MAGAZÍN MY VOLVO
2014 / 2015
ZIMA
MEZI BOROVICEMI
Cesta napříč Švédskem a do hloubi jeho duše
BUĎTE I NADÁLE ODVÁŽNÍ
POC a snížení rizik při extrémních sportech
PŘIROZENÁ KRÁSA
Koncepční vozy neskrývající svůj původ
v tradičním skandinávském designu
HOUSTONE, MÁME ŘEŠENÍ
Kořeny dětské bezpečnosti Volvo
Redakční tým
PRODUKCE
Stendahls
www.stendahls.se
MANAŽER PROJEKTU
Ulrika Nilsson
REDAKTOR
Ulrika Hamrén
TISK
Kenneth Anderson
Ulrika Hamrén
UMĚLEČTÍ ŘEDITELÉ
Ylva Nestmark
Oscar Plasidius
NADJA OK?
FOTOGRAFIE NA OBÁLCE
Marcel Pabst
FOTOGRAFOVÉ
Fredrik Broman
Dominic Ebenbichler
Nadja Endler
Carl Johan Engberg
Frida Marklund
Dan Nordgren
Marcel Pabst
KONTAKT
Zajímá Vás nějaké téma, o kterém byste si zde chtěli přečíst více?
Není nic jednoduššího, než napsat nám e-mail na adresu:
[email protected]
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
Č .1
V tomto zimním vydání magazínu My Volvo si představte, že sedíte s námi na
předním sedadle Volva S60, a užijte si alespoň zprostředkovaně 2 850 km dlouhou
testovací jízdu; žasněte s námi nad krásou 200 zmrzlých horských potoků, které
mineme; seznamte se s některými z opravdových švédských pionýrů moderní doby;
nechte se zasvětit do původu a podstaty skandinávského designu, poznejte koncept
stojící za zrozením nejnovějších koncepčních vozů Volvo a zjistěte, co značku Volvo
před 50 lety inspirovalo k zahájení programu dětské bezpečnosti.
VÍTEJTE
TEMNÉ DNY,
SNĚHOVÉ
ZÁVĚJE,
ZLEDOVATĚLÉ SILNICE,
HLUBOKÉ LESY
& ZAMRZLÁ
JEZERA
VÍTÁME ZIMU
7
ŠVÉDKA NA CESTÁCH
KDE SE RODÍ DOBRÉ NÁPADY
Připojte se k nám na naší cestě rozmanitou švédskou krajinou.
Čtyři dni, 2 850 kilometrů a jedno Volvo S60.
16
LIDÉ NA ZVLÁŠTNÍCH MÍSTECH
RJUKAN, TELEMARK
První volba horolezce zaměřeného na ledovce. Norský ledový kotel.
Vítejte v Rjukanu.
23
PŘÍBĚH
PIECE OF CAKE
Bezpečnost a design. To jsou dvě slova, která svedla dohromady
značky POC a Volvo. Stefan Ytterborn vypráví příběh svého
úspěchu, který je spojen s jeho firmou na výrobu lyžařských
a cyklistických helem.
30
INSPIROVÁNO
HLEDÁNÍM JEDNODUCHOSTI
Koncepční vozy Volvo: oslava hrdé minulosti,
elegantní ztělesnění účelnosti a způsob, jak posunout hranice
automobilového designu. To vše nabízí moderní interpretace
klasického skandinávského designu.
Š V É D K A N A C E S TÁ C H
TA M , K D E J E
NÁŠ
DOMOV
CESTA DO DUŠE ŠVÉDSKA
T E X T / F OTO G R A F I E / / U L R I K A H A M R É N / M A R C E L PA B S T
Cestování představuje způsob, jak ukojit své touhy. Je to způsob sebevyjádření a zároveň i klíč k otevření své mysli.
V dnešní době se však ona duchovní stránka cestování čím dál více vytrácí. Cestujeme spíše kvůli tomu, abychom po
příjezdu domů měli o čem vyprávět. Neuvěřitelně se zrychlující možnosti dopravy a jejich cenová dostupnost znamenají,
že duše nedokáže držet krok s tělem. Tímto směrem se odvíjely moje myšlenky, když jsem jednoho chladného březnového
rána opouštěla ve svém Volvu S60 ospalý Göteborg, abych podnikla cestu napříč Švédskem, při které jsem během čtyř
dnů urazila 2 850 kilometrů.
Když jsem ukrajovala jeden kilometr silnice E20 za druhým vstříc severu, teplota se
Tok mých myšlenek je přerušen pípnutím z palubní desky. Je to Upozornění na
pohybovala někde lehce nad nulou. Na sklonku dne jsem dorazila do Sundsvallu, který
vybočení z jízdního pruhu, které mě varuje, že se vychyluji ze svého jízdního pruhu.
leží zhruba 750 km od Göteborgu. Ale momentálně teprve vychází slunce; jeho příjemné
Jsem v rozpacích a rychle kouknu do zpětného zrcátka na mého neznámého
teplé paprsky pomalu vysušují silnici a lákají mě kupředu, směrem k východnímu pobřeží.
společníka ve Volvu jedoucím za mnou, který právě odbočuje na silnici číslo 51.
Jsem zde prakticky sama. Výjimkou je jen jeden další řidič, který také sedí ve Volvu.
Určitě musí mít namířeno k ruinám pradávné tvrze Tarstaborg, což je jeden z 5 000
Je to příjemný pocit jistoty, mrknout do zpětného zrcátka a zjistit, že je stále se mnou.
zachovaných archeologických pozůstatků, které byly nalezeny v provincii Närke.
Jsem doslova okouzlena hustými lesy a otevřenými pasekami, které jako by svištěly
Impozantní kamenná zeď, která lemovala tvrz Tarstaborg a vede podél příkré hory,
kolem mě. Protože si na pohodlném sedadle řidiče mohu vychutnávat panoramatický
byla postavena pravděpodobně někdy v polovině doby železné.
výhled na krajinu, mám pocit, že jsem se ocitla v kině. Nehodlám používat tempomat;
Po tom, co mě opustil můj cestovní doprovod, se náhle cítím osaměle a zklamaně.
mám silnou potřebu ovládat pedál plynu sama. Já a mé auto tvoříme jeden celek. Na
Ale o to více se upnu na svůj momentální cíl, kterým je nejstarší město Norrlandu -
černém laku kapoty se odráží paprsky slunce, zatímco se kolem vozu prohání silný
Gävle. Tam mám namířeno za účelem návštěvy staré plynárenské budovy, která až
vítr. Cítím se volná a nezávislá. Pojedu, kam budu chtít, kdy budu chtít a jak dlouho
do svého uzavření v roce 1893 zajišťovala pouliční osvětlení. Dnes je tato budova
budu chtít. Začínám se dívat na svůj všední život s odstupem. Proč jsou v naší rychle
nově využívána jako kulturní centrum. Často lze zaslechnout melodie různých
divadelních kusů, koncertů a festivalů, které se s ozvěnou nesou na temných
se pohybující společnosti řízené stresem a termíny uzávěrek prázdniny vždy tak
hektické? Snažím se skutečně důkladně zalovit v paměti a vzpomenout si, jaký
je vůbec smysl dovolené.
7
vlnách Botnického zálivu.
ŠVÉDKA NA CE STÁCH
Z V Ě D AVÁ Š V É D K A
C
S
D
B
KOK DO ZIMY
LULEÅ, MÍSTO, KDE SE SVĚT SPOJUJE
Cestu do Sundsvallu tvoří jediná, osaměle se táhnoucí přímá silnice.
Do Luleå jsem dorazila po půl dni stráveném v autě. Během mé cesty prošla obloha
Nicméně, v tomto ročním období jsou dny stále krátké a tma dokáže
značnou proměnou, z jednotné šedé na azurově modrou a nakonec se ustálila na
řízení značně ztížit. Myslím ale, že bych si neměla stěžovat: v těch
tmavě modrém odstínu. Také ve městě, kde bylo v roce 2013 zřízeno první a největší
nejsevernějších částech Švédska slunce vůbec nevychází po většinu
datové centrum Facebooku za hranicemi USA, vládne štiplavá zima. Tento objekt,
prosince, což trvá až do prvního ledna, kdy se na nějakých 35 minut
který je prvním ze tří, zabírá rozlohu odpovídající 17 hokejovým stadionům. To, že byla
znovu objeví. A abych byla upřímná, já mám vlastně řízení v noci
tato centrála postavena v Luleå, není žádná náhoda: je zde totiž ideální klima pro
ráda... Půl roku pod zimní hvězdnou oblohou a druhou půlku roku
chladicí systémy serverů Facebooku. Centrum je napájeno energií z obnovitelných
pod jasným, avšak prázdným nebem. Tady venku a o samotě může být řízení téměř
zdrojů, konkrétně z vodních elektráren, a pokud běží naráz všechny tři centrály, je
duchovním zážitkem.
odběr elektrického proudu zhruba jedna terawatthodina za rok. Pro představu, na
Teplota klesla až k minus pěti stupňům a silnice může být docela zrádná. Ale já se
pokrytí celé švédské průmyslové infrastruktury je ročně potřeba 55 terawatthodin.
cítím jako královna. Světlomety ozařují cestu před vozem stejně, jako by rozvíjely
Člověk má pocit, že v tomto městě musí být inovativní firma jako Facebook v opravdu
červený koberec z mého zámku. Od gumy pneumatik odletují tvrdé úlomky ledu
skvělé společnosti, protože je zde také Univerzita Luleå, která jako jediná ve Švédsku
směrem k tmavému smrkovému lesu po mé pravici. Ale v kabině je teploučko
nabízí magisterské studium vesmírných technologií.
a osvětlení palubní desky zde vytváří příjemnou atmosféru.
