vícebarevný
a dvoutónový tisk, s vynikajícím podáním světlých i tmavých
odstínů a jemné gradace. Má FSC certifikaci. GardaPat 13
byla donedávna dostupná ve dvou verzích: starší Klassica je
matová s přírodně bílým povrchem, novější Kiara je vysoce
bílá, ovšem vyrobena stejnou technologií jako Klassica: její
vyšší bělost je získána bez přídavku optických zjasňovadel
(bělicích prostředků), a může tedy rovněž nést označení
„OBA-free“. Naprostou novinkou této řady je ještě bělejší
Bianka.
Poslední ze značek, Garda Cover Hi-Fi, má rovněž vysoký
volumen (o 15 % vyšší než obvyklé lesklé křídy) a výborný
příjem barvy.
Papíry Garda jsou třikrát natírané, dostupné v arších
i rolích, jako složkované i nesložkované. Jsou potisknutelné
kromě jiných technologií rovněž tonerovým tiskem,
jak suchým, tak tekutým (HP Indigo, pro které jsou
i certifikovány).
Další otázky? Ptejte se!
V těchto i následujících týdnech budeme změnu
v sortimentu bezdřevých natíraných papírů detailně
komunikovat přes naše obchodní manažery, na našem
webu, v odborném tisku i dalšími komunikačními kanály.
Pokud budete mít k této změně jakékoliv otázky, obraťte se
s nimi prosím na nás v Ospapu, rádi je zodpovíme. •
FORPRiNT 02/2013 | 9
té m a
10 | ForPrint 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
Kvalitu natíraných
papírů stráží Garda
U jezera Garda najdete kromě pláží i špičkovou papírnu.
ForPrint 02/2013 | 11
té m a
Dokonalý nátěr vyžaduje investice
Natírané papíry jsou povrchově upravovány nátěrem
z pigmentů (uhličitanu vápenatého a jílu) a pojiva,
jehož účelem je „zdokonalit“ povrch papíru, činit ho
stejnoměrným a jednolitým. Pro in-line natírání je
používáno natírací zařízení, jehož jádrem je systém „blade
on blade“ (nůž na noži), zlepšující řízení celého natíracího
procesu a zaručující dokonalý hladký povrch výsledného
papíru, tedy stěžejní faktor pro následný tisk. Různé
směsi pro povrchové úpravy papíru jsou připravovány
v „natírací kuchyni“, speciální místnosti s počítačově
řízeným provozem, kde se chemické složky nátěru naváží
a promíchají. Cartiere del Garda také používá dvě off-line
natírací technologie na dvou výrobních linkách: jednotku
PMT pro papíry vyrobené na stroji PM2 a jednotku Beloit pro
lehké papíry vyrobené papírenským strojem PM3.
V papírně najdeme samozřejmě i navíjecí stroje a stroje
k řezání (formátování) rolí i archů.
Skladování a logistika
Výrobní provozy Cartiere del Garda se
nachází téměř na břehu jezera
P
apírna Cartiere del Garda, která začínala
před padesáti lety s jednou výrobní linkou
a stovkou zaměstnaců, se dnes stala jedním
z nejmodernějších a nejrespektovanějších
výrobců bezdřevých natíraných papírů v Itálii.
Založena byla roku 1956 v městečku Riva del Garda,
na pobřeží jezera, které tehdy ještě nezažívalo svůj současný
boom v oblasti cestovního ruchu, i když o ní nadšeně psal již
německý romantik J. W. Goethe na přelomu 18. a 19. století.
V roce 1971 se papírna stala součástí skupiny německého
vydavatelství Bertelsmann, což mělo pozitivní vliv především
na posílené postavení Cartiere del Garda jako výrobce
natíraného papíru.
Na konci roku 1997 opustila Cartiere del Garda
multimediální skupinu Bertelsmann a ocitla se v hledáčku
skupiny Lecta. Prostřednictvím akvizic jihoevropských
papírenských společností Condat a Torraspapel se Lecta
postupně stala mezinárodním výrobcem papíru, druhým
největším v evropském žebříčku výrobců natíraných
bezdřevých papírů. (Detailnější informace o celé skupině
Lecta jste se mohli dočíst v minulém vydání časopisu
ForPrint.)
Současným prezidentem a generálním ředitelem
papírny je Andrea Minguzzi. Klíčovými prvky rozvoje byly
pro Cartiere del Garda vždy nové technologie a neustálé
investice do výzkumu, díky čemuž je tato papírna dnes
pokládána za vzor v oblasti technologických inovací
a produktivity. Ruku v ruce s těmito technickými faktory
ale šly i úcta k životnímu prostředí a dobré vztahy k okolní
komunitě včetně pomoci. Suroviny k výrobě papíru Gardy
pochází z certifikovaných nebo přinejmenším řádně
spravovaných lesů a plantáží, odpadové materiály z výroby
jsou recyklovány.
12 | FORPRiNT 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
Sklad automatizovaného ukládání (Autostore) je
výsledkem masivních investic v 90. letech. Jde o místo,
kde jsou ukládány „dceřiné“, tedy již na prodejní velikost
zformátované role.
Manipulace se provádí vysoce sofistikovaným, plně
automatickým zařízením: portálový jeřáb, tyčící se nad
skladem, je vybaven speciálními sacími hlavami, které tvoří
kontakt s rolí a pod tlakem odstraňují vzduch z kontaktní
plochy. To jeřábu umožňuje, aby role bezpečně zvedl
a přesunul se podle pokynů inteligentního softwarového
systému přidělování paměti, což minimalizuje potřebu
manipulačního prostoru. Maximální zvedací kapacita jeřábu
je 5,5 tuny. Toto řešení umožňuje papírně optimalizovat
správu objednávek.
Jumbostore je místem, kde jsou uloženy tzv. mateřské,
tedy původní, ještě na prodejní velikost nezformátované
role, zvané také „jumbo“ role. Vzhledem k jejich velikosti
a hmotnosti musí být uloženy se zvláštní péčí před
přechodem na převíjecí stroj a výsledné formátování
na menší role či archy. Sklad Jumbostore je řízen
poloautomatickým systémem a vejde se do něj až
134 mateřských rolí o celkové hmotnosti 2000 tun papíru.
Další významnou investicí pro zákaznicky orientovanou
společnost, jakou je Cartiere del Garda, bylo Logistické
centrum, jehož samotná velikost (22 000 m²) a také vysoká
úroveň efektivity centra jsou zdrojem hrdosti papírny.
Centrum je vybaveno dvěma balicími stroji a dvěma
příčnými řezačkami, schopnými řezání i velmi malých
objemů papíru. Nová balicí linka Thimon umožnila snížit
množství odpadu, zdvojnásobit kapacitu balení a zlepšit
úroveň bezpečnosti v závodě, takže skladování palet je
přesnější, rychlé a efektivní.
Čištění odpadních vod v papírně je dvoustupňové a bývá
označováno za „technologický šperk“ i vzor celého italského
papírenského průmyslu. První stupeň používá fyzikálněchemické procesy pro separaci pevných částic, druhý
aerobní biologické procesy. >>
foto: astRoN, shuttERstock, caRtIERE DEL GaRDa
Na konci roku 1997 opustila cartiere
del Garda multimediální skupinu
Bertelsmann a ocitla se v hledáčku
skupiny Lecta. Prostřednictvím
akvizic jihoevropských papírenských
společností condat a torraspapel se
Lecta postupně stala mezinárodním
výrobcem papíru, druhým největším
v evropském žebříčku výrobců
natíraných bezdřevých papírů.
FORPRiNT 02/2013 | 13
té m a
Cartiere del Garda také již několik let sponzoruje místní
basketbalový klub GS Riva a podporuje amatérské
i profesionální týmy, které jsou jeho součástí.
Kogenerační elektrárna Alto Garda Power
zásobuje i město Riva
V roce 2006 papírna Cartiere del Garda dokončila
výměnu své staré tepelné elektrárny novým, účinnějším
a technologicky vyspělejším zařízením s cílem snížit
spotřebu paliva i emise vypouštěné do ovzduší. S oblastním
energetickým úřadem Alto Garda Servizi (AGS) založila
papírna společnost pod názvem Alto Garda Power, v níž má
papírna čtyřpětinový a AGS pětinový podíl. Kogenerační
elektrárna kombinovaného cyklu dodává papírně elektrickou
a tepelnou energii (včetně energie k chlazení) a zároveň
poskytuje vytápění pro 4500 domů spadajících pod AGS
ve městě Riva del Garda. Srdcem elektrárny s kombinovaným
cyklem jsou plynové turbíny GE Energy LM6000 PD Sprint
s výkonem 42 Mwe a účinností 41 %. Výfukové plyny jsou
odváděny do bojleru, kde se vytváří pára, jež je posléze
směřována do turbíny pro výrobu elektřiny anebo využívána
přímo pro výrobní procesy v závodě. Horká voda je
zužitkována k vytápění přilehlé komunity. Emise vypouštěné
do atmosféry jsou oproti předchozí kogenerační jednotce
používané v Cartiere del Garda poloviční, tedy
40 000 tun oxidu uhličitého, uhelnatého a oxidů dusíku.
Přitom spotřebuje výrazně méně plynu.
Podpora komunity
Cartiere del Garda neustále podporuje místní neziskové
organizace a celkový sociální rozvoj oblasti, což je spolu
s dalšími společenskými a kulturními aktivitami papírny
výrazem její snahy maximálně se začlenit do svého okolí
a jde zároveň o druh poděkování této oblasti, která svými
lidskými i přírodními zdroji pomohla růstu a úspěchu firmy
na mezinárodní úrovni.
Jde například o partnerství s přírodním parkem
Adamello Brenta, navázané v roce 1997 a dosahující stále
významnějších cílů v ochraně místního životního prostředí.
Papírna podporuje čtvrtletník, který park vydává, a rovněž
jeho projekt Life Ursus na záchranu místních hnědých
medvědů. V rámci tohoto projektu se v únoru 2005 narodil
medvídek Kiara, jehož sponzorem se papírna stala.
Umožnila rovněž vytvoření grantu, v rámci něhož mají
studenti biologie možnost připojit se ke skupině odborníků
z parku, která již léta monitoruje, analyzuje a mapuje život
medvědů v pohoří Brenta.
