POHONY A PŘÍSLUŠENSTVÍ VJEZDOVÝCH BRAN
VJEZDOVÉ BRÁNY A PLOTY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Dálkové ovladače
Digital 313
Digital 321
TOP-432NA
Digital 304
Digital 302
Digital 306
Externí přijímače
TOP-434NA
CAME RE-432
Klíčové spínače
Command 411
Digital 323
Marantec Digital 323
maják KIARON
SET-I
SET-E
Bezpečnostní infrazávory
DOC-I
DOC-E
DIR-10
Special 608
2
Marantec / CAME
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
POHONY MARANTEC
Pohon pro posuvné brány
E
O
S
EASY
OPERATING
SYSTEM
pohon pro posuvnou bránu (350kg)
rozpoznání překážky (EN 13241-1)
kompaktní provedení
tichý chod
automatické zavírání
personální vstup
Comfort 870
Pohon není vhodný pro otevírání
a zavírání do kopce nebo z kopce!
Obsah dodávky
- pohon Comfort 870
s integrovanou elektronickou
řídící jednotkou Control x.81
- instalační konzola
- ozubený pastorek, modul 4
- multibitové dálkové ovládání 868 MHz
- Digital 304 - 4kanálový dálkový ovladač
- fotozávora Special 608 (dvoudrátová)
- výstražný maják
- montážní materiál
Elektrické parametry
Jmenovité napětí
Frekvence
Odběr proudu
Příkon za provozu
Příkon v klidu (Stand-by)
Doba chodu pohonu
Řídící napětí
Krytí
Třída ochrany
230 V
50 Hz
1A
0,2 kW
1W
5 min.
24V DC
IP 44
II
Mechanické parametry
Tažná a tlačná síla
Rychlost chodu
Doba otevírání (dle brány) cca.
Technické parametry
Rozměry
Váha
Teplotní rozsah
e-mail: [email protected]
400 N
180 mm/s
16 - 25 s
www.lomax.cz
3 x 1,5 mm2
2x0,4 mm
2
2
3 x 1,5 mm
230 V
2x0,4 mm2
pět
let
záruka
2x0,4 mm
2
Funkce
- technologie úspory proudu
- technologie referenčního bodu
- elektronicky nastavitelné koncové polohy
- soft-start / soft-stop
- ochrana blokování
- omezení doby běhu
- nouzové odblokování
- vstup pro ovládací prvky
- 2 vstupy pro fotozávoru (Special 608)
- výstup pro signální maják 24V DC
- vstup pro odporovou kontaktní lištu 8,2 K
- integrované vyhodnocení 8,2 K
- nastavitelná citlivost vypínací automatiky
- programovatelné částečné otevření
- programovatelná rychlost chodu
- programovatelná pozice pomalého chodu
- programovatelná rychlost pomalého chodu
- automatický provoz
- možnost dodatečné výbavy bezpotenciálovým relé pro
- výstražný maják
- ovládací impuls
- osvětlení dvora (3-minuty)
- hlášení polohy brány
- signalizace poruchy
- poruchové hlášení
- reset
255 x 318 x 185 mm
9,0 kg
- 20 oC až + 60 oC
Použití
- pro posuvné brány do 8000 mm šířky
- váha brány max. 350 kg (samonosné
- hřeben modul 4
- pro brány s hmotností do 350 kg
bez nutnosti použití aktivních bezpečnostních
kontaktních lišt na hlavní a vedlejší zavírací
hrany (dbejte na prohlášení o shodě EU)
3
Marantec
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
POHONY MARANTEC
Pohon pro posuvné brány
E
O
S
e-mail: [email protected]
EASY
OPERATING
SYSTEM
2
3 x 1,5 mm
2x0,4 mm
pohon pro posuvnou bránu
rozpoznání překážky (EN 13241-1)
kompaktní provedení
tichý chod
automatické zavírání
personální vstup
Comfort 850S/851S
www.lomax.cz
2
3 x 1,5 mm2
230 V
2x0,4 mm
pět
let
záruka
2
2x0,4 mm2
Pohon není vhodný pro otevírání
a zavírání do kopce nebo z kopce!
Obsah dodávky
- pohon Comfort 850S (851S)
s integrovanou elektronickou
řídící jednotkou Control x.80
- instalační konzola
- ozubený pastorek, modul 4
- multibitové dálkové ovládání 868 MHz
- Digital 304 - 4kanálový dálkový ovladač
- fotozávora Special 608 (dvoudrátová)
- výstražný maják
- montážní materiál
Elektrické parametry
Jmenovité napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
Odběr proudu
1A
Příkon za provozu
0,2 kW
Příkon v klidu (Stand-by)
1W
Doba chodu pohonu
5 min.
Řídící napětí
24V DC
Krytí
(pohonná jednotka) IP 44
(řídící jednotka) IP 65
Třída ochrany
II
Mechanické parametry
Tažná a tlačná síla
Rychlost chodu
Doba otevírání (dle brány) cca.
400 N / 800 N
180 mm/s
22 s
Funkce
- technologie úspory proudu
- technologie referenčního bodu
- elektronicky nastavitelné koncové polohy
- soft-start / soft-stop
- ochrana blokování
- omezení doby běhu
- nouzové odblokování
- vstup pro ovládací prvky
- 2 vstupy pro fotozávoru
- výstup pro signální maják
- vstup pro optickou kontaktní lištu
- integrované vyhodnocení kontaktní lišty
- nastavitelná citlivost vypínací automatiky
- programovatelné částečné otevření
- programovatelná rychlost chodu
- programovatelná pozice pomalého chodu
- programovatelná rychlost pomalého chodu
- automatický provoz
- možnost dodatečné výbavy bezpotenciálovým relé pro
- výstražný maják
- ovládací impuls
- osvětlení dvora (3-minuty)
- hlášení polohy brány
- signalizace poruchy
- poruchové hlášení
- reset
- uzamykatelná revizní klapka
Technické parametry
Rozměry
(pohon) 330 x 335 x 182 mm
Váha
12,5 kg
Teplotní rozsah
- 20 oC až + 60 oC
Použití
- pro posuvné brány do 8000 mm šířky
- váha brány max. 350 kg / 630 kg
- hřeben modul 4
- pro brány s hmotností do 350 kg
bez nutnosti použití aktivních bezpečnostních
kontaktních lišt na hlavní a vedlejší zavírací
hrany (dbejte na prohlášení o shodě EU)
4
Marantec
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
POHONY MARANTEC
Pohon pro posuvné brány
E
O
S
e-mail: [email protected]
EASY
OPERATING
SYSTEM
3 x 1,5 mm2
2x0,4 mm
2
3 x 1,5 mm2
230 V
pohon pro posuvnou bránu
rozpoznání překážky (EN 13241-1)
kompaktní provedení
tichý chod
automatické zavírání
personální vstup
Pohon není vhodný pro otevírání
a zavírání do kopce nebo z kopce!
www.lomax.cz
2x0,4 mm2
pět
let
záruka
2x0,4 mm
2
Comfort 850 / 851
Obsah dodávky
- pohon Comfort 850 (851) s integrovanou
elektronickou řídící jednotkou Control x.80
- instalační konzola
- ozubený pastorek, modul 4
- multibitové dálkové ovládání 868 MHz
- Digital 304 - 4kanálový dálkový ovladač
- fotozávora Special 608 (dvoudrátová)
- výstražný maják
- montážní materiál
Elektrické parametry
Jmenovité napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
Odběr proudu
1A
Příkon za provozu
0,2 kW
Příkon v klidu (Stand-by)
1W
Doba chodu pohonu
5 min.
Řídící napětí
24V DC
Krytí
(pohonná jednotka) IP 44
(řídící jednotka) IP 65
Třída ochrany
II
Mechanické parametry
Tažná a tlačná síla
Rychlost chodu
Doba otevírání (dle brány) cca.
400 N / 800 N
180 mm/s
22 s
Funkce
- technologie úspory proudu
- technologie referenčního bodu
- elektronicky nastavitelné koncové polohy
- soft-start / soft-stop
- ochrana blokování
- omezení doby běhu
- nouzové odblokování
- vstup pro ovládací prvky
- 2 vstupy pro fotozávoru
- výstup pro signální maják
- vstup pro doptickou kontaktní lištu
- integrované vyhodnocení kontaktní lišty
- nastavitelná citlivost vypínací automatiky
- programovatelné částečné otevření
- programovatelná rychlost chodu
- programovatelná pozice pomalého chodu
- programovatelná rychlost pomalého chodu
- automatický provoz
- možnost dodatečné výbavy bezpotenciálovým relé pro
- výstražný maják
- ovládací impuls
- osvětlení dvora (3-minuty)
- hlášení polohy brány
- signalizace poruchy
- poruchové hlášení
- reset
- uzamykatelná revizní klapka
- výškově nastavitelný pastorek (160 mm)
Technické parametry
Rozměry
(sloupek) 1250 x 152 x 152 mm
Váha
16,8 / 18,8 kg
Teplotní rozsah
- 20 oC až + 60 oC
Použití
- pro posuvné brány do 8000 mm šířky
- váha brány max. 400 kg / 800 kg
- hřeben modul 4
- pro brány s hmotností do 400 kg
bez nutnosti použití aktivních bezpečnostních
kontaktních lišt na hlavní a vedlejší zavírací
hrany (dbejte na prohlášení o shodě EU)
5
Marantec
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
POHONY MARANTEC
Pohon pro křídlové brány
E
O
S
e-mail: [email protected]
EASY
OPERATING
SYSTEM
www.lomax.cz
3 x 1,5 mm2
2
2 x 0,4 mm
2
2 x 0,4 mm
2 x 0,75 mm2
pět
let
záruka
2
2
2 x 0,4 mm
3 x 1,5 mm
230 V
Comfort 515
Obsah dodávky
- pohon Comfort 515
- elektronická řídící jednotka Control x.51
- instalační konzola
- multibitové dálkové ovládání 868 MHz
- Digital 304 - 4kanálový dálkový ovladač
- bezpečnostní fotozávora Special 608
- výstražný maják
- montážní materiál
Elektrické parametry
Jmenovité napětí
Frekvence
Odběr proudu
Příkon za provozu
Příkon v klidu (Stand-by)
Doba chodu pohonu
Řídící napětí
Krytí
Třída ochrany
230 V
50 Hz
1A
0,2 kW
1W
5 min.
