SIMPROLIT® JEDNOSLOJNE SOP PLOČE
®
Simprolit SOP(D160) su
jednoslojne ploče zapreminske
3
težine
160kg/m .
Prema
rezultatima ispitivanja u IMS-u
Beograd i NIISF u Moskvi,
imaju
koeficijent
toplotne
provodljivosti u suvom stanju
λ=0.044 W/(m·K), kao stiropor
ili mineralna vuna. Njihovom
primenom
maksimalno
se
zadovoljavaju kako termo-tehnički, tako i protivpožarni zahtevi.
Simprolit® SOP ploče se primenjuju za utopljavanje postojećih i
objekata u izgradnji, sokli, horizontalnih i vertikalnih serklaža, AB
zidova i greda na fasadi, stepenišnog negrejanog prostora,
medjuspratnih konstrukcija izmedju stambenog prostora i garaža u
podrumu i na svim ostalim mestima gde se osim termike propisuje i
vatrootpornost, čvrstoća na udar, paropropusnost.
®
Simprolit SOP
ploče primenjuju
se i za oblaganje
fasade objekata
panelnog
sistema gradnje,
kao trajno
rešenje
sanacije spojeva
Panel, kao sloj
za otparivanje
ravnih krovova i
paronepropusne
fasade i dr.
®
Simprolit SOP
jednoslojne
ploče proizvode
se sa falcovima i
bez, standardnih
dimenzija
75,0 x 100,0 cm
i 60,0 x 80,0cm
Kao samostalni element u
®
gradjevinarstvu,
Simprolit
SOP ploče se koriste i kao
protivpožarne
pregrade
®
(pregradni zid od Simprolit
2xSOP5 ploča na metalnoj
potkonstrukciji
u
IMS-u
Beograd i pregradni zid od
SOP8 ploča na drvenoj
potkonstrukciji u Moskvi dobili
su sertifikat na vatrootpornost EI120 – dejstvo požara od 2 časa, pri
0
temperaturi od preko 1100 C), kao zidovi za liftovska okna izvedena
u metalnoj konstrukcji, za ornamente fasada, kao montažne podne
ploče, ploče za zaštitu hidroizolacije i td.
SIMPROLIT® TROSLOJNE SUP PLOČE
®
Simprolit® SUP ploče primenjuju se tamo gde treba obezbediti
paronepropusnost termoizolatora, što je najčešći slučaj kod
oblaganja
krovnih
konstrukcija
mansarde,
spuštenih
termoizolacionih plafona, kao termoizolacija betonskih ploča na tlu i
®
td. Asortiman proizvoda je isti kao i kod Simprolit SOP ploča. Po
posebnoj naružbi, mogu se proizvoditi i kao paneli širine 1,0 m i
dužine do 3,5 m.
®
Simprolit®
SUP
ploče
primenjuju se i za utopljavanje
maloetažnih
objekata,
u
kombinaciji
sa
Simprolit®
protivpožarnim
razdelnicama
načinjenim od Simprolit® SOP
ploča, koje se montiraju po
obodima fasadnih otvora i
medjuspratnih konstrukcija
OSIM EKONOMSKIH, TERMOIZOLACIJA
OBJEKATA IMA I EKOLOŠKI EFEKAT
®
SSIIM
MPPRROOLLIITT SSIISSTTEEM
M ®®
ZZAA TTEERRM
MOOIIZZOOLLAACCIIJJUU FFAASSAADDAA
PAROPROPUSNOST, DUGOVEČNOST, , DOBRA TERMO I ZVUČNA
IZOLACIJA, HIDROFOBNOST, VATRO-OTPORNOST I EKONOMIČNOST
®
ODLIKE SU SIMPROLIT SISTEMA ZA TERMOIZOLACIJU OBJEKATA.
PRIMENOM SIMPROLIT SISTEMA® ZA TERMOIZOLACIJU ZNATNO SE
UBRZAVA GRADNJA OBJEKATA, UZ VIDNO SMANJENJE TROŠKOVA I
POSTIZANJE OPTIMALNIH TERMO-TEHNIČKIH I PROTIVPOŽARNIH
ZAHTEVA, ALI I OBEZBEDJUJE MAKSIMALNU DUGOVEČNOST U FAZI
EKSPLOATACIJE OBJEKATA.
