Tehnički katalog
Elektrotermički pogon
TWA-Z
Opis
Danfoss elektrotermički pogon TWA-Z koristi se
sa Danfoss balansnim i regulacionim ventilima
nezavisnim od promene pritiska u sistemu, tipa
AB-QM. Pogon može da se kontroliše pomoću
elektronskog regulatora za uključivanje/
isključivanje ili prekidača.
Oni obezbeđuju isplativo rešenje za regulaciju
tople i/ili hladne vode za ventilator konvektore,
kao i za grejače i hladnjake klima komora.
Glavne karakteristike:
• 24 V AC/DC ili 230 V AC napajanje
• Indikator položaja
• Verzija normalno otvoreno (NO) ili normalno
zatvoreno (NC)
• Maks. temperatura medijuma 120 °C
• Kabl uključen
Naručivanje
Tip
TWA-Z NO
TWA-Z NC
TWA-Z NO
TWA-Z NC
Tehnički podaci
Napajanje
Dužina
kabla
1,2 m
230 V AC
24 V AC
TWA-Z NC
230 V AC
TWA-Z NC
24 V AC
TWA-Z NC
230 V AC
082F1264
082F1266
5m
10 m
082F1268
082F1272
082F1270
082F1274
Napajanje
V
24 AC/DC ili 230 AC
Potrošnja električne energije
VA
2
Frekvencija
Hz
50/60
Sila zatvaranja
Uključeno/isključeno
N
90
Min. hod
mm
2,8
Vreme punog hoda
min
3
Maks. temperatura medijuma
Temperatura okoline
120
°C
2 … 60
Temperatura skladištenja i transporta
-40 … +70
Klasa zaštite
II
Stepen zaštite
IP 41
Dužina kabla
m
1,2, 5 ili 10 m
Masa
kg
0,15
VD.JC.J5.45 © Danfoss 02/2013
Kodni broj
003Z0239
082F1262
Regulacioni signal
DH-SMT/SI
Tip
TWA-Z adapter za AB-QM, DN 10-32
082F1260
24 V AC
TWA-Z NC
Dodaci za servis – kombinacija sa starim AB-QM
Kodni broj
1
Tehnički katalog
Elektrotermički pogoni TWA-Z
Rad
TWA-Z pogon radi na principu termalne ekspanzije:
- pomera klip pogona u jednom smeru u slučaju
grejanja pogona i
- pomera klip pogona u drugom smeru u slučaju
da ne postoji grejanje pogona
Dostupne su dve verzije pogona:
- Verzija TWA-Z NO, klip pogona je uvučen
u stanju bez energije
- Verzija TWA-Z NC, klip pogona je izvučen
u stanju bez energije
Obe verzije su dostupne u 24 V (SELV) ili 230 V.
TWA-Z NC ima unutrašnju oprugu koja je fabrički
pričvršćena prstenom (sl.1) koji zadržava oprugu
uvučenu u početnom stanju. Upotreba razdelnog
prstena omogućava da se pogon postavi na
ventil. Kada se postavi, neophodno je ukloniti
razdelni prsten.
Verzija NC
Sl. 1
Verzija NC
Klip pogona nagore
Klip pogona nadole
Sl. 2
Napomena:
U slučaju da se pogon demontira, a razdelni prsten
ukloni, moguće je ponovo dodati razdelni prsten na
pogon posle grejanja pogona.
Plavi/braon
NO
Pogon je opremljen indikatorom položaja koji
pokazuje položaj klipa pogona (sl. 2).
AB-QM ventil je zatvoren u položaju sa klipom
nadole. Bez sile pogona, unutrašnja opruga
ventila otvara ventil.
Sl. 3
Kombinacija TWA-Z i AB-QM:
TWA-Z NO i AB-QM:
- ventil je otvoren u stanju bez energije (sl. 3)
- ventil je zatvoren u stanju bez energije
TWA-Z NO i AB-QM
Plavi/braon
NC
TWA-Z NC i AB-QM:
- ventil je zatvoren u stanju bez energije (sl. 4)
- ventil je otvoren u stanju bez energije.
Sl. 4 Bacanje
Pogon se mora demontirati i elementi rasporediti
u različite grupe materijala pre bacanja.
2
VD.JC.J5.45 © Danfoss 02/2013
TWA-Z NC i AB-QM
DH-SMT/SI
Tehnički katalog
Elektrotermički pogoni TWA-Z
Montaža
Mehanička
Montaža ventila sa pogonom dozvoljena je
u horizontalnom položaju ili prema gore.
Dimenzije
DH-SMT/SI
VD.JC.J5.45 © Danfoss 02/2013
3
Tehnički katalog
Kombinacija pogona ventila
Elektrotermički pogoni TWA-Z
TWA-Z (Gen. 2011.) i AB-QM (Gen. 2011.)
TWA-Z (Gen. 2011) & AB-QM (2nd gen.)
20
mm
=
+
Opcije
TWA-Z (staro) i AB-QM (Gen. 2011.)
TWA-Z (1st gen.) & AB-QM (2nd gen.)
20
mm
=
+
TWA-Z (Gen. 2011) & AB-QM (1st gen.)
TWA-Z (Gen. 2011.) i AB-QM (staro)
16
+
4
VD.JC.J5.45 © Danfoss 02/2013
mm
=
Produced by Danfoss A/S
Download

Elektrotermički pogon TWA-Z