KONEČNÝ PROGRAM
Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu
a
ČBS Servis, s. r. o.
ČINN
20 LET
ES
OSTI Č
É SP
NÁŘSK
O
T
E
B
KÉ
OSTI
OLEČN
Jubilejní
20. BETONÁŘSKÉ DNY 2013
spojené s výstavou
BETON 2013
Partneři
20. BETONÁŘSKÝCH DNŮ 2013
FILINGER, a.s.
MIDAS IT
Technický a zkušební ústav
stavební Praha, s.p.
27. a 28. listopadu 2013
Kongresové centrum Aldis
Hradec Králové
PROGRAMOVÉ SCHÉMA
ÚTERÝ 26. LISTOPADU 2013
19:30 – 23:00
Slavnostní večer
– zahajovací recepce
Muzeum východních Čech
v Hradci Králové
STŘEDA 27. LISTOPADU 2013
07:30 – 14:00
Registrace
Šatna v přízemí
08:30 – 18:00
Výstava BETON 2013
Foyer 1. patra
09:00–11:15
Sekce ST1A: Slavnostní zahájení +
Vyzvané přednášky 1
Sál A
11:15–11:45
Občerstvení
Foyer 1. patra
11:45–13:15
Sekce ST2A: Budovy
Sál A
11:45–13:15
Sekce ST2B: Rekonstrukce
Sál B
13:15–14:30
Oběd
Přízemí
14:30–16:30
Sekce ST3A: Vyzvané přednášky 2
Sál A
16:30–16:45
Občerstvení
Foyer 1. patra
16:45–18:15
Sekce ST4A: Tunely a mosty
Sál A
16:45–18:15
Sekce ST4B: Udržitelný rozvoj
+ Výrobky
+ Modelování a navrhování
Sál B
20:00 – 24:00
Společenský večer
Prostory 1. patra
ČTVRTEK 28. LISTOPADU 2013
08:30 – 11:30
Registrace
Šatna v přízemí
09:00 – 13:45
Výstava BETON 2013
Foyer 1. patra
09:00 – 11:00
Sekce ČT1A: Výzkum a technologie 1
Sál A
09:00 – 11:00
Sekce ČT1B: Modelování
a navrhování 2
Sál B
11:00 – 11:30
Občerstvení
Foyer 1. patra
11:30 – 13:30
Sekce ČT2A: Výzkum a technologie 2
Sál A
11:30 – 13:30
Sekce ČT2B: Modelování a navrhování 3
Sál B
13:30 − 13:45
Zakončení 20. Betonářských dnů 2013
Sál A
13:45 – 14:30
Oběd
Přízemí
PROGRAM PŘEDNÁŠEK V SÁLECH A a B
středa 27. LISTOPADU 2013
07:30 – 14:00
1. DEN KONFERENCE
Registrace účastníků
09:00 – 11:15 ZAHÁJENÍ KONFERENCE SÁL A
Pozdrav předsedy České betonářské společnosti ČSSI (ČBS)
Výsledky soutěží ČBS
Jmenování čestných členů ČBS
SEKCE ST1A: VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY
Předsedající: Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. a prof. Ing. Jan. L. Vítek, CSc.
20 let České betonářské společnosti
Ing. Pavel Čížek (STATIKA ČÍŽEK s.r.o.), předseda ČBS 1997-1999
Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. (Metrostav a.s.),
předseda ČBS 1999-2006
Ing. Milan Kalný (Pontex spol. s r. o.), předseda ČBS 2006-2011
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. (Kloknerův ústav ČVUT v Praze),
předseda ČBS
ČBS & ÖBV: Together we are strong!
Dipl.-Ing. Michael Pauser
(Österreichische Bautechnik Vereinigung, Rakousko)
11:15 – 11:45 Přestávka – občerstvení
11:45 – 13:15 SEKCE ST2A: BUDOVY SÁL A
Předsedající: Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
SONOCENTRUM - ubytovací kapacita, polyfunkční sál,
restaurace a parking
Ing. Martin Lukšo, Ing. Pavel Hladík, doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.,
Ing. Hynek Polák
Prefabrikované konstrukce pro průmysl
Ing. Milan Vích, Ing. Michal Sadílek, Ing. Pavel Čížek
Prefabrikované konstrukce pro občanskou výstavbu
Ing. Zdeněk Burkoň, Ing. Michal Sadílek, Ing. Pavel Čížek
Vybrané přechodové konstrukce projektované statiky PPP
Ing. Miroslav Valenta, Ing. Milan Mužík, Ing. Milan Nikš,
Ing. Miroslav Šváb, Ing. Luděk Tlučhoř
River Garden Office II/III
Ing. Vladimír Vančík, CSc., Ing. Michal Svoboda
11:45 – 13:15 SEKCE ST2B: REKONSTRUKCE SÁL B
Předsedající: Doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.
