Pozvánka s odborným programem
24. - 25.4. 2014
Hotel Voroněž, Brno
19. MEZINÁRODNÍ
SYMPOZIUM
MOSTY 2014
KONANÉ POD ZÁŠTITOU MINISTRA
DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
ING. ANTONÍNA PRACHAŘE, HEJTMANA
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
JUDR. MICHALA HAŠKA
A PRIMÁTORA MĚSTA BRNA
BC. ROMANA ONDERKY, MBA
V RÁMCI DOPROVODNÉHO
PROGRAMU 19. MEZINÁRODNÍHO
STAVEBNÍHO VELETRHU IBF.
2014
MOTTO SYMPOZIA
MOSTY - STAVBY SPOJUJÍCÍ NÁRODY A GENERACE
Pořadatel - Sekurkon s.r.o.
Odborná spolupráce
Ministerstvo dopravy • Ředitelství silnic a dálnic ČR • Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Spoluúčast - Česká silniční společnost
Hlavní partneři
• BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. • Bilfinger MCE Slaný s.r.o. • EUROVIA CS, a. s. • FIRESTA - Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s. • Metrostav a.s. • OHL ŽS, a.s. • PRAGOPROJEKT, a.s. • SaM silnice a mosty a.s. • SDS
EXMOST spol. s r.o. • SIKA CZ s.r.o. • Skanska a.s. • SMP CZ, a. s. • Stavby OMO s.r.o. • SUDOP PRAHA a.s.
Mediální partneři
časopis SILNICE ŽELEZNICE, časopis KONSTRUKCE, časopis All For Power
Čestné předsednictvo (údaje ke dni 10. 3. 2014)
Ing. Antonín Prachař - ministr dopravy
Ing. Pavel Švagr, CSc. - předseda Správy státních hmotných rezerv
Ing. Milan Dont, Ph.D. - Ministerstvo dopravy
Ing. Josef Kubovský - ředitel Odboru infrastruktury a územního plánu MD
Ing. Jindřich Kušnír - ředitel Odboru drah, železniční a kombinované dopravy MD
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. - ředitel SFDI
Ing. Jiří Mayer - pověřený řízením ŘSD ČR
Ing. Jiří Kolář, Ph.D. - generální ředitel SŽDC, státní organizace.
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. - ČVUT v Praze, ČSSI
prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. - ČVUT v Praze - předseda IABSE v ČR
prof. Ing. Jiří Stráský, DrSc., P. E. - VUT v Brně - člen prezidia fib
Ing. Milan Kalný - předseda národní skupiny fib
Ing. Václav Matyáš - prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Ing. Jan Švarc - místopředseda České silniční společnosti
Ing. Václav Mach - čestný předseda ČKAIT
Ing. Radim Tichý, MBA - ředitel projektu Stavební veletrhy Brno
Ing. Tomáš Měřínský - jednatel KONSTRUKCE Media, s.r.o.
Přípravný výbor
Ing. Antonín Brnušák - SMP CZ, a. s.
Ing. Robert Brož, Ph.D. - Metrostav a.s.
Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA - OHL ŽS, a.s.
Ing. Milan Dont, Ph.D. - Ministerstvo dopravy
Ing. Ilja Hustý - Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Ing. Václav Hvízdal - Pontex, spol. s r.o.
Ing. Jiří Chládek, CSc. - předseda
Ing. Dana Jáňová - SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Petr Klimeš - EUROVIA CS, a.s.
Ing. Anna Kodysová, MBA - SŽDC, s. o.
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - VUT v Brně
Ing. Marie Birnbaumová - ŘSD ČR
Ing. František Menšík - odborný garant
Ing. František Peléšek - SŽDC, s. o.
Ing. Jiří Petrák, FEng. - Praha
Ing. Václav Podlipný - SŽDC, státní organizace
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. - ČVUT v Praze
Ing. Michal Sirovátka - SEKURKON s.r.o.
Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D. - Skanska a.s.
Bc. Petr Svoboda - KONSTRUKCE Media, s.r.o.
Věra Syrová - AT Praha
Ing. Jan Volek - PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Alois Vybíral - SÚS Jihomoravského kraje
Odborný garant
Ing. František Menšík
Šumavská 25, CZ 602 00 Brno
tel.:723 528 475, e-mail: [email protected]
Na sympoziu budou uděleny diplomy „Mostní
dílo 2012„ v kategorii I. Novostavba, v kategorii
II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za
celoživotní práci v oboru mosty.
Sekretariát sympozia
SEKURKON s.r.o.
kancelář Praha: Mgr. Daniela Pivodová –
koordinátorka akce, telefon: 604 271 835,
e-mail: [email protected]
kancelář Brno: Dana Baňochová – výstava, ubytování
Telefon: 605 217 792, e-mail: [email protected]
Program
Středa 23. 04. 2014
15.00 – 20.00 Doprovodný program pro zahraniční hosty, hlavní partnery sympozia,
členy čestného předsednictva a přípravného výboru
Čtvrtek 24. 04. 2014 - Kongresová hala hotelu Voroněž
08,00 – 09,00 Registrace účastníků
09,00 – 09,50 Slavnostní zahájení
Zdravice hostů, Mostní dílo roku 2012, Čestná uznání
9,50 – 12,30 Okruh I - Mostní objekty v ČR - financování, správa a údržba, normy
Předsedající: Ing. Jiří Chládek, CSc., Ing. Anna Kodysová, MBA, Ing. Michal Sirovátka, Ing. Pavel Švagr, CSc.
délka přednášek (min.)
15 Financování dopravní infrastruktury
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., Státní fond dopravní infrastruktury
10 NÁHRADNÍ SILNIČNÍ PŘEMOSTĚNÍ – POHOTOVOSTNÍ ZÁSOBA STÁTU
Ing. Pavel Švagr, CSc., Správa státních hmotných rezerv
10 Uzavírky při modernizaci D1 z pohledu mostů
Mgr. Ján Skovajsa, Ministerstvo dopravy
10 POTŘEBA ZLEPŠENÍ STAVU MOSTŮ V ČR - 20 LET MARNÝCH POKUSŮ
Ing. František Menšík, odborný garant sympozia, UMČR
10 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI UNIE MOSTAŘŮ
doc. Ing. Jan Tomek, CSc., UMČR
10
změny dokumentů, předpisů a norem s mostní problematikoU
Zajišťované sždc s. o.
Ing. Václav Podlipný, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Ing. Martin Vlasák, SUDOP Praha a.s.
10
Mimořádné zásilky na železnici - extrémní zatížení železničních mostů
Ing. Marek Hummel, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
10 NOVÉ PŘEDPISY PRO SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY V NÁVAZNOSTI NA EN
Ing. František Juráň, Dopravoprojekt Brno a. s., Gestor CEN TC 226/WG1
10
Typizace mostů – směrnice - informace
Ing. Václav Hvízdal, Pontex, spol. s r. o., Ing. Čestmír Kopřiva, ŘSD ČR
10 MOSTNÍ ZÁVĚRY - VÝROBKY NA TRHU V ČR, PŘEDPISY
Ing. Jan Marek, doc. Ing Tomáš Rotter, CSc., Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze
10 MOST, INŽINIERSKE DIELO ALEBO SOCHA?
prof.h.c., Prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs, PhD., INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
10
Staviame mosty lacno, draho alebo efektívne?
Ing. Peter Koniar, PdP - consult, s.r.o. Nitra
15
Novinky v oblasti sanací a izolací betonových konstrukcí v návaznosti
na revidované ČSN, TKP, TP a EN 1504 - Technologie společnosti BASF
Komplexními systémy PCI
Ing. Libor Hlisníkovský, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
15 ÚČINNOST MIGRUJÍCÍCH INHIBITORŮ KOROZE
Ing. Daniel Schönfelder, Sika CZ, s.r.o.