POSEBNO TREBA ISTAĆI DA TERMOIZOLOVANI ZIDOVI
POSTOJEĆIH ILI NOVOSAGRADJENIH OBEKATA NESMETANO „DIŠU“,
®
ZBOG IZUZETNO DOBRE PAROPROPUSNOSTI SIMPROLIT SISTEMA
ZA TERMOIZOLACIJU, ŠTO JE OSNOVNI PREDUSLOV ZDRAVIH
SANITARNO-EKOLOŠKIH USLOVA STAMBENOG PROSTORA.
"SIMPROLIT" doo, Beograd, ul. Kostolačka 67
tel./faks:
011 397-67-70; 397-67-71
[email protected] [email protected]
www.simprolit.com
www.simprolit.rs
PREDNOSTI SIMPROLIT SISTEMA®
ZA TERMOIZOLACIJU FASADA
U poredjenju sa danas široko primenjenim sistemima utopljavanja
fasada tzv. «efektivnim» pločama za utopljavanje (od ekspandiranog
ili ekstrudiranog polistirola, mineralne vune i dr.), utopljavanje zidova
®
Simprolit sistemom ima niz preimućstava, kao što su:
®
- jednostavnost i brzina montaže: Simprolit® ploče su, i po
dimenzijama i po težini, veoma udobne za montažu – ispravljaju se
neravnine zidova i bez teškoća «frezenkuju» rupe «šešira» tiplova.
®
Simprolit ploče pri montaži ne zahtevaju posebne mere zaštite na
radu, jer ne izazivaju nikakva štetna dejstva po organe vida i disanja
radnika.
- paropropusnost: zid utopljen Simprolit® sistemom «diše», što
u potpunosti zadovoljava sanitarno-higijenske uslove eksploatacije
životnog prostora i omogućava povoljne uslove toka pare kroz
utopljen fasadni zid, a samim tim i veću komfortnost životnog
prostora.
- postojanost pri eksploataciji:
®
®
Simprolit® polistirolbeton i elementi Simprolit® sistema postojani
su pri eksploataciji, ne upijaju vlagu, otporni su na biološku i
hemijsku agresiju iz vazduha, nisi radioaktivni niti imaju kapacitet za
zadržavanje radioaktivnosti, otporni su na ekstremno visoke i niske
temperature.
- dugovečnost: sposobnost materijala da posle odredjenog
vremena i pod odredjenim klimatskim uslovima zadrži svoje
prvobitne karakteristike definiše se kao njegova dugovečnost.
®
Simprolit je, sa preko 100 ciklusa zamrzavanja i otapanja, pri
promeni vlažnosti od 0% do 100% kao i dejstvu sunčeve radijacije i
UV zraka, uspešno prošao ispitivanja dugovečnosti na 50 godina u
uslovima surove ruske zime, a u toku su i ubrzana modelska
ispitivanja na preko 100 godina, što za analoge predstavlja
nedostižan rezultat - na primer, u Evropi je propisana maksimalna
dugovečnost 25 godina.
- čvrstoća i otpornost na udar: Simprolit sistem® je ubedljivo
najčvršći sistem za utopljavanje fasada. Ova osobina je posebno
važna kod utopljavanja objekata u područjima gde je dejstvo grada
česta pojava, kod utopljavanja prizemlja objekata kao antivandalska
obloga, na uglovima objekata, za utopljavanje pasaža, garaža i dr.
Jednoslojne SOP ploče sa visokom otpornošću na pritisak od
preko 120.0 tona/m2 bez konkurencije su kod utopljavanja podova
hala, garaža, temeljnih ploča, mostova, donjeg stroja puteva i pruga.
- vatrootpornost: Simprolit sistem® ima visok stepen otpornosti
na požar, sertifikovanu na preko 120 minuta (EI120), čak i pod
uslovom da požar dejstvuje izvana na ceo objekat!
Ovo je narošito važno kod utopljavanja objekata od posebnog
značaja (škole, bolnice, javne i komandne ustanove i sl.), kao i
višespratnih objekata, kod kojih je duže vreme evakuacije stanara.
- homogenost: Simprolit® sistem je homogen sistem istorodnih
materijala sa svim prednostima koje iz toga proističu – iste dilatacije,
ista kolorna osnova, bez pojava pukotina na spoju osnovnog
utopljivača i protivpožarnih razdelnica itd.
Download

- Simprolit