Biber
Tradicional
N
• FLEKSIBIL A
N
A
• EKONOMIČ
DNOSTAVAN
•POUZDAN, JE
ZBEDAN
•TR AJAN, BE
AR ANCIJE
•33 GODINA G
Biber
TRADICIONAL
Ovaj model spada u najznačajnije tradicionalne oblike crepa u
centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Izrađuje se sa kružno zaobljenim, šiljastim, ravnim i bradavičastim donjim završetkom crepa.
Poseban izgled i čar krovu daju različite dimenzije crepova koji
čine paket STARI GRAD.
Mešavina tri različite dužine rezultira izuzetnim estetskim
ugođajem. To naročito dolazi do izražaja kod istorijskih zgrada
kod kojih paket Stari Grad garantuje savršenu revitalizaciju.
TEHNIČKI PODACI
BIBER Tradicional Plus (a)
BIBER (b)
Razmak letava
od 25° max.
od 30° max. 15,5 cm
od 35° max. 16,0 cm
od 40° max. 16,5 cm
od 45° max. 17,0 cm
od 25° max.
od 30° max. 14,5 cm
od 35° max. 15,0 cm
od 40° max. 15,5 cm
od 45° max. 16,0 cm
Pokrivna širina
cca. 19,2 cm
cca. 18,2 cm
Širina
cca. 19,0 cm
cca. 18,0 cm
Dužina
cca. 40,0 cm
cca. 38,0 cm
cca. 2,00 kg
cca. 1,70 kg
Utrošak po m (minimum)
cca. 31,0 kom.
cca. 36,0 kom.
Slaganje
naizmenično
Masa
2
Minimalni nagib
Optimalan za
sanaciju
30°
bez potkonstrukcije
25°
sa potkonstrukcijom
23°
sa potkonstrukcijom sa posebnim zahtevima
Standardna ponuda boja
prirodna, crvena, tamno braon
(I ostale engobe po narudžbini.)
ORIGINALNA TONDACH® SISTEMSKA REŠENJA:
Keramička dodatna oprema
Biber Tradicional
Plus
Biber Tradicional
Plus 3/4
14x40 cm
Biber Tradicional
Plus za sleme
19x28 cm
Ostali oblici:
Biber
Gotik
2
Biber Tradicional
Plus za sleme 3/4
14x28 cm
Biber Tradicional
Plus za strehu
19x28 cm
Biber Tradicional Plus
5-delni ventilacioni set
Stari Grad:
Biber
Extra
Biber
Rokoko
Biber
Tradicional
Format:
19x36 cm
Format:
19x38 cm
Format:
19x40 cm
Biber Tradicional Plus
opšivni univerzalni
12x42 cm
prirodna
Engoba crvena
Strukture
za stoleća.
Engoba bakarno braon
Engoba terakota antik
Biber crep će Vam svojim velikim izborom boja u mat
i sjajnoj izvedbi olakšati da se brzo i lako opredelite i
odlučite. Postojane i lepe boje otporne na sve uticaje
daće Vašem krovu trajnu lepotu.
Engoba tamno braon
Engoba nero
Engoba granit
Engobe tamno zelena
NATUR
Engoba crna
Naturrot
Rot
Dunkelgrün
Sandantik
Grau
AMADEUS prirodna
AMADEUS vinsko crvena
AMADEUS siva
AMADEUS crna
Glazura braon
Glazura trava zelena
Glazura mahovina zelena
Glazura lišće zelena
Glazura tamno plava
3
VAŠ TONDACH® KROVOPOKRIVAČ PREPORUČUJE:
Superiorna tehnologija
razrađena do poslednjeg detalja.
SLEME
nosač slemene
i grebene leve
3,0
izlaz vazduha
cca. 170 cm2
a
Biber Tradicional
b
5-delni ventilacioni set a
b
a
izlaz vazduha
b
cca. 20 cm2 a
b
a
b
a
b
B
razmak cca. 1,8 cm
oj
i sl
n
cio
tila
ven
A
TONDACH®-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka širine 250 mm,
280 mm ili 320 mm
ventilacija tavanskog
prostora
LETVE 3 x 5 cm
4
Nagib krova
A
B
23°
cca. 10,0 cm
cca. 10,6 cm
25°
cca. 10,0 cm
cca. 10,4 cm
30°
cca. 10,0 cm
cca. 9,7 cm
35°
cca. 9,5 cm
cca. 9,2 cm
40°
cca. 9,5 cm
cca. 8,6 cm
45°
cca. 9,5 cm
cca. 8,0 cm
50°
cca. 8,5 cm
cca. 7,4 cm
VENTILACIJA SA METALNOM TRAKOM
TONDACH®-Tuning slemensko-grebenska
ventilaciona traka širine 250 mm,
280 mm ili 320 mm
B
izlaz vazduha
cca. 210 cm2
a
b
a
b
nosač slemene
i grebene leve
a
b
a
b
i
ion
c
tila
ven
A
4,0
izlaz vazduha
cca. 170 cm2
,0
20
j
slo
ventilacija
tavanskog prostora
TONDACH®-Tuning
metalna ventilaciona traka
LETVE 3 x 5 cm
Nagib krova
A
B
25°-30°
cca. 8,5 cm
cca. 15,8 cm
30°-35°
cca. 8,0 cm
cca. 15,8 cm
35°-40°
cca. 7,5 cm
cca. 15,3 cm
40°-45°
cca. 7,0 cm
cca. 15,3 cm
Udaljenost B važi za Žlebnjak i Žlebnjak univerzalni.
