DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Adı Soyadı
: Prof.Dr. Cesim ATAŞ
Doğum Yeri/Tarihi
: Kağızman
Kadro Ünvanı ve Aldığı
Tarih
: Profesör 24/06/2014
Kadrosunun Bulunduğu
Birim
: Mühendislik Fakültesi
Görev Yaptığı Birim
: Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr.C.Ataş: 1 / 9
03/07/2014 13:03
10/03/1974
Bölüm,Anabilim/Anasanat : Makina Mühendisliği Bölümü Mekanik (Makina) Anabilim Dalı
Dalı
Yabancı Dil
: İngilizce ( ÜDS : 88,75 / 2007 Yılı ) ( KPDS : 72 / 1999 Yılı )
Lisans
: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina
Mühendisliği Bölümü, Temmuz 1996
Yüksek Lisans
: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina
Mühendisliği Bölümü Mekanik Alanı, Kasım 1999
Doktora
: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina
Mühendisliği Bölümü Mekanik Alanı, Temmuz 2004
Yardımcı Doçent
: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şubat 2006
Doçent
: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ünvan: Şubat 2009
) (Kadro: Temmuz 2009 )
Doçentlik alanı
: Makine Mühendisliği
Profesör
: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Haziran 2014
Lisansüstü öğrenimlerindeki Tez Bilgileri
Yüksek Lisans Tezi : Basit ve Ankastre Mesnetli Tabakalı Kompozitlerin Non-Lineer Gerilme Analizi
Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri : Prof.Dr. Onur SAYMAN , Eylül 1996 - Kasım 1999
Doktora Tezi : Tabakalı Kompozit Plaklarda Büyük Deformasyonlar
Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri : Prof.Dr. Onur SAYMAN , Eylül 2000 - Temmuz 2004
Yönetilen Tamamlanmış -Tez Danışmanı- olarak Görev Alınan Tez Bilgileri
Yönetilen Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri
1. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Sandviç Kompozit Plakların Darbe Davranışları,
Umut Potoğlu, Şubat 2010 - Haziran 2012
2. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Sandviç Kompozit Plaklarda Bağlantı Noktalarının
Hasar Analizi, Alper Basmacı, Şubat 2010 - Kasım 2011
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Prof.Dr.C.Ataş: 2 / 9
03/07/2014 13:03
Yönetilen Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri
3. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Pnömatik İki-Eksenli Bir Kartezyen Robot Sistemi
İle Malzeme Taşıma Otomasyonu, Süleyman Burkay POYRAZ, Şubat 2009 - Kasım 2010
4. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Onarılmış Kompozit Plakların Darbe
Davranışları, Yalın AKGÜN, Şubat 2009 - Haziran 2010
5. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Hasarlı Kompozit Plaklarda Onarım
Optimizasyonu, Olgay DAĞDELEN, Şubat 2009 - Haziran 2010
6. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Hasarlı Kompozit Plakların Onarımı, Mustafa
İlhan Uysal, Nisan 2008 - Ağustos 2009
Yönetimi Devam eden -Tez Danışmanı- olarak Görev Alınan Tez Bilgileri
Yönetimi Devam eden Doktora Tezleri
1. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Balistik Amaçlı Termoplastik Kompozit
Malzemelerin Üretimi Ve Karakterizasyonu, Duygu Korsacılar, Temmuz 2012 -Devam ediyor
Yönetimi Devam eden Yüksek Lisans Tezleri
1. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Sandviç Kompozit Yapılarda Sonlu Elemanlar
Yöntemi İle Nümerik Hasar Analizi, Özge Şan, Eylül 2013 -Devam ediyor
2. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Kompozit Parçalar İçeren Yeni Bir Otomatik Şişe
Paketleme Makinası Tasarımı, Uğur Özgü Akıncı, Eylül 2013 -Devam ediyor
3. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Üretim Parametrelerinin Trafolarda Kullanılan
Epoksi Esaslı Parça Özelliklerine Etkisi, Hasan Yılmaz, Temmuz 2012 -Devam ediyor
4. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Termoplastik Kompozit Malzemelerin Darbe
Davranışları, Enis Okay, Ağustos 2011 -Devam ediyor
5. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Farklı Çevresel Koşullara Maruz Kompozitlerin
Mekanik Davranışları, Akar Doğan, Haziran 2011 -Devam ediyor
Makale Yayınları
Doçentlik sonrası Makaleleri
1. Cesim Atas, Alper Basmaci,"Damage behavior of potting materials in sandwich composites with
pinned joints", Science and Engineering of Composite Materials, Volume 0, Issue 0, ISSN (Online)
2191-0359, ISSN (Print) 0792-1233, 2014, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
2. Cesim Atas, Bulent Murat Icten, Mümin Küçük,"Thickness effect on repeated impact response of
woven fabric composite plates", Composites: Part B, 49/80-85/2013, 2013, Araştırma Makale,SCI,
Doçentlik sonrası
3. Cesim Atas, Yalın Akgun, Olgay Dagdelen, Bulent M. Içten, Mehmet Sarikanat,"An experimental
investigation on the low velocity impact response of composite plates repaired by VARIM and hand
lay-up processes", Composite Structures, 93/ 1178-1186/ 2011, 2011, Araştırma Makale,SCI, (4
eserde atıf), Doçentlik sonrası
4. Cesim Atas, Cenk Sevim,"On the impact response of sandwich composites with cores of balsa wood
and PVC foam", Composite Structures, 93/40- 48/2010, 2010, Araştırma Makale,SCI, (6 eserde atıf),
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Prof.Dr.C.Ataş: 3 / 9
03/07/2014 13:03
Makale Yayınları
Doçentlik sonrası Makaleleri
Doçentlik sonrası
5. Bulent Murat Icten, Cesim Atas, Mehmet Aktas, Ramazan Karakuzu,"Low temperature effect on
impact response of quasi-isotropic glass/epoxy laminated plates", Composite Structures, 91/318323/2009, 2009, Araştırma Makale,SCI, (12 eserde atıf), Doçentlik sonrası
6. Abdullah Seçgin, Cesim Atas, A. Saide Sarıgül,"The effects of composite plate design parameters on
linear vibrations by Discrete Singular Convolution (DSC) method", Journal of Composite Materials, 43/
24/2963-2986/2009, 2009, Araştırma Makale,SCI, (1 eserde atıf), Doçentlik sonrası
7. Cesim Atas,"Bearing strength of pinned joints in woven fabric composites with small weaving angles",
Composite Structures, 88/40-45/2009, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (6 eserde atıf),
Doçentlik sonrası
Doktora sonrası Makaleleri
8. Mehmet Aktaş, Cesim Atas, Bülent Murat İçten, Ramazan Karakuzu,"An experimental investigation
of the impact response of composite laminates", Composite Structures, 87/4/307-313/2009, 2009,
Araştırma Makale,SCI, (51 eserde atıf), Doktora sonrası
9. A. Goren, C. Atas,"Manufacturing of polymer matrix composites using vacuum assisted resin infusion
molding", Archives of Materials Science and Engineering, 34/ 2/117-120/ 2008, 2008, Araştırma
Makale,Directory of Open Access Journals,Scirus, Doktora sonrası
10. Cesim Atas, Dahsin Liu,"Impact response of woven composites with small weaving angles.",
International Journal of Impact Engineering, 35/ 80-97/2008, 2008, Araştırma Makale,SCI, (23 eserde
atıf), Doktora sonrası
11. Cesim Atas, Onur Sayman,"An overall view on impact response of woven fabric composite plates.",
Composite Structures, 82/ 336-345/2008, 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (28 eserde atıf),
Doktora sonrası
12. Cesim Atas,"A cost effective method for impact induced damage assessment of laminated plates.",
Science and Engineering of Composite Materials, 15/ 31-49/2008., 2008, Araştırma Makale,SCIExpanded, Doktora sonrası
13. Cesim Atas,"An experimental investigation on the impact response of fiberglass/aluminum
composites.", Journal of Reinforced Plastics and Composites, 26/14/1479-1491/2007, 2007,
Araştırma Makale,SCI-Expanded, (11 eserde atıf), Doktora sonrası
14. Cesim Ataş, Onur Sayman, Hasan Çallıoğlu,"An analytical solution procedure to analyze material
nonlinear behavior of laminated beams", Journal of Reinforced Plastics and Composites, 26/391404/2007, 2007, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doktora sonrası
