ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: KUTLAY SEVER
Doğum Tarihi: 16.06.1977
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Doc. / Prof.
Bölüm/Program
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yıl
1999
2003
Makina Mühendisliği
Dokuz Eylül Üniversitesi
2009
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Demir Dışı Metal ve
Alaşımlarda İyonitrasyon ile Sertleştirme ve Sertleştirme Sonucu Oluşan Malzeme
Özelliklerinin Tespiti, Prof.Dr.Süleyman KARADENİZ
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)
ve
Danışman(lar)ı : The Role of Interfaces on the Mechanical Performance of Fiber Reinforced
Polymer Composites, Prof.Dr. İsmail Hakkı TAVMAN, Prof.Dr.Mehmet MUTLU
Görevler:
Görev
Unvanı
Ar.Gör.
Dr.Ar.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
Görev Yeri
Yıl
Mühendislik Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi
2000-2010
Mühendislik Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi
2010-2012
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İzmir Katip Çelebi 2012Üniversitesi
Projelerde Yaptığı Görevler :
1. “İKÇÜ- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Altyapı Projesi”, 2014K120490 nolu DPT projesi,
Araştırmacı: Yrd.Doç.Dr. Kutlay SEVER, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Galip AKHAN, Proje
Başlama Tarihi: 2014, Proje Bütçesi: 12.000.000 TL
2. “Elektriksel İletken Biyopolimer Nanokompozitlerin Üretimi ve Elektriksel, Mekanik ve
Viskoelastik Özelliklerinin İncelenmesi”, 2013-2-FMBP-50 nolu İKCU BAP Proje Yürütücüsü:
Yrd.Doç.Dr. Kutlay SEVER, Proje Başlama Tarihi: 01.09.2013, Proje Bütçesi: 69.240 TL
3. “Isı Yalıtım Amaçlı Hafif Tuğla Yapı Malzemelerinin Geliştirilmesinde Tarımsal ve Endüstriyel
Atıkların Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, 2013-2-SMBP-29 Nolu İKCU BAP Proje
Yardımcısı, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Mücahit SÜTÇÜ, Proje Başlama Tarihi: 01.09.2013,
Proje Bütçesi: 71.599 TL
4.
“Ortopedik Amaçlı Kemik Rahatsızlıklarının Tedavisine Yönelik Yapay Kemik Tasarımı” 20132-FMBP-42 Nolu İKCU BAP Proje Yardımcısı, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. M.Özgür
SEYDİBEYOĞLU, Proje Başlama Tarihi: 01.09.2013, Proje Bütçesi: 61.620 TL
5. “Toz Tutmayan Antistatik Kompozit Vernik Üretimi”, 0016.STZ.2013-1 nolu Santez Projesi
Yardımcı Araştırmacı, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yoldaş SEKİ, Proje Başlama Tarihi:
01.12.2013, Proje Bütçesi: 225.850,60 TL
6. “Çevreye Duyarlı, Hafif, Doğal Elyaf Katkılı Polimer Kompozitlerin Geliştirilmesi ve Otomotiv
Parçalarında Uygulanabilirliği”, 0161.STZ.2013-1 nolu Santez Projesi Yardımcı Araştırmacı,
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. M.Özgür SEYDİBEYOĞLU, Proje Başlama Tarihi: 01.11.2013,
Proje Bütçesi: 318.090 TL
7. “İyonik Polimer-Metal Kompozitlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Biyomimetik Aktuatör
Uygulamalarında Kullanılması“,111M643 nolu TÜBİTAK 1001 Projesi’nde Yardımcı
Araştırmacı, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sarıkanat, Proje Başlama Tarihi:
01.05.2012, Proje Bütçesi: 356.031 TL
8. “Karbon İplik Dolgulu Polimerik Karma Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi”,
Ege Üniversitesi 11-MÜH-083 nolu BAP Projesi’nde Yardımcı Araştırmacı, Proje Yürütücüsü:
Yard.Doç. Dr. Seçkin Erden, 01.10.2011-01.10.2013, Proje Bütçesi: 18.900 TL
9. "Karbon Fiber Takviyeli Polimerik Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin
İyileştirilmesi”, Ege Üniversitesi 09-MÜH-095 nolu BAP Projesi’nde Yardımcı Araştırmacı,
Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Seçkin Erden, 01.01.2009-01.01.2011, Proje Bütçesi: 17.000 TL
10. “Doğal Fiber Takviyeli Polimer Kompozitlerin Üretimi, Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi ve
Karakterizasyonu", Ege Üniversitesi 09-MÜH-063 nolu BAP Projesi’nde Yardımcı Araştırmacı,
Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Mehmet Sarıkanat, 01.01.2009-01.01.2011, Proje Bütçesi:
35.000 TL
11. "Fiber Takviyeli Polimer Kompozitlerin Mekanik Performansına Arayüzey Bağının Etkisi",
Dokuz Eylül Üniversitesi 2007.KB.FEN.007 nolu BAP Projesi’nde Yardımcı Araştırmacı, Proje
Yürütücüsü: Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN, 19.05.2007-19.05.2009, Proje Bütçesi: 12.500 TL
12. "Elektrik ve Isıl İletkenliği Yüksek Polimerik Nanokompozitlerin Üretimi ve Özelliklerinin
Belirlenmesi", 107M227 nolu TÜBİTAK İkili İşbirliği Projesi’nde Yardımcı Araştırmacı, Proje
Yürütücüsü: Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN, 01.12.2007-01.12.2010, Proje Bütçesi: 116.587,97
TL
İdari Görevler :
1. Altyapı Planlanlama ve Geliştirme Komisyonu, Komisyon Başkanı 20132. Sürekli Eğitim, Bilimsel, Sportif ve Kültürel Gelişim Destekleme Komisyonu, Komisyon
Üyesi, 20133. Bilimsel Araştırma Komisyonu, Komisyon Üyesi, 20134. Farabi Değişim Programı, 2012-
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Ödüller :
1. TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik programı, Grup Ödülü, 2014
2. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Yayın Onur Ödülü, 2013
3. TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik programı, Grup Ödülü, 2013
4. TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik programı, Grup Ödülü, 2012
5. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel yayınları teşvik ödülü, 2012
6. TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik programı, Grup Ödülü, 2011
7. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel yayınları teşvik ödülü, 2011
8. TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik programı, Grup Ödülü, 2010
9. TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik programı, Grup Ödülü, 2009
10. TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik programı, Grup Ödülü, 2008
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde
verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2012-2013
İlkbahar
Güz
2013-2014
İlkbahar
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
Mechanical
2
0
2
Dersin Adı
Introduction
Engineering
to
Fiber-Matrix Interfaces
Polymer Composites
3
0
1
3
0
2
of
3
0
3
Materials Science and
Engineering II
Manufacturing Processes of
Poymer Composites
Mukavemet Su Ürünleri
3
0
2
3
0
1
2
0
36
Materials Science and
Engineering I
Manufacturing Processes
Poymer Composites
in
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Sarikanat M., Seki Y., Sever K., Durmuşkahya C., Determination of properties of Althaea
officinalis L. (Marshmallow) Fibres as a potential plant fibre in polymeric composite
materials, Composites Part B: Engineering, 57: 180-186, 2014
A2. Emadi S., Seki Y., Sever K., Sarikanat M., “Preparation and Properties of Rice HuskFilled Plasticized Wheat Gluten Biocomposites”, Polymer Engineering & Science Article first
published online: 8 JUL 2013 DOI: 10.1002/pen.23686
A3. Sever K., Tavman I. H., Seki Y., Turgut A. , Omastova M., Ozdemir I., “Electrical and
Mechanical Properties of Expanded Graphite/High Density Polyethylene Nanocomposites”