Dlažby lepené cementovými lepidly - příčiny poruch
a prevence
Ing. Miroslav Procházka
Problematika návrhu podlah hromadných garáží
Ing. Vítězslav Vacek, CSc.
Příčiny střechovitého zdvihu betonových desek krytu
vozovky dálnic v ČR od roku 2010 a jejich sanace
Ing. Jan Hromádko
Prolomení pasáže v historické budově Typografia
Ing. Rostislav Mazač, Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.,
Ing. Miloslav Lukeš, Ing. Vladimír Janata, CSc.
Seizmické zodolnenie požiarnej stanice v atómovej elktrárni
Mochovce
Doc. Ing. Július Šoltész, PhD., Ing. Ján Sedlák (Slovensko),
doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc., Ing. Marek Tengler
13:15 – 14:30
Přestávka – oběd 14:30 – 16:30 SEKCE VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY 2 SÁL A
Předsedající: Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. a prof. Ing. Jan. L. Vítek, CSc.
Introduction to fib, the new Model Code 2010, and experience
with durability of prestressing tendons
Dr. Gordon Clark (fib + Ramboll UK Limited, Švýcarsko + UK)
Diagnostics of concrete by CT (Computer Tomography)
Prof. Dr.-Ing. György L. Balázs (Budapest University of
Technology & Economics, Maďarsko)
Seismic retrofit challenges for highway bridges in the Pacific
Northwest of USA
Dr. Peter Dusicka (Oregon State University, USA)
VYNIKAJÍCÍ DIZERTAČNÍ PRÁCE 2013
Analýza půdorysně zakřivených zavěšených a visutých lávek
Ing. Jan Koláček, Ph.D.
16:30 – 16:45
Přestávka - občerstvení
16:45 – 18:15 SEKCE ST4A: TUNELY A MOSTY SÁL A
Předsedající: Ing. Milan Kalný
Moderní betonové konstrukční prvky pražského metra
Dr. Ing. Petr Vítek
Most přes údolí Iliašovského potoka na dálnici D1 v úseku
Jánovce – Jablonov
Ing. Milan Šístek, Ing. Jan Mukařovský, Ing. Jan Hamouz,
Ing. Tatiana Meľová
Výstavba Trojského mostu se zaměřením na betonové
konstrukce
Ing. Petr Koukolík, Ing. Robert Brož, Ph.D.,
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. a kol.
Most přes Štítarské údolí a Pekelský potok na Obchvatu
Kolína
Ing. Petr Zíka, Ing. Miroslav Gottwald
Zavěšená lávka přes Labe v Čelákovicích
Ing. Milan Kalný, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Jan Komanec,
Ing. Robert Brož, Ph.D., Ing. Petr Koukolík (není ve sborníku)
Oblouková lávka přes Svratku v lokalitě Hněvkovského
v Brně
Ing. Martin Formánek, Ing. Jaroslav Bartoň, Ing. Gabriela
Handlová, prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Bc. Martin Kozel
Lávka přes Radbuzu u Štruncových sadů v Plzni
Ing. Lenka Nečesalová, Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D., Viktor Valenta,
Ing. Marek Kanda
16:45 – 18:15 SEKCE ST4B: UDRŽITELNÝ VÝVOJ + VÝROBKY
+ MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 1 SÁL B
Předsedající: Prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Prefabrikované stropní panely z vysokohodnotného betonu
a vylehčujících vložek pro energeticky efektivní budovy
Ing. Ctislav Fiala, Ph.D., prof. Ing. Petr Hájek,
CSc., Ing. Magdaléna Novotná, Ing. Vladimíra Tomalová,
Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
Vývoj speciálních prefabrikátů pro plynotěsné objekty
a fermentory
Ing. Michal Holák, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
Sika kompletní vodotěsné řešení se zárukou
Ing. Zdeněk Roska, Ing. David Svoboda, Ph.D.
Únavové posouzení kotvení větrných elektráren
z vysokopevnostního betonu
Ing. Jan Červenka, Ph.D., Ing. Vladimír Červenka,
Ph.D. Ing. Dobromil Pryl, Ph.D.