SEZNAMTE SE S TRASOU CESTY
A
B
D
Č
NESPOUTANÝ ŽIVOT NA CESTÁCH
železárny postavené po roce 1600, ve kterých se nyní nachází průmyslové muzeum.
Kontrast mezi švédskými technologiemi budoucnosti a starobylým dědictvím země
Při pohledu na krajinu je mi jasné, proč byly postaveny právě zde: tato pobřežní
E
GÖTEBORG
oblast obklopená mořem, řekami a obrovskými, nedotčenými lesy nabízí pro něco
takového ideální podmínky. A přesně tak to bylo: železárny Galtström byly největší
svého druhu v celém regionu Medelpads – o tom svědčí i fakt, že před rokem 1810
Objevte na kajaku krásy pobřežních ostrůvků (archipelago) nebo
si užívejte příjemné restaurace, kavárny a vzrušující uměleckou
a hudební scénu západního pobřeží. Göteborg – domov Volva.
SUNDSVALL
Zastavte v Sundsvallu a užijte si trochu klidu v místě,
kde se majestátní lesy snoubí se ševelícími vlnami.
LULEÅ
C
V rádiu běží zprávy, ale já je poslouchám jen na půl ucha. Právě budu míjet Galtström,
Pokud bych vystoupila z auta, ocitla bych se
mezi horskými jezery, rybníky a polární září.
vyráběly stovky tun ocelových tyčí za rok.
se maximálně projevuje další den, při mé cestě do vnitrozemí a směrem na jih, do
Stejně jako v Sundsvallu zde není ani stopy po jaru, které pučí v Göteborgu. Holé
města Östersund. Na modrých dopravních značkách jsou nyní názvy míst napsány
břízy marně hledají teplo pod hustou vrstvou sněhu. Noc jsem strávila v hotelu Södra
nejen švédsky, ale také v sámštině. Sámové jsou původní obyvatelé severního
Berget, který leží v nadmořské výšce 300 metrů. Abych se tam dostala, musela
Švédska, Norska, Finska a ruského poloostrova Kola, kteří sdílejí společnou kulturu.
jsem zdolat klikatící se kluzkou silničku, takže jsem byla vděčná, že mám vůz, který
Švédsko je domovem přibližně 20 000 Sámů, kteří se zde živí chovem sobů. A že je
tvrdě pracuje na zajištění mé bezpečnosti. Po dosažení vrcholu jsem měla pocit,
zde sobů spousta – za jízdy si na ně musím dávat velký pozor. Největší riziko srážky
že jsou nebe a horizont tak blízko, že se jich mohu dotknout.
s volně žijícími zvířaty včetně losů a divokých prasat je podél okrajů lesa a pasek,
což platí především, pokud je hodně sněhu, protože zvířatům se po protažených
10 km od města Luleå najdete stromový hotel, který
nabízí unikátní pokoje rozmístěné na stromech a jedinečné
splynutí nadčasového designu a nedotčené přírody.
Zapomeňte na stres Vašeho každodenního života
a užijte si pohodu tohoto důmyslně řešeného prostředí.
Fotografie: Fredrik Broman, Human Spectra –
www.treehotel.se
DIVOKÝ NORRLAND
silnicích chodí snáze než v lese.
Příští ráno zahalila hotel Södra Berget hustá mlha. Když jsem se za chůze ke
V okolí vnitrozemské cesty, která vede z jižního Hallandu do severního Karesuando,
svému vozu třásla zimou, děkovala jsem v duchu Bohu, že jsem si mohla nezávislé
panuje téměř ohlušující ticho. Pokud bych vystoupila z auta, ocitla bych se mezi
palivové vytápění kabiny zapnout z tepla hotelu. Jsem trochu nervózní z rušné ranní
horskými jezery, rybníky a polární září. Kolem je jen křišťálově čistá voda a čerstvý vzduch.
dopravy, ale jen dokud si neuvědomím, že je mé auto vybaveno technologií City
Safety, která mi pomůže.
ZÁVRATNÁ VÝŠE HORY ÅRE
Cestou do Luleå míjím celou řadu různých významných míst. Mezi ně patří například
V Arvidsjauru jsem potkala karavan s německými automobily. Což není nic
Hörnefors, rodiště fotbalisty Gunnara Nordahla, který se v roce 1949, kdy byl
překvapivého, protože se sem sjíždějí zástupci automobilek celého světa, aby
Rozkládá se na severu jezera Storsjön a sousedí s horským
resortem Åre, který je od něj vzdálen pouhou hodinu jízdy
autem. Östersund je považován za zimní město, s trochou
štěstí zde zahlédnete polární záři tančící na zimní obloze.
rekrutován fotbalovým klubem AC Milán, stal prvním švédským profesionálním
v těchto drsných krajích prováděli testy odolnosti vůči extrémním klimatickým
fotbalovým hráčem. V Härnösand pak projíždím vesnicí Ramsås, která je domovem
podmínkám. Uvažuji o tom, že má Volvo pádné důvody využívat pro testování svých
velkého švédského umělce Bengta Lindströma. A po celou tu dobu se cesta přede
vozů celé Švédsko.
mnou vine jako tah šedivé barvy na smaragdově zeleném plátně.
Na své cestě do Östersundu jsem projížděla krajem močálů, mýtin a zchátralých
MORA
Hory, ledovec, močály a prales – příroda v kraji Norrland je rozmanitá a nezkrotná.
stodol. Každý, kdo se zajímá o biatlon, dobře ví, že Světový pohár začíná právě zde.
Struveho geodetický oblouk, Laponsko, kostelní město Gammelstad, Vysoké
Po hodině jízdy na západ od Östersundu se tyčí k obloze hora Åreskutan. Na úpatí
pobřeží a Hälsingland, to vše tvoří součást chráněného světového dědictví
této hory leží Åre. Åre je skandinávský vysokohorský resort nabízející 100 sjezdovek
UNESCO. Vypadá to tu tak vzdáleně – ačkoliv Norrland představuje 59 %
a 42 lyžařských vleků. Nicméně, lyžování je jen jednou z celé řady outdoorových
území Švédska, žije zde pouze 12 % švédské populace. A je zde zima. Právě
aktivit, které toto středisko svým návštěvníkům zprostředkuje. Mezi další vyžití patří
zde v Norrlandu byla naměřena nejnižší teplota na území Švédska: -52,6 °C.
lov, rybaření, jízda na saních s psím spřežením (mushing), turistika se sněžnicemi,
Tak extrémní počasí klade velmi vysoké nároky na infrastrukturu a technologie, a to
golf, sledování ptáků, vodní sporty a skalní horolezectví. Každoročně sem dorazí
nejen u automobilů. Laskavě poklepu na volant: díky, že mě dovezeš, kamkoliv chci.
téměř půl milionu turistů hledajících nová dobrodružství.
A
ÖSTERSUND
Přibližně dvě hodiny jízdy od městečka Mora najdete Sälen. Zde
můžete využít příležitost k návštěvě památek nebo k vyzkoušení
nových druhů sportovní zábavy. Proč nevyzkoušet třeba snowkiting?
Je to skvělý způsob, jak zblízka poznat krásy švédské přírody.
PŘEČTĚTE SI VÍCE VE VAŠEM TABLETU iPad /ANDROID
®
My Volvo magazín pro iPad® nebo Android je k dispozici ke stažení buď
ze stránek App Store nebo Google Play.
