Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk
Y
T
I
T
EN
D
I
E
RAT
O
P
R
CO
www.ospap.cz
Podzim 2012
I´multiexpo obsah
Allison (str. 8–9)
Papírové desky byly k vidění v Ospapu
Obsah


4–5 Novinky Co je nového v oboru doma a ve světě
6–9 Deskové materiály / samolepicí fólie Papírové desky Allison „naživo“ / 






10–11 Samolepicí fólie / pomůcky Opacitní fólie / pomůcky
12–13 Samolepicí fólie Car wrap training čili školení autopolepů
14–15 Profil zákazníka /
/ textilní materiály, fólie Ochutnávka z Noe´s / Backlit textil Samba
16–17 Případová studie Olympijská stopa Multiexpa do Logosignu
18–19 Profil zákazníka Ve stylu Stillusu
20–21 Světelná reklama Dnešek a budoucnost podle ředitele SloanLED
22–23 Světelná reklama /
/ profil distributora Nový model Koledo Affinium LED / Intergart CZ




24–25 Technologie Tažný kůň pro VLF
26–27 Technologie Přírůstky řady tiskáren Mutoh ValueJet
28–31 Servis / Z Ospapu Co nevíte o servisu Multiexpa / Svět papíru
32–34 Z Ospapu Papírová divize Ospapu i pro zákazníky Multiexpa / JAC Ecoplus

Nejlepší realizace Wrap&Win
ostravským distributorem Multiexpa
Tiráž
I´multiexpo — magazín společnosti OSPAP, a.s., K Hrušovu 4/292, 102 23 Praha 10,
www.ospap.cz, www.multiexpo.eu. Redakční rada: Petr Breburda, Marek Juda, Jan Kopka,
Tomáš Fried, Marek Jeništa, Nikola Svozil, Vojtěch Hlaváček, Tomáš Haller, Marek Hubka,
Miroslav Dočkal, Marek Němec, Martina Peřinková. Výkonný redaktor: Miroslav Dočkal.
Editorka: Martina Peřinková ([email protected]).
Vydavatelství: Mediaforce s. r.o., Veselská 699, 199 00 Praha 9 — Letňany,
email: [email protected] Vychází dvakrát ročně v Praze. MK ČR E 18454.
Společnost Ospap
a česká společnost
 Jsme zpátky v realitě běžných
dnů. Prázdninové měsíce utekly
jako voda. Plánované přerovnání
„hromádek“ v kanceláři proběhlo
jen částečně, protože jiné práce bylo
nad hlavu. Podzim se nám rozjede
zostra. Jednak proto, že si to všichni
přejeme, a jednak proto, že se na něj
chystáme. Trhem jdou zaručené zprávy,
že ekonomika je v bídném stavu. Já si
ale pořád myslím, že schopní a aktivní
vyjdou z jakýchkoli časů vítězně. Věřme
tedy, že podzim přinese do našich
objednávkových knih zajímavá čísla a že
se podaří vše, co jsme si naplánovali.
Protože se považujeme za aktivní
i schopné, přicházíme do podzimu
nejen s tímto novým číslem magazínu.
V I´multiexpo i v našem druhém
časopise For print se občas v úvodníku
zmiňuji o změnách. Takže: i my se
do nich pouštíme a činíme tak zostra.
Jednak jich je všude plno a jsou nutné,
když je ekonomika stále pod tlakem.
Řadu týdnů jsme pracovali na řešeních,
jak by naše firma fungovala jednodušeji
a my byli úspěšnější. Našli jsme je a teď
je zavedeme do reality. A protože změny
se projeví nejen uvnitř, ale i navenek,
snažíme se změnit to, jak vypadáme.
I v magazínech.
Zde jde o naši společnost, ale co
společnost okolo nás? Přejme si tedy
férovou volební kampaň a hlavně její
dobrý výsledek. Přejme si dobrou
sklenku bezpečného alkoholu s přáteli
a přejme si, ať to všichni dál zvládáme.
Ať se Vám daří
Petr Breburda
3
I´multiexpo novinky
Okénko ředitele BU Sign & Display
Ospap se mění

 Společnost Ospap se stále vyvíjí
a mění. V letošním roce plně integrovala
dříve samostatné Multiexpo jako svou
divizi, rozšiřuje své produktové portfolio,
a to zejména v oblasti obalových materiálů
a materiálů a technologií pro výrobu
reklamy. V neposlední řadě také mění své
komunikační kanály. Začali jsme používat
videa umístěná na vlastním kanále
na youtube, provozujeme facebookové
stránky o papíru pod názvem Svět papíru,
které mají přes 14 000 přátel, a také jsme
výrazně obměnili způsob vizuální
prezentace firmy. Nově představujeme tři
divize místo čtyř, a to Packaging, Display
a Papír. Každé z nich jsme přiřadili jednu
charakteristickou barvu a zpracovali pro
ně nové ikony. Novým vizuálním stylem se
prolínají výrazné barevné čáry
symbolizující naše spojení se zákazníky.
Tento styl bude k vidění na našem stánku
na výstavě Den signmakingu v Brně,
na vizitkách, v katalozích, inzerci a na
mnoha dalších místech. Je moderní, svěží
a jasně odlišitelný od stylů ostatních firem
působících na trhu.
V červnu jsme úspěšně ukončili finanční rok 2011/2012. Máme dva
měsíce do konce roku kalendářního. Proto si již teď dovolím poděkovat našim
obchodním partnerům za spolupráci a za věrnost naší společnosti. Multiexpo
(dále BU – tedy Business Unit – Sign & Display) prošlo náročným obdobím změn.
Transformací do Ospapu, personálními změnami, změnou organizační struktury,
změnou v systému logistiky. Veškeré toto úsilí bylo korunováno pozitivním
výsledkem v rámci výzkumu spokojenosti, který si naše mateřská společnost
PaperlinX nechala zpracovat u renomované společnosti Opticom.
Proto chci poděkovat i svému týmu za tyto výsledky, loajalitu a za pracovní nasazení.
Další změny nás čekají. Pracujeme na pokračujícím zefektivňování našich
činností tak, abychom byli ještě blíže zákazníkovi v jeho potřebách. I přes nelehké
ekonomické klima na českém a slovenském trhu rozvíjíme aktivity napříč všemi
produktovými skupinami. Podepsali jsme novou smlouvu se společností AGFA
o oficiálním zastoupení v obou zmiňovaných regionech a na celé portfolio strojů,
rozšiřujeme aktivity i mimo oblast reklamy a na Slovensku,
ve spolupráci s dodavateli přinášíme inovativní řešení, pracujeme
na několika projektech v oblasti technologií a deskového
materiálu.
A jako třešínku na dortu představujeme novou corporate
identity naší společnosti, respektive naší BU Sign & Display.
Přijďte se přesvědčit a zhodnotit naši novou tvář na náš stánek
v rámci výstavy Den signmakingu Brno. Těšíme se na setkání
s vámi.
Jan Kopka
Viscom znovu ve Frankfurtu
O
d 25. do 27. října proběhne
na výstavišti ve Frankfurtu nad
Mohanem v hale 3 mezinárodní
odborný veletrh pro vizuální komunikaci,
technologii a design Viscom, pořádaný
společností Reed Exhibitions. Představí
se zde výrobci a dodavatelé zařízení
a materiálů v signmakingu, digitálním
velkoformátovém a průmyslovém tisku,
sítotisku a flexotisku, světelné reklamě
a digitální signage, orientačních systémech,
POP/POS displejích, reklamním textilu
a dalších oblastech. Veletrh zahrnuje kromě
mnoha seminářů také přehlídku Digital
Signage World, Fórum customizovaného
4
(tedy personalizovaného) designu, soutěž
designmaker 2012, vyhlášení cen Best of
2012 Awards a Digital Signage Best Practice
Awards v pěti kategoriích, ve světelné
reklamě pak Best Practice Award Light
Advertising a ovšem i 19. ročník Superstar
2012 – soutěže v oboru displejů a POS.
Očekáváno je kolem 310 vystavovatelů
a 11 000 návštěvníků, mezi nimiž nebudou
chybět ani pracovníci Multiexpa. Představí
se zde mnoho našich dodavatelů: stánek
společnosti SloanLED například najdete
na „kótě“ G15, stánek společnosti Koledo je
na místě I62.
Ospap zůstává součástí
PaperlinX

Australská společnost PaperlinX,
která je vlastníkem společnosti
Ospap a.s., oznámila 17. července prodej
některých svých společností v oblasti
střední Evropy a Balkánu za 19,6 milionu eur společnosti Heinzel,
která je akcionářem společnosti
Europapier. Prodej se týká Chorvatska,
Maďarska, Slovenska, Slovinska a Srbska
a zatím ještě podléhá schválení
příslušných orgánů na národní úrovni.
Investice by měla být uzavřena do října.
Výnos z prodeje těchto menších
společností poslouží k restrukturalizaci
závazků společností PaperlinX
a k soustředění se na strategicky
významné trhy, kde mají jednotlivé
společnosti vlastněné PaperlinX vedoucí
postavení a jsou schopné působit
současně ve více oborech. Ospap a.s.
zůstává nadále součástí skupiny PaperlinX
a na jeho postavení se nic nemění.
I´multiexpo novinky
VyKoledované vejce
 Společnost Koledo je
dodavatelem LED osvětlení nejen pro
reklamu a signmaking, ale i pro mnoho
jiných aplikací. Její výrobky najdete
i na tak nezvyklých místech, jako jsou
bidýlka slepic v drůbežárnách.
Den signmakingu zakončí říjen
Č
lenové Sdružení dodavatelů pro
signmaking uspořádají 31. října od 9.00 do 17.00 hodin v Konferenčním
sále brněnského hotelu Voroněž již šestý
ročník prodejně-prezentační výstavy
v segmentu výroby reklamy. Po loňském
bratislavském ročníku se tedy akce vrací
do tradičního Brna. Tato akce je primárně
určena k obchodování a jednotliví
vystavovatelé jsou připraveni nabídnout
zajímavé ceny. Mezi devíti vystavovateli
samozřejmě nebude chybět ani Multiexpo,
respektive Ospap. Součástí výstavy je,
podobně jako při minulých ročnících,
od 14.00 do 16.30 hodin i odborná
konference. Semináře a odborné diskuse
se budou týkat zejména signmakingu
samotného, ale i ekonomického workflow
a investic do nových technologií. Vstupné činí
100 Kč na osobu, ale po předchozí registraci
na stránkách www.sign-sdruzeni.cz, kde
najdete také podrobnější informace o této
akci, je vstup zdarma. Na závěr akce se také
uskuteční společenské setkání návštěvníků
a zákazníků vystavujících firem.
 Kdo dřív přijde, ten dřív tiskne...
showroomová Agfa Anapurna MW ve výprodeji
Špičková velkoformátová UV inkjetová tiskárna Agfa Anapurna MW, která bezproblémově
sloužila jako předváděcí stroj v showroomu Multiexpa v areálu Ospapu v pražské Hostivaři, je
nyní v akční nabídce za 1 563 000 Kč (bez 20 % DPH). Jde o velmi spolehlivý stroj s malým počtem
tiskových hodin provozu. Tiskárna je vhodná i pro směnný provoz, Multiexpo na ni poskytuje
půlroční záruku a zajišťuje i pozáruční servis. Akční nabídka potrvá do konce listopadu, ovšem
stroj je pouze jeden, takže první zájemce bere vše...
Lexmark odchází
z inkjetového trhu
 Společnost Lexmark, původně
divize tiskáren koncernu IBM,
informovala o svém záměru zcela se
stáhnout z trhu inkjetových tiskáren
do roku 2015. Toto rozhodnutí bude
znamenat mimo jiné zrušení
1700 pracovních míst na celém světě
a zavření továrny vyrábějící kartridže
na Filipínách, firma by tak měla ušetřit
95 milionů USD ročně. Lexmark, který
dosud vyrábí tiskárny jak pod vlastní
značkou, tak jako OEM výrobce pro
společnosti Samsung a Dell, nedávno
utrpěl ztráty vzhledem k rychlému
průniku Kodaku na evropský trh.