24V DC
(pohon) IP 44
(řízení) IP 65
II
Mechanické parametry
Tažná a tlačná síla
Rychlost chodu
Doba otevírání (dle brány) cca.
Výsuv pohonu
1000 N
15 - 20 mm/s
15 - 25 s
400 mm
Technické parametry
Rozměry
(pohon) 122 x 198 x 755 mm
(řízení) 120 x 240 x 100
Váha
8,0 kg
Teplotní rozsah
- 20 oC až + 60 oC
Funkce
- technologie koncových spínačů
- soft start / soft stop
- vypínací automatika
- omezení doby chodu
- funkce automatického zavírání
- technologie úspory proudu
- uzamykatelné odblokování
- programovatelná rychlost chodu
- možnost připojení výstražných světel
- vstup pro ovládací prvky
- 2 vstupy pro fotozávoru
- výstup pro ovládání osvětlení dvora
- hlášení koncových poloh
- připojení alarmu
- připojení zámku
- chybová hlášení
- reset
Použití
- pro jednokřídlové brány do 2500 mm šířky
- křídlo brány průvzdušné min. 50%
- váha křídla brány max. 200 kg
- stoupání max. 2%
- hodnota e-Maß od - 30 do + 150 mm
- pro lepší stabilitu zavřeného křídla je doporučen
mechanický doraz pro koncovou polohu zavřeno
- uvedená data parametrů brány jsou nezávazná
doporučení pro brány s lehkým chodem; při vyšším
zatížení větrem musí být přezkoušeno nastavení
pohonu.
6
Marantec
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
POHONY MARANTEC
Pohon pro křídlové brány
E
O
S
EASY
OPERATING
SYSTEM
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
2
2 x 0,4 mm
3 x 1,5 mm2
2
2 x 0,4 mm
pět
let
záruka
2
2 x 0,75 mm
2
2 x 0,4 mm2
3 x 1,5 mm
230 V
Comfort 515
Obsah dodávky
- 2x pohon Comfort 515
- elektronická řídící jednotka Control x.51
- instalační konzola
- multibitové dálkové ovládání 868 MHz
- Digital 304 - 4kanálový dálkový ovladač
- bezpečnostní fotozávora Special 608
- výstražný maják
- montážní materiál
Elektrické parametry
Jmenovité napětí
Frekvence
Odběr proudu
Příkon za provozu
Příkon v klidu (Stand-by)
Doba chodu pohonu
Řídící napětí
Krytí
Třída ochrany
230 V
50 Hz
1A
0,2 kW
1W
5 min.
24V DC
(pohon) IP 44
(řízení) IP 65
II
Mechanické parametry
Tažná a tlačná síla
Rychlost chodu
Doba otevírání (dle brány) cca.
Výsuv pohonu
1000 N
15 - 20 mm/s
15 - 25 s
400 mm
Technické parametry
Rozměry
(pohon) 122 x 198 x 755 mm
(řízení) 120 x 240 x 100
Váha
13,0 kg
Teplotní rozsah
- 20 oC až + 60 oC
Funkce
- technologie koncových spínačů
- soft start / soft stop
- vypínací automatika
- omezení doby chodu
- funkce automatického zavírání
- technologie úspory proudu
- uzamykatelné odblokování
- programovatelná rychlost chodu
- možnost připojení výstražných světel
- vstup pro ovládací prvky
- 2 vstupy pro fotozávoru
- výstup pro ovládání osvětlení dvora
- hlášení koncových poloh
- připojení alarmu
- připojení zámku
- chybová hlášení
- reset
Použití
- pro dvoukřídlové brány do 5000 mm šířky
- křídlo brány průvzdušné min. 50%
- váha křídla brány max. 200 kg
- stoupání max. 2%
- hodnota e-Maß od - 30 do + 150 mm
- pro lepší stabilitu zavřeného křídla je doporučen
mechanický doraz pro koncovou polohu zavřeno
- uvedená data parametrů brány jsou nezávazná
doporučení pro brány s lehkým chodem; při vyšším
zatížení větrem musí být přezkoušeno nastavení
pohonu.
7
Marantec
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
POHONY CAME
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
BX 243
114
Motor 24V pro posuvnou
bránu do 3,5 m průjezdní šířky
a váhy max. 300 kg
105
12,5
149
117,5
335
MODUL ZUBU 4
BX 243
161
149
298
212
(mm)
Pohon není vhodný pro otevírání
a zavírání do kopce nebo z kopce!
Pro splnění požadavků normy EN 13241-1
je nutno zabezpečit hlavní a vedlejší zavírací hrany pomocí aktivní kontaktní lišty!
Technické informace
Uvedené rozměry a hmotnosti posuvných bran
jsou platné jen pro brány vedené
na kladkách po kolejnici. ( „L“ profil, „O“ profil).
V případě nesených bran („C“ profil) je nutno
použití motorů konzultovat s dodavatelem.
U všech sérií motorů pro posuvné brány
je možnost částečného otevření pro pěší.
Doporučujeme
Bezpečnostní maják 230V
25W IP54
KIARON
Držák bezpečnostního majáku
KIAROS
Hřeben plastový
s kovovým jádrem (20x20mm)
MODUL ZUBU 4
TOP-A433N
Hřeben kovový (30x8mm)
MODUL ZUBU 4
CGZS
V/6, S/6
Venkovní elektrický klíč na zeď
(70x70x86 mm) IP54
Anténa 433 MHz
SET-E
Externí venkovní přijímač
dvoukanálový 433 MHz
(108x46x23 mm)
12V-24V IP54
Dálkový ovladač mini
dvoukanálový 433 MHz
TOP-432NA
RE432
8
CAME
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
POHONY CAME
e-mail: [email protected]
CYSY
4x0,75
www.lomax.cz
KOAXIAL
50
CYSY
2x0,75
(4x0,75)
CYSY
2x0,75
CYSY
2x0,75
CYSY
2x0,75
CYSY
4x0,75
CYKY
3x1,5
(3x2,5)
BX-74/78
Motor 230V pro posuvnou
bránu do 4/6 m průjezdní šířky
a váha max. 400/800 kg
240
105
MODUL ZUBU 4
Pro splnění požadavků normy EN 13241-1
je nutno zabezpečit hlavní a vedlejší zavírací hrany pomocí aktivní kontaktní lišty!
170
Uvedené rozměry a hmotnosti posuvných bran
jsou platné jen pro brány vedené
na kladkách po kolejnici. ( „L“ profil, „O“ profil).
V případě nesených bran („C“ profil) je nutno
použití motorů konzultovat s dodavatelem.
U všech sérií motorů pro posuvné brány
je možnost částečného otevření pro pěší.
105
max. 22
310
Pohon není vhodný pro otevírání
a zavírání do kopce nebo z kopce!
130
300
170
Technické informace
Typ
Stupeň ochrany
Napájecí napětí
Napájení motoru
Odběr proudu
Výkon
Rychlost otvírání
Účinnost
Tažná síla
Teplota provozu
Váha pohonu
BX-74
IP54
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
2,6A
200W
10 m/min
30%
300N
BX-78
BX-246
IP54
IP54
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
24V D.C.
2,4A
17A
300W
400W
10 m/min
12 m/min
30%
100%
800N
700N
-20 OC min. +55 OC max.
15 kg
Doporučujeme
Bezpečnostní maják 230V
25W IP54
KIARON
Držák bezpečnostního majáku
KIAROS
Hřeben plastový
s kovovým jádrem (20x20mm)
MODUL ZUBU 4
TOP-A433N
Hřeben kovový (30x8mm)
MODUL ZUBU 4
CGZS
V/6, S/6
Venkovní elektrický klíč na zeď
(70x70x86 mm) IP54
Anténa 433 MHz
SET-E
Externí venkovní přijímač
dvoukanálový 433 MHz
(108x46x23 mm)
12V-24V IP54
Dálkový ovladač mini
dvoukanálový 433 MHz
TOP-432NA
RE432
9
CAME
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
KONTAKTNÍ LIŠTY CAME
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Minimální množství
doplňků pro zajištění
bezpečnosti posuvné brány
Technické informace
Typ
Stupeň ochrany
Napájecí napětí
Odběr proudu
Materiál
Teplota provozu
Pár bezpečnostních
fotobuněk bezkontatkních
jednostranných pro
posuvné brány (do 10m)
DBS01
Pár bezpečnostních
fotobuněk bezkontatkních
jednostranných pro
posuvné brány (do 10m)
DBS01
DBS01 - DBS02
Vysílač
Přijímač
IP54
IP54
24V A.C./D.C.
6V (4ks baterie 1,5 AAA)
48 mA
70 µA
ABS
ABS
0
0
-20 0C min. + 55 0C max. -20 C min. + 55 C max.
Ovládací centrum pro DF
(použít pouze v případě
pro napětí vyšší než 24V)
Samostatná bezpečnostní
fotobuňka bezkontaktní, mobilní
pro posuvnou bránu
DBCT
DFI
Bezpečnostní lišta mechanická
s lankem 1,5 / 1,7 / 2,0 m (12 - 24V)
DF15 / DF17 / DF20
10
CAME
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
Zabezpečení hlavních a vedlejších zavíracích hran dle EN 13241-1
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
1a) Brána se šprušlovou výplní a nešprušlovou (plnou) výplní plotových dílců v délce šířky brány
x
x < 500 mm
1b) Brána se šprušlovou výplní a nešprušlovou (plnou) výplní plotových dílců v délce šířky brány
x
x > 500 mm
2a) Brána s plnou výplní a šprušlovou výplní plotových dílců
x
x < 500 mm
2b) Brána s plnou výplní a plnými plotovými dílci
x
x > 500 mm
3) Brána se šprušlovou výplní a šprušlovou výplní plotových dílců - NELZE OVLÁDAT POHONEM!
(Pouze na ruční ovládání)
29 mm
Hlavní a vedlejší zavírací hrany lze zabezpečit následujícím způsobem:
Pohony Marantec - pasivní gumový profil s označením 78078 (nutno dodržet rychlosti uvedené v návodu!)