11
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
OD SNĚHOVÝCH ZÁVĚJÍ
AŽ K BOUŘÍCÍM VLNÁM
Poslední den mé cesty z Östersundu do Göteborgu byl jedním
z těch dlouhých. Cesta trvala bezmála dvanáct hodin, ale moje
S60 mě za tu dobu naštěstí několikrát upozornila, že si mám
udělat pauzu na kávu a odpočinout si. Sjela jsem ze silnice
E45 a projela malým městečkem Mora, které slouží jako cíl
každoročního lyžařského Vasova běhu. Zároveň se jedná také
o rodiště slavného švédského umělce Anderse Zorna. Této
bujné krajině dominují jezera, řeky, hory a borovicemi posetá
údolí. Za jízdy jsem letmým pohledem sem tam zachytila rysy,
vlky, medvědy a rosomáky.
Podél jezera Vänern, které je největším jezerem ve Švédsku
a třetím největším jezerem v Evropě, se kochám pohledem
na výjev silně připomínající přímořskou krajinu – holé skály
a ostrovy, obrovské písečné pláže a mělké zátoky. Z tohoto
jezera vytéká řeka Göta Älv, která společně s řekou Klarälven
tvoří nejdelší skandinávský tok a která nás zavede zpět do
Göteborgu. Zpátky domů.
Po vystoupení z auta nebylo mé zavazadlo tím jediným, co jsem
si odnesla. V mém srdci zůstal i nádherný kus Švédska. V plicích
mám stále horský vzduch a ve vlasech mám stále tamní vítr; na
tváři se mi usadil jasný úsměv coby pozůstatek slunečného dne
a v mé mysli zůstala zachycena vůně lesa. Je to velmi zvláštní věc,
protože nedokážu popsat svůj zážitek z cesty pouhými několika
slovy. Nicméně bych řekla, že pokud jde o umění cestovat, je
to typické. 
VOLVO MERCHANDISE
1. Deštník s automatickým rozevíráním (černý) 2. Cestovní taška Sandqvist (hnědá Cognac) 3. Přívěsek na klíče (USB 8 GB) 4. Kapesní hodinky 5. Švédská
škrabka na námrazu (rukojeť potažená 100% vlnou) 6. Sluneční brýle Poc Do Low (buď v černém provedení Uranium nebo v bílém provedení Hydrogen)
7. Hodinky R-Design 8. Modely Volvo 1:43 9. Přívěsek na klíče (USB 4 GB) 10. Kovové pero 11. Kuličkové pero 12. Rukavice 13. Cestovní příslušenství
Sandqvist (hnědá Cognac) 14. Diplomatka Sandqvist (hnědá Cognac) 15. Deka Klippan (světle nebo tmavě šedá).
www.collection.volvocars.com
1
3
2
4
5
6
Travel
Travel Accessories
Sandqvist Cognac
7
9
10
11
Estimated in stock date, Autumn 2014
12
8
13
*Placeholder pictures
Dates are indicative and subject to change without notice.
Volvo Car Lifestyle Collection 2014
14
14
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
volvocars.com/collection
15
Date: April 2014
56° 1 ' 54" N, 14° 9 ' 17 " E
K R I S T I A N S TA D , Š V É D S K O
16
LIDÉ NA ZVL ÁŠTNÍCH MÍSTECH
SÍDLO MAJESTÁTNÍCH LETCŮ
Ve švédském městě Kristianstad najdete biosférickou rezervaci
Vattenriket, což je speciální místo pro ty, kdo si přejí objevovat krásy
divočejší a méně pohodlné stránky ornitologie. Ještě předtím, než
udeří první zimní mrazy, podnikne většina orlů mořských z celého
Švédska a Finska let na jih, aby přezimovala právě zde ve Vattenriketu.
Od prosince do začátku března zde hnízdí 150 až 200
různých druhů orla. Rovné říční pláže, čistá jezera, pobřežní
louky a nespočet malých ostrůvků nabízí orlům velkorysý
prostor, ve kterém se mohou volně pohybovat a hledat
si potravu.
Po orlím safari můžete cestovat lodí buď ve vybraných částech
rezervace, nebo můžete sjet celý hlavní kanál řeky. Tento hlavní tok
je asi 30 km dlouhý a cesta po něm je plná fascinujících úseků,
kde lze nalézt celou řadu různých druhů orlů. V těchto částech si
můžete vychutnat jedinečné intimní okamžiky, kdy se tito létající
dravci nevznášejí ve vzduchu.
59°52’45”N, 8°35’34”E
R J U K A N , T E L E M A R K , N O R S KO
TO NEJLEPŠÍ LEDOVCOVÉ
HOROLEZECTVÍ V EVROPĚ
RJUKAN, TELEMARK
Fascinace horolezectvím po ledovcích vychází z jedinečného pocitu spojeného
s hledáním vlastní cesty na nebezpečném povrchu, který si žije svým vlastním
životem. Led, který se pohybuje sám od sebe, se v sevření horolezcem chvěje
a praská. Pokud toužíte po relaxační dovolené na slunci, měli byste se určitě
vyhnout Rjukanu, který je Mekkou ledovcového horolezectví v severní Evropě
a nabízí ty největší zmrzlé stěny v Norsku.
V období od listopadu do března je Rjukan, malé městečko ležící v údolí
200 km na západ od Osla, téměř nedotčen slunečními paprsky. Během
těchto měsíců nechá mrazivé počasí ztuhnout více než 200 kaskádovitých
horských potoků, které překryje nádherně lákavými vrstvami ledu. Už jen
procházení se mezi nimi a kochání se jejich okouzlujícími tvary, které visí
z hor, je opravdu silný zážitek. A pokud vystoupáte až na vrchol majestátní
hory Gaustatoppen, která je nejvyšší horou v regionu Telemark, ocitnete se
v nadmořské výšce 1883 metrů. Zde se Vám naskytne rozhled, díky němuž
spatříte šestinu celého Norska.
Celý Rjukan je o extrémech. Je o tom umět se vyhýbat padajícím úlomkům
ledu, umět dobře zasekávat mačky a cepín do nelítostné ledové tváře. A je
to rovněž o tom užívat si se zatajeným dechem neuvěřitelný výhled a nechat
se uchvátit brutální, ale současně i okouzlující krajinou.
INTERIÉROVÉ DOPLŇKY
www.volvocars.cz ∕ www.collection.volvocars.com
Vaše Volvo je téměř perfektní. Nicméně existuje spousta doplňků, kterými si Váš interiér můžete dále zdokonalovat nebo vylepšovat.
Ať už se jedná o elektronickou výbavu, nebo jednoduchou ochranu interiéru před nečistotami.
RSE
Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech. Díky obrazovkám integrovaným v opěradlech sedadel se stane každá sebedelší cesta zábavou.
GUMOVÉ KOBEREČKY
jsou praktickým doplňkem pro zimní období. Díky nim zůstane všechna špína a bláto
z Vašich bot bezpečně mimo čalounění Vašeho Volva.
PLASTOVÁ VANA
do zavazadlového prostoru. Plastový kryt přesně přizpůsobený Vašemu zavazadlovému
prostoru chrání čalounění a umožňuje bezpečně převážet špinavé nebo mokré věci –
například lyžařské boty.
VAK NA LYŽE
chrání Vaše sportovní náčiní a umožňuje jeho jednoduchý transport. Pokud nemáte na Vašem Volvu střešní box, můžete tento vak připevnit na střešní nosič.
20
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
PŘÍBĚH
PIECE OF
CAKE
M O Z E K S K RÝ VA J Í C Í S E Z A P Ř I L B O U
T E X T / F OTO G R A F I E / / U L R I K A H A M R É N / P O C
Jste držitelem olympijské zlaté medaile v alpském lyžování. Co Vás vedlo k Vašemu odhodlání letět rychlostí 130 km/h
ze svahu, jehož svislá výška je 335 metrů? Touha po dobrodružství? Samozřejmě. Láska k rytmu, rychlosti a k technice?
FOTOGRAFIE: DOMINIC EBENBICHLER
STEFAN YTTERBORN,
ZAKLADATEL SPOLEČNOSTI POC
Narozen: 1963
Nyní žije: ve Stockholmu
Inspiraci hledá v: cestování,
dobrodružství a diskuzích
Klíče k jeho úspěchu: tvrdohlavost,
trpělivost a vůle ze železa
Bez pochyb. Ale co třeba jistota – jistota, že ochranná výstroj, na kterou spoléháte, byla navržena a testována s myšlenkou
na Vás? To je nezbytný předpoklad. A v tomto momentě přichází na řadu POC.