Lexmark se chce v budoucnu zaměřit
na oblast služeb, zejména softwaru,
workflow a řízení dokumentů.
Nehořlavý matný
papír pro inkjet
 Multiexpo rozšířilo svou
nabídku papírů pro velkoformátový
tisk o Double Sided Solvent Paper
250 FR. Jde o papír s oboustranným
matným bílým povrchem s vysokou
opacitou, výbornou potisknutelností
inkjetovými inkousty a vlastním
zpomalovačem hoření na úrovni atestu
M1, který tento papír činí ideální volbou
pro použití v interiéru – například jako
nosič reklamy u čipových bran nebo pro
oboustranné plakáty ve výstavnictví
s požadavkem na atest nehořlavosti.
Plošná hmotnost činí 250 g/m2, opacita
(neprůhlednost) vysokých 99 %, proto je
vhodný i pro oboustranný tisk. Dodáván
je v rolích v šířce 1372 mm při návinu
50 m. Určen je pro krátkodobé aplikace.
5
I´multiexpo
deskové materiály
Papírové desky
Allison „naživo“
V minulém čísle jsme vám přinesli informace o ekologických celopapírových „voštinových“ deskách Allison.
Tento materiál je díky svému širokému využití, 100% recyklovatelnosti, vysoké pevnosti a nízké hmotnosti
na českém trhu stále oblíbenější. Produktový manažer desky Allison Paul van den Brink ze společnosti
Pillopak (Palm Group) ji 13. září představil na semináři v Ospapu osobně: obchodní manažeři Multiexpa si
tak mohli své znalosti a zkušenosti z českého a slovenského trhu rozšířit o podněty z okolních zemí.
6
I´multiexpo
deskové materiály
A
llison je dostupná jednak
ve standardní řadě formátů
100 x 150, 160 x 305 a také
200 x 305 cm, jednak
od objemu 500 m2 dle
požadavků zákazníků ve speciálních
formátech, dodávaných do jednoho až
dvou týdnů. Desky mohou být dodávány
na přání v praktických baleních nebo volně
uložené na paletě. Standardní tloušťky
desky Allison činí 5, 10 a 16 mm, k dispozici
je ale až do tloušťky 60 mm. Deska v tloušťce
jen 5 mm je poměrně unikátní, konkurence
obvykle začíná až na 6 mm.
Velkou výhodou desky Allison je, že s ní
lze pracovat s minimálním odpadem,
což plyne mimo jiné z výroby „na míru“,
zatímco výrobci konkurenčních desek
často pracují jen s velkými formáty a ty
musí dále formátovat. Důsledkem toho je
vysoká výtěžnost desky Allison.
Vývoj nekončí
Pro využití ve formě stolních desek
a obecně pro splnění požadavků na vyšší
nosnost vyvíjí Pillopak pevnější verzi
desky Allison s vyšší tloušťkou. Velký
vývoj zaznamenává rovněž škála povrchů,
připomínající například dřevo. Oproti
němu mají desky Allison při srovnatelném
objemu a pevnosti mnohem nižší váhu,
což kromě nepominutelných logistických
výhod znamená i snadnější a rychlejší
práci pro realizátory větších aplikací, jako
jsou například veletržní stánky. Pokračuje
i vývoj kotvicích prvků, jako jsou šrouby.
Rychle rovněž pokračují zkoušky
ohnivzdorné verze desky Allison, která
bude mít velký význam například pro
realizaci stánků na letištích a podobně
exponovaných místech. Tato verze by měla
být dostupná již koncem tohoto roku.
Zkoušky jsou velmi náročné také proto,
že Pillopak chce i u této verze zachovat
plnou recyklovatelnost, což vyřazuje
některé materiály běžně využívané jako
ohnivzdorné prvky (například na bázi
hliníku). Allison je zcela recyklovatelná,
v současné době ovšem Pillopak hledá
v jednotlivých zemích recyklační partnery,
aby se použité desky nemusely k recyklaci
vozit příliš daleko.
Pillopak při testech Allison spolupracuje
s výrobci UV inkjetových tiskáren
a řezacích stolů. Je to potřeba: některé
tiskárny a řezací stoly používají například
vakuové přisávání jen částečně, některé
inkousty zase mají při následném
ohýbání desky tendenci praskat. Roli
hraje i velikost tiskové kapky. Čím menší
kapky jsou při tisku použity, tím je deska
náchylnější na otisky, proto k manipulaci
s ní dodává ke každému balení Pillopak
i rukavice. Díky těmto náročným testům
7
I´multiexpo
deskové materiály
je možné desky Allison snadno zpracovávat
a potiskovat na většině strojů, které se
používají na českém trhu.
Komfortní řezání a spojování
K řezání desek Allison lze použít jak
mechanické řezačky Kala, které nabízí
i Multiexpo a o nichž jsme již v magazínu
I´multiexpo psali, tak automatizované řezací
frézy, jako je německá VHF (prodávaná
v ČR výhradně Multiexpem) nebo švýcarský
Zünd či norský Kongsberg.
Na rozdíl od jiných desek není k řezání
Allison na řezacím plotru nutno vždy
používat oscilační nůž, ten je potřeba
pouze pro řezání záhybů. Elektrický nebo
pneumatický oscilační nůž je obecně určen
na pevné materiály, je velmi rychlý, ale
při řezání desek včetně Allison je lepší jej
zpomalit, protože řez v horní krycí vrstvě
desky by mohl být zubatý. Záleží na druhu
i novosti nože, druhu stroje a podobně,
těmto vlastnostem je potřeba přizpůsobit
rychlost. Paul van den Brink zde radí začít
řezat pomalu a případně zrychlovat.
Jak jsme ale již řekli, Allison umožňuje
i používání jiných typů nožů. Výhodou
pevného nože (static knife) je například
to, že řez jím je velmi čistý, tento nůž je
použitelný do 16mm tloušťky desky. Desku
Allison lze také naříznout i ohýbat přes
povrchovou vrstvu a vytvořit tak stranu,
využitelnou například pro potisk, případně
tímto způsobem desku zdvojit. K nářezu,
rovněž až do hloubky 16 mm, se používá nůž
V-Cut s různými úhly, například 45 stupňů
pro spojování dvou částí v pravém úhlu
90 stupňů (konkurenční desky tuto možnost
zpravidla neposkytují). Jeho použití Paul
předvedl na aplikaci „reklamního domečku“,
který vidíte na fotografii.
Ke spojování a ochraně hran desek slouží
rovněž PVC profily (U, H a 45 stupňů pro
šířky desek 10 a 16 mm), zároveň Pillopak
intenzivně pracuje na jejich papírové, tedy
s deskou recyklovatelné obdobě. K té už
dospěl v případě přelepů hran, kde po
náročném hledání nalezl vyhovující variantu
bílých papírových přelepů, ladících s deskou
(dostupné jsou v šířích 5, 10 a 16 mm). 
Základem je kvalitní papír
 Jak jsme již psali v minulém čísle, jádro
desky tvoří papírový recyklát s ekologickou
certifikací FSC, zatímco vnější vrstvy grafický
papír s ekologickou certifikací PEFC.
V „lepenkové“ klasifikaci jde o vysokou kvalitu
GS1 skládačkových lepenek (FBB – Folding box
Board), konkurenční papírové výrobky jsou
obvykle postaveny pouze na nižších kvalitách
GD1, 2 a 3 (WLC – White Lined Chipboard). Díky
tenkosti vnější vrstvy, umožněné vyšší kvalitou
použitých primárních vláken, se deska Allison
velmi dobře řeže, již zmíněný nůž V-Cut lze
například využít obousměrně.
O nosnosti vnitřní „voštinové“ struktury (od
klasické expandované papírové voštiny se liší,
proto uvozovky) svědčí i aplikace těchto desek ve
formě jednoduchých sedátek. Allison lze použít
rovněž pro krátkodobé venkovní aplikace (týdny
až měsíc) včetně například volebních kampaní.
Pillopak má k dispozici rozsáhlou softwarovou
knihovnu tvarů různých aplikací v křivkách,
která je skrze distributory včetně Multiexpa
dostupná i konečným zákazníkům, ovšem na
vyžádání: protože tvary jsou definovány obecně,
v Pillopaku jsou schopni podle konkrétního
požadavku daný tvar upravit a poslat zákazníkovi
ve zmíněných křivkách.
Dvě otázky pro
Paula van den Brinka
Paule, překvapila vás některá ze zákaznických
aplikací desky Allison, viděl jste něco, co jste
nečekal?
Musím říci, že mě u jednoho zákazníka velmi
překvapil úspěšný potisk 16 mm silné verze Allison
v sítotisku, kde bych čekal spíše 5mm verzi, která
je pro tuto technologii určena.
Stoupá podle vašich zkušeností zájem zákazníků
o ekologické varianty deskových materiálů,
jejichž příkladem Allison je?
Máme dva hlavní druhy zákazníků: jednak tiskárny
nebo technologické produkční firmy obecně,
ty to chtějí co nejlevněji a kromě ceny je zajímá
jen termín dodání. A pak agentury a větší koncové
zákazníky, majitele značek. Tam se situace rychle
mění a požadavky, jako je dobrá recyklovatelnost
nebo šetrnost k životnímu prostředí vůbec,
se množí. Když tyto požadavky dodržuje velká
firma, jako je například KFC, inspiruje tak i menší
zákazníky. Proto jsem v tomto směru optimistou.
8
I´multiexpo
amolepicí fólie
Nejlepší realizace
Společnost Avery Dennison vyhlásila výsledky soutěže Wrap&Win (Polep a vyhraj), tvůrčího polepu
pomocí wrappingových fólií Supreme. Každý z přihlášených dostal po registraci jeden čtvereční metr
fólie a stěrku Avery Squeegee Pro. Nakonec se sešlo 176 aplikací a 46 z nich prošlo do závěrečného
výběru. Tematickým favoritem bylo kupodivu WC. Vítězem se stal a 3D televizi tedy vyhrál
italský profesionální grafik a polepovač Davide Mancinelli s comicsem nazvaným Avery Cartoon,
představujícím změnu grafiky automobilu jako dětskou hru. Několik dalších realizací získalo soupravu
aplikačních pomůcek Avery Toolbelt.
Černá fólie dodala čajové konvici eleganci
WC mísa a prkénko v mnoha provedeních soutěži dominovaly
Do „virtuálního tréninku“
Avery Academy přibyl
modul architektury
Tuto ptačí budku nepřehlédnete vy
ani ptačí nájemník
Vítězná práce, Avery
Cartoon od Davida
Mancinelliho, je
fotografickým comicsem
představujícím fáze polepu
nákladního automobilu
pomocí plastových figurek
a plastového autíčka
 Nové teoretické moduly pro architekturu
a video ukazující, jak s nimi pracovat, jsou nyní
dostupné v Avery Academy a první moduly
pokrývají témata, jako je výběr materiálu,
plánování a příprava projektu, příprava povrchu,
aplikační techniky a aplikace pro skleněné
fasády. Avery Academy je první znalostní
a tréninková aplikace tohoto druhu v grafickém
průmyslu.
„Nyní se Avery Academy, původně zaměřená
na autopolepy, rozšířila o novou architektonickou
sekci, a grafické výrobní i instalační firmy mohou
tedy rozšířit své znalosti a získat odborné rady
v celé škále různých aplikací,“ říká Jurriaan
de Vries, manažer technických služeb a kvality
Avery Graphics. Registrace do Avery Academy
je zdarma na webové stránce
www.academy.averygraphics.com.
9
I´multiexpo
samolepicí fólie
Opacitní fólie MPI 2803
pro inkjet se střední výdrží
Samolepicí fólie Avery MPI (Multi Purpose Inkjet) 2800 jsou cenově výhodnými materiály se střední
výdrží pro odolnou grafiku v exteriéru i interiéru, vhodné pro potisk velkoformátovým inkjetem,
aplikované často s laminačními fóliemi DOL, určenými zejména pro ochranu barev potištěné fólie
proti oděru a UV záření.