Diskuze k Okruhu I
12,30 – 13,30 Polední přestávka – oběd
Program strana 1
Čtvrtek 24. 04. 2014
13,30 – 14,55Okruh II – Mosty v Evropě a ve světě – část 1
Kongresová hala
Předsedající: Ing. Marie Birnbaumová, Ing. Ilja Hustý, Ing. Jiří Petrák, FEng.
délka přednášek (min.)
10
Padesát let s mosty na FAST VUT v Brně
doc. Dr. Dušan JOSEF, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
10
Mosty 216 a 217 na stavbě Jánovce-Jabloňov, dálnice D1, Slovensko
Ing. Richard Novák, Ing. Libor Hrdina, Ing. Martin Formánek, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
10
mosty budované technologiou letmé betonáže na stavbe
„D1-Dubná Skala turany“
Ing. Adrian Chalupec, Dopravoprojekt a.s. Bratislava
10 STARÝ MOST CEZ DUNAJ V BRATISLAVE
Ing. Miroslav Maťaščík, Ing. Igor Masaryk, Alfa 04 a.s.
15 INŽENÝRSKÉ STAVBY V RÁMCI NOVOSTAVBY STÁTNÍ SILNICE S17 SEVERNĚ
OD PIRNY
Dipl.-Ing. Henrik Saske, Saské státní ministerstvo pro hospodářství, práci a dopravu
15
Most přes řeku Saale u Bernburgu
Ing. Karel Tomíček, Bilfinger MCE Slaný s.r.o.
15
INcremental launching method (ilm) in skanska poland-bridge
over vistula tiver on A1 project
Marcin Narolewski, Skanska S. A.
Diskuze k Okruhu II – část 1
14,55 – 16,10 Okruh II – Mosty v Evropě a ve světě – část 2
Kongresová hala
Předsedající: Ing. Dana Jáňová, Ing. František Peléšek
15
A General Overview of the FP7 funded project SMARTRAIL Smart Maintenance Analysis and Remediation of Rail Infrastructure
Michael Robson, Smartrail
15
Infrastructure Strategy in Austria The development of railway
bridges – State of the art
Dipl.-Ing. Martin MÜNCKE, ÖBB-Infrastruktur AG
15
Railway bridges in Poland – current situation and perspectives
for the future
Ing. Zbigniew Szafrański, MSc, Eurail, Instytut Kolejnictwa (The Railway Research Institute),
Warszawa
15 ŽELEZNIČNÉ MOSTY NA SLOVENSKU
Ing. Ján Husák, Ing. Róbert Rýchlik, Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo,
Odbor železničných tratí a stavieb, Bratislava
15
nový železničný most nad Nosickým kanálom
prof. Ing. Josef Vičan, CSc., Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., Ing. Jozef Gocál, PhD.,
doc. Ing. Peter Koteš, PhD., ŽU v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií
a mostov
Diskuze k Okruhu II – část 2
16,10 – 17,25 Okruh II – Mosty v Evropě a ve světě – část 3
Kongresová hala
Předsedající: Ing. Robert Brož, Ph.D., Ing. Petr Klimeš, Věra Syrová
10
Most přes řeku Przemsza u města Chełmek (Polsko)
Ing. Petr Čihák, Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D., Ing. David Mlčák, Link projekt s.r.o.,
Ing. René Kolebač, Metrostav a.s.
Program strana 2
délka přednášek (min.)
15
Vysouvaný most pavloviči v Bosně a hercegovině
Petr Zbraněk, Petr Novotný, OHL ŽS, a.s.
10
Systémy VSL NA VIADUKTU PAVLOVIČI, BOSNA A HERZEGOVINA
Ing. Pavel Vaněk, VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.