Cartiere del Garda také již několik let sponzoruje
místní basketbalový klub GS Riva a podporuje amatérské
i profesionální týmy, které jsou jeho součástí. Klub se podle
svého sponzora přejmenoval na Garda Cartiere Basket Riva
a logo firmy se objevuje na jeho dresech a dalším vybavení.
Za pozornost stojí i kulturní aktivity papírny v celé
oblasti Trento. Jedním z nejprestižnějších partnerství je to
s Muzeem moderního a současného umění MART v Trentu
a Roveretu. MART je jedním z nejdůležitějších muzeí
moderního a současného umění v Itálii a ve svém oboru
je mezinárodně uznáváno. Nový prostor pro muzeum,
navržený Mariem Bottou v roce 2002 , začíná u velkého
centrálního náměstí a pokračuje na čtyřech podlažích
s 6000 m2 plochy, zaměřených na umění 20. a 21. století.
Dalších více než 5000 m2 prostoru je určeno pro studium,
výuku a další aktivity. Majetek muzea, skládající se z více
než 30 000 obrazů, kreseb a soch, vznikl z darů a dědických
odkazů i akvizic z významných soukromých sbírek.
Významná část této kolekce je věnována futurismu, ale
zastoupeny jsou všechny hlavní umělecké pohyby
20. a 21. století.
Díky Cartiere del Garda se stal areál pevnosti Rocca di Riva
del Garda prostorem pro četné trvalé i dočasné výstavy
i intenzivní pedagogickou činnost.
A konečně papírna podporuje i vědu a lékařství. M.A.G.I.
(Asociace lékařské genetiky) je neziskovou organizací, která
hraje důležitou roli v oblasti výzkumu některých vzácných
genetických chorob a rovněž v osvětě o nich. Cartiere del
Garda podporuje činnost asociace od roku 2007 a přispěla
také k otevření informačního centra vzácných a genetických
onemocnění v nedalekém městě Dro. Centrum nabízí
informace a poskytuje své služby zdarma pacientům, trpícím
vzácnými genetickými chorobami, a jejich rodinám. •
Ospap vydal dárkovou publikaci
o oblasti Garda
Společnost PaperlinX/Ospap vydala reprezentativní dárkovou 32stránkovou
publikaci v pevné šité vazbě a speciálním větším formátu, představující
oblast kolem severoitalského jezera Lago di Garda. Jde o stručného průvodce
po turistických zajímavostech oblasti, kterou ročně navštíví i tisíce Čechů:
autorem textu je marketingový manažer Ospapu Marek Juda, text je doprovázen
atraktivními profesionálními fotografiemi. Publikace byla vytištěna na papíře
Garda s plošnou hmotností 170 g/m2 na tiskárně řady HP Indigo, pracující
s tekutým tonerem, pro které je tento papír rovněž certifikován. Publikace bude
sloužit jako dárek tiskařům a každý výtisk je textově personalizován konkrétnímu
příjemci na obálce i uvnitř již při tisku. Průvodce tak v sobě zároveň spojuje
poučení, dárkový předmět i ukázku tisku na papíru, vyráběném v dané oblasti
a distribuovaným Ospapem.
14 | ForPrint 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2 Dovolená u jezera Garda
Gardské jezero (italsky Lago di Garda nebo Lago di Benaco) je největším italským
jezerem, nacházejícím se na severu země mezi Alpami a Pádskou nížinou v regionech
Tridetskou – Horní Adiže, Veneto (Benátsko) a Lombardie. Jezero má rozlohu 370 km2.
Je dlouhé téměř 52 km a široké 17 km, s maximální hloubkou 346 m, a leží v nadmořské
výšce 65 m. Severní část jezera patřila do roku 1918 Rakousku-Uhersku. Riva del Garda,
sídlo papírny Cartiere del Garda, je jedno ze tří největších měst na břehu jezera – dalšími
jsou Desenzano del Garda a Sal, známé jako sídlo Mussoliniho loutkového státu během
německého obsazení Itálie na konci 2. světové války. Na obou březích se ale nachází
i mnoho menších městeček a vesnic, proslulých kromě turismu i jako cíle malířů.
Okružní silnice kolem jezera jsou zvány Gardesana. Okolí jezera má zcela středomořské
podnebí. Díky teplému větru Ora je jezero velmi vhodné k windsurfingu, kolem jezera
byla nedávno dostavěna cyklostezka, která se line rovinami kolem vinohradů a jablečných
sadů i horskými stezkami a prochází kolem několika středověkých hradů. Trasy jsou
vhodné pro všechny typy cyklistů od nenáročných vyjížděk po náročný biking. V okolí
jezera je také mnoho kilometrů kvalitního asfaltu pro in-line bruslaře. Pro pěší je zde
hustá síť značených turistických cest, na místních vápencových stěnách lze rovněž
provozovat horolezectví, například na stovkách velmi oblíbených zajištěných cest zvaných
via ferrata.
ForPrint 02/2013 | 15
ti sk o v é p a pí ry
Explorer
z eukalyptu
pro kancelář
Kolekce papírů Explorer v nabídce PaperlinX
pokrývá všechny požadavky použití
v kancelářském, produkčním i ofsetovém tisku.
K
ancelářské papíry Explorer iPerformance
reagují na stále silnější vzestupný trend
kancelářského a malonákladového digitálního
tisku. S ohledem na požadavky zákazníků
nabízí Explorer nejvyšší kvalitu portugalského
výrobce Portucel Soporcel, o němž jste se mohli dočíst
již v jednom z minulých čísel ForPrintu. Díky vysoké
jakosti vstupních surovin, zejména jedinečné eukalyptové
buničině, a nejmodernějšímu výrobnímu zařízení v Evropě
není nutné dělat při výrobě žádné kompromisy. Fyzikální
vlastnosti papíru dávají zřetelné vizuální a hmatové vnímání
nejvyšší kvality. Optické vlastnosti, například bělost 171 CIE,
umožňují skvělý kontrast, živé barvy a intenzivní zobrazení
černé. Bezproblémová průchodnost strojem snižuje náklady
na tisk a údržbu a zaručuje nižší spotřebu barvy či toneru.
Tento multifunkční papír umožňuje všestranné použití
na všech typech zařízení i pro všechny typy dokumentů.
Celá kolekce papírů Explorer je certifikovaná ekoznačkou
FSC, označující původ papíru v trvale udržitelném lesním
hospodářství.
Explorer Premium Pre-print je vysoce kvalitním papírem,
určeným především pro ofsetový tisk s následným dotiskem,
například personalizací, digitální tonerovou (laserovou)
nebo inkjetovou technologií. Mezi jeho vlastnosti patří
vysoká bělost, tuhost i opacita (neprůhlednost) a prestižní
vzhled ve spojení s hmatovým vjemem. Je certifikován pro
použití na strojích HP Indigo s tekutým tonerem. Mezi
typické aplikace tohoto papíru patří hlavičkové papíry,
faktury, personalizované letáky a dopisy, účty a výpisy, běžný
i prestižní direct mailing a díky vysoké bělosti i prestižní
kancelářská komunikace.
Explorer Premium Offset je vysoce kvalitním ofsetovým
papírem pro nejrůznější tiskové aplikace. Díky své vysoké
bělosti a tuhosti je vyhledáván nejen pro vysoce kvalitní
tisky. Mezi jeho vlastnosti patří kromě vysoké bělosti, tuhosti
a opacitě i vysoký volumen. Mezi obvyklé aplikace patří
katalogy, brožury, knihy, kalendáře, slovníky, manuály,
letáky, výroční zprávy, ceníky a další výrobky.
Pro více informací o dostupných gramážích a formátech
papírů Explorer kontaktujte naše obchodní zástupce
nebo Zákaznický servis na e-mailu [email protected] nebo
na telefonu 271 081 555. Vzorky formátu A4 lze poptávat
na e-mailu [email protected] •
16 | ForPrint 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2 FOTO: Portucel Soporcel
Kreativní papíry
v příkladech
S kreativními papíry jste se sice mohli setkat na stránkách ForPrintu poměrně
nedávno, dnes bychom vás ale rádi seznámili jednak s novinkami a podrobnostmi
o nich, jednak s příklady jejich použití.
V
eškeré exkluzivní kreativní papíry, nabízené
společností PaperlinX, jsou certifikovány
ekoznačkou FSC, označující jeho původ z šetrně
a udržitelně obhospodařovaných lesů, a jejich
výroba probíhá podle přísných ekologických
kritérií. Pro širokou veřejnost a pro odběr od jednoho archu
je určena maloprodejna společnosti PaperlinX Svět papíru,
která nabízí mimo jiné také formátování archů na počkání či
zasílání objednaného zboží na dobírku.
Od Alfonse Muchy po Ples v opeře
Keykolour je kolekcí speciálních papírů a kartónů, která je
k dispozici v několika povrchových strukturách. Tuto kolekci
stále rozšiřujeme o další gramáže. Papíry Keykolour jsou
vhodné pro všechny tiskové a zpracovatelské techniky: tedy
zejména ofset, digitální tisk, sítotisk, knihtisk, ražbu s fólií
a slepotisk. Zmiňme zde použití materiálu Kkolour Antique
Pure White 300 g/m2 na výrobu krabiček pro výstavu Alfonse
Muchy ze sbírek Ivana Lendla v Obecním domě, za zmínku
stojí rovněž použití papíru Kkolour Rekreate Monsoon
Grey 600 g/m2 na obálku knihy Jana Švankmajera Možnosti
dialogu/Mezi filmem a volnou tvorbou.
Conqueror je vysoce kvalitní exkluzivní kolekcí
elegantních komunikačních papírů v několika povrchových
strukturách. Široká nabídka gramáží, povrchů a barev při
zachování respektu k životnímu prostředí v celém průběhu
výroby umožňuje dosažení maximální všestrannosti použití.
Veškerý sortiment Conqueror je vhodný pro ofsetový tisk,
digitální tisk včetně kancelářského, knihtisk, ražbu a výsek.
