I‘multiexpo
Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk
Podzim 2010
www.multiexpo.eu
obsah // editorial
Máme rádi dobré výzvy!
Agfa Graphics je hrdá, že může oznámit
integraci celé řady tiskových strojů Jeti do svého
výrobního programu.
Nyní vám můžeme nabídnout opravdu odpovídající
řešení pro jakoukoliv širokoformátovou aplikaci.
Od tzv. »entry - level« tiskáren přes střední řadu
až po industriální velkoformátový tisk.
Vyzvěte nás se svými specifickými tiskovými
požadavky a my vám najdeme tu pravou tiskárnu
pro vaše podnikání.
To garantujeme.
Produktivita M 2 /St
I‘multiexpo
podzim/2010
04/ Novinky z domova a ze světa
08/ Digitální tisk:
Ekologické tiskárny řady
Elements
KARTON
POP
PLAKÁTY
SIGNAGE
12/ Digi media:
Jak na polepy se dozvíte
v on-line akademii firmy Avery
14/ Digi media:
Nové materiály v dtec
18/ Sign & Screen:
Pásky Avery – více pro
bezpečnost v dopravě
20/ Světelná reklama:
POP
PLAKÁTY
BILLBOARDY
Kosmická technologie LED diod
drtí drahé žárovky
24/ Deskové materiály:
Voštinové desky X Board
26/ Případová studie:
Zkušenosti firmy CONTACT P&P
se sublimačním lisem Mutoh
Unifixer 65
30/ Okénko zaměstnanců:
Představení dispečerů a řidičů
firmy AutoHOD
32/ Profil zákazníka:
Rodinná firma 3 P, s. r. o.
SIGNAGE
PLAKÁTY
FOTOGRAFIE
Tiráž:
Multiexpo, spol. s r.o.
K Hrušovu 292/4, 102 22 Praha 10
E-mail: [email protected]
Konkurenci vnímáme všelijak. Většinou jako nutné zlo či protivníka, někoho nebo
něco, co nám klade překážky na naší cestě za úspěchem, kazí ceny, trh, minimálně
naši náladu.
A ejhle. Požádali jsme jednu z konkurenčních společností na českém trhu o vyjádření
a objevil se další rozměr konkurence. Užitečnost. Onen dotázaný se úvodem své odpovědi velmi podivil tomu, že chceme nastalou situaci komentovat ve svém časopise. A já
si uvědomil, že jeden z hlavních cílů našeho časopisu možná není naplněn. Cíl vnímat,
naslouchat a komunikovat. O čemkoli. Mnohým z nás to chybí a jiní to potřebují. Jde
o jeden z velkých darů a vlastností člověka. Chceme ho podporovat a být otevření.
Prostě bavme se a komunikujme o všem!
Já se teď více zaměřím na to, aby více a více lidí pochopilo, že komunikujeme o všem.
Nejen o tom, o čem se nám mluví lehce, ale i o tom, co nám není příjemné říci nahlas.
Ale jedno se měnit nebude. Nebudeme soudit a hodnotit. To necháme na čtenářích.
Doufám, že se vám toto číslo bude příjemně číst a najdete zde inspiraci, odpovědi,
náměty, informace a budete brát jako samozřejmost, že v časopise, který není jen
o nás, ale hlavně pro vás, budeme společně komunikovat vše.
TOMÁŠ JAVŮREK
ŘEDITEL BU DISPLAY
MULTIEXPO
REDAKČNÍ RADA:
Tomáš Javůrek, Tomáš Fried, Marek Jeništa,
Radim Rosendorf, Marek Němec, Miroslav
Dočekal
VYDAVATELSTVÍ:
ASTRON studio CZ, a.s.
Veselská 699, 199 00 Praha 9-Letňany
E-mail: [email protected]
MK ČR E 18454
SI000646
P r av idelné p ř ed vád ě ní s t r oje A g f a A napur na M w od z ář í 2 0 10 v sho w r oom M U LT IE X P O s . r. o . v P r aze .
Přesné termíny na w w w.multiexpo.eu.
Informace o s trojích Agfa vám posk y tne Radim Rosendor f 6 0 2 7 74 0 4 8 .
I‘multiexpo // 3
novinky // domov a svět
První evropský kongres
Viscom
již počátkem listopadu
Od 4. do 6. listopadu
proběhne ve Frankfurtu
nad Mohanem další ročník
největšího evropského
veletrhu pro vizuální
komunikaci Viscom.
Představí se na něm kolem tří set vystavovatelů a zhlédne jej podle odhadů kolem 10 000 návštěvníků. Viscom nabídne poslední novinky z oblasti digital
signage, průmyslový inkjetový tisk a nové materiály, přičemž zde proběhnou
i živé demonstrace jejich potisku, řezání, dalšího zpracování a použití v konkrétních aplikacích.
Součástí veletrhu bude soutěž v polepu aut First European WrapStar a udělení cen Best of 2010 v pěti kategoriích a cen Best Practice za nejlepší aplikace
v oblastech digital signage a světelné reklamy. Cena Superstar 2010 bude nově
udělena v pěti kategoriích, zaměřených na displeje a POS. Nebudou chybět doprovodné přednášky a semináře, například v rámci dvoudenních Digital Signage
Days o základech a trendech v oboru. Digital Signage Starter Workshop přinese
informace z první ruky pro začátečníky, techniky i uživatele, Digital Expert Tour
představí zkušenosti z plně digitálních out-of-home aplikací. Speciální zónou
bude Display/POS World včetně mezinárodní platformy pro networking.
Denní vstupenka na veletrh přijde na 30 eur, permanentka na 40 eur, ceny
při on-line objednání jsou o 10 eur nižší. Viscom lze rovněž výhodně navštívit
s agenturou PPA, která českým účastníkům kromě zlevněných vstupenek nabízí
cestu autobusem tam a zpět zdarma (informace na [email protected]).
WP digital
integrován do Polytype
Dodavatel širokoformátového digitálního tisku WP Digital
bude integrován do mateřské skupiny Polytype. Holding
Wifag-Polytype vřadil operace WP do své divize Polytype, aby
lépe využil možností digitálních technologií ve své tradiční
oblasti tisku obalů, jejich potahování a zušlechťování (convertingu). Kancelář WP Digital ve Wittenbachu bude proto
uzavřena, a naopak bude zřízeno digitální tiskové centrum
v provozu Wifag-Polytype ve švýcarském Fribourgu. Na konci
října zřejmě opustí svou funkci dosavadní výkonný ředitel
WP Kaspar Widmer, který tuto funkci vykonával od počátku
tohoto roku. Širokoformátové výrobky budou i nadále vyvíjeny
a prodávány pod značkolu Virtu. Obchodní jednotka Virtu
bude řízena Frédericem Pavesim, od loňského listopadu vedoucím obchodního rozvoje digitálních aplikací v Polytype.
Avery Dennison
a Danny van Dongen
ve formuli GT4
Avery Dennison sponzoruje tým jezdce Dannyho
van Dongena v závodech
formule GT4. „V automobilových závodech nikdo nesoutěží proto, aby byl druhý,“
říká Bill Podojil, manažer transpoortu a OEM v jednotce
globálního obchodu Avery Dennison. Proto Avery vsadila
na Dannyho a jeho rychle rostoucí věhlas v sérii závodů
HTC Dutch GT4. Automobil Corvette C6 v dominující
žluto-černé barevnosti je polepen nejkvalitnějšími fóliemi: použity byly Avery 921 SC Black Matt v kombinaci
s 928 SC Bright Yellow, Avery 800 Gloss White a 801
PC Black. Letos se takto představil v sedmi závodech.
„Víme, že naše fólie budou vypadat skvěle i v těžkých
závodních podmínkách,“ komentoval výběr Bill Podojil.
G4 je velmi dynamický typ automobilových závodů,
založený teprve před třemi lety. Jeho obliba ale rychle
stoupá mimo jiné vzhledem k dobře vypadajícím vozům,
letos se závody tohoto typu začaly pořádat i v Asii.
FESPA
Mezinárodní federace asociací sítotisku
a digitálního tisku FESPA uspořádá
19. listopadu v Bruselu svůj první Evropský kongres, zaměřený na otázky technické, marketingové i týkající se životního
prostředí. Akci spolupořádají členské
asociace z Velké Británie, Belgie, Holandska, Německa, Švýcarska a Francie. Mezi
mluvčími budou „technický guru“ Nicholas Hellmuth ze známé
výzkumné organizce FLAAR Reports či výkonný ředitel FESPA Nigel
Steffens.
Hodně štěstí a držíme palce
Jak jste si jistě všimli, úlohou našeho časopisu je i představování
našich zaměstnanců a jejich pracovních náplní. V jednom z prvních čísel časopisu I`multiexpo jsme vám představovali asistenku
ředitele Multiexpa slečnu Karolínu Málkovou. Vzhledem k tomu,
že mnoho z vás se slečnou Málkovou přišlo do kontaktu, je dnes
naší milou povinností informovat vás o tom, že paní Karolína
Kastnerová (Málková) odešla na konci září na mateřskou dovolenou. Tímto paní Karolíně Kastnerové děkujeme za všechnu
vykonanou práci a přejeme jí hodně zdraví a trpělivostí v její nové
nastávající rodinné funkci. Práci Karolíny bude nadále vykonávat
slečna Jana Vlková, kterou vám představíme v následujícím čísle.
Multiexpo má certifikát Poli-Tape
V německém Remagenu byl
14. června byl podepsán garanční certifikát, jímž se Multiexpo stalo autorizovaným
distributorem výrobní společnosti Poli-Tape
pro textilní grafiku a oblast sign/digital.
Certifikát je obnovován vždy po dvou
letech.
XXL KAPA
desky v Multiexpu
Společnost Multiexpo rozšířila nabídku populárních interiérových sendvičových desek s polyuretanovým jádrem KAPA
line (lehčená oboustranně krytá bílým chromokartonem)
a KAPA plast (krytá bílým chromokartonem s polyetylenovou vrstvou) o formátu 2030 x 3050 mm. Tento formát je
k dispozici v tloušťkách 5 a 10 mm. Desky jsou určeny pro
aranžování, výstavnictví, kašírování, výrobu modelů, potisk
sítotiskem a UV flatbedy. Desky KAPA plast lze využít i pro
krátkodobé exteriérové aplikace.
