Informacije
o proizvodima
• FLEKSIBILAN
• EKONOMIČAN
DNOSTAVAN
• POUZDAN, JE
EDAN
• TRAJAN, BEZB
NCIJE
RA
GA
NA
DI
• 33 GO
TONDACH®-Sadržaj
Detaljna rešenja za krovne sisteme .......................
Paleta boja . ...........................................................
Crepovi za sanaciju i nagibi krova . ........................
Minimalni nagibi krova u zavisnosti od pokrivanja
i potkonstrucije .......................................................
4
6
8
9
VUČENI CREPOVI
Biber ..................................................................... 10
Šindra Plus/Šindra Plus Natura . ........................... 14
Biber Extra Plus „Stari grad” ................................. 18
Transilvania ......................................................... 20
Biberfalc Plus ....................................................... 22
PRESOVANI
CREPOVI
NORMALFORMAT-DACHZIEGEL
Continental Plus . .................................................
Constant Plus . .....................................................
Efekt Plus ............................................................
Fragment Plus . ....................................................
Mediteran Plus .....................................................
Saturn ..................................................................
Jupiter ..................................................................
Venera .................................................................
24
27
30
33
36
39
42
45
Žlebnjaci i Fert kanalice / Prodori kroz krovnu
ravan..................................................................... 48
Tuning „sicher ist sicher” . .................................... 49
Obavezno određivanje pokrivne širine ................. 51
Važni telefoni ....................................................... 52
2
Ako je krov nov,
neka bude TONDACH® krov.
TONDACH® nudi brojne dizajne za sve oblike krovova i optimalan je za pasivne,
solarne i niskoenergetske kuće. TONDACH® kao internacionalno preporučeni proizvod građevinske ekologije nosi oznake „Natureplus“. 33 godine garancije takođe
govore o kvalitetu i trajnosti TONDACH® proizvoda a usklađenost sa životnom
sredinom potvrđena je i sertifikatom „Prijatelj životne sredine“ jer je to potpuno
prirodan proizvod bez hemijskih dodataka.
100 %
fleksibilnost
FLEKSIBILNA SANACIJA ZA SVE OBLIKE KROVOVA
Kao stručnjak za sanaciju krova, TONDACH® poseduje
sveobuhvatno znanje i optimalnu paletu proizvoda kao što
je npr. TONDACH® pomični crep. Dužina pomičnog dela
najčešće omogućava zamenu krova bez skupe obnove
sistema letvi. Rešenja TONDACH®-a za sanaciju krova daju
sigurnost i stvaraju trajne vrednosti.
100 %
sigurnost
PROMIŠLJENA TEHNIKA, OPTIMALNA FUNKCIJA
Kopče protiv nevremena, dvostruki čeoni i bočni falc
obezbeđuju maksimalnu sigurnost od nevremena. Dizajn i
funkcionalnost su perfektno povezani i nude najbolju zaštitu
od svih ekstremnih vremenskih neprilika – posebno od grada
i oluja.
100 %
lepota
TRAJNA RADOST ZA GENERACIJE
TONDACH ® crepovi sa oplemenjenom površinom imaju
postojano lepu boju a pečenjem na preko 1000°C su jedinstveno dugovečni. Dokazan životni vek jednog crepa je
preko 100 godina.
Pomični deo
Prednost kod troškova: pomični deo Sigurna prednost: kopče protiv ne- Očigledna prednost: specijalno opledo 6 cm kod zamene krova uštediće vremena obezbeđuju maksimalnu si- menjene površine obezbeđuju otporobnovu krovnih letvi.
gurnost od oluje.
nost na UV zračenje i ističu lepotu
krova.
3
Detaljna rešenja
za krovne sisteme
TONDACH ® nudi razna rešenja za novogradnju i sanaciju. Ovde imate kompletan pregled orginalnih sistemskih rešenja
1 SEKUNDARNI KROV
TONDACH® Tuning rešenja za sekundarni krov
TONDACH® krovne folije stvaraju površinu koja štiti od
prodora vode u unutrašnjost krova. TONDACH® Tuning
krovne folije su troslojne, sa ugrađenim trakama za
pričvršćivanje, mogu biti do 3 meseca nepokrivene i
otporne su na temperature do 100° C.
2 NOSAČI SOLARNIH PLOČA
Za pričvrščivanje solarnih ploča i panela
TONDACH ® sistemsko rešenje za pričvršćivanje ploča, panela
i kolektora. Modul za pričvršćivanje odgovara svim TONDACH ®
crepovima.
3 OSVETLJENJE I IZLAZ NA KROV
TONDACH ® nudi elegantna, jedinstvena i funkcionalna
rešenja osvetljavanja te mogućnosti izlaza na krov za sve vrste
crepova.
7
1
4
4 SISTEMI ZA VENTILACIJU
Siguran prodor kroz krov
Prodori kroz krov su posebna vrsta izazova kod svih krovova.
TONDACH ® sistemsko rešenje sa crepom za prodor, lepilom i
manžetnama za zaptivanje sprečava oštećenja koja su prouzrokovana vlagom. Sa spoljne strane vizuelno usklađen, sa
unutrašnje tehnički povezan a pre svega ne propuštajući
vazduh i vetar, predstavlja idealno rešenje.
5 REŠENJA ZA SLEME/GREBEN I VENTILACIJA KROVA
TONDACH® ventilaciona traka za sleme/greben osigurava
siguran i lep završetak krova.
Slemeno-grebeni elementi su sigurni, lepi i omogućavaju potrebnu
ventilaciju krova. Elementi za ventilaciju krova dopuštaju Vašem krovu
da nesmetano diše i na taj način sprečavaju stvaranje štete od vlage i
gljivica. Kopče za žlebnjake upotpunjuju rešenje za sleme/greben.
6 ZAVRŠETAK KROVA - SLEMENJAK
Keramički pribor za završetak krova.
Nevreme i ekstremni vremenski uslovi najviše napadaju područja
slemena, grebena i rubne delove krova. Prema meri izrađeni
završeci za sleme, greben i rubove štite od vremenskih nepogoda.
7 ZAŠTITA OD VREMENSKIH NEPOGODA
TONDACH ® kopče protiv nevremena nude sigurnost prema
najnovijim normama.
8 METALNI SNEGOBRANI
TONDACH ® metalni snegobrani su uslov za sigurnost
Vašeg krova.
TONDACH ® snegobrani su neophodni za sigurnost Vašeg krova.
Štite od nekontrolisanog klizanja snega sa krova.
5
2
6
4
3
8
5
TONDACH® paleta boja
Optika krova od diskretnog mata do umerenog sjaja!
Engobe
su mešavine (emulzije) gline i pigmenta boje sa vodom
koje se pre pečenja poprskaju ili preliju po suvom crepu. Izgled površine
engobe se kreće od uobičajeno mat do blago sjajne.
Prirodna
Engoba crvena
Engoba terakota antik
Engoba bakarno
braon
Engoba tamno braon
Engoba maron
Engoba nero
Engoba crna
Engoba granit
Engoba tamno zelena Engoba pesak antik
6
Crep-Deluxe
Glazura je staklasti premaz koji je prilagođen crepu. Proizvodnja
se vrši analogno proizvodnji engoba. Glazura služi za oplemenjivanje
vidne površine dajući crepu glatkost, sjaj i boju.Površinski efekat glazure je obično u rasponu: sjaj - visoki sjaj.
Glazura trava zelena
Glazura mahovina
zelena
Glazura lišće zelena
Glazura tamnoplava
Glazura bela
Glazura braon
AMADEUS natur
AMADEUS vinsko
crvena
AMADEUS siva
AMADEUS crna
Zbog tehničkih unapređenja zadržavamo pravo izmene prospekata. Ne preuzimamo odgovornost za greške u tekstu i štampanju. Odstupanja u boji su zbog štamparske tehnike.
7
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Biber dvostruko pokrivanje
Biber Plus dvostruko pokr.
Biber krunsko pokrivanje
Biber Plus krunsko pokr.
Biber Extra „Stari grad”
Biber Šindra Plus dv. pokr.
Biber Šindra Plus kr. pokr.