F
ólie jsou určeny k aplikaci
na všechny ploché nebo mírně
zakřivené povrchy v autopolepu,
interiérovém designu či
architektuře, ale i POP/POS.
Lze si vybrat i zvlášť vysokou opacitu (tedy
neprůhlednost) díky základní vrstvě šedého
primeru a zvýšenou venkovní odolnost.
K dispozici je záruka ICS Performance
Guarantee, o níž jste se mohli na stránkách
I´multiexpo již dočíst. Venkovní odolnost
řady MPI 2800 činí pět let bez potisku
a dva roky s potiskem. Fólie má výbornou
potisknutelnost inkjetovými inkousty
a vysokou rozměrovou stabilitu 0,3 mm.
Řada MPI 2800 má několik verzí. Základní
MPI 2800 je určena pro stálé aplikace
s průhledným lepidlem. Verze 2801 a 2802
jsou určeny pro odstranitelné aplikace,
10
verze 2803 pro stálé. Verze 2802 a 2803
používají šedé lepidlo pro dosažení vysoké
opacity (neprůhlednosti) fólie. Podložku
tvoří kraftový papír s plošnou hmotností
126 g/m2. Počáteční lepivost činí u verze
2800/2803 na nerezu 350 N/m, výsledná
550 N/m (u MPI 2801/2802 jde o 300
a 400 N/m). Minimální aplikační teplota by
měla činit 10 °C, pracovní teploty mohou být
od –40 °C do 100 °C. Dodejme, že pokud jde
o laminace Avery použitelné pro tuto fólii,
DOL 2800 je laminací s lesklým povrchem
a DOL 2900 její matnou variantou.
Multiexpo zařadilo do svého portfolia
nyní i verzi MPI 2803, tedy lesklou
bílou s permanentním šedým lepidlem.
Ve skladové nabídce Multiexpa nahrazuje
MPI 2803 fólii Kemica digit 75, která bude
od nynějška dostupná jen na objednávku. 
I´multiexpo pomůcky
Novinky
v aplikačních pomůckách
V
minulém čísle I´multiexpo
jsme vás informovali o novém
levném čističi plochých povrchů
z produkce společnosti Avery
Dennison, určeném pro
každodenní čištění větších ploch a dostupném
v pětilitrových nádobách. Týž výrobce nyní
přichází s dalšími novinkami pro polepové
aplikace.
FleXtreme je mikrostěrka navržená speciálně
pro grafické aplikace na vinylech vyžadující
velké napínání a smršťování. Mikrostěrka
dostane fólii i mezi plechy auta a pod
světlomety. Má plastový úchop navržený pro
použití ve vašem nástrojovém pásu (Avery
Toolbelt). K dispozici je ve dvou verzích, tvrdší
modré a flexibilnější červené. Modrá je určena
zejména pro aplikace přes hrany plechů a pro
správnou návaznost grafických motivů, jako
jsou loga. Červená je pro úzká vyhloubená
místa kolem světlometů, dveří a oken či mřížky
chladiče.
Široká oboustranná stěrka Pro Flexible je
novou verzí oblíbené produkční průmyslové
stěrky. Je měkčí a pružnější než předchozí
verze a je určena pro 3D aplikace a hluboká
místa. Její červená barva zaručuje snadnou
viditelnost. 
Další inovace
 Avery zavedla také několik dalších aplikačních novinek. Rukavice jsou nově baleny individuálně
místo po párech. Krabice přitom obsahují stejný počet kusů jako dříve. Nože jsou baleny
individuálně do plastových sáčků, zatímco dosud byly v lepenkových krabicích bez vzájemného
oddělení. Plstěné okraje stěrek nyní sahají zcela od okraje k okraji.
11
I´multiexpo
samolepicí fólie
Car wrap training
čili
školení autopolepu
Po úspěšném workshopu z minulého roku jsme zopakovali akci na podporu zhotovitelů
celopolepů. Koncem června připravil Ospap pro své zákazníky školení v polepech aut se
zastávkami v Praze, Brně a Bratislavě. Zárukou kvality byla spoluúčast produktových
manažerů Multiexpa a zejména záštita firmy Avery Dennison, což znamenalo garanci
holandských odborníků na změny designu dopravních prostředků.
12
I´multiexpo
samolepicí fólie
Pánové Daniel Martinez van der Lem
Stolk a Hans van den Berg předávali své
zkušenosti a dovednosti jak teoreticky,
tak prakticky. Daniel Martinez předvedl
podrobná dema u nejnáročnějších prvků,
jako jsou zrcátka, nárazníky nebo kliky.
U kritických částí existují jistá omezení
a lepiči („wrappeři“) by si toho měli být
vědomi, ačkoliv lité fólie Avery dovolují
úžasnou a pohodlnou práci při dosažení
neuvěřitelných výsledků. Představeny byly
také nové pomůcky na celopolepy – nástroj
FleXtreme a flexibilní stěrka, o kterých se
zmiňujeme na jiné straně časopisu.
Při nezbytném teoretickém bloku Hans
van den Berg vysvětlil proces celého
technologického postupu při přípravách
k lepení, samotné aplikace a dokončujících
zpracování. Všichni příchozí si mohli zlepšit
své schopnosti při polepech různých partií
vozů za neustálého dohledu a případné
pomoci jednoho ze školitelů. Účastníci
si také mohli vyzkoušet rozdíl mezi
použitím klasické lité fólie a fólie Easy
Apply s komůrkovým lepidlem, popřípadě
Easy Apply RS. Práce s tímto materiálem
přes jeho vyšší cenu značně urychluje
celý proces aplikace, a tím pádem jej
i zjednodušuje, což v konečném důsledku
drží cenu na přijatelné úrovni.
Na všech školeních se používaly materiály
Supreme Wrapping film pro změnu barvy
laku vozu, plotrové fólie řady 900 Super
Cast, litý tiskový set s technologií bubble
free MPI 1900 EA a laminací DOL 1460
a speciální fólie na aplikace s nízkým
povrchovým napětím MPI 1906. Tyto
dlouhodobé fólie jsou určeny pro 3D
aplikace a při dodržení všech potřebných
podmínek a postupů je garantována
záruka kvality. V dnešní době, kdy jsou
celopolepové aplikace stále populárnější
a nabízí je mnoho firem, je zapotřebí
důkladně znát různé nástrahy a vědět, jak
k nim přistupovat.
Po celodenním programu obdrželi účastníci
certifikát o absolvování tohoto kurzu.
Obliba a zájem těchto tematických školení
neustále roste a Multiexpo, tedy divize Sign
& Display společnosti Ospap, se bude snažit
i do budoucna nabízet tyto služby pro své
zákazníky jako přidanou hodnotu. 
Vojtěch Hlaváček
13
11
I´multiexpo
profil zákazníka
Ochutnávka
z Noe’s
Reklamní agentura Noe´s sídlí v pražských Modřanech nedaleko
Vltavy. Na trhu je přes deset let a specializuje se na tzv. podlinkové
(BTL) aktivity, jako jsou ochutnávky a samplingy, ale i spotřebitelské
soutěže. Její klientelu tvoří většinou velké nadnárodní společnosti
působící v Česku a na Slovensku, v referencích najdeme ale i projekty
pro menší společnosti a několik zakázek pro Bulharsko. Celou
agenturu přitom tvoří jen kolem dvou desítek lidí, pokud nepočítáme
regionální manažery (koordinující akce s hosteskami), které má Noe´s
v každém regionu ČR a SR.
M
ezi jejich trojrozměrné
výrobky patří zejména
paletové POP stojany
a ostrovní stánky
na ochutnávky, ale
i speciální balení. Kampaň obvykle začíná
klíčovým vizuálem a kreativním konceptem
projektu, následně Noe´s zajistí výrobu
reklamních materiálů (stánků, vzorků
apod.) i výslednou prezentaci s hosteskami.
Aby svým náročným klientům nabídli
kvalitní „fullservis v podlince“, rozšířili
se před zhruba osmi lety z grafického
studia o produkční dílnu s vlastní výrobou
14
a digitálním tiskem. Podle art directorky
a spolumajitelky Noe´s Vandy Velkoborské
se tak stalo zejména proto, že nebyli
spokojeni s termíny a kvalitou svých
tehdejších externích dodavatelů.
Přesto dodnes není výroba hlavním
zaměřením agentury: významnou část
tvoří grafické návrhy samotné (v budově
mají i menší fotostudio) a řadu výrobních
činností stále kooperují s ověřenými
partnery. Laserový výsek, kterému dávají
přednost před klasickým kvůli přesnosti
a čistotě řezu, jim například zabezpečuje
firma, s níž Noe´s sdílí dvůr. 
Úspěchy s vysoce
přilnavou fólií Avery

S Multiexpem spolupracují již
několik let, vyhovuje jim cena i rychlost
dodávek a další služby. „Nemohu si dovolit
týden čekat,“ říká V. Velkoborská. Odebírají
zejména vinyly, lamina, papíry, PVC desky
a obecně měkčí deskové materiály. Potiskují
je na velkoplošné digitální tiskárně Roland,
používají i laminátor Olepo.
Velmi spokojeni jsou s vysoce přilnavými
fóliemi Avery MPI 1906 AP. Používají je
na povrchy, které nejsou dokonale hladké
a ploché: pro nadnárodní firmy například
realizovali polep stolků nebo tvarový
celopolep jednorázových fotoaparátů,
na jejichž drsný povrch klasické vinyly
nefungovaly. Zkoušeli také fólii MPI 2601 pro
aplikace přímo na zdi, mají za sebou potisk
malých magnetek i autopolep.
Uvažují o možnostech tisku na textil, z něhož
by následně za pomoci švadlen vyrobili
reklamní oděvy, které Noe´s navrhuje například
pro ochutnávky. Rádi zakázku „obhospodařují“
od A až do Z, protože se jim již stalo, že
neměli na starosti realizaci konečné aplikace
a s výsledkem nebyli příliš spokojeni.
I´multiexpo
textilní materiály/fólie
Backlit textil
Samba FR od Bergera
V oblasti textilních materiálů pro digitální tisk přichází výrobce A. Berger na trh
s novým materiálem, vyvinutým speciálně pro backlitové aplikace, pod názvem
Samba FR. Materiál s plošnou hmotností 195 g/m2 je vyráběn ve dvou šířích
150 a 300 cm, v návinech 70 a 100 metrů.
L
ze jej potisknout technologiemi
na bázi UV vytvrzovatelných,
solventních, ekosolventních
a mildsolventních i latexových
inkoustů a nepřímou sublimací
s použitím transferového papíru.
Jelikož jde o zcela nemačkavý textil,
má široké spektrum využití, a je tudíž
ideální pro výrobu lightboxů, pro použití
do hliníkových rámů a závěsných systémů,
ale také pro výrobu nafukovacích
reklamních předmětů a další aplikace.
Díky vodnímu sloupci ≥ 650 mm se hodí
i k výrobě slunečníků a stanů. Navíc
disponuje atesty nehořlavosti B1, je
voděodolný a vzduchotěsný, netřepí se a lze
jej řezat za studena. Je určen pro vnitřní
i venkovní použití. 
Neprůhledný satén pro roll-upy

Sihl SyntiSOL 3392 Greyback je 170mikronová
polypropylenová (PP) fólie se saténovým povrchem a šedou
zadní stranou pro vyšší opacitu. Určena je pro potisk
inkjetovými, tedy solventními (včetně mild- a ekosolventních),
latexovými i UV inkousty. Je plně voděodolná a vysoce odolná
proti poškrábání i roztržení, nekroutí se. Povrch zajišťuje
rychlou dobu schnutí solventních inkoustů, vysoké nasycení
barev a výborný fotorealistický výsledek tisku. Je určena pro
vnitřní i venkovní aplikace, zvláště pro POP/POS. Ověřena je
na široké škále tiskáren společností Seiko (Colorpainter),
Mutoh (Rockhopper), HP (DJ), CororSpan, Epson (Stylus Pro),
Roland, Mimaki (JV) a Océ. Její plošná hmotnost činí 130 g/m2,
opacita (neprůhlednost) velmi vysokých 99 %. Při nechtěném
otisku prsty před tiskem je vhodné materiál otřít čistým
bavlněným hadříkem. Multiexpo ji nabízí v šíři 1067 mm
a návinu 40 m.
