sertifikovan sistem kvaliteta prema ISO 9001:2008 standardu
CENOVNIK SEGMENTNIH VRATA I
PRATE ĆE ELEKTRONIKE
SA [email protected]
adresa: Aluroll d.o.o., Karađorđeva 36, 34227 Batočina
Tel/Fax: 034/506-003, 506-023, 506-047 ; 506-013,506-016
web: www.aluroll.rs
email: [email protected]
Tehnolozi:: Stojanović Momčilo,
Tel/mob:
063/636-613
Nikola Jovanović, Milan Milivojević
064/641-60-61
064/644-9646
Komercijalisti na terenu:
Đorđe Milutinović (zapadna Srbija), Vukas Zoran (Vojvodina),
064/644-9661
064/644-9647
Nikola Ranđelović (istočna Srbija), Zoran Spasov (Beograd)
064/644-9654
064/641-6063
Doplata za sisteme okova:
u
High lift nagnuto vođenje
postavlja se u slučaju
visine zuba minimalno 520 mm
Dvostruko vođenje
Standardni sistem vođenja sa
oprugom pozadi. Postavlja se kada
je potrebno izvućI { to veću visinu otvora
Sistem jednostrukog vođenja
(semivertical) postavlja se u slučaju
visine zuba minimalno 500 mm
TIP3
TIP2
TIP1
Standardni paneli uklju~eni u cenu
Boja:
Bela RAL9010
Siva RAL9006
Braon RAL8014
Zelena RALR AL6009 +5%
Drvo boja
+15%
TIP4 (+5%)
Sistem okova full vertical
Postavlja se kada je iznad otvora
zub jednak koliko i sama visina
otvora + 500 mm
TIP5 (+10%)
Doplata za tipove panela:
S
1
5
k o.ig
5m2u.2 rn o sn
žač i53d r m m
250
paneli sa motivom linija
High lift vođ enje inclined semi vertical
(nagnuto polu-vertikalno)
Postavlja se kada je gornji zub (h2)
minimalno 520 mm. Uglavnom se postavlja
kada je gornji zub veliki
za
varen
je
paneli sa motivom kocke
paneli sa motivom jedne linije
5%
10%
Boja:
Bela RAL9010
Siva RAL9006
Drvo boja
+15%
Boja:
Bela RAL9010
Siva RAL9006
Siva RAL7016
Mahagoni
Drvo boja
ribs paneli sa
motivom rebara
10%
Boja:
Bela RAL9010
Siva RAL9006
glatki paneli bez motiva
sa prednje strane obloženi
bojom sa PVC filmom
20%
Boja:
Bela RAL9010
Drvo boja
+15%
+15%
+15%
Doplata za jednostrano farbanje panela u bojama po RAL-u +15€/m
2
Cene su date bez PDV-a
01.06.20.12
MEDIUM SEGMENTNA VRATA
VP cenovnik INDUSTRIJSKIH segmentnih vrata (sa montažom) ‐ Osnovni sklop, bez pešačkih vrata, prozorčića i pogonskog mehanizma, sa panelima I klase
debljine 42 mm, ojačanjem, zaštitom od pregnječenja prstiju, zaptivnom gumom, sistemom protiv pucanja sajle i opruge. Modeli panela ‐ motiv sa linijama !!!
*** Cena je bazirana na NL HORIZONTAL sistem okova sa jednomvodilicom (za HL VERTICAL ide doplata) ***
Širina
4000 4100
4200 4300 4400
4500 4600
4700 4800 4900
5000
5100 5200 5300 5400
5500
5600 5700 5800 5900
6000
Visina
3500 1,419 € 1,454 € 1,489 € 1,524 € 1,561 € 1,593 € 1,624 € 1,654 € 1,688 € 1,720 € 1,755 € 1,790 € 1,825 € 1,834 € 1,844 € 1,853 € 1,863 € 1,901 € 1,941 € 1,980 € 2,019 €
3600
1,460 € 1,495 € 1,533 € 1,568 € 1,605 € 1,635 € 1,666 € 1,698 € 1,733 € 1,765 € 1,803 € 1,838 € 1,873 € 1,883 € 1,894 € 1,904 € 1,916 € 1,955 € 1,996 € 2,038 € 2,078 €
3700
1,501 € 1,536 € 1,576 € 1,611 € 1,648 € 1,679 € 1,710 € 1,743 € 1,780 € 1,813 € 1,850 € 1,885 € 1,920 € 1,933 € 1,943 € 1,955 € 1,970 € 2,009 € 2,053 € 2,095 € 2,135 €
3800
1,543 € 1,580 € 1,619 € 1,654 € 1,691 € 1,724 € 1,755 € 1,789 € 1,828 € 1,860 € 1,898 € 1,935 € 1,970 € 1,984 € 1,995 € 2,006 € 2,025 € 2,065 € 2,108 € 2,155 € 2,195 €
3900
1,584 € 1,624 € 1,663 € 1,698 € 1,736 € 1,770 € 1,800 € 1,834 € 1,875 € 1,908 € 1,945 € 1,984 € 2,019 € 2,036 € 2,046 € 2,060 € 2,081 € 2,120 € 2,166 € 2,215 € 2,254 €
4000
1,628 € 1,666 € 1,706 € 1,743 € 1,783 € 1,815 € 1,846 € 1,879 € 1,923 € 1,958 € 1,993 € 2,034 € 2,071 € 2,088 € 2,100 € 2,114 € 2,136 € 2,178 € 2,225 € 2,275 € 2,314 €
4100
1,673 € 1,713 € 1,751 € 1,789 € 1,828 € 1,860 € 1,894 € 1,926 € 1,970 € 2,006 € 2,043 € 2,084 € 2,123 € 2,141 € 2,154 € 2,168 € 2,193 € 2,236 € 2,285 € 2,335 € 2,376 €
4200
1,718 € 1,758 € 1,796 € 1,834 € 1,873 € 1,906 € 1,941 € 1,974 € 2,018 € 2,056 € 2,091 € 2,135 € 2,174 € 2,195 € 2,209 € 2,221 € 2,249 € 2,294 € 2,345 € 2,395 € 2,438 €
4300
1,764 € 1,803 € 1,841 € 1,879 € 1,919 € 1,954 € 1,989 € 2,021 € 2,065 € 2,106 € 2,141 € 2,186 € 2,225 € 2,249 € 2,265 € 2,278 € 2,304 € 2,351 € 2,405 € 2,456 € 2,500 €
4400
1,811 € 1,848 € 1,888 € 1,924 € 1,964 € 2,001 € 2,036 € 2,069 € 2,113 € 2,155 € 2,190 € 2,238 € 2,279 € 2,301 € 2,320 € 2,335 € 2,361 € 2,409 € 2,465 € 2,516 € 2,561 €
4500
1,859 € 1,895 € 1,935 € 1,971 € 2,011 € 2,048 € 2,084 € 2,116 € 2,160 € 2,205 € 2,240 € 2,290 € 2,333 € 2,355 € 2,376 € 2,393 € 2,419 € 2,469 € 2,525 € 2,576 € 2,624 €
4600
1,906 € 1,943 € 1,983 € 2,019 € 2,059 € 2,095 € 2,130 € 2,166 € 2,208 € 2,254 € 2,291 € 2,341 € 2,386 € 2,409 € 2,430 € 2,450 € 2,478 € 2,529 € 2,584 € 2,636 € 2,685 €
4700
1,954 € 1,990 € 2,030 € 2,066 € 2,106 € 2,143 € 2,178 € 2,215 € 2,254 € 2,301 € 2,343 € 2,393 € 2,440 € 2,463 € 2,485 € 2,508 € 2,535 € 2,589 € 2,644 € 2,696 € 2,748 €
4800
2,001 € 2,038 € 2,078 € 2,114 € 2,154 € 2,190 € 2,228 € 2,265 € 2,304 € 2,351 € 2,396 € 2,446 € 2,494 € 2,519 € 2,543 € 2,568 € 2,595 € 2,649 € 2,704 € 2,758 € 2,811 €
4900
2,048 € 2,085 € 2,125 € 2,161 € 2,201 € 2,238 € 2,278 € 2,314 € 2,354 € 2,401 € 2,450 € 2,500 € 2,549 € 2,574 € 2,601 € 2,628 € 2,655 € 2,708 € 2,764 € 2,820 € 2,875 €
Doplate:
Cene iz cenovnika su date za model
panela sa linijama i u bojama:
Bela RAL 9010, Siva RAL 9006
Braon RAL 8014
Zelena RAL 6009 +5%
Pešačka vrata sa automatom
Ukopavajući prozor 452x302
Ukopavajući prozor 607x302
Ukopavajući prozor 625x320
+ 300€
+ 37.50€
+ 50€
+ 50€
Panorama panel po 1m2 sa duplom ispunom od termo pleksiglasa (3mm+16mm+3mm)+ 72€
Podkonstrukcija nije uključena u cenu.