44 mm
Pohony CAME - aktivní kontaktní lišta (např. DF + systém přenosu signálu DB)
Art.Nr.:78078
11
Brány
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
POHONY CAME
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
CYSY
2x0,75
CYSY
2x0,75
Nejpoužívanější,
velmi kvalitní
KOAXIAL
50
a jednoduchý motor
CYSY
4x0,75
CYSY
4x0,75
pro privátní křídlové brány
do průjezdní šířky 5 m
CYSY
2x0,75
(4x0,75)
CYSY
4x0,75
CYSY
4x0,75
(při použití 2 motorů).
CYSY
2x0,75
KRONO
CYKY
3x1,5
(3x2,5)
Motor 230V pro jednokřídlovou bránu do 2,5 m
Motor 230V pro
privátní křídlovou
bránu do 2,5 m jednoho
křídla s koncovým spínačem
Krabice s trafem pro
ovládací centra
(204x274mm)
IP54
KR310S levý
ZF1
S4655
KR310D pravý
Ovládací centrum
Funkce - otevřít-stop-zavřít
částečné otevření
automatické zavření
totman (přítomná obsluha)
připojení el. zámku, AF26/AF43S
Ovládací centrum
Funkce - otevřít-stop-zavřít
automatické zavření
připojení elektrického zámku
AF43S
ZA3
A
Uvedené rozměry a hmotnosti křídlových bran
jsou platné jen pro brány vzdušných konstrukcí.
V případě plných bran je nutno použití motorů
konzultovat s dodavatelem.
Veškeré motory křídlových bran jsou
elektromechanické a samosvorné, navrženy tak,
aby v případě výpadku el. proudu
nebo poruchy je bylo možno ručně odblokovat
povolením mechanické spojky.
Mechanický doraz zavřeno
C
B
234
194
956
Technické informace
113
Typ
Stupeň ochrany
Napájecí napětí
Napájení motoru
Odběr proudu
Výkon
O
Čas otvírání (90)
Účinnost
Tažná síla
Teplota provozu
304
Mechanický doraz otevřeno
Pohon
úhel otevření
A
mm
90°
KRONO
B
mm
C
mm
130
60
110
50
130
120°
KR300/310
IP54
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
1,1A
130W
22 s
30%
400 ÷ 3000 N
O
-20C
min. +55CO max.
Doporučujeme
Bezpečnostní maják 230V
25W IP54
KIARON
Držák bezpečnostního majáku
KIAROS
TOP-A433N
Krabice s trafem
pro ovládací centra
(240x320mm)
IP54
Elektrický zámek - jednostranný
Elektrický zámek - oboustranný
LOCK81
S4340
LOCK82
Venkovní elektrický klíč na zeď
(70x70x86 mm) IP54
Anténa 433 MHz
SET-E
Externí venkovní přijímač
dvoukanálový 433 MHz
(108x46x23 mm)
12V-24V IP54
Dálkový ovladač mini
dvoukanálový 433 MHz
TOP-432NA
RE432
12
CAME
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
POHONY CAME
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
FAST
Motor 230V pro jednokřídlovou bránu do 2,3 m
Ovládací centrum
Funkce - otevřít-stop-zavřít
automatické zavření
připojení elektrického zámku
integrováno v pohonu, AF43S
Motor 230V pro
privátní křídlovou bránu
do 2,3 m jednoho křídla.
Koncový spínač pro otevřeno-zavřeno
F7001
ZF1
C
A
Mechanický doraz
Úhel otevření
A
B
C
90°
137÷210
0
430
90°
137÷205
50
430
90°
137÷200
75
430
90°
137÷195
100
430
90°
137÷190
125
430
90°
137÷185
150
400
90°
137÷180
175
400
90°
137÷175
200
400
110°
180÷210
0
430
110°
200÷205
50
430
Pant
330
B
Sloupek
Uvedené rozměry a hmotnosti křídlových bran
jsou platné jen pro brány vzdušných konstrukcí.
V případě plných bran je nutno použití motorů
konzultovat s dodavatelem.
Veškeré motory křídlových bran jsou
elektromechanické a samosvorné, navrženy tak,
aby v případě výpadku el. proudu
nebo poruchy je bylo možno ručně odblokovat
povolením mechanické spojky.
194 mm
330
245 mm
i = 240 mm. max
při otevření 90°
i
Šířka křídla
Váha křídla
1m
1,5 m
300 Kg
250 Kg
215 Kg
200 Kg
2m
2,3 m
218 mm
Technické informace
Typ
Stupeň ochrany
Napájecí napětí
Napájení motoru
Odběr proudu
Výkon
O
Čas otvírání (90)
Účinnost
Tažná síla
Teplota provozu
Doporučujeme
Bezpečnostní maják 230V
25W IP54
KIARON
Držák bezpečnostního majáku
KIAROS
Elektrický zámek - jednostranný
Elektrický zámek - oboustranný
TOP-A433N
TOP-432NA
LOCK82
Venkovní elektrický klíč na zeď
(70x70x86 mm) IP54
Anténa 433 MHz
SET-E
Externí venkovní přijímač
dvoukanálový 433 MHz
(108x46x23 mm)
12V-24V IP54
Dálkový ovladač mini
dvoukanálový 433 MHz
LOCK81
F7001
IP54
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
1,4A
160W
18 s
30%
180 Nm
-20 CO min. +55 CO max.
RE432
13
CAME
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
POHONY CAME
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
CYSY
2x0,75
ATI 3000
CYSY
2x0,75
CYSY
2x0,75
(4x0,75)
KOAXIAL
50
CYSY
4x0,75
CYSY
4x0,75
Nabízí širokou
škálu motorů
pro křídlové brány.
Využití jak u privátních bran
větších rozměrů, tak i průmyslových.
CYSY
4x0,75
CYSY
4x0,75
CYKY
3x1,5
(3x2,5)
CYSY
2x0,75
Motor ATI 3000 je určen pro křídlové brány do ro změru 3 m jednoho křídla.
Motor 230V a 24V pro jednokřídlovou bránu do 3 m
Motor 230V pro
průmyslovou křídlovou
bránu do 3 m jednoho křídla.
Koncový spínač pro otevření
Krabice s trafem pro
ovládací centra
(204x274mm)
IP54
A3000
ZF1
S4655
24
ZA3
Ovládací centrum
s krabicí a trafem
Funkce - otevřít-stop-zavřít
částečné otevření
automatické zavření
stop man (přítomná obsluha)
připojení el.zámku, AF26/AF43S
V
Motor 24V pro
průmyslovou křídlovou
bránu do 3 m jednoho křídla.
Koncový spínač pro otevření
Uvedené rozměry a hmotnosti křídlových bran
jsou platné jen pro brány vzdušných konstrukcí.
V případě plných bran je nutno použití motorů
konzultovat s dodavatelem.
Veškeré motory křídlových bran jsou
elektromechanické a samosvorné, navrženy tak,
aby v případě výpadku el. proudu
nebo poruchy je bylo možno ručně odblokovat
povolením mechanické spojky.
ZL180
A3024N
88mm
793mm
126mm
Ovládací centrum
Funkce - otevřít-stop-zavřít
částečné otevření
automatické zavření
totman (přítomná obsluha)
připojení el. zámku, AF26/AF43S
Ovládací centrum
Funkce - otevřít-stop-zavřít
automatické zavření
připojení elektrického zámku
AF43S
Posuv
300mm
680mm
Sloupek
A
Zavřené křídlo
brány
pant
B
Technické informace
mechanický
doraz
Typ
Stupeň ochrany
Napájecí napětí
Napájení motoru
Odběr proudu
Výkon
O
Čas otvírání (90)
Účinnost
Tažná síla
Teplota provozu
C
Pohon
ATI3000
úhel otevření
A
mm
90°
B
mm
C
mm
130
60
110
50
130
120°
A3000
A3024N
IP54
230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz/24V D.C.
230V 50/60 Hz
24V D.C.
1,2A
10A max
150W
120W
19 s
19 s
50%
nepřetržitý provoz
400 ÷ 3000 N
-20 OC min. +55 O C max.
Doporučujeme
Bezpečnostní maják 230V
25W IP54
KIARON
Držák bezpečnostního majáku
KIAROS
TOP-A433N
Krabice s trafem
pro ovládací centra
(240x320mm)
IP54
Elektrický zámek - jednostranný
Elektrický zámek - oboustranný
LOCK81
S4340
LOCK82
Venkovní elektrický klíč na zeď
(70x70x86 mm) IP54
Anténa 433 MHz
SET-E
Externí venkovní přijímač
dvoukanálový 433 MHz
(108x46x23 mm)
12V-24V IP54
Dálkový ovladač mini
dvoukanálový 433 MHz
TOP-432NA
RE432
14
CAME
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
POHONY CAME
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
CYSY
2x0,75
ATI 5000
CYSY
2x0,75
CYSY
2x0,75
(4x0,75)
KOAXIAL
50
CYSY
4x0,75
CYSY
4x0,75
Nabízí širokou
škálu motorů
pro křídlové brány.
Využití jak u privátních bran
větších rozměrů, tak i průmyslových.
CYSY
4x0,75
CYSY
4x0,75
CYKY
3x1,5
(3x2,5)
CYSY
2x0,75
Motor ATI 5000 je určen pro křídlové brány do ro změru 5 m jednoho křídla.
Motor 230V a 24V pro jednokřídlovou bránu do 5 m
Motor 230V pro
průmyslovou křídlovou
bránu do 5 m jednoho křídla.
Koncový spínač pro otevření
A5000
Krabice s trafem pro
ovládací centra
(204x274mm)
IP54
ZA3
Ovládací centrum
s krabicí a trafem
Funkce - otevřít-stop-zavřít
částečné otevření
automatické zavření
stop man (přítomná obsluha)
připojení el.zámku, AF26/AF43S
V
Motor 24V pro
průmyslovou křídlovou
bránu do 5 m jednoho křídla.
Koncový spínač pro otevření
Uvedené rozměry a hmotnosti křídlových bran
jsou platné jen pro brány vzdušných konstrukcí.
V případě plných bran je nutno použití motorů
konzultovat s dodavatelem.