10 MONTÁŽ MOSTU V SUNDSVALLU (SWE)
Ing. David Franc, Ing. Antonín Pechal, CSc., PIS Pechal, s.r.o.
10 SILNIČNÍ ESTAKÁDA GULLI BRU
Ing. Michal Kunc, Ing. Jan Malata, Skanska a.s., divize Silniční Stavitelství, závod Technologie
10
Most na Laranjeiras Canal, Laguna - SC, Brazílie
Ing. Richard Novák, prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Leonard Šopík, Ph.D., Stráský,
Hustý a partneři s.r.o.
10 Most Natal, Brazílie
Ing. Richard Novák, Ing. Petr Kocourek, Ph.D., Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Diskuze k Okruhu II – část 3
13.30 – 16.50 Okruh III – Mosty v České republice – věda, výzkum
Jednací sál D
Předsedající: doc. Ing. Ladislav Klusáček, doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Ing. Jan Volek
10
Dýchání lamelových pásnic Lochkovského mostu na SOKP
Ing. Jaromír Kunrt, FEng., Inženýrská akademie České republiky,
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng., Inženýrská akademie České republiky a ČVUT
v Praze – Fakulta stavební, prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., Dr.h.c. Mult. FEng., Inženýrská
akademie České republiky a ÚTAM AV ČR
10 MĚŘENÍ VLASTNÍCH FREKVENCÍ NA TÁHLECH TROJSKÉHO MOSTU
Ing. Radka Teplá, doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
10
Měření bezstykové koleje na mostě v km 7,810 trati Ústí n/L – most přes
dálnici D8 v km 80,778 za plného provozu na trati
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Martin Vlasák,
SUDOP PRAHA a. s.
10 VÝSLEDKY NUMERICKÝCH ANALÝZ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY ČSN EN 1991-2 V ČÁSTI
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Ing. Filip Kutina, Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.
10 Měření interakce přesypané konstrukce se zeminou během výstavby
SO 63-20-02 Nový železniční most, biokoridor v km 88,595 stavby Modernizace
trati Tábor - Sudoměřice u Tábora
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Tomáš Martinek,
SUDOP PRAHA a. s.
10
DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ LETMO BETONOVANÉHO MOSTU PŘES VLTAVU U VEPŘEK
NA DÁLNICI D8
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, doc.
Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., IDEA RS s.r.o.
10
Experimentálny výskum mostov so zabetónovanými oceľovými nosníkmi
prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
10 INTEGROVANÉ MOSTY V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE V SOUČASNOSTI
Ing. Karel Dahinter, CSc. Ing. Josef Kubíček, CSc., Kubíček Consult Liberec
10 MĚŘENÍ DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ MOSTŮ
Dr. Ing. Tomáš Novotný, NOVING OK s.r.o., Ing. Roman Fojtík, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta
stavební, Katedra konstrukcí
Program strana 3
délka přednášek (min.)
10 ALTERNATIVNÍ SPŘAHUJÍCÍ PROSTŘEDEK PRO PLECHOBETONOVÉ MOSTOVKY
Ing. Jan Psota, doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze – Fakulta stavební
10
MOSTOVKOVÉ PANELY Z PLASTŮ VYZTUŽENÝCH VLÁKNY
Ing. Martin Vovesný, doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze – Fakulta stavební
15
částečná prefabrikace spřažené desky MostU na Západním obchvatu
Sokolova
Ing. Martin Havlík, Ing. Daniel Šindler, Ph.D., Pontex, spol. s r.o., Ing. Petr Klimeš,
Adam Kroutil, EUROVIA CS, a.s.