Brava za deblokadu motora
kada nema pomoćnog ulaza
Spoljna brava sa ključem
Čekrk sa redukcijom 4:1
Redukcija za bo~ne motore
SPA 6- Prihvatna ruka
+ 58.75€
+ 56.25€
+ 81.25€
+ 63.00€
+ 10.65€
Cena podkonstrukcijskih cevi:
80x40 mm
100x40 mm
120x40 mm
8,00 € / m
10,00 € / m
12,00 € / m
3
Cene su date bez PDV-a
MEDIUM SEGMENTNA VRATA
01.06.20.12
VP cenovnik segmentnih vrata (sa montažom) ‐ Osnovni sklop, bez pešačkih vrata, prozorčića i pogonskog mehanizma, sa panelima I klase debljine 40 mm,
duplim falcom, ojačanjem, zaštitom od pregnječenja prstiju, zaptivnom gumom, sistemom protiv pucanja sajle i opruge. Modeli panela ‐ motiv sa linijama !!!
*** Cena je bazirana na NL HORIZONTAL sistem okova sa jednom ili duplom vodilicom ***
Širina 2500
Visina
546 €
2000
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3850
4000
4200
4350
4500
4700
4850
5000
559 €
574 €
588 €
603 €
616 €
634 €
648 €
664 €
675 €
685 €
695 €
705 €
751 €
796 €
841 €
869 €
898 €
920 €
940 €
964 €
2100
565 €
578 €
594 €
609 €
625 €
640 €
658 €
673 €
689 €
701 €
711 €
723 €
733 €
780 €
828 €
873 €
899 €
930 €
955 €
978 €
1,000 €
2200
584 €
599 €
615 €
631 €
648 €
664 €
683 €
698 €
716 €
728 €
739 €
749 €
759 €
809 €
858 €
904 €
933 €
964 €
2300
604 €
619 €
635 €
654 €
673 €
689 €
708 €
724 €
743 €
755 €
768 €
778 €
788 €
840 €
891 €
936 €
965 €
999 €
2400
625 €
641 €
658 €
676 €
698 €
714 €
734 €
751 €
769 €
781 €
796 €
806 €
816 €
870 €
924 €
2500
645 €
664 €
681 €
701 €
723 €
739 €
761 €
778 €
796 €
810 €
825 €
835 €
846 €
901 €
958 €
1,003 € 1,035 € 1,075 € 1,104 € 1,130 € 1,155 €
2600
666 €
686 €
704 €
726 €
746 €
764 €
788 €
805 €
825 €
840 €
854 €
864 €
876 €
933 €
993 €
1,038 € 1,070 € 1,114 € 1,143 € 1,170 € 1,196 €
2700
689 €
710 €
726 €
751 €
771 €
790 €
815 €
834 €
854 €
869 €
885 €
895 €
908 €
965 €
1,029 € 1,073 € 1,108 € 1,155 € 1,184 € 1,211 € 1,238 €
2800
711 €
733 €
751 €
775 €
799 €
816 €
844 €
863 €
885 €
898 €
916 €
926 €
939 €
999 €
1,066 € 1,108 € 1,146 € 1,196 € 1,225 € 1,253 € 1,281 €
2900
734 €
758 €
775 €
800 €
825 €
846 €
873 €
891 €
916 €
926 €
946 €
958 €
3000
758 €
781 €
803 €
825 €
851 €
875 €
901 €
920 €
946 €
959 €
978 €
988 €
3100
781 €
806 €
829 €
851 €
879 €
904 €
930 €
951 €
980 €
3200
806 €
831 €
856 €
879 €
908 €
933 €
961 €
984 €
993 €
3300
831 €
856 €
883 €
908 €
936 €
964 €
3400
856 €
883 €
910 €
936 €
965 €
994 €
993 €
993 €
970 €
1,015 € 1,038 €
1,000 € 1,035 € 1,064 € 1,091 € 1,116 €
1,031 € 1,104 € 1,145 € 1,186 € 1,238 € 1,269 € 1,295 € 1,326 €
1,000 € 1,066 € 1,140 € 1,181 € 1,228 € 1,281 € 1,311 € 1,339 € 1,371 €
1,009 € 1,019 € 1,034 € 1,104 € 1,180 € 1,219 € 1,269 € 1,326 € 1,358 € 1,384 € 1,419 €
1,025 € 1,041 € 1,053 € 1,066 € 1,140 € 1,219 € 1,259 € 1,311 € 1,371 € 1,403 € 1,429 € 1,466 €
1,016 € 1,048 € 1,060 € 1,075 € 1,088 € 1,101 € 1,180 € 1,260 € 1,298 € 1,355 € 1,419 € 1,450 € 1,476 € 1,514 €
1,023 € 1,053 € 1,083 € 1,095 € 1,110 € 1,123 € 1,136 € 1,219 € 1,301 € 1,336 € 1,400 € 1,466 € 1,500 € 1,524 € 1,561 €
Doplate:
Cene iz cenovnika su date za model
panela sa linijama i u bojama:
Bela RAL 9010, Siva RA L 9006
Braon RAL 8014
Zelena RAL 6009 +5%
970 €
990 €
1,028 € 1,053 € 1,076 €
Pe{ačka vrata sa automatom
Ukopavajući prozor 452x302
Ukopavajući prozor 607x302
Ukopavajući prozor 625x320
+ 300€
+ 37.50€
+ 50.00€
+ 50.00€
Brava za deblokadu motora
kada nema pomoćnog ulaza
Spoljna brava sa ključem
Čekrk sa redukcijom 4:1
Redukcija za bo~ne motore
SPA 6- Prihvatna ruka
+ 58.75€
+ 56.25€
+ 81.25€
+ 63.00€
+ 10.65€
Panorama panel po 1m² sa duplom ispunom od termo pleksiglasa (3mm+16mm+3mm) + 72€
Podkonstrukcija nije uključena u cenu.
Cena podkonstrukcijskih cevi:
80x40 mm
100x40 mm
120x40 mm
8,00 € / m
10,00 € / m
12,00 € / m
4
H
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0.5
DOORHAN
SECTIONAL
500
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
BENINCA
JIM 3
KEN3R.I
BENINCA
JIM 4
KEN4R.I
BENINCA
VN.S 40
VN.M20 / 40
BENINCA
VN.MT 20 / 40
BENINCA
VN.MT40V
NICE
SPIDO
NICE
SPIDER
NICE
TOM-S 70
NICE
TOM-S 100E
TOM-S 100M
MARANTEC
STA 1-12-19
MARANTEC
COMFORT 220.2
DOORHAN
SECTIONAL
1200
MARANTEC
COMFORT 252.2
L
MARANTEC
STA 1-10-24
5
[ifra
53531
Naziv artikla
SECTIONAL500 - uređaj za otv./zatv. segmentnih vrata daljinskom komandom do 2,4m visine - bez produžetka letve
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
132.00€
155.76€
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
187.50€
221.50 €
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
212.50€
250.75€
Komplet sadrži: Plafonski motor SECTIONAL500, SK 3300 {inu i 1 daljinski upravljač.