15. Cesim Ataş, Onur Sayman,"An experimental and numerical investigation on geometrically nonlinear
behavior of laminated thin plates", Science and Engineering of Composite Materials, 13/2/121129/2006, 2006, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doktora sonrası
16. Onur Sayman, Cesim Ataş, Hasan Çallıoğlu,"Stacking sequence effects on elastic-plastic stress
variation in composite plates with clamped edges", Science and Engineering of Composite Materials,
11/4/247-258/2004, 2004, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doktora sonrası
Öğrenim Sırasında Makaleler
17. Onur Sayman, Cesim Ataş, Hasan Çallıoğlu,"Material nonlinear behavior of laminated metal-matrix
composite plates supported at edges under uniform traverse loading", Composites Science and
Technology, 62/14/1913-1923/2002, 2002, Araştırma Makale,SCI, (1 eserde atıf)
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Prof.Dr.C.Ataş: 4 / 9
03/07/2014 13:03
Makale Yayınları
Öğrenim Sırasında Makaleler
18. Onur Sayman, Hasan Çallıoğlu, Cesim Ataş, N. Sinan Köksal,"Nonlinear stress analysis of
unidirectionally reinforced symmetric aluminum metal-matrix laminated beams under a bending
moment", Science and Engineering of Composite Materials, 10/5/365-375/2002, 2002, Araştırma
Makale,SCI-Expanded, (2 eserde atıf)
19. H. Aykul, C. Atas, H. Akbulut,"Elastic plastic stress analysis and plastic zone propagation in fiber
reinforced thermoplastic laminates using finite element method", Journal of Reinforced Plastics and
Composites, 20 /15/1301-1325/2001, 2001, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (7 eserde atıf)
20. Ramazan Karakuzu, Cesim Ataş, Hamit Akbulut,"Elastic-plastic behavior of woven steel fiber
reinforced thermoplastic laminated plates under in-plane loading", Composites Science and
Technology, 61/10/1475-1483/2001, 2001, Araştırma Makale,SCI, (13 eserde atıf)
21. C. Ataş, R. Özcan, H. Aykul,"Residual stress analysis and plastic zone behavior in antisymmetric
metal-matrix laminated composite plates", Int. Journal of Applied Mechanics and Engineering, 6/1/5370/2001, 2001, Araştırma Makale,Applied Mechanics Reviews, ASME, USA
22. Cesim Atas, Onur Sayman,"Elastic-plastic stress analysis and expansion of plastic zone in clamped
and simply supported aluminum metal-matrix laminated plates", Composite Structures, 49/1/919/2000, 2000, Araştırma Makale,SCI, (33 eserde atıf)
Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri
Doçentlik sonrası Bildirileri
1. Cesim Ataş, Akar Doğan, Alper Basmacı,"Sandviç kompozitlerin hasar davranışı",3. Uluslararası
Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Sergisi, İZMİR, Kasım 2012, Uluslararası Hakemli
organizasyon, Doçentlik sonrası
2. Yusuf Arman, Cesim Ataş,"Tek kayma düzlemine sahip civatalı kompozit bağlantılarda delik
deplasmanının deneysel olarak incelenmesi",14. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, DENİZLİ,
Ekim 2012, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
3. Alper Basmacı, Cesim Ataş, Yusuf Arman,"Sandviç kompozit plakların mekanik bağlantı
hasarları",14. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, DENİZLİ, Ekim 2012, Uluslararası Hakemli
organizasyon, Doçentlik sonrası
4. Cesim Ataş, İlker Canbaz, Gökhan Olgun,"Polimer esaslı kompozit plaklarda yapışmamış
bölgelerin darbe direncine etkisi",14. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, DENİZLİ, Ekim 2012,
Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
5. Cesim Ataş, Olgay Dağdelen,"Onarılmış polimer kompozit plakların nümerik analizi",2.Uluslararası
Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyum, Sergi Ve Proje Pazarı, BAYRAKLI, Kasım 2010,
Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