Biberfalc Plus
Transilvania
Continental Plus
Constant Plus
Efekt Plus
Fragment Plus
Mediteran Plus
Saturn
Jupiter
Venera
9,5
11,0
11,5 - 13,0
11,5 13,0
...
15,5 - 17,0
15,5 - 17,0
14,0 - 16,0
14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0
Pomični deo po modelu crepa
...
28,0 - 30,0
29,0 - 31,0
28,0 - 36,0
28,0 - 36,0
31,0 - 33,0
31,0 - 33,0
33,0 - 35,0
32,0 - 36,0
32,0 - 36,0
26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0
25,0 - 27,0
25,0 25,5 26,0
TONDACH®-crepovi za sanaciju i nagibi krova
36,5 - 38,5
38,7 - 42,7
38,5 - 42,5
35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5
Venera
Jupiter
Saturn
Mediteran Plus
Efekt Plus, Fragment Plus,
Continental Plus, Constant Plus,
Biberfalc Plus
Transilvania
Biber Šindra Plus krun. pokriv.
Biber Šindra Plus dv. pokriv.
Biber Extra „Stari grad”
Biber Plus krunsko pokrivanje
Biber krunsko pokrivanje
Biber Plus dvostruko pokrivanje
Biber dvostruko pokrivanje
17°
20°
22°
Bez potkonstrukcije
Sa potkonstrukcijom
25°
27°
30°
35°
Bez potkonstrukcije
Bez potkonstrukcije
Bez potkonstrukcije
Sa potkonstrukcijom
Bez potkonstrukcije
Sa potkonstrukcijom
Sa potkonstrukcijom
40°
45°
50°
Bez potkonstrukcije
Bez potkonstrukcije
Bez potkonstrukcije
Sa potkonstrukcijom sa posebnim zahtevima
Sa potkonstrukcijom
Bez potkonstrukcije
Sa potkonstrukcijom sa posebnim zahtevima
Sa potkonstrukcijom
Sa potkonstrukcijom sa posebnim zahtevima
Sa potkonstrukcijom
Sa potkonstrukcijom sa posebnim zahtevima
Sa potkonstrukcijom
Sa potkonstrukcijom sa posebnim zahtevima
23°
Sa potkonstrukcijom sa posebnim zahtevima
15°
Sa potkonstrukcijom
13°
Minimalni nagibi krova u zavisnosti od pokrivanja i potkonstrukcije
55°
60°
65°
70°
TONDACH Biber
®
Biber Tradicional Plus je vučeni crep bez falca koji pleni svojom klasičnom
lepotom, jednostavnošću i nenametljivošću. Biber Tradicional Plus pripada
najstarijim tradicionalnim oblicima crepa u istoriji graditeljstva. Ostale vrste
Plus su: Biber Gotik Plus, Biber Extra Plus i Biber Rokoko Plus.
Biber
Tradicional
Plus
19x40 cm
Biber Tradicional
Plus 3/4
14x40 cm
Biber Tradicional
Plus za strehu
19x28 cm
Biber Tradicional Biber Tradicional
Plus za sleme 3/4
Plus za sleme
14x28 cm
19x28 cm
Biber Tradicional Plus
5-delni ventilacioni set
Biber Tradicional
Plus opšivni univerzalni
12x42 cm
Ostali
oblici:
Biber
Tradicional
Biber
Gotik
Biber
Extra
Biber
Rokoko
Biber Tradicional dvostruko pokrivanje
fuga min. 2 mm
b
b
b
b
pričvršćivanje crepa
BIBER ZA STREHU
10
BIBER 3/4
BIBER 1/1
TONDACH Biber Tradicional Plus/Tradicional
®
TEHNIČKI PODACI
BIBER Tradicional Plus (a)
BIBER Tradicional (b)
max. 15,5 cm
max. 16,0 cm
max. 16,5 cm
max. 17,0 cm
max. 14,5 cm
max. 15,0 cm
max. 15,5 cm
max. 16,0 cm
Pokrivna širina
min. 19,2 cm
min. 18,2 cm
Širina
cca. 19,0 cm
cca. 18,0 cm
Dužina
cca. 40,0 cm
cca. 38,0 cm
Masa
cca. 2,00 kg
cca. 1,70 kg
Utrošak po m2 (Minimum)
cca. 31,0 kom.
cca. 36,0 kom.
Slaganje
naizmenično
naizmenično
Minimalni nagib
30° bez potkonstrukcije
25° sa potkonstrukcijom
23° sa potkonstrukcijom sa posebnim zahtevima
Razmak letava
od 25°
od 30°
od 35°
od 40°
od 45°
Standardna ponuda boja
prirodna, crvena, tamno braon.
(I ostale boje po narudžbini.)
Pakovanje
8 kom./paket, 576 kom./pal.,
masa cca. 1170 kg/pal.
Biber Tradicional streha za dvostruko pokrivanje
letvisanje (biber Tradicional Plus 19x40 cca. а=15,5-17,0 cm
biber 18x38 cca. b=14,5-16,0 cm)
Metalni
snegobran
Letve 3/5
Nagib krova
A
B
23°
cca, 10,0
cca. 10,6
25°
cca. 10,0
cca. 10,4
30°
cca. 10,0
cca. 9,7
35°
cca. 9,5
cca. 9,2
40°
cca. 9,5
cca. 8,6
45°
cca. 9,5
cca. 8,0
50°
cca. 8,5
cca. 7,4
11
TONDACH Biber Tradicional Plus/Tradicional
®
Biber Tradicional sleme za dvostruko pokrivanje
nosač slemene i
grebene letve
izlaz vazduha
cca. 170 cm2
Biber Tradicional
5-delni ventilacioni
set
b
oni
aci
b
B
razmak cca. 1,8 cm
b
b
b
izlaz vazduha
cca. 20 cm2
til
ven
TONDACH-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka širine 250 mm, 280 mm ili 320 mm
b
j
slo
ventilacija tavanskog
prostora
Levi i desni završetak strehe sa crepom
Biber Tradicional za dvostruko pokrivanje
12
cca. 19
cca. 10.5
min. 2 mm
min. 2 mm
cca. 19
cca. 10.5
Opšivni
univerzalni
cca. 0.5
cca. 10.5
Opšivni
univerzalni
TONDACH Biber Tradicional Plus/Tradicional
®
Biber Tradicional krunsko pokrivanje
pričvršćivanje crepa
fuga min. 2 mm
BIBER ZA STREHU
TEHNIČKI PODACI
BIBER Tradicional Plus (a)
BIBER Tradicional v(b)
max. 31,0 cm
max. 29,0 cm
max. 33,0 cm
max. 31,0 cm
Pokrivna širina
min. 19,2 cm
min. 18,2 cm
Širina
cca. 19,0 cm
cca. 18,0 cm
Dužina
cca. 40,0 cm
cca. 38,0 cm
Masa
cca. 2,00 kg
cca. 1,70 kg
Utrošak po m2 (Minimum)
cca. 32,0 kom.
cca. 37,0 kom.
Slaganje
naizmenično
naizmenično
Minimalni nagib
30° bez potkonstrukcije
25° sa potkonstrukcijom
23° sa potkonstrukcijom sa posebnim
zahtevima
Razmak letava
od 25°
od 30°
od 35°
od 40°
od 45°
Standardna ponuda boja
prirodna, crvena, tamno braon.
(I ostale boje po narudžbini.)
Pakovanje
8 kom./paket, 576 kom./pal.,
masa cca. 1170 kg/pal.
Letvisanje 3/5
Nagib krova
A
B
25°
cca, 10,0
cca. 10,4
30°
cca. 10,0
cca. 9,7
35°
cca. 9,5
cca. 9,2
40°
cca. 9,5
cca. 8,6
45°
cca. 9,5
cca. 8,0
50°
cca. 8,5
cca. 7,4
13
TONDACH Šindra Plus/Šindra Plus Natura
®
Šindra Plus je vučeni crep bez falca koji pleni svojom klasičnom
lepotom, jednostavnošću i nenametljivošću. Šindra Plus pravilno
postavljem na krov izgledom u mnogome podseća na pokrivač od
drvene šindre, te se koristi i preporučuje kao njena zamena. Šindra
Plus Natura se razlikuje od crepa Šindra Plus po tome, što je vidna
površina crepa posebno obrađena tako da je nalik drvenoj kori.
