seznam přednášek na konferenci „Hustopeče 2014“
Ing. Pavel Háša, EXCON a. s.
Současný stav a výhledy v normalizaci ocelových konstrukcí
Prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., Dr.h.c. (mult.). FEng., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AVČR a Inženýrská akademie ČR
„Zázrak“ pokritického působení tenkostěnných ocelových konstrukcí a některá omezení jeho využití
Prof. Ing. Vladimír Křístek,DrSc., ČVUT v Praze - Fakulta stavební Problémy spojené s užitím lamelových pásnic u ocelových mostů
Ing. Jiří Homola, Ing. Gabriela Šoukalová, Ing. Petr Šťasta, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Výroba a montáž ocelových mostů – významné realizace 2013 – 2014
Prof. Ing. František Wald, CSc., ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Ocelové konstrukce pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu
52.
Hotel CENTRO
ul. Husova, Hustopeče
4. prosince 2014
Ing. Balšínek Oldřich, Doc. Ing. Karmazínová Marcela CSc., Prof. Ing. Melcher Jindřich DrSc., VUT v Brně - Fakulta stavební
Hodnocení existujících konstrukcí - aktuální problém zabezpečení provozu dlouhodobě používaných stavebních objektů.
Prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD, Technická univerzita Košice
Výzkum mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky
prof. Ing. Josef Vičan, CSc.; spoluautoři: Ing. Jozef Gocál, PhD., Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., doc. Ing. Peter Koteš, PhD.,
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Železničný most nad Nosickým kanálom na trati Púchov - Považská Bystrica
Prof. Ing. Ján Brodnianský, Ph. D., STU v Bratislave - Stavebná fakulta
Návrh a rekonštrukcie tenkostenných technologických a energetických konštrukcií
Ing. Vladimír Janata, CSc., EXCON a. s.
Atmosferická superstanice Křešín, kotvený stožár 250 m
Ing. Vít Křivý, Ph.D., VŠB - TU Ostrava, FAST
Zhodnocení vývoje patiny na mostních konstrukcích navržených z patinujících ocelí
Ing. Jaroslav Kozák, VPE a.s. , PJ 813 Mostárna
SO 201 Starý most - Nosný systém MHD, prevázdkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislavě
Ing. Lubomír Šabatka, CSc., IDEA RS s. r. o.
Praktické navrhování styčníků ocelových konstrukcí
Ing. Richard Klimecký, Hutní montáže, a. s.
Významné projekty Hutních montáží, a. s. v roce 2014
Ing. Jitka Kochtová, Construsoft s. r. o.
Projektování konstrukcí s využitím laserového skenování
Ing. Milan Marek, Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o.
Wiegel žárové zinkování
Ing. Vlastimil Kuklík, Ph.D., Asociace českých a slovenských zinkoven
Opravy vad povlaku žárového zinku na ocelových konstrukcích
Ing. Oldřich Klimeš, OKF s. r. o.
Ocelové konstrukce jako součást architektury
Tereza Malinová, Signum spol. s r. o.
Výroba ocelové konstrukce pro Musée des Confluences v Lyonu
Ing. Tomáš Hrbáček, ALLCONS Industry s. r. o.
Objekt PCI – úprava a distribuce práškového uhlí v Salzgitteru, Německo
Doc.Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ocelové konstrukce pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu
Mediální partneři
Česká společnost pro ocelové konstrukce
VUT v Brně - Fakulta stavební
celostátní konference
o ocelových konstrukcích
HUSTOPEČE 2014
Účastnický poplatek
Odborný garant a organizační výbor
Ing. Pavel Húsek st.
Ing. Jiří Skyva
Prof. Ing. Jindřich Melcher
Česká společnost pro ocelové konstrukce
Česká společnost pro ocelové konstrukce
VUT v Brně
Sekretariát konference
Pavla Polášková
Gen. Peřiny 4, 693 01 Hustopeče
Mobil:
+420 607 679 384
E-mail: [email protected]
Účastnický poplatek činí
účast na společenském setkání
1 300,– Kč
400,– Kč
Platbu proveďte nejpozději do 28. 11. 2014 převodním příkazem na účet ČSOK,
pobočka Mostárna Hustopeče, a. s. u České spořitelny a. s. Břeclav.
číslo účtu
konstantní symbol
variabilní symbol
IČ
Nejsme plátci DPH!
1382135369/0800
0308
vaše IČ
00507067
Účastníkům ze Slovenské republiky nabízíme platbu v hotovosti při prezenci.
Cíl konference
Závaznou přihlášku zašlete na adresu sekretariátu poštou nebo e-mailem do 28. 11. 2014
Společná diskuse a výměna informací o nových poznatcích a zkušenostech v oboru kovových konstrukcí. Je určena pro pracovníky z výrobní sféry OK, projekce,
vysokých škol, montážních firem, investory a další odborné zájemce.
Ubytování
Ubytování si zajišťují a hradí účastníci individuálně.
Hotel Centro
tel.: +420-519 413 760, fax: 519 413 764
Výhodná cena pro účastníky
550,– Kč (Heslo: Ocelářská Konference 2014)
Téma konference
Doprava
Významné, zajímavé stavby, výsledky výzkumu, výsledky experimentálních
zkoušek
Zvláštní autobus pojede 4. 12. 2014 v 7:00 hod. z Rooseveltovy ul. v Brně (naproti kavárny
Bohéma v Janáčkově divadle) – zpět cca 21:00 hod.
Čas a místo konání
Společenské setkání
Čtvrtek 4. prosince 2014 v Hotelu CENTRO,
ul. Husova v Hustopečích
Po ukončení odborné části je připraveno společenské setkání účastníků konference,
a to od 16:00 do 23:00 hod. ve sklípku První vinařské, Herbenova 17, Hustopeče.
Program konference
Nabídka inzerce a reklamy
Prezence
07.00 – 08.00 hod.
Zahájení
08.00
Odborný program
08.15 – 15.00 hod.
Společenské setkání
16.00 – 23.00 hod.
hod.
•
inzerát nebo reklama ve sborníku konference formátu A4
je nutné dodat do 18. 11. 2014
2.000,– Kč
•
distribuce propagačních materiálů „do tašky“
je nutné dodat v počtu 200 ks do 28. 11. 2014
1.200,– Kč
•
propagace firmy v prostorách Hotelu Centro
(stolek, panel) – počet míst je omezený
3.000,– Kč
Download

ZDE