Avery Dennison
v Guinnessově knize rekordů
Společnost Avery Denisson byla zapsána do Guinnessovy knihy rekordů za nejobjemnější sponzorskou dodávku školních potřeb v průběhu jednoho
dne. Její váha činila téměř čtyři tuny, byla určena
pro školy v New Yorku a převážel ji školní autobus
se studenty zdejší školy a akademie Adolpha S.
Ochse. Školám v New Yorku letos firma věnovala
školní potřeby za 125 000 USD. Rekord byl součástí
programu Avery Dennison vrací školám, spuštěného
k 75. výročí založení společnosti. Studenti, rodiče
a podporovatelé škol starší 18 let mohli na stránkách
averydennisongivebacktoschools.com hlasovat pro
svou školu. Deset škol (většinou z Kalifornie), které
získaly nejvíce z téměř milionu odevzdaných hlasů,
bylo vyhlášeno 5. září a každá z nich dostala dodávky školních potřeb za zhruba 10 000 USD.
Tim Bond, viceprezident severoamerické divize
kancelářských výrobků Avery Dennison, vidí význam
této akce mimo jiné v upoutání větší pozornosti lidí
a firem k potřebám škol v zemi. Avery Dennison usiluje spolu s rodiči i učiteli dovést studenty k nejkvalitnějšímu možnému vzdělání a tohoto cíle pomáhají
dosáhnout i školní potřeby.
Drupa
zprovoznila mobilní
prohlížeč svého
webu
Další ročník největšího
světového polygrafického
veletrhu Drupa, konaného
ve čtyřletých intervalech, sice
proběhne až od 3. do 16. května 2012, jeho pořadatelé z Messe Düsseldorf
jsou však aktivní již nyní.
Nově zprovoznili na webové
stránce http://mobile.drupa.
com informační systém veletrhu pro prohlížeče mobilních
telefonů a smartphonů. Jsou
zde mimo jiné otevírací doby
a poplatky, rezervace hotelů, seznam vystavovatelů
minulého ročníku veletrhu a mnoho dalších informací. Na stránkách je k dispozici i živá demoverze.
I‘multiexpo // 5
digitální tisk
Tiskárny řady
Elements
Zároveň s ekologickými inkousty H2O je na trh uvedena
řada tiskáren Elements v šířích 24, 44 a 64 palců.
Atom24
Šíře tisku: 24 palců (610 mm)
Rozměry: 1372 x 686 x 1219 mm
Hmotnost: 100 kg
Představte si řadu
cenově dostupných
vysoce výkonných
širokoformátových
tiskáren, které používají
vodou ředitelné
ekologicky nezávadné
inkousty a zároveň tisknou
odolné outdoorové
aplikace.
Elements H2O Ink
Prakticky každé tiskařské odvětví se dnes
musí vyrovnávat se vzrůstajícími nároky
na ekologické parametry svých produktů. V praxi potom naráží na problém, kdy
ekologicky šetrné inkousty nevykazují patřičnou odolnost při tisku dlouhodobých
outdoorových aplikací. S tímto požadavkem na mysli vyvinula skupina vývojářů
Elements Print Science řadu vodou ředitelných inkoustů, které jsou odolné proti
vlivům počasí, UV záření a oděru a přitom
si zachovávají vynikající pracovní vlastnosti pro bezproblémový tisk.
• oproti solventním tiskárnám ekologičnost a bezzápachovost tisků, a tedy
jejich použitelnost v interiéru, absence
nutnosti vzduchotechniky a dalších
úprav místa tisku
• oproti vodou ředitelným tiskárnám
použitelnost v outdooru bez laminace a tisk na větší škálu médií nejen
z papíru
• oproti UV tiskárnám menší provozní
náklady, malá spotřeba energie a absence ozonu při tisku
• Neobsahují žádné závadné
chemikálie, rozpouštědla ani
jiné ekologicky nepřípustné
látky
• Jsou vhodné pro použití
v domácnostech, kancelářích
a copycentrech
• Inkousty jsou vodou ředitelné,
ale vykazují odolnost
a vlastnosti solventních barev
• Zajišťují vysoce odolné
produkty včetně potisku
automobilů
• Jsou vhodné pro interiérové
i outdoorové použití
• Výrazné barvy, široký barevný
gamut a vysoká ostrost kontur
• Kompatibilní s velkým
množstvím médií
• 100% nezávadné a bez
zápachu
I‘multiexpo // 7
digitální tisk
Rychlost produkce
režim
draft
fine
photo
Atom44
Šíře tisku: 44 palců (1118 mm)
Rozměry: 1880 x 686 x 1219 mm
Hmotnost: 134 kg
Za použití technologií Epson dosáhli jejich
vývojáři kombinaci rychlého, přesného
a ekologicky nezávadného tisku při současné cenové dostupnosti zařízení.
• Nejnovější desetikanálové Micro Piezo
Printheads Epson
• Tisk ve fotografickém rozlišení 1440
dpi (možnost až 2880 dpi)
• Tiskne prakticky na jakékoliv médium
v rolích nebo listech. Díky unikátnímu
přímému průchodu média tiskárnou je
možné tisknout i na tvrdá média.
rozlišení
360 dpi
720 dpi
1440 dpi
výkon
57 m2/hod.
27 m2/hod.
10 m2/hod.
Nízká spotřeba energie
Při tisku: 70 W
Při přípravě tisku: 16 W
Ve spánkovém modu: 1 W
Desetikanálové tiskové hlavy TFP od Epsonu jsou založeny na pokročilé technologii micro-piezo DOD (drop-on-demand)
inkjetu s měnitelnou velikostí tiskové
kapky: nejmenší kapky mohou mít jen
3,5 pikolitru. To znamená také vysokou
přesnost tiskárny při vykreslování tištěného motivu i v barevné věrnosti předloze.
Na tiscích nejsou stopy pruhování (bandingu).
Rozlišení tisku činí 1440 dpi, při využití řídicího tiskového softwaru Chromium
RIP až 2880 dpi. Protože pigmentové vo-
dou ředitelné inkousty H2O neobsahují
žádné těkavé organické sloučeniny (VOC)
ani jiné nebezpečné látky a jsou nehořlavé, lze se při použití tiskáren Elements
obejít bez odsávacích zařízení a tisk může
probíhat i v provozech s přísnými nároky
na prostředí, jako jsou například nemocnice. Tiskárny využívají inkoustových zásobníků o objemu 350 a 700 ml, model
Titanium64 rovněž vysokokapacitních
zásobníků.
Tiskárny jsou vybaveny integrovanou
řezačkou, standardní výstup tvoří role
a výstup nařezané archy. Díky unikátnímu řešení podávání média zepředu
s přímým průchodem média tiskárnou
lze tisknout kromě rolí i na tuhá média.
Tloušťka potiskovaných médií může činit
0,08 – 1,5 mm, jde tedy o širokou škálu
materiálů od tenkých papírů a dalších
pružných médií po lepenku, potahovaná i nepotahovaná média. Tisknout lze
mimo jiné na vlnitou lepenku, bannery,
polyesterové (PES) a polyetylénové (PE)
materiály, vinyly (PVC), síťoviny (meshe),
syntetická a bavlněná plátna (canvasy),
dřevo, plasty, hliníkové kompozity, ať již
má být výsledkem interiérová dekorace či
průmyslová aplikace.
U nejvyššího modelu, Titanium64, tisknoucího v šíři 64 palců (1626 mm), je
možný bezokrajový tisk do šířky média 54
palců. Integrovaná kolorimetrická kalibrace zaručuje přesné a opakovatelné barvy,
přítomnost inkoustu je detekována automaticky. Média jsou rovněž automaticky
rovnána (decurling). Role lze přetáčet
oběma směry s nastavitelným napětím.
Zautomatizováno a maximálně ulehčeno
i urychleno je rovněž zavádění rolí k tisku.
Chybám, jako je zaschnutí kapky v tiskové hlavě, zabraňuje automatické parkování hlavy a testy trysek. 2,5palcový LCD
panel vzadu na stroji umožňuje přímou
kontrolu tisku. Tiskárny Elements jsou
také velmi tiché: hluk při tisku nedosahuje ani 50 dB.
I‘multiexpo // 9
digitální tisk // rozhovor
Ekologie, rychlost, kvalita
a příznivá cena
„Jsou ekologické inkousty, jsou i vhodné tiskárny a jsou i ekologicky
šetrná média,“ říká Marc Burnett, člen týmu, který stojí za vývojem
řady tiskáren a inkoustů Elements.
„Ovšem spojit všechny tyto součásti
do jednoho funkčního celku byla největší
výzva, před kterou jsme na začátku vývoje
Elements stáli.“
Na vodou ředitelné venkovní inkousty čekal trh velmi dlouho. Jaké
hlavní problémy jste při jeho vývoji museli překonávat?
Máte pravdu, že vývoj inkoustů zabral hodně času. Spolupracovali jsme
na něm s předními vývojáři a nakonec jsme se vydali cestou
pečlivé úpravy již existujícího
inkoustu, který byl ovšem
určen pro jiné použití.
Celá procedura zabrala
přes čtyři roky práce, ale
výsledek je barva, která
je spolehlivá a přináší
výborné výsledky.
Kromě nutnosti řešení vlastností inkoustu jsme se rovněž velmi podrobně zaměřili
na prověřování veškerých
komponentů celého tiskového zařízení. Chtěli jsme si
být jisti, že každá jeho součást
bude sama o sobě perfektní a zároveň bude dobře fungovat v rámci celého systému. Chtěli jsme prostě efektivní
tiskové řešení, které přinese uživatelům
to, co od něj očekávají. Z toho důvodu
jsme se rozhodli postavit naše tiskárny
Elements za použití technologie Epson.
Prakticky každý profesionál v našem oboru zná a oceňuje výhody tiskových hlav
Epson už jen proto, že Epson je dodavatel technologií, které se skrývají pod
kryty značek, jako jsou Roland, Mimaki
nebo Mutoh. Co ovšem není tak dobře
známo, je fakt, že pokud zadaptujeme
tiskárnu Epson jako celek, dostaneme
technicky vynikající, spolehlivý, výjimečně
rychlý a kvalitní stroj využívající nejnovější
technologie. Vlastně by se dalo říct, že se
domníváme, že na těchto tiskárnách není
v současnosti možné nic moc zlepšit.
Jaký tým stojí za vývojem nové
technologie?