Opis motora:Motor za garažna vrata sa integrisanom centralom i resiverom, napajnje iz
mreze 230Vac, snaga 150W, pritisak 500N, 7.8m/min, napajanje pogonskog motora
24Vdc, motor je za vrata do 8m2
Opis integrisane centrale:
Napajnanje centrale je preko tranformatora 24Vac, centrala može da memoriše 14
daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 240sec, integrisan enkoder
osetljivosti (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da otvara vrata) sa
jednostavnim pode{avanjem. Ulaz/Izlaz: Fotoćelije,Taster,Taster-Ključ.
[ifra
53500
Naziv artikla
JM.3 set C.3 - motor za segmentna vrata, 600N sa PTC.3 {inom visine do 2,5m - 9m2
Komplet sadrži: Plafonski motor JIM 3, PTC 3 {inu i 2 TO.GO2 daljinska upravljača.
Opis motora:
Motor za garažna vrata sa integrisanom centralom i resiverom, napajnje iz mreže
230Vac, snaga 140W, pritisak 600N, 9.8m/min (u sporom hodu) i 13.1m/min (u
normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 5.9Kg.
Opis CP.J3 integrisane centrale:
Napajanje centrale je preko tranformatora 24Vac, centrala
može da memori{e 64 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec,
integrisan enkoder (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da otvara vrata)
sa jednostavnim pode{avanjem. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W,
Fotoćelije,Taster,Taster-Ključ.
[ifra
53501
Naziv artikla
JM.3 set CL.4 - motor za segmentna vrata, 600N sa PTCL.4 {inom visine do 3,5m - 9m2
Komplet sadrži: Plafonski motor JIM 3, PTCL.4 {inu I 2TO.GO2 daljinska upravljača
.
Opis motora: Motor za garažna vrata sa integrisanom centralom i resiverom, napajanje iz
mreže 230Vac, snaga 140W, pritisak 600N, 9.8m/min (u sporom hodu) i 13.1m/min (u
normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 5.9Kg.
Opis CP.J3 integrisane centrale:
Napajanje centrale je preko tranformatora 24Vac, centralamože da memor šie
64 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec,
integrisan enkoder (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da
otvara vrata) sa jednostavnim pode{avanjem. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W,
Fotoćelije,Taster,Taster-Ključ.
Napomena: Eventualne doplate ( veći broj daljinaca, fotoćelije ) možete pogledati na poslednjoj strani cenovnika
6
[ifra
53505
Naziv artikla
KEN3.RI set N - motor za segmentna vrata, 600N sa PTN {inom visine do 2,5m - 9m2
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
296.25€
350.00€
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
207.50€
362.85€
Sadrža j kompleta:Plafonski motor KEN3.RI, PTN {ina i 1 TO.GO2 daljinski upravljač.
Opismotora:Plafonski motor za garažna sa integrisanom centralom i resiverom, napajnje iz
mreze 230Vac, snaga 140W, pritisak 600N, 5.1 m/min (u sporom hodu) i 8.0 m/min (u
normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 5.9Kg.
Opis CP.K3 integrisane centrale:
Napajanje centrale je preko tranformatora 24Vac,centrala može da memori{ e 64 daljinaca,
opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec,integrisan enkoder prilikom nailaska na
prepreku motor staje i počinje da otvara vrata) sadjenos t av n i m
p o d e {avanjem.
Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W,Fotoćelije, Step-by-step, Otvaranje, Zatvaranje,
Korak po Korak ulaz, Prinudni STOP, DAS ulaz 8.2K
za sigurnosnu gumu, 2ch komandni izlaz (relejni).
[ifra
53506
Naziv artikla
KEN3.RI set L- motor za segmentna vrata, 600N sa PTL {inom visine do 3,5m - 9m2
Sadrža j kompleta:Plafonski motor KEN3.RI, PTL {ina I 1 TO.GO2 daljinski upravljač.
Opismotora: Plafonski motor za garažna sa integrisanom centralom i resiverom, napajanje
mreze 230Vac, snaga 140W, pritisak 800N, 5.1 m/min (u sporom hodu) i 8.0 m/min (u
normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 5.9Kg.
Opis CP.K3 integrisane centrale:
Napajnanje centrale je preko tranformatora 24Vac, centrala
može da memori{e 64 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec,
integrisan enkoder osetljivosti (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da
otvara vrata)sa jednostavnim pode{avanjem. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W,
Fotoćelije, Korak po Korak ulaz, Otvaranje, Zatvaranje, DAS ulaz 8.2Kza sgiurnosnu
gumu.
[ifra
53509
55153
Naziv artikla
SPIDO set - motor za segmentna vrata, 650N sa letvom, risiverom i daljinskim upravljač.visine do 2,5m
SPA21 -{ina 1 m sa lancem - produžetak letve motora do 3,4 metara visine vrata
Cena
162.50 €
31,50 €
Cena sa PDV-om
191.75 €
37,17 €
Komplet sadrži: MotorSP 6000,letvu sa lancem, i 1 daljinski upravljačFLO2R-S.
Opis Motora: Plafonski motor za garažna vrata do 2,5m visine, integrisanom centralom i
ugrađenim resiverom SMXI, napajnje iz mreze 230Vac, snaga 150W, pritisak 650N,
0.15 m/s , napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 12Kg (kompleta).Opis
SPA40 integrisane centrale:Napajnanje centrale je preko tranformatora 24Vac, opcija
automatskog zatvaranja od 1sec do 250sec, integrisan enkoder osetljivosti (prilikom
nailaska na prepreku motor počne da otvara vrata) sa jednostavnim podešavanjem.
Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W, Fotoćelije,Taster prekidač( Ključ), Prinudni
STOP. SMXI resiver može da memori{e do 256 daljinskih upravljača sa rotirajućim
kodom.
Napomena: Eventualne doplate ( veći broj daljinaca, fotoćelije ) možete pogledati na poslednjoj strani cenovnika
7
[ifra
53533
Naziv artikla
SPIN 21KCE set - motor za segmentna vrata, 650N sa risiverom SMXI I 1 daljinski upravljačFLO2 R-S - 9m2
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
162.50
. €
191.75
. €
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
243.75€
287.63€
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
268.75€
317.13€
Komplet sadrži: MotorSN6021, trodelnu letvu, centralu sa risiverom SMXI i daljinski FLO2R-S
Opis Motora:Plafonski motor za garažna vrata do 2,5m visine, integrisanom centralom i
ugrađenim resiverom SMXI, napajanje iz mreze 230Vac, snaga 250W, potisak 650N,
12 m/min , napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 14Kg (kompleta).Opis
SNA4 integrisane centrale:Napajanje centrale je preko tranformatora 24Vac, opcija
automatskog zatvaranja od 1sec do 250sec, integrisan enkoder (prilikomnailaska na
prepreku motor počne da otvara vrata) sa jednostavnim pode{avanjem.
Ulaz/Izlaz: Signalna lampa LUCYB, Fotoćelije,Taster,Taster-Ključ, Prinudni
STOP. SMXI resiver može da memori{e do 256 daljinskih upravljača sa rotirajućim
kodom.