15
I´multiexpo
případová studie
Olympijská stopa Multiexpa
od Logosignu
O společnosti Logosign jste se v předchozích letech již mohli na stránkách magazínu I´multiexpo dočíst.
Vznikla roku 2006 sloučením dvou jiných společností, etablovaných od počátku 90. let. Logosign má kolem
35 pracovníků a dvou set stálých zákazníků, kterým je schopen zajistit vše od poradenství při návrhu přes
vizualizaci a případné statické posudky či elektrorevize až po samotnou výrobu, instalaci a následný servis.
V
ždy se snaží využívat
především materiály nejvyšší
kvality. Významnou část
zákazníků tvoří velké firmy,
obchodní řetězce a reklamní
agentury, které kromě samotné výroby
vyžadují i kvalitní servis.
Z plochy 2100 m2 sídla Logosignu
v Chrášťanech u Prahy zabírá dvě třetiny
samotná výroba. Je zde například
prostor na polep automobilů včetně
kamionů s měsíční kapacitou až tři sta
vozů. Logosign ve svých prostorách
vyrábí i světelné reklamy s LED diodami
i neony, sídlí zde také elektrovýroba
16
a kovovýroba, vyrábějící mj. reklamní
stojany. Logosign je specialistou zejména
na výrobu příhradových rámů a konstrukcí
z nich. Vyrábí se zde lehká písmena
do interiéru i exteriéru ze styroduru (XPS).
Významnou částí výroby je i velkoplošný
tisk billboardů, bannerů, fólií a textilií.
Logosign vyrábí i orientační systémy
do interiéru i exteriéru a nabízí branding
provozoven po celé ČR: mezi největší
realizace patří označení 2500 samoobsluh
COOP. Další aktivitou firmy jsou výstavní
expozice vybudované na bázi systémů
Octanorm, Maxima a Trio nebo atypických.
Firma je vybavena řezacími a tiskovými
plotry, frézami a laminátory. Velmi
spokojeni jsou s řezacím plotrem
značky Summa – ten letos koupili právě
od Multiexpa. Mají dva solventní inkjety
Mimaki JV5 a laminátor Seal: po starší
dobré zkušenosti jej koupili (také
od Multiexpa) znovu po přechodném
využívání levnějších laminátorů jiných
značek, které ale neměly dostatečnou
výdrž.
Specifika sportovního signmakingu
Naše nynější návštěva v Logosignu
ovšem byla inspirována konkrétněji:
a to současnými realizacemi Logosignu
I´multiexpo
případová studie
v oblasti sportovní reklamy a brandingu.
Pro kvalifikační zápasy mistrovství
Evropy zajišťoval Logosign mj. okenní
polepy, pro kvalifikaci na mistrovství
světa v basketbalu použil textilie Berger
k brandingu nové haly v Chomutově,
pískovanými fóliemi brandoval i Český
dům v Krakově při nedávném mistrovství
Evropy ve fotbale. Při olympiádě v Londýně
zase ve spolupráci s klatovskou realizační
firmou MLT zajišťoval branding Czech
House včetně všech jeho výstavních ploch
i české části olympijské vesnice – zde
spotřebovali mj. kolem 1000 m2 textilií
Berger, na jejichž zpracování již museli
zaměstnat i švadlenu. Se sportovními
institucemi, jako je Český olympijský
výbor, spolupracují dlouhodobě,
pro Českou basketbalovou asociaci
například brandovali kvalifikační zápasy
na mistrovství světa nebo mistrovství
Evropy žen, které proběhlo v roce 2010
na stadionech v Ostravě, Brně a Karlových
Varech.
Na stadionech používají i textilie Seemee,
jejichž pomocí lze například za bránou
dosáhnout 3D efektu, jsou-li snímány
televizními kamerami – k tomu je ovšem
nutno stadion nejprve pečlivě zaměřit,
efekt přesně vypočítat a zhotovit také
model.
Specialitou pro HC Lev, českou verzi ruské
Kontinentální hokejové ligy (KHL), je
obrandovaný 22metrový nůžkový tunel,
který se před zápasem rozvine a po něm
zase svine. 
Významné sportovní realizace
Logosignu:
Branding městských sportovních hal
v Ostravě Brně a Karlových Varech
k Mistrovství Evropy v basketbalu 2010 –
použity zejména textilie Berger, Seemee
Branding Českého domu pro Mistrovství
Evropy ve fotbale, Polsko 2012 – použity
zejména pískované fólie Multiglass, Berger
Branding olympijské vesnice
a olympijského domu v Londýně 2012 –
použity zejména textilie Berger
Branding sportovní haly v Chomutově
pro kvalifikaci na Mistrovství světa
v basketbalu – použity zejména textilie
Berger
Desetiletí s Multiexpem

S Multiexpem spolupracuje Logosign bezmála
desetiletí. „Musím zvláště pochválit zásobování od Multiexpa
s dovozem dvakrát denně,“ říká spolumajitel Logosignu
Tomáš Vondrák, který nás po firmě provázel. Například již
zmiňovaných textilií Berger odebírají tři druhy (základní textil,
blockout a backlit), pro které si zhotovují barevné profily
na Mimaki. Na deskové materiály Multiexpa nedávno zhotovili
českou část kampaně pivovaru Heineken. Polepy aut fóliemi
Avery dodávanými Multiexpem, prováděné Logosignem
„in natura“, jste mohli vidět například na letošním veletrhu
Reklama/Polygraf. Letos se totiž Logosign pustil do celopolepů
vskutku naplno: vyčlenil pro ně i samostatnou produktovou
jednotku pod značkou Celopolepy.cz.
Fotbalisté a cyklisté z Ospapu
 Sport není pracovníkům Ospapu cizí, jak o tom svědčí i dvě níže
zmiňované akce. Již několik let se fotbalový tým Ospapu, vedený generálním
ředitelem firmy Petrem Breburdou, účastní největší halové ligy firem
ve střední Evropě Golden Tour, založené v ČR a na Slovensku v roce 1998
a dnes zahrnující přes stovku týmů, rozdělených do několika lig v pěti
městech. V posledním 14. ročníku se po dvaceti odehraných zápasech Ospap
v 5. lize (PRE Golden Tour, hrané v Praze) umístil na šestém místě, přičemž
zvítězil v její skupině B. Tečkou za tímto ročníkem se stal na konci května
závěrečný galavečer v prostorách klubu Občanská plovárna s koncertem
skupiny Těžkej Pokondr.
Tým Ospapu, tvořený tentokrát zejména pracovníky Multiexpa, se 21. dubna
v rekreačním a sportovním areálu Vesec u Liberce poprvé zúčastnil jarního
termínu čtvrtletního cyklistického závodu Symbio+ Cross Country Team 2012.
Jde o největší amatérský závod cyklistických týmů v ČR v délce kolem čtyřiceti
kilometrů. Kapitánem osmičlenného týmu pod mottem „Jedeme Ospap
jedeme“, byl ředitel obchodní jednotky (BU) Sign & Display Ospapu
Jan Kopka, který v týmu zajel třetí nejlepší čas v délce 02:43:20.
17
I´multiexpo
profil zákazníka
Ve stylu
Společnost Stillus se sídlem
v Kobylí nedaleko Břeclavi
působí na trhu reklamy od roku
1998. Zabývá se komplexním
zpracování reklamy, což
vystihuje jeho hlavní motto:
„Od razítka po billboard“. Služby
poskytuje nejen koncovým
zákazníkům, ale i reklamním
agenturám.
18
D
o výrobního programu patří
automobilové polepy, reklamní
poutače, billboardy a roll-upy,
firemní tiskoviny a propagační
materiály, ale i grafika
inzerátů do novin a časopisů. Používají
velkoformátový tisk v šíři do 160 cm
doplněný laminováním a svářením, které
se uplatňuje zejména u ještě větších šířek
(včetně svařování pásu PVC pro zesílení
okrajů). Používají pouze odolné inkousty
s velkou trvanlivostí barev a prověřená
tisková média v šíři od samolepicích fólií
přes billboardové a CLV papíry, bannery
a textil až po síťovinu (mesh), desky a tabule.
Do nabízeného portfolia patří rovněž
orientační systémy, 3D nápisy a světelná
reklama na míru včetně vnitřního nosného
rámu, zářivek a lemovacího profilu z hliníku
či plastu různých barev. Stillus také vlastní
nebo zprostředkovává pronájem reklamních
ploch po celé ČR.
Roste zájem o reklamní materiály
Bohaté vybavení zahrnuje řezací plotr
Mimaki CG-130 FX do šíře 130 cm
s optickými senzory, tiskový plotr Mimaki
JV3 160 SP s maximální tiskovou šíří
157 cm, laminátor Mistral 1600 HR
s pracovní šíří 160 cm, svařovací automat
Leister Uniplan E, nýtovací lis, barevný
Xerox DC 250 s plochou tisku 330 x 482 mm,
černobílou tiskárnu Minolta s dokončovacím
zařízením, stohovou řezačku Ideal 5221-95 EP
s délkou i hloubkou řezu 520 mm, pískovací
zařízení, automatické zažehlovací lisy
na textil do rozměru 50 × 40 cm,
dvoubarevný tamponový tiskový stroj pro
potisk reklamních předmětů, dva stroje pro
fóliovou horkou ražbu, stroj na výrobu
razítek a dokončovací zařízení pro tiskoviny:
drátěnou a plastovou vazbu, laminaci,
rylovací a děrovací stroj. Se snahou o stálé
zlepšování svých služeb se Stillus snaží
i rozšiřovat produkční technologie, pro
I´multiexpo
profil zákazníka
rozšíření portfolia nedávno zakoupil nový
laserový gravírovací stroj pro „potisk“
reklamních materiálů, v kteréžto oblasti
zaznamenává Stillus u svých zákazníků
v současnosti zvyšující se poptávku.
Od Multiexpa v celé šíři
„Multiexpo je naším největším dodavatelem
materiálů pro výrobu reklamy ve všech
druzích naší práce: od samolepicích fólií přes
tiskové materiály až po desky a podkladové
materiály,“ říká jeden ze dvou jednatelů
Stillusu Miroslav Straka. „Spolupracujeme
s Multiexpem velmi dlouhou dobu, přesný
začátek si už ani nepamatuji. Předtím jsme
odebírali materiály od konkurenčního
dodavatele a přes poněkud méně pružného
regionálního zástupce jsme se dostali až
přímo k Multiexpu... Od té doby si nemohu
na spolupráci stěžovat. Dodavatelské
služby, rozsah materiálů a technická pomoc
nás natolik uspokojují, že nemáme důvod
hledat nového dodavatele. Na trhu je velká
konkurence, ale ne vždy je to o ceně. V tomto
směru jsme mírně konzervativní a ceníme si
vzájemné dlouhodobé spolupráce.“
Autobus pro mateřinku
Jednou z nejzajímavějších zakázek Stillusu
z poslední doby byl celopolep autobusu pro
novou česko-anglickou mateřskou školu
z řady školek Chytrá sovička společnosti
KinderGarten (spolupracujícími se
společností Mensa CZ, sdružující lidi
s IQ nad 130 bodů), otevřenou letos v létě
v Mladé Boleslavi. Fólie Avery MPI 1900
a laminační fólie DOL 1460 na celopolep
autobusu Mercedes Vitaro sponzorsky
věnovalo Multiexpo.
Polep pro Macka
 Specialitou společnosti Stillus
jsou polepy dopravních prostředků
včetně celopolepů, spojených někdy
i s „automechanickými“ pracemi. Větší
zakázkou byl například polep šestnácti osobních
vozů a deseti dodávek společnosti Macek
fólií Avery SWF (Supreme Wrapping Film).