Veškeré motory křídlových bran jsou
elektromechanické a samosvorné, navrženy tak,
aby v případě výpadku el. proudu
nebo poruchy je bylo možno ručně odblokovat
povolením mechanické spojky.
ZL180
A5024N
88mm
126mm
933mm
880mm
Sloupek
Posuv
500mm
Technické informace
A
pant
B
ZF1
S4655
24
Zavřené křídlo
brány
mechanický
doraz
Typ
Stupeň ochrany
Napájecí napětí
Napájení motoru
Odběr proudu
Výkon
O
Čas otvírání (90)
Účinnost
Tažná síla
Teplota provozu
C
Pohon
ATI5000
Ovládací centrum
Funkce - otevřít-stop-zavřít
částečné otevření
automatické zavření
totman (přítomná obsluha)
připojení el. zámku, AF26/AF43S
Ovládací centrum
Funkce - otevřít-stop-zavřít
automatické zavření
připojení elektrického zámku
AF43S
úhel otevření
A
mm
90°
B
mm
C
mm
200
120
140
70
200
120°
A5000
A5024N
IP54
230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz/24V D.C.
230V 50/60 Hz
24V D.C.
1,2A
10A max
150W
120W
32 s
32 s
50%
nepřetržitý provoz
400 ÷ 3000 N
-20 OC min. +55 O C max.
Doporučujeme
Bezpečnostní maják 230V
25W IP54
KIARON
Držák bezpečnostního majáku
KIAROS
TOP-A433N
Krabice s trafem
pro ovládací centra
(240x320mm)
IP54
Elektrický zámek - jednostranný
Elektrický zámek - oboustranný
LOCK81
S4340
LOCK82
Venkovní elektrický klíč na zeď
(70x70x86 mm) IP54
Anténa 433 MHz
SET-E
Externí venkovní přijímač
dvoukanálový 433 MHz
(108x46x23 mm)
12V-24V IP54
Dálkový ovladač mini
dvoukanálový 433 MHz
TOP-432NA
RE432
15
CAME
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
Parametry bránových křídel (pohled zevnitř):
pravé křídlo
levé křídlo
Základní data:
1-křídlá otočná brána
2-křídlá otočná brána
Otevírání:
dovnitř
ven
úhel:______ stupňů
Sloupek:
beton
ocel
dřevo
jiný: ___________________
šířka křídla:
mm
šířka křídla:
mm
výška křídla:
mm
výška křídla:
mm
váha křídla:
kg
váha křídla:
kg
nad podlahou:
mm
nad podlahou:
mm
materiál křídla
materiál křídla
ocel
hliník
dřevo
jiný: ___________________
ocel
hliník
dřevo
jiný: ___________________
výplň křídla
výplň křídla
plná
šprušlová
jiný: ___________________
plná
šprušlová
jiný: ___________________
šířka křídla
Použití:
privát
průmysl
_____ otevření/den
_____ stání za branou
Usazení brány
Jak navazuje boční zeď/plot na sloupek?
1
1
1
standardní
3
2
zeď
2
x
nastavitelné
2
3
3
zeď
Panty:
standardní
Rozměry sloupku:
vlevo
mm
1:
y
nastavitelné
vpravo
1:
mm
2:
mm
2:
mm
3:
mm
3:
mm
1 x = >500 mm
2 x = 0 mm
2 x = _________mm
3 y = _________mm
Poznámky:
Pohon:
CAME ATI
CAME KRONO
CAME FAST
CAME FROG
CAME FROG-JC
CAME FERNI
MARANTEC COMFORT 515
Pozor, při provedení křídla s průvzdušností < 50% NELZE garantovat 100%-ní funkčnost s pohonem!
16
Brány
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
Parametry bránového křídla (pohled zevnitř):
Zákazník:
křídlo
materiál křídla
šířka křídla:
mm
výška křídla:
mm
váha křídla:
kg
ocel
výplň křídla
plná
šprušlová
jiná: ___________________
Základní data:
Otvor:
šířka otvoru:
mm
Levé provedení
Sloupek:
beton
ocel
dřevo
jiný: ___________________
Použití:
privát
průmysl
_____ otevření/den
_____ stání za branou
Pohon:
Pravé provedení
Příslušenství:
Marantec Comfort 850
Marantec Comfort 850 S
Marantec Comfort 851
Marantec Comfort 851 S
Marantec Comfort 870
CAME BX 243
CAME BX 246
CAME BX 74
CAME BX 78
Bezpečnostní kontaktní lišta__________ks
Bezpečnostní infrazávora____________ks
Klíčový spínač ____________________
Maják ___________________________
Hřeben ocelový / plastový ___________
Jiné_____________________________
Detail dorazového sloupku
Poznámky:
Dojezd natupo
Dojezd s přesahem
2
1
Základní stavební připravenost
(pro brány do šířky průjezdu 5000 mm)
oplocení
L1
255 mm
dojezdový
sloupek
150 mm
150 mm
L2
500 mm
L3
Legenda
L1 = průjezdní otvor
L2 = 900 mm, když L1 < 2800 mm
L2 = 1050 mm, když 2801 < L1 < 3300 mm
L2 = 1200 mm, když 3301 < L1 < 3800 mm
L2 = 1350 mm, když 3801 < L1 < 4300 mm
L2 = 1600 mm, když 4301 < L1 < 5000 mm
L3 = min. L2 + 300 mm
vývod přívodu 230V
nosný vozík “CAR”
L3 = betonový základ
šířka: min. 500 mm
hloubka: min 1000 mm
délka: dle průjezdu
Detail balačního vedení brány
17
Brány
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
Posuvná nesená brána pro PD (plotové dílce)
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
80
výška plotového dílce
= objdnací výška -210
objednací výška brány
šířka plotového dílce = objednací šířka + 80 (pro dojezd s přesahem)
šířka plotového dílce = objednací šířka - 160 (pro dojezd na tupo)
1000
130
0
objednací šířka
100
250
rozteč vozíků
250
celková šířka brány = objednací šířka + rozteč vozíků + 600 (pro dojezd s přesahem)
celková šířka brány = objednací šířka + rozteč vozíků + 480 (pro dejzd na tupo)
Pravé provedení posuvné nesené brány pro PD (plotové dílce)
255
dojezd na tupo
500
pozemek
přívod k pohonu
230
500
150
100
35
ulice
dojezd s přesahem
20
Levé provedení posuvné nesené brány pro PD (plotové dílce)
dojezd s přesahem
35
100
pozemek
255
přívod k pohonu
500
500
ulice
230
500
dojezd na tupo
20
Tabulka roztečí vozíků a hmotností posuvných nesených bran pro PD (plotové dílce)
Objednací šířka
Hmotnost rámu brány
do 3200 mm
do 3600 mm
do 4000 mm
do 4500 mm
95 kg
100 kg
110 kg
120 kg
38 kg/m
27 kg/m
16 kg/m2
960 mm
1080 mm
1200 mm
1350 mm
STAGE SZ
STAGE SZ
STAGE SZ
STAGE SZ
4m
4m
5m
5m
Max. hmotnost výplně
51 kg/m
Rozteč vozíků
Typ šíny
Délka hřebene S/6
2
2
2
Obrázky jsou pouze ilustrační,
technické změny vyhrazeny.
18
Brány
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
Posuvná nesená brána pro DV (dřevěnou výplň)
www.lomax.cz
80
objednací výška brány
e-mail: [email protected]
1000
0
objednací šířka
100
250*
250*
rozteč vozíků
celková šířka brány = objednací šířka + rozteč vozíků + 600 / 700 ** (pro dojezd s přesahem)
celková šířka brány = objednací šířka + rozteč vozíků + 480 / 580 ** (pro dejzd na tupo)
Pravé provedení posuvné nesené brány pro DV (dřevěnou výplň)
dojezd s přesahem
35
100
255
přívod k pohonu
230
500
150
pozemek
dojezd na tupo
500
ulice
Levé provedení posuvné nesené brány pro DV (dřevěnou výplň)
dojezd s přesahem
35
100
pozemek
255
přívod k pohonu
150
500
ulice
dojezd na tupo
230
500
Tabulka roztečí vozíků a hmotností posuvných nesených bran pro DV (dřevěnou výplň)
Objednací šířka
Hmotnost rámu brány
Max. hmotnost výplně
Rozteč vozíků
Typ šíny
Délka hřebene S/6
do 3200 mm
do 3600 mm
do 4000 mm
do 4500 mm
do 5000 mm
95 kg
100 kg
110 kg
120 kg
302 kg
2
51 kg/m
2
38 kg/m
2
27 kg/m
2
16 kg/m
2
37 kg/m
960 mm
1080 mm
1200 mm
1350 mm
1500 mm
STAGE SZ
STAGE SZ
STAGE SZ
STAGE SZ
STAGE MZ
4m
4m
5m
5m
6m
* pro šínu STAGE MZ (vozík SPEED M) je vzdálenost středu vozíků od okraje základu 300 mm
Obrázky jsou pouze ilustrační,
technické změny vyhrazeny.
19
Brány
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
Posuvná pojezdová brána pro PD (plotové dílce)
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
30
výška plotového dílce
= objdnací výška -110
0
1000
80
celková šířka základu = objednací šířka + celková šířka brány
objednací šířka
80
520
185
Pravé provedení posuvné pojezdové brány pro PD (dřevěnou výplň)
ulice
dojezd s přesahem
400
min. 45
celková šířka brány = objednací šířka + 600 (pro dojezd s přesahem)
celková šířka brány = objednací šířka + 500 (pro dojezd na tupo)
80
pozemek
350
155
přívod k pohonu
120
dojezd na tupo
min. 45
20
185
Levé provedení posuvné pojezdové brány pro PD (dřevěnou výplň)
ulice
dojezd s přesahem
80
přívod k pohonu
pozemek
155
400
objednací výška brány
šířka plotového dílce = objednací šířka + 480 (pro dojezd s přesahem)
šířka plotového dílce = objednací šířka - 160 (pro dojezd na tupo)
120
dojezd na tupo
350
20
Tabulka hmotností posuvných pojezdových bran pro PD (plotové dílce)
Objednací šířka
do 3200 mm
do 3600 mm
do 4000 mm
do 4400 mm
do 4800 mm
Hmotnost rámu brány
53 kg
56 kg
60 kg
63 kg
67 kg
Max. hmotnost výplně
44 kg/m2
42 kg/m2
35 kg/m2
28 kg/m2
28 kg/m2
Typ pojezdových kladek
WSV 820/WSO824 WSV 820/WSO824 WSV 820/WSO824 WSV 820/WSO824 WSV 820/WSO824
Délka hřebene
4m
4m
5m
5m
Objednací šířka
do 5200 mm
do 5600 mm
do 6000 mm
do 6400 mm
Hmotnost rámu brány
Max. hmnotnost výplně
Typ pojezdových kladek
Délka hřebene
70 kg
73 kg
77 kg
80 kg
24 kg/m2
24 kg/m2
20 kg/m2
20 kg/m2
6m
WSV820/WSO824 WSV820/WSO824 WSV820/WSO824 WSV820/WSO824
6m
6m
7m
7m
Obrázky jsou pouze ilustrační,
technické změny vyhrazeny.