[ifra
53502
Naziv artikla
JM.4 set C.3 - motor za segmentna vrata, 1200N sa PTC.3šinom visine do 2,5m - 16m2
Komplet sadrži: Plafonski motor JIM 4, PTC.3 {inu i 2TO.GO2 daljinska upravljača
.
Opis motora:
Motor za garažna vrata sa integrisanom centralom i resiverom, napajanje iz mreze
230Vac, snaga 220W, pritisak 1200N, 9.8m/min (u sporom hodu) i 13.1m/min (u
normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 5.9Kg.
Opisintegrisane centrale:Napajanje centrale je preko tranformatora 24Vac, centrala može
da memoriše 64 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec, integrisan
enkoder (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da otvara vrata)
sa jednostavnim pode{avanjem preko displeja. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W,
Fotoćelije,Taster,Taster-Ključ, P rinudni STOP.
[ifra
53503
Naziv artikla
JM.4 set CL.4 - motor za segmentna vrata, 1200N sa PTCL.4šinom visine do 3,5m - 16m2
Komplet sadrži: Plafonski motor JIM 4, PTCL.4 {inu i 2TO.GO2 daljinska upravljača
.
Opis motora:
Motor za garažna vrata sa integrisanom centralom i resiverom, napajnje iz mreze
230Vac, snaga 220W, pritisak 1200N, 9.8m/min (u sporom hodu) i 13.1m/min (u
normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, te`ina motora 5.9Kg.
Opisintegrisane centrale:Napajanje centrale je preko tranformatora 24Vac, centrala može
da memori{e 64 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec, integrisan
enkoder (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da otvara vrata)
sa jednostavnim pode{avanjem preko displeja. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W,
Fotoćelije,Taster,Taster-Ključ, P rinudni STOP.
Napomena: Eventualne doplate ( veći broj daljinaca, fotoćelije ) možete pogledati na poslednjoj strani cenovnika
8
[ifra
53507
Naziv artikla
KEN4.RI set N - motor za segmentna vrata, 1200N sa PTNšinom visine do 2,5m - 16m2
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
315.00€
371.70€
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
326.25€
384.98€
Cena
Cena sa PDV-om
327.50€
31.50 €
386.45€
37.17 €
Sadrža j kompleta:Plafonski motor KEN4.RI, PTNšina i 1TO.GO2 daljinski upravljač
.
Opis motora:
Plafonski motor za garažna sa integrisanom centralom i resiverom, napajanje iz
mreze 230Vac, snaga 220W, pritisak 1200N, 5.1 m/min (u sporom hodu) i 8.0 m/min (u
normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 5.9Kg.Opis
CP.K4 integrisane centrale:Napananje centrale je preko tranformatora 24Vac, centrala
može da memoriše 64 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec,
integrisan enkoder osetljivosti (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da
otvara vrata)sa jednostavnim podešavanjem. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W,
Fotoćelije, Step-by-step ulaz, Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, DAS ulaz 8.2K
za sigurnosnu gumu, 2ch komandni izlaz (relejni).
[ifra
53508
Naziv artikla
KEN4.RI set L- motor za segmentna vrata, 1200N sa PTLšinom visine do 3,5m - 16m2
Sadrža j kompleta:Plafonski motor KEN4.RI, PTL šina i 1 TO.GO2 daljinski upravljač.
Opis motora:
Plafonski motor za garažna sa integrisanom centralom i resiverom, napajanje iz
mreze 230Vac, snaga 220W, pritisak 1200N, 5.1 m/min (u sporom hodu) i 8.0 m/min (u
normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 5.9Kg.Opis
CP.K4 integrisane centrale:Napananje centrale je preko tranformatora 24Vac, centrala
može da memoriše 64 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec,
integrisan enkoder osetljivosti (
otvara vrata)
Fotoćelije, Step-by-step ulaz, Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, DAS ulaz 8.2K
za sigurnosnu gumu, 2ch komandni izlaz (relejni).
[ifra
53529
55153
Naziv artikla
SPIDER set - motor sa integrisanom centralom, risiverom i 1 daljinac FLO2, do 2,4m visine - 16m2
SPA21 -{ina 1 m sa lancem - produžetak letve motora do 3,4 metara visine vrata
Komplet sadrži: MotorSp6100 i trodelnu letvu, centralu sa integrisanim resiverom i 1
daljinski upravljačFLO2.
Opis Motora:Plafonski motor za garažna vrata do 2,5m visine, integrisanom centralom i
integrisanim resiverom za FLO daljnce, napajanje iz mreze 230Vac, snaga 360W, pritisak
1000N, 0.135 m/s , napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 14Kg (kompleta).
Opis SPA30 integrisane centrale:Napajanje centrale je preko tranformatora 24Vac,
opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 250sec, integrisan enkoder osetljivosti
(prilikom nailaska na prepreku motor počne da otvara vrata ) sa jednostavnim
pode{avanjem. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W, Fotoćelije,T aster prekidač (Ključ),
Prinudni STOP.
Napomena: Eventualne doplate ( veći broj daljinaca, fotoćelije ) možete pogledati na poslednjoj strani cenovnika
9
[ifra
53532
Naziv artikla
Cena bez PDV-a
SECTIONAL1200 - uređaj za otv./zatv. segment. vrata sa integr.centr. i risiv.1200N, daljinski upravljačem i SK 4600 {inom 220.00€
Cena sa PDV-om
259.60€
Komplet sadrži: Plafonski motor SECTIONAL1200, SK 4600 {inu i 1 daljinski upravljač
sa držačem za zid.
Opis motora: Motor za garažna vrata sa integrisanom centralom i
resiverom, napajanje iz mreze 230Vac, snaga 300W, potisak 1200N, 7.8m/min, napajanje
pogonskog motora 24Vdc, motor je za vrata do 16m2
Opis integrisane centrale:
Napajanje centrale je preko tranformatora 24Vac, centrala može da memori{e do 14
daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 240sec, integrisan enkoder
(prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da otvara vrata) sa
jednostavnim podešavanjem. Ulaz/Izlaz: Fotoćelije,Taster,Taster-Ključ.
[ifra
53518
Naziv artikla
SUMO 2000VV set - bočni industrijski motor do 15m2 sa centralomA924
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
612.50€
722.75€
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
487.50€
575.25€
Komplet sadrži: Motor SU2000VVi centraluA924
.
Opis Motora: Bočni motor za garažna vrata od 10m2 do15m2, napajanje motora
24Vdc, snaga 500W, obrtni moment 46Nm, 42 obrtaja/min., težina motora 10.5Kg,
U slučaju nestanka struje moguća je deblokada motora kanapom.
OpisA924 centrale
za kontrolu jednosmernih motora sa magnetnim enkoderom, opcija automatskog zatvaranja,
delimičnim otvaranjem, konektor za FLOX resiver. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V
25W, 2 ulaza za fotoćelije, krajnje pozicije određuje enkoderom, Step-by-step ulaz
(otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, PED ulaz za
delimično otvaranje, DAS ulaz za sigurnosnu gimu 8.2K.
Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vr{i se doplata za risiver FLOXI-2R i daljince FLO2R-S, FLO4R-S, ONE2 i ONE4
Maska centrale sa tasterima: PUL
Fotoćelije: MOF
[ifra
53513
Naziv artikla
VN.S20 set - bočni industrijski motor, monofazni sa centralomTHINK-P
Komplet sadrž:i motor VN.S 20 I centralaT HINK-P.
Opis Motora:monofazni motor sa integ risanim krajnjim prekidačima, sa polugom i
kanapima u slućaju rućnog podizanja i spu{tanja, termičkom za{titom od pregrevanja,
za{titom prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medju vremenu motor dobije
napajanje), odnos pogonske osovine i osovine za krajnje prekidače 1/20, Napajanje
motora 230Vac, snaga 600W, obrtni moment 90Nm, 24 obr./min., težina motora 15Kg,
2.5m dužina kanapa za blokadu i deblokadu motora.