Curious je další řadou kreativních grafických papírů
s úchvatnými povrchovými efekty. Tyto papíry jsou vhodné
pro reprezentativní vizitky, pozvánky, přání, krabičky či
spisové desky. Tato řada se skládá z více kolekcí, jako jsou
Metallics (kovové odstíny), Touch (jemná textura s 10%
podílem bavlny), Translucents (průsvitné papíry), Particles
(se zrníčky „zlata a stříbra“), Skin (sametový povrch) nebo
Cosmic (jednostranně pogumovaný povrch). K jednotlivým
kartonům lze dodat i obálky velikostí DL, C4, případně
jiných rozměrů.
Fizz je kolekcí nenatíraných, ve hmotě plněných
papírů v pastelových a intenzivních barvách. K dispozici
jsou v gramážích 80, 160 a 225 g/m2 a rovněž ve formě
obálek rozměrů 17 x 17 cm. Dále nabízíme kolekci Favini.
FaviniTwill jsou oboustranně lineární ražbou opatřené
FOTO: Ospap papíry. The Tube jsou sametově hladké papíry: z černého
odstínu tohoto papíru byla zhotovena obálka pro průvodní
program Plesu v opeře 2013. Bindakote je název hladkého
kartonu se zrcadlovým efektem a Prisma označuje kartony
s plstěnou ražbou, které jsou dostupné také v metalických
odstínech.
Savana jsou akvarelové pH neutrální kartony v odstínech
hnědé, k dispozici jsou v úpravách Scructuros, Matt, Tindalo,
Limba a Bubinga a jako obálky DL velikosti v úpravách
Scructuros, Blanco, Perla a Cascara.
Kartony Ebony jsou černé přírodní ve hmotě plněné
kartony pro prezentační tabla fotografů a galeristů. Z tohoto
kartonu jsou vyráběny také luxusní krabičky, knižní a spisové
desky. •
Petr Bednář a Ondřej Pfeffer
Robert V. Novák na papírech
od PaperlinX
Tomu, kdo chce vidět použití kreativních papírů dodávaných
společností PaperlinX v praxi, doporučujeme navštívit například
originální výstavu grafického designéra, fotografa, kurátora
a scénografa v jedné osobě Roberta V. Nováka v plzeňské
Západočeské galerii, probíhající od 27. srpna do 28. října. Více než
tisíc exponátů mapuje jeho různorodou a neuvěřitelným tempem
„chrlenou“ práci za posledních dvacet pět let. Na výstavě uvidíte
nejen knihy, plakáty a fotografie, ale i řadu exponátů na pomezí
designu a volného umění: kresby, autorské knihy nebo záznamníky.
Jak jsme již uvedli, většina knih a katalogů na výstavě je vytištěna
na materiály dodané společností PaperlinX: Garda Pat 11 a Garda
Pat 13. Je zde vystavena i kniha Ivan Pinkava: Remains, která získala
první místo v kategorii tisku, udělované Svazem polygrafických
podnikatelů na jednom z minulých ročníků soutěže Nejkrásnější
knihy roku. Svazek je vytištěn na materiál GAP13 Kiara v plošné
hmotnosti 135 g/m2.
ForPrint 02/2013 | 17
packaging
Nový obalový web Ospapu:
ppxobaly.cz
Ospap poskytuje komplexní nabídku obalových materiálů a služeb. Pro naše
zákazníky jsme připravili nový webový portál PaperlinX Packaging s podtitulem
Svět obalových řešení.
N
ový web shrnuje stručnou a přehlednou formou náš sortiment v této
oblasti: tedy oblasti designu a konstrukce obalu, obalů samotných,
výplňových materiálů, uzavírání, prokladových materiálů, fixací na paletě
i balicích strojů a systémů. Najdete ho na adrese www.ppxobaly.cz.
Webový portál má moderní design, jednoduché a intuitivní ovládání
a je propojen se stránkami paperlinx.cz i naším e-shopem. Ospap je certifikovaným
dodavatelem a nabízí mimo jiné optimalizaci nákladů na balení, poprodejní servis,
individuální přístup, grafický návrh a potisk obalů i testování v testovací laboratoři. •
18 | ForPrint 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2 foto: Ospap
Obalové řešení
pro polygrafii
Stroje pro balení do teplem smrštitelné fólie
Teplem smrštitelné polyolefinové fólie
Z
ejména pro polygrafii jsou určeny komorové
stroje pro balení do teplem smrštitelných fólií,
které nabízí BU Packaging společnosti Ospap.
Připomeňme, že stroje pro balení
do smrštitelných fólií se rozdělují na komorové
a tunelové. Z první jmenované oblasti nabízí Ospap
poloautomatické stroje Dibipack 3346 a 4255.
Jde o jednoduché, spolehlivé a levné stroje s univerzálním
využitím. Sváření, odstřižení a smrštění fólie provádí obsluha
jedinou operací – uzavřením víka komory. Nastavení
parametrů stroje probíhá pomocí jednoduchých ovládacích
prvků na přehledném panelu. Stroje mají dva režimy
činnosti: sáčkování se smrštěním nebo bez smrštění fólie.
Mezi jejich přednosti patří regulace teploty, doby svařování
i doby smršťování fólie, nízká spotřeba energie, jednoduchá
údržba, vybavení pojezdovým vozíkem a možnost použití
všech polyolefinových i PVC fólií. Ke strojům zajišťujeme
i záruční a pozáruční servis včetně náhradních dílů.
Zároveň dodáváme široký sortiment polyolefinových
fólií pro všechny typy komorových i tunelových strojů
na principu tepelného smršťování. Jde zejména o vícevrstvé
biaxiálně (dvousměrně) orientované polyolefinové
fólie do strojů pro balení na principu tepelného
smršťování, vhodné pro všeobecné balení od ručních přes
poloautomatické až po vysocerychlostní automatické stroje
– na všech těchto strojích byly tyto fólie ověřeny v praxi.
LLDPE fólie má vysokou elasticitu, je velmi čirá, vysoce
foto: Ospap lesklá a odolná proti průrazu. Pevné sváry
s 60% smrštitelností v příčném i podélném směru umožní
dokonalé zabalení produktů. Fólie je certifikována pro přímý
styk s potravinamy dle směrnic EU, její teplotní stabilita
po smrštění umožňuje zmrazování do 60 stupňů Celsia.
Oproti jednovrstvým materiálům je tato fólie méně kluzná,
což vede k lepší stabilitě zabalených produktů. Fólie je
vyráběna jako plochá i jako polohadice v sílách
15, 19 a 25 μm, v šířích od 200 do 750 mm. Potisku fólie
vychází vstříc umístění tzv. zeleného bodu uvnitř i vně
nápisu fólie. •
Poloautomatické stroje
Dibipack 3346 a 4255
ForPrint 02/2013 | 19
s o u t ě ž e | v e l etrh y
Ospap ocenil kreativní studenty
Letošní ročník kreativní soutěže Ospapu pro studenty
grafických škol má od poloviny června své vítěze.
Gratulujeme jim a děkujeme i všem dalším účastníkům:
není přece nejdůležitější vyhrát, ale zúčastnit se! Protože se
v některých kategoriích sešlo více kvalitních prací, rozhodli
jsme se tentokrát vyhlásit i zvláštní ceny. V kategoriích
Kalendář a Obal na víno jsme letos první cenu neudělili.
Zvláštní cena
v kategorii Desky A4
– Katarína
Kolodžejová
Zvláštní cena v kategorii
Nástěnný kalendář
– skupina studentů Střední
uměleckoprůmyslové školy
sv. Anežky České
1.
1. cena v kategorii Desky A4
– Dominik Hvězda
Zvláštní cena v kategorii
Obal na bonbón
– Darina Zábojová
1. cena v kategorii Obal
na bonbón
– Kateřina Krebsová
1.
Zvláštní cena v kategorii
Obal na bonbón
– Soňa Jupíková
Zvláštní cena v kategorii
Obal na láhev vína
– Barbora Rymešová
20 | ForPrint 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2 foto: Ospap
Den signmakingu opět v Bratislavě
L
Podzimní prodejně kontaktační akce Den signmakingu, která se konávala
tradičně v brněnském hotelu Voroněž, se letos obdobně jako před
dvěma lety uskuteční na Slovensku, a to 15. října 2013 od 9 do 17 hodin
v kongresovém centru City Hotelu Bratislava na Seberiniho ulici 9.
etošního, již sedmého ročníku se opět zúčastní
i společnost Ospap, která zde představí zejména
produkci své divize VTS (Visual Technology
Solutions), tedy dřívějšího Multiexpa, známého
také od loňského ledna do letošního července pod
přechodným názvem divize Sign & Display. Kromě Ospapu
budou na Dni signmakingu vystavovat společnosti Antalis,
Canon, Jansen Display, Spandex SyndiCut, Vink Plasty
a poprvé i nečlenové Sdružení dodavatelů pro signmaking,
firmy M&P a Gravo Tech.
Mediálními partnery akce jsou čtrnáctideníky Noviny pre
grafický priemysel, Marketing & Media a web Polygrafiafotografia.sk. Akce je oficiálně podporována českým
Sdružením dodavatelů pro signmaking. Na závěr Dne
signmakingu proběhne tradiční společenské setkání
návštěvníků a zákazníků vystavujících firem.
Den signmakingu je jedinou signmakingovou výstavou
na Slovensku. Určen je k všeobecné prezentaci novinek
s důrazem na možnost prodeje před koncem roku. Podzimní
načasování výstavy je proto vhodnou příležitostí pro
potencionální i stávající klienty využít cenových nabídek
od vystavujících firem k rozšíření a modernizaci svého
technologického vybavení. Po velmi dobrých ohlasech
z minulých ročníků nebude ani letos na výstavě chybět
doprovodný program, který proběhne v hotelovém
konferenčním sále od 11 do 16 hodin. Představí nejen trendy
interiérového designu a ekologií v tištěné reklamě, ale také
produktové novinky společností SwissQPrint, Agfa a Esko.
foto: M.I.P., Wikipedia Systém bezplatné registrace na semináře i celou výstavu
zůstává stejný jako v minulosti: lze tak učinit na webové
stránce www.sign-sdruzeni.cz, v případě dotazů lze
kontaktovat Marii Martínkovou ze společnosti MIP
na telefonním čísle +420 267 315 586-8 nebo e-mailové
adrese [email protected] •
Doprovodný program
11.00–11.45
Interiéry jsou novou příležitostí (Prezentace materiálů, určených pro
design interiérů)
Přednášející: Ing. Ondrej Králik – Antalis
13.00–13.45
Technologie Web2Print Apogee: Store front společnosti Agfa
(Řešení automatizace rutinních činností v signmakingu od firem
Esko a Enfocus)
Přednášející: Karl Wolf – Agfa, Ishu Khurana – Esko,
Anton Puškár – M&P
14.00–14.45
SwissQPrint – UV flatbed bez kompromisů
(Jak optimalizovat servisní náklady?)