20
Brány
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
Posuvná pojezdová brána pro DV (dřevěnou výplň)
www.lomax.cz
30
objednací výška brány
e-mail: [email protected]
1000
80
0
celková šířka základu = objednací šířka + celková šířka brány
objednací šířka
80
520
min. 45
celková šířka brány = objednací šířka + 600 (pro dojezd s přesahem)
celková šířka brány = objednací šířka + 500 (pro dojezd na tupo)
185
Pravé provedení posuvné pojezdové brány pro DV (dřevěnou výplň)
80
400
ulice
dojezd s přesahem
pozemek
přívod k pohonu
155
120
dojezd na tupo
min. 45
350
Levé provedení posuvné pojezdové brány pro DV (dřevěnou výplň)
400
185
ulice
dojezd s přesahem
80
pozemek
155
přívod k pohonu
120
dojezd na tupo
350
Tabulka hmotností posuvných pojezdových bran pro DV (dřevěnou výplň)
Objednací šířka
Hmotnost rámu brány
Max. hmotnost výplně
Typ pojezdových kladek
do 3200 mm
do 3600 mm
do 4000 mm
do 4400 mm
do 4800 mm
78 kg
83 kg
89 kg
92 kg
98 kg
2
50 kg/m
2
45 kg/m
2
38 kg/m
2
35 kg/m
WSV 820/WSO824 WSV 820/WSO824 WSV 820/WSO824 WSV 820/WSO824 WSV 820/WSO824
Délka hřebene
4m
4m
5m
5m
Objednací šířka
do 5200 mm
do 5600 mm
do 6000 mm
do 6400 mm
Hmotnost rámu brány
Max. hmnotnost výplně
Typ pojezdových kladek
Délka hřebene
31 kg/m2
103 kg
108 kg
113 kg
118 kg
28 kg/m2
26 kg/m2
24 kg/m2
22 kg/m2
6m
WSV820/WSO824 WSV820/WSO824 WSV820/WSO824 WSV820/WSO824
6m
6m
7m
7m
Obrázky jsou pouze ilustrační,
technické změny vyhrazeny.
21
Brány
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
KŘÍDLOVÉ BRÁNY A BRANKY
Branka / jednokřídlová brána pro PD
70 (50-80)
výška plotového dílce
= objdnací výška -60
objednací výška = výška brány
šířka plotového dílce
= (objednací šířka / 2) - 195**
50
70 (60-100)
šířka branky/brány
10
šířka levého křídla brány
objednací šířka
70 (60-100)
šířka pravého křídla brány
objednací šířka
50
objednací výška = výška brány
300
70 (50-80)
Dvoukřídlová brána pro DV*
objednací výška = výška branky/brány
Branka / jednokřídlová brána pro DV
70 (60-100)
10
šířka levého křídla brány
šířka branky/brány
objednací šířka
70 (60-100)
šířka pravého křídla brány
objednací šířka
Určení smyslu otevírání křídla branky /
jednokřídlé brány
Určení smyslu otevírání dvoukřídlové brány
ulice
ulice
ulice
pozemek
levá dovnitř (L_in)
pozemek
pravá dovnitř (P_in)
pozemek
levá dovnitř (L_in)
ulice
ulice
ulice
pozemek
pravá ven (P_out)
www.lomax.cz
Dvoukřídlová brána pro PD*
objednací výška = výška branky/brány
300
výška plotového dílce
= objdnací výška -60
šířka plotového dílce
= objednací šířka - 240
e-mail: [email protected]
pozemek
levá ven (L_out)
pozemek
pravá ven (P_out)
ulice
pozemek
pravá dovnitř (P_in)
ulice
pozemek
levá ven (L_out)
* příčné vyztužení křídla u dvoukřídlové brány pro DV se provádí na základě posouzení rozměrů brány,
klika a blokovací zarážka pouze u ručního ovládání (nutno uvést v objednávce)
** platí pro dvě stejně široká křídla brány
Obrázky jsou pouze ilustrační,
technické změny vyhrazeny.
22
Brány
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
PLOTY
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Tabulka hmotností plotových dílců
kg/m2
11
16
12
15
17
16
11
16
12
15
11
15
Single
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
kg/m2
12
17
13
16
18
18
12
17
13
16
12
16
Classical
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
History
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11
H12
kg/m2
15
20
16
19
21
20
15
20
16
19
15
19
kg/m2
18
22
21
18
21
15*
20*
Modern
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
* hmotnost loga není započítána do hmotnosti plotového dílce
Detail závěsu PD do zdi
Detail závěsu PD do sloupku
matice M8
10
10
šroub M8
šroub M8
závěs do sloupku
závěs do zdi
matice M8
matice M8
nýt. matice
Poštovní schránka “Litina Grafit V2/27”
Poštovní schránka “Hliník Black V2/21”
205
410
70
115
320
500
165
305
260
85
140
105
Obrázky jsou pouze ilustrační,
technické změny vyhrazeny.
23
Ploty
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
PLOTY
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Určení počtu tyček a roztečí pro plotové dílce Single, History a Classical (platí pro výše uvedené typy
a u provedení Classical pro případ bez vsuvek CS1, CS2, CS3 a nebo se vsuvkami na každé tyčce)
A
s
S01, H01, C01
A
L
t
s
t
L
rozteč sloupků A
(mm)
délka dílce L
(mm)
S02, H02, C02
S07, H07, C07
S08, H08, C08
S11, H11, C11
rozteč sloupků = objednací šířka (mm)
délka dílce (mm)
rozteč tyček (mm)
krajní míra na osu (mm)
rozteč t krajní míra na osu počet roztečí
(mm)
s (mm)
(ks)
počet tyček
(ks)
rozteč sloupků A
(mm)
délka dílce L
(mm)
rozteč t krajní míra na osu počet roztečí
(mm)
s (mm)
(ks)
počet tyček
(ks)
min.
630
610
120
65
4
5
min.
3870
3850
120
65
31
32
max.
749
729
120
124,5
4
5
max.
3989
3969
120
124,5
31
32
min.
750
730
120
65
5
6
min.
3990
3970
120
65
32
33
max.
869
849
120
124,5
5
6
max.
4109
4089
120
124,5
32
33
min.
870
850
120
65
6
7
min.
4110
4090
120
65
33
34
max.
989
969
120
124,5
6
7
max.
4229
4209
120
124,5
33
34
min.
990
970
120
65
7
8
min.
4230
4210
120
65
34
35
max.
1109
1089
120
124,5
7
8
max.
4349
4329
120
124,5
34
35
min.
1110
1090
120
65
8
9
min.
4350
4330
120
65
35
36
max.
1229
1209
120
124,5
8
9
max.
4469
4449
120
124,5
35
36
min.
1230
1210
120
65
9
10
min.
4470
4450
120
65
36
37
max.
1349
1329
120
124,5
9
10
max.
4589
4569
120
124,5
36
37
min.
1350
1330
120
65
10
11
min.
4590
4570
120
65
37
38
max.
1469
1449
120
124,5
10
11
max.
4709
4689
120
124,5
37
38
min.
1470
1450
120
65
11
12
min.
4710
4690
120
65
38
39
max.
1589
1569
120
124,5
11
12
max.
4829
4809
120
124,5
38
39
min.
1590
1570
120
65
12
13
min.
4830
4810
120
65
39
40
max.
1709
1689
120
124,5
12
13
max.
4949
4929
120
124,5
39
40
min.
4950
4930
120
65
40
41
max.
5069
5049
120
124,5
40
41
min.
5070
5050
120
65
41
42
max.
5189
5169
120
124,5
41
42
min.
5190
5170
120
65
42
43
max.
5309
5289
120
124,5
42
43
min.
5310
5290
120
65
43
44
max.
5429
5409
120
124,5
43
44
min.
5430
5410
120
65
44
45
max.
5549
5529
120
124,5
44
45
min.
5550
5530
120
65
45
46
max.
5669
5649
120
124,5
45
46
min.
5670
5650
120
65
46
47
max.
5789
5769
120
124,5
46
47
min.
5790
5770
120
65
47
48
min.
1710
1690
120
65
13
14
max.
1829
1809
120
124,5
13
14
min.
1830
1810
120
65
14
15
max.
1949
1929
120
124,5
14
15
min.
1950
1930
120
65
15
16
max.
2069
2049
120
124,5
15
16
min.
2070
2050
120
65
16
17
max.
2189
2169
120
124,5
16
17
min.
2190
2170
120
65
17
18
max.
2309
2289
120
124,5
17
18
min.
2310
2290
120
65
18
19
max.
2429
2409
120
124,5
18
19
min.
2430
2410
120
65
19
20
max.
2549
2529
120
124,5
19
20
min.
2550
2530
120
65
20
21
max.
2669
2649
120
124,5
20
21
min.
2670
2650
120
65
21
22
max.
5909
5889
120
124,5
47
48
max.
2789
2769
120
124,5
21
22
min.
5910
5890
120
65
48
49
min.
2790
2770
120
65
22
23
max.
6029
6009
120
124,5
48
49
max.
2909
2889
120
124,5
22
23
min.
6030
6010
120
65
49
50
min.
2910
2890
120
65
23
24
max.
6149
6129
120
124,5
49
50
max.