6. Yalın Akgün, Cesim Ataş, Bülent Murat İçten, Aytaç Gören,"Onarılmış Kompozit Plakların Tekrarlı
Darbe Yükleri Altındaki Hasar Davranışları",13th International Materials Symposium (IMSP?2010),
DENİZLİ, Ekim 2010, Proceedings of 13th International Materials Symposium (IMSP?2010),10611067, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
7. Mehmet Sarıkanat, Olgay Dağdelen, Çiçek Özes, Cesim Ataş,"Vakum Destekli İnfüzyon Yöntemi
İle Onarılmış Kompozitlerde Onarım Yüzey Pürüzlüğünün Kırılma Tokluğuna Etkisi",13th
International Materials Symposium, DENİZLİ, Ekim 2010, Proceedings of 13th International
Materials Symposiumxx,01-06, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Prof.Dr.C.Ataş: 5 / 9
03/07/2014 13:03
Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri
Doçentlik sonrası Bildirileri
8. Cesim Ataş, Bülent M. İçten, Mehmet Sarıkanat, Çiçek Özes, Mustafa İ.Uysal,"Onarılmış Polimer
Matris Kompozit Plakların Statik Yükler Altındaki Davranışları",XVI. Ulusal Mekanik Kongresi,
KAYSERİ, Haziran 2009, XVI. Ulusal Mekanik Kongresi Bildiri Kitapçığı,227-237, Hakemli
organizasyon, Doçentlik sonrası
Doktora sonrası Bildirileri
9. Tamer Yalçın, Mehmet Zor, Cesim Ataş, Birgül Özpınar,"Çene ekleminde çiğneme kuvvetlerinin
neden olduğu gerilmelerin analizi",IV. Ulusal Biyomekanik Kongresi, ERZURUM, Ekim 2008, Doktora
sonrası
10. Aytac GOREN, Cesim ATAS,"Manufacturing of polymer matrix composites using vacuum assisted
resin infusion molding",Proceedings of 12 th International Materials Symposium (IMSP 2008),
DENİZLİ, Ekim 2008, Proceedings of 12 th International Materials Symposium (IMSP?2008),804808, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
11. Abdullah Seçgin, Cesim Ataş, A. Saide Sarıgül,"Investigation of the effects of material and fiber
orientation angles on the modal characteristics of thin FML composite plates by using discrete singular
convolution (DSC) approach",AIAC-2007, ANKARA, Eylül 2007, Uluslararası Hakemli organizasyon,
Doktora sonrası
12. Yusuf Arman, Mehmet Aktaş, Cesim Ataş, Bülent Murat İçten,"Tabakalı kompozit plaklarda eliptik
süreksizlik bölgesinin kritik burkulma yükü üzerine etkisi",Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli
Komitesi (TUMTMK) XV. Ulusal Mekanik Kongresi, ISPARTA, Eylül 2007, Hakemli organizasyon,
Doktora sonrası
13. Bülent Murat İçten, Ramazan Karakuzu, Cesim Ataş,"Tabakalı kompozitlerde fiber yönlenme
açısının darbe davranışına etkisi",Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi (TUMTMK) XV.
Ulusal Mekanik Kongresi, ISPARTA, Eylül 2007, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
14. Cesim Ataş, Bülent Murat İçten, Mehmet Aktaş,"Örgülü kompozit plaklarda darbe deneylerinin
irdelenmesi",Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi (TUMTMK) XV. Ulusal Mekanik
Kongresi, ISPARTA, Eylül 2007, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
Öğrenim Sırasında Bildirileri
15. Mehmet zor, Hasan Çallıoğlu, Cesim Ataş,"Kalça kemiği kırıklarında boyun bölgesi açısının
gerilme dağılımına etkileri",XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, GAZİANTEP, Eylül 2003, XIII. Ulusal
Mekanik Kongresi-Bildiriler,867-873, Hakemli organizasyon
Başlıca Araştırma Eseri
. Cesim Atas, Cenk Sevim,"On the impact response of sandwich composites with cores of balsa wood
and PVC foam", Composite Structures, 93/40- 48/2010, 2010, Araştırma Makale,SCI, (6 eserde atıf),
Doçentlik sonrası
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Prof.Dr.C.Ataş: 6 / 9
03/07/2014 13:03
Görev Aldığı Projeler
1. "Belirsiz Karmaşık Yapıların Orta ve Yüksek Frekans Vibro-Akustik Analizi İçin İstatistiksel
ve Enerji Tabanlı Bir Sayısal Yöntem Geliştirilmesi", Araştırma Projesi Koordinatörü :
Yrd.Doç.Dr. Abdullah SEÇGİN, Münferit Proje, , "TÜBİTAK" destekli proje, Proje Çalışanı,