BLÍŽILY SE VÁNOCE 2005 a Stefan Ytterborn byl zoufalý. Úplně první objednávka
tisíc přileb, neměli jsme vůbec žádné tušení, že se o pár měsíců později budou
lyžařských přileb, kterou si tým udělal u jeho čerstvě založené společnosti, dorazila
objevovat na stránkách téměř všech magazínů po celém světě,“ vzpomíná Stefan.
od výrobce s dvouměsíčním zpožděním. Navíc po jejich rozbalení se zděšením zjistil,
Stefan, dobře známá osobnost švédského designu, se podílel na všech fázích
že byly přilby přepravovány tak neopatrně, že je všech 5 000 kusů znečištěných. Co
vývoje a strategie značky a je také lyžařským nadšencem, který miluje závody.
mohl dělat? V tomto stavu nebylo možné přilby odeslat do maloobchodních prodejen
Nicméně, přesto byl trochu zaskočen, když se slavná alpská lyžařka Julia Mancuso
a sezóna zimních sportů již byla v plném proudu – a on si nemohl dovolit žádné další
nechala v roce 2006 na olympiádě v Turíně vyfotografovat ve startovním boxu
zpoždění. A proto si této noci sedl společně s malým, ale pro věc zaníceným týmem
s přilbou POC na hlavě. A po tom, co si dojela pro zlato, se její fotografie dostala
a začal čistit tyto přilby kartáčkem na zuby a benzínem. Za svítání se tato vyčerpaná
na titulní stránky všech novin po celém světě – a všude byla zachycena s přilbou
skupina rozhlédla kolem sebe a zjistila, že se jí podařilo zachránit tisíc z nich.
POC na hlavě. Pro společnost POC to znamenalo báječný průlom, protože na
Dnes švédská společnost Piece of Cake (POC) prodávající lyžařské a cyklistické přilby
seznamu jejích příznivců začala přibývat jména jako T. J. Schiller, Jon Olsson,
urazila od těchto ne zcela šťastných začátků obrovský kus cesty. Vyrábí téměř 220
Bode Miller, André Myhrer a Ryder Hesjedal.
000 přileb ročně a její nárůst je každoročně v průměru 30 %. Ředitelství společnosti je
Již od založení společnosti v roce 2004 bylo její poslání jasné: „Udělat vše,
stále ve Stockholmu, ale její pobočky se nacházejí v dalších 27 zemích po celém světě.
co je v našich silách, abychom zachránili životy a omezili závažná zranění.“
Avšak bojovný duch, díky kterému dokázal její tým před deseti lety strávit celou noc
Toto poslání je v maximálním souladu s moderním vnímáním světa a zároveň
tvrdou prací, ji neopustil. Je totiž nedílnou součástí Stefanovy osobnosti. Ten je coby
představuje hodnotu, jejíž důležitost se bude s rostoucími nároky na bezpečnost
zakladatel a vizionář společnosti POC též její neodmyslitelnou součástí.
stále zvyšovat. Samozřejmě že kromě těchto dvou zásadních faktorů, kterými
jsou zdraví a bezpečnost, roste poptávka po produktech značky POC
„Zjistil jsem, že domýšliví lidé mohou být nepříjemní, ale zároveň si uvědomuji,
že jsem touto vlastností také obdařen. Mám snahu zacházet co nejdále a dělat
velké věci. Někdy to funguje a někdy ne. Ale když jsme onehdy zachránili těch
22
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
23
P ř í běh
také díky pěknému vzhledu přileb, se kterým je spojeno hned několik
ocenění za design.
PŘÍBĚH
PŘÍBĚH
Milujeme sport, ale nesnášíme, když jsou
při něm lidé zraňováni
STEFAN YTTERBORN, POC, ZAMĚŘENÍ NA EXTRÉMNÍ SPORTY
POC SKULL ORBIC COMP
Lyžařské závodní přilby pro jízdu
vysokou rychlostí
24
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
a mají odvahu zpochybňovat zažité pravdy. Bereme jako svou přirozenost, že
bychom měli poznat svět, proniknout do něho a zapojit se. Kdo ví, možná je tím,
co nás žene do mezinárodních vod, naše geografická izolovanost.“
BEZPEČNOST A DESIGN – dvě velmi významná slova, která představují most
DOBŘE VYPADAJÍCÍ PŘILBA – jak těžké může být ji vyrobit? Velmi. Společnost
spojující společnosti POC a Volvo. Vzhledem k tomu, že mají tolik společného,
POC vyvíjí svou ochrannou výstroj ve spolupráci s lékaři, neurology, inženýry,
není divu, že tyto dvě velké společnosti vzájemně spolupracují a vyměňují si své
odborníky na materiály a designéry. Jejich filosofií je, že kvalita jejich výstroje musí
znalosti, aby mohly objevovat nové vzrušující způsoby, jak zajistit bezpečnější
být dostatečně vysoká na to, aby ji mohli používat elitní sportovci vyhrávající zlaté
životy svých uživatelů.
medaile a zároveň se v ní cítili dostatečně bezpečně amatéři, kteří testují své vlastní
„Již od samého začátku jsme měli dost žádostí, abychom přenesli styl speciálně
limity. Produkty POC, které jsou vyrobeny z lehkých a vysoce účinných materiálů
lakovaných přileb do výbavy koncepčních vozů. Automobilový průmysl nabízí
a navrženy s puntičkářskou pozorností k funkčnosti a designu, nabízejí i v těch
dostatek bohatých zkušeností v oblastech bezpečnosti, vývoje produktů,
nejdrsnějších podmínkách celkovou volnost a bezpečnost. Každý z produktů je
aerodynamických tunelů a tak dále a pro nás v POC je náročné všechny tyto
navržen speciálně pro konkrétní typ uživatele a sportu: pro dospělé, děti, slalom,
zdroje integrovat. Avšak cítíme, že aktivním spojenectvím značek POC a Volvo
obří slalom, sjezdové lyžování, super-G, freestyle, snowboarding, bruslení, cyklistiku...
bychom mohli dosáhnout skutečných rozdílů v bezpečnosti cyklistů, motoristů
a tak můžeme pokračovat dále. Každý z těchto výrobků představuje dokonalou
a chodců. Společně můžeme prostřednictvím našich produktů a služeb najít
harmonii funkce a bezpečnosti.
řešení, jež poskytnou uživatelům, kteří na silnici sdílejí společný prostor, něco
„Stále se snažíme zlepšovat bezpečnost, kvalitu a účinnost našich produktů
lepšího, než mají dnes,“ říká Stefan.
a z toho důvodu jsme založili laboratoř POC, jež je naším vědeckým fórem, které
„Naším cílem je, abyste byli díky kombinaci technologií, jako je např. Volvo On Call
svádí dohromady špičkové světové odborníky na sportovní medicínu, fyzioterapeuty
s řešeními POC, v bezpečí po celou dobu od opuštění příjezdové cesty Vašeho
a neurovědce. Sportovní odvětví, jako je lyžování a skateboarding, se vyvíjejí tak
domu až po jízdu na sjezdovce. Prvním společným projektem bude práce na
rychle, že je pro nás velmi důležité překračovat dosavadní limity a stále naslouchat
komunikaci mezi motoristy a cyklisty.
potřebám sportovců. Musíme mít vůli objevovat, inovovat a transformovat se na
Je třeba dělat věci, které jsou k užitku v reálném životě a nemají jen kosmetický
základě potřeb trhu a požadavků na bezpečnost,“ vysvětluje Stefan.
efekt. Velice záhy jsme se pro tuto spolupráci nadchli a náš zájem o ni stále
Proč jste se rozhodli zůstat ve Švédsku?
roste. Je to velmi vzrušující a naše partnerství bude znamenat pro lidi venku velké
„Švédsko nás formovalo. Je to místo, odkud pocházíme, a které ovlivňuje naše
rozdíly. Pracujeme na řešeních, která budou chránit uživatele před situacemi
myšlení, naše vize a charakter naší společnosti. POC je švédskou společností se
ohrožujícími jejich životy. Jedná se o spolupráci, která je unikátní, flexibilní,
švédským původem. V zahraničí je Švédsko vnímáno jako lídr v oblasti bezpečnosti.
významná a smysluplná. Jsme pro to nekonečně nadšení. Řekl bych, že energie,
A je to pravda. Stojíme v čele výzkumu a vývoje a máme spoustu průmyslových
kterou do tohoto spojení vkládáme, je v našem průmyslu jedinečná.“
podniků, jejichž prioritou je bezpečnost. Navíc jsou pro nás lyžování a sport celkově
Takže až budete příště stát na svahu vybaveni některým z chytrých, stylových
národní zábavou. Švédsko má Ingemara Stenmarka a Anju Pärson; a současně
a především bezpečných výrobků POC, vzpomeňte si na Stefana Ytterborna
máme důvěryhodnou pozici v rámci průmyslu. Švédsko je pro nás velmi důležité.
a na to, jak před deseti lety ve svém skladu čistil přilby kartáčkem na zuby.