Composites Part B: Engineering, 53: 226-233, 2013
A4. Seki Y., Sever K., Sarikanat M., Sakarya A., Elik E., “Effect of Huntite Mineral on
Mechanical, Thermal and Morphological Properties of Polyester Matrix”, Composites Part B:
Engineering, 45 (1): 1534-1540, 2013
A5. Bozaci E., Sever K., Sarikanat M., Seki Y., Demir A., Ozdogan E., Tavman I., “Effects of
the Atmospheric Plasma Treatments on Surface and Mechanical Properties of Flax Fiber and
Adhesion between Fiber-Matrix for Composite Materials”, Composites Part B: Engineering,
45 (1): 565-572, 2013
A6. Seki Y., Sarikanat M., Sever K., Durmuşkahya C., “Extraction and Properties of Ferula
Communis (Chakshir) Fibres as Novel Reinforcement for Composites Materials”, Composites
Part B: Engineering, 44 (1): 517–523, 2013
A7. Tavman I., Krupa I., Omastova M., Sarikanat M., Novak I., Sever K., Ozdemir I., Seki
Y., Podhradská S., Moskova D., Erbay E., Guner F., “Effects of Conductive Graphite Filler
Loading on Physical Properties of High-Density Polyethylene Composite” Polymer
Composites, 33 (7):1071–1076, 2012
A8. Sarikanat M., Sever K., Seki Y., Tavman İ. H., “Mechanical Anisotropy in Unidirectional
Glass Fabric Reinforced Oligomeric Siloxane Modified Polyester Composites”, Fibers and
Polymers, 13 (6): 775-781, 2012
A9. Sen I., Aral A., Seki Y., Sarikanat M., Sever K., “Variations of Mechanical Properties of
Jute/Polyester Composite Aged in Various Media”, Journal of Composite Materials, 46 (18):
2219-2225, 2012
A10. Sever K, Sarikanat M, Seki Y, Erkan G, Erdoğan Ü, Erden S, "Surface Treatments of
Jute fabric: The Influence of Surface Characteristics on Jute Fabrics and Mechanical
Properties of Jute/Polyester Composites", Industrial Crops and Products, 35: 22– 30, 2012
A11. Seki Y, Sever K, Erden S, Sarikanat M, Ozes C, Neser G, “Characterization of Luffa
Cylindirica Fibers and the Effect of Water Ageing on the Mechanical Properties of its
Composite with Polyester”, Journal of Applied Polymer Science, 123, 2330–2337, 2012,
A12. Sever K, Erden S, Gulec HA, Seki Y, Sarikanat M, “Oxygen Plasma Treatments of Jute
Fibers in Improving the Mechanical Properties of Jute/HDPE Composites”, Materials
Chemistry and Physics, 129: 275-280, 2011
A13. Demir A, Seki Y, Bozaci E, Sarikanat M, Erden S, Sever K, Ozdogan E, "Effect of the
Atmospheric Plasma Treatment Parameters on Jute Fabric: The Effect on Mechanical
Properties of Jute Fabric- Polyester Composites", Journal of Applied Polymer Science, 121
(2):634-638, 2011
A14. Seki Y, Sarikanat M, Sever K, Erden S, Gulec H.A., "Effect of the Low and Radio
Frequency Oxygen Plasma Treatment of Jute Fiber on Mechanical Properties of Jute FiberPolyester Composites", Fibers and Polymers, 11(8):1159-1164, 2010
A15. Erden S, Sever K, Seki Y, Sarikanat M, "Enhancement of the Mechanical Properties of
Glass- Polyester Composites via Matrix Modification", Fibers and Polymers, 11 (5): 732-737,
2010
A16. Sever K, "The Improvement of Mechanical Properties of Jute Fiber/LDPE Composites
by Fiber Surface Treatment", Journal of Reinforced Plastics and Composites, 29 (13): 19211929, 2010
A17. Sever K, Sarıkanat M, Seki Y, Erkan G, Erdoğan Ü, "The Mechanical Properties of Gamma- Methacryloxypropyltrimethoxysilane Treated Jute/Polyester Composites", Journal of
Composite Materials, 44 (15): 1913-1924, 2010
A18. Sever K, Sarikanat M, Seki Y, Gulec HA, Mutlu M, Tavman I, "Improvement of
Interfacial Adhesion of Glass Fiber-Epoxy Composite by using Plasma Polymerized Glass
Fibers", The Journal of Adhesion, 86: 915-938, 2010