Opis THINK-Pcentrale
Centrala za kontrolu mono i trofaznih motora (podesivo), sa LCD displejom za programiranje
centrale i indikaciju gre{aka, opcija automatskog zatvaranja od 1 sec do 240 sec, delimičnim
otvaranjem, ispitivanje faza (u slučaju da jedna od 3 fazi nema centrala će to pokazati na
ulaz za krajnje prekidače, Step-by-step ulaz (otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje,
Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vr{i se doplata za risiver RR.2WIV i daljince TO.GO2 i TO.GO4, T2WV i T4WV, IO GRAY i IO COLOURS
Fotoćelije : FTC.S, PUPILLA, PUPILLA.B
Napomena: Eventualne doplate ( veći broj daljinaca, fotoćelije ) možete pogledati na poslednjoj strani cenovnika
10
[ifra
53517
Naziv artikla
VN.M20 set - bočni industrijski motor do 25m2 sa centralomTHINK-P
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
487.50€
575.25€
Komplet sadrži: motor VN.M 20 I centralaT HINK-P.
Opis Motora:Monofazni asihroni motor sa integ risanim krajnjim prekidačima, sa
lancem za ručno podizanje i spuštanje, termičkom zaštitom od pregrevanja, zaštitom
prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medju vremenu motor dobije napajanje),
odnos pogonske osovine i osovine za krajnje prekidače 1/20 , napajanje motora 230Vac,
snaga 600W, obrtni moment 90Nm, 24 obr./min., težina motora 15Kg, 2.5m dužina lanca
za ručno podizanje/spuštanje.Opis THINK-Pcentrale
Centrala za kontrolu monofaznih i trofaznih motora (podesivo), sa LCD displejom za
programiranje centrale i indikaciju grešaka, opcija automatskog zatvaranja od 1 sec do
240 sec, delimičnim otvaranjem, ispitivanje faza (u slučaju da jedna od 3 fazi nema
centralaće to pokazati na LCD displeju), konektor za RR2WIV resiver. Ulaz/Izlaz:
Signalan lampa 230V 40W, 4 ulaza za Fotoćelije, ulaz za krajnje prekidače, Korak-pokorak ulaz(otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, PED ulaz
za delimično otvaranje, DAS ulaz za sigurnosnu gimu 8.2K.
Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vr{i se doplata za risiver RR.2WIV i daljince TO.GO2 i TO.GO4, T2WV i T4WV, IO GRAY i IO COLOURS
Fotoćelije: FTC.S, PUPILLA, PUPILLA.B
[ifra
53510
Naziv artikla
VN.M40 set - bočni industrijski motor do 25m2 sa centralomTHINK-P
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
487.50€
575.25€
Komplet sadrž:i motor VN.M 20 I centralaT HINK-P.
Opis Motora:monofazni motor sa integ risanim krajnjim prekidačima, sa polugom i
kanapima u slućaju rućnog podizanja i spuštanja, termičkom zaštitom od pregrevanja,
zaštitom prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medju vremenu motor dobije
napajanje), odnos pogonske osovine i osovine za krajnje prekidače 1/20, Napajanje
motora 230Vac, snaga 600W, obrtni moment 90Nm, 24 obr./min., težina motora 15Kg,
2.5m dužina kanapa za blokadu i deblokadu motora.
Opis THINK-Pcentrale
Centrala za kontrolu monofaznih i trofaznih motora (podesivo), sa LCD displejom za
programiranje centrale i indikaciju grešaka, opcija automatskog zatvaranja od 1 sec do
240 sec, delimičnim otvaranjem, ispitivanje faza (u slučaju da jedna od 3 fazi nema
centralaće to pokazati na LCD displeju), konektor za RR2WIV resiver. Ulaz/Izlaz:
Signalan lampa 230V 40W, 4 ulaza za Fotoćelije, ulaz za krajnje prekidače, Korak-pokorak ulaz(otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, PED ulaz
za delimično otvaranje, DAS ulaz za sigurnosnu gimu 8.2K.
Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vr{i se doplata za risiver RR.2WIV i daljince TO.GO2 i TO.GO4, T2WV i T4WV, IO GRAY i IO COLOURS
Fotoćelije: FTC.S, PUPILLA, PUPILLA.B
[ifra
53521
Naziv artikla
TOM-S 70Nm - bočni industrijski motor sa kurblom i centralomTM1SPUL, za segmentna vrata - 25m2
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
807.50€
952.85€
Komplet sadrži: Motor TMS07020SKE, centraluTM1SPUL, kartice C2,C4 i kabal
TM1CE5
.
Opis Motora: Monofazni asihroni motor sa integrisanim enkoderom za krajnje
pozicije, sa palicom za ručno podizanje i spu{tanje, termičkom za{titom od pregrevanja,
za{titom prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medju vremenu motor dobije
napajanje), Napajanje motora 230Vac, snaga 370W, obrtni moment 70Nm, 20 obr./min.
Opis TM1SPUL centrale za kontrolu monofaznih motorasa enkoderom za krajnje
pozicije, centrala sadrži ugradjene kartice C2 i C4. Ulaz/Izlaz: ulaz za Fotoćelije, ulaz za
enkoder, Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP.
Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vr{i se doplata za risiver FLOXI-2R i daljince FLO2R-S, FLO4R-S, ONE2 i ONE4
Fotoćelije: MOF
Napomena: Eventualne doplate ( veći broj daljinaca, fotoćelije ) možete pogledati na poslednjoj strani cenovnika
11
[ifra
53519
Naziv artikla
SUMO 2000V set - bočni industrijski motor do 25m2 sa centralomA924
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
612.50€
722.75€
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
487.50€
575.25€
Komplet sadrži: Motor SU 2000V I centralu A924.
Opis Motora:Bočni motor za garažna vrata od 10m2 do 25m2, napajanje motora
24Vdc, snaga 500W, obrtni moment 82Nm, 23.5 obrtaja/min., težina motora 10.5Kg,
odbravljivanje motora pomoću kanapa u slučaju nestanka struje.
Opis A924 centrale:
za kontrolu jednosmernih motora sa magnetnim enkoderom, opcija automatskog zatvaranja,
delimičnim otvaranjem, konektor za FLOX resiver. Ulaz/Izlaz: Signalan lampa 24V
25W, 2 ulaza za Fotoćelije, krajnje pozicije određuje pomoću enkodera, Korak-po-korak
ulaz (otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, PED ulaz za
delimično otvaranje, DAS ulaz za sigurnosnu gimu 8.2K.
Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vrši se doplata za risiver FLOXI-2R i daljince FLO2R-S, FLO4R-S, ONE2 i ONE4
Maska centrale sa tasterima: PUL
Fotoćejle
i: MOF
[ifra
53516
Naziv artikla
VN.MT20 set - bočni industrijski motor do 30m2 sa centralomTHINK-P
Komplet sadrži: motor VN.MT20 I centrala THINK-P.
Opis Motora:Trofazni asihroni motor sa integrisanim krajnjim prekidačima, sa lancem
za ručno podizanje i spu{tanje, termičkom za{titom od pregrevanja, za{titom prilikom
ručnog podizanja (u slučaju da u medjuvremenu motor dobije napajanje), odnos
pogonske osovine i osovine za krajnje prekidače 1/20 , napajanje motora 400Vac, snaga
700W, obrtni moment 105Nm, 24 obr./min., težina motora 15Kg, 2.5m dužina lanca za
ručno podizanje/spu{tanje.Opis THINK-P centrale
Centrala za kontrolu monofaznih i trofaznih motora (podesivo), sa LCD displejem za
programiranje centrale i indikaciju gre{aka, opcija automatskog zatvaranja od 1 sec do
240 sec, delimičnim otvaranjem, ispitivanje faza (u slučaju da jedna od 3 fazi nema
centralaće to pokazati na LCD displeju), konektor za RR2WIV resiver. Ulaz/Izlaz:
Signalan lampa 230V 40W, 4 ulaza za Fotoćelije, ulaz za krajnje prekidače, Korak-pokorak ulaz(otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, PED ulaz
za delimično otvaranje, DAS ulaz za sigurnosnu gimu 8.2K.
Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vršI se doplata za risiver RR.2WIV i daljince TO.GO2 i TO.GO4, T2WV i T4WV, IO GRAYi IO COLOURS
Fotoćelije : FTC.S, PUPILLA, PUPILLA.B
[ifra
53511
Naziv artikla
VN.MT40 set - bočni industrijski motor do 30m2 sa centralomTHINK-P
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
487.50€
575.25€
Komplet sadrži: motor VN.MT40 I centrala T HINK-P.
Opis Motora:Trofazni asihroni motor sa integrisanim krajnjim prekidačima, sa lancem
za ručno podizanje i spu{tanje, termičkom za{titom od pregrevanja, za{titom prilikom
ručnog podizanja (u slučaju da u medjuvremenu motor dobije napajanje), odnos
pogonske osovine i osovine za krajnje prekidače 1/40 , napajanje motora 400Vac, snaga
700W, obrtni moment 105Nm, 24 obr./min., težina motora 15Kg, 2.5m dužina lanca za
ručno podizanje/spu{tanje.Opis THINK-P centrale
Centrala za kontrolu monofaznih i trofaznih motora (podesivo), sa LCD displejom za
programiranje centrale i indikaciju gre{aka, opcija automatskog zatvaranja od 1 sec do
240 sec, delimičnim otvaranjem, ispitivanje faza (u slučaju da jedna od 3 fazi nema
centralaće to pokazati na LCD displeju), konektor za RR2WIV resiver. Ulaz/Izlaz:
Signalan lampa 230V 40W, 4 ulaza za Fotoćelije, ulaz za krajnje prekidače, Korak-pokorak ulaz(otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, PED ulaz
za delimično otvaranje, DAS ulaz za sigurnosnu gimu 8.2K.
Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vr{i se doplata za risiver RR.2WIV i daljince TO.GO2 i TO.GO4, T2WV i T4WV, IO GRAY i IO COLOURS
Fotoć elije: FTC.S, PUPILLA, PUPILLA.B
Napomena: Eventualne doplate ( veći broj daljinaca, fotoćelije ) možete pogledati na poslednjoj strani cenovnika
12
[ifra
53522
Naziv artikla
TOM-S 100Nm E - bočni industrijski motor sa centralom TMKITEA, za segmentna vrata - 35m2
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
856.25€
1010.38€
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
837.50€
988.25€
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
768.75€
907.13€
Komplet sadrži: Motor TMS100 24KCE, set TMKITEA(centralaTM2TLE,TMF
fotoćelije, spiralni kabal TMSC16,TMBOX razvodna kutija,TM1CE5 kabal i kabal sa
trofaznom industrijskom vilju{kom 16A TMC EE).
Opis Motora: Trofazni motor sa integrisanim enkoderom za krajnje pozicije, sa
š
lancem za ručno podizanje I sputš{anje, termičkom za{titom od pregrevanja, za{titom
prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medjuvremenu motor dobije napajanje),
Napajanje motora 400Vac, snaga 370W, obrtni moment 100Nm, 24 obr./min.Opis
TM2TLE centrale za kontrolu trofaznih motora, centrala je za motore sa enkoderom za
krajnje pozicije ima opciju za automatsi rad i polu automatski rad. Ulaz/Izlaz: ulaz za
Fotoćelije, ulaz za enkoder, Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, DAS ulaz za
sigurnosnu gimu 8.2K.
[ifra
53523
Naziv artikla
TOM-S 100Nm M - bočni industrijski motor sa centralom TMKITMA, za segmentna vrata - 35m2
Sadržaj kompleta:Motor TMS10024TCM, set TMKITMA (centralaTM1T PUL,
spiralni kabalTMS C16,TMBOX razvodna kutija,TM1 C E5 kabal i kabal sa trofaznom
industrijskom vilju{kom 16A TMC EE).
Opis Motora:trofazni motor sa integ risanim krajnjim prekidačima za pozicije, sa
lancem za ručno podizanje i spu{tanje, termičkom za{titom od pregrevanja, za{titom
prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medjuvremenu motor dobije napajanje),
napajanje motora 400Vac, snaga 370W, obrtni moment 100Nm, 24 obr./min.Opis
TM1TPUL centrale za kontrolu trofaznih motora, centrala je za motore sa prekidačima
za krajnje pozicije. Ulaz/Izlaz: ulaz za Fotoćelije, Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP.
[ifra
53512
Naziv artikla
VN.MT40V set - bočni industrijski motor do 40m2 sa centralomTHINK-P
Komplet sadrži: motor VN.MT40V I centralaTH INK-P.
Opis Motora:Trofazni asihroni motor sa integrisanim krajnjim prekidačima, sa lancem
za ručno podizanje i spu{tanje, termičkom za{titom od pregrevanja, za{titom prilikom
ručnog podizanja (u slučaju da u medjuvremenu motor dobije napajanje), odnos
pogonske osovine i osovine za krajnje prekidače 1/40 , napajanje motora 400Vac, snaga
900W, obrtni moment 185Nm, 24 obr./min., težina motora 15Kg, 2.5m dužina lanca za
ručno podizanje/spu{tanje.Opis THINK-P centrale:
Centrala za kontrolu monofaznih i trofaznih motora (podesivo), sa LCD displejem za
programiranje centrale i indikaciju gre{aka, opcija automatskog zatvaranja od 1 sec do
240 sec, delimičnim otvaranjem, ispitivanje faza (u slučaju da jedna od 3 fazi nema
centralaće to pokazati na LCD displeju), konektor za RR2WIV resiver. Ulaz/Izlaz:
Signalan lampa 230V 40W, 4 ulaza za Fotoćelije, ulaz za krajnje prekidače, Korak-pokorak ulaz (otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, PEDulaz
za delimično otvaranje, DAS ulaz za sigurnosnu gimu 8.2K.
Napomena: Eventualne doplate ( veći broj daljinaca, fotoćelije ) možete pogledati na poslednjoj strani cenovnika
13
PREMIUM SEGMENTNA VRATA
Cene su date bez PDV-a
15.05.20.12
VP cenovnik INDUSTRIJSKIH segmentnih vrata (sa montažom) ‐ Osnovni sklop, bez pešačkih vrata, prozorčića i pogonskog mehanizma, sa panelima I klase
duplim falcom, ojačanjem, zaštitom od pregnječenja prstiju, zaptivnom gumom, sistemom protiv pucanja sajle i opruge. Modeli panela ‐ motiv sa linijama !!!