Přednášející: Rudolf Gašparovič a Rostislav Vystrčil ml. – Spandex
15.00–15.45
Ekologie v tištěné reklamě
(Prezentace řešení a produktů šetrných k životnímu prostředí)
Přednášející: Marek Hubka – PaperlinX/Ospap
ForPrint 02/2013 | 21
v e l e t r h y | i nstal ace
Francouzská společnost Kala ukázala
kromě jiných laminátorů také nový
model Arkane 160, o kterém si
můžete přečíst více na straně 28.
Střípky z londýnské Fespy
Agfa Graphics poprvé představila automatizované PDF workflow
Asanti Storefront a Asanti Production, které vnášejí do velkoformátové
produkce řešení problémů spojených s technologií web-to-print,
řízením barevnosti a vstupní verifikací dat. Řada UV inkjetových strojů
Anapurna byla rozšířena o dva, respektive tři nové modely, o nichž
podrobněji píšeme na stranách 26 a 27.
Společnost Seiko představila mimo jiné nový ColorPainter M-64s,
o němž píšeme na straně 29.
22 | ForPrint 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2 Mezi 25. a 29. červnem proběhl
na londýnském výstavišti ExCel
letošní ročník největšího světového
veletrhu velkoformátového digitálního
tisku a sítotisku Fespa. Na veletrhu
samozřejmě nechyběli naši dodavatelé
a svůj stánek zde měla i naše mateřská
společnost PaperlinX (o její účasti
podrobněji píšeme na jiném místě
tohoto čísla). Přítomni byli i obchodní
manažeři Ospapu, akci vám proto
můžeme představit i formou fotografií
Marka Hubky.
N
a 60 000 m2 se prezentovalo 650 vystavovatelů,
což z akce učinilo dosud největší ročník
tohoto veletrhu. Jako již v předchozím ročníku
byl součástí Fespy i veletrh textilního tisku
Fespa Fabric, letos navíc přibylo Evropské
Sign Expo (ESE). Dvě třetiny z 22 000 návštěvníků přijely ze
zahraničí. Z Evropanů zde bylo kromě domácích Britů vidět
nejčastěji Němce, návštěvníky ze zemí Beneluxu, Francouze,
Italy a Španěly.
Nechyběl doprovodný program, včetně seminářů
o udržitelném rozvoji, digitálním textilním tisku, obchodních
dovednostech nebo sítotisku na sklo a plasty byla jeho
součástí i soutěž v polepu automobilů a motocyklů Wrap
Cup Master, ale také novinka: prezentace textilního tisku
dekorací Pilot´s Briefing Zone. Další evropský veletrh FESPA,
tentokrát s podtitulem „Digital“, nás čeká příští rok od 20. do 23. května v Mnichově. •
foto: Marek Hubka
Fréza VHF v tiskárně Galaxi
Tiskárnu Galaxi ze slovenské Vankovie u Myjavy poblíž českých hranic
jsme vám představili již na jaře 2011, a to na stránkách časopisu
I´multiexpo. Tehdejší instalace tiskárny Agfa :Anapurna Mw přímo ze
showroomu Multiexpa nebyla ovšem poslední technologií, kterou si
vlastník tiskárny Galaxi, ing. Ladislav Gála, z nabídky Ospapu pořídil. Nyní
se k Agfě přidala fréza CAM 1520 z řady Active Pro od společnosti VHF
camfacture, kterou jsme vám představili ve stejném čísle.
F
réza bude v tiskárně sloužit pro dokončovací
zpracování desek a dalších materiálů,
potištěných na již zmíněném UV inkjetu Agfa
Anapurna. Kromě signmakingové výroby tiskne
pan Gála i pro průmyslové podniky, dosud
řešil dokončování kooperací, to ale vedlo ke zdržování
a zvyšování nákladů. Vzhledem k tomu, že jde o opakované
zakázky, rozhodl se dovybavit – ekonomický propočet
ukázal, že zisk z větších zakázek cenu frézy v rozumném čase
zaplatí.
Volba padla na frézu od společnosti VHF, nabízenou
Ospapem, s nímž měl pan Gála dobré zkušenosti již
z předchozí koupě Agfy :Anapurny a od kterého rovněž
odebírá část tiskových médií.
Frézy VHF jsou modulovými systémy, sestavovanými
na míru, kdy si konfiguraci stanovuje zákazník podle svých
potřeb. Pan Gála si zvolil například formát s ohledem
na omezené prostory, v jakých bude stroj pracovat – jde
vlastně o rodinný dům. Nabídka VHF camfacture zahrnula
v základní ceně i kompresory a další vybavení, které bývá
obvykle dokupováno zvlášť. Vzhledem k modularitě stroje
jej lze v budoucnu rozšiřovat o další funkce a nástroje, lze
dokonce (po zásahu do softwaru) změnit i formát.
Kompletní instalace v Galaxi zabrala dva dny: pan Gála
musel navíc přizvat sousedy, aby pomohli dostat stroj
poměrně úzkým vchodem dovnitř. V průběhu prvního
dne proběhla instalace samotná včetně počítače Apple,
který firma VHF ke stroji dodává. Druhý den přišlo na řadu
školení pracovníků, které se protáhlo až do pozdního večera.
„Instalace frézy je oproti například instalaci
UV inkjetové tiskárny „úplná věda“, jen nástrojů a jejich
variant nabízí VHF ke svým frézám doslova tisíce,“ říká
slovenský obchodní zástupce divize VTS Ospapu, pan
Daniel Saxa. „Některé z částí této konfigurace byly novinkou
dokonce i pro nás,“ dodává. •
Vybrané vlastnosti CAM 1520 Active
Pro v tiskárně Galaxi
Rozsah os x/y: 1 520 x 2 020 mm
Provozní plochy: 1 500 x 2 000 mm
Kontroler: čtyřosý CNC 980+
Integrované vakuové přisávání: 1500 x 2 000 m, sací síla 432 m3/hod.,
cca 3,6 kW
Rotační vřeteno: SPC1500
Tangenciální řezací hlava
Multifunkční jednotka Active Pro
Řezací výbava V-cut 16 mm
Rýhovací výbava
Chladicí a vlhčicí jednotka
Univerzální odsávání
Automatické seřizování osy „z“
Cenon CAM software a CCD kamera
Průmyslový vysavač CTL 36
Nivelace obrobků
foto: Daniel Saxa ForPrint 02/2013 | 23
s a m o l e p i c í f ol i e
Ekologičtější fólie TMP od Avery
V
Společnost Avery Dennison uvedla novou multipolymerickou řadu
fólií TrueImpact TMP 7000 se sníženým dopadem na životní prostředí,
určenou pro potisk digitálním inkjetovým (latexovým, UV inkjetovým,
ekosolventním a solventním) tiskem i sítotiskem.
e srovnání se současnými PVC fóliemi přináší
výroba a životní cyklus fólie TrueImpact
o 12 % nižší emise skleníkových plynů,
o 13 % nižší množství pevných odpadů
a spotřebuje o 9 % méně energie, což umožní
zpracovatelům zvolit udržitelnější řešení pro interiérové
střednědobé grafické aplikace. Fólie odpovídají požadavkům
směrnic RoHS, REACH a ekologické normy ISO 14001,
všechny materiály TrueImpact jsou také nabízeny s garancí
Avery Dennison Integrated Component System (ICS) pro
individuální projekty.
Produktová řada je v současnosti dostupná v šesti
verzích, včetně volby matné či lesklé laminace. Sama fólie
je pololesklá. Fólie může být aplikována jak na ploché, tak
na jednoduše zakřivené povrchy. Tloušťka fólie činí
65 mikronů, tloušťka vrstvy lepidla činí 25 mikronů.
Podložka (liner) StaFlat v plošné hmotnosti 145 g/m2 pro
všechny fólie řady má ekologické certifikace FSC a SIF
a rovněž velmi dobrou rozměrovou stabilitu pro další
zpracování. Výbornou rozměrovou stabilitu 1,65 mm má
i sama fólie. Interiérová odolnost nepotištěné fólie činí šest
let, exteriérová čtyři roky při příčné (vertikální) aplikaci.
24 | ForPrint 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2 Pro ochranu před UV zářením a oděrem je výrobcem
doporučena laminace: buď lesklá TOL 7060 Gloss, nebo
matná TOL 7080 Matte. Laminace se snadno čistí, je odolná
vůči graffiti a má pětiletou odolnost v interiéru. Podobně
jako samotné fólie TMP 7000, ani jejich laminace TOL 7000
neobsahují žádné PVC ani ftaláty.
Fólie má chemickou odolnost vůči mléčným kyselinám,
zásadám a solím. Má vysokou odolnost vůči hoření
(EN13501-1 a ASTM-E 84). Minimální aplikační teplota
činí 10° - po aplikaci si fólie udržuje své vlastnosti při
teplotách od -40° C do 82° C. Pevnost v tahu činí 1565 N/m,
roztažitelnost 300 %, lesk podle Huntera
([email protected]°) 50 ± 10 bodů.
