Tisková zpráva
Soutěž Duhový paprsek vyhlásila vítěze
10. ročník soutěže o nejlepší signmakingovou realizaci za rok 2012 již zná své vítěze.
Porota jednotlivé práce hodnotila z několika hledisek: náročnost provedení, funkčnost, marketingová účinnost,
design atd. Hlavním aspektem hodnocení bylo praktické využití technologií v signmakingu.
V porotě zasedli:
Jitka Vysekalová - prezidentka České marketingové společnosti, Jiří Mikeš - lektor VŠE, Pavel Brabec prezident AČRA MK, Jan Drnek - ředitel HSW Signall, Jan Kopka - ředitel Business Unit Sign and Display
OSPAP, Tomáš Javůrek - ředitel Vink-Plasty, Václav Sochor - šéfredaktor časopisu Marketing& Media,
Publisher divize B2B společnosti Economia, Ing. Arch. Jan Zákostelecký - ředitel Ateliéru VAS – Volné
architektonické sdružení, Mgr. Jiří Skalický - ředitel odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Praha a Zdeněk
Sobota - ředitel M.I.P. Group a.s.
Práce byly rozřazeny do pěti kategorií – Světelná reklama, Reklama outdoor, Reklama indoor, Mobilní reklama
a POS/POP reklama. Hodnocení prací proběhlo vždy ve dvou kolech a to tak, že porotci v prvním vyřazovacím
kole vybrali ty práce, které postoupily do kola druhého. Z těchto prací vybrali porotci vítěze v každé kategorii.
Cílem soutěže je porovnat úroveň produkce českých i zahraničních výrobců reklamy, která byla realizována na
území ČR a SR za uplynulý rok. Soutěž tak přispívá ke zviditelnění zpracovatelských firem zabývajících se tímto
oborem.
Vyhlášení vítězů a předání cen proběhlo dne 15.5.2013, od 17:00 hodin, v rámci doprovodného programu
veletrhu Reklama-Polygraf 2013 v PVA Expo Praha – Letňany.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE DUHOVÝ PAPRSEK
Generální partner soutěže: Sdružení dodavatelů pro signmaking
Partneři soutěže: HSW Signall, Vink-Plasty, OSPAP a Spandex.
Hlavní mediální partner: časopis Marketing & Media
Mediální partner: veletrh Reklama-Polygraf
Kategorie A – Světelná reklama
Short list
DELTA SIGN s.r.o.
Rex spol. s r.o.
WELLEN a.s.
Kancelář ALLIANZ – Shopping park
Krystal
Bankomat na festivaly
vítěz – Světelná reklama
firma: WELLEN a.s.
za soutěžní práci: Bankomat na festivaly
za vizuální řešení, které interaktivně prezentuje bankomat České spořitelny
Kategorie B – Reklama outdoor / Partner kategorie Spandex
Short list
HANTON – svetelné reklamy s.r.o.
Matrix Media s.r.o.
River Garden, Rohanské nábřeží Praha
Speciální folie na závodní dráhu
vítěz – Reklama outdoor
firma: HANTON – svetelné reklamy s.r.o.
za soutěžní práci: River Garden, Rohanské nábřeží Praha
za komplexní realizaci venkovního a vnitřního řešení projektu
Kategorie C – Reklama indoor / Partner kategorie OSPAP
Short list
GALILEO Production s.r.o.
Matrix Media s.r.o.
ROSS s.r.o.
SOPKO s.r.o.
Filmohraní… s Muzeem Karla Zemana
Nestandardní polepy eskalátorů T-Mobile
Heineken Globe
Grafický návrh, 3D vizualizace a realizace interiéru Fanshop Piráti Chomutov
vítěz – Reklama indoor
firma: GALILEO Production s.r.o.
za soutěžní práci: Filmohraní… s Muzeem Karla Zemana
za návrh, výrobu, instalaci a dekoraci interiéru plně vystihující komunikovanou značku
Kategorie D – Mobilní reklama / Partner kategorie HSW Signall
Short list
MOBILBOARD s.r.o.
SPYRON s.r.o.
SPYRON s.r.o.
ASUS COMPUTER CR s.r.o.
Kamion RODOS
Vlakem na EURO
vítězové – Mobilní reklama
firma: MOBILBOARD s.r.o.
za soutěžní práci: ASUS COMPUTER CR s.r.o.
za kreativní řešení návrhu a kombinaci různých typů médií při polepu autobusu a tramvaje
a
firma: SPYRON s.r.o.
za soutěžní práci: Vlakem na EURO
za návrh a realizaci polepu 2 lokomotiv Euro 2012
Kategorie E – POP/POS reklama / partner kategorie Vink-Plasty
Short list
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Matrix Media s.r.o.
MORIS DESIGN s.r.o.
WELLEN a.s.
LEMOND ART EDICE
Kopačka Adidas
ING stánek
Výlohy České spořitelny
vítěz – POP/POS reklama
firma: WELLEN a.s.
za soutěžní práci: Výlohy České spořitelny
za návrh a realizaci konceptu vzbuzujícího pozitivní emoce spojené se značkou Česká spořitelna
ZVLÁŠTNÍ OCENÉNÍ
Cena Sdružení dodavatelů pro signmaking
firmě: Wellen a.s.
za soutěžní práci: Výlohy České spořitelny
za maximální využití materiálů při realizaci projektu
Cena veletrhu Reklama-Polygraf
firmě: 3 P, spol. s.r.o.
za soutěžní práci: Návrh a dodávka exteriérového a interiérového značení prodejny renomované
firmy v oboru dodávek nářadí, nástrojů a spojovacích materiálů
za použití širokého spektra signmakingových aplikací, při realizaci projektu
Cena České marketingové společnosti
firmě: Neony Sign a.s.
za soutěžní práci: BOA DESIGN
za inovativní využití klasické neonové technologie
Cena časopisu Marketing & Media
firmě: Jabor pro, s.r.o.
za soutěžní práci: Příběh dřevěných soch
za návaznost vizuálního řešení na celkovou koncepci produktu
Pořadatel:
M.I.P. Group, a.s.
Download

vítezné práce - sign