Je to tým lidí, který stál například za vývojem tiskárenské řady Uniform. Tiskárny
Uniform možná nejsou příliš známé mimo
Spojené království, ale na našem trhu porazily mezi lety 2003 a 2005 v prodejnosti
Roland, Mimaki, Mutoh a všechny ostatní
značky outdoorových tiskáren.
Před úkolem vyvinout přelomovou
technologii jsme tedy nestáli poprvé. Ze
zkušeností s vývojem Uniform jsme načerpali mnoho podnětů, poučili se z nevyhnutelných omylů a věříme, že s řadou
Elements naše předcházející úspěchy překonáme. Samozřejmě je pro nás největší
výzva prorazit na mezinárodních trzích
a k tomu potřebujeme silné partnery, jako
je Multiexpo.
Můžete jmenovat nějaké příklady, pro které je vaše nová
technologie ideálně použitelná?
To je zajímavá otázka, protože tiskárny Element nejsou
určeny pouze jako alternativa současných outdoorových tiskáren. Ony otvírají
tento segment trhu zcela
novým skupinám zákazníků a uživatelů. Příkladem
mohou být komerční kopírovací obchody, které byly
až dosud omezeny na použití indoorových tiskáren, nebo
podniky, které z nějakých důvodů nemohly používat solventní
inkousty. Při použití moderních vodou
ředitelných ekologických barev v tiskárnách Elements máme k dispozici technologii, která je použitelná v obchodních
centrech, kancelářích nebo dokonce
v domácnostech. Zkrátka jsme odolný tisk
zpřístupnili prakticky každému. A právě
v tom je podle nás hlavní přínos a velký
krok k otevření nových možností na trhu.
U jakých segmentů trhu se řada
Elements dočkala největšího ohlasu?
Nejvíce ohlasů se nám schází z tradičního „sign and display“ segmentu trhu, ale
zároveň registrujeme velký zájem od veřejných tiskových studií, výrobců obalů
a malosériových prototypů.
Jaké vlastnosti řady Elements byste rád vyzdvihl – kromě netoxických vodou ředitelných inkoustů?
Namísto jednotlivostí bych chtěl poukázat
na celou „zelenou filozofii“ naší řady. To
vlastně bylo naším hlavním cílem – zpřístupnit ekologicky šetrný, ale odolný tisk
co nejširší vrstvě uživatelů. A výsledky testů
ukazují, do jaké míry se nám to povedlo.
Dokázali jsme například tisknout s vynikajícími výsledky na špatně potiskovatelné
materiály, jako je nepotahovaný hliník. Nijak jsme povrch nepřipravovali a výsledný
potisk byl přesto velmi kvalitní a extrémně
odolný, zvlášť proti poškrábání. Otvírání
takových nových možností je přesně to, co
jsme sledovali při vývoji naší řady.
Co bude dál? Máte už v hlavě nové
nápady?
Jak už jsem zmiňoval, Elements H2O je
velmi všestranné zařízení, což nás samozřejmě vede k přemýšlení nad jeho dalšími aplikacemi. Vysoko na našem žebříčku priorit jsou „flatbed“ tiskárny. Naším
snem je vytvořit flatbed tiskárnu dostupnou pro všechny. Pokud se nám podaří
sladit technologické parametry a cenovou dostupnost, otevřou se nám dveře
k celé řadě nových příležitostí. Doslova
každý tiskař, se kterým se bavíme, chce
mít ve své dílně flatbedovou tiskárnu, ale
mnozí si ji prostě nemohou dovolit. Je
to, jako kdyby lidé věděli, že využijí auto
za milion, ale mohli si dovolit jen auto
za půl milionu. Pokud se nám podaří do-
sáhnout spolehlivosti a kvality, kterou tiskaři vyžadují, a zároveň udržet dole cenu,
získáme tím zcela nový trh.
Chcete ještě něco dodat na závěr?
Něco, na co jsme možná zapomněli?
Tiskárny Epson jsou tradičně používané
pro fotografické a umělecké práce. S modifikacemi, které jsme na nich my a naši
spolupracovníci provedli, nyní dosahují
výjimečné rychlosti při zachování perfektní kvality. Během předváděcích akcí jsme
tiskli 30m2 materiálu za hodinu na fotografický materiál při rozlišení 1440 x 720
dpi. Taková kombinace rychlosti a kvality
nebyla až do současnosti na trhu vůbec
k dispozici. A že jí dokážeme dosáhnout
na zařízení, které stojí méně než 11 000
eur, také není od věci. Rychlost, kvalita
a příznivá cena jsou dnes konečně k dispozici pro každého.
I‘multiexpo // 11
digi media
Akademie Online
www.academy.averygraphics.com
Polepy automobilů se stávají stále rostoucím segmentem trhu. I při použití
moderních, uživatelsky příznivých materiálů jde ovšem vždy o velmi náročnou práci,
vyžadující nejen pečlivost, ale i dodržování přesných technologických postupů.
Jeden z předních výrobců polepových materiálů a technologií, firma Avery, se proto
rozhodla zpřístupnit veškeré potřebné informace formou online akademie, po jejímž absolvování se z vás stane řádně
vyškolený odborník na polepy materiály
z její produkce.
Pokud se rozhodnete školení absolvovat a zaregistrujete se jako nový student,
budete mít neustále k dispozici nabídku
základních témat, zpracovaných formou
instruktážních videí a rozšiřujících teoretických okruhů. Nabídka videí zahrnuje
témata výběr materiálu, digitální tisk,
příprava a čištění, aplikační techniky, aplikace na nákladních automobilech, polep
automobilů, polep nerovných povrchů,
ochranné fólie, reflexní obrysové polepy
a odstraňování polepů. Ke každému videu vám stránka zobrazí nabídku souvisejících témat podrobněji zpracovaných
do přehledného prezentačního formátu.
Od potřebné informace vás na webu
akademie Avery nedělí nikdy víc než pár
intuitivních kliknutí. Jestli vám bude její
nalezení trvat déle než několik málo minut, bude to nejspíš tím, že tak trochu
zapomenete, co že jste to vlastně hleda-
li. Videa jsou totiž nejen velmi názorná
a informačně obsažná, ale navíc i velice
vtipně natočená. Když například zvolíte
téma polep nerovných povrchů, dostane
se vám před samotnou instruktáží dramatického úvodu zobrazujícího westernovou scénu souboje laserového měřiče
proti horkovzdušné pistoli. Z toho, že se
do videí zakoukáte a budete se k nim
vracet, si ovšem nic nedělejte. Pamatujte,
že web Avery Graphic Academy je vlastně online školou a v učení více než kde
jinde platí přísloví, že opakování je matka
moudrosti.
Země jako
reklamní plocha
Souprava tiskové fólie ASLAN DFP 46 a laminovacího filmu ASPAN MP 326 nabízí
rychlé a snadno použitelné řešení krátko
a střednědobých aplikací. Ideální je například pro výstavy, veletrhy, sportovní události, promoakce, festivaly nebo otvírání
nových obchodů.
Kompozitní film ASLAN DFP 46 je
kompatibilní se všemi hlavními solventními i ekosolventními, latexovými a UV
inkousty. Vykazuje výbornou přilnavost
na hladkých i hrubých površích, cestách,
parkovištích a chodnících. Při použití je
nutné ho kombinovat s laminovacím filmem MP 326, který chrání potištěnou
fólii proti oděru a nečistotám, a navíc poskytuje ochranu proti uklouznutí díky reliéfnímu povrchu s protiskluzovou texturou.
Laminovací vrstva rovněž umožňuje dosáhnout pevného, naprosto plochého uchycení, a aplikace je tedy vzhledem k tomu možné čistit strojovými uklízecími zařízeními bez
nebezpečí poškození designu. Výrobce uvádí, že v závislosti na zatížení a druhu aplikace vykazuje kombinace obou materiálů
šestiměsíční i delší trvanlivost.
Oba filmy jsou k dispozici ve formátu
25 x 1,37 m a aplikují se na očištěný, suchý,
nemastný povrch. Teplota pracovního prostředí by neměla klesnout pod 15 °C a při
aplikaci na nerovný povrch je nutné použít
horkovzdušnou pistoli. Při uchycení na rovný povrch se horkovzdušná pistole použije
pouze na zatavení okrajů fólie.
Text dvoustrany: Jiří Holubec,
foto: Fotolia, Avery Academy, Aslan
Výhody
• Speciální lepidlo umožňuje
použití na hladké i hrubé
povrchy
• Životnost až 6 měsíců
(v závislosti na podmínkách
i déle)
• Snadná odstranitelnost
• Laminovací film s reliéfní
protiskluzovou texturou
• Odolné proti nečistotám
a mechanickému poškození
• Potisknutelné solventními,
ekosolventními,
UV a latexovými inkousty
• Nízký stupeň odrazu
I‘multiexpo // 13
digi media
Nové
outdoorové decoprinty
v novém
Oblíbená a digitální média dtec se nedávno dočkala technologické i marketingové
inovace. „Bylo skvělé pracovat s klientem, který se nebojí pustit se do nových
věcí,“ komentoval spolupráci se zástupci
PaperlinX Andrew Walmsley, kreativní ředitel agentury Wash Design, která rebranding celé řady prováděla. „Segment,
ve kterém dtec působí, je z marketingového hlediska dost zkostnatělý,“ dodává.
„Když si prohlédnete katalogy a weby,
najdete v nich spoustu hezkých slečen,
slunečnic a závodních automobilů. Tak
jsme si řekli, že zkusíme něco nového.“
Kromě celkového korporátního designu se největších změn dočkala webová
stránka www.dtec-media.com. Sortiment
byl na základě průzkumu u evropských
uživatelů digitálních tiskových technologií
upraven tak, aby pokrýval co nejširší řadu
širokoformátových aplikací v jednoduchém, snadno srozumitelném uspořádání.
V online katalogu potom máte možnost
se obeznámit s kompletní řadou produktů, dozvědět se všechny potřebné technické informace a dokonce i stáhnout ICC
profily. Vše v deseti jazykových mutacích,
samozřejmě včetně češtiny a slovenštiny.
„Poté, co byl ukončen prodej původní řady dtec, jsme přešli na materiály
z nové řady, konkrétně na frontlit bannery 440g/m2 a mesh liner,“ říká Pavel
Stříbrský z pražské firmy Southworks.