*** Cena je bazirana na NL HORIZONTAL sistem okova sa jednomvodilicom (za HL VERTICAL ide doplata) ***
Širina 4000 4100
4200 4300 4400
4500 4600
4700 4800 4900
5000
5100 5200 5300 5400
5500
5600 5700 5800 5900
6000
Visina
3500 1,634 € 1,675 € 1,715 € 1,755 € 1,798 € 1,834 € 1,869 € 1,905 € 1,943 € 1,981 € 2,021 € 2,061 € 2,103 € 2,111 € 2,124 € 2,133 € 2,145 € 2,190 € 2,235 € 2,280 € 2,325 €
3600
1,681 € 1,723 € 1,765 € 1,805 € 1,848 € 1,884 € 1,919 € 1,955 € 1,995 € 2,033 € 2,076 € 2,116 € 2,156 € 2,169 € 2,180 € 2,193 € 2,206 € 2,251 € 2,299 € 2,346 € 2,391 €
3700
1,729 € 1,770 € 1,815 € 1,855 € 1,898 € 1,934 € 1,969 € 2,008 € 2,050 € 2,088 € 2,130 € 2,171 € 2,211 € 2,225 € 2,238 € 2,251 € 2,269 € 2,314 € 2,364 € 2,413 € 2,459 €
3800
1,776 € 1,819 € 1,865 € 1,905 € 1,948 € 1,985 € 2,021 € 2,059 € 2,104 € 2,143 € 2,185 € 2,228 € 2,269 € 2,285 € 2,296 € 2,311 € 2,333 € 2,378 € 2,428 € 2,483 € 2,528 €
3900
1,824 € 1,869 € 1,914 € 1,955 € 2,000 € 2,038 € 2,074 € 2,111 € 2,159 € 2,198 € 2,240 € 2,285 € 2,325 € 2,344 € 2,356 € 2,373 € 2,396 € 2,441 € 2,494 € 2,551 € 2,596 €
4000
1,874 € 1,919 € 1,964 € 2,008 € 2,053 € 2,090 € 2,126 € 2,164 € 2,214 € 2,254 € 2,294 € 2,341 € 2,385 € 2,404 € 2,418 € 2,435 € 2,460 € 2,508 € 2,563 € 2,620 € 2,665 €
4100
1,926 € 1,971 € 2,016 € 2,059 € 2,104 € 2,143 € 2,180 € 2,219 € 2,269 € 2,311 € 2,351 € 2,399 € 2,444 € 2,465 € 2,480 € 2,496 € 2,525 € 2,575 € 2,631 € 2,689 € 2,736 €
4200
1,979 € 2,024 € 2,069 € 2,111 € 2,156 € 2,195 € 2,235 € 2,273 € 2,323 € 2,368 € 2,409 € 2,459 € 2,504 € 2,528 € 2,544 € 2,558 € 2,589 € 2,641 € 2,700 € 2,758 € 2,808 €
4300
2,031 € 2,076 € 2,121 € 2,164 € 2,209 € 2,249 € 2,290 € 2,328 € 2,378 € 2,425 € 2,465 € 2,518 € 2,563 € 2,589 € 2,608 € 2,623 € 2,653 € 2,708 € 2,769 € 2,829 € 2,879 €
4400
2,085 € 2,128 € 2,174 € 2,216 € 2,261 € 2,304 € 2,344 € 2,383 € 2,433 € 2,483 € 2,523 € 2,578 € 2,625 € 2,650 € 2,673 € 2,689 € 2,720 € 2,774 € 2,839 € 2,898 € 2,950 €
4500
2,140 € 2,183 € 2,228 € 2,270 € 2,316 € 2,359 € 2,399 € 2,436 € 2,486 € 2,539 € 2,579 € 2,636 € 2,686 € 2,713 € 2,736 € 2,755 € 2,786 € 2,843 € 2,908 € 2,966 € 3,021 €
4600
2,195 € 2,238 € 2,283 € 2,325 € 2,370 € 2,413 € 2,454 € 2,494 € 2,541 € 2,596 € 2,639 € 2,696 € 2,748 € 2,774 € 2,798 € 2,821 € 2,853 € 2,911 € 2,976 € 3,035 € 3,093 €
4700
2,249 € 2,293 € 2,338 € 2,380 € 2,425 € 2,468 € 2,508 € 2,551 € 2,596 € 2,650 € 2,698 € 2,755 € 2,810 € 2,836 € 2,863 € 2,888 € 2,919 € 2,981 € 3,045 € 3,104 € 3,164 €
4800
2,304 € 2,346 € 2,391 € 2,435 € 2,480 € 2,523 € 2,565 € 2,608 € 2,653 € 2,708 € 2,760 € 2,816 € 2,871 € 2,900 € 2,929 € 2,958 € 2,988 € 3,050 € 3,114 € 3,175 € 3,238 €
4900
2,359 € 2,401 € 2,446 € 2,489 € 2,534 € 2,578 € 2,623 € 2,665 € 2,710 € 2,765 € 2,821 € 2,879 € 2,935 € 2,964 € 2,995 € 3,026 € 3,056 € 3,119 € 3,183 € 3,246 € 3,311 €
Doplate:
Cene iz cenovnika su date za model
panela sa linijama i u bojama:
Bela RAL 9010, Siva RAL 9006
Braon RAL 8014
Zelena RAL 6009 +5%
Drvo boja
+15%
Pešačka vrata sa automatom
Ukopavajući prozor 452x302
Ukopavajući prozor 607x302
Ukopavajući prozor 625x320
+ 300€
+ 37.50€
+ 50.00€
+ 50.00€
Brava za deblokadu motora
kada nema pomoćnog ulaza
Spoljna brava sa ključem
Čekrk sa redukcijom 4:1
+ 58.75€
+ 56.25€
+ 81.25€
Panorama panel po 1m² sa duplom ispunom od termo pleksiglasa (3mm+16mm+3mm) + 72€
Podkonstrukcija nije uključena u cenu.
Cena podkonstrukcijskih cevi:
80x40 mm
100x40 mm
120x40 mm
8,00 € / m
10,00 € / m
12,00 € / m
14
PREMIUM SEGMENTNA VRATA
Cene su date bez PDV-a
15.05.20.12
VP cenovnik segmentnih vrata (sa montažom) ‐ Osnovni sklop, bez pešačkih vrata, prozorčića i pogonskog mehanizma, sa panelima I klase debljine 40 mm,
duplim falcom, ojačanjem, zaštitom od pregnječenja prstiju, zaptivnom gumom, sistemom protiv pucanja sajle i opruge. Modeli panela ‐ motiv sa linijama !!!