10
VÝVOJ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU REZISTENTNÍHO V ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍCH –
ÚČINKY VODNÍHO TOKU NA HORNÍ STAVBU
Ing. Pavel Simon, Ing. Libor Hrdlička, Firma Vladimír Fišer, doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.,
Ing. Miroslav Špano, Ph.D., Ing. Pavel Zubík, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební
10
Použití numerické simulace při vývoji nového typu zábradelního svodidla
Ing. Jiří Drozda, doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze – Fakulta stavební
15
Hodnocení svodidel MS4/H2 a zábradelních svodidel 2MS/H2
po čtyřech letech provozu
Jaroslav Číhal, Stavby OMO s.r.o.
10
Ověření spolupůsobení oddělených částí mostních kleneb
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Jiří Strnad, Ph.D.,
Ing. Michal Požár VUT v Brně, Fakulta stavební
10
Vliv nestacionárních teplotních polí na výsledky zatěžovacích
zkoušek mostů
Ing. Martin Krejcar, CSc., Ing. Josef Machač, INSET s.r.o.
10 BREATHING-INDUCED FATIGUE IN THIN-WALLED STEEL BRIDGE CONSTRUCTION
prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc.,Dr h.c.Mult., FEng., Ing. Marie Zörnerová, DrSc.,
Ing. Shota Urushadze, CSc., ÚTAM AV ČR
10
Využití magnetoleastického dynamometru DYNAMAG® pro měření
mechanického napětí v MOSTNÍch konstrukcích
RNDr. Pavel Obluk, MBA, RNDr. Peter Fabo, PhD., Ing. Jiří Tkáč, INSET s.r.o., Divize Ostrava
Diskuze k Okruhu III
17,25 - Závěr 1. dne sympozia - Kongresová hala
19,30 – 24,00 Společenské setkání - Pivovarská restaurace Starobrno
2. den - pátek 25. 04. 2014 - Kongresová hala hotelu Voroněž
8,00 – 9,50 Okruh IV - Mosty v České republice – 1. část - lávky
Předsedající: Ing. Antonín Brnušák, Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA., Bc. Petr Svoboda
10
Nové dřevěné lávky v Národním parku Šumava
Ing. Petr Karásek, Ph.D., Ing. Jana Bártová, Ing. Vojtěch Petřík, HELIKA a.s., Ing. Petr Bobáň,
COLAS CZ, a.s., Ing. Miroslav Sochorec, CB s.r.o.
10
Obnova lávky „Černý Kříž“ přes Studenou Vltavu
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., SUDOP PRAHA a.s.
10 ZDVIŽNÁ LÁVKA V PŘÍSTAVU HLUBOKÁ
Ing. Pavel Očadlík, Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., VPÚ DECO PRAHA a.s.,
Ing. Michaela Kohoutková, Pöyry Environment a.s.
10
LÁVKY A MostY NA GALERII ŠANTOVKA V OLOMOUCI
Ing. Stanislav Brtáň, Ing. Petr Musil, Link projekt s.r.o.
Program strana 4
10 LHOTECKÁ CYKLOSTEZKA – II. ETAPA – REALIZACE 2 LÁVEK
Ing. Jakub Štěrba, Karel Mikas, Chládek & Tintěra a.s.
10
LÁVKA přes DESNOU, CYKLOSTEZKA ŠUMPERK - DOLNÍ STUDÉNKY
Ing. Květoslav Rušar, Ing. Jaromír Rušar, Rušar mosty, s.r.o., Ing. Luděk Cekr, Cekr CZ, s.r.o.
10
Oblouková LÁVKA PŘES SVratku V Brně
Ing. Martin Formánek, Ing. Jaroslav Bartoň, Ing. Gabriela Handlová,
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bc. Martin Kozel, FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.
20
ZAVĚŠENÁ LÁVKA PŘES LABE V ČELÁKOVICÍCH
Ing. Milan Kalný, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Jan Komanec, Pontex, spol. s r.o., Ing. Robert
Brož, Ph.D., Ing. Petr Koukolík, Bc. Alexandr Tvrz, Ing. Ondřej Koliba,
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Metrostav a.s., Ing. Robert Coufal, Ph.D., TBG Metrostav, s.r.o.