Jsme to my. Myslím si, že Švédové v minulém století dokázali, že jsou stateční
A připomeňte si, že nic není nemožné. 
PŘEČTĚTE SI VÍCE VE VAŠEM TABLETU iPad ®/ANDROID
My Volvo magazín pro iPad® nebo Android je k dispozici ke stažení buď
ze stránek App Store nebo Google Play.
25
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
VOLVO OCEAN RACE MERCHANDISE
www.volvocars.cz ∕ www.collection.volvocars.com
ZAMILOVAT SE
D O PA L U B N Í T E C H N O L O G I E V E V A Š E M V O Z E
Jak poznáte, že jste našli ideálního společníka? Cítíte se s ním okamžitě a silně spojeni? Máte pocit jistoty
pramenící z vědomí, že je někde někdo, kdo má o Vás starost? Nebo je to jen o tom mít u sebe někoho
zábavného, s kým se nenudíte a kdo se nebojí plánovat dopředu? Lidé někdy stráví celý svůj život hledáním
VODĚODOLNÁ KAPSA (1,5 L)
NEPROMOKAVÁ PÁNSKÁ VESTA ALICANTE
BUNDA NEWPORT
ČEPICE
VODOTĚSNÝ OBAL NA IPHONE5
SKLÁDACÍ DEŠTNÍK
DÁMSKÁ BUNDA S KAPUCÍ
FÓLIE NA NOTEBOOK A IPHONE
MODEL ZÁVODNÍ LODĚ VOLVO OCEAN RACE 65 (26 CM)
SLUNEČNÍ BRÝLE
DÁMSKÉ POLO PREMIUM
HRNEK
dokonalého protějšku. Proto se příště, až nastoupíte do svého vozu, pečlivě rozhlédněte kolem sebe,
protože je možné, že jste někoho takového našli.
Aby Vám Vaše Volvo mohlo i nadále usnadňovat život, je nezbytné
ne naopak. A to je důvod, proč při vyvíjení každé jednotlivé palubní
zajistit ještě větší komplexnost palubních technologií. Ale to nemusí
technologie klademe velký důraz na trvanlivé hodnoty švédského
nutně znamenat, že bude ovládání všech nových funkcí a systémů
designu. Zatímco se u ostatních vozů zvyšuje jejich složitost, my se
složitější nebo bude jen obtížně pochopitelné. Abychom řekli
při jejich navrhování soustředíme na jednoduchost a funkčnost. Na
pravdu, věříme, že by měla být auta navrhována na míru řidičům,
vytvoření perfektního partnera.
SMYSL PRO JISTOTU
ZADNÍ COUVACÍ KAMERA
Vjíždění do nepřehledných křižovatek nebo vyjíždění z parkovacího
Couvání je vždy trochu nebezpečné, protože zpětná zrcátka Vám nikdy
místa s omezenou viditelností nebo možností manévrování může být pro
neukážou kompletní prostor za Vaším vozem. Zadní couvací kamera
řidiče, cestující a další účastníky silničního provozu velmi nebezpečné.
Vám tento problém dokonale vyřeší. Díky dvojitému úhlu záběru vidíte
Kamery parkovacího asistenta Volvo byly vyvinuty speciálně pro
každý detail a zacouváte doslova s milimetrovou přesností.
zajištění většího rozhledu v situacích, kdy je to nejvíce potřeba.
!
PROSÍM PAMATUJTE, ŽE NE VŠECHNO PŘÍSLUŠENSTVÍ JE K DISPOZICI PRO VŠECHNY MODELY VOLVO. POKUD MÁTE ZÁJEM O KONKRÉTNÍ
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAŠE KONKRÉTNÍ VOLVO, OBRAŤTE SE NA SVÉHO MÍSTNÍHO AUTORIZOVANÉHO DEALERA
NEBO NAVŠTIVTE STRÁNKY VOLVOCARS.CZ.
27
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
INSPIROVÁNO
I N S P I R O VÁ N O
Díky své geografické izolaci byli švédští designéři na začátku 20. století nuceni hledat inspiraci ve svém bezprostředním
okolí. A ze spojení různých faktorů, jakými byly jejich odlehlá poloha na mapě, dlouholetá tradice kvalitní řemeslné práce
a efektivní využívání omezených zdrojů materiálů, neúmyslně vzešlo zcela nové designové hnutí. Tomuto hnutí se začalo
říkat „skandinávský design“.
Z
rozen z nezbytnosti,
definován jednoduchostí,
inspirován přírodou.
Termín „skandinávský design“ vychází z názvu putovní
designové výstavy, která cestovala v letech 1954 až 1957
po USA a Kanadě. Tato výstava, která se jmenovala doslova
„skandinávský design“ a prezentovala práci severských návrhářů, měla za cíl propagaci
„skandinávského způsobu života“. Díky této exhibici se lidé mohli blíže seznámit
s konceptem skandinávského designu, zatímco se charakteristické znaky tohoto
uměleckého směru začaly těšit všeobecnému uznání.
Skandinávský design je proslulý svým minimalistickým a vysoce funkčním pojetím,
které je definováno čistými a jednoduchými liniemi. Jeho celkový vzhled je efektivní
a nepotřebuje žádné přizdobování; pracuje se jen s tím podstatným. Tento přístup
S postupem let, kdy se zlepšovaly životní podmínky, se základní funkční design
je důsledkem drsných severských podmínek, ve kterých je pro přežití nutné využívat
potřebný pro přežití zmírnil a vyvinul se v mnohem přirozenější designový směr, který
funkční věci. A byl to právě tento zásadní požadavek, který v základu formoval veškerý
se soustředí na člověka. Tento přístup začal kromě základních potřeb zohledňovat
budoucí design. Dlouhé zimy a jen velmi krátké období, kdy svítí sluneční světlo,
také emocionální stránku designu. Pokud jde o navrhování automobilů, společnost
inspirovaly skandinávské designéry k vytváření jasného, pozitivního a praktického
Volvo vždy projevovala skandinávskému designu výjimečné porozumění a hluboký
prostředí. Jejich cílem bylo vytvořit pouze s pomocí místních materiálů domácké
respekt. A v tomto designu stále ještě žije průkopnický duch těch, kteří stáli u zrodu
prostředí, které by bylo co možno nejpohodlnější.
tohoto unikátního skandinávského hnutí.
30
In spi rová n o
Nápady návrháře nábytku a architekta Bruna Mathssona
byly ovlivněny funkcionalismem stejně tak jako starou
švédskou řemeslnou tradicí. Aby získal pro svůj nábytek
perfektní křivky, prováděl experimenty spočívající v tom, že
se posadil do sněhové závěje a pak studoval otisk svého
těla. Výsledkem toho je mimo jiné toto odpočívací křeslo
„Model 36“.
VOLVO POLESTAR MERCHANDISE
www.volvocars.cz ∕ www.collection.volvocars.com
KŠILTOVKA MEZINÁRODNÍ TEAMOVÝ POHÁR POLESTAR
KŠILTOVKA POLESTAR
SPORTOVNÍ TAŠKA
PÁNSKÉ ČERNÉ TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM
PÁNSKÉ POLO V ČERNÉ BARVĚ
PÁNSKÉ POLO V BÍLÉ BARVĚ
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
ZÁVODNÍ BUDNA POLESTAR TEAMU
ČERNÁ BUDNA SE ZIPEM
KLÍČENKA
OBAL NA IPHONE 5
TERMOHRNEK
33
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
I N S P I R O VÁ N O
I N S P I R O VÁ N O
LÁSKU K ŘEMESLNÉMU UMĚNÍ MÁME
V NAŠICH
GENECH
EVOLUCE V DESIGNU
KO N C E P Č N Í V O Z I D L A
Co je koncepční vůz? Oslava hrdé minulosti, elegantní ztělesnění účelnosti a způsob,
designu a smysl pro zodpovědnost v oblasti bezpečnosti, který je hluboce zakořeněný
jak posunout hranice automobilového designu? Pro senior viceprezidenta oddělení
ve skandinávském myšlení; nicméně plánoval obohatit tradiční skandinávský důraz
designu ve společnosti Volvo Thomase Ingenlatha je to vzrušující kombinace všech
na funkčnost a bezpečnost také o nový emocionální prožitek. To mu umožnilo
tří aspektů a také důvod k vytvoření jeho oslavované koncepční trilogie Volvo.
vytvořit tři vozy prémiové kvality, z nichž se každý může pochlubit svou vlastní
Již od odhalení konceptu Venus Bilo v roce 1933 se staly koncepční vozy nedílnou
identitou, která nese prvky uklidňující jednoduchosti kombinované s funkčností
součástí identity značky Volvo, ale až s představením klíčového „Experimentálního
a se smyslem pro kultivovaný a současně i dosažitelný luxus.
bezpečného vozu“ v roce 1972 začalo Volvo navrhovat tyto vozy na základě jasně
Nicméně, Thomas a celý jeho tým věděli, že aby bylo možné skutečně zachytit
definovaného účelu. A protože byly design a každý z nových koncepčních vozů stále
podstatu skandinávského designu, musí každý z koncepčních vozů nést
ambicióznější, lidé stále horlivěji očekávali nové vozy. Takže když Thomas Ingenlath
charakteristické znaky v podobě vynikajícího řemeslného zpracování, důrazu na
oznámil, že bude navrhovat hned tři nové koncepční vozy a během jednoho roku
detaily, trvanlivé vysoké kvality a precizního provedení.
je postupně představoval veřejnosti, očekávání byla obrovská.