Šindra Plus
za strehu i sleme
Šindra Plus
a)
za dvostruko
pokrivanje
b)
Biber Extra Plus
opšivni univerzalni
TEHNIČKI PODACI
Šindra Plus
ventilacioni
set
za krunsko
pokrivanje
Dvostruko pokrivanje
Krunsko pokrivanje
max. 15,5 cm
max. 16,0 cm
max. 16,5 cm
max. 17,0 cm
max. 31,0 cm
Pokrivna širina
min. 19,2 cm
min. 19,2 cm
Širina
cca. 19,0 cm
cca. 19,0 cm
Dužina
cca. 40,0 cm
cca. 40,0 cm
Masa
cca. 2,10 kg
cca. 2,10 kg
Utrošak po m2 (Minimum)
cca. 31,0 kom.
cca. 32,0 kom.
Slaganje
naizmenično
naizmenično
Minimalni nagib
30° bez potkonstrukcije
25° sa potkonstrukcijom
23° sa potkonstrukcijom sa posebnim
zahtevima
Razmak letava
(a)
od 25°
od 30°
od 35°
od 40°
od 45°
max. 33,0 cm
Standardna ponuda boja
siva, siva antik, sivo zelena, sivo zelena antik.
(I ostale boje po narudžbini.)
Pakovanje
8 kom./paket, 576 kom./pal.,
masa cca. 1230 kg/pal.
TONDACH Biber Tradicional Plus/Tradicional
®
Biber Tradicional streha za krunsko pokrivanje
Metalni
snegobran
BIBER CREP
letvisanje (biber Tradicional Plus 19x40 cca. a=31,0-33,0 cm
biber 18x38 cca. b=29,0-31,0 cm)
kontra letva (preporučujemo min. 5 cm)
b
sekundarni krov
(krovna folija)
daska
rog
b
Metalni
snegobran
j
i slo
ion
ilac
t
ven
b
ulaz vazduha
ulaz vazduha
lim za usmeravanje vode
u oluk
okapnica
TONDACH-Tuning
zaštitna rešetka protiv ptica
Biber Tradicional sleme za krunsko pokrivanje
nosač slemene
i grebene letve
TONDACH-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka širine 250 mm, 280 mm ili 320 mm
b
b
B
izlaz vazduha
cca. 170 cm2
b
izlaz vazduha
cca. 20 cm2
v
loj
ni s
cio
ila
ent
ventilacija tavanskog
prostora
Levi i desni završetak strehe na zabatu za
krunsko pokrivanje bez opšivnog crepa
TONDACH Šindra Plus/Šindra Plus Natura
®
ŠINDRA PLUS dvostruko pokrivanje
fuga min. 2 mm
16
12
a
a
a
a
pričvršćivanje crepa
TONDACH® Šindra Plus Natura, dvostruko pokrivanje, engoba sivo zelena antik
Letve 3/5
14
Nagib krova
A
B
23°
cca, 10,0
cca. 10,6
25°
cca. 10,0
cca. 10,4
30°
cca. 10,0
cca. 9,7
35°
cca. 9,5
cca. 9,2
40°
cca. 9,5
cca. 8,6
45°
cca. 9,5
cca. 8,0
50°
cca. 8,5
cca. 7,4
TONDACH Šindra Plus/Šindra Plus Natura
®
ŠINDRA PLUS streha za dvostruko pokrivanje
ŠINDRA PLUS
letvisanje a=15,5-17,0 cm
Metalni
snegobran
ŠINDRA PLUS sleme za dvostruko pokrivanje
3 cm
TONDACH-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka širine 250 mm, 280 mm ili 320 mm
a
a
izlaz vazduha
cca. 170 cm2
B
a
Šindra Plus
ventilacioni set
razmak cca. 1,8 cm
nosač slemene i
grebene letve
a
Levi i desni završetak strehe sa crepom
ŠINDRA PLUS za dvostruko pokrivanje
cca. 19
cca. 10.5
min. 2 mm
min. 2 mm
cca. 19
cca. 10.5
Opšivni
univerzalni
cca. 0.5
cca. 10.5
Opšivni
univerzalni
15
TONDACH® Šindra Plus/Šindra Plus Natura
ŠINDRA PLUS krunsko pokrivanje
fuga min. 2 mm
a
a
pričvršćivanje crepa
TONDACH® Šindra Plus Natura, krunsko pokrivanje, engoba sivo zelena antik
Letve 3/5
16
Nagib krova
A
B
25°
cca, 10,0
cca. 10,4
30°
cca. 10,0
cca. 9,7
35°
cca. 9,5
cca. 9,2
40°
cca. 9,5
cca. 8,6
45°
cca. 9,5
cca. 8,0
50°
cca. 8,5
cca. 7,4
TONDACH® Šindra Plus/Šindra Plus Natura
ŠINDRA PLUS streha za krunsko pokrivanje
Metalni
snegobran
ŠINDRA PLUS
letvisanje a=31,0-33,0 cm
kontra letva (preporučujemo min. 5 cm)
sekundarni krov
(krovna folija)
daska
rog
oni
aci
til
ven
Metalni
snegobran
j
slo
ulaz vazduha
ulaz vazduha
lim za usmeravanje vode
u oluk
okapnica
TONDACH-Tuning
zaštitna rešetka protiv ptica
ŠINDRA PLUS sleme za krunsko pokrivanje
nosač slemene
i grebene letve
TONDACH-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka širine 250 mm, 280 mm ili 320 mm
izlaz vazduha
cca. 170 cm2
izlaz vazduha
cca. 170 cm2
B
izlaz vazduha
cca. 20 cm2
v
loj
ni s
cio
ila
ent
ventilacija tavanskog
prostora
Levi i desni završetak strehe na zabatu za
krunsko pokrivanje bez opšivnog crepa
cca. 19
cca. 9 cca. 19
cca. 19
cca. 19
cca. 9
17
TONDACH Biber Extra Plus „Stari grad”
®
Biber Extra Plus „Stari grad” je vučeni crep bez falca koji odmah pleni svojim neformalnim izgledom koji ipak odiše klasičnom lepotom, jednostavnošću i nenametljivošću. Biber Extra Plus „Stari grad” dozvoljava veliku
slobodu u kreiranju krajnjeg izgleda krova a postavljen u skladu sa pravilima struke deluje kao da je on pokriven kamenom ili drvenom šindrom.
Biber Extra Plus
19x40 (25%)
Biber Extra Plus
19x38 (50%)
Biber Extra Plus
za strehu i sleme
Biber Extra
Plus opšivni
univerzalni
Biber Extra Plus
19x36 (25%)
Biber Extra Plus
ventilacioni set
TEHNIČKI PODACI
Razmak letava
(a)
od 30°
od 35°
od 40°
od 45°
Pokrivna širina
min. 19,2 cm
Ukupna dužina
36 cm (25%), 38 cm (50%),
40 cm (25%)
Utrošak po m2
cca. 40,0–45,0 kom.
Masa po komadu
cca. 1,9–2,1 kg
Ugradnja
u naizmeničnom slogu
Minimalni nagib
Standardna ponuda boja
Pakovanje
Nagib krova
25°
30°
35°
40°
45°
50°
18
11,5 cm
12,0 cm
12,5 cm
13,0 cm
30° bez potkonstrukcije
25° sa potkonstrukcijom
23° sa potkonstrukcijom sa posebnim zahtevima
prirodna, crvena, tamno braon
(I ostale engobe po narudžbini.)
8 kom./paket, 576 kom./pal.,
masa (19x36 cm) cca. 1110 kg/pal.,
masa (19x38 cm) cca. 1170 kg/pal.,
masa (19x40 cm) cca. 1230 kg/pal.