3029
3009
120
124,5
23
24
min.
6150
6130
120
65
50
51
min.
3030
3010
120
65
24
25
max.
6269
6249
120
124,5
50
51
max.
3149
3129
120
124,5
24
25
min.
6270
6250
120
65
51
52
min.
3150
3130
120
65
25
26
max.
6389
6369
120
124,5
51
52
max.
3269
3249
120
124,5
25
26
min.
6390
6370
120
65
52
53
min.
3270
3250
120
65
26
27
max.
6509
6489
120
124,5
52
53
max.
3389
3369
120
124,5
26
27
min.
6510
6490
120
65
53
54
min.
3390
3370
120
65
27
28
max.
6629
6609
120
124,5
53
54
max.
3509
3489
120
124,5
27
28
min.
6630
6610
120
65
54
55
min.
3510
3490
120
65
28
29
max.
6749
6729
120
124,5
54
55
max.
3629
3609
120
124,5
28
29
min.
6750
6730
120
65
55
56
min.
3630
3610
120
65
29
30
max.
6869
6849
120
124,5
55
56
max.
3749
3729
120
124,5
29
30
min.
6870
6850
120
65
56
57
min.
3750
3730
120
65
30
31
max.
6989
6969
120
124,5
56
57
max.
3869
3849
120
124,5
30
31
Obrázky jsou pouze ilustrační,
technické změny vyhrazeny.
24
Ploty
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
PLOTY
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Určení počtu tyček a roztečí pro plotové dílce Single, History a Classical (platí pro výše uvedené typy
a u provedení Classical pro případ bez vsuvek CS1, CS2, CS3 a nebo se vsuvkami na každé tyčce)
A
S03, H03, C03
s
A
L
t
z
s
z
S04, H04, C04
S05, H05, C05
S06, H06, C06
S09, H09, C09
S10, H10, C10
S12, H12, C12
t
L
rozteč sloupků = objednací šířka (mm)
délka dílce (mm)
rozteč tyček (mm)
rozteč zahuštění (mm)
krajní míra na osu (mm)
rozteč
sloupků A
(mm)
délka dílce rozteč t rozteč z krajní míra na
L (mm)
(mm)
(mm)
osu s (mm)
počet
roztečí
(ks)
počet
tyček
(ks)
počet tyček se
zahuštěním (ks)
rozteč
sloupků A
(mm)
délka dílce rozteč t rozteč z krajní míra na
L (mm)
(mm)
(mm)
osu s (mm)
počet
roztečí
(ks)
počet
tyček
(ks)
počet tyček se
zahuštěním (ks)
min.
600
580
150
75
65
3
4
7
min.
3900
3880
150
75
65
25
26
51
max.
749
729
150
75
139,5
3
4
7
max.
4049
4029
150
75
139,5
25
26
51
min.
750
730
150
75
65
4
5
9
min.
4050
4030
150
75
65
26
27
53
max.
899
879
150
75
139,5
4
5
9
max.
4199
4179
150
75
139,5
26
27
53
min.
900
880
150
75
65
5
6
11
min.
4200
4180
150
75
65
27
28
55
max.
1049
1029
150
75
139,5
5
6
11
max.
4349
4329
150
75
139,5
27
28
55
min.
1050
1030
150
75
65
6
7
13
min.
4350
4330
150
75
65
28
29
57
max.
1199
1179
150
75
139,5
6
7
13
max.
4499
4479
150
75
139,5
28
29
57
min.
1200
1180
150
75
65
7
8
15
min.
4500
4480
150
75
65
29
30
59
max.
1349
1329
150
75
139,5
7
8
15
max.
4649
4629
150
75
139,5
29
30
59
min.
1350
1330
150
75
65
8
9
17
min.
4650
4630
150
75
65
30
31
61
max.
1499
1479
150
75
139,5
8
9
17
max.
4799
4779
150
75
139,5
30
31
61
min.
1500
1480
150
75
65
9
10
19
min.
4800
4780
150
75
65
31
32
63
max.
1649
1629
150
75
139,5
9
10
19
max.
4949
4929
150
75
139,5
31
32
63
min.
1650
1630
150
75
65
10
11
21
min.
4950
4930
150
75
65
32
33
65
max.
1799
1779
150
75
139,5
10
11
21
max.
5099
5079
150
75
139,5
32
33
65
min.
1800
1780
150
75
65
11
12
23
min.
5100
5080
150
75
65
33
34
67
max.
1949
1929
150
75
139,5
11
12
23
max.
5249
5229
150
75
139,5
33
34
67
min.
1950
1930
150
75
65
12
13
25
min.
5250
5230
150
75
65
34
35
69
max.
2099
2079
150
75
139,5
12
13
25
max.
5399
5379
150
75
139,5
34
35
69
min.
2100
2080
150
75
65
13
14
27
min.
5400
5380
150
75
65
35
36
71
max.
2249
2229
150
75
139,5
13
14
27
max.
5549
5529
150
75
139,5
35
36
71
min.
2250
2230
150
75
65
14
15
29
min.
5550
5530
150
75
65
36
37
73
max.
2399
2379
150
75
139,5
14
15
29
max.
5699
5679
150
75
139,5
36
37
73
min.
2400
2380
150
75
65
15
16
31
min.
5700
5680
150
75
65
37
38
75
max.
2549
2529
150
75
139,5
15
16
31
max.
5849
5829
150
75
139,5
37
38
75
min.
2550
2530
150
75
65
16
17
33
min.
5850
5830
150
75
65
38
39
77
max.
2699
2679
150
75
139,5
16
17
33
max.
5999
5979
150
75
139,5
38
39
77
min.
2700
2680
150
75
65
17
18
35
min.
6000
5980
150
75
65
39
40
79
max.
2849
2829
150
75
139,5
17
18
35
max.
6149
6129
150
75
139,5
39
40
79
min.
2850
2830
150
75
65
18
19
37
min.
6150
6130
150
75
65
40
41
81
max.
2999
2979
150
75
139,5
18
19
37
max.
6299
6279
150
75
139,5
40
41
81
min.
3000
2980
150
75
65
19
20
39
min.
6300
6280
150
75
65
41
42
83
max.
3149
3129
150
75
139,5
19
20
39
max.
6449
6429
150
75
139,5
41
42
83
min.
3150
3130
150
75
65
20
21
41
min.
6450
6430
150
75
65
42
43
85
max.
3299
3279
150
75
139,5
20
21
41
max.
6599
6579
150
75
139,5
42
43
85
min.
3300
3280
150
75
65
21
22
43
min.
6600
6580
150
75
65
43
44
87
max.
3449
3429
150
75
139,5
21
22
43
max.
6749
6729
150
75
139,5
43
44
87
min.
3450
3430
150
75
65
22
23
45
min.
6750
6730
150
75
65
44
45
89
max.
3599
3579
150
75
139,5
22
23
45
max.
6899
6879
150
75
139,5
44
45
89
min.
3600
3580
150
75
65
23
24
47
min.
6900
6880
150
75
65
45
46
91
max.
3749
3729
150
75
139,5
23
24
47
max.
7049
7029
150
75
139,5
45
46
91
min.
3750
3730
150
75
65
24
25
49
max.
3899
3879
150
75
139,5
24
25
49
Obrázky jsou pouze ilustrační,
technické změny vyhrazeny.
25
Ploty
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
PLOTY
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Určení počtu tyček a roztečí pro plotové dílce Classical (jednoduchá výplň, platí pro
případ použití vsuvek CS1, CS2, CS3 přes jednu tyčku)
A
C01
s
A
L
t
s
t
L
rozteč sloupků A
(mm)
délka dílce L
(mm)
rozteč sloupků = objednací šířka (mm)
délka dílce (mm)
rozteč tyček (mm)
krajní míra na osu (mm)
rozteč t krajní míra na osu počet roztečí
(mm)
s (mm)
(ks)
počet tyček
(ks)
rozteč sloupků A
(mm)
délka dílce L
(mm)
C02
C07
C08
C11
rozteč t krajní míra na osu počet roztečí
(mm)
s (mm)
(ks)
počet tyček
(ks)
min.
630
610
120
65
4
5
min.
3891
3871
120
75,5
31
32
max.
810
790
120
155
4
5
max.
3990
3970
120
125
31
32
min.
811
791
130
135,5
4
5
min.
3991
3971
120
65,5
32
33
max.
870
850
130
165
4
5
max.
4130
4110
120
135
32
33
min.
871
851
120
65,5
6
7
min.
4131
4111
120
75,5
33
34
max.
1050
1030
120
155
6
7
max.
4230
4210
120
125
33
34
min.
1051
1031
130
125,5
6
7
min.
4231
4211
120
65,5
34
35
max.
1110
1090
130
155
6
7
max.
4370
4350
120
135
34
35
min.
1111
1091
120
65,5
8
9
min.
4371
4351
120
75,5
35
36
max.
1190
1170
120
105
8
9
max.
4470
4450
120
125
35
36
min.
1191
1171
130
65,5
8
9
min.
4471
4451
120
65,5
36
37
max.
1350
1330
130
145
8
9
max.
4610
4590
120
135
36
37
min.
1351
1331
120
65,5
10
11
min.
4611
4591
120
75,5
37
38
max.
1450
1430
120
115
10
11
max.
4710
4690
120
125
37
38
min.
1451
1431
130
65,5
10
11
min.
4711
4691
120
65,5
38
39
max.
1590
1570
130
135
10
11
max.
4850
4830
120
135
38
39
min.
1591
1571
120
65,5
12
13
min.
4851
4831
120
75,5
39
40
max.
1710
1690
120
125
12
13
max.
4950
4930
120
125
39
40
min.
1711
1691
130
65,5
12
13
min.
4951
4931
120
65,5
40
41
max.
1830
1810
130
125
12
13
max.
5090
5070
120
135
40
41
min.
1831
1811
120
65,5
14
15
min.
5091
5071
120
75,5
41
42
max.
1970
1950
120
135
14
15
max.
5190
5170
120
125
41
42
min.
1971
1951
130
65,5
14
15
min.
5191
5171
120
65,5
42
43
max.
2070
2050
130
115
14
15
max.
5330
5310
120
135
42
43
min.
2071
2051
120
65,5
16
17
min.