Z fotografií je patrno, že pro kvalitní polep se
musely automobily částečně rozebírat a pak
opět smontovávat dohromady. S výsledkem
této podle pana Straky „krásné zakázky“ byl
zákazník zcela spokojen. „Neustále se snažíme
v tomto směru vzdělávat a využíváme i školení
společnosti Multiexpo,“ dodává k tomu pan
Straka.
19
I´multiexpo
světelná reklama
Dnešek
a budoucnost
podle ředitele
SloanLED
Podle Steva Shotwella, generálního ředitele společnosti SloanLED
se sídlem v kalifornské Ventuře, hrají pro americké firmy se světovou
působností, jako je SloanLED, kromě vývoje HDP USA či prodeje
v americkém maloobchodě (retailu) velkou roli také vývoj na evropském
a asijském trhu. Pozorovat lze známky akvizice a konsolidace v sektorech,
jako jsou restaurace, podniky rychlého občerstvení, retail, finančnictví nebo
ropné odvětví (které pro SloanLED představují zejména čerpací stanice).
M
20
noho firem investuje
nikoliv do nových poboček,
ale do rebrandingu
a úprav těch starých, aby
se staly přitažlivějšími
pro zákazníky, a zvýšil se tak jejich obrat.
V posledních 12–18 měsících se podle
Shotwella rovněž na americkém trhu
zlepšila platební morálka zákazníků vůči
distributorům.
Velkým tématem v oboru je dnes náhrada
neonových (fluorescenčních) písmen,
kterých je zejména na americkém trhu velké
množství, za písmena s LED osvětlením.
Novinky v LED často vedou i ke zcela
novým aplikacím nebo výraznému zlepšení
estetičnosti těch starých. Podle Shotwella je
v postoji k ekologickým aspektům značný
rozdíl mezi Evropou, kde hrají klíčovou roli,
a USA, které kladou důraz spíše na čistě
ekonomická kritéria.
Shotwell své názory vyslovil v rozhovoru
pro kanadský odborný tisk v souvislosti
s posledním ročníkem nejvýznamnějšího
amerického signmakingového veletrhu ISA
(International Sign Association) Sign Expo.
I´multiexpo
světelná reklama
SloanLED zesvětelňuje: V series 2
 LED modul V series 2 je mladším bratrem modulu V series,
o němž jsme již v I´multiexpo psali. Poskytuje ještě větší světelný
výkon bílého světla (150 lm v sérii tří modulů za sebou) a je dostupný
v barevných teplotách 7200 K a 4200 K. Pro svůj vysoký jas může být
použit i pod perforované fólie. Úhel vyzařování světla činí 120°, modul
o velikosti 60 mm má tři LED diody. Efektivita využití světla činí
u barevné teploty 7200 K (bílá) 91 lm/W, u barevné teploty 4200 K (teplá bílá) 71 lm/W, jeden transformátor SloanLED 60 W 12 VDC
obstará devět desítek těchto modulů. Pracuje za teplot od –40 °C
do +65 °C, příkon činí 0,6 W na modul.
Kalkulace LED
na mobilu
 Společnost
SloanLED začala
zdarma poskytovat
volně stažitelnou
mobilní aplikaci Quick
Count, schopnou
jednoduché ruční
kalkulace potřeby
LED komponentů
na světelná písmena.
Aplikace je dostupná
v sedmi jazycích
(čeština mezi nimi
zatím není) pro
systémy na bázi Apple
i Androidu, lze je
získat prostřednictvím
Apple iTunes AppStore
a Google Play.
LED layout zdarma!
 Ve spolupráci se společností SloanLED začalo Multiexpo svým zákazníkům jako
přidanou hodnotu bezplatně dodávat PDF s LED layoutem reklamy podle zákazníkem
dodaného grafického návrhu. Layout blíže specifikuje počet i druh potřebných LED
prvků a jejich rozmístění na výsledné realizaci.
21
I´multiexpo
světelná reklama
Nový modul Koledo
Affinium LED:
Posterbox LPM 400 podruhé
V minulém čísle I´multiexpo jste se mohli dočíst první informace
o novince společnosti Koledo: inovované řadě Affinium LED Posterbox
modulů LPM 400, která nahradila předchozí LPM 300. Nyní pro vás máme
další informace o této novince, určené pro energeticky šetrné intenzivní
stejnoměrné osvětlení vnitřních i venkovních světelných boxů.
Koledo měnilo
Philips Stadion
 Koncem srpna byly na Philips
Stadionu fotbalového klubu PSV
v nizozemském Eindhovenu (sídelním
městě společnosti Philips) vyměněny
neony a halogenové trubice za LED
z produkce Koleda. O renovaci se
postarala realizační firma Benelux
Sign Systems. Výměna se týkala nejen
fasády stadionu, ale i světel uvnitř něj,
například na chodbách nebo
v šatnách. Výměna ušetří
na provozních nákladech až 80 %
energie – místo 11 ampérů a 2530 wattů
na neon jde o 1,13 ampéru a 250 wattů
na odpovídající LED prvek. Výhodou je
rovněž větší výdrž zařízení a s tím
související také snížení nákladů
na jejich budoucí výměny.
22
J
ejí svítivost je o 55 % vyšší než
u předchozího modelu LPM 300,
mluvíme-li o verzi se „studeným
bílým“ světlem. LPM 400 je totiž
dostupný ve čtyřech verzích:
v neutrální bílé 4000 K a studené bílé 6300 K.
Typický světelný výstup při teplotě 6300 K
u systému se čtyřmi LED je 725 lm, se šesti
LED pak 1088 lm. U barevné teploty 4000 K
činí tyto hodnoty 545 a 820 lm. K dispozici je
rovněž verze s teplotou světla 3000 K.
Systém se čtyřmi LED má rozměry 350 x 38 x
15 mm, se šesti LED 540 x 38 x 15 mm.
Modul má tedy obdobnou délku jako
předchozí řada LPM 300, ale o jedno místo
pro LED diodu více. Spotřeba činí podle
konfigurace jen 12,5–15 wattů, což je méně
než polovina obvyklé spotřeby tradičních
fluorescenčních trubic (36 W). Modul je
určen pro světelné boxy již od tloušťky
7,5 cm, při níž fluorescenční či halogenové
trubice prakticky ani nelze použít.
Modul je stmívatelný již ve standardu
a jednoduše instalovatelný z boku díky
speciálním konektorům, umožňujícím
aplikaci i do úzkých boxů. Pracuje na napětí
24 V, bezpečném k instalaci. Úhel svícení
lze upravovat. Oproti svému předchůdci má
nižší spotřebu energie a lepší rozvod světla.
Snadno lze získat jiné barvy pomocí PCB
konfigurace.
Zmiňme také, že společnost Koledo koncem
srpna zprovoznila nové, velmi dobře
strukturované webové stránky s efektními
příklady aplikací – některé z nich ostatně
můžete vidět i u tohoto článku. Expozici
Koleda, původně spin-off firmy založené
společností Royal Philips Electronic
s výrobními provozy v Rumunsku, Polsku
a Číně, uvidíte například na říjnovém
Viscomu ve Frankfurtu nad Mohanem
v hale 3 na stánku I62. 
I´multiexpo
profil distributora
Integart CZ ostravským
distributorem Multiexpa
S
polečnost Integart CZ, působící
na českém trhu od roku 2000, se
věnuje efektivnímu dovozu materiálů od zahraničních výrobců
a dodavatelů. Od svého vzniku
spolupracuje s Multiexpem, respektive
s Ospapem, a přes jeho distribuční síť prodává většinu takto dovezených spotřebních
materiálů pro tisk a výrobu reklamy.
Dlouhodobá spolupráce Integartu CZ
s Multiexpem dala vzniknout myšlence
na její prohloubení. Ve skladu Integartu CZ
v takřka geografickém středu Ostravy
ve Varšavské ulici 95 (v areálu Intozy)
bude mít ostravská společnost nově
k dispozici základní sortiment Multiexpa
pro digitální tisk. Zákazníci tedy budou mít
v době od 8 do 16 hodin i mimo rozvozové
pracovní dny možnost si koupit tiskové
materiály Avery řady MPI 3000, laminační
fólie Avery DOL, lité fólie Avery MPI 1900,
blueback i citylight papíry, rovněž tak
laminované a blockout bannery dtec.
V plánu společnosti je mít skladem
základní nabídku deskových materiálů,
zejména pěněného PVC Falcon. Podle
zájmu zákazníků společnost Integart CZ
nabídku materiálů Multiexpa operativně
rozšíří a nevidí žádný problém v tom
mít skladem i speciality, jako jsou „copy“
papíry nebo materiály pro packaging.
Případný dovoz k zákazníkovi bude
po dohodě také možný, ceny budou
určovány podle platného ceníku nebo
dohodou.
Bližší informace vám rádi podají Silvie
Wagnerová z Multiexpa na telefonním
čísle 602 594 250 nebo Miloslav Havlík
z Integartu CZ na telefonním čísle
732 718 334. Multiexpo i Integart CZ
se těší na spolupráci se signmakery
na Ostravsku! 
23
I´multiexpo technologie
Tažný kůň pro
velkoformátový tisk
Přestože na obrázku vidíte koně závodního, výrobce svou novinku
označuje za koně tažného (workhorse), který tvrdě pracuje,
neodpočívá a moc nežere.
Ř
ada nízkosolventních
produkčních tiskáren
na bázi vysokofrekvenčního
DOD piezo inkjetu Seiko
ColorPainter H2P má dva
modely: 104s a 74s. Liší se především
šířkou tisku (2,6 a 1,9 m), hmotností stroje
(600 a 450 kg) i maximální hmotností
potiskované role (120 a 50 kg). Určeny
jsou jak pro tisk interiérové, tak venkovní
grafiky, a to především na PVC a bannery.
Snadno vyměnitelné velkokapacitní
zásobníky pojmou osm litrů každé ze
základních barev CMYK v podobě nových
EGO-GX inkoustů, což vede k dlouhému
nepřerušovanému tisku. Tiskne rychlostí
79,5 m2/hod. (u modelu 104s) ve výborné
24
grafické kvalitě. Třetí generace technologie
SP3 (Smart Pass) pracuje s křivkami
při překrývání jednotlivých průchodů
a odstraňuje tak riziko pruhování
(bandingu). Technologie DDP pracuje
pro každou barvu se třemi velikostmi
tiskové kapky, a zvyšuje tak kvalitu tisku,
technologie SNM (smart nozzle mapping)
dokáže nahradit vypadlou trysku tak, že
na výsledném tisku nic nepoznáte. Řídicí
software CP_Manager kontroluje mimo
jiné o výměnu médií, nastavení teploty,
signalizuje také potřebu servisu. Tiskárna
používá třícestný tepelný ohřev média
(Pre, Print, After) s nejvyšší teplotou
70 °C. Spotřeba tiskárny činí max.
1440 W, ohřívacího tělesa 2880 W. 
Neonové inkousty
s fluorescenčním
efektem
 Na květnovém ročníku největšího světového
polygrafického veletrhu Drupa, probíhajícího
vždy jednou za čtyři roky na düsseldorfském
výstavišti, představila společnost Seiko I Infotech
nové neonové tiskové barvy (Neon Ink),
připomínající svým fluorescenčním barevným
efektem známé zvýrazňovací fixy. Jde o první
barvy tohoto druhu pro velkoformátový inkjet
vůbec. Žlutá a růžová budou použitelné
ve velkoformátových tiskárnách řady
ColorPainter W. Budou přitom tisknutelné jednak
jako přímé barvy, ale i v soutisku s barvami CMYK
ke zvětšení barevného gamutu (chromatičnosti)
výsledného výtisku a dodání neonového efektu.
Protože tyto barvy jsou efektní jak na denním
světle, tak ve ztemnělém prostředí, jsou určeny
především pro diskotéky, bary, kasina,
bowlingové dráhy, POP/POS v obchodech
a podobně. K výměně barev GX (Light Cyan
a Light Magenta) za barvy Neon a naopak je
potřeba tekutý čisticí set IP5-294 a výměna by
měla být prováděna autorizovaným technikem.