„Můžu potvrdit, že oba materiály se stoprocentně osvědčily a od zákazníků jsme
rovněž nezaznamenali jiné než pozitivní
reakce,“ dodává. Když se ptáme na příklad, kde můžeme nový materiál vidět
v reálném prostředí, odpovídá pan Stříbrský bez váhání: „Na Zličíně nám visí
banner 15 x 18 metrů, ten určitě nepřehlédnete.“
Textilní materiály dtec Decoprint media v poslední době
získávají čím dál větší popularitu
zejména u výrobců outdoorové reklamy. Decoprinty dtec jsou matné polyesterové materiály vyznačující se šetrností
k životnímu prostředí, nízkou hmotností
a výbornými tiskovými vlastnostmi. Jsou
vhodné pro potisk na ekosolventních, solventních, UV, latexových i sublimačních
tiskárnách. Materiály mají atest nehořlavosti B1 a vykazují velkou odolnost vůči
vlivům počasí a mechanickému poškození
tisku. Jejich životnost se pohybuje v závislosti na podmínkách mezi 1–2 lety a stávají se díky tomu významnou alternativou
k PVC bannerům.
Text strany: Jiří Holubec, foto: redakce
Baryt
a Crystal
dtec Decoprint Baryt
• Jemná matná textilie ze 100%
polyesteru s akrylovým nátěrem
• Oblíbený pro vysokou kryvost
díky šedé rubové straně
• Použitelný v solventních
a ekosolventních, UV, latexových
a sublimačních tiskárnách
• Vhodný pro exteriérové aplikace,
• Lehčí alternativa k PVC bannerům
• Návin: 50 m
• Gramáž: 250 g/m2
• Šířka: 1550 mm
• Šířka: 3100 mm (na objednávku)
dtec Decoprint Crystal
• Jemná hladká textilie ze 100% polyesteru
s akrylovým nátěrem
• Cenově výhodný
• Použitelný v solventních a ekosolventních,
UV, latexových a sublimačních tiskárnách
• Vhodný pro exteriérové aplikace
i light boxy
• Návin: 50 m
• Gramáž: 165 g/m2
• Šířka: 1550 mm
• Šířka: 3100 mm (na objednávku)
I‘multiexpo // 15
novinky // Sign & Screen
Multi glass Milk
efekt mléčného skla za cenu fólie
Loňskou akvizicí poměrně mladé a silně expandující
firmy Poli-Tape, založené v Německu počátkem 90. let,
byla divize Sign & Digital italské společnosti Kemica.
Multiexpo nově zařadilo do svého sortimentu průsvitnou kalandrovanou polymerickou PVC fólii s tloušťkou 80 mikronů.
Tato fólie je určena k simulaci mléčného
skla v okenní grafice se středně- a dlouhodobým použitím s venkovní odolností
5–7 let (je ovšem nutné zohlednit také životnost barev používaných k potisku).
Fólie je opatřena průhledným tlakocitlivým solventním akrylovým lepidlem,
schopným i aplikace za mokra a laminovaným na jednostranně natíraném
silikonovém papíře o plošné hmotnosti
120 g/m2. Standardní délka role činí 50 m
při šíři 122 cm, kterou nyní začalo dodávat Multiexpo.
Fólie je určena zvláště pro vytváření mléčných efektů na skle a zrcadlech.
Vhodná je také pro aplikace na dalších
plochých, zakřivených i lehce zvrásnělých
površích. Má vysokou odolnost vůči agresivním solventním inkoustům, během
tisku naleptávajícím povrch média, proto
je potisknutelná jak solventními a ekosolventními inkousty, tak inkousty vytvrzovanými UV zářením. Pokud je toto médium
na povrch správně aplikováno, po jeho
odstranění nezůstávají na daném povrchu
žádné zbytky lepidla.
Síla adheze činí 5,5 N/cm a použité PVC
nabízí výjimečnou stabilitu v roztažnosti.
Aplikační teplota činí 10 až 40 °C, provozní teplota -20 až 50 °C. Doporučená
maximální doba skladování činí dva roky
v originálním balení při teplotě 20 až
25 °C a 50% relativní vlhkosti.
Prohlédněte si dobře vzorek přiložený
v tomto čísle.
Avery Dennison rozšiřuje záruky ICS
Performance Guarantee
Společnost Avery Dennison rozšířila systém záruk Avery Graphics® Integrated
Component System (ICS) Performance Guarantee o řadu nových kombinací. Tento
flexibilní program uživatelům zaručuje, že se výrobky Avery Graphics budou chovat
přesně tak, jak se od nich očekává – od výroby přes zpracování až po aplikaci.
A také to, že si tyto vlastnosti udrží po celou dobu životnosti grafické aplikace.
Nové a vylepšené balíčky
komponent
ICS Performance Guarantee je otevřený
záruční systém, který certifikuje užitné
vlastnosti fólií Avery Graphics s dalšími
ověřenými komponenty grafických aplikací v integrovaném balíčku. Mezi schválené
komponenty byly nově zařazeny latexové
inkousty řady HP LX600, používané v tiskárnách HP Scitex LX600 a LX800, a latexové inkousty EG-Outdoor LX v kombinaci
s tiskárnou Seiko V64S. Dále přibyly dvě
tiskárny Océ, CS-6407 a CS-6410, které
jsou ve spojení s mildsolventními inkousty
IJC-640 a fóliemi Avery Graphics vhodné
pro grafické aplikace a velkoplošné polepy
automobilů. V oblasti UV-inkjetu, tedy tiskáren s UV inkousty, patří k nově schváleným komponentům tiskárna Mutoh Zephyr
3D s vlastními inkousty a tiskárna Mimaki
UJV-160 s inkousty LF200, využívající LED
vytvrzování a vhodná mimo jiné pro grafic-
ké aplikace a velkoplošné polepy automobilů. Pro ploché a dvourozměrné aplikace
byla schválena tiskárna HP Scitex TJ-8600
s inkousty UV TJ210.
Společný vývoj
a maximální jistota
Záruka ICS Performance Guarantee,
která je výsledkem dlouholetého společného vývoje a testování Avery Dennison
a předních světových výrobců tiskáren, inkoustů a čirých laků, znamená pro uživatele jistotu konečného vzhledu a užitných
vlastností grafických aplikací. Schválené
kombinace komponentů úspěšně prošly
náročnými vědeckými testy a splňují přísné normy týkající se odolnosti a fyzikálních vlastností.
Záruka Avery Graphics® Integrated
Component System (ICS) Performance
Guarantee je nabízena ve dvou úrovních
pokrývajících široké spektrum aplika-
General Warranty
cí — ICS Performance Guarantee a ICS
Platinum Warranty, která je nadstavbou
první jmenované záruky. U větších nebo
složitějších projektů nabízí ICS Platinum
Warranty individualizované záruky, dávající zákazníkovi maximální jistotu kvality.
U klíčových aplikací, například u grafiky
pro architekturu či polep firemních vozů,
zajišťuje ICS Platinum Warranty speciální
výrobce grafiky a profesionální týmy pro
její aplikaci, tedy celý dodavatelský řetězec. Tato záruka, kterou Avery nabízí
na žádost zákazníků, je šitá na míru individuálním potřebám velkých projektů.
Více informací o záručním programu
Integrated Component System (ICS) Warranty Programme vám poskytne Avery
Dennison Graphics and Reflective Products Division a distributoři společnosti
Avery Graphics po celé Evropě. Naleznete
je také na internetové adrese www.europe.averygraphics.com.
ICS Performace Guarantee
ICS Platinum Warranty
záruka
vzhled dokončené grafiky (popsaný v ICS Performance Guarantee Bulletinu)
-
x
x
životnost (uvedená v ICS Perfomance Gurantee Durability Matrixu a Bulletinu)
-
x
x
fyzické vady (jasná poškození z jakéhokoliv důvodu)
x
x
x
x
výrobní vady
vizuální vady
x
x
vady lepidla
x
x
x
problémy přilnavosti na doporučené substráty
-
x
x
vady tisku a chování inkoustu
vady obrazu při tisku
-
x
x
nadměrné blednutí obrazu
-
-
x
praskání vrstvy
-
x
x
loupání nebo odprýskávání vrstvy
-
x
x
pokles úrovně lesku
-
x
x
puchýřkování
-
x
x
nadměrná roztažnost
-
x
x
vady řezání (záruka čistého řezu)
-
x
x
odstraňování z povrchu bez zbytků lepidla
-
x
x
I‘multiexpo // 17
novinky // Sign & Screen
Být viděn
Takřka třetina těchto havárií se stává
za nepříznivých povětrnostních podmínek a za snížené viditelnosti a jejich
nebezpečí lze velmi účinně eliminovat
reflexním označením obrysů vozidel.
Statistiky dokazují, že při nočních světelných podmínkách snížila aplikace
reflexních pásek riziko kolize s kamionem o 29%. Při úplné tmě se riziko
snížilo dokonce o celých 41% a výzkumy institutu TU Darmstadt dokázaly, že
na označená vozidla připadá pouze jedna nehoda ze 30.
Zákonné požadavky na aplikaci reflexních materiálů na obrysové značení vozidel a reflexní grafické aplikace
v podmínkách ČR specifikuje vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR
č. 301/2001 Sb. (příloha 5) a příslušná
ustanovení platného znění Informačního dokumentu ministerstva dopravy
a spojů k zákonu 56/2001 Sb. Hlavní
legislativní požadavky jsou tyto:
• Boční část je označena páskou žluté
barvy, na zadní část se aplikuje páska
červená (toto barevné označení se liší
stát od státu).
• Šíře pásů je 55 mm, lze použít nepřerušené pásy nebo přerušené, v tom případě však délka mezery nesmí přesáhnout
30% délky pásu.
• Spodní vodorovný pás nesmí být umís-
Proč označovat
• Splnění zákonných požadavků
• Zlepšená viditelnost vozidla umožňující lepší odhad vzdálenosti
• Účinné a cenově výhodné opatření ke zvýšení bezpečnosti vozového
parku
• Snížený počet výpadků z důvodů možných dopravních nehod
(i u zaparkovaných vozidel)
• Možnost umístění reflexních reklamních nápisů na vozidlo a optické
zhodnocení vozidla.
Kamionová doprava na našich silnicích neustále narůstá
a s počtem vozidel bohužel narůstá i počet havárií,
do kterých jsou nákladní vozidla zapletena.