Základní varianta TMP 7000 používá šedé permanentní
akrylové lepidlo, varianta TMP 7002 šedé snímatelné lepidlo
a varianta TMP 7003 šedé permanentní lepidlo. Přilnavost
po 24 hodinách činí 620 N/m u stálého čirého a šedého
lepidla, 350 N/m u snímatelného šedého lepidla. Fólii lze
sejmout a přemístit maximálně po jednom roce, pokud
není aplikována na nitrocelulózových barvách, plastu ABS,
polystyrenu nebo určitých typech PVC. Skladovatelnost fólie
činí rovněž jeden rok.
foto: Avery Dennison
Fólie Avery MPI 1950 pro latexový tisk
Společnost Avery Dennison představila novou řadu
lesklých litých bílých fólií MPI 150 Latex, určených pro potisk
latexovou inkjetovou technologií HP. Technologie lepení
Easy Apply umožňuje snadnou manipulaci s fólií během
lepení (vícenásobné snímání a aplikaci) i hladký výsledný
povrch fólie bez bublinek či vrásek. Fólie odstraňuje nutnost
používat během aplikace přivzdušňovací pero a provádět
na fólii řezy při jejím přemísťování během lepení.
Tloušťka fólie činí 50 mikronů, spolu s vrstvou lepidla
celkem 80 mikronů. Jako podložka (liner) je použit StaFlat.
Fólie je určena pro použití v polepu vozidel (wrappingu),
interiérovém i venkovním značení a jako okenní fólie.
Mezi výhody fólie MPI 1950 patří její dlouhá životnost,
vynikající přizpůsobivost povrchům a rychlejší i jednodušší
aplikace. Polep lze provádět v interiéru i exteriéru. Díky
své přizpůsobivosti zvládnou tyto fólie i nejnáročnější 3D
aplikace, například na povrchy s nýty či rýhami. Rozměrová
stabilita činí maximálně 0,3 mm, roztažitelnost (podle normy
DIN 53455) je větší než 100 %.
Na fólii je použito šedé permanentní akrylové lepidlo
s vynikajícím krytím podkladové barvy (u varianty EA s nižší
lepivostí). U fólie MPI 1950 Latex činí počáteční přilnavost
(měřená podle normy FINAT FTM-1 na nerezové oceli)
400 N/m, konečná přilnavost 600 N/m. U fólie MPI 1950
Latex EA (Easy Apply) činí tyto hodnoty 300 N/m a 400 N/m.
V kombinaci s laminací DOL 1460 a DOL 1480 lze dosáhnout
lesklého či matného povrchu s prodlouženou životností.
Minimální aplikační teplota je 10 °C, provozní -40 °C až
80 °C. Venkovní životnost nepotištěné fólie při vertikálním
použití činí sedm let, potištěné čtyři roky (pokud je použita
laminace Avery DOL 1460 nebo 1480).
Fólie jsou dodávány i s garancí ICS pro pět kombinací
inkoustů a tiskáren. Více informací o fóliích MPI 1950 Latex
od Avery Dennison získáte na adrese
graphics.averydennison.eu/MPI1950. •
Avery uvedla
19 nových barev řady SWF
Společnost Avery Dennison uvedla v červnu 19 nových barevných
variací a povrchových úprav do své řady fólií Supreme Wrapping
Film (SWF), určené pro polep automobilů a dalších dopravních
prostředků. Čas polepu dokáže tato fólie zkrátit až o pětinu,
odlepování zabere oproti konkurenci jen desetinu času, jak ukazuje
nová studie a video výrobce. Díky své ochranné vrstvě má tato fólie
trvanlivost až 12 let, přičemž snese i tvrdé nárazy, a po této době ji
lze snadno odlepit bez poškození laku vozidla.
ForPrint 02/2013 | 25
te c h n o l o g i e
Nové UV inkjety
:Anapurna od Agfy
Řadu UV inkjetových tiskáren :Anapurna od společnosti Agfa Graphics obohatily
na letošním veletrhu Fespa tři nové modely – lépe řečeno, dva zcela nové a jeden
doplněný model: M3200 RTR, M2500 a M2050 ABF.
Výkon za dobrou cenu
Anapurna M3200 RTR s tiskovou šíří do 3,2 m je určena
pro potisk rolových médií a vzhledem ke své robustní
průmyslové koncepci, vhodné pro velké objemy práce,
tak může činit i v nepřetržitém provozu. Vyznačuje se
pozoruhodnou kvalitou tisku při produkční rychlosti. Tato
tiskárna, navržená pro širokou škálu pružných médií pro
vnitřní i venkovní použití, je ideálním řešením pro výrobce
reklamních materiálů, grafické a komerční tiskárny, které
chtějí vyrábět kvalitní produkty s vysokým rozlišením
do 1440 dpi.
Díky možnosti tisku na různorodé pružné
a nízkonákladové podklady a nižší spotřebě inkoustu
a energie, která přispívá k celkově nižším provozním
nákladům, představuje tiskárna Anapurna M3200 RTR
ekologické tiskové řešení, které zároveň zvyšuje zisk z tisku.
Šest tiskových hlav KM1024i (CMYK Lc Lm) s kapkami
velikosti 12 pikolitrů zaručuje dobrý tisk na tuhé materiály,
přesnou reprodukci textu od šestibodové velikosti, dobrou
reprodukci tónů a nízkou spotřebu inkoustu. Při rozlišení
720 x 1440 dpi činí produktivita stroje přes 50 m²/h.
Anapurna M3200 RTR má soustavu bezpečnostních
senzorů pojezdu tiskových hlav, které brání jejich kontaktu
s podkladovým materiálem a chrání je tak před poškozením.
Zavádění médií a manipulace s nimi jsou velmi jednoduché
a bezchybné s automatickými prvky, jako jsou napínací
26 | FORPRiNT 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
válečky média (jež udržují médium vždy napnuté) a úprava
výšky hlavy. Přídavný speciální vozík pro manipulaci
s těžkými rolemi do 150 kg umožňuje hladkou instalaci
těžkých rolí. Ionizační lišta zajišťuje, aby podklad nebyl
elektrostaticky nabitý, což umožňuje dokonalou regulaci
kapek inkoustu, a tedy i špičkovou kvalitu tisku.
Všechna nastavení jsou přehledně uspořádaná
ve výkonném a intuitivním grafickém uživatelském rozhraní
se zabudovaným dotykovým displejem. Tištěné soubory se
tisknou na pozadí, zobrazují a ukládají ve vysokém rozlišení
pomocí interního bitmapového serveru s velikostí 1 TB,
vhodného pro rastrované obrazy, rychlý tisk na pozadí
a přenos velkého množství dat.
U této tiskárny se předpokládá možnost instalace dvou
rolí zároveň, která umožňuje provádět dvě tiskové úlohy
paralelně. To přispívá k efektivnímu využívání plné tiskové
šířky tiskárny u menších médií. Podtlakový systém se dvěma
zónami zvyšuje celkovou efektivitu tiskového systému.
V případě tisku na malé role lze zapnout jen zónu, kterou
potřebujete. V případě tisku na dvě role se pro každou roli
vyvine takový podtlak, který bude potřeba.
Inkousty Agfa používané v tiskárně Anapurna nabízejí
velkou stupnici barev, vysokou intenzitu a díky dobré
přilnavosti inkoustů dlouhou životnost tiskových materiálů
a odolnost ve venkovním prostředí. Během práce hladinu
inkoustů sleduje automatický systém pro jejich doplňování.
foto: aGfa, MaREk huBka
Protože jde o UV inkjet, s výtisky lze pracovat ihned
po vytištění.
Tiskárna je určena pro potisk rolí tkanin, plachtoviny,
vinylu (PVC), plastových fólií včetně polyesteru (PES)
a ekologicky šetrného polyetylenu (PE). Díky rychlosti
a výrobním nákladům je tiskárna zvlášť vhodná pro potisk
venkovních materiálů, jako jsou billboardy a polepy budov.
Anapurna M2500 má zcela oddělený
systém aplikace bílého inkoustu
(oddělený cirkulační systém, regulaci
podtlaku a čisticí okruh), což zvyšuje
jeho spolehlivost.
Rychlá kvalita s bílou
Anapurna M2500 s oblíbenou tiskovou šíří 2,5 m je
vysokorychlostní tiskárna, vhodná pro grafická a fotografická
studia i poskytovatele tiskových služeb. Jde o robustní
stroj, zkonstruovaný pro tisk venkovních i vnitřních
materiálů špičkové kvality na širokou škálu pevných médií
i rolí. Funkce bílého inkoustu vytváří nové možnosti tisku
na průhledný materiál prosvětlovaný zepředu nebo zezadu
nebo tisku bílé jako bodové barvy a rovněž tisku na barevné
nebo tmavé podklady. Anapurna M2500 má zcela oddělený
systém aplikace bílého inkoustu (oddělený cirkulační
systém, regulaci podtlaku a čisticí okruh), což zvyšuje jeho
spolehlivost. Nádoba na bílý inkoust je vybavena míchacím
mechanismem, který udržuje inkoust vždy správně
promíchaný. A aplikace bílého inkoustu před tiskem nebo
po tisku může probíhat v jednom výrobním kroku. Měřeno
při optimální rychlosti pojezdu tiskové hlavy, dosahuje
systém výkonu 60 m²/h při šestibarevném tisku. Při této
rychlosti si dokáže udržet vysokou kvalitu tisku na všechny
podklady.
Osm tiskových hlav s velikostí tiskové kapky 12 pikolitrů
zaručuje kvalitní tisk na tuhé materiály, přesnou reprodukci
testu od šestibodové velikosti, dobrou reprodukci tónů
a nízkou spotřebu inkoustu. Osm tiskových hlav (CMYK,
Lc, Lm, 2x bílá) se 1024 tryskami vytváří tisky špičkové kvality
při 720 x 1440 dpi na pružných nebo tuhých médiích bez
nutnosti předúpravy jejich povrchu.
Automatický podtlakový systém tiskárny Anapurna M2500
se čtyřmi zónami zajišťuje rovnoměrný podtlak v průběhu
celého tiskového procesu, ať už tisknete na roli, nebo
na deskové materiály. Tím je zajištěn bezproblémový posun
média a vždy přesné výsledky. Kruhová vývěva, která pohání
podtlakový systém, je zabudovaná v tiskárně, čímž snižuje
hlučnost na minimum a přispívá k lepšímu pracovnímu
prostředí.
Podobně jako ve výše uvedeném modelu i zde najdete
bezpečností senzory pojezdu tiskových hlav.
Zavádění médií je velmi jednoduché s automatickými
prvky, jako je registrační lišta média a úprava výšky hlavy.