5331
5311
120
75,5
43
44
max.
2230
2210
120
145
16
17
max.
5430
5410
120
125
43
44
min.
2231
2211
130
65,5
16
17
min.
5431
5411
120
65,5
44
45
max.
2310
2290
130
105
16
17
max.
5570
5550
120
135
44
45
min.
2311
2291
120
65,5
18
19
min.
5571
5551
120
75,5
45
46
max.
2490
2470
120
155
18
19
max.
5670
5650
120
125
45
46
min.
2491
2471
130
65,5
18
19
min.
5671
5651
120
65,5
46
47
max.
2620
2600
130
130
18
19
max.
5810
5790
120
135
46
47
min.
2621
2601
120
100,5
20
21
min.
5811
5791
120
75,5
47
48
max.
2690
2670
120
135
20
21
max.
5910
5890
120
125
47
48
min.
2691
2671
120
75,5
21
22
min.
5911
5891
120
65,5
48
49
max.
2790
2770
120
125
21
22
max.
6050
6030
120
135
48
49
min.
2791
2771
120
65,5
22
23
min.
6051
6031
120
75,5
49
50
max.
2930
2910
120
135
22
23
max.
6150
6130
120
125
49
50
min.
2931
2911
120
75,5
23
24
min.
6151
6131
120
65,5
50
51
max.
3030
3010
120
125
23
24
max.
6290
6270
120
135
50
51
min.
3031
3011
120
65,5
24
25
min.
6291
6271
120
75,5
51
52
max.
3170
3150
120
135
24
25
max.
6390
6370
120
125
51
52
min.
3171
3151
120
75,5
25
26
min.
6391
6371
120
65,5
52
53
max.
3270
3250
120
125
25
26
max.
6530
6510
120
135
52
53
min.
3271
3251
120
65,5
26
27
min.
6531
6511
120
75,5
53
54
max.
3410
3390
120
135
26
27
max.
6630
6610
120
125
53
54
min.
3411
3391
120
75,5
27
28
min.
6631
6611
120
65,5
54
55
max.
3510
3490
120
125
27
28
max.
6770
6750
120
135
54
55
min.
3511
3491
120
65,5
28
29
min.
6771
6751
120
75,5
55
56
max.
3650
3630
120
135
28
29
max.
6870
6850
120
125
55
56
min.
3651
3631
120
75,5
29
30
min.
6871
6851
120
65,5
56
57
max.
3750
3730
120
125
29
30
max.
7010
6990
120
135
56
57
min.
3751
3731
120
65,5
30
31
max.
3890
3870
120
135
30
31
* u červeně označených položek nedoporučujeme používat vsuvky CS1, CS2, CS3 “přes jednu tyčku”
Obrázky jsou pouze ilustrační,
technické změny vyhrazeny.
26
Ploty
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
PLOTY
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Určení počtu tyček a roztečí pro plotové dílce Classical zahuštěná výplň, platí pro
případ použití vsuvek CS1, CS2, CS3 přes jednu tyčku)
A
s
A
L
t
z
s
z
C03
C04
C05
C06
C09
C10
C12
t
L
rozteč sloupků = objednací šířka (mm)
délka dílce (mm)
rozteč tyček (mm)
rozteč zahuštění (mm)
krajní míra na osu (mm)
rozteč
sloupků A
(mm)
délka dílce rozteč t rozteč z krajní míra na
L (mm)
(mm)
(mm)
osu s (mm)
počet
roztečí
(ks)
počet
tyček
(ks)
počet tyček se
zahuštěním (ks)
rozteč
sloupků A
(mm)
délka dílce rozteč t rozteč z krajní míra na
L (mm)
(mm)
(mm)
osu s (mm)
počet
roztečí
(ks)
počet
tyček
(ks)
počet tyček se
zahuštěním (ks)
min.
600
580
150
75
65,5
3
4
7
min.
3751
3731
150
75
65,5
24
25
49
max.
749
729
150
75
140
3
4
7
max.
3900
3880
150
75
140
24
25
49
min.
750
730
150
75
65,5
4
5
9
min.
3901
3881
150
75
65,5
25
26
51
max.
900
880
150
75
140
4
5
9
max.
4050
4030
150
75
140
25
26
51
min.
901
881
150
75
65,5
5
6
11
min.
4051
4031
150
75
65,5
26
27
53
max.
1050
1030
150
75
140
5
6
11
max.
4200
4180
150
75
140
26
27
53
min.
1051
1031
150
75
65,5
6
7
13
min.
4201
4181
150
75
65,5
27
28
55
max.
1200
1180
150
75
140
6
7
13
max.
4350
4330
150
75
140
27
28
55
min.
1201
1181
150
75
65,5
7
8
15
min.
4351
4331
150
75
65,5
28
29
57
max.
1350
1330
150
75
140
7
8
15
max.
4500
4480
150
75
140
28
29
57
min.
1351
1331
150
75
65,5
8
9
17
min.
4501
4481
150
75
65,5
29
30
59
max.
1500
1480
150
75
140
8
9
17
max.
4650
4630
150
75
140
29
30
59
min.
1501
1481
150
75
65,5
9
10
19
min.
4651
4631
150
75
65,5
30
31
61
max.
1650
1630
150
75
140
9
10
19
max.
4800
4780
150
75
140
30
31
61
min.
1651
1631
150
75
65,5
10
11
21
min.
4801
4781
150
75
65,5
31
32
63
max.
1800
1780
150
75
140
10
11
21
max.
4950
4930
150
75
140
31
32
63
min.
1801
1781
150
75
65,5
11
12
23
min.
4951
4931
150
75
65,5
32
33
65
max.
1950
1930
150
75
140
11
12
23
max.
5100
5080
150
75
140
32
33
65
min.
1951
1931
150
75
65,5
12
13
25
min.
5101
5081
150
75
65,5
33
34
67
max.
2100
2080
150
75
140
12
13
25
max.
5250
5230
150
75
140
33
34
67
min.
2101
2081
150
75
65,5
13
14
27
min.
5251
5231
150
75
65,5
34
35
69
max.
2250
2230
150
75
140
13
14
27
max.
5400
5380
150
75
140
34
35
69
min.
2251
2231
150
75
65,5
14
15
29
min.
5401
5381
150
75
65,5
35
36
71
max.
2400
2380
150
75
140
14
15
29
max.
5550
5530
150
75
140
35
36
71
min.
2401
2381
150
75
65,5
15
16
31
min.
5551
5531
150
75
65,5
36
37
73
max.
2550
2530
150
75
140
15
16
31
max.
5700
5680
150
75
140
36
37
73
min.
2551
2531
150
75
65,5
16
17
33
min.
5701
5681
150
75
65,5
37
38
75
max.
2700
2680
150
75
140
16
17
33
max.
5850
5830
150
75
140
37
38
75
min.
2701
2681
150
75
65,5
17
18
35
min.
5851
5831
150
75
65,5
38
39
77
max.
2850
2830
150
75
140
17
18
35
max.
6000
5980
150
75
140
38
39
77
min.
2851
2831
150
75
65,5
18
19
37
min.
6001
5981
150
75
65,5
39
40
79
max.
3000
2980
150
75
140
18
19
37
max.
6150
6130
150
75
140
39
40
79
min.
3001
2981
150
75
65,5
19
20
39
min.
6151
6131
150
75
65,5
40
41
81
max.
3150
3130
150
75
140
19
20
39
max.
6300
6280
150
75
140
40
41
81
min.
3151
3131
150
75
65,5
20
21
41
min.
6301
6281
150
75
65,5
41
42
83
max.
3300
3280
150
75
140
20
21
41
max.
6450
6430
150
75
140
41
42
83
min.
3301
3281
150
75
65,5
21
22
43
min.
6451
6431
150
75
65,5
42
43
85
max.
3450
3430
150
75
140
21
22
43
max.
6600
6580
150
75
140
42
43
85
min.
3451
3431
150
75
65,5
22
23
45
min.
6601
6581
150
75
65,5
43
44
87
max.
3600
3580
150
75
140
22
23
45
max.
6750
6730
150
75
140
43
44
87
min.
3601
3581
150
75
65,5
23
24
47
min.
6751
6731
150
75
65,5
44
45
89
max.
3750
3730
150
75
140
23
24
47
max.
6900
6880
150
75
140
44
45
89
* u červeně označených položek nedoporučujeme používat vsuvky CS1, CS2, CS3 “přes jednu tyčku”
Obrázky jsou pouze ilustrační,
technické změny vyhrazeny.
27
Ploty
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
PLOTY
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Určení počtu tyček a roztečí pro plotové dílce Modern (jednoduchá výplň, kruhové ozdoby)
A
M01
A
L
t
s
t
L
s
rozteč sloupků A
(mm)
délka dílce L
(mm)
rozteč sloupků = objednací šířka (mm)
délka dílce (mm)
rozteč tyček (mm)
krajní míra na osu (mm)
rozteč t krajní míra na osu počet roztečí
(mm)
s (mm)
(ks)
počet tyček
(ks)
rozteč sloupků A
(mm)
délka dílce L
(mm)
M02
M03
M06
M07
rozteč t krajní míra na osu počet roztečí
(mm)
s (mm)
(ks)
počet tyček
(ks)
min.
630
610
120
65
4
5
min.
3870
3850
120
65
31
32
max.
749
729
120
124,5
4
5
max.
3989
3969
120
124,5
31
32
min.
750
730
120
65
5
6
min.
3990
3970
120
65
32
33
max.
869
849
120
124,5
5
6
max.
4109
4089
120
124,5
32
33
min.
870
850
120
65
6
7
min.
4110
4090
120
65
33
34
max.
989
969
120
124,5
6
7
max.
4229
4209
120
124,5
33
34
min.
990
970
120
65
7
8
min.
4230
4210
120
65
34
35
max.
1109
1089
120
124,5
7
8
max.
4349
4329
120
124,5
34
35
min.
1110
1090
120
65
8
9
min.
4350
4330
120
65
35
36
max.
1229
1209
120
124,5
8
9
max.
4469
4449
120
124,5
35
36
min.
1230
1210
120
65
9
10
min.
4470
4450
120
65
36
37
max.
1349
1329
120
124,5
9
10
max.