Letve 3/5
A
cca, 10,0
cca. 10,0
cca. 9,5
cca. 9,5
cca. 9,5
cca. 8,5
B
cca. 10,4
cca. 9,7
cca. 9,2
cca. 8,6
cca. 8,0
cca. 7,4
TONDACH Biber Extra Plus „Stari grad”
®
BIBER EXTRA PLUS „STARI GRAD” streha
BIBER EXTRA „STARI GRAD”
letvisanje a=11,5-13,0 cm
Metalni
snegobran
BIBER EXTRA PLUS „STARI GRAD” sleme
3 cm
Biber Extra Plus
3-delni ventilacioni
set
cca.
m
3,0 c
11,5-1
c
m
3,0 c
1,5-1
ca. 1
cca.
cm
-13,0
11,5
cca.
TONDACH-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka širine 250 mm, 280 mm ili 320 mm
m
3,0 c
11,5-1
izlaz vazduha
cca. 170 cm2
B
razmak cca. 1,8 cm
nosač slemene i
grebene letve
Levi i desni završetak strehe sa crepom
BIBER EXTRA PLUS „STARI GRAD”
cca. 19
cca. 10.5
min. 2 mm
min. 2 mm
cca. 19
cca. 10.5
Opšivni
univerzalni
cca. 0.5
cca. 10.5
Opšivni
univerzalni
19
TONDACH Biber Extra Plus „Stari grad”
®
TONDACH® Biber Extra Plus „Stari grad”, prirodna boja
TONDACH® Biber Extra Plus „Stari grad”, Engoba siva i siva antik
TONDACH Biber Extra Plus „Stari grad”
®
TONDACH® Biber Extra Plus „Stari grad”, Engoba siva
TONDACH® Biber Extra Plus „Stari grad”, Engoba siva i siva antik
TONDACH Transilvania
®
Vučeni crep TRANSILVANIA se koristi za pokrivanje krovova u nagibu.
Svojim dimenzijama podseća na crep BIBER EXTRA, a po izgledu vodonosne površine liči na karakteristične modele presovanih crepova. Pored
toga, svojom konstrukcijom, tačnije jednostrukim falcom kojim se preklapa
sa susednim crepovima, crep TRANSILVANIA omogućava jednostruko
postavljanje čime se postiže značajna ušteda u broju komada po m2 i količini
potrebne drvene grade, zbog smanjene sopstvene težine krovnog pokrivača.
Po završetku krovopokrivačkih radova zabranjeno hodati po crepu
bez posebnih mera obezbeđena protiv njihovog loma!
Postavlja se isključivo u naizmeničnom slogu!
Transilvania
Transilvania
polucrep
12x40 cm Transilvania
ventilacioni
21x40 cm
TEHNIČKI PODACI
Ukupna dužina
cca. 40,0 cm
Ukupna širina
cca. 21,0 cm
Preporučena dužina pokrivanja
cca. 30,0 cm
Pomični deo
cca. 28,0-30,0 cm
Pokrivna širina
cca. 19,0 cm
Utrošak po m2
cca. 17,5-19,0 kom.
Masa po komadu
cca. 2,3 kg
Ugradnja
isključivo u naizmeničnom slogu
Minimalni stepen nagiba krova:
40°
bez potkontrukcije
35°
sa potkonstrukcijom
30°
sa potkonstrukcijom sa pos. zahtevima
Boje
Engobe
prirodna
crvena, tamno braon.
(I ostale boje po narudžbini.)
8 kom./paket, 448 kom./pal.,
masa cca. 1045 kg/pal,
Pakovanje
Razmak letvi u području strehe:
Donji rub strešne letve do gornjeg
ruba prve letve cca. 27,0 cm,
ispust 9,0 cm. Preporučuje se
izvedba sa ulivnim limom u oluk.
20
LETVISANJE 3 x 5 cm
Nagib krova
30°-35°
35°-40°
40°-45°
iznad 45°
A
cca.
cca.
cca.
cca.
B
5,5
5,5
5,0
5,0
cca.
cca.
cca.
cca.
9,6
9,0
8,6
7,8
TONDACH Transilvania
®
TRANSILVANIA streha
Metalni
snegobran
TRANSILVANIA sleme
TONDACH-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka širine 250 mm, 280 mm ili 320 mm
.
cca
0
30,
,0 . 28
a
c
c
0
izlaz vazduha
30,
0cca. 170 cm2
28,
razmak cca. 1,8 cm
nosač slemene i
grebene letve
Levi i desni završetak strehe na zabatu bez
opšivnog crepa TRANSILVANIA
cca. 19,0
cca. 19,0
cca. 19,0
cca. 21,0
cca. 10,5
cca. 10,5
cca. 17,0
21
TONDACH Biberfalc Plus
®
Vučeni crep BIBERFALC PLUS se koristi za pokrivanje krovova u nagibu.
Svojim dimenzijama i oblikom, već postavljen na krov, liči na crep BIBER
TRADICIONAL ali svojom konstrukcijom, pošto se sa susednim crepom
preklapa na pero i žleb, omogućava jednostruko postavljanje čime se postiže značajna ušteda u broju komada po m2 i količini potrebne drvene građe.
Po završetku krovopokrivačkih radova zabranjeno hodati po crepu
bez posebnih mera obezbeđena protiv njihovog loma!
Postavlja se isključivo u naizmeničnom slogu!
Biberfalc Plus
Biberfalc Plus
polucrep
11,5x37 cm Ventilacioni
Plus
21x40 cm
Biberfalc Plus
opšivni levi
Biberfalc Plus
opšivni desni
TEHNIČKI PODACI
Ukupna dužina
cca. 40,0 cm
Ukupna širina
cca. 21,0 cm
Preporučena dužina pokrivanja
cca. 27,0 cm
Pomični deo
cca. 25,0-27,0 cm
Pokrivna širina
cca. 19,0 cm
Utrošak po m2
cca. 19,5-21,0 kom.
Masa po komadu
cca. 2,3 kg
Ugradnja
isključivo u naizmeničnom slogu
Minimalni stepen nagiba krova:
40°
bez potkonstrukcije
35°
sa potkonstrukcijom
30°
sa potkonstrukcijom sa pos. zahtevima
Boje
Engobe
prirodna
crvena, tamno braon.
(I ostale boje po narudžbini.)
Pakovanje
22
8 kom./paket, 448 kom./pal.,
masa cca. 1045 kg/pal,
TONDACH Biberfalc Plus
®
BIBERFALC PLUS streha
Metalni
snegobran
BIBERFALC PLUS
letvisanje cca. 25,0-27,0 cm
Metalni
snegobran
BIBERFALC PLUS sleme
TONDACH-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka širine 250 mm, 280 mm ili 320 mm
B
izlaz vazduha
cca. 170 cm2
razmak cca. 1,8 cm
nosač slemene i
grebene letve
Levi i desni završetak strehe na zabatu sa
crepom BIBERFALC PLUS opšivni levi i desni
Biberfalc
opšivni
desni
cca. 10.5
Biberfalc
opšivni
levi
Razmak letvi u području strehe:
Donji rub strešne letve do gornjeg
ruba prve letve cca. 27,0 cm, ispust 9,0 cm. Preporučuje se izvedba sa ulivnim limom u oluk.
LETVISANJE 3 x 5 cm
Nagib krova
30°-35°
35°-40°
40°-45°
iznad 45°
A
cca.
cca.
cca.
cca.
B
5,5
5,5
5,0
5,0
cca. 10,8
cca. 10,8
cca. 9,8
cca. 9,3
23
TONDACH Continental Plus
®
Presovani crep CONTINENTAL PLUS se koristi za pokrivanje krovova u
nagibu. Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crep omogućava još bolje zaptivanje krovne površine čime je otklonjena opasnost
od prodiranja kiše praćene vetrom i zavejavanja suvim snegom.
Klizno letvisanje u granicama od 28-36 cm čini ga idealnim u slučaju obavljanja krovova pokrivenih crepovima drugih dimenzija.
Continental Plus
Continental Plus
za ventilaciju i antenu
27,2x44,5 cm
Continental Plus
snegobran
27,2x44,5 cm
Plus opšivni desni
17x44,5 cm
Continental Plus
ventilacioni
27,2x44,5 cm
Plus opšivni levi
17x44,5 cm
PREDNOSTI
• Veći format (cca. 12 kom/m2) • Klizno letvisanje
• Brzo i jednostavno pokrivanje • Spoj dizajna i kvaliteta
• Vizuelno lep crep • Dug životni vek
24
TONDACH Continental Plus
®
TEHNIČKI PODACI
Ukupna dužina
cca. 44,5 cm
Ukupna širina
cca. 27,2 cm
Preporučena dužina pokrivanja
cca. 36,0 cm
Pomični deo
cca. 28,0-36,0 cm
Pokrivna širina
cca. 23,0 cm
Utrošak po m2
cca. 12,0-15,5 kom.