*** Cena je bazirana na NL HORIZONTAL sistem okova sa jednom ili duplom vodilicom ***
Širina 2500
Visina
630 €
2000
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3850
4000
4200
644 €
660 €
678 €
694 €
710 €
729 €
746 €
765 €
776 €
789 €
800 €
813 €
865 €
916 €
969 €
4350
4500
4700
4850
5000
1,000 € 1,034 € 1,059 € 1,083 € 1,109 €
2100
651 €
665 €
684 €
701 €
720 €
736 €
758 €
774 €
794 €
808 €
820 €
831 €
844 €
898 €
953 €
1,005 € 1,035 € 1,071 € 1,100 € 1,126 € 1,153 €
2200
673 €
689 €
708 €
726 €
746 €
765 €
786 €
803 €
824 €
839 €
850 €
863 €
874 €
931 €
988 €
1,040 € 1,074 € 1,109 € 1,140 € 1,169 € 1,195 €
2300
696 €
713 €
731 €
753 €
774 €
794 €
815 €
834 €
855 €
869 €
884 €
895 €
908 €
2400
720 €
739 €
758 €
779 €
803 €
821 €
845 €
865 €
886 €
900 €
916 €
929 €
940 €
1,003 € 1,064 € 1,116 € 1,153 € 1,193 € 1,225 € 1,256 € 1,285 €
2500
744 €
765 €
784 €
808 €
831 €
850 €
876 €
895 €
916 €
934 €
950 €
963 €
974 €
1,038 € 1,103 € 1,154 € 1,193 € 1,238 € 1,271 € 1,301 € 1,330 €
2600
768 €
791 €
810 €
836 €
860 €
879 €
908 €
926 €
950 €
966 €
984 €
995 €
2700
794 €
818 €
836 €
865 €
889 €
910 €
939 €
960 €
2800
820 €
844 €
865 €
893 €
919 €
940 €
971 €
993 €
2900
845 €
871 €
893 €
921 €
950 €
3000
871 €
900 €
924 €
950 €
981 €
3100
900 €
929 €
955 €
3200
929 €
958 €
986 €
3300
958 €
3400
986 €
986 €
981 €
974 €
984 €
966 €
1,026 € 1,079 € 1,111 € 1,150 € 1,183 € 1,211 € 1,240 €
1,010 € 1,074 € 1,143 € 1,195 € 1,233 € 1,283 € 1,316 € 1,346 € 1,378 €
1,000 € 1,019 € 1,031 € 1,045 € 1,111 € 1,185 € 1,235 € 1,275 € 1,330 € 1,364 € 1,394 € 1,425 €
1,019 € 1,034 € 1,055 € 1,066 € 1,081 € 1,150 € 1,228 € 1,275 € 1,320 € 1,378 € 1,411 € 1,441 € 1,475 €
1,005 € 1,026 € 1,055 € 1,066 € 1,090 € 1,103 € 1,116 € 1,188 € 1,271 € 1,319 € 1,366 € 1,425 € 1,461 € 1,491 € 1,528 €
1,008 € 1,038 € 1,059 € 1,090 € 1,105 € 1,126 € 1,138 € 1,153 € 1,228 € 1,314 € 1,361 € 1,414 € 1,475 € 1,510 € 1,541 € 1,580 €
1,011 € 1,040 € 1,071 € 1,095 € 1,129 € 1,143 € 1,161 € 1,174 € 1,190 € 1,271 € 1,359 € 1,404 € 1,461 € 1,528 € 1,563 € 1,594 € 1,634 €
1,011 € 1,045 € 1,074 € 1,106 € 1,133 € 1,143 € 1,180 € 1,200 € 1,211 € 1,228 € 1,314 € 1,404 € 1,449 € 1,510 € 1,580 € 1,615 € 1,646 € 1,689 €
1,016 € 1,045 € 1,079 € 1,109 € 1,143 € 1,171 € 1,206 € 1,221 € 1,238 € 1,251 € 1,269 € 1,359 € 1,451 € 1,494 € 1,560 € 1,634 € 1,670 € 1,700 € 1,744 €
1,016 € 1,048 € 1,079 € 1,111 € 1,145 € 1,178 € 1,211 € 1,248 € 1,261 € 1,278 € 1,293 € 1,309 € 1,404 € 1,499 € 1,539 € 1,613 € 1,689 € 1,726 € 1,755 € 1,798 €
Doplate:
Cene iz cenovnika su date za model
panela sa linijama i u bojama:
Bela RAL 9010, Siva RAL 9006
Braon RAL 8014
Zelena RAL 6009 +5%
Drvo boja
+15%
Pešačka vrata sa automatom
Ukopavajući prozor 452x302
Ukopavajući prozor 607x302
Ukopavajući prozor 625x320
+ 300€
+ 37.50€
+ 50.00€
+ 50.00€
Brava za deblokadu motora
kada nema pomoćnog ulaza
Spoljna brava sa ključem
Čekrk sa redukcijom 4:1
+ 58.75€
+ 56.25€
+ 81.25€
Panorama panel po 1m² sa duplom ispunom od termo pleksiglasa (3mm+16mm+3mm) + 72€
Podkonstrukcija nije uključena u cenu.
Cena podkonstrukcijskih cevi:
80x40 mm
100x40 mm
120x40 mm
8,00 € / m
10,00 € / m
12,00 € / m
15
[ifra
53534
Naziv artikla
MARANTEC COMFORT 220.2 uređaj za otvaranje/zatvaranje segmentnih vrata do 2,4m visine - 600 N
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
381.25€
449.88€
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
490.00€
578.20€
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
700.00€
826.00€
Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om
718.75€
848.13€
Komplet sadrži: Plafonski motor Comfort 252,2, šinu i dva daljinca..
Opis motora: Motor za garažna vrata sa integrisanom centralom i resiverom,
napajnje iz mreze 230Vac, snaga 220W, pritisak 600N, 140mm/s, napajanje
pogonskog motora 24Vdc, težina motora 4,2Kg.
Opis integrisane centrale: Napajanje centrale je preko tranformatora 24Vac,
centrala može da memoriše 24 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja,
integrisan enkoder (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje
da otvara vrata). Ulaz/Izlaz: Signalna lampa , Fotoćelije, Taster prekidač
(Ključ), Prinudni STOP.
[ifra
53535
Naziv artikla
MARANTEC COMFORT 252.2 uređaj za otvaranje/zatvaranje segmentnih vrata do 3,4m visine - 1000 N
Komplet sadrži: Plafonski motor Comfort 252,2, šinu i dva daljinca..
Opis motora: Motor za garažna vrata sa integrisanom centralom i resiverom,
napajnje iz mreze 230Vac, snaga 250W, pritisak 1000N, 140mm/s, napajanje
pogonskog motora 24Vdc, težina motora 4,2Kg.
Opis integrisane centrale: Napajanje centrale je preko tranformatora 24Vac,
centrala može da memoriše 24 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja,
integrisan enkoder (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje
da otvara vrata). Ulaz/Izlaz: Signalna lampa , Fotoćelije, Taster prekidač
(Ključ), Prinudni STOP.
[ifra
53536
Naziv artikla
MARANTEC STA 1-10-24 bočni industrijski motor za otv./zatv.segmentnih vrata do 35m² sa centralom CS 300 AWG
Komplet sadrži: Motor STA1-10-24KE sa centralom CS 300AWG sa LCD displejem
Opis Motora: Trofazni asihroni motor sa integrisanim krajnjim prekidačima, sa
lancem za ručno podizanje i spuštanje 5m, termičkom zaštitom od pregrevanja,
zaštitom prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medjuvremenu motor dobije
napajanje), napajanje motora 400Vac, obrtni moment 100Nm, za vrata do 35m²,
par fotoćelija lanca za ručno podizanje/spuštanje.
[ifra
53537
Naziv artikla
MARANTEC STA 1-12-19 bočni industrijski motor za otv./zatv.segmentnih vrata do 45m² sa centralom CS 300 AWG
Komplet sadrži: Motor STA1-12-19KE sa centralom CS 300AWG sa LCD displejem
Opis Motora: Trofazni asihroni motor sa integrisanim krajnjim prekidačima, sa
lancem za ručno podizanje i spuštanje 10m, termičkom zaštitom od pregrevanja,
zaštitom prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medjuvremenu motor dobije
napajanje), napajanje motora 400Vac, obrtni moment 120Nm, za vrata do 45m²,
par fotoćelija lanca za ručno podizanje/spuštanje.
16
Daljinci:
FLO2R-S
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
Risiveri:
Fotoćelije:
17.00€ 20.06€
FLO4R-S
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
19.06€ 22.49€
ONE2
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
19.06 € 22.49 €
RR2.WIV
MOF
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
31.25€ 36.88€
38.75€ 45.73€
ONE4
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
21.19€ 25.00€
TO.GO 2
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
FLOX2R
20.00€ 23.60€
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
TO.GO 4
57.50€ 67.85€
FTC.S
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
38.75€ 45.73€
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
22.50€ 26.55€
T2WV
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
bežična fotocelija sa solarnim panelom
FLOXI2R
PUPILLA.B
18.38€ 21.68€
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
T4WV
55.00€ 64.90€
81.25€ 95.88€
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
22.50€ 26.55€
IO.COLOURS
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
21.25€ 25.08€
IO.GREY
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
20.00€ 23.60€
PUPILLA
MASKA PUL
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
31.25€ 36.88€
53.25€ 62.84€
17
Download

Cene su date bez PDV-a