Jedním z nejčastějších problémů, se kterým se potýkají zadavatelé tiskových prací,
je, že jejich definované barvy se neshodují
se standardními vzorníky používanými
v tiskárnách. Řešení této situace nabízí
nová služba Avery Colour Matching, která ve svém podtitulu uvádí sebevědomé
tvrzení: Nic není nemožné.
„Ať vaše korporátní identita používá
jakoukoliv barvu, dokážeme ji namíchat,“
můžeme se dočíst na webových stránkách www.averygraphics.com. Vše, co je
těn níže než 25 cm od země a výše než
150 cm, v případech kdy to konstrukce
vozidla neumožňuje, může být ve výšce
210 cm. Aplikace horního pásu je v závislosti na tvaru vozidla.
• Pokud se jedná o vozidlo bez výrazné
reklamnní grafiky, stačí použít pouze
spodní vodorovné označení. V případě
použití výrazné grafiky je nutno označit
celý obrys jak boků, tak i zadní části.
• Fólie použitelná pro tento účel musí splňovat požadavky certifikace dle normy
ECE 104 a musí být označena vodoznakem.
Materiál Avery, který je v nabídce Multiexpa, splňuje veškeré zákonné i certifikační normy a je k dispozici v provedení
pro pevné (Avery V 6700) i pro flexibilní
povrchy a autoplachty (Avery V 6750). Jejich hlavní výhodou je zdokonalená konstrukce reflexní vrstvy s dvojitým úhlovým
odrazem světla, která zajišťuje rovnoměrnou úroveň odrazu ve svislé i vodorovné
rovině. Svým složením tato vrstva zajišťuje
několikrát vyšší odraz světla, než poskytuje standardní reflexní film, a zároveň splňuje požadavky konceptu evropské legislativy EHK (ECE) 104 na značení vozidel.
Reflexní pásky Avery
Technologie
Trefa do barevného
Výhody
Účel
Odrazné čočky
Vysoká odraznost, barevnost a zřetelnost
Mnohonásobně zvýšená viditelnost
vozidla
Podpovrchová barevná vrstva
Zvyšuje odolnost proti oděru a chemikáliím
Dlouhodobá trvanlivost, možnost čištění
Repoziční adhezivní vrstva
Možnost úpravy umístění během aplikace.
Po přilnutí vytvoří velmi pevný spoj
Snadná aplikace, méně odpadu
Jednovrstvá konstrukce pásky
Metalická páska nevyžaduje zatavování okrajů
Nečistoty a voda nemohou pronikat pod
okraje. Dlouhodobá trvanlivost
Sérii V-6750B je možné aplikovat
na pružné povrchy
Přerušované úseky reflexní vrstvy na podkladové
pásce lépe kopírují povrch.
Aplikace na vozidla krytá plachtou bez
obav o poškození pásky při otvírání
a zavírání.
pro využití této služby potřebné, je vzorek
barvy, zadání přesahující minimální množství materiálu (v některých případech jde
o pouhou jednu roli) a spolupráce při
schvalovacím procesu. Pokud vaše grafické studio přijde s designem vymykajícím se vzorníku Pantone, je Avery Colour
Matching ideální volbou tiskového řešení.
Jakákoliv barva, lesklý nebo matný povrch, průsvitná nebo neprůhledná varianta, okenní fólie nebo metalický vzhled.
Nic není nemožné.
Osvědčená kvalita
Značka Kala představuje na trhu s prezentačními systémy osvědčenou kvalitu,
která úspěšně konkuruje levným napodobeninám. Díky velmi příznivému poměru
ceny a výkonu se drží mezi nejžádanějšími
produkty svého druhu.
Řada systémů pro profesionální prezentaci Trinidad poskytuje oproti jiným
systémům zejména výhody velmi kvalitního zpracování jednotlivých součástí
a jejich sestavení do funkčního celku. Tělo
systému je odlito z hliníku, celek je pevný
a stabilní, umožňuje snadnou manipulaci
a sestavení.
Jednoduchý, ale spolehlivý úchyt umožňuje snadnou výměnu obsahu a nastavení výšky vysunutí podle potřeby. Je dodáván ve třech velikostech a součástí balení
je praktická taška umožňující pohodlný
přenos.
Multiexpo z produkce Kaly nabízí také
interiérové bannerové stojany (Tahiti, Paros), exteriérové stojany (Orcades a trojúhelníkový Bermudes), interiérový Roller
systém (rolovací systém Bora, výsuvné
systémy Moorea, Wallis a Capri) a Scrolling systém (rotační Komodo a rotační
závěsný Bali).
I‘multiexpo // 19
světelná reklama
Kosmické technologie
Technologie světelných diod LED, jejichž je Multiexpo
výhradním distributorem má v našem povědomí místo
jako technologie budoucnosti, která má nahradit
neúsporné a drahé žárovky účinným, ekologickým
a trvanlivým světelným zdrojem.
Ve skutečnosti jde ovšem o technologii,
která se vyvíjí již více než čtyřicet let. Jedním z jejích průkopníků je firma SloanLED.
Firma Sloan Corporation byla založena v roce 1957 a od samého počátku si
za své krédo zvolila vývoj spolehlivých
osvětlovacích technologií. Firma se specializovala na vysoce náročné segmenty
trhu, zejména na letecký průmysl a vesmírné programy. Když byla na počátku
70. let objevena technologie světelných
diod (LED), převzala ji firma Sloan jako
jeden z hlavních bodů svého výrobního
a výzkumného programu a stala se jejím
průkopníkem.
Ve firemních materiálech se dočtete, že
zakladatel společnosti Charles Sloan se řídil dvěma jednoduchými principy: aplikovat nejnovější technologie do vývoje spolehlivých světelných zařízení a vždy dbát
na stoprocentní péči o zákazníka. Tyto
dva principy se dodnes promítají do fi-
remní filozofie zahrnující certifikovanou
kvalitu jak produktů, tak služeb, vynikající
záruční servis, technickou podporu a bezvadný zákaznický servis.
Do oblasti signmakingu se společnost
SloanLED zapojila v polovině 90. let minulého století a první velký program
v tomto oboru spustila v roce 1997. Díky
technologické vyspělosti svých produktů
a kvalitě služeb se brzy etablovala jako jeden z klíčových hráčů i v tomto segmentu
trhu, a vytvořila tak silnou konkurenci zavedeným firmám, jako je například Philips
Lighting. Svůj sortiment SloanLED shrnuje
větou „Od nejmenších podsvětlených nápisů po největší velkoformátové lightboxy“ a zajišťuje všechny podmínky k tomu,
aby realizace vašich světelných reklam
byla bezchybná a úspěšná.
pro světelnou reklamu
Co vám přináší SloanLED
Jas: Aplikace nejnovějších dostupných technologií dává výrobkům
SloanLED možnost vyniknout bezkonkurenčním jasem.
Spolehlivost: Přísná kontrola kvality všech výrobků, prověřená léty
zkušeností v leteckém průmyslu a vesmírných programech,
zaručuje jejich maximální spolehlivost.
modul GW3 a modul Apollo
Instalace: Všechny produkty jsou lehce instalovatelné, čímž šetří váš čas
bez nebezpečí, že se rychlá práce projeví na kvalitě konečné
instalace.
Podpora: Od zpracování předběžných poptávek po pozáruční servis.
Cena: Produkty jsou nabízeny v širokém spektru provedení a variant,
které zaručuje možnost cenově výhodného řešení všech aplikací.
Ekologie: Nové poznatky na poli LED technologií umožňují nabízet
skutečně „zelené“, ekologicky nezávadné výrobky.
LED neon Flexi Brite,
v pozadí stránky: řady modulů série V ve všech světelných variantách
světelné listy LED stripe
I‘multiexpo // 21
světelná reklama
deskové materály
Omezený trh se surovinami
znamená vysoké ceny produktů
Trh s deskovými materiály se v posledních měsících musí vyrovnávat s nárůstem cen
a často i prodlužováním dodacích lhůt. Na příčiny této situace jsme se zeptali paní
Jitky Václavkové z firmy Palram, dodavatele deskových materiálů z PVC a plexiskla.
Ve dne i v noci
Pro zákazníky, kteří chtějí udržet povědomí o své
firmě či produktu ve dne i v noci, dodává Multiexpo
speciální fólii day/night.
Fólie je vhodná pro použití v interiérech
i v outdooru. Dá se aplikovat jak na translucentní plachtovinu, tak na konvenční
pevné povrchy. Litá fólie má při denním
osvětlení matnou šedou barvu, v noci při
prosvícení fólie rozptyluje světlo do bílé
barvy. Při podkladu barevnou průsvitnou
fólií je tedy možné dosáhnout jakéhokoliv
barevného řešení.
3M™ fólie „Den a noc“ 3635-91
• Fólie určená pro vytváření tmavých grafických efektů během dne a bílých nebo
barevných grafických efektů v noci
na podsvícených světelných reklamních
plochách
• Laminovatelná materiály 3M™ Scotchcal™
High Gloss 3640GPS
• Barva: dýmově šedá
Zvyšují se ceny a prodlužují se dodací lhůty. Jaké jsou příčiny této
nepříliš radostné situace?
Cenovou politiku určují zpracovatelé suroviny. My jako výrobci desek tuto situaci
bohužel nemůžeme ovlivnit a nemáme jiné
východisko než jít s cenami nahoru. Není
to ovšem tím, že bychom zvyšovali naše
marže, ale tím, že se celkově zvyšují ceny
vstupních surovin. Jejich výrobců je na světě jen několik. Pokud mezi nimi dojde k cenové dohodě, nemáme možnost obrátit se
Znáte nějaké konkrétní důvody,
proč jdou výrobci surovin s cenami
nahoru?
V případě plexiskla se hovoří o vzrůstu
spotřeby polymeru na Dálném východě.
V této oblasti panuje velká poptávka
po surovinách, ze kterých se vyrábějí televizní obrazovky, a zákazníci jsou ochotni
za surovinu zaplatit více. Výrobcům se
tedy vyplatí vyrábět a prodávat spíš materiály na výrobu obrazovek než na výrobu
desek.
Jde o trvalý trend nebo čekáte, že
se situace zlepší?