Ionizační lišta zajišťuje, aby podklad nebyl elektrostaticky
nabitý, což umožňuje dokonalou regulaci kapek inkoustu,
projevující se pozitivně na kvalitě tisku.
Možnost potisku více panelů najednou ještě dále zvyšuje
vaši produktivitu. Díky funkci bezokrajového tisku je
následné zpracování po tisku nadbytečné. Protože tisky
s UV vytvrzováním jsou okamžitě suché, můžete používat
bezokrajový tisk okamžitě jako konečný produkt.
Inkousty Agfa nabízejí široký barevný rozsah, vysokou
intenzitu a dobrou přilnavost vedoucí k dlouhé životnosti
výtisků i jejich venkovní odolnosti. I zde najdete automatický
systém pro doplňování inkoustů.
Přepínání mezi tuhými médii a médii na roli je okamžité.
Proto dokáže Anapurna M2500 tisknout ve výjimečné kvalitě
na vnitřní i venkovní desková média bez povrchové vrstvy,
jako je plexisklo, skleněná zrcadla, vlnité panely, tuhý plast,
výstavní a reklamní panely do tloušťky 4,5 cm, i na olová
média, jako jsou fólie, vinyl a papír, plachtovina a bannery
do téže tloušťky. •
Podavač panelů zvýší
produktivitu
Anapurna M2050 je vlastně rozšířením tiskárny M2059, uvedené
na trh již dříve, o ABF: přídavný automatizovaný systém pro
podávání panelů, zajišťující nepřetržité využívání kapacity tiskárny.
ABF umožňuje umístit další sadu tuhých panelů během tisku
předchozí úlohy a může být nainstalován i na stávající tiskárnu
Anapurna M2050. ABF má jednoduché indikátory stavu, pomocí
nichž vás informuje o procesu podávání. Lze si připravit a tisknout
až na čtyři panely najednou, systém zvládá až osm různých velikostí
panelů. ABF zvýší produktivitu v závislosti na velikosti panelů
a režimech rychlosti/kvality, průměrně o 20 až 25 % u tisku na čtyři
panely v produkčním režimu.
ForPrint 02/2013 | 27
te c h n o l o g i e
Kala uvedla
laminátor Arkane 160
Francouzská firma Kala, jejíž produkci již dobře znáte i z nabídky divize
VTS společnosti Ospap, doplnila svou řadu laminátorů modelem nové
generace: nese název Arkane 160 a v dané cenové úrovni má jít podle
výrobce ve srovnání s konkurencí o dosud nejlepší zařízení svého druhu.
V
elkokapacitní laminátor Arkane 160 s rychlostí
až 6,20 m/min. laminuje rolová i pevná
média až do 5cm tloušťky, což je výhodné
například pro potištěné deskové substráty z UV
inkjetových flatbedů, a disponuje pomocným
nahřívacím válcem s regulovanou teplotou od 30 do 140 ° C. K dispozici je ve dvou šířkách, 165 cm a 210 cm.
Určen je pro jednostrannou laminaci s odpadovým papírem
i bez ní, pomocí vinylové (PVC) fólie umí vytvořit laminovaným
výtiskům barevné zadní strany. Nános lepidla a laminace
probíhá současně, tedy v jednom průchodu, podobně
i zapouzdření, tedy zatavení okrajů laminovaného výtisku,
stroj provádí rovněž aplikaci pásky. S ohledem na výbavu
nahřívacím válcem lze použít i tepelné laminovací fólie.
Zařízení je obecně určeno pro aplikace vyžadující velký
tlak. Nová, lehčí samoblokovací rolovací hřídel ušetří čas
během výměny laminační fólie. K výměně nejsou zapotřebí
žádné nástroje. Na rozdíl od systémů využívajících pojistné
kroužky nebo otočné hřídele, které potřebují velký prostor
za strojem, tyto rolové hřídele lze použít v jakékoliv poloze
stroje v obou směrech. Stroj disponuje pěti rolovými
hřídelemi a jednou odvíjecí hřídelí. Zásobník na čtyři role
fólií je snadno dosažitelný pod laminátorem samotným. Stroj
vyžaduje malý podlahový prostor pro sebe i pro manipulaci
s rolemi. Při výměně role je udržováno napětí nastavené
pro předchozí roli. Kulatý okraj podavače zabraňuje
poškození laminovaného substrátu během laminace. Stroj je
dodáván s kovovou podávací deskou s cílem snížit plýtvání
materiálem a ušetřit čas při instalaci fólie na stroji.
V zájmu ochrany laminovacích válců před používáním
nesprávných nožů je spolu s laminátorem dodávána
i bezpečná příruční řezačka. Elektronicky monitorované
nastavování tlaku zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku
na válec v celé kontaktní zóně. Odvíjecí hřídel lze použít pro
podávání sérií substrátů.
Hotové laminované výtisky lze (ovšem není nutno)
navíjet na kartonové jádro o průměru 57 nebo 76 mm,
na hřídel umístěnou na jedné z poloh zásobníku rolí nebo
nechat na volné pozici ve stroji, aby před laminací chránila
substráty před prachem. V horní poloze zásobníku je vypnut
pohon motoru, což zabraňuje poškození substrátu i zranění
obsluhy během provozu stroje. Multifunkční nožní pedál
umožňuje spustit laminování, takže máte volné ruce při
podávání širších substrátů. Motorový pohon lze rovněž
vypnout pomocí nožního pedálu bez použití ovládacího
panelu. Ten je ovšem umístěn velmi přístupně a se všemi
potřebnými funkcemi, včetně uložení parametrů laminace
do paměti.
Stroj nabízí čtyři úrovně ochrany: laserový paprsek
v přední části válce, který při přerušení rukou či jiným
předmětem zastaví motorový pohon při řezu, dále horní
polohu podavače s obdobnou funkcí, dva bezpečnostní
vypínače, snadno dostupné v přední i zadní části stroje,
a zvukovou signalizaci při zpětném chodu zařízení.
Vysoká tvrdost polymerního materiálu, využitého
k povrstvení válce z vysoce kvalitní oceli, a rovnoměrné
rozložení teploty na válci zaručují vysoce kvalitní laminace,
jaké nedosahují ani produkty s větším průměrem válce.
V závislosti na typu použití mají polymerní materiály
používané společností Kala na jejích válcích různé vlastnosti
(tepelnou vodivost, nelepivý povrch nebo extrémně vysokou
odolnost). •
Hlavní parametry Arkane 160
Maximální pracovní šířka: 171 cm
Maximální šířka fólie: 165 cm
Maximální délka rolí fólie: 50/100 m (maximální průměr 23 cm)
Maximální průměr válců: 114 mm
Teplota horního válce: 20 až 140 °C
Nastavitelná rychlost: od 0,3 do 6,3 m/min.
Čas nahřátí z 20 °C při okolní teplotě do 40 °C: 7 minut
Výkon: 1800 W
Napětí: 230 V nebo 110 V / 50–60 Hz
Proud: 8A/230 V nebo 16 A/110V
Rozměry stroje: 206 x 82 x 153 cm
Čistá hmotnost stroje: 260 kg
Záruka: 1 rok
28 | ForPrint 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2 foto: Kala
Nová generace ekosolventu:
Seiko ColorPainter M-64s
C
Společnost Seiko Infotech doplnila řadu svých solventních ColorPainterů
modelem M-64s, který přinesl oproti předchozím modelům zhruba
stovku vylepšení. Podívejme se aspoň na některá z nich.
olorPainter M-64s je solventní tiskárnou
s nízkými provozními náklady, založenou
na technologii vysokofrekvenčního DOD
piezo inkjetu. O určení tohoto modelu nejen
pro exteriérový, ale i interiérový tisk napovídá
i použití nových ekosolventních inkoustů SX s nízkým
zápachem, širokým rozsahem barev a vysokou sytostí.
Zároveň ale mají tyto inkousty velmi dobrou venkovní
odolnost: po třech letech se sytost a barevná kvalita u černé
a azurové nemění vůbec, u žluté jen mírně a u purpurové
asi o 10 %. Oproti předchozím inkoustům GX mají větší
přesah do zelených a fialových odstínů. Inkousty SX
charakterizují i výborné detaily ve stínech, vhodné zvláště
pro podsvětlované aplikace, jako jsou backlity.
O zaměření i na interiér napovídá rovněž možnost
rozšíření základní šestibarvové konfigurace (CMYK, Lc,
Lm) o šedý inkoust, který umožňuje vytisknout černobílé
snímky bez barevných posunů, nabízí nejlepší kvalitu obrazu
a plynulé tónové přechody.
ColorPainter M-64s je dodáván s 1,5litrovými
velkokapacitními inkoustovými kazetami a vestavěnými
mezizásobníky na podporu kontinuálního velkoobjemového
tisku. Mezizásobníky umožňují snadno vyměnit inkoustové
kazety bez přerušení tiskové úlohy.
Proudění vzduchu uvnitř tiskárny bylo přepracováno pro
rychlejší schnutí inkoustu.Vzduch je přiváděn ze zadní části
tiskárny a vyfukován podél předního krytu. Toto proudění
vzduchu ve spojení s výkonným ohřevem umožňuje rychlé
sušení téměř bez zápachu barvy.
ColorPainter M-64s disponuje novými tiskovými hlavami,
které vyvinou maximální rychlost tisku 66,5 m2/hod. ve draft
módu a 33,1 m2/hod. v produkčním módu, používaném
například pro kvalitní potisk vinylu. Ochranné kryty
foto: Seiko připojené k tiskovým hlavám jim přidávají na spolehlivosti
a robustnosti.
Technologie dynamické tiskové kapky DDP kontroluje
a optimalizuje velikost a denzitu kapek pro výsledné
tisky se sytými lesklými barvami i s jemnými detaily bez
ztráty rychlosti. Nová generace inteligentního mapování
trysek SNM2 kompenzuje při ucpanání některých trysek
jejich funkci, takže lze pokračovat v tisku s dokonalou
kvalitou obrazu. SNM2 výrazně snižuje prostoje a zvyšuje
produktivitu tisku. Technologie SP4 (Smart Pass)
s vylepšenými algoritmy a maskovací technologií snižuje
překryvy a odstraňuje pruhování, významně také snižuje
zrnitost v rastrových plochách a vytváří hladké tónové
přechody.