Po konečném odhalení všech tří koncepčních vozů, Concept Coupé, Concept XC
Vyzbrojený porozuměním tradici skandinávského designu a unikátním přístupem
Coupé a Concept Estate, které se zakrátko staly legendami, nebyli lidé svědky
značky Volvo, který je charakteristický svým zaměřením na člověka, se Thomas pustil
jen odhalení nových koncepčních vozů, ale také zrození nového designového
do moderní interpretace klasického skandinávského designu. Tato interpretace
směru značky Volvo. A stejně jako když v roce 1972 „Experimentání bezpečný
založená na hodnotách definujících švédskou společnost byla inspirována životním
vůz“ zahájil průkopnickou tradici značky Volvo v oblasti bezpečnosti, koncepční
stylem a prostředím, ve kterém právě tyto hodnoty vznikly.
trilogie Thomase Ingenlatha dláždí Volvu cestu k designovému průkopnictví
Thomas se horlivě snažil začlenit do svých návrhů švédskou lásku k funkčnímu
v digitálním věku. 
34
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
FOTOGRAFIE INTERIÉRU: DAN NORDGREN
PŘEČTĚTE SI VÍCE VE VAŠEM TABLETU iPad ®/ANDROID
My Volvo magazín pro iPad® nebo Android je k dispozici ke stažení buď
ze stránek App Store nebo Google Play.
35
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
PŘIDANÁ HODNOTA
Ve švédském Laponsku vládnou studené a dlouhé zimy. A v malém městečku Jokkmokk,
jen kousek na sever od polárního kruhu, teploty pravidelně padají pod -40 °C. Tyto
náročné podmínky představují ideální prostředí pro testování zimních pneumatik a jsou
také důvodem, proč se sem Volvo vrací již od 70. let minulého století.
Aby bylo možné určit jedinečné charakteristiky každé z pneumatik, jsou různé modely
Volvo vybaveny různými pneumatikami a poslány na zkušební dráhu dlouhou 12 km,
zatímco ovladatelnost a přilnavost jsou testovány na jiné trati, která se nachází na zamrzlém
jezeře. A tím testování zdaleka nekončí. Další zastávka leží trochu jižněji a je jí testovací
trať v Hälleredu, kde je každá z pneumatik testována z hlediska komfortu, přilnavosti na
vlhkém povrchu, stability a citlivosti reakcí na pohyby řízení.
A právě proto, že Volvo provádí všechny tyto testy, zas jen Volvo dokáže spolehlivě určit,
jaké pneumatiky jsou pro Váš vůz nejlepší. Nabízí totiž pneumatiky, které garantují zvýšení
výkonu a zároveň neohrožují funkci žádného z bezpečnostních palubních systémů nebo
bezpečnost osob ve voze. Pokud jde o zimní pneumatiky, Volvo jde v pečlivosti jejich
výběru vždy o něco hlouběji.
XC60 - KOMPLETNÍ KOLA TALITHA 20", Pirelli Scorpion Winter, bez TPMS, 82 938 Kč včetně DPH
S60/V60 - KOMPLETNÍ KOLA TITANIA 18", Nokian WR A3, bez TPMS, 51 701 Kč včetně DPH
V70/S80 - KOMPLETNÍ KOLA HERA 16", Pirelli Sottozero 3, bez TPMS, 28 730 Kč včetně DPH
SADA PRO STYLOVÉ PROVEDENÍ EXTERIÉRU
STYL S ROZMĚREM NADČASOVOSTI Pokud je šit na míru jednotlivci, může nový vzhled nabízet více než jen souhrn jednotlivých prvků. A pokud je tomu,
co je uvnitř, věnována stejná pozornost jako tomu, co je na povrchu, dojde k vytvoření skvěle začleněného prvku, který je stylový a zároveň i trvanlivý. Stejně
jako oblek šitý na zakázku je i sada pro stylové provedení exteriéru navržena přesně na míru konkrétním modelům Volvo, přičemž je kladen velký důraz na
to, aby veškeré stylové příslušenství vypadalo a působilo jako přirozené rozšíření samotného vozu. Odborně namontované a pečlivě testované příslušenství,
které Vašemu Volvu perfektně padne, je navrženo tak, aby odolalo testu času a uchovalo si stále pěkný vzhled bez ohledu na sezónu a vrtochy módních
trendů. Všechny dostupné sady pro stylové provedení exteriéru stejně jako kompletní nabídku exkluzivního stylového příslušenství Volvo si můžete
prohlédnout na stránkách volvocars.cz
RÁFKY CANDOR 20", výřezy v provedení
Diamond cut: černá Matt Black nebo šedá
Iron Stone pro Volvo XC60.
RÁFKY ARTIO 19", výřezy v provedení
Diamond cut: matně černé provedení Tech
Black Matt pro Volvo S60 a Volvo V60.
RÁFKY ERAKIR 19", leskle černé provedení
Glossy Black, černé chromování, výřezy
v provedení Diamond Cut: stříbrná Silver Stone
Matt nebo černá Tech Black Matt
pro Volvo S60 a Volvo V60.
RÁFKY MODIN 18", výřezy v provedení
Diamond Cut: šedá Iron Stone, leskle černá
Glossy Black nebo bronzová Terra Bronze pro
Volvo S60 a Volvo V60.
DEKORATIVNÍ PŘEDNÍ SPOJLER
K dispozici ve stříbrném Silver, šedém Iron Stone nebo
bronzovém Terra Bronze provedení pro Volvo S60 a Volvo V60.
INTEGROVANÉ PRAHOVÉ NÁŠLAPY
Zahrnují barevně sladěné stylové detaily ve stříbrném Silver nebo šedém Iron Stone provedení.
K dispozici pro Volvo XC60.
BOČNÍ OCHRANNÉ LIŠTY PRAHŮ
K dispozici ve stříbrném Silver, šedém Iron Stone nebo
bronzovém Terra Bronze provedení pro Volvo S60 a Volvo V60.
DIFUZOR S INTEGROVANÝMI KONCOVKAMI VÝFUKU
K dispozici ve stříbrném Silver, šedém Iron Stone nebo
bronzovém Terra Bronze provedení pro Volvo S60 a Volvo V60.
KOMPLETNÍ SADA PRO STYLOVÉ PROVEDENÍ EXTERIÉRU
Dekorativní přední spojler, boční ochranné lišty prahů a difuzor. K dispozici ve stříbrném Silver, šedém Iron Stone
nebo bronzovém Terra Bronze provedení pro Volvo S60 a Volvo V60.
38
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
NA ŽIVOTĚ ZÁLEŽÍ
1964
1972
50 LET DĚTSKÉ BEZPEČNOSTI
KEEPING
SA
S
D
I
N
50
FETY
F
YEARS O
SA
YEARS
K
K
2015
E
E
FE
I
ONEERING
50
ETY
F
YEARS O
SAF
50
2015
K
F
FE
R
OF
PI
50
F
FE
O
PI
2015
S
ONEERING
YEARS
EE
50
SA
G KIDS
IN
PI
G IN
SA
YE ARS
A
PIN
RIN
TY
ETY
K
2015
EE
N
E
50 Y
SAF
F
YEARS O
years
1990
2000
IN
50
1978
G
50
EE
1972
EERIN
E
ON
PI
EP
A
S
ING
SS
G od
IDS
Ktestovat
K I Ddoby,
Nyní uběhlo již padesát let
kdy Volvo začalo jako první
prototyp revoluční dětské bezpečnostní sedačky
PIN
A
obrácené proti směru jízdy. A stejně jako je tomu u všech dalších skvělých inovací, z výhod tohoto řešení těžíme dodnes. Po
pravdě jsme hned na začátku našeho výzkumu dětských autosedaček otočených proti směru jízdy instinktivně tušili, že se
vydáváme v oblasti automobilové
N E E R bezpečnosti tím správným směrem. Jen zbytku světa trvalo trochu déle, než to pochopil.