Barvy Neon Ink jsou pro tiskárny ColorPainter
W-54S/64S dostupné od konce září v půllitrových
baleních, dodává je společnost Colourgen jakožto
autorizovaný partner Seika.
I´multiexpo technologie
ColorPainter H2-104s v Roztokách
 V uplynulých letních měsících proběhla instalace nejvyšší konfigurace tiskáren Seiko ColorPainter, nabízené Multiexpem: modelu H2-104s
v osmibarvovém provedení včetně take-up systému na navíjení rolí. Stalo se tak v Roztokách u Prahy ve firmě Pavla Kozlovského, která se věnuje výrobě
reklamy a velkoplošnému digitálnímu tisku, sítotisku i potisku textilu. Instalace proběhla bez větších problémů, musely se ovšem přizpůsobit prostory.
Protože byla tato instalace dobře zdokumentována, rozhodli jsme se vám z ní přinést názornou fotoreportáž.
Tiskárna přijíždí dobře zabalena...
stěhování dovnitř je téměř vždy oříškem...
montáži pomohou i dřevěné palety...
seřizování tiskových parametrů začíná...
seřizování končí... ještě poslední kontrola barev...
a může se tisknout!
25
I´multiexpo technologie
Přírůstky řady tiskáren
Mutoh ValueJet
N
ovinky nabízejí přes tucet
tiskových režimů, včetně
rozlišení 360 dpi
s velkými tiskovými
kapkami, vhodnými pro
vysokorychlostní tisk billboardů a bannerů
se zachováním „živých“ barev. Používají
samozřejmě již dříve uvedenou technologii
inteligentního prolínání i², potlačující
kromě dalších nežádoucích obrazových
artefaktů zejména pruhování (banding),
typické pro obousměrný inkjetový tisk.
Tisknout lze i na mnoho levných
nepotahovaných médií.
Ekosolventy se zrychlením
a zdokonaleními
Nová generace DOD piezo tiskových hlav
s rozlišením 1440 dpi pracuje s měnitelnou
velikostí tiskové kapky od 3,5 do 35 pl, což
umožňuje dosáhnout plynulých barevných
přechodů, ostrých detailů i klidných plných
ploch a potřebného probarvení (denzity)
26
Řada velkoformátových inkjetových tiskáren ValueJet od Mutohu je
v českých zemích známá a oblíbená již řadu let. V poslední době k ní
přibylo několik nových modelů, které vám chceme představit.
s 360 tryskami na barvu při čtyřbarevném
tisku ekosolventními inkousty Ultra.
V závislosti na kombinaci velikostí kapky
vzrostla tisková rychlost oproti předchozí
generaci strojů Mutoh o 15–30 %.
Pro modely 1324/1624/1638 je v opci
kompaktní spektrofotometr SpectroVue
VM-10, vyvinutý pro barevnou kalibraci
přímo ve stroji. Obsahuje spektrální
zobrazovací čip DP1, vyvinutý Mutohem,
tedy jakýsi „digitální krystal“, měnící
viditelné světlo na digitální spektrum.
SpectroVue vykazuje spektrální
a kolorimetrické hodnoty jak pro
18 přednastavených světelných standardů,
tak pro jakékoliv standardní denní
osvětlení.
Nový čtyřbarvový (CMYK) model 1638
pracuje s dvojitou tiskovou hlavou a umožní
vytisknout na jediné tiskárně zakázky, dříve
zpracovávané na dvou či třech tiskárnách.
Jde o zdaleka nejrychlejší tiskárnu ve své
cenové hladině. Její tisková šíře činí
1625 mm. Určena je pro tisk plakátů,
bannerů, backlitů, orientačních systémů,
podlahové grafiky i autopolepů. Pracuje
s deseti tiskovými režimy v různých
kombinacích počtu průchodů a tří rozlišení
(1440/720/360 dpi). Tiskne rychlostí až
48 m² za hodinu, maximální váha role činí
30 kg.
Model 1324 tiskne na média do šířky
1371 mm rychlostí až 27,9 m² za hodinu
a je nenáročný na údržbu. Je vhodný jako
„entry-level“ tiskárna, tedy pro vstup
do tohoto odvětví, a pro firmy s potřebou
úspory místa. K dispozici je tucet tiskových
režimů a hmotnost potiskované role může
činit až 19 kg.
Model 1624 je určen pro média do šíře
1625 mm a rychlost tisku dosahuje až 29 m²
za hodinu. Jde o zřejmě nejuniverzálnější
model z řady ValueJetů. Pracuje v tuctu
tiskových režimů s rolemi do hmotnosti
30 kg. Jednou z novinek v tomto stroji je
i otočný držák kartridží.
I´multiexpo technologie
Rostlinná specialita hlavně
pro desky
Hybridní model 1608HS tiskne inkoustem
MP na rostlinné bázi na desková i pružná
média v šíři do 1625 mm. Je rovněž
vybaven spektrofotometrem SpectroVue
VM-10. Je ideální tiskárnou pro vzorky
obalů, POP displeje a značení, tiskne
na deskové materiály pěnové, akrylátové,
PS, PVC a další média včetně rolových.
Pracuje v 18 tiskových režimech
s rozlišením 1440/720/540 dpi a tiskne
rychlostí do 11 m² za hodinu na role
do hmotnosti 30 kg a deskové materiály
do hmotnosti 5 kg.
Přímý i nepřímý tisk na textil
K přímému tisku na nesmrštitelné PES
tkaniny a sublimačnímu tisku s vysokým
rozlišením na textil jsou určeny modely
1628TD pro tiskovou šířku 162,5 cm
a 2628TD pro šířku 264 cm. Jsou určeny pro
použití na textil s otevřeným i uzavřeným
povrchem a sublimační papír, zejména pro
potisk bannerů, vlajek, výstavní grafiky,
sportovního zboží, deštníků či oblečení.
Řada TD používá ekologické inkousty
na vodní bázi, přičemž výsledkem jsou
odolné tisky s barvami s dlouhou trvanlivostí.
Pracuje s již zmíněnou technologií i² a tiskne
rychlostí do 28 m² za hodinu v nejvyšší
kvalitě, přičemž maximální rychlost činí
40 m² za hodinu. Stroje mohou být
ve čtyřbarvové, šestibarvové i osmibarvové
konfiguraci, využít lze více typů barev. Barvy
jsou v 220ml kartridžích, dostupný je ale
i bulk systém nepřetržitého dodávání barvy
z velkokapacitních zásobníků. Pracuje
se 14 tiskovými režimy v rozlišení
720/540/360 dpi, širší model potiskuje
až metrákové role rychlostí do 28 m²
za hodinu, užší pak role o váze do 30 kg
(opčně až 80 kg) rychlostí do 25 m²
za hodinu.
S inkousty na vodní bázi pracuje
vysokorychlostní model s dvojitou tiskovou
hlavou 1638W, určený pro dye sublimační
tisk na textil s živými barvami. Pracuje se
všemi přenosovými papíry, bez ohrožení
tiskaře výpary těkavých organických
sloučenin (VOC). Pracuje v 18 tiskových
režimech s rozlišením 1440/720/360 dpi
rychlostí až 48 m² za hodinu a rolemi
přenosového papíru o váze až 30 kg. 
Mutoh
ValueJet 1628TD
Mutoh
ValueJet 1638W
Mutoh
ValueJet 1608HS
Mutoh
ValueJet 2628TD
27
I´multiexpo servis
Co nevíte
Multiexpa
Servisní oddělení Multiexpa začalo nabývat na významu před zhruba pěti lety, kdy se
do té doby čistě obchodní firma pustila také do prodeje technologií. Jaká je situace
dnes, to se vám pokusíme přiblížit se servisními techniky Miroslavem Hlisníkem
a Miroslavem Holcem. První z nich má na starosti Čechy, druhý Moravu a Slovensko.
M
iroslav Holec je
v Multiexpu třetím
rokem, po předchozích
dlouholetých zkušenostech
se servisními opravami
strojů po celém světě. Jeho jazyková
výbava, která kromě angličtiny zahrnuje
i španělštinu, ruštinu a základní znalosti
28
několika dalších jazyků, dnes slouží
především k jednání s dodavateli, protože
Multiexpo se (aspoň zatím) v instalacích
technologií zaměřuje pouze na české země
a zčásti Slovensko.
Miroslav Hlisník pracuje pro Multiexpo již
čtyři a půl roku, předtím deset let servisoval
stroje velkého světového výrobce osobních
počítačů a digitálních tiskáren. „Tehdy byla
v plenkách zejména logistika servisu,“ říká.
„Tenkrát ještě v Multiexpu nebyl na servis
takový tlak, technikové se věnovali nejvíce
samotným instalacím, všechny již prodané
stroje byly ještě v záruce. Konkurence by vám
tehdy o nás řekla, že žádný servis nemáme...
dneska mnohé z nich strčíme do kapsy.“
I´multiexpo servis
Multiexpo prodává stroje několika
výrobců a jejich seznam se stále
rozšiřuje... Neklade to na servisní
techniky vysoké nároky?
M. Holec: Velmi vysoké. Na rozdíl
například od firemních servisů, kde působí
specializovaný technik na stroje jedné firmy,
nebo dokonce jen určité řady jejích strojů,
vyžaduje servisování v Multiexpu velmi
široký rozsah schopností a vědomostí. Jen
namátkou: Agfa, VHF, Seiko, laminátory
Royal, Kala.... My technici Multiexpa musíme
být v pravém slova smyslu univerzální. Časem
nás bude asi víc – náš obrat utěšeně roste
a za posledního půldruhého měsíce jsme jen
na Slovensku měli sedm instalací! Nehledě
k tomu, že kromě instalací, servisu a školení
zákazníků zajišťujeme i testování nových
materiálů a tisk vzorků na našich strojích
v showroomu, a to pro jednotlivé zákazníky,
ale také například pro veletržní expozice
Multiexpa.
Jak takový servisní zásah obvykle
vypadá?
M. Hlisník: Přijedeme k zákazníkovi, určíme
problém a případně objednáme náhradní
díl, pokud jej nemáme k dispozici přímo.
Multiexpo je stále převážně obchodní firmou,
takže i když řídicí a skladovací systémy již
přizpůsobila i servisu, stále má minimální
skladové zásoby, méně poruchové a méně
obrátkové díly se musí objednat. Různí
výrobci přitom mají různě dlouhé dodací
lhůty – například Agfa do 24 hodin, výrazně
rychlejší než třeba Mutoh. S tím musí technik
počítat.
Nyní máme servisní portál, kam lze
vložit v objednávce servisního zásahu
kromě informací o typu stroje například
i fotografie závady samotné, přičemž zprávu
i s fotografiemi okamžitě automaticky
dostáváme i na inteligentní mobilní telefon
BlackBerry. Snažíme se vést zákazníky
k tomu, aby své požadavky a problémy psali
přes portál, protože často je technik u stroje
a jeho majiteli se třeba při pozáručním
servisním zásahu s vysokou finanční
hodinovou sazbou nemusí líbit, že technik
řeší polovinu času u stroje telefonicky
problémy jiných zákazníků. Spojíme se
s žadatelem ihned po dokončení předchozího
servisního zásahu.
Součástí vaší práce je zřejmě i školení
obsluhy stroje...
M. Hlisník: Ovšem, a to včetně softwaru,
jako jsou například ripy Onyx u Mutohu
nebo Wasatch u Agfy. Zaškolování obsluhy
stroje trvá většinou dva až tři dny, ale znáte
to... lidé vám všechno odkývají, ale pak visí
několik dalších dnů technikovi na telefonu
29
I´multiexpo servis
a ten je vodí obrazovkou okénko po okénku.
Technik je zároveň i technickou podporou.
U starších strojů je při servisu někdy se
softwarem problém: zákazník si třeba pořídí
nové počítače s novým operačním systémem
a ten nemá zpětnou kompatibilitu nebo nemá
konektor na původní hardwarový klíč anebo
firma, která původní software vyrobila, už ani
neexistuje... zákazník má ale na ten software
vyškoleny pracovníky, je to jeho investice.
