D.O.O. TEHNO EKO PAK,
ul. Milana Rešetara 36d, Zemun, Beograd, Mat. Br.: 20820225,
Tel./Fax: 011/3170800; 3149020
NAKNADE TEHNO EKO PAK-a ZA USLUGE UPRAVLJANJA
AMBALAŽNIM OTPADOM U 2012. GODINI
Poštovani klijenti,
U skladu sa politikom Tehno eko pak-a i ostvarenja Nacionalnih ciljeva, a
u najboljem interesu naših klijenata pružićemo Vam najkvalitetniju i najbržu
uslugu, a uz to i tržišno najpovoljnije uslove.
Kao prilog ugovora o preuzimanju obaveza po osnovu Zakona o ambalaži
i ambalažnom otpadu, a u skladu sa ovim ugovorom Tehno Eko Pak Vam dostavlja
naknade za 2012. godinu:
Materijal
(RSD/kg)
Papir/karton
0.5300
Plastika
0.9900
Staklo
0.5900
Metal
0.6900
Drvo
0.7200
Ostalo* (Tekstil/juta,
keramika i sl.)
0.5400
Obračun gore navedenih naknada primenjuje se za 2012. godinu
U navedene naknade nije uključen porez na dodatnu vrednost (PDV).
*U skladu sa Nacionalnim ciljevima, pravdanje ambalažnog otpada koji se vodi pod kategorijom
„ostalo“, poput tekstila/jute, keramike i sl., vrši se kroz opšte ciljeve za ceo petogodišnji period.
Za sve uplate koje se izvrše u ugovorenom roku odobrava se cassa sconto 5%
S poštovanjem Vaš,
TEHNO EKO PAK d.o.o.
Download

PDF - tehno eko pak