Naš SAS sistem vrata (maintrap, interlocking, …) Preduzeće ASPEKT System Integration d.o.o. jer razvilo sopstveni SAS sistem vrata, a koji se uobičajeno koristi za kontrolu pristupa u: •
Bankama •
Bolnicama •
Upravnim zgradama •
Aerodromima, stanicama, •
Laboratorijama •
Fabrikama (hrana, optika, …), •
Kod x‐zračenja •
Imigracionim zonama i drugim prostorijama specijalne namene. www.aspekt.rs i www.aspektdoo.rs Projektovanje Montaža i instalacija Testiranje i puštanje u rad Implementacija i Integracija sistema S A S
istem
utomatskih sigurnosnih VRATA PRIMENA NAJSAVREMENIJE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI KONTROLE PRISTUPA Sistemi – identifikacije, evidencije, i kontrole pristupa vozila i ljudi, … “Pametne” hotelske sobe, kompletna rešenja za hotele, hostele, motele, domove, ustanove, … Teničko obezbeđenje objekata, alarmni siitemi, sistemi video nadzora, … Fiskalna rešenja, oprema i software Preduzeće ASPEKT System Integration d.o.o. je Sertifikovani distributer i instalater sledecih “barand name” kompanija: Naši partneri u zemlji u inostranstvu: Ništa nije konstantno, osim promene! Heraklit, 480pne. www.aspekt.rs R
S
EŠENJA TIPIČNI KORISNICI SAS‐a: KONTROLA PRISTUPA Nudimo integraciju raznolikih sistema evidencije i kontrole pristupa na naš SAS sistem •
•
•
•
S
IGURNOSNIH VRATA SAS SYSTEM Nakon autorizacije (čitač kartica, skener otiska prsta, ili jednostavno pritisnut taster od strane službe obezbeđenja, ,,, ), prva vrata (D1) će se odbraviti i dozvoliti ulazak unutar SAS zone, vrata će se nakon zatvaranja, a ako je osoba detektovana u prostoru automatski zabraviti, jasno ukoliko je instalirana „maintrap“, i/ili „taligate“ opcija. Potvrdom, bilo automatskom autorizacijom (kartica, otisak prsta, ...), i/ili ponovo istom od strane službe obezbeđenja vrata D2 će se odbraviti i nakon izlaska osobe i detekcije da je SAS zona prazna, vrata D2 se zabrave i sistem je spreman za novi ciklus. Ako se pak kod ulaska u SAS zonu osoba, koja je dobila autorizaciju, predomisli i odustane, sistem detektuje „praznu“ SAS zonu, čeka zadato vreme i resetuje se, odnosno spreman je za novi ciklus. Vrata opremljena SAS sistemom obezbeđuju: •
AUTOMATSKI, režim rada |hidraulika| •
POLU AUTOMATSKI, režim rada |guraj| •
MANUELNI , režim rada |zvonce| i •
PREMA ZAHTEVU Kupca, režim rada Odnoisno UPAVLJANJE je naslonjeno na automatiku, komandnu tablu, PC računar, Daljince, GSM/SMS, ... UTOMATSKIH GENERALNO Banke, Bolnice, Ustanove, Imigacione, de‐
kontaminacione, Telekomunikacije zone, IT zone,... A
ISTEM ID kartica, Narukvica Privezak Otisak prsta Prepoznavanje o Lice, o Glas Pored Aspekt_OEM opreme za vrata ASPEKT System Integration d.o.o. u okviru SAS rešenje koristi motore za vrata nekoliko remnomiranih proizvođač a: SAS System can accept commands from various sources, manuali, comand panel. PC, remote controls, GSM/SMS, .... www.fatek.com PLC's MEHANIZM ZA KLIZNA RATA EXIT taster “bolt” elektro brave Distributor Interlock 2 Tappet” kontakti Mehanizmi za kabliranje Ključ prekidači i Zatvarači El. prihvatnik LED displej www.lmg.co.rs ++ 381 11 3342‐156 ZA KRILNA No‐Touch EXIT Tasteri THE MOST SOFISTICATED ACCESS CONTROL TEHNOLOGY. Magnetna brava www.aspekt.rs 2
Download

Sistem Automatskih Ssigurnosnih VRATA SAS sistem