A19. Bozacı E, Sever K, Demir A, Seki Y, Sarıkanat M, Özdoğan E, "Effect of the
Atmospheric Plasma Treatment Parameters on Surface and Mechanical Properties of Jute
Fabric", Fibers and Polymers, 10 (6): 781-786, 2009
A20. Sever K, Seki Y, Tavman I, Erkan G, Cecen V, "The Structure of Gammaglycidoxypropyltrimethoxysilane on Glass Fiber Surfaces: Characterization by FTIR, SEM
and Contact Angle Measurements", Polymer Composites, 30(5): 550-558,2009
A21. Sever K, Seki Y, Güleç H A, Sarıkanat, M, Mutlu M, Tavman I, "Preparation and
Characterization
of
Thin
Films
by
Plasma
Polymerization
of
Glycidoxypropyltrimethoxysilane at Different Plasma Powers and Exposure Times", Applied
Surface Science, 255 (20): 8450-8457, 2009
A22. Sever K, Sarıkanat M, Seki Y, Tavman I, "Concentration Effect of Gammaglycidoxypropyltrimethoxysilane on the Mechanical Properties of Glass Fiber-Epoxy
Composites", Polymer Composites, 30 (9), 1251-1257, 2009
A23. Sever K, Sarıkanat M, Seki Y, Cecen V, Tavman I, "Effect of Fiber Surface Treatments
on Mechanical Properties of Epoxy Composites Reinforced with Glass Fabric", Journal of
Materials Science, 43 (13): 4666-4672, 2008
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :
B1. Erkan G., Erdoğan U.H., Ozdemir O, Sarıkanat M., Sever K., Seki Y, “Mechanical
Properties of Fluorocarbon Treated Jute/HDPE Composites”, 5 th International Technical
Textiles Congress, İZMİR, 7-9 Kasım 2012
B2. Tavman I., Turgut A., Sever K., Özdemir İ., Seki Y., Krupa I., Omastova M., Moskova
D., Podhradska S., Novak I., "Preparation and Rheological Characterization of Composites
Based On Ethylene-Vinylacetate Copolymer (EVA) Filled With Graphite", 14 th International
Materials Symposium, 1037-1042, DENİZLİ, 10-12 Ekim 2012
B3. Seki Y, Sever K, Sarikanat M, Sen I, Aral A, "Jute/Polyester Composites: The Effect of
Water Aging on the Interlaminar Shear Strengh (ILSS)", 6 th International Advanced
Technologies Symposium (IATS 11), 368-371, ELAZIĞ, 16-18 Mayıs 2011
B4. Sever K, Sarıkanat M, Seki Y, Tavman I, Sever K, "Isıl Çevrimin Jüt Fiber/Yüksek
Yoğunluklu Polietilen (YYPE) Kompozitlerin Tabakalararası Kayma Dayanımına Etkisi", 6
th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 364-367, ELAZIĞ, 16-18
Mayıs 2011
B5. Tavman I, Krupa I, Omastova M, Novak I, Turgut A, Sever K, Ozdemir I, Seki Y,
"Preparation and Characterization of Conductive Polymeric Nanocomposite Based on HDPE
and Expanded Graphite", 14 th International Conference Polymeric Materials (P 2010),
ALMANYA, 15-17 Ekim 2010
B6. Sarıkanat M, Sever K, Erbay E, Güner F, Tavman I, Turgut A, Seki Y, Özdemir I,
"Preparation and Mechanical Properties of Graphite Filled HDPE Nanocomposites", 13 th
International Materials Symposium (IMSP 2010) , 1116-1122, DENİZLİ, 13-15 Ekim 2010
B7. Sarıkanat M, Tavman IH, Sever K, Turgut A, Seki Y, Erbay E, Güner F, Özdemir I, "
Preparation and SEM Characterization of Nanocomposites Based on HDPE and Graphite
Powder", 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NANOTR-VI), 739, İZMİR, 1518 Haziran 2010
B8. Tavman IH, Sever K, Seki Y, Ezan A, Turgut A, Özdemir I, Krupa I, Omastova M,
Novak I, "Differential Scanning Calorimetry Investigation of Conductive Nanocomposites
Based on EVA Copolymer and Expanded Graphite", 6th Nanoscıence and Nanotechnology
Conference (NANOTR-VI), 726, İZMİR, 15-18 Haziran 2010
B9. Erden, S, Sever K, Seki Y, Sarıkanat M, "Enhancement of the Mechanical and
Vibrational Properties of Glass/Polyester Composites via Matrix Modification", 4.