Katılımcı görevinde, Mayıs 2013-Devam ediyor
2. "Zırhlı Araçlarda Parçalanma (Spall) Etkisini Önleyecek Kompozit Yapının Tasarımı ve
Üretimi", Araştırma Projesi Koordinatörü : Prof.Dr. Ramazan KARAKUZU, Münferit Proje, ,
"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde,
Ekim 2012-Devam ediyor
3. "Farklı çevresel koşullara maruz kompozitlerin mekanik davranışları", Araştırma Projesi
Koordinatörü : Doç.Dr. Cesim ATAŞ, Yüksek Lisans Tezi, , "DEÜ BAP Koordinasyon Birimi"
destekli proje, Proje Yürütücüsü görevinde, Haziran 2012-Devam ediyor
4. "Solaris 7 Güneş Enerjisi ile Çalışan Taşıt Projesi", Araştırma Projesi Koordinatörü :
Yrd.Doç.Dr. Aytaç GÖREN , "TÜBİTAK" destekli proje, Proje Danışmanı görevinde, Eylül
2011 - Ekim 2013
5. "Solaris Güneş Enerjisi ile Çalışan Taşıt Projesi", Danışmanlık Projesi Koordinatörü :
Doç.Dr. Cesim ATAŞ , "TÜBİTAK" destekli proje, Eylül 2010 - Eylül 2011
6. "Kompozit Plakların Çoklu-Pim Bağlantılarında Hasar Tespiti Ve Analizi", Araştırma Projesi
Koordinatörü : Doç.Dr. Cesim ATAŞ, Münferit Proje, , "DEÜ BAP Koordinasyon Birimi"
destekli proje, Proje Yürütücüsü görevinde, Haziran 2009 - Haziran 2011
7. "Bal Peteği Sandviç Kompozitlerin Dinamik Davranışlarının İncelenmesi", Araştırma Projesi
Koordinatörü : Gürkan Şakar , "TÜBİTAK" destekli proje, Proje Danışmanı görevinde,
Mayıs 2009 - Mayıs 2011
8. "Onarım metot ve parametrelerinin tabakalı polimer kompozitlerin mekanik davranışlarına
etkisi", Araştırma Projesi Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr.Cesim ATAŞ , "TÜBİTAK" destekli proje,
Proje Yürütücüsü görevinde, Kasım 2007 - Mayıs 2010
9. "Darbeli yüklere maruz kompozit plakların hasar direncinin arttırılması", Araştırma Projesi
Koordinatörü : Uzm.Dr.Cesim ATAŞ, Münferit Proje, , "DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Şube
Müdürlüğü" destekli proje, Proje Yürütücüsü görevinde, Ağustos 2006 - Ağustos 2008
10. "Değişik hızlarda darbeye maruz tabakalı kompozit plakların mekanik özelliklerinin
iyileştirilmesi", Araştırma Projesi Koordinatörü : Prof.Dr.R.Sami AKSOY , "Devlet Planlama
Teşkilatı" destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Mayıs 2006 - Mayıs 2008
11. "Kompozit plaklarda sıcaklığın darbe davranışına etkisi", Araştırma Projesi Koordinatörü :
Prof.Dr.Ramazan KARAKUZU , "TÜBİTAK" destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı
görevinde, Kasım 2005 - Kasım 2007
12. "Kompozit Basınçlı Kaplar, Açık Silindirler ve Kapalı Silindirlerin Çevre Etkileri Altında
Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi", Araştırma Projesi Koordinatörü : Prof.Dr.Onur SAYMAN
, "TÜBİTAK" destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Kasım 2005 - Kasım
2007
Bilimsel Yayınlarda Editörlükleri
1. Usak University Journal of Material Sciences, Dergi Editörlüğü
2. Journal of Engineering and Applied Sciences, Dergi Editörlüğü
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Prof.Dr.C.Ataş: 7 / 9
03/07/2014 13:03
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikleri
1. Engineering Structures
2. Materials and Design
3. Journal of Reinforced Plastics and Composites
4. Usak University Journal of Material Sciences
5. Journal of Structures
6. Science and Engineering of Composite Materials
7. International Journal of Damage Mechanics
8. Composites: Part B
9. Experimental Techniques
10. International Journal of Impact Engineering
11. Materials Science and Engineering C
12. Textile Research Journal
13. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences
14. Polymer Composites
15. Journal of Composite Materials
16. Composite Structures
Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler
1. 940.Stz.2011-2 Kodlu Santez Projesinde İzleyici Olarak Görev Yapmak Üzere, Kocaeli,
Mayıs 2014(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