Life cycle analyzer - přesné vyhodnocení betonové
konstrukce z hlediska dopadů na životní prostředí
Ing. Vladislav Trefil, Ing. Michal Zámečník
Možnosti použití skrytých ocelových hlavic nad sloupy
lokálně podepřených desek
Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., Ing. Jan Perla
ČTVTREK 28. LISTOPADU 2013
08:30 – 11:30
2. DEN KONFERENCE
Registrace účastníků 09:00 – 11:00 SEKCE ČT1A: VÝZKUM A TECHNOLOGIE 1 SÁL A
Předsedající: Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Diagnostické průzkumy mostů po požáru
Ing. Vladimír Junek, Ing. Tomáš Míčka, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
Analýza odolnosti betonových kompozitních materiálů vůči
působení vysokých teplot
Ing. Vladimír Suchánek, doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc.
Súdržnosť predpínacích lán natretých rôznymi
protikoróznymi prostriedkami
Ing. Ján Laco, Ing. Viktor Borzovič, PhD. (Slovensko)
Diagnostický průzkum a sledování mostu X-556 U Garáží
v Praze 4
Ing. Tomáš Míčka
Demontovatelné styky železobetonových konstrukčních
systému vícepodlažních budov
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Dr. h. c.
Využití odpadu z technologie výroby minerální vlny
do betonové směsi
Ing. Ivana Chromková, Ing. Pavel Leber, Lubomír Zavřel
Beton kosou neprostřelíš
Ing. Radoslav Sovják, Ph.D., Bc. Tomáš Vavřiník, Ing. Petr Máca,
Ing. Jan Zatloukal, Ph.D., prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
09:00 – 11:00 SEKCE ČT1B: MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 2 SÁL B
Předsedající: Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
Navrhované změny a úpravy v ČSN EN 1992-1-1
Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc., Ing. Jiří Šmejkal, CSc.
Minimální vyztužení s ohledem na šířku trhlin podle EC2
Ing. Jiří Šmejkal, CSc., prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.
Interakce vnitřních sil při dimenzování dle EC2
Ing. Libor Michalčík, doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.
Mezní stavy použitelnosti předpjatých průřezů dle eurokódů
Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.
Robustní metoda návrhu železobetonových desek pružnou
analýzou metodou konečných prvků
Ing. Petr Duník
Obmedzenie odolnosti lokálne podopretých dosiek
Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
(Slovensko)
11:00 – 11:30
Přestávka - občerstvení
11:30 – 13:30 SEKCE ČT2A: VÝZKUM A TECHNOLOGIE 2 SÁL A
Předsedající: Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Zkoumání vysokohodnotného betonu ve víceosém napětí
Ing. Filip Vogel, Ing. Radoslav Sovják, Ph.D., Ing. Ondřej Holčapek
Závislost únosnosti prvků vyrobených z UHPFRC na distribuci
drátků
Ing. Milan Rydval, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Petr Huňka,
Ing. Jan Tichý, CSc.
Straty predpätia u vopred predpätých prvkov
z vysokohodnotného betónu
Prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD., Ing. Juraj Dolnák, PhD.
(Slovensko)
Analytické vyjádření mechanických a lomových vlastností
vláknobetonu
Ing. Martin Kovář, Ing. Marek Foglar, Ph.D.
Nový Trojský most v Praze – analýza konstrukce během
výstavby
Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. Milan Šístek,
Ing. Jan Mukařovský, Ing. Jakub Růžička, Ing. David Malina,
Ing. Jiří Lukeš, Ing. Tomáš Wangler
Soudržnost výztuže a UHPC
Ing. David Čítek, prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc.
UHPC - zkoušky a výroba dílců
Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Ing. Robert Coufal, Ph.D.,
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
11:30 – 13:30 SEKCE ČT2B: MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 3 SÁL B
Předsedající: Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.
Příprava a výroba zkušebních těles pro ověření vlivu
smykových trhlin na průhyby tenkostěnného předpjatého
nosníku
Ing. Jan Hamouz, doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
Půdorysně zakřivené konstrukce podporované obloukem
Ing. Jan Trenz, Ing. Radim Nečas, Ph.D., prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
Návrh půdorysně zakřivené lávky zavěšené na oblouku
Ing. Dominik Hochman, Ing. Radim Nečas,
Ph.D., prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
Model půdorysně zakřivené předpjaté konstrukce
Ing. Stanislav Růžička, prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.,
Ing. Radim Nečas, Ph.D.