4589
4569
120
124,5
36
37
min.
1350
1330
120
65
10
11
min.
4590
4570
120
65
37
38
max.
1469
1449
120
124,5
10
11
max.
4709
4689
120
124,5
37
38
min.
1470
1450
120
65
11
12
min.
4710
4690
120
65
38
39
max.
1589
1569
120
124,5
11
12
max.
4829
4809
120
124,5
38
39
min.
1590
1570
120
65
12
13
min.
4830
4810
120
65
39
40
max.
1709
1689
120
124,5
12
13
max.
4949
4929
120
124,5
39
40
min.
1710
1690
120
65
13
14
min.
4950
4930
120
65
40
41
max.
1829
1809
120
124,5
13
14
max.
5069
5049
120
124,5
40
41
min.
1830
1810
120
65
14
15
min.
5070
5050
120
65
41
42
max.
1949
1929
120
124,5
14
15
max.
5189
5169
120
124,5
41
42
min.
1950
1930
120
65
15
16
min.
5190
5170
120
65
42
43
max.
2069
2049
120
124,5
15
16
max.
5309
5289
120
124,5
42
43
min.
2070
2050
120
65
16
17
min.
5310
5290
120
65
43
44
max.
2189
2169
120
124,5
16
17
max.
5429
5409
120
124,5
43
44
min.
2190
2170
120
65
17
18
min.
5430
5410
120
65
44
45
max.
2309
2289
120
124,5
17
18
max.
5549
5529
120
124,5
44
45
min.
2310
2290
120
65
18
19
min.
5550
5530
120
65
45
46
max.
2429
2409
120
124,5
18
19
max.
5669
5649
120
124,5
45
46
min.
2430
2410
120
65
19
20
min.
5670
5650
120
65
46
47
max.
2549
2529
120
124,5
19
20
max.
5789
5769
120
124,5
46
47
min.
2550
2530
120
65
20
21
min.
5790
5770
120
65
47
48
max.
2669
2649
120
124,5
20
21
max.
5909
5889
120
124,5
47
48
min.
2670
2650
120
65
21
22
min.
5910
5890
120
65
48
49
max.
2789
2769
120
124,5
21
22
max.
6029
6009
120
124,5
48
49
min.
2790
2770
120
65
22
23
min.
6030
6010
120
65
49
50
max.
2909
2889
120
124,5
22
23
max.
6149
6129
120
124,5
49
50
min.
2910
2890
120
65
23
24
min.
6150
6130
120
65
50
51
max.
3029
3009
120
124,5
23
24
max.
6269
6249
120
124,5
50
51
min.
3030
3010
120
65
24
25
min.
6270
6250
120
65
51
52
max.
3149
3129
120
124,5
24
25
max.
6389
6369
120
124,5
51
52
min.
3150
3130
120
65
25
26
min.
6390
6370
120
65
52
53
max.
3269
3249
120
124,5
25
26
max.
6509
6489
120
124,5
52
53
min.
3270
3250
120
65
26
27
min.
6510
6490
120
65
53
54
max.
3389
3369
120
124,5
26
27
max.
6629
6609
120
124,5
53
54
min.
3390
3370
120
65
27
28
min.
6630
6610
120
65
54
55
max.
3509
3489
120
124,5
27
28
max.
6749
6729
120
124,5
54
55
min.
3510
3490
120
65
28
29
min.
6750
6730
120
65
55
56
max.
3629
3609
120
124,5
28
29
max.
6869
6849
120
124,5
55
56
min.
3630
3610
120
65
29
30
min.
6870
6850
120
65
56
57
max.
3749
3729
120
124,5
29
30
max.
6989
6969
120
124,5
56
57
min.
3750
3730
120
65
30
31
max.
3869
3849
120
124,5
30
31
Obrázky jsou pouze ilustrační,
technické změny vyhrazeny.
28
Ploty
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
PLOTY
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Určení počtu tyček a roztečí pro plotové dílce Modern (zahuštěná výplň, kosočtvercové ozdoby)
A
z
t
s
A
L
t
z
s
M04
M05
L
rozteč sloupků = objednací šířka (mm)
délka dílce (mm)
rozteč tyček (mm)
rozteč zahuštění (mm)
krajní míra na osu (mm)
rozteč
sloupků A
(mm)
délka dílce rozteč t rozteč z krajní míra na
L (mm)
(mm)
(mm)
osu s (mm)
počet
roztečí
(ks)
počet
tyček
(ks)
počet tyček se
zahuštěním (ks)
rozteč
sloupků A
(mm)
délka dílce rozteč t rozteč z krajní míra na
L (mm)
(mm)
(mm)
osu s (mm)
počet
roztečí
(ks)
počet
tyček
(ks)
počet tyček se
zahuštěním (ks)
min.
660
640
260
130
60
2
3
5
min.
2750
2730
260
130
65
10
11
21
max.
859
839
260
130
159,5
2
3
5
max.
2880
2860
260
130
130
10
11
21
min.
860
840
240
120
60
3
4
7
min.
2881
2861
240
120
110,5
11
12
23
max.
1050
1030
240
120
155
3
4
7
max.
2970
2950
240
120
155
11
12
23
min.
1051
1031
260
130
125,5
3
4
7
min.
3010
2990
260
130
65
11
12
23
max.
1110
1090
260
130
155
3
4
7
max.
3140
3120
260
130
130
11
12
23
min.
1111
1091
240
120
65,5
4
5
9
min.
3141
3121
240
120
120,5
12
13
25
max.
1270
1250
240
120
145
4
5
9
max.
3210
3190
240
120
155
12
13
25
min.
1271
1251
260
130
105,5
4
5
9
min.
3270
3250
260
130
65
12
13
25
max.
1350
1330
260
130
145
4
5
9
max.
3400
3380
260
130
130
12
13
25
min.
1351
1331
240
120
65,5
5
6
11
min.
3401
3381
240
120
130,5
13
14
27
max.
1490
1470
240
120
135
5
6
11
max.
3450
3430
240
120
155
13
14
27
min.
1491
1471
260
130
85,5
5
6
11
min.
3510
3490
240
120
65
14
15
29
max.
1590
1570
260
130
135
5
6
11
max.
3529
3509
240
120
74,5
14
15
29
min.
1591
1571
240
120
65,5
6
7
13
min.
3530
3510
260
130
65
13
14
27
max.
1730
1710
240
120
135
6
7
13
max.
3660
3640
260
130
130
13
14
27
min.
1731
1711
260
130
75,5
6
7
13
min.
3661
3641
240
120
140,5
14
15
29
max.
1850
1830
260
130
135
6
7
13
max.
3690
3670
240
120
155
14
15
29
min.
1851
1831
240
120
75,5
7
8
15
min.
3750
3730
240
120
65
15
16
31
max.
1970
1950
240
120
135
7
8
15
max.
3789
3769
240
120
84,5
15
16
31
min.
1971
1951
260
130
65,5
7
8
15
min.
3790
3770
260
130
65
14
15
29
max.
2110
2090
260
130
135
7
8
15
max.
3950
3930
260
130
145
14
15
29
min.
2111
2091
240
120
85,5
8
9
17
min.
3990
3970
240
120
65
16
17
33
max.
2230
2210
240
120
145
8
9
17
max.
4049
4029
240
120
94,5
16
17
33
min.
2231
2211
260
130
65,5
8
9
17
min.
4050
4030
260
130
65
15
16
31
max.
2390
2370
260
130
145
8
9
17
max.
4210
4190
260
130
145
15
16
31
min.
2391
2371
240
120
105,5
9
10
19
min.
4230
4210
240
120
65
17
18
35
max.
2490
2470
240
120
155
9
10
19
max.
4309
4289
240
120
104,5
17
18
35
min.
2491
2471
260
130
65,5
9
10
19
min.
4310
4290
260
130
65
16
17
33
max.
2549
2529
260
130
94,5
9
10
19
max.
4490
4470
260
130
155
16
17
33
min.
2550
2530
240
120
65
10
11
21
max.
2730
2710
240
120
155
10
11
21
* červeně označené rozsahy rozměrů mají nestandardní rozteč kóty “s” a to až 185 mm,
konkrétní rozteče doproučujeme konzultovat s výrobou
** počet tyček, roztečí a krajní míry na střed u délky dílce nad 4470 mm nutno konzultovat s výrobou
Obrázky jsou pouze ilustrační,
technické změny vyhrazeny.
29
Ploty
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
TAHOKOV
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Technické parametry tahokovu
8
Označení - TR 16, materiál - ocel, pozink
Délka / šířka oka - 16/8 mm
Maximální rozměr formátu tabule (tloušťka x šířka x délka)
1 x 1250 x 2500 (ocel)
1 x 1000 x 2000 (pozink)
šířka tahokovu (tabule)
16
délka tahokovu (tabule)
Lemovací profily
Detail uchycení tahokovu do zdi
Detail uchycení tahokovu do sloupku
30
12
Typ E
1,5
20
10
1,25
12
20
Typ C
20
30
Ploty
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
POZNÁMKY
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
31
Poznámky
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
TLPB - 4 - 2011
Filozofií společnosti LOMAX je nabízet vysoce kvalitní garážová vrata vyladěná na míru osobním požadavkům zákazníka. Z pozice největšího českého výrobce
garážových vrat poskytuje LOMAX ke každému výrobku přidanou hodnotu ve formě nadstandardních služeb, nejmodernějších technologií, vysokého uživatelského
komfortu a příznivých cen. V dnešní době můžete v nabídce společnosti LOMAX najít mnoho typů garážových vrat ve více než 2500 barevných provedení
a bezkonkurenčních 11 typech imitací dřeva. Neméně atraktivní je aktuální sortiment předokenních a nadokenních roleta veškerého příslušenství. Po celou
dobu její existence je pro společnost LOMAX prioritou zákazník. Jeho potřebám, vkusu a možnostem je podřízeno všechno.
TLPB - 4 - 2011
2011 © LOMAX ® & Co s.r.o.
691 08 Bořetice 417
bezplatná linka: 800 100 372
tel.: 519 304 044, 045
e-mail: [email protected], www.lomax.cz
2011 © LOMAX & Co s.r.o. - technické listy - 04/2011
Download

pohony marantec