2. Tübitak Proje Değerlendirme Paneli, Ankara, Mayıs 2014(Panelist Olma)
3. Santez Projesi Kapsamında " Kompozit Numunelerin Balistik Testleri " Ni Yapmak Için
Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasını Ziyaret Etmek Üzere, Ankara, Mart 2014(Diğer)
4. Tübitak Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli, Ankara, Aralık 2013(Panelist Olma)
5. Iı. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, Kompege 2013, Kuşadası, Kasım
2013(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
6. Ruzgem 2013, Conference On Wind Energy Science And Technology, Ankara, Ekim
2013(Değerlendirme Kurulu Üyesi Olarak Katkıda Bulunmak)
7. Ar-Ge Merkezi Izleme, Bursa, Temmuz 2013(Diğer)
8. Santez Projesi_İzleme, Kocaeli, Mayıs 2013(Değerlendirme Kurulu Üyesi Olarak Katkıda
Bulunmak)
9. Santez Proje İzleyiciliği, Kocaeli, Ocak 2013(Projede Hakem olarak görev alma)
10. 3. Uluslar Arası Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Kasım
2012(Danışma Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Prof.Dr.C.Ataş: 8 / 9
03/07/2014 13:03
Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler
11. 14. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, Denizli, Ekim 2012(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster,
Sözlü v.b.))
12. Tübitak Proje Paneli, Ankara, Ekim 2012(Panelist Olma)
13. Tübitak Proje Paneli, Ankara, Haziran 2012(Panelist Olma)
14. I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, Iğdır, Nisan 2012(Danışma Kurulu Üyesi Olarak
Düzenleyici)
15. Ar-Ge Merkezi_Hakemlik, Bursa, Kasım 2011(Değerlendirme Kurulu Üyesi Olarak Katkıda
Bulunmak)
16. Santez Proje Paneli, Ankara, Kasım 2011(Panelist Olma)
17. Yüksek Lisans Tez Sınavı, Denizli, Haziran 2011(Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyesi)
18. Doktora Sınavı, Manisa, Haziran 2011(Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Tezi Jüri
Üyesi)
19. Santez Proje Değerlendirme Toplantısı, Ankara, Mayıs 2011(Panelist Olma)
20. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Recep Yurtseven Phd Tez Önerisi Için Jüri
Üyeliği., Denizli, Ocak 2011(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
21. 2.Uluslararası Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyum, Sergi ve Proje Pazarı, İzmir,
Kasım 2010(Danışma Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
22. 13. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, Denizli, Ekim 2010(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster,
Sözlü v.b.))
23. Yüksek Lisans Tez Sınavı, Afyon, Haziran 2010(Diğer)
24. San-Tez Proje Değerlendirme Toplantısı, Ankara, Mayıs 2010(Panelist Olma)
25. San-Tez Proje Değerlendirme Toplantısı, Ankara, Mayıs 2010(Panelist Olma)
26. Xvı. Ulusal Mekanik Kongresi, Kayseri, Haziran 2009(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü
v.b.))
27. Tübitak Bilgilendirme Toplantısı, Ankara, Mart 2008(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
28. Xv. Ulusal Mekanik Kongresi, Isparta, Eylül 2007(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
Alınan Burs Bilgileri
1. NATO-A2 DOKTORA ARAŞTIRMA BURSU, TÜBİTAK 6 Ay süreyle Michigan State
University, USA,,2003
Görev Yerleri
1. Profesör : -DEÜ, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Haziran 2014-Devam
ediyor
2. Doçent : -DEÜ, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Temmuz 2009-Devam
ediyor
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Prof.Dr.C.Ataş: 9 / 9
03/07/2014 13:03
Görev Yerleri
3. Yardımcı Doçent : -DEÜ, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Şubat 2007Temmuz 2009
4. Araştırma Görevlisi : -DEÜ, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Ağustos
1997-Şubat 2007
Yönetim - İdari Görevleri
1. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2010Ekim 2013
Download

Cesim CV - Dokuz Eylül Üniversitesi