Nový podavač usnadňuje kontinuální tisk a nový výsuvný
mechanismus ulehčuje podávání i vykládání médií,
zdokonaleno bylo také zvedání těžkých médií. Vestavěný
ionizátor neutralizuje statickou elektřinu a s ní související
tiskové problémy, a to i v prostředí s nízkou vlhkostí.
CP_Manager, přibalený software řídicí jednotky,
umožňuje operátorům provoz tiskárny z počítače, tabletu
nebo chytrého telefonu. •
parametry ColorPainter M-64
Maximální rozlišení: 900 dpi
508 trysek na tiskovou hlavu
Maximální šířka média: 1,626 mm
Maximální tisková šířka: 1,616 mm
Rychlost: od 3,5 m2/hod. do 66,5 m2/hod.
Maximální hmotnost média: 50 kg
Maximální průměr média: 220 mm
Hmotnost: 321 kg
Rozměry: 3 095 x 935 x 1 247 mm
ForPrint 02/2013 | 29
te c h n o l o g i e
Sublimace na textil
s Mutohem ValueJet 1624W
Pro každodenní přímý i nepřímý sublimační tisk je určen nový přírůstek řady
ValueJet z produkce společnosti Mutoh. Model nese označení 1624W a díky jeho
odolné konstrukci, snadné instalaci a obsluze, konkurenceschopným provozním
nákladům a výbornému výkonu je mimořádně vhodný jako „entry-level“, tedy pro
vstup nováčků na sublimační trh, ale dobře poslouží i jako doplněk vaší stávající
produkční kapacity.
M
ezi typické aplikace, pro jejichž potisk
je tento model určen, patří například
prezentační grafika pro různé akce či
výstavy, vlajky nebo domácí dekorace, jako
jsou záclony a ložní prádlo. Dále sportovní
zboží, jako např. snowboardy a helmy, oblečení nejen
sportovní, halenky, outdoorové bundy a trička, a konečně
i doplňky a reklamní předměty, jako hrnky, deštníky nebo
podložky pod myš. Tiskárna je rovněž vhodná pro výrobu
měkkého značení (soft signage) a vysoce kvalitní grafiky pro
interiérové a krátkodobé exteriérové použití, velkoformátové
reprodukce portrétních fotografií či uměleckých děl, ale
i například návrhy grafiky obalů a obecně tisky s přísnými
požadavky na barevnou věrnost.
Tiskárna je schopna maximálního tiskového rozlišení
1440 dpi. Pracuje s jednou osmikanálovou tiskovou hlavou
nejnovější generace se 1440 tryskami, přesněji osmi řadami
po 180 tryskách. Obsahuje čtyři barevné sekce (CMYK),
tedy 360 trysek pro každou barvu. Protože všechny barevné
sekce jsou spojeny v jedné hlavě, není třeba časově náročné
kalibrace hlav. Jde o technologii variabilní tiskové kapky, její
velikost se může pohybovat od 3,3 do 34,1 pl.
Šířka média může činit až 1625 mm, typická produkční
rychlost se pohybuje mezi 14 a 27,5 m²/hod. Nepřímý
sublimační tisk probíhá na typické přenosové papíry
o plošné hmotnosti 95 g/m²–100 g/m², s následným
přenosem na nejrůznější pružné i pevné polyesterové (PES)
materiály. K dispozici jsou disperzní barvivové i pigmentové
inkousty a rovněž speciální inkousty pro přímý sublimační
tisk. Zatímco barvivové inkousty jsou určeny pro klasické
tisky do interiéru, pigmentové inkousty jsou vhodné pro
30 | ForPrint 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
interiérové tisky určené k dlouhodobému užívání, i pro
krátkodobé exteriérové aplikace – UV odolnost venkovních
výtisků bez laminace se pohybuje od tří do šesti měsíců.
Spotřeba inkoustu činí průměrně 15 ml/m². Tisk je šetrný
k životnímu prostředí, s vysokou úrovní bezpečnosti
obsluhy.
Inkousty neobsahují žádné prchavé organické sloučeniny
(VOC) ani jiné nebezpečné látky. V tryskách tiskárny mají
vynikající stabilitu, potřebnou zejména pro vysokorychlostní
a vysokoobjemové zakázky. Nabízejí široký barevný
rozsah se sytými zářivými výsledky a poskytují nejvyšší
skóre v světlostálosti, odolnost proti praní, tření a pocení.
Zároveň poskytují dokonalý přenos na různé textilní a pevné
materiály, ale umí vytvořit i přesné linky a ostré hrany,
ideální pro tisk plakátů. Tiskárna pracuje až se
30kg rolemi o průměru 150 mm, dodáván k ní je i podstavec
s integrovanými držáky rolí a navíjecí systém.
Tiskárna nabízí širokou škálu tiskových režimů a rychlosti.
Zřejmě nejoblíbenějšími budou režimy vysoké kvality
s rozlišením 540 x 720 dpi a rychlostí 9 m²/hod., produkční
režim s rozlišením 360 x 720 dpi při rychlosti 20,5 m²/hod.
a rychlý produkční režim s rozlišením 360 x 360 dpi při
rychlosti 27,5 m²/hod. •
Vybrané parametry tiskárny
Mutoh ValueJet 1624W
Šířka x hloubka x výška: 2698 x 885 x 1261 mm
Hmotnost: 160 kg
Výška tiskové hlavy nad médiem/tloušťka média:
nízká 1,5 mm/0,3 mm, střední 2,5 mm/1,3 mm,
vysoká 4 mm/2,8 mm
foto: Mutoh
Japonská společnost Mutoh uvedla
na veletrhu Fespa své nové CMYK
inkousty UMS – tedy „univerzální
mildsolventní inkousty“. UMS
jako inkousty 4. generace, jak
je Mutoh označuje, kombinují
nejlepší vlastnosti ekosolventních
a mildsolventních inkoustů.
Inkousty UMS:
to nejlepší z eko- i mildsolventu
U
rčeny jsou jak pro novou řadu tiskáren
ValueJet, tak pro starší stroje Mutohu
(Rockhopper, Spitfire, Blizzard a jiné) i pro
stroje jiných výrobců. „Tímto způsobem
Mutoh nabízí i uživatelům již instalovaných
tiskáren možnost upgradu na nové inkousty, aniž by museli
investovat do nových strojů,“ řekl Arthur Vanhoutte, ředitel
belgické pobočky zastoupení Mutohu. UMS zcela nahradí
inkousty první a druhé generace MS a MS Plus, které přestaly
být vyráběny v lednu tohoto roku. Pokračovat bude výroba
inkoustů MS Ultra (MSU) a Eco Ultra.
UMS mají unikátní chemické složení, a to jak pokud jde
o pigmenty, tak pokud jde o pryskyřice a rozpouštědla.
Velmi odolné pigmenty jsou v inkoustu obsaženy v podobě
nanočástic, tedy částeček velikosti pod 100 nm. Mutoh zde
uvádí zajímavé srovnání: nanočástice je vůči fotbalovému
míči zhruba ve stejném velikostním poměru jako tento míč
k zeměkouli.
Každá částečka pigmentu je zapouzdřena ve směsi
pryskyřic (NanoResin UMS), které zajišťují lesk, odolnost
vůči otěru, oděru i chemikáliím. Použití nanočástic pigmentu
a pryskyřic se pozitivně projevuje v dlouhodobé venkovní
odolnosti výtisků, širokém barevném gamutu i v neucpávání
trysek a dalších nákladech na údržbu tiskárny.
Použití směsi pryskyřic, kombinované s novými, méně
agresivními rozpouštědly místo obvyklého jediného druhu
pryskyřice, je zcela novou koncepcí. Kombinace pryskyřic
a rozpouštědla je přizpůsobena nejpřísnějším a nejnovějším
předpisům nařízení REACH, například s ohledem
na obsah PVC složek. O výsledku svědčí skutečnost, že i se
zohledněním přísnějších předpisů dostaly inkousty UMS
mírnější ekologickou a bezpečnostní kvalifikaci Xi místo
obvyklé Xn.
Právě pryskyřice zajišťuje dobrou přilnavost inkoustu
foto: Mutoh a stará se o jednolitou hladkou vrstvu barvy na tiskovém
médiu. Výsledkem jsou syté barvy se zachováním lesku. Nové
inkousty nabízejí také široký barevný gamut, pokrývající
83 % barevné palety Pantone C. Inkousty UMS jsou prakticky
bezzápachové a nevyžadují ventilaci při provozu, lze je proto
používat i v kancelářských podmínkách.
Inkousty zaručují vysokou rychlost i rozlišení tisku –
schnou při běžných teplotách – a malé nároky na konzervaci
tiskárny při její obsluze: místo každodenního cyklu stačí
týdenní. Určeny jsou pro rolové tiskárny, potiskující
širokou škálu materiálů s natíranými i nenatíranými
(necoatovanými) povrchy pro typické sign & display aplikace
v interiéru i exteriéru: papíry, bannery, samolepicí fólie,
backlity určené k podsvětlení, blockouty, tapety, pouliční
značení a další materiály.
Inkousty jsou dodávány v 440ml kartridžích nebo
v 1l lahvích, použitelných zejména pro bulk systém (BIS),
tedy systém nepřetržitého zásobování stroje inkoustem.
Ten je podle Mutohu vhodný pro uživatele s produkcí
více než 3000 m² potištěných materiálů ročně. Průměrná
spotřeba inkoustu činí 8 ml/m² při rozlišení 720 x 720 dpi
na nepotaženém PVC (vinylu).
Ve srovnání s klasickými agresivními solventními inkousty
UMS inkousty, tedy jak jejich pigmenty, tak pryskyřice,
vnikají dovnitř potiskovaných médií jen částečně, aniž by
se to negativně projevilo na kvalitě výtisků. Při náročných
aplikacích, například výrobě podlahové grafiky nebo polepů
vozidel, je vhodná laminace. Venkovní odolnost inkoustů
UMS vůči UV záření činí maximálně tři roky bez laminace.