10 SPORTOVNÍ AREÁL LOKALITA HNĚVKOVSKÉHO SO 201 – LÁVKA PŘES SVRATKU
ev. č. BM 756
Ing. Vilém Huryta, Bc. Martin Kozel, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
DŘEVĚNÁ LÁVKA PRO PĚŠÍ NA KUNRATICKÉM HRADĚ (pouze ve sborníku)
Ing. Miroslav Kroupar, Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. Jindřich Tuzar,
Ing. Lukáš Lacina, PSK TUZAR s.r.o., Akad. arch. Tomáš Turek
Obnova mostů a lávek poškozených povodní 2010 – Raspenava
(pouze ve sborníku)
Ing. Jiří Jachan, Ing. Zdeněk Fulka, Ing. Ondřej Šabata, Ing. Tomáš Militický,
Ing. Roman Lenner, VALBEK, spol. s r.o., Jindřich Jindra, Radek Peteřík, SMP CZ a.s.
Diskuze k Okruhu IV - část 1
9,50 - 11,55 Okruh IV- Mosty v České republice – 2. část - novostavby a rekonstrukce
Předsedající: Ing. Václav Hvízdal, Ing. Václav Podlipný
10 HAVÁRIE MOSTU NA D8 U OBCE DUŠNÍKY PO POVODNÍCH 2002 A 2013
Ing. Václav Hvízdal, Ing. Petr Souček, Ing. Petr Drbohlav, Pontex, spol. s r.o.
10
Rekonstrukce historického kamenného mostu v obci Libeř
Ing. Miroslav Seidl, PRAGOPROJEKT, a.s.
10
MOST ev. č. 375-001 přes Svratku V JimramovĚ
Ing. Květoslav Rušar, Ing. Jaromír Rušar, Rušar mosty, s.r.o., Ing. Rostislav Mitrenga,
Mitrenga -stavby, spol. s r.o.
15 REKONSTRUKCE AMERICKÉ TŘÍDY V PLZNI, ČÁST WILSONŮV MOST VČETNĚ PŘEDPOLÍ
Ing. Jakub Aubrecht, Ing. Ivan Batal, Ing. Karel Čuda, Ing. Martin Nožička, Ing. Robert Vraštil,
SMP CZ, a.s., Ing. Robert Vorschneider, VALBEK, spol. s r.o.
15
Rekonstrukce železničního mostu v KM 2,089 přes labe na trati
děčíN jedlová
Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.
10
Rekonstrukce železničního mostu v KM 2,089 přes labe Na trati
děčín - jedlová
Ing. Martin Ředina, Ing. Martin Frič, Metrostav a.s., Divize 4 - Provoz mostních technologií
10
Rekonstrukce železničního mostu v km 2,089 přes Labe trati Děčín
Jedlová -Výroba a předmontáž ocelové konstrukce
Ing. Libor Švec, Ing. Jindřich Hátle, MBA, Metrostav a.s., Divize 3- Provoz ocel. konstrukcí
10
STAVBA SILNICE II/231 V PLZNI, PLASKÁ-NA ROUDNÉ-CHRÁSTECKÁ, SO 204 - MOST
PŘES BEROUNKU
Ing. Ivo Bartoš, Ing. Ivan Batal, Ing. Karel Čuda, Ing. Robert Vraštil, SMP CZ, a.s., Ing. Martin
Vlasák, SUDOP Praha a.s.
Program strana 5
délka přednášek (min.)
10
PROJEKTY MOSTŮ PŘES OHŘI NA 1. ETAPĚ STAVBY II/210 ZÁPADNÍ OBCHVAT
SOKOLOV- SVATAVA
Ing. Martin Havlík, Ing. Kateřina Pejchalová, Ing. Petr Řezka, Ing. Daniel Šindler, Ph.D.,
Ing. Ondřej Dědek, Pontex, spol. s r.o.