Trend je trvalý. Například u PVC jsme
dlouhou dobu vyčkávali, jestli se situace
nezlepší, a ceny našich výrobků jsme tedy
nechávali dlouhou dobu na stejné úrovni. Nyní už nemůžeme dále vstřebávat
rostoucí ceny surovin a musíme na tuto
situaci reagovat. Ovšem stejně jako my
jsou nuceni se zachovat i ostatní výrobci zmíněných materiálů, trh je ovlivněn
globálně.
Takže za růstem cen stojí klesající
nabídka vstupních materiálů?
Je to určitě jedna z příčin. Současná situace je taková, že materiál na jeho výrobu
na trhu takřka není. Komu se ho podaří
sehnat, musí za něj bohužel zaplatit vysoké
ceny, a ty pak musí promítnout do prodejních cen svých výrobků.
Nedá se očekávat, že v důsledku vysokých cen vstoupí
na trh nový výrobce surovin
a ceny budou opět klesat?
Myslím si, že ne. Náklady na výrobu těchto surovin a na potřebné technologie jsou velmi vysoké. Kvůli tomu se
jejich výrobou zabývá opravdu jen několik
firem. Například výrobci polykarbonátů
jsou v současnosti pouze tři na celém světě
a s trhem si takříkajíc dělají, co chtějí. Jen
v průběhu tohoto roku se ceny polykarbonátů zvedly o desítky procent.
Jak je to v případě PVC?
Ceny suroviny PVC souvisejí se zvyšování
cen PMMA. Proces výroby PVC desek je
velmi složitý, výrobní směs se skládá z mnoha přísad, jejichž většina je na bázi PMMA.
Pokud tedy dochází k rapidnímu zvyšování
cen PMMA polymeru, zákonitě se to odrazí
na všech jeho dalších odvozeninách.
Nezbývá tedy než jít s cenami nahoru.
Bohužel ano. Ta vlna zdražování začíná u výrobců vstupních surovin a bude
se muset promítnout až do ceny pro
koncové zákazníky. V současné situaci
s tímto trendem nejsme schopni nic jiného dělat.
Vlna zdražování začí­ná u výrobců vstupních surovin a bude
se muset promítnout až do ceny pro koncové zákazníky.
na jiné zdroje a nezbude nám nic jiného,
než kupovat suroviny za zvýšené ceny.
Delší dodací termíny jsou spojené s touto
situací. Zvyšováním ceny je vytvořena poptávka, mluví se o nedostatku materiálu
a dalším možném cenovém navyšování
a zákazníci si pod tlakem těchto informací
začínají objednávat zboží na sklad, byť ho
nemusí okamžitě potřebovat.
O jaké suroviny konkrétně jde?
V případě Multiexpa jde o PMMA (plexisklo) a PVC. Stejná situace ovšem panuje
i u našeho ostatního sortimentu, například
u polykarbonátů, kde je stav ještě horší,
protože ke zvýšení cen došlo v tomto roce
již 3x a o dalším se mluví.
I‘multiexpo // 23
deskové materiály
X Board
„Dnešní ekologické tendence
v tiskařském průmyslu směřují
k vývoji ‚zelených‘ barev, ale
neméně důležité je mít k dispozici
i ‚zelený‘ materiál, na který můžete
tisknout s vědomím, že zasahujete
minimálně do životního prostředí,“
říká Nicholas Hellmuth, ředitel
nezávislé testovací agentury FLAAR
Reports.
„Nemluvím v tomto případě pouze o papí­
ru,“ pokračuje. „Současné tiskové techno­
logie nám umožňují tisknout na prakticky
jakýkoliv materiál. Chcete potisknout des­
ku stolu? Nic vám v tom nebrání. Ovšem
ekologickou stránku věci bychom měli mít
na paměti i v tomto případě, protože nemá
smysl používat ekologicky nezávadnou bar­
vu na ekologicky nešetrný materiál.“
Videozáznam s tímto rozhovorem nena­
jdete na webových stránkách xanita.com
pouhou náhodou. Jihoafrická firma Xanita
postavila ekologickou šetrnost a vysokou
recyklovatelnost všech svých výrobků dala
do čela svých firemních zásad a díky snaze
jejích vývojářů již není nutné dělat kompro­
misy mezi kvalitou a ekologickou šetrností.
Jedním z nejzajímavějších a stále žádaněj­
ších produktů společnosti jsou materiály
X Board, ze kterých lze kromě jiného vyro­
bit třeba i onu zmiňovanou stolní desku.
Lehké a pevné
X Board jsou voštinové desky z recyklova­
ných papírových vláken a odpadu vznika­
jícího při zpracování cukrové třtiny. Jádro
desky je vyrobeno z recyklovaného karto­
nu a přírodních pojiv a je zalisováno mezi
dvě vrstvy potiskovatelného recyklované­
ho papíru. Struktura jádra kopírující včelí
plástev propůjčuje desce až neuvěřitelnou
odolnost. V testech desky odolávaly tlaku
až 90 t/m2 a zatlučený hřebík unese až
25kg závaží. Přes vysokou mechanickou
odolnost jsou desky velmi lehké a snadno
se s nimi manipuluje jak při zpracování,
tak při přepravě.
Tvárné
To, co činí z desek X Board stále oblíbenější
materiál, je jejich výborná zpracovatelnost.
Desky je možné je snadno a přesně řezat
a tvarovat prakticky do jakéhokoliv tvaru,
jsou ideální pro zpracování na plochých
plotterech a vhodné k přímému potisku
na solventních a UV inkjetových tiskárnách
i sítotisku. Ze zpracovaných desek je potom
možné vyrobit a složit téměř jakýkoliv vý­
robek pro použití v POS/POP, výstavnictví,
výrobu nábytku a podobně. Pří­
klady různých aplikací je možné
zhlédnout na pravidelně obnovo­
vaném YouTube kanálu firmy Xanita
(http://www.youtube.com/user/XanitaDe­
sign). Najdete zde například barový interiér
sestavený ze sendvičově skládaných vrstev
X Boardu, originální rozebíratelné nábyt­
kové moduly, ale i kompletně zařízenou
minigarsoniéru o výměře pouhých něko­
lika metrů čtverečních, kde jsou všechny
pevné, vysouvací a výklopné části nábytku
vytvořeny z desek X Board.
Příklady použití
• Prodejní výstavy
• Dělicí kancelářské stěny,
knihovny a promo nábytek
• Semipermanentní výstavní
stánky, sokly a podstavce
• Přenosné a rozebíratelné
prodejní pulty
• Závěsné dekorativní aplikace
• Popisovatelné bílé nebo černé
tabule
• Nástěnky, výstavní stěny
a instalace
• Filmové a divadelní kulisy
Ekologické aspekty
• Vyrobeno z 92% recyklovaného
papírového materiálu
• Nulový obsah vosků
a polyethylenu
• 100% recyklovatelné
• Výborné tiskové vlastnosti
• Lehké a pevné
• Vynikající stabilita
• Snadno zpracovatelné
• Umožňují nekonečné možnosti
sestavování a designu
• Voděodolné
• Udrží až 25kg zátěž
na zafixovaném závěsu
• Nehořlavost podle
mezinárodního standardu B3
• Certifikováno podle: ISO 9001,
OS 9000 a ISO 14001
100% obnovitelné
Desky X Board jsou vyráběny ve čtyřech
produkčních řadách Print, Kraft, Decor
a Plus, které jsou speciálně uzpůsobeny
podle předpokládaného koncového použití,
a všechny čtyři řady nabízejí materiály mno­
ha tloušťkách a rozměrových
variantách. V interiérových
podmínkách uvádí výrobce
trvanlivost výrobků z desek
na zhruba tři roky. Na rozdíl od běžných
substrátových materiálů poté nekončí
na skládkách, ale lze je 100% recyklovat.
Díky kombinaci dobré zpracovatelnosti, vy­
nikajících mechanických a tiskových vlast­
ností a ekologické šetrnosti se desky X Bo­
ard stávají stále oblíbenější mezi zákazníky,
kteří považují environmentální udržitelnost
za součást své firemní filozofie.
Barevné desky
PALIGHT
v odlehčené verzi
Multiexpo nově nabízí barevné desky PA­
LIGHT, které si pro své vlastnosti a snadnou
manipulovatelnost získávají stále větší ob­
libu u zpracovatelů des­kových materiálů.
Tento materiál lze charak­terizovat jako
univerzální, flexibilní a pevnou pěnovou
PVC desku s nízkou hmotností, ide­álně
využitelnou v reklamě a stavebnictví. Des­
ky se vyznačují hladkým saténovým povr­
chem, ideálním pro vysoce kvalitní potisk.
Materiál úspěšně prošel testy před­ních
výrobců flatbedových tiskáren, snadno se
zpracovává a upravuje pomocí tradičních
nástrojů, lze jej natírat a laminovat.
Desky PALIGHT jsou k dispozici v širo­
ké škále standardních i speciálních desig­
nérských barev.
Hlavní výhody materiálu
• Optimální vlastnosti pro
digitální tisk UV tisk i sítotisk
• Vynikající mechanické
vlastnosti
• Snadná manipulace, spojování,
řezání a úpravy
• Tepelně tvarovatelný
• Velmi lehký
(poloviční váha v porovnání
s plným PVC)
• Malá absorpce vody
(buňky mají uzavře­nou strukturu)
• Samozhášivý a netoxický
• Dobré izolační vlastnosti,
nízký prostup tepla
I‘multiexpo // 25
případová studie
Mutoh
Unifixer 65
Brněnská firma CONTACT P&P působí
na reklamním trhu již od roku 1997 a za dobu své
působnosti dokázala vybudovat technologický
park s opravdu širokým záběrem.
„Naše současné vybavení zahrnuje široké
spektrum strojů včetně CNC frézy, lase­
ru, sítotisku a plotterů. Komplexní výro­
bu reklamy na klíč vyhledávají reklamní
agentury i koncoví zákazníci – kromě
standardně nabízených služeb, jako je
velkoplošný digitální tisk, řezaná grafika,
celopolepy vozidel a další, se také zabý­
váme modelářskými pracemi a vyrábíme
navigační systémy do exteriérů i interié­
rů. Ve vlastní šicí dílně realizujeme mimo
sportovní dresy i vlajky a muší křídla. Prá­
vě zvyšující se poptávka po vlajkách nás
dovedla k rozhodnutí posílit výrobu o dal­
ší technologie,“ komentuje to zástupce
firmy Kamil Pánek.
