Návod na naprogramování ovladače ADA TX-Cloner868
(s ovladačem FAAC)
V souladu s normou 1999/05/CE
OVLADAČ TYP: B06450563
Dálkový ovladač
Kryt baterií
LED dioda
DIP přepínače
Tlačítka 1 až 4
Skryté tlačítko
Otevřít
Baterie
Technická specifikace
Skryté tlačítko
1º Dip Switch přepínač (z leva) nahoru: kopírovací mód
1º Dip Switch přepínač (z leva)dolů:
pracovní mód

Model ADA TXCloner 868 Mhz

2 x BATT CR2025-3V

FREQ 868.3 MHZ

STANDARDNÍ CHIP

TXCLONER PATENTOVÁN SW Brevete

Samo – učící systém
ADA TXCloner 868 byl navržen jako ovladač pro kopírování ovládacího kódu různých typů
ovladačů (zdrojový ovladač). Požadovaný typ ovladače vybíráte nastavením DIP přepínače.
1. Nastavení módů: kopírovacího/pracovního
Nastavení módu provedete prvním DIP přepínačem z leva.
- Kopírovací mód: první DIP přepínač z leva nastaven do pozice UP (nahoru)
- Pracovní mód: první DIP přepínač z leva nastaven do pozice DOWN (dolu)
-
1
2. Kopírování (zdrojového) ovladače
1º - Sejměte ochranou gumu, která umožňuje přístup k DIP přepínačům.
2º - Nastavte DIP přepínače pro kopírování podle typu ovladače (výrobce)
dle tabulky č.1.
3º -Nastavte první DIP přepínač z leva do horní (UP)– kopírovací režim CLONER.
4º - Přenášený zdrojový ovladač uveďte do programovacího módu a postavte co
nejblíže proti ovladači ADA TXCloner tak, aby došlo k přenesení kódu.
- Programování pro FAAC 868 SLH (modrá LED). POZOR neplatí pro 433RC model .
4.1 – Současně zmáčkněte tlačítko 1 a 2 ovladače FAAC – ovladač LET začne blikat a bliká i po
uvolnění tlačítek.
4.2 – Na ovladači FAAC zmáčkněte a držte tlačítko, které chcete kopírovat a držte. Zmáčkněte a
držte tlačítko ovladače ADA TXCloner, které chcete nahrát, až do doby zápisu.
4.3 – Držte tlačítko na ovladači ADA TXCloner, uvolněte tlačítko na ovladači FAAC a znovu stiskněte.
LED dioda na ovladači ADA TXCloner začne blikat. Tlačítko držte až do doby kdy přestane blikat.
Následuje krok 6º.
5º - Stiskněte a držte tlačítko zdrojového ovladače, současně stiskněte požadované tlačítko
ovladače ADA TXCloner (modrá led bliká) a držte 6 sekund.
Dúležité: Každý typ ovladače (výrobce) má anténu na jiném místě. Pokud modrá LED nebliká, je
nutné pokusit se nalézt jiné místo s pro nalezení signálu. Pomalu pohybem najděte ADA
TYClonerem místo antény zdrojového ovladače (např.FAAC).
6º - Ovladač ADA TXCloner zabliká 6 sekund a tím je programovací proces zdárně ukončen.
7º - Přepněte první DIP přepínač z leva do polohy dolů (DOWN) a ovladač je možno používat pracovní mód.
Postup pro nahrání dalšího tlačítka:
- stejný zdrojový ovladač: opakujte postup od kroku 4.
- nový zdrojový ovladač: opakujte postup od kroku 1.
3. Pracovní mód. Jak používat ovladač ADA TXCloner
Po správném nahrání ovladače se ujistěte, že první DIP přepínač z leva je přepnutý do polohy
dolů a ostatní DIP přepínače nastaveny dle zdrojového ovladače ( podle výrobce) viz tab.2.
4. Poznámka
Pro následující procesy musí být ovladač ADA TXCloner v kopírovacím režimu (1st DIP nahoře)
- Smazání kódu ovladače AD TXCloner: Současně zmáčkněte a tržte tlačítka 1 a 2 po dobu 10
sekund, jak LED dioda zabliká uvolněte tlačítka, nakódování je smazáno.
- Obnovení omylem odstraněného nakódování: Zmáčkněte a držte současně tlačítko 3 a 4, jak LED
dioda zabliká uvolněte obě tlačítka.
- Reset ovladače ADA TXCloner a výrobní nastavení: Zmáčkněte a držte současně tlačítko 3 a 4,
jak LED dioda zabliká držte obě tlačítka po dobu 10 sekund – do doby kdy začne dioda blikat
rychle.Uvolněte tlačítka.
2
1. Tabulka-Kopírovací mód
První DIP přepínač v levo přepnutý nahoru.
Zdrojový
Poz.
Nastavení DIP
Ovladač
číslo
přepínačů
Výrobce
Tlačítka
typ
Ovladač
1
FAAC DS
Všechna tlačítka
BERNER
v pracovním
BHS 140
režimu TXF
HÖRMANN
Ovladač
2
FAAC SLH
Ovladač
TXMR868
Marantec
3
3
Všechna tlačítka
v pracovním
režimu TXFA
Všechna tlačítka
v pracovním
režimu
TXMR868
2. Tabulka – Pracovní mód
První dip přepínač v levo přepnutý dolů.
Poz.
Nastavení DIP
číslo
přepínače
Ovladač
Výrobce
Tlačítka
typ
Ovladač
1
FAAC DS
Všechna tlačítka
BERNER
v pracovním
BHS 140
režimu TXF
HÖRMANN
Ovladač
FAAC SLH
2
Ovladač
TXMR868
Marantec
3
4
Všechna tlačítka
v pracovním
režimu TXFA
Všechna tlačítka
v pracovním
režimu
TXMR868
Download

Návod k použití TX-Cloner 868 - ovladani