10
Mosty na přeložce silnice I/35 Valašské Meziříčí- Lešná, 2. etapa
Ing. Pavel Jankůj, Ing. Petr Letocha, Ing. Aleš Kičmer, SDS EXMOST spol. s r.o
15
Mostní objekty staveb R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice
a R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice
Ing. Miroslav Seidl, PRAGOPROJEKT, a.s.
Diskuze k Okruhu IV - část 2
11,55 - 13,40 Okruh IV - Mosty v České republice – 3. část - novostavby a rekonstrukce
Předsedající: Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D., Ing. Alois Vybíral
10
Estakáda na silnici R7 nad tratí ČD Most SO207
Ing. Michal Kořenář, Skanska, a. s., Ing. Jiří Mikula, PRAGOPROJEKT, a.s.
10 MOSTY NA SILNICI I/11, MOKRÉ LAZCE – HRANICE OKRESŮ OPAVA, OSTRAVA
Ing. Pavel Kolenčík, Ing. Pavel Svoboda Ph.D., Ing. Jan Trenz, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
10
So 207 Most přes údolí potoka kremlice na silnici i/11,
Mokré lazce – hranice okresů opava, ostrava
Ing. Martin Šálek, Ing. Josef Ambrož, Skanska a s, divize silničního stavitelství, závod Morava
15 SO 207-MOST PŘES ÚDOLÍ POTOKA KREMLICE V KM 6.103 Silnice I/11
Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava, VÝROBA A MONTÁŽ MOSTU
Ing. Jiří Španihel, Ing. Petr Šťasta, Ing. Tomáš Foltýn, FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
10
Mostní objekty – přeložka silnice I/35 Bílý Kostel – hrádek nad nisou
Ing. Ivan Belda, Ing. Jiří Jachan, Ing. Roman Lenner, VALBEK, spol. s r.o., Ing. Vladimír Engler,
Novák & Partner, spol. s.r.o.
15 MOST NA I/27 KLATOVY – EV. Č. 27- 094
Ing. Petr Letocha, SDS Exmost spol. s r.o.
10 VÝSTAVBA MOSTU So201 NA MO DOMAŽLICKÁ – KŘIMICKÁ V PLZNI
Ing. Petr Hanzal, Ing. Vladimír Hájek, Ing. Robert Brož, Ph.D., Metrostav a. s., Ing. Jiří Mikula,
PRAGOPROJEKT, a.s., Ing. Martin Havlík, Ing. Daniel Šindler, Ph.D., Pontex, spol. s r.o.
10 Vybrané mostní objekty dálnice D3, stavba 0307 v úseku Tábor-Soběslav
Ing. Ondřej Svoboda, Ing. Roman Lenner, VALBEK, spol. s r.o.
REKONSTRUKCE MOSTU 19-085 VE ŠTĚPÁNOVĚ,OPRAVA MOSTU D1-240
(pouze ve sborníku)
Ing. Zdeněk Neudert, Ing. Dalibor Diviš, Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Ing. Ivo Habarta,
Jaroslav Jelínek, FIRESTA -Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Rekonstrukce mostu přes Sázavu v Čerčanech (pouze ve sborníku)
Ing. Lukáš Zemek, VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. Václav Mach, MOSTY-STATIKA STAVEB,
Projektová, inženýrská a expertní činnost
Rekonstrukce železničního mostu v Dešenicích (pouze ve sborníku)
Ing. Petr Hanzal, Metrostav a.s., Ing. Tomáš Šlais, Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň,
Ing. Pavel Prošek, SŽDC, s. o., Stavební správa západ
ČTYŘI TENKOSTĚNNÉ PREFABRIKOVANÉ PŘESYPANÉ MOSTNÍ KONSTRUKCE
NA ŽEL. ÚSEKU TÁBOR – SUDOMĚŘICE (pouze ve sborníku)
Pavel Bulejko, Rastislav Schreiber, ABM Mosty s.r.o.