Masa po komadu
cca. 3,1 kg
Ugradnja
u mrežnom slogu
Minimalni stepen nagiba krova:
30°
bez potkonstrukcije
25°
sa potkonstrukcijom
15°
sa potkonstrukcijom sa posebnim
zahtevima
Standardna ponuda boja
prirodna, crvena, tamno braon
(I ostale engobe po narudžbini.)
Pakovanje
7 kom./paket, 280 kom./pal.,
masa cca. 890 kg/pal.
Razmak letvi u području strehe:
Donji rub strešne letve do gornjeg
ruba prve letve cca. 30,0-31,0 cm,
ispust 10,0–9,0 cm. Preporučuje se izvedba sa ulivnim limom u
oluk.
LETVISANJE 3 x 5 cm
Nagib krova
15°-20°
20°-25°
25°-30°
30°-35°
35°-40°
40°-45°
iznad 45°
A
cca.
cca.
cca.
cca.
cca.
cca.
cca.
B
5,5
5,0
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
cca. 13,8
cca. 13,3
cca. 12,8
cca. 12,3
cca. 11,8
cca. 10,8
cca. 9,3
TONDACH® Continental Plus, engoba tamno braon
25
TONDACH Continental Plus
®
CONTINENTAL PLUS streha
Continental Plus
snegobran
CONTINENTAL PLUS sleme
TONDACH-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka širine 250 mm, 280 mm ili 320 mm
Continental Plus
ventilacioni
izlaz vazduha
cca. 170 cm2
B
razmak cca. 1,8 cm
nosač slemene
i grebene letve
Levi i desni završetak strehe na zabatu
sa crepom PLUS opšivni levi i desni
26
Plus
opšivni
desni
cca. 5,0
cca. 5,0
Plus
opšivni
levi
TONDACH Constant Plus
®
Presovani crep CONSTANT PLUS se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crep omogućava još bolje zaptivanje krovne površine čime je otklonjena opasnost od
prodiranja kiše praćene vetrom i zavejavanja suvim snegom.
Klizno letvisanje u granicama od 28-36 cm čini ga idealnim u slučaju obavljanja krovova pokrivenih crepovima drugih dimenzija.
Postavlja se u mrežnom i naizmeničnom slogu.
Constant Plus
Plus univerzalni
snegobran
27,2x44,5 cm
Plus univerzalni
ventilacioni
27,2x44,5 cm
Plus univerzalni Plus opšivni
Plus univerzalni
desni
za ventilaciju i antenu polucrep
17x44,5 cm
16x44,5 cm
27,2x44,5 cm
Plus opšivni
levi
17x44,5 cm
PREDNOSTI
• Veći format (cca. 12 kom/m2) • Klizno letvisanje
• Brzo i jednostavno pokrivanje • Spoj dizajna i kvaliteta
• Vizuelno lep crep • Dug životni vek
27
TONDACH Constant Plus
®
TEHNIČKI PODACI
Ukupna dužina
cca. 44,5 cm
Ukupna širina
cca. 27,2 cm
Preporučena dužina pokrivanja
cca. 36,0 cm
Pomični deo
cca. 28,0-36,0 cm
Pokrivna širina
cca. 23,0 cm
Utrošak po m2
cca. 12,0-15,5 kom.
Masa po komadu
cca. 3,1 kg
Ugradnja
u mrežnom i naizmeničnom slogu
Minimalni stepen nagiba krova:
30°
bez potkonstrukcije
25°
sa potkonstrukcijom
15°
sa potkonstrukcijom sa posebnim
zahtevima
Standardna ponuda boja
prirodna, crvena, tamno braon
(I ostale engobe po narudžbini.)
Pakovanje
7 kom./paket, 280 kom./pal.,
masa cca. 890 kg/pal.
Razmak letvi u području strehe: Donji rub strešne letve do gornjeg
ruba prve letve cca. 30,0-31,0 cm, ispust
10,0–9,0 cm. Preporučuje se izvedba sa
ulivnim limom u oluk.
LETVISANJE 3 x 5 cm
Nagib krova
15°-20°
20°-25°
25°-30°
30°-35°
35°-40°
40°-45°
iznad 45°
TONDACH® Constant Plus, engoba crvena
28
A
cca.
cca.
cca.
cca.
cca.
cca.
cca.
B
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,5
3,5
cca. 13,8
cca. 13,3
cca. 12,8
cca. 12,3
cca. 11,3
cca. 10,8
cca. 9,3
TONDACH Constant Plus
®
CONSTANT PLUS streha
Plus univerzalni
snegobran
CONSTANT PLUS sleme
TONDACH-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka širine 250 mm, 280 mm ili 320 mm
Plus univerzalni
ventilacioni
uha
vazd 2
izlaz . 170 cm
cca
B
razmak cca. 1,8 cm
nosač slemene i
grebene letve
Levi i desni završetak strehe na zabatu
sa crepom PLUS opšivni levi i desni
Plus
opšivni
desni
cca. 5,0
cca. 5,0
Plus
opšivni
levi
29
TONDACH Efekt Plus
®
Presovani crep EFEKT PLUS se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crep omogućava još bolje zaptivanje krovne površine čime je otklonjena opasnost
od prodiranja kiše praćene vetrom i zavejavanja suvim snegom.
Klizno letvisanje u granicama od 32-36 cm čini ga idealnim u slučaju obavljanja krovova pokrivenih crepovima drugih dimenzija.
Postavlja se u mrežnom i naizmeničnom slogu.
Efekt Plus
Plus univerzalni
snegobran
27,2x44,5 cm
Plus univerzalni
ventilacioni
27,2x44,5 cm
Plus univerzalni Plus opšivni
Plus univerzalni
desni
za ventilaciju i antenu polucrep
17x44,5 cm
16x44,5 cm
27,2x44,5 cm
Plus opšivni
levi
17x44,5 cm
PREDNOSTI
• Veći format (cca. 12 kom/m2) • Klizno letvisanje
• Brzo i jednostavno pokrivanje • Spoj dizajna i kvaliteta
• Vizuelno lep crep • Dug životni vek
30
TONDACH Efekt Plus
®
TEHNIČKI PODACI
Ukupna dužina
cca. 44,5 cm
Ukupna širina
cca. 27,2 cm
Preporučena dužina pokrivanja
cca. 36,0 cm
Pomični deo
cca. 32,0-36,0 cm
Pokrivna širina
cca. 23,0 cm
Utrošak po m2
cca. 12,0-13,6 kom.
Masa po komadu
cca. 3,2 kg
Ugradnja
u mrežnom i naizmeničnom slogu
Minimalni stepen nagiba krova:
30°
bez potkonstrukcije
25°
sa potkonstrukcijom
15°
sa potkonstrukcijom sa posebnim
zahtevima
Standardna ponuda boja
prirodna, crvena, tamno braon
(I ostale engobe po narudžbini.)
Pakovanje
7 kom./paket, 280 kom./pal.,
masa cca. 915 kg/pal.
Razmak letvi u području strehe: Donji rub strešne letve do gornjeg
ruba prve letve cca. 30,0-31,0 cm, ispust
10,0–9,0 cm. Preporučuje se izvedba sa
ulivnim limom u oluk.
LETVISANJE 3 x 5 cm
Nagib krova
15°-20°
20°-25°
25°-30°
30°-35°
35°-40°
40°-45°
iznad 45°
A
cca.
cca.
cca.
cca.
cca.
cca.
cca.