International Technical Textiles Congress, 77, İSTANBUL, 16-18 Mayıs 2010
B10. Tavman İ, Turgut A, Sever K, Ozdemir İ, Krupa I, Omastova M, Novak I, "Preparation
of Conductive Polymeric Nanocomposites Based on HDPE and Expanded Graphite", Carbon
Materials for Today and Future, Turkish-Japanese Joint Carbon Symposium, 81, İSTANBUL,
18-19 Mart 2010
B11. Seki Y, Sever K, Sarikanat Mehmet, Güleç Hacı Ali, Tavman İ, "The Influence of
Oxygen Plasma Treatment of Jute Fibers on Mechanical Properties of Jute Fiber Reinforced
Thermoplastic Composites", 5 Th International Advanced Technologies Symposium (IATS
09), 1007-1010, KARABÜK, 13-15 Mayıs 2009
B12. Sever K, Sarikanat Mehmet, Seki Y, Gülec Hacı Ali, Mutlu Mehmet, Tavman İ,
"Application of Plasma Polymerization Technique to Improve Interfacial Properties of Glass
Fiber/Epoxy Composites", 5th International Advanced Technologies Symposium (IATS 09),
1444-1446, KARABÜK, 13-15 Mayıs 2009
B13. Sever K, Sarıkanat M, Seki Y, Tavman İ, "Effect of Silane Treatment on Interface
Properties of Glass Fiber/Epoxy Composites", 12. International Materials Symposium, IMSP
2008, Volume I 362-366, DENİZLİ, 15-17 Ekim 2008
B14. Sever K, Seki Y, Sarıkanat M, Tavman İ,"The Influence of Alkali Treatment on the
Mechanical Properties of Natural Fiber Reinforced Epoxy Composites", 12. International
Materials Symposium, IMSP 2008, Volume II 1222-1228, DENİZLİ, 15-17 Ekim 2008
B15. Seki Y, Sarikanat M, Sever K, "The Effect of Silane on the Properties of Jute
Fiber/Thermoplastic Composites", 13. International Conference Polymeric Materials 2008
(P2008), ALMANYA, 24-26 Eylül 2008
B16. Tavman İ, Sarikanat M, Sever K, Seki Y, Cecen V,"Effect of Reactive Siloxane
Treatment on Interface Properties of Glass Fiber/Unsaturated Polyester Composites", 13.
International Conference Polymeric Materials 2008 (P2008), ALMANYA, 24-26 Eylül 2008
B17. Sever K, Çeçen V, Sarıkanat M, Tavman İ, "Silane Treated Glass Fiber", 3.
International Technical Textiles Congress, 236-244, İSTANBUL, 1-2 Aralık 2007
B18. Sever K, Cecen V, Sarıkanat M, Yıldız H., Tavman H İ, "Fiber Surface Treatments for
Improving Fiber- Matrix Interface Bond Strength in Natural Fiber Reinforced Polymer
Composites", 3. International Technical Textiles Congress, 105-116, İSTANBUL, 1-2 Aralık
2007
B19. Sever K, Karadeniz S," Plazma Nitrürleme ile Ti6Al4V Alaşımının Aşınma Direncinin
Arttırılması", 11.International Materials Symposium, 607-612, DENİZLİ, 19-21 Nisan 2006
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
C2.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Kahraman F, Sever K, Karadeniz S, "Kapalı ve Dar Alanlardaki Endüstriyel Çalışmalarda
Karşılaşılan Tehlikeler", MakinaTek, Sayfa 102-109, Sayı 100/Şubat 2006
D2. Sever K, Kahraman F, Karadeniz S, "Endüstriyel Çalışmada Mekanik Tehlikeler",
Teknolojik Araştırmalar, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2006 (1) 33-44,
ISSN:1304-4141
D3. Kahraman F, Sever K, Karadeniz S, " Kaynaklı İmalatta İnsan Sağlığı", Mühendis ve
Makina, Sayfa 30-40, Sayı :520, Cilt:44, Mayıs 2003
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Özdemir O., Şen İ., Doğan E., Andiç Çakır Ö., Sarıkanat M., Sever K., Seki Y.,
