CENOVNIK
www.bramac.rs
Važi od 01.05.2013. godine
Crep
Crep model
1
2
"SMARAGD"
Naziv proizvoda
Crep 1/1
Crep slemeni - grebeni "N"
3
Crep slemeni / grebeni početni “N"
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Crep podslemeni početni ivični desni / levi
Crep podslemeni početni profilisani desni / levi
Crep podslemeni
Crep ventilacioni
Crep ivični desni / levi
Crep ivični profilisani desni / levi
Crep za okapnicu
Završna slemena pločica
Crep slemeni „N” za izjednačavanje
Crep razdelni „N“
Spojnice za slemeni crep (K, HO+N, P, 10V)
Sigurnosna spojnica protiv vetra DZ 3 / DZ 4
Cene su veleprodajne bez PDV-a
FCO Beograd; utovareno.
Za EURO paletu omogućavamo zamenu prilikom sporuke,
U suprotnom cena je 1.400,00 dinara/kom.
Boja: sjajno crni, crni mat,
braon, tamnobraon
Potrebna količina
12,5 - 14 kom./m²
3 kom./m
1 kom./ slem.-greb.početkuzavršetku
1 kom./strana
1 kom./strana
2,3 kom./m
prema potrebi
2,8 kom./ m
2,8 kom./ m
2,3 kom./m
1 kom./ zavšetku
1 kom./ slemenu
1 kom./ spoju
1 kom./ crepu
prema potrebi
RSD / kom.
193,00
386,00
2.316,00
1.448,00
1.505,00
174,00
1.255,00
444,00
440,00
174,00
521,00
386,00
4.053,00
97,00
65,00
CENOVNIK
www.bramac.rs
Važi od 01.05.2013. godine
Crep
Crep model
1
2
"SMARAGD"
Naziv proizvoda
Crep 1/1
Crep slemeni - grebeni „N"
3
Crep slemeni / grebeni početni “N”
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Crep podslemeni početni ivični desni / levi
Crep podslemeni početni profilisani desni / levi
Crep podslemeni
Crep ventilacioni
Crep ivični desni / levi
Crep ivični profilisani desni / levi
Crep za okapnicu
Završna slemena pločica
Crep slemeni “N” za izjednačavanje
Crep razdelni „N“
Spojnice za slemeni crep (K, HO+N, P, 10V)
Sigurnosna spojnica protiv vetra DZ 3 / DZ 4
Boja: brilijantno plava
Potrebna količina
12,5 - 14 kom./m²
3 kom./m
1 kom./slem.-greb. početku završetku
1 kom./strana
1 kom./strana
2,3 kom./m
prema potrebi
2,8 kom./ m
2,8 kom./ m
2,3 kom./m
1 kom./ zavšetku
1 kom./ slemenu
1 kom./ spoju
1 kom./ crepu
prema potrebi
Cene su veleprodajne bez PDV-a
FCO Beograd; utovareno.
Za EURO paletu omogućavamo zamenu prilikom isporuke,
U suprotnom cena je 1.400,00 dinara/kom.
RSD / kom.
348,00
540,00
1.641,00
1.544,00
1.737,00
290,00
2.432,00
676,00
714,00
290,00
733,00
502,00
4.246,00
97,00
65,00
Download

Cenovnik Smaragd