B
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,5
3,5
cca. 13,8
cca. 13,3
cca. 12,8
cca. 12,3
cca. 11,3
cca. 10,8
cca. 9,3
TONDACH® Efekt Plus, prirodno crvena boja
31
TONDACH Efekt Plus
®
EFEKT PLUS streha
Plus
univerzalni
snegobran
EFEKT PLUS sleme
TONDACH-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka širine 250 mm, 280 mm ili 320 mm
Plus univerzalni
ventilacioni
uha
vazd m2
izlaz . 170 c
a
c
c
B
razmak cca. 1,8 cm
nosač slemene
i grebene letve
Plus
opšivni
desni
cca. 5,0
32
Plus
opšivni
levi
cca. 5,0
Levi i desni završetak strehe na zabatu
sa crepom PLUS opšivni levi i desni
TONDACH Fragment Plus
®
Presovani crep FRAGMENT PLUS se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crep omogućava još bolje zaptivanje krovne površine čime je otklonjena opasnost od
prodiranja kiše praćene vetrom i zavejavanja suvim snegom.
Klizno letvisanje u granicama od 32-36 cm čini ga idealnim u slučaju obavljanja krovova pokrivenih crepovima drugih dimenzija.
Postavlja se u mrežnom i naizmeničnom slogu.
Fragment Plus
Plus univerzalni
snegobran
27,2x44,5 cm
Plus univerzalni
ventilacioni
27,2x44,5 cm
Plus univerzalni Plus opšivni
Plus univerzalni
desni
za ventilaciju i antenu polucrep
17x44,5 cm
16x44,5 cm
27,2x44,5 cm
Plus opšivni
levi
17x44,5 cm
PREDNOSTI
• Veći format (cca. 12 kom/m2) • Klizno letvisanje
• Brzo i jednostavno pokrivanje • Spoj dizajna i kvaliteta
• Vizuelno lep crep • Dug životni vek
33
TONDACH Fragment Plus
®
TEHNIČKI PODACI
Ukupna dužina
cca. 44,5 cm
Ukupna širina
cca. 27,2 cm
Preporučena dužina pokrivanja
cca. 36,0 cm
Pomični deo
cca. 32,0-36,0 cm
Pokrivna širina
cca. 23,0 cm
Utrošak po m2
cca. 12,0-13,6 kom.
Masa po komadu
cca. 3,1 kg
Ugradnja
u mrežnom i naizmeničnom slogu
Minimalni stepen nagiba krova:
30°
bez potkonstrukcije
25°
sa potkonstrukcijom
15°
sa potkonstrukcijom sa posebnim
zahtevima
Standardne ponude boja
prirodna, crvena, tamno braon
(I ostale engobe po narudžbini.)
Pakovanje
7 kom./paket, 280 kom./pal.,
masa cca. 890 kg/pal.
Razmak letvi u području strehe: Donji rub strešne letve do gornjeg
ruba prve letve cca. 30,0-31,0 cm, ispust
10,0–9,0 cm. Preporučuje se izvedba sa
ulivnim limom u oluk.
LETVISANJE 3 x 5 cm
Nagib krova
15°-20°
20°-25°
25°-30°
30°-35°
35°-40°
40°-45°
iznad 45°
TONDACH® Fragment Plus, engoba terakota antik
34
A
cca.
cca.
cca.
cca.
cca.
cca.
cca.
B
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,5
3,5
cca. 13,8
cca. 13,3
cca. 12,8
cca. 12,3
cca. 11,3
cca. 10,8
cca. 9,3
TONDACH Fragment Plus
®
FRAGMENT PLUS streha
FRAGMENT PLUS
letvisanje 32-36 cm
kontra letva (prep. min. 5 cm)
sekundarni krov
(krovna folija)
Plus
univerzalni
snegobran
daska
rog
oni
aci
til
ven
j
slo
ulaz vazduha
ulaz vazduha
(kontra letve)
preporučujemo
min. 5,0 cm
lim za usmeravanje
vode u oluk
TONDACH-Tuning
zaštitna rešetka protiv ptica
okapnica
FRAGMENT PLUS sleme
TONDACH-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka širine 250 mm, 280 mm ili 320 mm
Plus univerzalni
ventilacioni
a
duh 2
vaz cm
zi laz а. 20
cc
B razmak cca. 1,8 cm
a
duh 2
vaz 0 cm
z
a
l
iz а. 17
cc
v
loj
ni s
cio
ila
ent
nosač slemene
i grebene letve
ventilacija
tavanskog prostora
Levi i desni završetak strehe na zabatu
sa crepom PLUS opšivni levi i desni
Plus
opšivni
desni
cca. 5,0
cca. 5,0
Plus
opšivni
levi
35
TONDACH Mediteran Plus
®
Presovani crep MEDITERAN PLUS se koristi za pokrivanje krovova
u nagibu. Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crep
pravilno postavljen, obezbeđuje još bolje zaptivanje krovne površine,
čime je otklonjena opasnost od prodiranja kiše praćene vetrom i zavejavanja suvim snegom.
Zbog toga je podjednako primenjiv u predelima sa mediteranskom i kontinentalnom klimom, a klizno letvisanje u opsegu od 33-35 cm čini ga
idealnim za slučajeve zamene postojećih krovnih pokrivača. Harmonična
linija velikog vala, krovnoj površini pokrivenoj MEDITERAN PLUS crepom
daje utisak kao da je pokrivena ćeramidom, te je ovaj model pogodan i za
restauracije krovova objekata pokrivenih tim arhaičnim modelom.
Postavlja se isključivo u mrežnom slogu.
Mediteran Plus
Mediteran Plus
za ventilaciju i antenu
27,5x44,0 cm
Mediteran Plus opšivni
desni za sleme
Mediteran Plus
ventilacioni
27,5x44,0 cm
Mediteran Plus
za sleme
27,5x44,0 cm
Mediteran Plus
opšivni levi
Mediteran Plus
snegobran
27,5x44,0 cm
Mediteran Plus
opšivni levi sa
sleme
Mediteran Plus
opšivni desni
PREDNOSTI
• Veći format (cca. 13 kom/m2) • Klizno letvisanje
• Brzo i jednostavno pokrivanje • Spoj dizajna i kvaliteta
• Vizuelno lep crep • Dug životni vek
36
TONDACH Mediteran Plus
®
TEHNIČKI PODACI
Ukupna dužina
cca. 44,0 cm
Ukupna širina
cca. 27,5 cm
Preporučena dužina pokrivanja
cca. 35,0 cm
Pomični deo
cca. 33,0-35,0 cm
Pokrivna širina
cca. 21,0 cm
Utrošak po m2
cca. 13,6-14,4 kom.
Masa po komadu
cca. 3,2 kg
Ugradnja
u mrežnom slogu
Minimalni stepen nagiba krova:
30°
bez potkonstrukcije
25°
sa potkonstrukcijom
15°
sa potkonstrukcijom sa posebnim
zahtevima
Standardne ponude boja
prirodna, terakota antik, pesak antik
(I ostale engobe po narudžbini.)
Pakovanje
6 kom./paket, 300 kom./pal.,
masa cca. 970 kg/pal.
Razmak letvi u području strehe: Donji rub strešne letve do gornjeg
ruba prve letve cca. 30,0-31,0 cm, ispust
10,0–9,0 cm. Preporučuje se izvedba sa
ulivnim limom u oluk.
LETVISANJE 3 x 5 cm
Nagib krova
22°-30°
30°-35°
35°-40°
40°-45°
iznad 45°
A
cca.
cca.
cca.
cca.
cca.