PI
O
ING
F
YEARS O
F
YEARS O
směru jízdy otočené dětské bezpečnostní autosedačky.
školy technické v Chalmers; a zatímco byli všichni ostatní kolem něj rozrušení z prvního
Aby mohla automobilka Volvo přicházet se stále novými inovacemi, nemůže spoléhat na
YEARS
ARS inspiraci nebo na náhlé osvícení; za vývojem každého nového produktu stojí
člověka na Měsíci a z orbitálních manévrů, profesor Aldman se raději zaměřil na méněYEchvilkovou
E
neskutečné množství fakt a informací získaných týmem Volvo zabývajícím se výzkumem
2015
A
dopravních Snehod,
který od sedmdesátých let minulého století sbírá údaje o švédských
ING
KIDS
K
G KID
E
A
PIN
S v rámci vesmírného programu
EP
Tato sedadla byla navržena speciálně
pro Spoužití
F
E
FE
K
přitažlivý aspekt projektu: na
astronautů.
2015
E sedadla
2002
FETY
Göteborgu jeden velmi bystrý muž. Tímto mužem byl Bertil Aldman, profesor Vysoké
ETY
2014
I
podsedák, dvoustupňový integrovaný podsedák a vylepšená verze samotné proti
SA
SAF
50
50
Když NASA v roce 1961 spustila vesmírný program Gemini, sledoval ho ve švédském
1995
ONEERING
N
IN
50
50
PI
Gemini a byla konstruována tak, aby dokázala udržet astronauty v bezpečí jak při
dopravních nehodách, ve kterých figurovaly relativně nové vozy Volvo. A právě toto průkopnické
vzlétání, tak při přistávání raketoplánu. Každé ze sedadel bylo pečlivě tvarováno tak,
myšlení a důsledný výzkum formují přístup společnosti Volvo k otázce bezpečnosti.
aby došlo k rozdělení působících přitažlivých sil do celého těla astronauta, což byla
Takže, co nového podniká Volvo ke zlepšení dětské bezpečnosti zhruba půl století po
právě ta unikátní funkce, která inspirovala profesora Aldmana k uplatnění stejného
spuštění vesmírného projektu Gemini? Nuže, aktuálně pracujeme na vývoji další světové
principu na jeho nejnovější projekt – dětskou bezpečnostní autosedačku otočenou
novinky: na konceptu nafukovací dětské autosedačky.
proti směru jízdy. Díky tomuto záblesku inspirace a poznání se začal výzkum týkající
Pokrokové myšlení, jistota bezpečnosti a samozřejmě otočení proti směru jízdy konceptu
se bezpečnosti dětí v automobilech ubírat zcela novým směrem.
dětské nafukovací sedačky jsou jen přirozeným vyvrcholením 50 let odhodlanosti
Během následujících 50 let věnovala automobilka Volvo svůj čas i finanční prostředky
a inovátorského přístupu. A co v následujících 50 letech? Plánujeme pokračovat
dalšímu vývoji v oblasti dětské bezpečnosti. Výsledkem byla pozoruhodná řada
v tom, co jsme dělali až dosud: chceme nacházet stále nové inovativní způsoby, jak
revolučních inovací, mezi něž patří i některá celosvětová prvenství, jakým je např.
zajistit dětem v autě bezpečí.
41
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
PRÁVĚ TEĎ PRO VAŠE VOLVO
www.volvocars.cz ∕ www.collection.volvocars.com
dálkové ovládání nezávislého
palivového topeni
Toto samostatné dálkové ovládání oceníte především za chladných zimních dní, kdy sice chcete
zapnout, případně i vypnout topení, ale nechce
se Vám do vozu, který nemáte právě na dosah.
Velice oblíbené je zejména mezi lyžaři, kteří si
tak např. od stanice lanovky „zatopí“, kdy chtějí,
a přijdou do již vyhřátého vozu. Dálkové ovládání
komunikuje s přijímačem instalovaným ve voze
a díky tomu má ve volném terénu dosah až 600 m.
Díky malému provedení lze ovladač mít neustále
s sebou, např. na přívěsku na klíče.
nezávislé palivové topení
sněhové řetězy centrax
Nezávislé palivové topení usnadňuje startování
vozidla, přispívá k menšímu zatěžování životního
přostředí a v yhřívá kabinu. Topení můžete
spouštět přímo nebo můžete nastavit čas, kdy
byste rádi nastoupili do svého vyhřátého vozu
s odmraženými okny. Dálkové ovládání Vám
umožní topení zapnout, aniž byste se museli
přiblížit k vozidlu.
Sněhové řetězy Centrax jsou navržené speciálně
pro určité typy vozu a rozměry pneumatik, současně
jsou jediné doporučené pro vozy Volvo. Snadnou
a rychlou instalaci řetězů oceníte nejen za ztížených
klimatických podmínek.
ZIMNÍ SERVIS VOLVO
Buďte o krok napřed
Protože se klimatické podmínky pozvolna mění,
začíná být čím dál těžší předvídat, jaké počasí nová
sezóna přinese. Z toho důvodu platí pro servisní
práce na Vašem voze, že je třeba být vždy o jeden
krok napřed – speciálně v zimě. Pokud si necháte
vyškolenými Volvo mechaniky zkontrolovat všechny
zásadní části vozu, např. stav pneumatik, brzdové
destičky a kotouče, akumulátor, čelní sklo a stěrače,
olejový filtr, motorový olej a další provozní kapaliny,
budete lépe připraveni na nečekané nástrahy
nevlídného ročního období. Již pouhé vědomí, že byly
provedeny všechny tyto kontroly, Vám i cestujícím ve
Vašem voze zajistí pocit bezpečí a klidu.
Alternativou k případnému dálkovému ovladači nezávislého topení je pro většinu součastných modelů
SW, který vám umožní zapnout topení prostřednictvím běžného dálkového ovladače vozu do vzdálenosti 20 m, resp. 100 m osobním komunikátorem
PCC. Z okna Vašeho domu či kanceláře jednoduše
zapnete topení a vůz stojící v dosahu ovladače přijetí
signálu potvrdí bliknutím světel. Vy pak nastoupíte
do příjemně vyhřátého vozu, kdykoliv si vzpomenete.
OBRAŤTE se na svého místního autorizovaného
dealera Volvo a domluv te si s ním ser visní
schůzku nebo si přečtěte podrobnější informace
o komplexním servisním programu Volvo.
POLESTAR
STŘEŠNÍ BOXY SPACE DESIGN
ŽIVOTNOST STĚRAČŮ
JE JEDEN ROK
Stírací lišty jsou vyrobené převážně z gumy. Ale
protože guma je přírodní materiál, má omezenou
životnost.
Prémiové střešní boxy slouží k pohodlné a bezpečné
přepravě Vašich věcí při cestě na dovolenou. Lyže,
snowboardy a třeba i boty jsou díky tomu chráněny
před vlivy počasí i zvědavými pohledy. Na výběr máte
dvě velikosti a dvě barevná provedení, tak abychom
Vám mohli nabídnout optimální řešení pro Vaše potřeby.
Prací stíracích lišt je odstraňování vody a špíny
z čelního skla, abyste měli dokonalý výhled
na cestu před Vámi. Ale po roce přestávají být
efektivní kvůli extrémním teplotám, vodě, špíně
a UV záření, kterému jsou neustále vystavovány.
Nicméně toto je pouze několik faktorů, které
způsobují ztvrdnutí a popraskání gumy, ze které
jsou vyrobeny. Stírací lišty jsou natolik důležité
pro dobrý výhled, že by měly být považovány za
jeden z bezpečnostních prvků.
44
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
Polestar Performance optimalizuje výkon a točivý
moment motoru Vašeho Volva pro podmínky běžné
jízdy v provozu. Volvo s optimalizovaným výkonem
motoru má stejnou certifikovanou spotřebu paliva
a emise jako standardní verze, takže vliv vozu na
životní prostředí se nemění.
BALÍČKY PŘÍSLUŠENSTVÍ
S CENOVÝM ZVÝHODNĚNÍM
Zima je tady, a proto jsme pro Vás a Vaše Volvo připravili zajímavou nabídku
doplňků a příslušenství, které by se Vám mohly hodit. Široká nabídka
uspokojí doslova každého – atraktivní disky kol podtrhnou eleganci
Vašeho Volva, sady koberečků do interiéru a zavazadlového prostoru
ochrání Vaše Volvo před nečistotami, nezávislé topení zpříjemní Vaše
ranní jízdy a střešní nosiče a boxy oceníte hlavně při cestě na dovolenou.
