CENOVNIK
www.bramac.rs
Važi od 01.05.2013. godine
Krovna oprema
1
2
3
4
5
6
7
8
Sleme / Greben
Slemeno - grebene trake:
FigaRoll Plus
BasicRoll
EcoRoll
Ostala oprema za sleme - greben:
Metalni držač (nosač) slemeno - grebene letve
Slemeni element za ventilaciju
Slemeno-grebena spojnica
Krovni petao
Završna slemena pločica
RSD/kom
4.877,00
4.043,00
2.833,00
1 rolna / 5m
1 rolna / 5m
1 rolna / 5m
1 kom / rog
1 kom / 1m
2,5 kom / m
po želji
1 kom / na završetku slemena
120,00
809,00
43,00
23.310,00
176,00
Opšivanje
9 Wakaflex traka
10 K- masa za zaptivanje
11 Waka lajsna sa 12 tiplova
1 rolna / 5 m
prema potrebi
prema potrebi
9.752,00
1.673,00
1.957,00
Krovne folije
12 Veltitech 120
13 EcoTec 110
14 EcoTec 140
1 rolna / 75m2
1 rolna / 75m2
1 rolna / 75m2
8.201,00
10.285,00
13.393,00
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proboji
DuroVent set za ventilaciju
Podloga za priključke DuroVent
Prsten za DuroVent
Ventilaciona cev
Kapa za ventilacionu cev
Priključna cev (DN 100)
Savitljivi priključak
Redukcija 100/70
DuroVent set za plin
Podloga za priključke, DuroVent
Ventilacija za grejanje na plin
DuroVent set za antenu
Podloga za priključke, DuroVent
Nastavak za antenu
Cena seta
1 kom / set
1 kom / set
1 kom / set
1 kom / set
1 kom / set
1 kom / set
1 kom / set
Cena seta
1 kom / set
1 kom / set
Cena seta
1 kom / set
1 kom / set
8.859,00
2.229,00
615,00
1.812,00
627,00
977,00
1.951,00
648,00
4.544,00
2.229,00
2.315,00
3.538,00
2.229,00
1.309,00
Cene su veleprodajne bez PDV-a,
FCO Beograd; utovareno.
Za EURO paletu omogućavamo zamenu prilikom isporuke,
u suprotnom cena je 1.041,00 dinara/kom.
BRAMAC krovni sistemi d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10v, 11070 Novi Beograd
Telefon: (+381 11) 21 29 555, (+381 11) 21 29 556
Part of the MONIER GROUP
CENOVNIK
www.bramac.rs
Važi od 01.05.2013. godine
Krovna oprema
Okapnica
28 Ventilacioni češalj
29 Dupli ventilacioni češalj
30 Ventilaciona mrežica
1 kom / 1m
1 kom / 1m
1 rolna / 5 m
RSD/kom
161,00
301,00
753,00
Osvetljavanje krova
31 Pleksiglas crep CL/Natura Plus
32 Luminex UNI
prema potrebi
prema potrebi
1.220,00
14.633,00
33
34
35
36
Sigurnost na krovu
Metalna stepenica I (88 cm)
Metalna stepenica II (41 cm)
Držač za metalnu stepenicu
Reviva/tektura podloga za stepenice
prema potrebi
prema potrebi
2-4 kom/stepenica
2-4 kom/stepenica
7.429,00
5.087,00
859,00
6.272,00
37
38
39
40
41
Sistem snegobrana
Podloga rešetke snegobrana CL/Natura Plus
Podloga rešetke snegobrana Reviva Tektura
Rešetka snegobrana
Držač rešetke snegobrana
Snegobran model 1
4 kom / na 3 m dužna
4 kom / na 3 m dužna
1 kom / na 3 m dužna
4 kom / na 3 m dužna
prema potrebi
2.438,00
3.693,00
5.296,00
1.366,00
113,00
42
43
44
45
46
Uvala
Profilo S uvala
Adapter za uvalu Profilo S
Uvalno- slemena traka
Kompriband traka 40x70
Uvalno- grebena spojnica
1 kom / 2m
1 kom / 1 linija uvale
1 kom / spoj dve uvale
1 kom / 1m
1 kom
4.043,00
2.509,00
1.151,00
182,00
92,00
Ekseri
47 Zvonasti ekser 35x120
1 kom / poc. ili razd. crep
43,00
Cene su veleprodajne bez PDV-a,
FCO Beograd; utovareno.
Za EURO paletu omogućavamo zamenu prilikom isporuke,
u suprotnom cena je 1.041,00 dinara/kom.
BRAMAC krovni sistemi d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10v, 11070 Novi Beograd
Telefon: (+381 11) 21 29 555, (+381 11) 21 29 556
Part of the MONIER GROUP
Download

Cenovnik 01.02.2013