B
5,5
5,0
4,0
3,5
2,5
cca. 11,3
cca. 10,8
cca. 10,3
cca. 9,8
cca. 9,3
TONDACH® Mediteran Plus, engoba pesak antik
37
TONDACH Mediteran Plus
®
MEDITERAN PLUS streha
MEDITERAN PLUS
letvisanje ccа. 33,0–35,0 cm
kontra letva preporučeno min. 5,0 cm
5,0
0-3
sekundarni krov
(krovna folija)
daska
rog
5,0
0-3
33,
33,
oni
aci
til
ven
0
32,
j
slo
8,0
ulaz vazduha
lim za usmeravanje vode
u oluk
ulaz vazduha (kontra letve)
min. 5,0 cm
okapnica
TONDACH-Tuning
zaptivna rešetka
protiv ptica
MEDITERAN PLUS sleme
TONDACH-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka širine 250 mm, 280 mm ili 320 mm
0
35,
0-
33,
,0
-35
0
33,
loj
ni s
acio
til
ven
izlaz vazduha
B
ventilacioni kanal
potpritisak
razmak cca. 1,8 cm
nosač slemene
i grebene letve
ventilacija
tavanskog prostora
Levi i desni završetak strehe na zabatu sa crepom
MEDITERAN PLUS opšivni levi i desni
MEDITERAN PLUS
letvisanje cca. 33,0–35,0 cm
kontraletvisanje min. 5,0 cm
sekundarni krov
(krovna folija)
daska
rog
Pokrivna širina
cca. 15,0 21,0 cm
38
Pokrivna širina
21,0 cm
cca. 21,0
Mediteran Plus
opšivni desni
cca. 5,0
cca. 5,0
Mediteran Plus
opšivni levi
TONDACH Saturn
®
Novi glineni crep SATURN je velikog formata, brzo i jednostavno se
pokriva, ima mogućnost kliznog letvisanja, te se njime brzo i jednostavno pokriva krov. SATURN je kvalitetan i vizuelno lep crep koji
daje individualnost i estetiku za najzahtevnije kupce.
Saturn
Opšivni levi
Ventilacioni
Opšivni desni
39
TONDACH Saturn
®
TEHNIČKI PODACI
Letvisanje
cca. 40,0 cm
Klizno letvisanje
cca. 38,5-42,5 cm
Pokrivna širina
cca. 24,2 cm
Ukupna širina
cca. 28,9 cm
Ukupna dužina
cca. 48,4 cm
Utrošak po m2
cca. 9,5 kom.
Težina po komadu
cca. 4,15 kg
Minimalni stepen nagiba krova:
25°
bez potkonstrukcije
20°
sa potkonstrukcijom
Boje
Engobe
prirodna
crvena, antik, bakarnosmeđa,
tamnosmeđa, crna, oker-antik, siva
Pakovanje
5 kom./paket, 240 kom./pal.,
masa cca. 1056 kg/pal.
PREDNOSTI
• Veliki format (cca. 9,5 kom/m2) • Klizno letvisanje
• Brzo i jednostavno pokrivanje • Spoj dizajna i kvaliteta
• Vizuelno lep crep • Dug životni vek
TONDACH® Saturn, prirodna crvena boja
40
TONDACH Saturn
®
SATURN detalj strehe
а.
cc
8,0
SATURN
Letvisanje ccа. 38,5 42,5 cm
Kontra letva min. 5 cm
,5
-42
Krovna folija FOL-S sd= 0,02 m
8,5
3
Daska
а.
cc
Rog
5
,
42
,538
a.
c
c
8,0
3
а.
j
cc
slo
i
ion
lac
nti
Ve
SATURN detalj slemena
TONDACH-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka
3,5
4
,5-
. 38
ccа
2,5
Izlaz vazduha
Izlaz vazduha
Nosač slemene i
grebene letve
2,5
5-4
8,
а. 3
cc
Izlaz vazduha
V
loj
is
ion
ac
til
en
SATURN detalj opšiva krova
18,5
24,5
24,5
24,5
24,5
23,0
Opšivni
desni
5,0
5,0
Opšivni
levi
41
TONDACH Jupiter
®
Novi glineni crep JUPITER je velikog formata, brzo i jednostavno se
pokriva, ima mogućnost kliznog letvisanja, te se njime brzo i jednostavno pokriva krov. JUPITER je kvalitetan i vizuelno lep crep koji
daje individualnost i estetiku za najzahtevnije kupce.
Jupiter
Polucrep
Opšivni levi
42
Ventilacioni
Opšivni desni
TONDACH Jupiter
®
TEHNIČKI PODACI
Letvisanje
cca. 40,0 cm
Klizno letvisanje
cca. 38,7-42,7 cm
Pokrivna širina
cca. 24,7 cm
Ukupna širina
cca. 29,2 cm
Ukupna dužina
cca. 48,6 cm
Utrošak po m2
cca. 9,5 kom.
Težina po komadu
cca. 4,35 kg
Minimalni stepen nagiba krova:
30°
bez potkonstrukcije
25°
sa potkonstrukcijom
Boje
Engobe
prirodna
crvena, antik, bakarnosmeđa,
tamnosmeđa, crna, oker-antik, siva
Pakovanje
5 kom./paket, 240 kom./pal.,
masa cca. 1045 kg/pal.
PREDNOSTI
• Veliki format (cca. 9,5 kom/m2) • Klizno letvisanje
• Brzo i jednostavno pokrivanje • Spoj dizajna i kvaliteta
• Vizuelno lep crep • Dug životni vek
TONDACH® Jupter, prirodna crvena boja
43
TONDACH Jupiter
®
JUPITER detalj strehe
JUPITER
Letvisanje ccа. 38,7 42,7 cm
Kontraletva min. 5 cm
Krovna folija FOL-S sd= 0,02 m
Daska
Rog
7
,7
38
а.
cc
,0
38
а.
.
cа
c
cc
8,0
cc
,
-42
,7
-42
8,7
3
а.
loj
is
ion
ac
ntil
Ve
JUPITER detalj slemena
.
cа
c
а
ni
cio
tila
n
Ve
slo
,7
-42
,7
8
.3
cc
,7
TONDACH-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka
42
,7-
38
3,5
Nosač slemene
i grebene letve
j
JUPITER detalj opšiva krova
Anësore
e majt
44
Anësore
e djatht
TONDACH Venera
®
Novi glineni crep VENERA je velikog formata, brzo i jednostavno se
pokriva, ima mogućnost kliznog letvisanja, te se njime brzo i jednostavno pokriva krov. VENERA je kvalitetan i vizuelno lep crep koji
daje individualnost i estetiku za najzahtevnije kupce.
Venera
Ventilacioni
Crep za
strehu
Crep
za sleme
Opšivni levi
crep
Opšivni desni
crep
Opšivni levi
crep za strehu
Opšivni desni
crep za strehu
Opšivni levi
crep za sleme
Opšivni desni
crep za sleme
45
TONDACH Venera
®
TEHNIČKI PODACI
Letvisanje
cca. 37,0 cm
Klizno letvisanje
cca. 36,5-38,5 cm
Pokrivna širina
cca. 23,0 cm
Ukupna širina
cca. 29,0 cm
Ukupna dužina
cca. 48,0 cm
Utrošak po m2
cca. 11,0 kom.
Težina po komadu
cca. 3,60 kg
Minimalni stepen nagiba krova:
20°
bez potkonstrukcije
13°
sa potkonstrukcijom
Boje
Engobe
prirodna
crvena, antik, bakarnosmeđa,
tamnosmeđa, crna, oker-antik, siva
Pakovanje
5 kom./paket, 240 kom./pal.,
masa cca. 936 kg/pal.
PREDNOSTI
• Veliki format (cca. 11 kom/m2) • Klizno letvisanje
• Brzo i jednostavno pokrivanje • Spoj dizajna i kvaliteta
• Vizuelno lep crep • Dug životni vek
TONDACH® Venera, prirodna crvena boja
46
TONDACH Venera
®
VENERA detalj strehe
Venera
Letvisanje klizno od 36,5 do 38,5 cm
Kontraletva min. 5 cm
Krovna folija FOL-S sd= 0,02 m
Toplotna izolacija
LETVISANJE NA STREHI KROVA
AKO KORISTITE CREP ZA
STREHU KROVA
VENERA detalj slemena
Prikazanim letvisanjem na
slemenu, osiguravate suvu
montažu slemena i time
kvalitetnu ventilaciju krova.