I v těchto případech se snažíme udělat vše,
co je možné, a velmi často problém vyřešíme
a software či hardware nějakým způsobem
„adaptujeme“.
Co se na strojích nejvíce kazí a čím může
provozovatel stroje frekvenci servisu
nejvíce ovlivnit?
M. Holec: Nejvíce se na stroji vždy podepíše
úroveň obsluhy, potažmo její vztah k údržbě.
Stroj, který slouží na jednom místě čtyři
roky, vypadá, jako by právě přišel od svého
výrobce, a stejně starý stroj jinde působí jako
desetiletý. Deset minut denně a půl hodiny
každý pátek by přitom na pravidelnou údržbu
stačilo. Součástka pak místo za rok odejde
třeba za tři. Svou roli ovšem samozřejmě
hraje i prostředí: teplota, vlhkost apod.
V některých případech nelze dodržet
doporučené hodnoty, pak je potřeba počítat
s rychlejším opotřebením stroje.
Stroj by se vždy měl vybírat podle pracovního
předpokládaného zatížení, některé stroje
nejsou konstruovány na výkon 7x24, tedy
nepřetržitý provoz, jako to zvládne třeba Agfa
Anapurna. Příkladem rozdílu v dimenzování
stroje jsou třeba řetězové převody místo
silonových koleček. Udávaná produktivita
stroje je někdy zavádějící: nejde jen o rychlost
stroje, stroj třeba nemusí být superrychlý,
ale produkční neboli průmyslové zařízení
z něj dělá schopnost nepřetržitého provozu.
Protože Multiexpo dodává mnoho materiálů
i technologií velkým reklamním agenturám
a tiskárnám, máme také přehled, jaké
materiály fungují na kterých strojích a kde
mohou nastat případné problémy. Servisní
technici jsou v Multiexpu nejen v tomto
případě, ale i v dalších oblastech silně
propojeni s našimi obchodníky, my jsme jejich
podporou a oni naší.
A co když se zákazník rozhodne
stroje zbavit, protože považuje
za ekonomičtější koupit nový?
M. Holec: „Jsme schopni mu pomoci
zprostředkovat prodej jeho stroje v jeho
vlastní režii prostřednictvím prodejního
portálu Multiexpa, kde již několik úspěšných
prodejů proběhlo a zákazníci jsou zvyklí jej
navštěvovat při svém pobytu na síti. Lze tak
dosáhnout lepší ceny. Pokud byl původní stroj
rovněž koupen od Multiexpa, má při nákupu
nového stroje od nás výhodnější podmínky.
Starý odprodávaný stroj jsme schopni uvést
do koupěschopného stavu, navíc pokud jde
o stroj od nás, jsou schopni vyjet prodejci
i kupci přes náš objednávkový CRM systém
historii jeho servisních zásahů, co se na něm
kdy opravovalo, a vytvořit tak de facto
servisní knížku. Zatím je tento systém spíše
v zárodku, ale tyto věci již umí.“
Sami nejen školíte, ale také servisní
školení absolvujete, mnohá z nich
v zahraničí. Jakým servisním školením
dáváte přednost?
M. Hlisník: „Školení jsou nejlepší ve firmách
a na místech, kde se stroje přímo vyrábějí
a kde vás k nim pustí, umožní „osahat“ si je.
Vidět výrobu znamená pochopit souvislosti
ve stroji lépe, jak se fyzicky stroj vyrábí, i věci,
které nesouvisejí přímo se servisem. Vidíte
i zátěžové zkoušky, jak třeba stroj tři týdny
tahá padesátimetrovou roli. Specifické jsou
z našeho prodejního a servisního portfolia
třeba VHF frézy: tím, že se komponenty
pro ně dělají na těchto strojích samotných.
Líbilo se nám také, že nás často školili dost
mladí lidé se svými supervizory. Nejlépe se
totiž člověk něco sám naučí, když to někomu
vysvětluje: vím, že něco umím, v okamžiku,
kdy to jsem schopen jinému vysvětlit.“
Servis patří ke službám Multiexpa s vysokým
růstem a velkou perspektivou. Zbývá jen
dodat, že i vy můžete navštívit pravidelné
předvádění strojů v našem showroomu
v prostorách OSPAPu každý čtvrtek,
po dohodě případně i v jiné termíny. 
30
I´multiexpo servis
Svět papíru nabídl fototisk
i na strukturované „speciály“
Svět papíru ve Václavské ulici 12 u Karlova náměstí v centru Prahy je prodejnou exkluzivních,
speciálních grafických papírů společnosti Ospap. Podle zdejších vzorníků a doporučení si můžete
vybrat z téměř 1500 druhů papírů a kartonů. Prodávány jsou zde již od jednoho archu a jejich
formát vám na přání upraví na požadovanou velikost. Využít lze také zásilkovou službu s dodáním
do 48 hodin. Nyní do zdejšího portfolia přibyla další služba: přímý digitální tisk ve fotografické
kvalitě ze zákaznických dat na zde prodávané exkluzivní papíry.
Kreativní papíry pro
tonerový tisk

Ospap nyní nabízí nový sortiment
kreativních papírů, vhodných pro tisk jak
v tiskárnách se suchým tonerem, tak i pro
tisk na HP Indigo, pracující s tonerem
tekutým. Archy papíru jsou formátu
45 x 32 cm, respektive 46 x 32 cm a jsou
k dispozici jak v centrále Ospapu v pražské
Hostivaři, tak i v prodejně Svět papíru
ve Václavské ulici 12 v Praze 2 u Karlova
náměstí. Níže uvedená tabulka přehledně
shrnuje jednotlivé druhy s jejich názvy,
gramážemi a popisem.
Marie Kotrlá
O
elektrografické (tedy
populárně „laserové“)
tiskárně Konica Minolta
bizhub Pro C65hc jsme
na stránkách I´multiexpo
psali před rokem, v souvislosti s její
ústřední rolí v konceptu sRGBprint,
umožňující udržet sRGB workflow až
do tisku bez nutnosti konverze barev
do obvyklého tiskového modelu CMYK.
Pro Svět papíru byla tato tiskárna vybrána
také pro svou schopnost výborného potisku
strukturovaných papírů, které se mezi zde
prodávanými „speciály“ vyskytují velmi
často. Stroj používá nové polymerované
HC (High Chroma) inkousty s vysokým
nasycením, rychlost tisku činí 65 stran
A4 za minutu při maximálním rozlišení
600 x 1800 dpi. K mimořádné přesnosti
soutisku při oboustranném tisku přispívá
i předehřívání papíru uvnitř stroje, aby
se jeho vlastnosti při tisku jen minimálně
měnily.
Prodejna Svět papíru tedy nyní nabízí
jednostranný a oboustranný tisk ze
zákaznických dat na elektronických
nosičích (flash discích, CD/DVD), zatím
bez ořezu, přičemž tisknout lze data
ve formátech TIFF, JPEG a PDF.
Od konce září jsou na stroji potiskovány
papíry z kolekce Conqueror (žebrovaný,
Wove recykl a CX22), Favini (Prisma, Twill
a metalické Majestic) a Color Copy (včetně
lesklého Coated Glossy a Coated Silk se
sametově-saténovým povrchem). 
Druh a barva
Plošná hmotnost (g/m2)
Popis
Prisma Digital White
250
přírodní papír s oboustrannou kladívkovou ražbou
Twill Digital Bright White
240
přírodní papír s oboustrannou lineární ražbou
Majestic Digital Marble White
290
přírodní papír bílý s metalickým povrchem
Majestic Digital Candlelight Cream
250
přírodní papír krémový s metalickým povrchem
Conqueror CX 22 Diamond White
320
přírodní papír s vysoce hladkým povrchem
Conqueror Laid Brilliant White
100, 220
přírodní papír s lineární strukturou
Conqueror Wove Brilliant White
220
přírodní papír hladký
31
I´multiexpo z Ospapu
Papírová
divize Ospapu
i pro zákazníky Multiexpa
Začlenění Multiexpa do struktury Ospapu jako jedné z jeho obchodních jednotek
(BU) přináší i zákazníkům z oblasti výroby reklamy lepší dostupnost papírenského
zboží. Papírová divize Ospapu nabízí široký sortiment tiskových papírů a lepenek
v bohaté nabídce formátů a gramáží, s různou kvalitou povrchu podle druhu použití,
od přírodních nenatíraných papírů přes natírané až po papíry se speciálními vlastnostmi.
Nenatírané papíry
Jsou určeny pro běžné, méně náročné
tiskoviny, v nichž nejsou dominantní
barevné obrázky, ale spíše textová
informace. V nabídce máme standardní bílé
bezdřevé ofsetové papíry CORE Uncoated,
ale i vysoce kvalitní předtiskové provedení
ON Business pro kombinaci tradičního
a laserového tisku. Barevné papíry Fizz
probarvené ve hmotě jsou v široké nabídce
pastelových, středních a intenzivních
odstínů. Kromě výroby reklamních tiskovin
poskytují díky barevné nabídce maximální
možnost k vytvoření nebo posílení
identity firemních tiskových produktů.
Nenatírané papíry Pamo a Holmen
s obsahem dřevité vlákniny a s vysokým
volumenem jsou používány především
jako knižní papíry. Pro posílení příjemné
čitelnosti jsou dodávány v jemně krémové
barvě. V nabídce jsou rovněž nenatírané
recyklované papíry Eko Print, Lenza
a Revive s obsahem druhotných vláken.
Jejich použitím lze dát najevo kladný postoj
k životnímu prostředí.
32
Natírané papíry
Jejich povrch je opatřen nátěrem
umožňujícím dosáhnout nejlepších
tiskových výsledků. Jsou určeny pro
nejkvalitnější tiskové práce, včetně
plnobarevných obrázků. V nabídce máme
bezdřevé, vícenásobně oboustranně
natírané papíry Hello, Core a Rebel, obecně
známé jako „křídové papíry“, dodávané
v matném, pololesklém nebo lesklém
provedení. Jednostranně natírané papíry
Sparkling Medium a Chromolux nacházejí
své uplatnění především ve výrobě
etiket na potravinářské a jiné obaly.
Natírané papíry Bosco Print s obsahem
dřevitých vláken jsou používány pro
výrobu reklamních letáků, regionálních
novin a dalších tiskovin. V nabídce máme
rovněž natírané papíry Revive s obsahem
recyklovaných vláken.
Grafické a skládačkové lepenky
Jde o vícevrstvé materiály s větší tuhostí
díky konstrukci, tvořené obvykle třemi
vrstvami. Vícevrstvé složení umožňuje
nabídku vyšších gramáží, než je tomu
u jednovrstvých nenatíraných nebo
natíraných papírů. Tyto vlastnosti jsou
ideální pro použití při výrobě pohlednic,
krabiček, skládaček, blistrových a skinových
karet i dalších druhů obalů. Jednotlivé
vrstvy lepenky mohou mít různé složení
podle účelu použití, mohou obsahovat
primární i recyklovaná vlákna.
Složení vrstev určuje vlastnosti výsledné
lepenky, zejména tuhost a volumen a podle
toho i vhodnost pro konkrétní aplikace.
Lícová strana je opatřena nátěrem pro
dosažení vysoce kvalitního tiskového
výsledku, rubová strana je u jednotlivých
druhů bílá, krémová, šedá nebo hnědá,
některé lepenky mohou být opatřeny
nátěrem i z rubové strany.
Kvality GZ (Ensocoat, Trucard) jsou tvořeny
ve všech vrstvách výhradně bělenou
buničinou, kvality GC (HiBulk, Premium
Box) mají vnitřní vrstvu s obsahem
dřevitých vláken, kvality GD (Grafopak,
Printa) a GT (Triplex Blanco) obsahují
recyklovaná vlákna.