Poté, co se majitelé firmy Contact P&P
rozhodli rozšířit své výrobní kapacity v ob­
lasti výrobků z potiskovaných textilií, za­
čali hledat stroj, který by jim nabídl ideál­
ní poměr mezi očekávanými produkčními
objemy a zároveň byl cenově úměrný
investičním záměrům firmy. Výsledkem
průzkumu nabídky trhu byl sublimační
lis francouzského výrobce KALA, distri­
buovaný firmou MUTOH pod označením
Mutoh Unifixer 65.
Výrobce uvádí, že sublimační lis Mutoh
Unifixer 65 je díky technickým paramet­
rům a příznivé ceně ideálním řešením pro
provozovatele digitálních tiskáren, kteří
chtějí rozšířit svůj sortiment o potisk tex­
Mutoh Unifixer 65
tilií, a stejně tak pro zavedené provozy,
které chtějí rozšířit svůj park o nový stroj
nabízející širokou škálu použití a snadnou
manipulaci. Přestože stroj Mutoh Unifixer
65 představuje v porovnání s konkurenč­
ními výrobky cenově výhodnou alternati­
vu, jde stále o významnou investici, a zá­
stupci firmy Contact P&P proto ocenili
možnost stroj před zakoupením vyzkou­
šet. „Stroj jsme viděli v provozu a měli
jsme ho možnost vyzkoušet přímo u fir­
my Mutoh v Německu, takže jsme měli
poměrně přesné představy, co od něj mů­
žeme očekávat,“ potvrzuje jeden z jedna­
telů firmy.
Instalací stroje získala firma Contact
P&P možnost rozvíjet svou další linii pro­
dukce, zaměřenou na výrobu vlajek, ubru­
sů, „muších křídel“, praporů a dalších
výrobků z potiskovaných textilií. „Díky
vlastní šicí dílně jsme všechny tyto výrob­
ky schopni vyrábět ve velmi krátkých lhů­
tách. Sublimační lis nám umožňuje roz­
šířit portfolio tiskových prací, které jsme
doposud zajišťovali sítotiskem nebo di­
gitálním tiskem,“ říká Kamil Pánek. „Ka­
landr Mutoh Unifixer 65 tedy představuje
významné rozšíření stávajícího sortimentu
firmy a v plném provozu je běžně vytížen
minimálně pět až šest hodin denně.“
Zatěžkávací zkouškou byla výroba
vlajky 15 x 17 m pro vedení fotbalového
klubu FC Zbrojovka BRNO. Klub její výro­
bu objednal při příležitosti změny názvu
klubu při prvním zahajovacím fotbalovém
utkání v Brně (viz foto).
CONTACT P&P s.r.o.
• Velkoplošný digitální tisk
• Sublimační tisk
• Sítotisk
• Vlajky
• Řezaná grafika
• Modelářské práce
• Navigační a orientační systémy
• CNC frézování, gravírování, laser
www.contact-brno.cz
Kalandrovací systém pro termotransfer a tepelnou fixaci. Rotační lis s pracovní
šíří 170 cm, průměrem válce 250 mm, teplotou do 200 °C a rychlostí lisování až
do 65 m/h je vybaven 6 válci pro odvíjení a navíjení všech potřebných materiálů.
Unifixer 65 je určen jak pro fixaci inkoustu, tak k přenosu ze sublimačního
papíru. Kvalitní výstup po celé délce a šířce zpracovávaného média zajišťuje
tepelné těleso, které ohřívá válec. Díky této technologii odpadá vyhřívání oleje,
což má za následek úsporu elektrické energie. Stroj se kromě jiného vyznačuje
i rychlým nahříváním – teploty do 200 °C dosáhne za 35 minut – a rychlým
chladnutím – do 15 minut. Požadovanou teplotu hlídá čidlo, které po celý
průběh operace přesně dávkuje požadované množství tepla, a tak zajišťuje
konzistentní výsledek.
• Rychlé zahřátí na požadovanou teplotu
• Nízké provozní náklady
I‘multiexpo // 27
případová studie
:Anapurna Mw
Hybridní UV tiskárna Agfa
tiskne v showroomu Multiexpa
Reklama
na letišti
Odbavíme
Vaše sny
Přepracovaný
a zmodernizovaný
showroom Multiexpa
v našem sídle
na pomezí pražské
Hostivaře a Štěrbohol
je určen pro pro
prezentační akce
v oblasti technologií
a digitálnich médií.
Zájemci si zde mohou v klidu prohlédnout a vyzkoušet obsluhu i komfort celého portfolia nabízených technologií
a prodiskutovat je s produktovými manažery Multiexpa. Najdete zde mimo
jiné exteriérovou tiskárnu MUTOH Blizzard, řezací plotry Summa, laminátory KALA Mistral či zcela nově tiskárny
Elements s převratnými outdoorovými
vodou ředitelnými inkousty, ale i grafiky na bannerech, PVC fóliích, backlitech, canvasech a dalších materiálech.
Součástí showroomu je také hybridní velkoformátová UV inkjetová tiskárna Agfa
:Anapurna Mw, vynikající dokonalým designovým a průmyslovým zpracováním.
Slovo „hybridní“ znamená, že potiskuje
jak pevná desková média (i více najednou), tak flexibilní materiály v rolích. Přechod mezi těmito dvěma typy médií znamená pouze připojení či odpojení dvou
tiskových stolů a trvá jen několik minut.
Stroj je určen k potisku displejů, plakátů,
POP, interiérových dekorací, signage, bannerů, samolepicích materiálů, plexiskla,
skla, ale i CD/DVD, keramiky, dřeva, předmětů typu podložek pod myši a mnoho dalších materiálů. Šířka média může
činit až 158 cm, šířka tisku 156 cm (bezokrajový tisk je možný do šířky 152 cm).
Tloušťka deskových médií činí 1–45 mm,
plošná hmotnost až 10 kg/m². Role
mohou mít až 36 cm průměr a hmotnost 50 kg s minimální tloušťkou 0,1 mm.
V rámci rodiny tiskáren :Anapurna patří
tento model do řady M, písmeno „w“
označuje bílý inkoust (white). Ten je ideální k tisku na barevné a tmavé substráty,
ale i průhledné matrirály, ať již z lícové
(frontlit) nebo z rubové strany (backlit),
případně z obou (frontlit/backlit). Využít
ji lze samozřejmě i jako přímou barvu
pro zdůraznění určitých částí obrazu, pro
podtisk apod.
Šest 14pikolitrových hlav (CMYK Lc Lm
+ bílá), každá s 512 tryskami, je schopno
reprodukovat písmo od velikosti 4 bodů
u pozitivního a 6 bodů u negativního
textu a jsou doplněny dvěma 42pikolitrovými hlavami pro bílou barvu. Maximální
rozlišení tisku činí fotorealistických 720
x 1440 dpi. Tiskárna pracuje v jednosměrném i obousměrném módu a čtyřprůchodovém či osmiprůchodovém režimu
s výkonem 3–11 m2/hod. podle média,
módu a režimu. Tisky se vyznačují nízkou
spotřebou inkoustu: 7–25 ml/m2 podle
módu a denzity u barevných inkoustů
a 40–56 ml/m2 u bílého inkoustu. Rovněž
hladkými barevnými a tonálními přechody, širokým barevným pokrytím, dobrou
přilnavostí inkoustu, venkovní odolností
a životností obrazu. Výtisky jsou ihned
připraveny k dalšímu zpracování.
Váha robustního stroje činí bezmála
tunu, rozměry 362 x 160 x 154 cm. K řízení je využíván Wasatch SoftRIP Agfa
Edition. Stroj disponuje odděleným oběhem bílého inkoustu, vakuovým podáváním v celém průběhu tisku u rolových
i pevných médií, automatickým pasováním čili registrací média či přizpůsobováním výšky hlav médiu se čtyřmi bezpečnostními senzory, chránícími tiskové hlavy
před dotekem média. Vytvrzovací systém
používá dvě UV lampy s využitelnou životností žárovky kolem 500 hodin (tři měsíce
silného provozu), snadno vyměnitelné
uživatelem. Opčně na vyžádání je stroj
vybavován ionizační tyčí, která předchází
vytváření elektrostatického náboje a zajišťuje lepší kontrolu nad umisťováním tiskových kapek.
Až do konce září bylo možné tuto tiskárnu získat v Multiexpu za zaváděcí letní
cenu 1,7 milionu korun s dopravou, instalací, inkousty v hodnotě 25 000 korun
a servisem na rok zdarma. Nabídka je
za stejných podmínek určena i slovenským zákazníkům.
V pražském showroomu Multiexpa si
mohou zájemci invididuálně objednat demonstraci tisku na specifikovaná média.
CLV
jsou stavebním kamenem každé
celoplošné kampaně na Letišti
Praha. CLV patří dnes již mezi
klasická média. Vysokou popularitu
si získaly především pro ověřený
rozměr a možnost flexibilní výměny
motivu. V prostorách pražského
letiště jsou umístěny prosvětlené CLV
jednostranné i oboustranné.
www.mip.cz
okénko zaměstnanců
Doprava a řidiči jsou občas neprávem přehlíženým článkem v soukolí
fungování společnosti. Co by si firma počala, kdyby její produkty
končily ve skladu a neměly se jak dostat k zákazníkům? Proto jsme
v Okénku zaměstnanců zpovídali pracovníky firmy AutoHOD, která
pro Multiexpo zařizuje přepravní a logistické služby.
Okénko
Pavel Janeček
řidič a dispečer
Radek Marienka
řidič
Věk: 34
Znamení: Býk
Koníček: Tenis, lyže a Playstation
Věk: 33
Znamení: Vodnář
Koníček: Box a poker
V čem spočívá vaše práce?
Jako řidič řídím, jako dispečer se starám o rozdělování tras.
Jak jste se dostal k práci pro AutoHOD?
Doporučil mi to známý pana majitele. Jsem srdcař, už pro
AutoHOD jezdím přes deset let.
Řídíte rád i mimo práci?
Mně to stačí v zaměstnání, vlastní auto ani nemám. Na tenisové
kurty dojdu pěšky a na lyže se svezu s kamarády.
Jakou posloucháte při řízení hudbu?
Hiphop. Eminem, H16 ze Slovenska, 50Cent, Dr. DRE a podobní...
Jakým pravidlem by se měli řídit všichni řidiči na silnicích?
(Dlouho přemýšlí a pak si povzdechne.) Asi by se měli chovat
jako slušní lidi. Nejezdit jak splašení a na druhou stranu nezdržovat.
