seznam přednášek na konferenci „Hustopeče 2013“
František Wald, ČVUT v Praze
Navrhování průřezů 4. třídy za zvýšené teploty při požáru
J. Brodniansky – T. Klas – M. Magura, Slovenská Technická Univerzita v Bratislavě
Modelové skúšky potrubí s imperfekciami a prírubových spojov rúrkových stožiarov
Jiří Stráský
Ocelobetonové mosty
Vincent Kvočák, TU Košice
Mosty se zabetonovanými nosníky
51.
Hotel Centro, ul. Husova
v Hustopečích, 5. prosince
Karmazínová Marcela, Melcher Jindřich, Simon Pavel; VUT v Brně
Vývoj provizorních ocelových lávek pro pěší a cyklisty
Česká společnost pro ocelové konstrukce
VUT v Brně - Fakulta stavební CIDEAS
celostátní konference
o ocelových konstrukcích
HUSTOPEČE 2013
Vladimír Janata, Dalibor Gregor, Petr Nehasil, Petr Koukolík; EXCON, a. s.
Trojský most - zkušenosti z montáže ocelové konstrukce a předpínání závěsů
Richard Klimecký, Hutní montáže, a. s.
Významné stavby Hutních montáží, a. s. v roce 2012 a 2013
Jaroslav Kozák, Vítkovice Power Engineering, a. s., Ostrava
Přístavní kontejnerový jeřáb
David Franc, Antonín Pechal; fy Ing. Antonín Pechal, CSc. - Projektové a inženýrské služby
Montáž mostu v Sundsvallu (SWE)
Michal Lukášek; Febia s. r. o.
Zajímavé ocelové konstrukce
Pavel Báča; OKF s. r. o.
Poslední objekty Kampusu MU Brno
Petr Strzyž; Asociace českých a slovenských zinkoven
Žárové zinkování ocelových konstrukcí
Vlastimil Kuklík; Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
Povlaky žárového zinku nanášené ponorem na plochy pálených řezů
Jaroslav Vácha; EXCON, a. s.
Požární odolnost profilů s vlnitou stojinou
Luboš Šabatka; IDEA RS s. r. o.
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí
Diskuse
Pod záštitou: Starosty Města Hustopeče Ing. Luboše Kuchynky
Předsedy ČSVTS prof. Ing. Jaromíra Volfa, DrSc.
Děkana Fakulty stavební VUT v Brně prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA
Mediální partneři
Sponzoři
Ing. Pavel Húsek st.
Ing. Jiří Skyva st.
Prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.
Česká společnost pro ocelové konstrukce
Česká společnost pro ocelové konstrukce
VUT v Brně
Sekretariát konference
Pavla Polášková
Gen. Peřiny 4, 693 01 Hustopeče
Odborný garant a organizační výbor
Mobil:
+420 607 679 384
E-mail: [email protected]
Téma konference
Významné, zajímavé stavby, výsledky výzkumu, výsledky experimentálních
zkoušek
Čas a místo konání
ČKAIT - 1 bod
číslo účtu
konstantní symbol
variabilní symbol
IČ
Nejsme plátci DPH!
1382135369/0800
0308
vaše IČ
00507067
Účastníkům ze Slovenské republiky nabízíme platbu v hotovosti při prezenci.
Ubytování si zajišťují a hradí účastníci individuálně.
Hotel Centro
tel.: +420-519 413 760, fax: 519 413 764
Výhodná cena pro účastníky
550,– Kč
Heslo: Konference 2013
Doprava
Zvláštní autobus pojede 5. 12. 2013 v 7:00 hod. z Rooseveltovy ul. v Brně (naproti kavárny
Bohéma v Janáčkově divadle) – zpět cca 21:00 hod.
07.00 – 08.00
08.00 08.15 – 15.00
16.00 – 23.00
Ubytování
Společenské setkání
Po ukončení odborné části je připraveno společenské setkání účastníků konference,
a to od 16:00 do 23:00 hod. v hotelu Centro.
Program konference
Prezence Zahájení
Odborný program
Společenské setkání
1 200,– Kč
200,– Kč
Platbu proveďte nejpozději do 29. 11. 2013 převodním příkazem na účet ČSOK,
pobočka Mostárna Hustopeče, a. s. u České spořitelny a. s. Břeclav.
Čtvrtek 5. prosince 2013 v Hotelu CENTRO,
ul. Husova v Hustopečích
Účastnický poplatek činí
účast na společenském setkání
Závaznou přihlášku zašlete na adresu sekretariátu poštou nebo e-mailem do 29. 11. 2013
Cíl konference
Společná diskuse a výměna informací o nových poznatcích a zkušenostech v oboru kovových konstrukcí. Je určena pro pracovníky z výrobní sféry OK, projekce,
vysokých škol, montážních firem, investory a další odborné zájemce.
Účastnický poplatek
hod.
hod.
hod.
hod.
Nabídka inzerce a reklamy
l inzerát nebo reklama ve sborníku konference formátu A4
je nutné dodat v počtu 200 ks do 18. 11. 2013
2.000,– Kč
l distribuce propagačních materiálů „do tašky“
je nutné dodat v počtu 200 ks do 28. 11. 2013
1.200,– Kč
l propagace firmy v prostorách Hotelu Centro (stolek, panel) – počet míst je omezený
3.000,– Kč
Download

ZDE