Metoda zpřesnění výpočtové analýzy reologických jevů
mostů se změnami statického systému
Ing. Lukáš Kadlec, prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.,
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc.
Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu
na základě pravděpodobnostní MKP analýzy
Ing. Jiří Doležel, Ing. Martina Šomodíková, Ing. David Lehký, Ph.D.,
prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
Bioplynové nádrže
Ing. Jan Renner, Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.
13:30 – 13:45 ZAKONČENÍ 20. BETONÁŘSKÝCH DNŮ 2013 SÁL A
13:45 – 14:30
Oběd
SEKCE ODBORNÝCH POSTERŮ
P01Postupný vývoj zkušebních těles pro sledování vlivu
mechanického zatížení na elektrické vlastnosti
modifikovaných cementových kompozitů
Ing. Jiří Junek, Ing. Bohdan Nešpor, Ing. René Čechmánek
P02Inovativní metodika hodnocení účinnosti inhibitorů koroze
ocelové výztuže v cementem pojených materiálech
Ing. Luboš Taranza, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA,
Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.
P03Porovnání hodnot dynamického faktoru nárůstu pevnosti pro
betonové konstrukce vystavené různým druhům extrémního
zatížení
Ing. Pavel Jiříček, Ing. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
P04Antimikrobiálna účinnosť metalurgických trosiek vhodných
do betónov
Ing. Július Strigáč, PhD., Ing. Pavel Martauz,
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.,
prof. RNDr. Daniela Hudecová, PhD. (Slovensko)
P05Nové programy pro navrhování betonových a zděných
konstrukcí
Ing. Petr Bílý, Ing. Josef Fládr
P06Zkoušky drátkobetonových trámců ohybem - vliv hmotnosti
dávky
Ing. Václav Ráček, doc. Ing. Jan Vodička, CSc.,
doc. Ing. Jiří Krátký, CSc.
P07Studie ztrát předpětí stanovených pomocí prostorových
výpočetních modelů
Ing. Bohuslav Slánský, doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.
P08Optimalizace receptury pro rázovou odolnost vlákny
vyztužených desek
Ing. Stanislav Řeháček, Ing. Petr Huňka,
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Lucie Kratochvíle
P09Vliv proteplení na pevnosti UHPC betonů
Ing. Petr Huňka, Ing. Stanislav Řeháček,
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
P10Mechanické vlastnosti cementového kompozitu pro
vysokoteplotní aplikace
Ing. Ondřej Holčápek, Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.,
Ing. Filip Vogel, prof. Ing. Petr Konvalinka
P11Vplyv charakteru zaťaženia na pôsobenie CFRP lamiel
v zosilnenom priereze
Ing. Katarína Gajdošová, PhD., Ing. Jakub Brondoš, PhD.
(Slovensko)
P12Skořepinová konstrukce zastřešení
Ing. Jiří Musil
P13Overovanie medzného stavu vzniku trhlín pre vopred
predpäté prvky podľa STN EN 1992-1-1
Ing. Iyad Abrahoim, PhD. (Slovensko)
P14Kotvenie a vnesenie predpätia do prierezu betónového prvku
podľa STN EN 1992-1-1
Ing. Iyad Abrahoim, PhD. (Slovensko)
P15Výroba drátkobetonu s vysokými hmotnostmi drátků
Ing. Václav Ráček, doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
P16Zkoušení popílků pro HVFAC betony
Ing. Lucie Kratochvíle, Ing. Petr Huňka,
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Stanislav Řeháček
P17Vlastnosti kameniva z recyklovaného stavebního
a demoličního odpadu
Ing. Tereza Pavlů
P18Vliv tuhosti nosné konstrukce a spodní stavby betonových
železničních mostů na napětí v bezstykové koleji
Ing. Marek Foglar, Ph.D., Bc. Petr Psotka, Ing. Martin Vlasák
P19Porovnání různých přístupů k uvažování interakce zeminy
s konstrukcí u betonových integrovaných mostů
Ing. Marek Foglar, Ph.D., Bc. Silvie Dittrich, Ing. Petr Zíka,
Ing. Tomáš Martínek
P20Analýza šíření výbuchové vlny v prostoru nádražní haly
a možnosti jejího ovlivnění betonovými zábranami
Ing. Radek Hájek, Ing. Marek Foglar, Ph.D.
P21Návrh odolných konstrukcí vyztužených FRP výztuží
Ing. Vojtěch Kostiha, Ing. František Girgle, Ph.D.,
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Anna Kučerová,
Ing. Mohamad Mansour
P22Zkoušky odolnosti sklocementu vůči vysoké teplotě
Ing. Michaela Kostelecká, Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.,
Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D.