Diskuze k okruhu IV - část 3
13,25 – 13,45 Závěr sympozia – usnesení
13,45Oběd
Program strana 6
Pokyny, informace a podmínky účasti
Přihlášku můžete vyplnit na stránkách akce (www.sekurkon.cz), případně zaslat
naskenovanou kopii na [email protected] nejpozději do 18. 4. 2014
Účastnický poplatek
Základní vložné 4 477 Kč/os. (přihlášky a platby do 13. 4. 2014)
Základní vložné 5 082 Kč/os. (přihlášky a platby po 13. 4. 2014)
Snížené vložné 2 541 Kč/os. (snížené vložné platí pro zaměstnance státní správy, správy a údržby silnic,
SŽDC, s.o., ŘSD ČR a studenty, doktorandy do 26 let vč.)
Ve vložném je zahrnuta účast na sympoziu, bezplatný vstup na 19. Mezinárodní stavební veletrh (viz níže),
coffee breaky a taška s písemnými materiály. Sborník, ubytování, obědy a společenský večer je nutno objednat
zvlášť.
Další volitelné položky:
Sborník přednášek vč. CD: 598 Kč/ks
Obědy 24. + 25. 4.: 580 Kč/os.
Ubytování v jednolůžkovém pokoji: 2 185 Kč
Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji: 1 495 Kč /osoba/noc
Společenský večer: 790 Kč/os.
(ceny jsou uvedeny včetně DPH)
Storno podmínky: Při zrušení účasti do 10 dnů před konáním akce vracíme 70 % a do 5 dnů 50 % z celkového
poplatku na akci. Rozhodující je den doručení. Při neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka poplatek
nevracíme.
Firemní prezentace: O možnostech firemní prezentace kontaktujte sekretariát sympozia. Více informací
naleznete také na stránkách www.sekurkon.cz.
Ubytování: Ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích hotelu VORONĚŽ, Křížkovského
47, Brno. Ubytování lze objednávat do 8. dubna 2014 přes objednávkový formulář, poté dle dohody
s organizátorem.
Obědy: Pro účastníky, kteří mají obědy objednány a uhrazeny, budou zajištěny v hotelu Voroněž v souladu s
časovým programem sympozia.
Společenský večer 24. dubna 2014: Společenský večer se bude konat v prostorech Pivovarské restaurace
Starobrno, Mendlovo náměstí, Brno. V případě zájmu objednávejte spolu s přihláškou na sympozium.
Jednací jazyky sympozia: Čeština, slovenština, angličtina
19. mezinárodní stavební veletrh IBF: Závazně přihlášení účastníci obdrží od sekretariátu sympozia
registrační kód na svou e-mailovou adresu.
Upozornění přednášejícím: K dispozici bude obvyklá prezentační technika – dataprojektor, PC. Přednášející
jsou žádání, aby přítomným technikům v sálech předávali svá média min. 20 minut před vystoupením.
Pořadatelé jsou nuceni vzhledem k velkému množství přednášek požádat přednášející o dodržení stanovených
časových limitů. Přednášející má nárok na 1 bezplatný výtisk sborníku včetně CD.
Sympozium je zařazeno do projektu vzdělávání členů ČKAIT – akreditované vzdělávací programy A3 – 2 body
a do systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 4 body. (potvrzení žádejte na sekretariátu sympozia)
Mediální partneři
2 barvy
Modrá Pantone 274
ČervenáThámova
Pantone 179718, 180 00 Praha-Karlín
Sekurkon, s.r.o.,
tel./fax: 224 817 994, mobil: 604 271 835, [email protected]
www.sekurkon.cz
Hlavní partneři sympozia
Mediální partneři
2 barvy
Modrá Pantone 274
Červená Pantone 1797
Download

19. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2014