Pro milovníky většího výkonu jsou připraveny balíčky se systémem
Polestar, který optimalizuje výkon Vašeho Volva a přitom nezvyšuje
ani spotřebu, ani emise. Z tvrzeného hliníku vyrobený kryt pod motor
pak uchrání srdce Vašeho vozu před poškozením např. při jízdě
v hluboko vyjetých kolejích nezpevněných cest či zmrzlými hroudami
uprostřed vozovky.
CENOVÁ VÝHODA 5 000 KČ VČETNĚ DPH
OCHRANNÝ ŠTÍT POD MOTOR
KOMPLETNÍ ZIMNÍ KOLA (MINIMÁLNÍ VELIKOSTI 17“)
SNĚHOVÉ ŘETĚZY
+
+
Nabídka platí pro modely Volvo XC90 A XC60
CENOVÁ VÝHODA 5 000 KČ VČETNĚ DPH
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO
TOPENÍ DO OVLADAČE
GUMOVÉ KOBEREČKY
KOMPLETNÍ ZIMNÍ KOLA (MINIMÁLNÍ VELIKOSTI 17“)
+
+
DÁLKOVÝ START MOTORU
NEBO
Nabídka platí pro všechny vozy Volvo s výjimkou modelu XC90
CENOVÁ VÝHODA 2 200 KČ VČETNĚ DPH
CENOVÁ VÝHODA 4 500 KČ VČETNĚ DPH
KOMPLETNÍ ZIMNÍ KOLA (MINIMÁLNÍ VELIKOSTI 17“)
POLESTAR*
NOSIČ LYŽÍ VÝSUVNÝ
ALUMINIOVÉ PŘÍČNÍKY
+
+
GUMOVÉ KOBEREČKY
+
* Nevztahuje se na Polestar pro starší vozy za 19 990 Kč
CENOVÁ VÝHODA 6 500 KČ VČETNĚ DPH
CENOVÁ VÝHODA 6 000 KČ VČETNĚ DPH
KOMPLETNÍ ZIMNÍ KOLA (MINIMÁLNÍ VELIKOSTI 17“)
POLESTAR*
+
PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY O 1 ROK**
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ ODNÍMATELNÉ
+
+
* Nevztahuje se na Polestar pro starší vozy za 19 990 Kč
ALUMINIOVÉ PŘÍČNÍKY
STŘEŠNÍ BOX SPACE DESIGN
NEBO
** Prodloužení záruky se řídí platnými podmnínkami Volvo
CENOVÁ VÝHODA 4 500 KČ VČETNĚ DPH
CENOVÁ VÝHODA 5 000 KČ VČETNĚ DPH
KOMPLETNÍ ZIMNÍ KOLA MIN. VELIKOSTI 17“
GUMOVÉ KOBEREČKY
+
PLASTOVÉ PODLOŽKY DO KUFRU
+
ALUMINIOVÉ PŘÍČNÍKY
STŘEŠNÍ BOX SPACE DESIGN
+
NÁŠLAPY
+
Nabídka platí pro modely Volvo XC90 A XC60
46
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
47
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
CENOVÁ VÝHODA 3 000 KČ VČETNĚ DPH
NOSIČ LYŽÍ VÝSUVNÝ
ALUMINIOVÉ PŘÍČNÍKY
PLASTOVÁ VANA
PODLOŽKA DO KUFRU
O detailech nabídky cenově zvýhodněných balíčků se prosím informujte u svého autorizovaného prodejce Volvo.
+
+
NEBO
Platnost cenově zvýhodněných balíčků je časově omezena, aktuální informace naleznete na www.volvocars.cz.
CENOVÁ VÝHODA 10 000 KČ VČETNĚ DPH
STŘEŠNÍ BOX SPACE DESIGN
RTI
GUMOVÉ KOBEREČKY
+
+
Nabídka platí pro všechny vozy Volvo s výjimkou modelu XC90
CENOVÁ VÝHODA 12 000 KČ VČETNĚ DPH
DĚTSKÁ SEDAČKA DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU
Z NABÍDKY VOLVO
RSE
+
Nabídka platí pro model Volvo XC90
CENOVÁ VÝHODA 5 000 KČ VČETNĚ DPH
DĚTSKÁ SEDAČKA DLE VLASTNÍHO
VÝBĚRU Z NABÍDKY VOLVO
RSE
+
OCHRANA PROTI OKOPÁNÍ
OPĚRADLA
GUMOVÉ KOBEREČKY
+
NEBO
Nabídka platí pro všechny vozy Volvo s výjimkou modelů XC90 I. a V40
CENOVÁ VÝHODA 1 700 KČ VČETNĚ DPH
BATERIE
STĚRAČE PŘEDNÍ
+
KONCENTROVANÁ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ
+
48
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
ZAJÍMAVOSTI
POZNÁMKA: Některé informace v této brožuře nemusí být aktuální z důvodu změn produktu, které nastaly po vytištění tohoto dokumentu. Některé zde
popsané nebo zobrazené vybavení může být dostupné pouze za příplatek. Před objednáním vozidla si prosím vyžádejte od svého autorizovaného dealera
Volvo aktuální informace. Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích
a modelech. Volvo Car Czech Republic s. r. o., V Oblouku 731, 252 43 Průhonice, Česká republika
NORDENS ARK
Vyrobeno v České republice
OSLAVUJME S NORDENS ARK
Nadace Nordens Ark sídlící zhruba hodinu jízdy od švédského Göteborgu se zabývá
ochranou ohrožených živočišných druhů a šířením osvěty o zvířatech a přírodě. Automobilka
Volvo Cars se v jejich parku stala sponzorem nového páru vlků, u kterého je naděje, že
se začne brzy pářit a založí novou rodinu. Kromě své veřejné role zastává Nordens Ark
také vzdělávací funkci a snaží se zavádět nové chovy. Tento rok slaví park 25. výročí svého
založení a při této příležitosti byl slavnostně otevřen výběh pro perského leoparda, ekopark
a vzdělávací stanice určené jak pro děti, tak pro dospělé. V rámci svého jubilea má park
Nordens Ark k dispozici pět vozů Volvo S80 pro dopravu VIP hostů a zvířat. Během let
přepravil park Nordens Ark s pomocí značky Volvo stovky hus, sokolů stěhovavých
a zelených tečkovaných ropuch – a samozřejmě také hosty sezvané z celého světa.
www.nordensark.se
VĚDĚLI JSTE?
Pokud nezamknete vůz, např. když je přes
noc zaparkován v garáži, zůstanou elektrické
systémy vozidla v režimu standby, ve kterém
nadále odebírají proud z akumulátoru a tím jej
vybíjejí.
Akumulátor je v teple zatěžován více než
v chladu. Nicméně, pokud jste jezdili často
v horkém letním počasí, „únava“ akumulátoru se
nemusí projevit až do zimy, kdy Vás akumulátor
zradí při studených startech.
Akumulátory Volvo jsou důkladně testovány.
Výsledkem
testování
intenzity
elektrického
proudu při tzv. studených startech (CCA) jsou
akumulátory, které při teplotě –18 °C dosáhnou
100% kapacity během 30 vteřin. Startovací
proud je testován při teplotách do –29 °C.
Průměrná životnost autobaterie je 4–6 let
(ačkoliv originální akumulátory Volvo vydrží
obvykle o něco déle než jiné akumulátory). Avšak
za určitých okolností, např. při frekventovaných
jízdách v horkém klimatu, častých jízdách
na krátké vzdálenosti nebo při využívání
velkého množství elektrické výbavy, může dojít
k významnému snížení životnosti akumulátoru.
ÚZKÉ ULIČKY
V příštím vydání magazínu My Volvo Vás
seznámíme s některými vedlejšími ulicemi, které
je ve Stockholmu dobré znát. V těchto úzce se
klikatících ne příliš známých uličkách se skrývá
svět původní řemeslné výroby a vzrušujícího
nového designu, který je na hony vzdálen od
hlavního proudu. A samozřejmě Vás seznámíme
se
zbožím
značky,
servisními
nabídkami,
produkty a příslušenstvím pro Vás a Vaše Volvo.
Již nyní se můžete těšit na letní vydání magazínu
My Volvo!
50
Z I M N Í M A G A Z Í N M Y V O LV O
11/2014
POJĎME
NAJÍT
NOVÉ MÍSTO,
KDE
SE MŮŽEME
ZTRATIT
Download

Magazín MY VOLVO