I´multiexpo z Ospapu
Exkluzivní papíry
Tvoří je kolekce speciálních kreativních
papírů s různými povrchovými úpravami:
mezi nimi papíry hladké, strukturované,
s metalickým nebo třpytivým efektem,
s obsahem různobarevných příměsí či
vláken a podobně. Jsou určeny pro výrobu
kreativních tiskovin, podporují inspiraci
tvůrce a umožňují, aby vyrobená tiskovina
získala mimořádný vzhled a účinek.
Používány jsou zejména v oblasti reklamy,
komunikace a kreativity. V nabídce máme
kolekce Conqueror, Keaykolour, Curious,
Savanna, Ebony a Favini.
Conqueror je vysoce kvalitní kolekce
elegantních exkluzivních komunikačních
papírů v provedení s hladkým povrchem
(CX22, Wove) nebo s povrchem
strukturovaným – s klasickým žebrováním
(Laid), s jemnou přírodní plstěncovou
ražbou (Stonemarque) a s jemnou
kladívkovou ražbou (Contour). Wove jsou
papíry laděné do přírodních odstínů.
Keaykolour je kolekce speciálních
barevných kartónů v intenzivních
odstínech s mimořádně vysokou
tuhostí a stabilitou dodávaná v několika
povrchových strukturách – Antique je
provedení bez ražby, Cedar svou ražbou
napodobuje strukturu dřeva, Linear
a Dragoon jsou opatřeny lineární ražbou.
V rámci kolekce Keaykolour jsou ještě
vysocekvalitní recyklované papíry Recycled
Particles s obsahem barevných příměsí
a vláken.
Curious je kolekce papírů s jedinečnými
povrchovými efekty – papíry Metallics
nabízí metalický efekt a lesknoucí se
třpytivé tóny kovových slitin, papíry
Touch okouzlují jemnou texturou a čistě
bavlněným povrchem a Translucents jsou
sérií čirých, vysocebílých, perleťových,
stříbrných a zlatých průsvitných papírů.
Savanna je kolekce speciálních barevných
papírů a kartónů s obsahem druhotných
vláken laděná do přírodních odstínů
s hladkým matným povrchem, jemně
strukturovaným povrchem nebo s ražbou
dřeva.
Kolekce Ebony tvoří mimořádně sytě černé
kartóny až do plošné hmotnosti 1400 g/m2,
hodí se skvěle pro prezentační účely.
Kolekce Favini zahrnuje papíry Bindakote
s vysoce hladkým zlatým nebo stříbrným
povrchem, papíry Prisma s oboustrannou
plstěncovou ražbou, papíry Twill
s oboustrannou lineární ražbou a dokonale
matné papíry Tube se specificky sametovým
povrchem odolným vůči otiskovým stopám.
Samopropisovací
a kopírovací papíry
Vysoce kvalitní papíry s nejmodernější
mikrokapslovou technologií jsou určeny
pro výrobu samopropisovacích formulářů
k ručnímu i strojnímu propisování.
V nabídce máme papíry Reacto v provedení
CB (vrchní listy formuláře s nátěrem
na spodní straně), CFB (prostřední listy
s nátěrem na vrchní i spodní straně) a CF
(poslední listy s nátěrem na vrchní straně).
Kopírovací papíry jsou určeny pro
zpracování v kopírovacích, laserových
a inkoustových tiskárnách. Dodávají se
v kvalitách od standardní, pro každodenní
použití v kanceláři až po jasně bílé papíry
prvotřídní kvality pro tisk nejnáročnějších
dokumentů. V nabídce jsou i papíry
recyklované a barevné.
Pro korespondenci nabízíme také obálky
a obchodní tašky v běžných formátech
a v různých provedeních – standardní,
recyklované, samolepicí, s vnitřním tiskem,
s okénkem nebo bez něj.
Papíry pro elektrografický tisk
Digitální tisk na bázi elektrografie je
dynamicky se rozvíjejícím segmentem
trhu, pro který nabízí Papírová divize
široký sortiment, srovnatelný s nabídkou
pro ofsetové tiskárny. V nabídce jsou jak
materiály od výrobců pro tuto technologii
doporučené, tak i materiály, se kterými
mají tiskárny pozitivní zkušenosti
na základě úspěšných testů. Testy je
ovšem před začátkem výroby vždy dobré
provést vzhledem k velkému množství
odlišností mezi tiskovými stroji různých
značek. Z nenatíraných bílých papírů
nabízíme papíry Color Copy, DNS nebo
Core Uncoated, z barevných papíry Fizz
nebo Motif, pro výrobu knih krémový
papír Holmen Book. Z natíraných papírů
doporučujeme Color Copy Coated, Gprint
a Hello, z lepenek Ensocoat. V nabídce
máme také kolekce Fasson DI-OF,
zahrnující samolepicí natírané papíry
v provedení mat, lesk a vysoký lesk
i samolepicí fólie v bílém a transparentním
provedení. Pro digitální tisk jsou v nabídce
také kreativní papíry Conqueror, Curious,
Keaykolour, Savanna a Favini, pro tisk
fotoknih na strojích HP Indigo speciální
papíry E-Photo Lustre. 
K materiálům i služby


Keaykolour je kolekce
speciálních
barevných kartónů
v intenzivních odstínech
s mimořádně vysokou
tuhostí a stabilitou
dodávaná v několika
povrchových strukturách
Kromě tiskových médií nabízí Papírová
divize také služby, a to Olinka, Olga, Yoyo,
Vzorkovna, Maloprodejna a Míchárna. Olinka je
internetový obchod pro registrované zákazníky,
Olga je možností využít našich skladových a
dopravních kapacit, Yoyo nabízí odvoz druhotných
surovin. Vzorkovna slouží k zasílání vzorků papíru
ve formátu A4 k otestování, Maloprodejna
umožňuje nákup papíru už od jednoho archu.
Míchárna slouží k namíchání barev pro plochý ofset
podle vzorníku nebo podle dodaného vzorku.
33
I´multiexpo z Ospapu
JAC Ecoplus
ekologická samolepicí fólie v nabídce Ospapu
F
JAC Ecoplus je kolekcí samolepicích polyolefinových fólií v arších s výbornými tiskovými
vlastnostmi pro ofset a sítotisk. Díky svému složení a ekologické bezpečnosti jsou fólie
Ecoplus ideální alternativou k fóliím z měkčeného PVC, především samozřejmě v případech,
kdy je použití fólií zatěžujících lidské zdraví a životní prostředí zakázáno nebo odmítáno
ekologicky odpovědným zákazníkem.
ólie JAC Ecoplus splňují podmínky
současných evropských nařízení,
zabývajících se lidským zdravím
a bezpečností, včetně nařízení
o obsahu ftalátů, nařízení
o obsahu těžkých kovů, nařízení REACH,
nařízení pro přímé použití na dětské hračky
a nařízení pro přímý styk s potravinami.
Dětské hračky jsou často opatřeny
barevnými samolepicími etiketami. Pokud
by byly vyrobeny z tradičních měkčených
PVC fólií, představovaly by významné
nebezpečí pro zdraví, zejména pro nejmenší
děti, u kterých nelze vyloučit ústní kontakt
s hračkou. Příčinou je obsah ftalátů, které
mají v PVC fóliích funkci změkčovadel.
Znamenají zdravotní riziko, protože se
z fólií postupně uvolňují a jsou ve většině
případů karcinogenní. Samolepicí fólie
JAC Ecoplus žádná změkčovadla ani ftaláty
neobsahují, takže jsou pro použití na dětské
hračky ideální a bezpečnou volbou.
Ftaláty jsou nebezpečné nejen u dětských
hraček, jsou významným rizikovým
faktorem také u potravin, kde by
mohlo dojít při konzumaci k jejich
34
přenosu do lidského organismu. I zde
je JAC Ecoplus ideálním materiálem pro
výrobu fóliových etiket, které přicházejí
do kontaktu s potravinami. Neobsahuje
zdraví škodlivé látky a splňuje požadavky
kladené na materiály pro přímý kontakt
s potravinami.
Ani po ukončení života samolepicí etikety,
kdy se stává odpadem, neznamená JAC
Ecoplus hrozbu pro své okolí. Při následné
likvidaci skládkováním zůstává neutrální
a nebezpečí nehrozí ani v případě
spalování: nevznikají při něm žádné
jedovaté sloučeniny chlóru. V celém řetězci
od výroby přes tisk, aplikaci až po likvidaci
nepředstavuje tato fólie žádné riziko pro
zdraví, bezpečnost a životní prostředí.
Současná nabídka JAC Ecoplus obsahuje
samolepicí polypropylenové fólie
v provedení bílá matná (JAC 62601), bílá
lesklá (JAC 62600) a transparentní lesklá
(JAC 60600). Všechny lze dodat buď
v kombinaci s permanentním lepidlem
D500, nebo se snímatelným lepidlem
C3. Podkladový silikonovaný papír je
ve variantě se splitem nebo bez něj. 
Samolepicí papíry
a fólie od Papírové
divize Ospapu

Samolepicí materiály představují
v Ospapu široký sortiment kombinací
svrchních materiálů a lepidel. V nabídce
máme nenatírané samolepicí papíry
v různých plošných hmotnostech, natírané
papíry pololesklé, lesklé a vysoce lesklé
a speciální papíry barevné, metalické,
radiální, opacitní a další. Lepidla
nabízíme jednak permanentní – se
standardní lepivostí, s vysokou lepivostí
i pro lepení na hluboce zmražené zboží.
Nepermanentní lepidla jsou určena pro
etikety s krátkodobým použitím, které
lze bez poškození polepeného povrchu
odlepit. V nabídce máme samolepicí papíry
JAC, papíry Fasson a papíry Adespan.
Ze samolepicích fólií pak nabízíme
polyolefinové fólie JAC Ecoplus, vhodné
jako ekologická alternativa k měkčeným
PVC fóliím, které na rozdíl od Ecoplusu
nelze použít například na dětské hračky,
potravinové obaly a další aplikace.
w w w. p a l m - gr u p p e. c z
• Vyrábíme lepenky, přepravní
• Specialitou je např. moderní
nekonečná lepenka (Endlos / Fanfold)
s max. flexibilitou a min. skladováním
obalů přímo na místě balení.
• Dodáváme kartonáž a tabule vč.
7vvl v šíři až 3,35 m, pro zámořské
balení, pro automobilový a chemický
průmysl, s vlastním vývojem
a potřebnými zkouškami.
• Flexotisk, preprint nebo ofset.
Nabízíme vhodný tisk podle účelu.
Balicí postup umíme od A do Z,
můžeme převzít skládání, sestavení
a plnění obalů.
i prodejní obaly i speciality podle
potřeb a požadavků zákazníků.
N OV I N K A – A L L I S O N B OA R D
www.allisonboard.com
ALLISON je sendvičový materiál vyráběný z vlnité lepenky s výhodnou lehkostí,
dosahuje vysoké pevnosti a pro přímý tisk zachovává velmi důležitou rovinnost.
ALLISON nabízí následující výhody:
• vysokou pevnost při velmi nízké gramáži
• díky způsobu výroby je Allisonboard při své lehkosti velmi stabilní materiál, bez vzniku
deformací
• pro minimální toleranci tloušťky panelu je potisk vysoce kvalitní, zvláště pak digitálním
tiskem, případně sítotiskem, velmi úspěšně proběhlo testování tisku UV-inkjet
• celá Allisonboard je vyrobena z papíru a je jako papír dále recyklovatelná, je vyráběná
bez škodlivých rozpouštědel, příp. formaldehydu, a je tak dobrým příkladem materiálu
z obnovitelných zdrojů
• Allisonboard může být dodávána v libovolných formátech:
• max. šíře 2 m
• délka 3,05 m
• tloušťky od 5 do 60 mm
• zpracování Allisonboard bylo odzkoušeno s výbornými výsledky na strojích:
• Aristo
• Kongsberg
• Zünd
Hi!
I am Allison
LET´S KEEP IN TOUCH :-)
Kontaktujte nás česky:
Šárka Pěkná, tel.: +420 274 770 310, mobil: +420 777 064 254, email: [email protected]
Download

Allison