UMS inkousty jsou v prostředí tisku prakticky bez zápachu,
zápach hotových výtisků je velmi nízký. Jejich trvanlivost činí
18 měsíců. Jejich odolnost vůči čistidlům na bázi alkoholu
je lepší než u inkoustů Eco Ultra a MS Ultra, totéž platí
o barevném gamutu. •
ForPrint 02/2013 | 31
p r o f i l y z a m ě stn an ců
6 otázek
pro...
1. J aká je vaše firemní pozice a jak byste ji ve stručnosti
popsal/a vašim zákazníkům?
2. J ak vaše pozice zapadá do celkového fungování firmy?
Například s kterými odděleními nejvíce pracujete?
3. D
okázal/a byste specifikovat, co navíc přinášíte svým
zákazníkům vy a vaše oddělení? Čím se odlišujete
od konkurence?
4. Ospap je leaderem ve svém oboru na českém trhu. Čím
to je? Co nabízí svým zákazníkům navíc?
5. Když dostane zákazník do rukou výrobek Ospapu, kde
na něm najde váš díl práce?
6. Co se vám v Ospapu líbí nejvíc?
 Simona Blahetová,
Referent zákaznického servisu
V roce 2002 jsem ukončila střední odbornou hotelovou školu a dále
jsem pokračovala v hotelovém oboru: od recepční přes vedoucí
recepce až po koordinátorku společenských akcí.
V roce 2009 jsem změnila obor a čtyři roky jsem pracovala
v zákaznickém servisu ve společnosti Trelleborg Germany Wheel
Systems, kde jsem měla na starosti český trh a východní Evropu.
V zákaznickém servisu jsme zajišťovali prodej, nákup, logistiku
a zásobování.
1. Pracuji v zákaznickém servisu a mou hlavní pracovní
náplní je zpracovávání objednávek, poptávek zákazníků,
pomoc s výběrem vhodného produktu a obeznámení
zákazníka s akčními nabídkami. Zákaznický servis se též
věnuje řešení pohledávek a aktivnímu telemarketingu.
Ve stručnosti se dá říci, že řešíme veškeré zákazníkovy
požadavky a přání v rámci Ospapu PaperlinX.
2. Zákaznický servis nejvíce spolupracuje s nákupním
oddělením, produktovými i obchodními manažery, účetním
oddělením, expedicí a s dopravou. Ale důležitá je vzájemná
kooperace i s ostatními zaměstnanci napříč celou firmou dle
potřeb zákazníků.
3. Ospap PaperlinX má kvalifikované zaměstnance
s dlouholetými zkušenostmi, kteří jsou schopni zákazníkovi
pomoci a poradit v oblasti polygrafie. PaperlinX nám
umožňuje více se „zviditelnit“ i ve světě a usnadňuje
spolupráci se zahraničními dodavateli.
4. Jak už jsem zmiňovala, Ospap PaperlinX vyniká
dlouholetou tradicí s letitými zkušenostmi zaměstnanců
firmy. Nabízíme svým zákazníkům nejenom „papír“ , ale
také jsme rozšířili portfolio produktů v rámci BU Packaging
o obalové a ovíjecí stroje, vázací pásky aj. Také inovujeme
internetový obchod na míru potřebám zákazníků.
5. Pokud se zákazníkovi dostane do rukou včas a rychle
správně zvolený produkt, tak to je zásluhou práce celého
Ospapu PaperlinX. Můj podíl často najdete už v prvopočátku
při převzetí objednávky, v jejím následném zadání
do systému a v předání objednávky do expedice.
6. Oceňuji, že se Ospap PaperlinX věnuje školení svých
zaměstnanců v oblasti znalosti produktů a také že se
můžeme kdykoliv poradit s produktovými manažery,
zkušenými kolegy, kteří nám vždy pomohou najít pro
zákazníka vhodný produkt či alternativu.
32 | ForPrint 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2 FOTO: ASTRON
 Mgr. Svatopluk Nerad MBA,
business development manager
Absolvoval jsem studium na VŠCHT v Pardubicích na katedře
polygrafie, na které jsem navázal magisterským programem
v oblasti managementu. V roce 2010 jsem ukončil studium
strategického řízení v programu britské The Nottingham
Trent University. Čtrnáct let jsem strávil ve společnosti Fiomo
a.s. na pozici tiskového ředitele. Následovala zkušenost ve
společnosti Philip Morris na pozici Business unit supervizor. Nabídka
od Ospapu byla příjemnou výzvou.
 Šárka Kunešová, Referent
zákaznického servisu
Po ukončení studia na Podnikatelské akademii jsem necelé tři roky
pracovala v knihkupectví. Poté jsem nastoupila do České pojišťovny
jako koordinátor podpory prodeje. V Ospapu jsem od února 2013
na pozici referenta zákaznického servisu. Bydlím v Říčanech, studuji
obor Průmyslové vlastnictví na VŠ MUP a mojí velkou zálibou jsou
motorky.
1. Ze své pozice mám za úkol identifikovat a rozvíjet
obchodní příležitosti společnosti v Business Unit Packaging.
Plán rozvoje zahrnuje jednotlivé dílčí plány z oblastí
marketingu, financí, lidských zdrojů a portfolia produktů
a služeb.
2. Spolupracuji na přípravě obchodních plánů,
marketingové strategie a následně je také realizuji. Mojí
prioritou je být v pravidelném kontaktu s dodavateli
a existující vztahy dále rozvíjet. Interně spolupracuji
s obchodním a nákupním oddělením.
3. Naše společnost nabízí rozsáhlý sortiment obalových
řešení pro oblast průmyslového balení, transportu
a skladování. Našim zákazníkům jsme partnery při řešení
optimálního balení dle účelu použití, požadovaných
vlastností a způsobu přepravy.
4. Dokážeme rychle reagovat na požadavky zákazníka,
nastavit individuální podmínky a díky spolehlivým
partnerům zaručit kvalitativní stálost.
5. Řekněme, že náš díl práce zákazník uvidí
v požadovaném zboží, kvalitě, množství a stanoveném čase
dodání.
6. Jednoznačně styl řízení společnosti, kde hlavní prioritou
je orientace na výsledek.
Moje pozornost a úsilí není zatěžována nejasnou
komunikací uvnitř společnosti, neefektivním reportováním
a trávením času na poradách. Mohu se soustředit
na zákazníka a jeho potřeby.
1. Jsem součástí zákaznického servisu a mým úkolem je,
aby se požadavky zákazníků proměnily ve skutečnost.
2. U mě vše začíná. Jednou z činností jsou poptávky
a dotazy. Snažím se, aby zákazník dostal objednané zboží
včas a v pořádku. Součástí mé práce jsou i pohledávky
a telemarketing.
Troufám si říci, že zákaznický servis spolupracuje
téměř se všemi odděleními. Nejvíce se skladem, nákupem
a dopravou. A nesmím samozřejmě zapomenout
na spolupráci s obchodními manažery a ostatními
kolegyněmi navzájem.
3. Snažíme se zákazníkům vyjít vstříc a udělat maximum,
aby byli spokojení. Máme kvalitní servis a dopravu. Navíc
jsou v našem týmu samé milé dámy.
4. Jsem nováček, tudíž ještě zcela nedokážu posoudit.
Myslím si, že máme zkušený obchodní tým, kvalitní servis
a dopravu, vždy se snažíme zákazníkům pomoci a nabídnout
jim co nejlepší řešení.
5. V našem případě se nejedná o výrobek, spíše jen
o produkt, protože nejsme výrobní firma. Pokud se tedy
k zákazníkovi dostane zboží takové, jaké si přál, trocha mé
práce na tom bude.
6. Líbí se mi, že mě práce v Ospapu, vlastně PaperlinXu
baví. A cením si přístupu k novým zaměstnancům.
ForPrint 02/2013 | 33
ze z á k u l i sí Osp ap u
Ospap v novém kabátě
Rebranding společnosti Ospap pod mateřskou společnost PaperlinX neznamenal
jen nové vizitky a propagační materiály, ale i úpravu vnitřních prostor pražského
sídla Ospapu, které takto získaly modernější vzhled v souladu s novým grafickým
pojetím firemní identity Ospapu.
K
polepu vnitřních stěn byly
samozřejmě použity materiály
distribuované Ospapem.
Výsledek je proto nejen
součástí rebrandingu, ale
i názornou ukázkou pro zákazníky, jak se
námi distribuované materiály dají využít
k úpravám interiérů. Použity byly tiskové
materiály Avery MPI 2601, PES 200 s laminací
Avery DOL 2900, plotrové fólie Avery EF 500
a Multi Glass film, a konečně ultralehké
a supersilné celopapírové desky Allison
Board v tloušťce 5 mm. •
34 | ForPrint 02/2013 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2 FOTO: ASTRON
PRODUKTY PRO PRŮMYSLOVÉ BALENÍ
Obaly
Krabice
Sáčky, Pytle
Smrštitelné a polyetylénové fólie
Protinárazové obálky
Balicí papíry
VýplňOVé materiály
Pěnový polyetylén
FLO-PAK
Mřížky a proložky
Bublinková fólie
můžeme Vám
pomoci?
UzaVírání
Vázací pásky
Samolepicí pásky
paletizace
Prokladové materiály
z vlnitých lepenek, strojních lepenek,
dutinkového polypropylénu
Ochranné hrany
Fixace na paletě
Průtažné fólie
Vázací pásky
Překrývací fólie
Paletizační pytle
Další obalové materiály a balicí stroje
Nárazuvzdorné materiály: dvouvrstvá vlnitá lepenka, bublinková fólie, pěnový polyetylén
Zasilatelské obaly: poštovní krabice, obchodní tašky, samolepicí štítky
Ovíjecí stroje
Páskovací stroje
Stroje pro balení do teplem smrštitelných folií
Stroje pro zalepování kartónových krabic
Svářecí stroje
Návrh obalových řešení
www.ppxobaly.cz
GardaMatt s hladkým matným povrchem
pro prestižní publikace
¤
GardaPatt 11 s volumenem 1,1
pro knihy, učebnice, mapy a další
¤
GardaPatt 13
s volumenem 1,3
a sametovým povrchem
pro výjimečné tisky
¤
¤
GardaGloss s vysoce lesklým povrchem pro reklamní tiskoviny
www.paperlinx.cz
Download

Podzim 2013