CENOVNIK
Važi od 12.08.2013. godine
www.bramac.rs
Crep
1
2
3
4
5
6
Crep model
"Natura Plus"
Naziv proizvoda
Crep 1/1
Crep 1/2
Crep slemeni grebeni
Crep grebeni početni
Crep grebeni razdelni
Crep ventilacioni
Boja: prirodna braon
Potrebna količina
10 kom / m2
prema potrebi
2,5 kom / m
1 kom / na početku grebena
1 kom / na spoju slem. i grebena
10 kom / 100 m2
RSD/kom
72,00
72,00
207,00
633,00
633,00
456,00
1
2
3
4
6
7
8
9
Crep model
"Rimski Natura Red"
Naziv proizvoda
Crep 1/1
Crep 1/2
Crep ivični 1/1 levi
Crep ivični 1/1 desni
Crep slemeni grebeni
Crep grebeni početni
Crep grebeni razdelni
Crep ventilacioni
Boja: crvena
Potrebna količina
10 kom / m2
prema potrebi
3 kom / m2
3 kom / m3
2,5 kom / m
1 kom / na početku grebena
1 kom / na spoju slem. i grebena
10 kom / 100 m2
RSD/kom
75,00
75,00
240,00
240,00
213,00
653,00
653,00
469,00
Crep model "Klasik"
Naziv proizvoda
1 Crep 1/1
2 Crep 1/2
3 Crep ivični levi
4 Crep ivični desni
5 Crep slemeni grebeni
6 Crep grebeni početni
7 Crep grebeni razdelni
8 Crep nosač stepenice
9 Crep ventilacioni
10 Crep sa otvorom
11 Crep snegobran
Boje: Standard/Novo - crvena, bordo, crna
STANDARD/
Protector - crvena, bordo, tamnobraon, sjajno crna
NOVO
Potrebna količina
RSD/kom
10 kom / m2
99,00
prema potrebi
99,00
3 kom / m
256,00
3 kom / m
256,00
2,5 kom / m
256,00
1 kom / na početku grebena
750,00
1 kom / na spoju slem. i grebena
750,00
2 kom po metalnoj stepenici
940,00
10 kom / 100 m2
554,00
prema potrebi
554,00
1,3-5 kom / m2 krovne površine
281,00
PROTECTOR
RSD/kom
110,00
110,00
281,00
281,00
281,00
825,00
825,00
1.032,00
610,00
610,00
309,00
Cene su veleprodajne bez PDV-a,
FCO Beograd (svi modeli)/Niš (KL Standard, KL P5, Natura plus); utovareno.
Za EURO paletu omogućavamo zamenu prilikom isporuke,
u suprotnom cena je 1.041,00 dinara/kom.
BRAMAC krovni sistemi d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10v, 11070 Novi Beograd
Telefon: (+381 11) 21 29 555, (+381 11) 21 29 556
Part of the MONIER GROUP
CENOVNIK
Važi od 12.08.2013. godine
www.bramac.rs
Crep
Crep model "Reviva"
Naziv proizvoda
1 Crep 1/1
2 Crep 1/2
3 Crep ivični 1/1 levi
4 Crep ivični 1/1 desni
5 Crep ivični 3/4 levi
6 Crep ivični 3/4 desni
7 Crep slemeni grebeni
8 Crep grebeni početni
9 Crep grebeni razdelni
10 Crep ventilacioni
Osnovne boje: crvena, sjajno crna
Potrebna količina
11 kom / m2
prema potrebi
3,3 kom / m
3,3 kom / m
3,3 kom / m
3,3 kom / m
2,5 kom / m
1 kom / na početku grebena
1 kom / na spoju slem. i grebena
25 kom / 100 m2
1
2
3
4
5
6
7
8
Crep model "Adria"
Naziv proizvoda
Crep 1/1
Crep 1/2
Crep ivični 1/1 levi
Crep ivični 1/1 desni
Crep slemeni grebeni
Crep grebeni početni
Crep grebeni razdelni
Crep ventilacioni
Potrebna količina
10 kom / m2
prema potrebi
3 kom / m2
3 kom / m3
2,5 kom / m
1 kom / na početku grebena
1 kom / na spoju slem. i grebena
10 kom / 100 m2
1
2
3
4
5
6
7
8
Crep model "Tektura"
Naziv proizvoda
Crep 1/1
Crep 1/2
Crep ivični levi
Crep ivični desni
Crep slemeni grebeni
Crep grebeni početni
Crep grebeni razdelni
Crep ventilacioni
Osnovne boje: crvena, sjajno crna
Potrebna količina
oko 11 kom / m2
prema potrebi
3,3 kom / m
3,3 kom / m
2,5 kom / m
1 kom / na početku grebena
1 kom / na spoju slem. i grebena
25 kom / 100 m2
BRAMAC
betonske podne pločice
Naziv proizvoda
1 Podne pločice
2 Sokla za podne pločice
Potrebna količina
17 kom / m2
3 komada po dužnom metru
PROTECTOR
Osnovne boje
RSD/kom
110,00
110,00
380,00
380,00
326,00
326,00
281,00
825,00
825,00
758,00
PROTECTOR
ANTIK
RSD/kom
121,00
121,00
419,00
419,00
360,00
360,00
316,00
957,00
957,00
836,00
RSD/kom
121,00
121,00
419,00
419,00
281,00
825,00
825,00
836,00
PROTECTOR
Osnovne boje
RSD/kom
121,00
121,00
419,00
419,00
281,00
825,00
825,00
836,00
PROTECTOR
ANTIK
RSD/kom
133,00
133,00
461,00
461,00
316,00
957,00
957,00
920,00
RSD/kom
59,00
99,00
Cene su veleprodajne bez PDV-a,
FCO Beograd (svi modeli)/Niš (KL Standard, KL P5, Natura plus); utovareno.
Za EURO paletu omogućavamo zamenu prilikom isporuke,
u suprotnom cena je 1.041,00 dinara/kom.
BRAMAC krovni sistemi d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10v, 11070 Novi Beograd
Telefon: (+381 11) 21 29 555, (+381 11) 21 29 556
Part of the MONIER GROUP
Download

Cenovnik CREP 01.02.2013.