P23Odezva betonových trámců na cyklické zatěžování: numerické
modelování a testy
Ing. Dobromil Pryl, Ph.D., Ing. Hana Šimonová,
Ing. Radomír Pukl, CSc., prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.,
Ing. Jan Červenka, Ph.D., Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
P24Rozdíly v uspořádání ohybové zkoušky a jejich důsledky pro
vyšetřování tahových vlastností vláknobetonů
Ing. Martin Tipka, doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
P25Vliv druhu pojiva na propustnost chloridových iontů
v cementových kompozitech
Ing. Denisa Orsáková, Ing. Klaartje De Weerdt, PhD.
P26Vliv provzdušňovací přísady na vlastnosti POPbetonu
Ing. Rostislav Šulc, Ph.D., Ing. Tomáš Váchal,
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
P27Zpracování fluidních popílků alkalickou aktivací
Ing. Rostislav Šulc, Ph.D., Ing. Jaromír Poláček,
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
P28Využití vláknobetonu pro zvýšení požární odolnosti
konstrukcí
Ing. Radek Štefan, Ing. Michal Beneš, Ph.D.,
prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.
P29Tomografické zjištění anomálního rozdělení drátků
v kalibračních vzorcích drátkobetonu
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Ing. Ondřej Anton, Ph.D.,
Ing. Petr Bílek, Ing. Tomáš Zikmund
P30Simulace vývoje teplot při hydrataci betonu s vyšším obsahem
popílku pro masivní betonové konstrukce
Ing. Ondřej Zobal, doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D.,
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
P31Využití lehkého vláknobetonu v prefabrikaci
Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA,
Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Pavel Hladík
P32Prefabrikovaný železobetonový systém s kloubovými styky
a řízenými dynamickými vlastnostmi
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Dr. h. c.
P33Mechanické vlastnosti betonů s příměsí cihelného prachu
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Ing. Martin Keppert, Ph.D.,
Ing. Ondřej Holčapek, Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.,
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
POŘADATEL
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
Samcova 1, 110 00 Praha 1
ORGANIZÁTOR
ČBS Servis, s. r. o.
Samcova 1, 110 00 Praha 1
VĚDECKÝ VÝBOR
Doc. Ing. Jiří KOLÍSKO, Ph.D., předseda
Prof. Ing. Petr HÁJEK, CSc.
Ing. Milan KALNÝ
Prof. Ing. Alena KOHOUTKOVÁ, CSc.
Ing. Vlastimil ŠRŮMA, CSc., MBA
Ing. Michal ŠTEVULA, Ph.D.
Prof. Ing. Jan L. VÍTEK, CSc.
VÝSTAVA VE VÝSTAVNÍ SÍNI
Po dobu konání 20. betonářských dnů 2013 bude ve výstavní síni ALDIS (1. patro)
instalována výstava „2013 Studentská soutěž VUT Brno BETON A ARCHITEKTURA“.
VYBRANÉ AKCE ČBS V ROCE 2013 A 2014
Konferenční akce
Duben 2014
12. Konference Technologie betonu 2014
1. a 2 října 201410. CCC Středoevropský betonářský kongres,
LIBEREC 2014
Listopad 2014
21. Betonářské dny
Školení ČBS Akademie
2. prosince 2013
Navrhování BK 2 Běh 1: Stropní konstrukce, Praha
Únor 2014
Technologie betonu 1 Běh 5, Praha
Únor 2014
Technologie betonu 2 Běh 2, Praha
Odborné exkurze
(spolupráce, pořadatel: ČBS Servis, s. r. o.)
5. až 15. prosince 2013 EX Brazílie 2013 Běh 3 (vyprodáno)
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ NA VÝSTAVĚ BETON 2013
– číselné řazení
Forma
prezentace
Č.