VENERA detalj opšiva krova
VENERA
Letva
Kontra letva
Krovna folija FOL-S sd= 0,02 m
Daska
Rog
47
Žlebnjaci i Fert kanalice
Žlebnjak
Početni žlebnjak
Razdelni element
za žlebnjak
Početni žlebnjak
univerzalni
Razdelni element
za žlebnjak univerzalni
Dužina: 38,5 cm
Širina: 27,0 / 23,0 cm
Masa: 2,8 kg/kom
Utrošak: 2,8 kom/m
Žlebnjak univerzalni
Dužina: 38,5 cm
Širina: 21,0 / 17,0 cm
Masa: 2,7 kg/kom
Utrošak: 3,0 kom/m
Elementi za „FERT” sisteme
Glineni element za tavanske međuspratne konstrukcije
24,5 x 11,5 x 4,0 cm
Masa: 1 kg/kom
Utrošak: 4 kom/m
10 kom/m2
(u sistemu FERT)
33,0 x 11,5 x 4,0 cm
Masa: 1,3 kg/kom
Utrošak: 3 kom/m
7,5 kom/m2
(u sistemu FERT)
50,0 x 11,5 x 4,0 cm
Masa: 2,0 kg/kom
Utrošak: 2 kom/m
5 kom/m2
(u sistemu FERT)
Prodori kroz krovnu ravan
Crep
Glinena cev
za ventilaciju za ventilaciju
sa kapom
i antenu
Antenski
nastavak
Manžetna za
zaptivanje
Gusto lepilo
48
Savitljivo
crevo
70/1000 mm
TONDACH Tuning
®
ZAŠTITA OD SNEGA
Rešetka za hvatanje snega
300x20 cm
Nosač rešetke
za hvatanje snega
univerzalni
Metalni
snegobran
D 39 - 380
Metalni
snegobran
C-380
Metalni
snegobran
D 51 - 380
Kopča za
povezivanje
Metalni
snegobran
D 95 - 380
STEPENICE ZA HODANJE
Stepenice za hodanje
80 x 25 cm
Stepenice za hodanje
40 x 25 cm
Nosač stepenice
za hodanje
univerzalni
Za jednu stopu
13,3 x 25 cm
VENTILACIJA
Metalna ventilaciona
rešetka 1 m (Površina
otvora cca. 210 cm2/m
po strani)
Metalne trake
za pričvršćivanje
Ventilaciona traka za sleme-greben
širina: 250, 280, 320 mm
(Površina otvora cca. 170 cm2/m
po strani)
Početna-završna
Alu pločica
za žlebnjak
Zaštitna rešetka protiv
ptica
Ventilacioni češalj
za strehu, širina češlja
55 cm
Ventilacioni element za
strehu sa češljem
Ventilacioni element za
strehu bez češlja
49
TONDACH Tuning
®
ZAŠTITA OD NEVREMENA
Kopča protiv
nevremena za
falcovani crep
Kopča protiv
nevremena za
dvostruko pokrivanje
Žica za
povezivanje
Kopča protiv
nevremena za
falcovani crep
Kopča protiv
nevremena za
krunsko pokrivanje
Kopča protiv
nevremena za
sečeni crep
Zvonasti ekser
Zvonasti zavrtanj
100 mm
NOSAČI I KOPČE ZA ŽLEBNJAKE
Nosač
slemene
i grebene
letve
Kopča za
žlebnjak
Kopča za žlebnjak
univerzalni
Nosač slemene
i grebene letve
univerzalni
Kopča za žlebnjak
glatki sa nosom
KOMPONENTE POTKONSTRUKCIJE
Lepljive
trake
FOL-S
FOL-N
FOL-K
Manžetna
Manžetna
Manžetna
za zaptivanje za zaptivanje za zaptivanje
Ø 15 - 30
Ø 100 - 120
Ø 5 - 10
OSVETLJENJE
Krovni prozori
dimenzije
45x55 cm
45x73 cm
50
Dense Glue
lepilo
Presa za lepilo
UVALA
Element uvale
- sunđer
60 mm,
1 kom./m
Obavezno određivanje
prosečne pokrivne širine
Za određivanje je potrebno formirati dva reda od po 12 crepova. Aritmetička sredina izmerene širine srednjih 10 crepova, jednom u maksimalno razmaknutom,
a drugi put u maksimalno zbijenom stanju daje prosečnu pokrivnu širinu (vidi
grafički prikaz i fotografije).
%
EE
Crepovi postavljeni u
maksimalno razmaknutom stanju
Crepovi postavljeni u
maksimalno zbijenom stanju
Početak pokrivne širine
drugog po redu crepa
Početak pokrivne širine
drugog po redu crepa
Završetak pokrivne širine
jedanaestog po redu crepa
Završetak pokrivne širine
jedanaestog po redu crepa
U ovom slučaju PROSEČNA POKRIVNA ŠIRINA=
232,2+225,3
20
= 22,9 cm
51
DIREKTOR PRODAJE
Josip Šinković
Tel: +381 24 873 303 lokal 279
Fax: +381 34 873 306
Mob.: +381 63 581 254
E-Mail: [email protected]
MENADŽER PRODAJE
Rudolf Barat
Region: Beograd
Tel.: +381 24 873 303 lokal 262
Fax: +381 24 873 306
Mob.: +381 63 593 891
E-Mail: [email protected]
Slavko Bilić
Region: Severo-zapadna Srbija
Tel.: +381 24 873 303 lokal 260
Fax: +381 24 873 306
Mob.: +381 63 583 045
E-Mail: [email protected]
Miloš Bošković
Region: Banatsko-podunavski
Tel.: +381 24 873 303 lokal 265
Fax: +381 24 873 306
Mob.: +381 63 529 018
E-Mail: [email protected]
Miroslav Cajić
Region: Jugo-istočna Srbija
Tel.: +381 63 588 692
E-Mail: [email protected]
Miloš Đuričić
Region: Centralna Srbija
Tel.: +381 63 588 674
E-Mail: [email protected]
Saša Maoduš
Region: Bačka
Tel: +381 24 873 303 lokal 269
Fax: +381 24 873 306
Mob.: +381 63 548 312
E-Mail: [email protected]
52
Đerđ Buza
Region: Kosovo
Tel.: +381 24 873 303 lokal 284
Fax: +381 24 873 306
Mob.: +381 63 539 661
E-Mail: [email protected]
Eva Olah Konc
Majolika
Tel.: +381 24 873 303 lokal 264
Fax: +381 24 873 306
Mob.: +381 63 599 361
E-Mail: [email protected]
MENADŽER IZVOZA
Jadranka Krušić
Tel.: +381 24 873 303 lokal 239
Fax: +381 24 873 306
Mob.: +381 63 504 802
E-Mail: [email protected]
Daroslav Milošević
Tel.: +381 24 873 303 lokal 261
Fax: +381 24 873 306
Mob.: +381 63 586 724
E-Mail: [email protected]
INŽENJER SAVETNIK
Darko Mijatović
Tel: +381 24 873 303 lokal 225
Fax: +381 24 873 306
Mob.: +381 63 522 775
E-Mail: [email protected]
Danijel Đurić
Mob: +381 63 588 574
E-Mail: [email protected]
REFERENT ZA KVALITET PROIZVODA
Zoran Bajić
Tel: +381 24 873 303 lokal 270
Fax: +381 24 873 306
Mob.: +381 63 592 767
E-Mail: [email protected]
53
TONDACH® Reference
54
55
33 godine garancije
i radost za ceo
život.
TONDACH®-om sigurno pravite pravi izbor. Prirodna sirovina glina,
stara više hiljada godina, odlikuje se izuzetnom čvrstoćom i dugovečnošću. TONDACH® peče glinu na više od 1000°C a površinu
posebno oplemenjuje tako da je svaki crep maksimalno otporan na
vremenske prilike. Time je TONDACH® optimalan za svaki krov čiji
je nagib veći od 13°.
ZA NAJKRAĆE VREME DO NOVOG KROVA!
Sanacija krova se može obaviti jednostavno i brzo. Zašto biste i
dalje više plaćali za grejanje? TONDACH® isporučuje u najkraćem
roku. Vaš TONDACH® savetuje besplatno i opširno (i o mogućim
povlasticama) i time pomaže u odličnoj realizaciji Vašeg novog krova. A Vi samo uživajte u svim prednostima TONDACH®-a:
• 33 godine garancije
• sigurnost koja ne zahteva održavanje
• postojana vrednost za mnoge generacije
• savesno ophođenje prema životnoj sredini
VAŠ TONDACH ® PARTNER:
„POTISJE KANJIŽA”, Srbija, 24420 Kanjiža, Subotički put 57.
tel.: +381 24 873 303, fax: +381 24 873 306 | e-mail: [email protected] | www.tondach.rs
Download

Katalog_Informacije_o_proizvodima_lat