“Termoset Kompozitlerin Geri Kazanımı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”, II. Ulusal
Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu (KompEge), 130-135, İZMİR, 07-09 Kasım 2013,
E2. Şen İ., Özdemir O., Sarıkanat M., Sever K., Seki Y., “Doğal Fiber Takviyeli Polimerik
Kompozitlerde Yaşlandırmanın Ara Yüzey Özelliklerine Etkisi”, II. Ulusal Ege Kompozit
Malzemeler Sempozyumu (KompEge), 137-141, İZMİR, 07-09 Kasım 2013,
E3. Sever K, Tavman, IH, Krupa I, “EG/EVA ve UG/EVA Nanokompozitlerin Elektriksel
ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”, I. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi (NanoKon 2011),
69-74, İSTANBUL, 17-18 Haziran 2011
E4. Tavman IH, Sever K, Turgut A, Ozdemir I, “ Etilen Vinilasetat (EVA) esaslı,
Genişletilmiş Grafit Katkılı İletken Nanokompozitlerin Üretim Parametrelerinin Mekanik ve
Elektriksel Özellikler Üzerine Etkileri”, I. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi (NanoKon 2011),
87-93, İSTANBUL, 17-18 Haziran 2011
E5. Sever K, Mehmet Sarıkanat, Seki Y, Tavman İ, "Siloksan ile Modifiye Edilmiş Polyester
Kompozitin Mekanik Özellikleri", XVI. Ulusal Mekanik Kongresi, 967-971, KAYSERİ, 2226 Haziran 2009
E6. Sever K, Tavman İ, Turgut A, Özdemir İ, "Genişletilmiş Grafit ile Takviye Edilmiş
Polimer Nanokompozitlerin Mekanik Özellikleri", XVI. Ulusal Mekanik Kongresi, 973-979,
KAYSERİ, 22-26 Haziran 2009
E7. Tavman İ, Özdemir İ, Turgut A, Sever K, "Thermophysical Properties of Expanded
Graphite Reinforced Polymer Nanocomposites", 5.Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji
Konferansı (NANOTR 2005), 370, ESKİŞEHİR, 8-12 Haziran 2009
E8. Karadeniz S, Kahraman F, Sever K, "Tamir-Bakım Kaynağında Dolgu Maddesi
Seçimi", II.Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi (BTKS 2005), 269-290, DENİZLİ, 11-14
Mayıs 2005,
E9. Kahraman F, Sever K, Karadeniz S, "Kapalı ve Dar Alanlardaki Endüstriyel
Çalışmalarda Karşılaşılan Tehlikeler", III.İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 199, ADANA,
29-30 Nisan 2005,
E10. Sever K, Kahraman F, Karadeniz S, "Endüstriyel Çalışmada Mekanik Tehlikeler",
III.İş sağlığı ve Güvenliği, 213, ADANA, 29-30 Nisan 2005,
E11. Epik Ö, Epik H, Sever K, Karadeniz S, "İyon İmplantasyonu ile Metal Yüzeyi Islahı",
II.Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi(UPHUK II 2004), 27,
ANKARA, 7-9 Haziran 2004,
E12. Kahraman F, Sever K, Karadeniz S, "Kaynak Hataları", 10. Denizli Malzeme
Sempozyumu ve Sergisi, 746-757, DENİZLİ, 14-16 Nisan 2004,
E13. Sever K, Epik Ö, Karadeniz S, "Titanyum ve Alaşımlarının Plazma Nitrürleme ile
Yüzey Özelliklerinin Geliştirilmesi", 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, 808-814,
DENİZLİ, 14-16 Nisan 2004,
E14. Kahraman F, Sever K, Karadeniz S, "Kaynaklı İmalatta İnsan Sağlığı", II.İş Sağlığı ve
Güvenliği Kongresi, 143-160, ADANA, 02-03 Mayıs 2003,
F. Diğer yayınlar :
F1. Sarikanat M., Sever K., Erbay E., Güner F., Tavman I., Turgut A., Seki Y., Özdemir I.,
“Preparation and Mechanical Properties of Graphite Filled HDPE Nanocomposites”, Archives
of Materials Science and Engineering 50/2 120-124,(2011), International OCSCO World
Press.
Download

CV_Yrd.Dr.Kutlay Sever nisan2014