Boxujete závodně?
Boxoval jsem. Teď trénuji a boxuji rekreačně.
Jak jste se dostal k práci pro AutoHOD?
Přes Pavla Janečka a pana majitele Hoda.
Řídíte rád i mimo práci?
Ano, mě řízení baví.
Máte nějaké vysněné auto, které byste chtěl vlastnit?
Těch by bylo víc, ale teď, když mám rodinu, tak se mi posunuly
priority a asi bych ze všeho nejvíc chtěl multivan.
Jakou posloucháte při řízení hudbu?
Poslouchám rádio, kde vysílají mluvené slovo. Mám to radši než
muziku, která se na rádiích točí pořád dokola.
Jakým pravidlem by se měli řídit všichni řidiči na silnicích?
Hlavně v klidu a nenervovat se.
Jaroslav Cicálek
dispečer pro Moravu a Slovensko
Karel Jelínek
řidič
Věk: 50
Znamení: Štír
Koníček: Kynologie
Věk: 57
Znamení: Býk
Koníček: Sport, fotbálek a chalupaření
Jak jste se dostal k práci pro AutoHOD?
Jsem původně zaměstnanec OSPAPu, kde jsem pracoval v dopravě.
Poté, co se dopravu převzala firma AutoHOD, jsem se jenom přesunul od jedné firmy k druhé.
V čem spočívá práce dispečera?
Stručně řečeno, je to rozdělování práce pro řidiče. Dostávám zadání, co je kam potřeba zavézt, a zajišťuji, aby se tak stalo.
Řídíte rád i mimo práci? A máte nějaké vysněné auto?
Ano, řídím rád. Rád bych vlastnil starou nákladní Tatrovku. A osobní? Mám Forda a jsem s ním spokojen.
Jakou posloucháte při řízení hudbu?
Většinou, co hrají na rádiu Impuls.
Jakým pravidlem by se měli řídit všichni řidiči na silnicích?
Řidiči by měli být ohleduplnější a silnice v lepším stavu. Projel jsem Německo, Španělsko, Itálii, ale snad nikde to v těchto
dvou ohledech není tak špatné jako u nás. Třeba se mi to přání
někdy splní...
Jak jste se dostal k práci pro AutoHOD?
Jezdil jsem pro Papírny Brno, které pár let po revoluci zkrachovaly,
a já přišel o práci. Pak jsem krátce pracoval u jedné soukromé přepravní firmy, kde jsem nebyl spokojený a chtěl jsem odejít. Protože
jsem měl zkušenost s přepravou papíru, šel jsem se zeptat na práci
do firmy Václav HOD, která začínala s přepravou pro OSPAP. Shodou okolností byl první člověk, kterého jsem potkal na nakládací
rampě, sám pan majitel, slovo dalo slovo a už pro něj jezdím deset
a půl roku. Služebně jsem nejstarší zaměstnanec v Brně.
Řídíte rád i mimo práci?
Bez auta se dnes nedá fungovat, ale já si volantu užiji v práci dost
a dost. Takže když nemusím, tak nejedu.
Jakou posloucháte při řízení hudbu?
Poslouchám Radiožurnál nebo Impuls, kromě jiného i kvůli dopravnímu zpravodajství.
Jakým pravidlem by se měli řídit všichni řidiči na silnicích?
Méně agresivity a více ohleduplnosti a nepřehánět to s rychlostí.
Kamionová doprava
AutoHOD Praha
– autodoprava, autoservis,
pneuservis, mytí vozidel
AutoHOD
K Hrušovu 4
102 23 Praha 10
Tel.: 271 081 148
Fax.: 272 704 661
Email: [email protected]
www.autohod.eu
profil zákazníka
Rodinná firma
3 P, spol. s.r.o.
Ostopovická 17
642 00 Brno-Bosonohy
Tel./Fax: +420 547 227 790
E-mail: [email protected]
Web: www.svetelne-reklamy-3p.cz
Firma 3 P – světelné reklamy je příkladem, že koncept
„rodinné firmy“ může fungovat i v 21. století.
Jak sám její název napovídá, společnost založili v roce 1993 tři partneři (3P)
a všichni tři navíc patří do jedné rodiny.
„Před založením naší firmy jsme s manželkou pracovali v Praze u firmy, která
se zabývala výrobou světelných reklam,“
říká jednatel společnosti Lubor Janák.
„Postupem doby se ovšem začal náš názor na směřování firmy rozcházet s názorem majitele, a rozhodli jsme se proto jít
svou vlastní cestou.“ Do již předeslaného
konceptu rodinné firmy zapadl i třetí společník, kterým se stal čerstvě promovaný
strojní inženýr Martin Švarc, jinak také zeť
Lubora a Věnceslavy Janákových.
Z původních několika zaměstnanců jich
postupem doby bylo pět desítek a stále
narůstající objem zakázek začal klást čím
dál tím větší nároky na výrobní zázemí.
Po jedenácti letech fungování se tedy majitelé firmy dohodli na významné investici
do větších a vlastních výrobních kapacit,
nového strojového parku a celkového
rozšíření záběru společnosti jak do velikosti, tak do rozsahu činnosti. Následující roky ukázaly, že šlo o krok správným
směrem, který firmě umožnil významným
způsobem zvýšit obrat, ziskovost, počet
zaměstnanců a etabloval ji jako jednoho
z klíčových hráčů na poli světelné reklamy.
Dnes funguje firma o 80 zaměstnancích
jako silně zákaznicky orientovaná společnost, která díky vlastnímu technologickému a grafickému oddělení dokáže
dostát jakýmkoliv požadavkům zákazníka. V jejích výrobních kapacitách dokáží
zpracovat plasty, kovy, neonové trubice,
zajistit elektroinstalace, povrchové úpravy, polepy, ale i servis a montáž hotových
instalací. Klade důraz na komplexnost
služeb a dokáže zajistit vše od grafického
návrhu až po dopravu, instalaci a záruční
a pozáruční servis.
pražské O2 Areny. Z nedávné doby potom
můžete na webových stránkách firmy
sledovat zdokumentovanou aplikaci fóliové grafiky na vinylovou reklamní plochu
o rozměru 34,5 x 7,53 m, která dnes svítí
na čelní ploše světelného panelu řetězce
BauMax v chorvatském Záhřebu.
Dlouhodobá spolupráce
„Se společností Multiexpo jsme navázali
spolupráci v podstatě v okamžiku našeho
vzniku,“ vzpomíná Lubor Janák. „Na počátku jsme od Multiexpa odebírali hlavně
fólie, postupně se ale naše spolupráce
rozrůstala zároveň s růstem obou firem.“
3P – světelné reklamy jakožto rodinná
firma velmi dbá na dobré vztahy i v obchodní spolupráci. „Za 18 let naší činnosti
se nám podařilo získat pozici silné společnosti, která navíc vždy včas platí,“ říká
s úsměvem Lubor Janák. „Díky tomu si
můžeme naše dodavatele pečlivě vybírat
a v současnosti spolupracujeme zhruba
se třemi až čtyřmi velkými firmami, které
nám svým přístupem a způsobem spolupráce vyhovují. Multiexpo samozřejmě
patří mezi ně a věřím, že tomu tak bude
i nadále.“
Výsledky, které jsou vidět
„Jedna z našich prvních zakázek byla
světelná reklama na motelu Mičánek při
vjezdu do Brna, kterou tam můžete vidět
ještě dnes,“ vzpomíná pan Janák na začátky působnosti své firmy. Produkty z dílny firmy 3P – světelné reklamy lze dnes
ovšem vidět po celé republice i v zahraničí. Od atik benzinových stanic Benzina
a Slovnaft přes pylony shopping parku
Avion, neonové nápisy až po světelná
písmena, která září například na průčelí
I‘multiexpo // 33
soutěž
Vyhrajte sud piva
vytvořte grafický návrh budoucího polepu
vozidla Mercedes-Benz Sprinter společnosti
Multiexpo a vyhrajte 50 litrů dobrého piva.
Své návrhy zašlete nejpozději do 30. listopadu
na e-mail [email protected]
Podmínky a zadání soutěže najdete na www.multiexpo.eu
Rozšiřujeme naši nabídku
• kancelářské a komunikační papíry
• ploterové a xeroxové role
• obálky
Multiexpo už není dodavatelem pouze materiálů a technologií pro výrobu
reklamy. Rozšířili jsme náš sortiment o řadu kancelářských a komunikačních
papírů, ploterových rolí a poštovních obálek. Pro více podrobností prosím
kontaktujte naše obchodníky.
www.multiexpo.eu
Stále používáte inkousty
s rozpouštědly?
Tiskárny Elements pro zelený tisk bez kompromisů.
Tiskárny Elements jsou ideální pro produkci ekologičtějších
výstupů ve shodě s rostoucími tlaky na ochranu životního
prostředí a potřebou větší udržitelnosti, a proto jsou vhodné
pro výrobce reklamních ploch, kopírovací centra, dodavatele
velkoformátových tisků, digitální kanceláře a další.
Navzdory svým odolným vlastnostem jsou H2O inkousty Elements
vodou ředitelné a nehořlavé. Lze je užít pro vnitřní i vnější použití
na celou řadu savých, natíraných i nenatíraných médií.
Inkoust neobsahuje nebezpečné chemikálie
nebo jiné škodlivé emise.
Vodou ředitelný inkoust se stálostí a kvalitou rozpouštědla.
Zcela bezpečný a bez zápachu – není nutné větrání.
Ideální pro vnitřní i venkovní tisky bez blednutí.
Tiskárny jsou dostupné v tiskových šířkách 610 mm (24“)
a 1 120 mm (44“).
Používají nejnovější tiskové hlavy Epson MicroPiezo TFP.
Neuvěřitelný tiskový výkon za bezkonkurenční ceny:
30 m2/h na tiskové médium pro vnitřní použití
při rozlišení 720 dpi
15 m2/h na vinyl a transparenty při rozlišení 1 440 dpi
Pravidelné předvádění strojů Elements v showroom MULTIEXPO s.r.o. v Praze.
Přesné termíny na www.multiexpo.eu.
Informace o strojích Elements vám poskytne Radim Rosendorf 602774048.
Copyright © 2010 IGS UK Limited. Všechny ochranné známky uznány. E&OE.
Download

Podzim 2010