STREHA
8
4
16
14
ulaz
vazduha
cca. 19,0
cca. 10,5
min. 2,0 mm
cca. 10,5
Opšivni
univerzalni
DESNI ZAVRŠETAK STREHE
cca. 19,0
min. 2,0 mm
ulaz
vazduha
lim za usmeravanje
vode u oluk
okapnica
TONDACH®-Tuning
zaštitna rešetka
protiv ptica
Opšivni
univerzalni
cca. 10,5
cca. 0,5
metalni
snegobran
BIBER CREP
letvisanje (Biber TP 19x40 cm cca. a=15,5-17,0 cm
Biber 18x38 cm b=14,5-16,0 cm)
a
kontra letva (prep. min. 5 cm)
TONDACH-Tuning
b
a
sekundarni krov
(krovna folija)
b
a
daska
b
rog
a
j
slo
b
ni
a
o
i
c
tila
b
ven
12
12
LEVI ZAVRŠETAK STREHE
sa opšivnim crepom
5
VAŠ TONDACH® KROVOPOKRIVAČ JE FOKUSIRAN NA:
Potpuno savršen krov
pokriven Biber crepom.
TRAJNA RADOST ZA GENERACIJE
TONDACH® nudi mnoga rešenja za novogradnju i obnavljanje krova.
Krovni pribor TONDACH® je neophodan za harmonično i tehnički savršeno rešenje krova.
ZAVRŠECI KROVA
Krovni završeci, slemena, grebena, opšivi
zabata su posebno osetljiva mesta za ekstremne vremenske uticaje.
Keramička TONDACH ® dodatna oprema
specijalno izrađena za početak i kraj slemena i kosina, kao i za opšivanje zabatnih delova krova predstavljaju savršeno bezbedno i
trajno rešenje protiv kiše, grada i snega.
PROVETRAVANJE KROVA
Komponente TONDACH® sistema za efikasno provetravanje krovne ravni sastoje se od:
ventilacionih crepova, kopči za žlebnjake na
slemenu/grebenu, ventilacione trake za sleme/greben.
Samo sa originalnim komponentama sistema
može se posići stvarno provetravanje krova i
izbeći šteta usleg vlage i kondenzacije.
6
KROVNI PRODORI
TONDACH ® je stvorio sistemsko rešenje
za estetsku integraciju krovnih prodora koji
obezbeđuju pouzdanu vezu sa delom ispod
krovne ravni.
TONDACH ® ventilacioni set (crep za ventilaciju i antenu, glinena cev za ventilaciju sa
kapom, savitljivo crevo, manžetne za zaptivanje i lepkovi) omogućava profesionalno
rešenje za odušak na krovu.
Za sve vrste krovnih prodora bilo da su antenski ili odušne cevi, originalne TONDACH®
komponente daju potpuno zaptivanje od
kiše i vetra.
SISTEMI ZAŠTITE OD SNEGA
TONDACH® sistemi zaštite od snega (metalne rešetke i drvene oblice za sneg, metalni i
keramički snegobrani) pružaju najviši stepen
bezbednosti i sprečavaju nekontrolisano
klizanje snega sa krova.Pored toga, sistemi za hvatanje snega su skladno estetski
integrisani u krov, tako da sa njime čine
jedinstvenu vizuelnu celinu. Keramički i metalni snegobrani su prilagođeni ponaosob za
svaki tip crepa.
ZAŠTITA OD NEVREMENA
TONDACH ® kopče protiv nevremena, zavrtnji za pričvršćivanje uključujući i zaptivke
osiguravaju bezbednost krova čak i u ekstremnim vremenskim uslovima.
Kroz besplatni servis putem Interneta TONDACH® obezbeđuje tačan proračun elemenata za osiguranje od nevremena kao i jasnu pozicionu šemu njihovog postavljanja.
POTKONSTRUKCIJA
Potkonstrukcija mora zadovoljiti ekstremne
mehaničke zahteve i zahteve građevinske
fizike da bi trajno i sigurno štitila krovnu
konstrukciju. TONDACH ® krovne folije postavljaju nova merila vezana za funkciju i
sigurnost. Paropropusne su, ne propuštaju
kišu, vazduh i vetar, i postojane su na temperaturi od - 40°C do + 100°C.
7
TONDACH® Biber Tradicional Glazura Amadeus crna
TONDACH® Biber Tradicional Engoba crvena
SVAKI TONDACH ® KROVOPOKRIVAČ ZNA:
Biber crep zagarantovano
privlači pažnju.
Izborom TONDACH® krova dobijate 33 godine garancije i više od jednog veka trajnosti. Više ideja za
Vaš krov potražite na:
www.tondach.com; www.tondach.rs
TONDACH® Biber Tradicional Glazura tamnoplava
TONDACH® Biber Tradicional Engoba antik
TONDACH® Biber Tradicional Glazura Amadeus prirodna
TONDACH® Biber Tradicional Glazura zelena (3 nijanse)
VAŠ TONDACH ® PARTNER:
„POTISJE KANJIŽA”, Srbija, 24420 Kanjiža, Subotički put 57. | tel.: +381 24 873 303, fax: +381 24 873 306
e-mail: [email protected] | www.tondach.rs
Download

tondach biber tradicional plus