Firma
1
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
stůl
2
RETEGATE s.r.o.
stůl
3
Simpson Strong-Tie s.r.o.
stůl
4
CONSTRUSOFT s.r.o.
stůl
5
Červenka Consulting s.r.o.
stůl
6
Dlubal Software s.r.o.
stůl
7
RIB stavební software s.r.o.
stůl
8
EUROVIA CS, a.s.
stůl
9
FINE, spol. s r.o.
stůl
10
Železárny-Annahütte, spol. s r.o.
stánek
11
Hilti ČR, spol. s r. o.
stánek
12
T E K A Z, s.r.o.
stánek
13
Fischer International s.r.o.
stánek
14
PROFIMAT s.r.o.
panel
15
SSBK
panel
16
ČBS + BTKS
stánek
17
Dis-Tech, s.r.o.
stánek
18
IDEA RS s.r.o.
stánek
19
FILINGER, a.s.
stánek
20
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
panel
21
AB Studio Consulting + Engineering, spol.s r.o.
stůl
SCHÉMA PROSTOR KC ALDIS – PŘÍZEMÍ
OBĚD
SÁL B
SCHÉMA PROSTOR KC ALDIS A VÝSTAVY BETON 2013
– 1. PATRO
1
21
2
ODBORNÉ POSTERY
3
VÝSTAVA
13
12
11
4
10
5
14
6
15
16
17
18
19
20
7
8
9
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ NA VÝSTAVĚ BETON 2013
– abecední řazení
Forma
prezentace
Č.
Firma
21
AB Studio Consulting + Engineering, spol.s r.o.
stůl
4
CONSTRUSOFT s.r.o.
stůl
16
ČBS + BTKS
5
Červenka Consulting s.r.o.
17
Dis-Tech, s.r.o.
6
Dlubal Software s.r.o.
stůl
8
EUROVIA CS, a.s.
stůl
19
FILINGER, a.s.
9
FINE, spol. s r.o.
13
Fischer International s.r.o.
stánek
11
Hilti ČR, spol. s r. o.
stánek
18
IDEA RS s.r.o.
stánek
14
PROFIMAT s.r.o.
panel
2
RETEGATE s.r.o.
stůl
7
RIB stavební software s.r.o.
stůl
3
Simpson Strong-Tie s.r.o.
stůl
15
SSBK
panel
20
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
panel
12
T E K A Z, s.r.o.
stánek
1
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
10
Železárny-Annahütte, spol. s r.o.
stánek
stůl
stánek
stánek
stůl
stůl
stánek
PROGRAMME AT A GLANCE
TUESDAY 26 NOVEMBER 2013
19:30 – 23:00
Welcome Reception
East Bohemian Museum
in Hradec Králové
WEDNESDAY 27 NOVEMBER 2013
07:30 – 14:00
Registration
Foyer 0
08:30 – 18:00
Exhibition BETON 2013
Foyer 1
09:00 – 11:15
Session ST1A: 20th CCD Opening
+ Invited Lectures 1
Hall A
10:15 – 11:45
Coffee Break
Foyer 1
11:45 – 13:15
Session ST2A: Buildings
Hall A
11:45 – 13:15
Session ST3B: Reconstructions
Hall B
13:15 – 14:30
Lunch
Ground Floor
14:30 – 16:30
Session ST3A: Invited Lectures 2
Hall A
16:30 – 16:45
Coffee Break
Foyer 1
16:45 – 18:15
Session ST4A: Tunnels and Bridges
Hall A
16:45 – 18:15
Session ST4B: Sustainability
+ Products + Modelling and Design
Hall B
20:00 – 24:00
Social Evening
Floor 1
THURSDAY 28 NOVEMBER 2013
08:30 – 11:30
Registration
Foyer 0
09:00 – 13:45
Exhibition BETON 2013
Foyer 1
09:00 – 11:00
Session CT1A:
Research and Technologie 1
Hall A
09:00 – 11:00
Session CT1B:
Modelling and Design 2
Hall B
11:00 – 11:30
Coffee Break
Foyer 1
11:30 – 13:30
Session CT2A:
Research and Technologie 2
Hall A
11:30 – 13:30
Session CT2B:
Modelling and Design 3
Hall B
13:30 − 13:45
20th CCD Closing
Hall A
13:45 – 14:30
Lunch
Ground Floor
FINAL PROGRAMME
Czech Concrete Society
www.cbsbeton.eu
and
CBS Servis, s. r. o.
NNIVE
20TH A
O
RSARY
ET Y
E SOCI
T
E
R
C
H CON
F CZEC
Jubilee
20th CZECH CONCRETE DAY 2013
and exhibition
BETON 2013
Partners of
20th CZECH CONCRETE DAY 2013
FILINGER, a.s.
MIDAS IT
Technický a zkušební ústav
stavební Praha, s.p.
27 and 28 November 2013
Congress Centre Aldis
Hradec Králové
Download

20. BETONÁŘSKÉ DNY 2013 - Česká betonářská společnost ČSSI