HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI
(Bölüm Kodu-TDE:349)
1. Sınıf
Zorunlu Dersler Listesi
Dersin Sorumlusu
Gün
Saat
Derslik
T
P
K
AKTS
TDE 111-01 Türkiye Türkçesi I
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
Pazartesi
13.00-15.45
204
3
0
3
4
TDE 111-02 Türkiye Türkçesi I
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
Salı
09.00-11.45
204
3
0
3
4
TDE 113-01 Türkçe Kompozisyon I
Yrd. Doç. Dr. Binnur Erdağı-Doğuer
Çarşamba
13.00-14.45
202
2
0
2
3
TDE 113-02 Türkçe Kompozisyon I
Yrd. Doç. Dr. Serdar Odacı
Çarşamba
09.00-10.45
203
2
0
2
3
TDE 115 Eski Türk Edebiyatına Giriş I
Doç. Dr. Özge Öztekin
Perşembe
09.00-11.45
B02
3
0
3
4
TDE 117 Türk Halk Edebiyatına Giriş I
Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu
Salı
13.00-14.45
B02
3
0
3
4
TDE 119 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Serdar Odacı
Pazartesi
09.00-11.45
B02
3
0
3
4
TDE 135 Türk Dili Tarihine Giriş I
Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
Salı
15.00-15.45
204
1
0
1
2
TDE 155-01 Osmanlı Türkçesi Giriş I
Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
Cuma
10.00-12.45
202
3
0
3
4
TDE 155-02 Osmanlı Türkçesi Giriş I
Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
Cuma
14.00-16.45
202
3
0
3
4
ING 127 Temel İngilizce I (ING:301
YDYO Öğretim Elemanları
Çarşamba
11.00-12.45
Dekanlık
3
0
3
3
Şube:21-36)
ING 128 (Şube:21-25)
2. Sınıf
ZORUNLU DERSLER
TDE 203 Orhon Türkçesi
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Emine Yılmaz
Gün
Cuma
Saat
09.00-10.45
Derslik
B02
T
2
P
0
K
2
AKTS
2
TDE 205-01 Eski Anadolu Türkçesi I
Yrd. Doç. Dr. Binnur Erdağı-Doğuer
Pazartesi
09.00-10.45
202
2
0
2
2
TDE 205-02 Eski Anadolu Türkçesi I
Yrd. Doç. Dr. Binnur Erdağı-Doğuer
Perşembe
10.00-11.45
202
TDE 211 Türkiye Türkçesi I
Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
Salı
11.00-12.45
B02
2
0
2
2
TDE 271 Eski Türk Edebiyatı: XIII-XIV.
Yüzyıllar
Prof. Dr. Fatma S. Kutlar-Oğuz
Çarşamba
09.00-10.45
B02
2
0
2
2
TDE 281 Dinî- Tasavvufî Halk Kültürü
Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu
Salı
15.00-16.45
B02
2
0
2
2
TDE 261 Tanzimat Dönemi Türk
Edebiyatı
Prof. Dr. Dilek Yalçın-Çelik
Çarşamba
13.00-14.45
B02
2
0
2
2
TDE 291-01 Osmanlı Türkçesi III
Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
Pazartesi
11.00-12.45
202
3
0
3
3
TDE 291-02 Osmanlı Türkçesi III
Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
Pazartesi
13.00-14.45
202
3
0
3
3
AIT 203-15 Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I (AIT:305)
AİİTE Öğretim Görevlisi
Çarşamba
11.00-12.45
B02
2
0
2
2
Prof. Dr. Ülkü Çelik-Şavk
Salı
13.00-14.45
203
2
0
2
4
Doç. Dr. Özge Öztekin
Perşembe
15.00-16.45
203
2
0
2
4
SEÇMELİ DERSLER
TDE 277 Türk Dilinin Yazılı Kaynakları ve
Türk Kültürü I
TDE 243 Divan Şiirinin Sosyal Cephesi I
TDE 227 Editörlük Ve Redaksiyon
Yrd. Doç. Dr. Binnur Erdağı-Doğuer
Perşembe
13.00-14.45
203
2
0
2
4
TDE 221 Farsça
Öğr. Gör. Funda Salman
Cuma
15.00-16.45
203
2
0
2
4
TDE 235 Eski Türk Edb. Türler
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak
Cuma
11:00-13:00
B02
2
0
2
4
ZORUNLU DERSLER
Dersin Sorumlusu
Gün
Saat
Derslik
T
P
K
AKTS
TDE 305 Karahanlı T.
Yrd. Doç. Dr. Binnur Erdağı-Doğuer
Pazartesi
15.00-16.45
B02
2
0
2
3
TDE 371 Eski Türk Edebiyatı: Xvı. Yüzyıl I
Doç. Dr. Özge Öztekin
Çarşamba
13.00-14.45
204
2
0
2
2
Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu
Perşembe
11.00-12.45
204
TDE 381 Âşık Tarzı Kültür Geleneği
2
0
2
2
TDE 361 II. Meşrutiyet Dönemi Türk Ed.
Prof. Dr. Abide Doğan
Perşembe
13.00-14.45
B02
2
0
2
2
TDE 323 Yeni Türk Yazı Dilleri I
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
Pazartesi
10.00-11.45
204
2
0
2
3
TDE 331 Çocuk Edebiyatı
Prof. Dr. Abide Doğan
Perşembe
09.00-10.45
202
2
0
2
4
TDE 329 Eski Türk Edebiyatı Tarihi I
Doç. Dr. Özge Öztekin
Çarşamba
09.00-10.45
203
2
0
2
5
TDE 333 Türk Dili ve Edebiyatı
Araştırmalarında Bilgisayar I
Yrd. Doç. Dr. Serdar Odacı
Pazartesi
13.00-14.45
Laboratuvarı
2
0
2
5
TDE 341 Modern Eleştiri Kuramları
Prof. Dr. Dilek Yalçın-Çelik
Cuma
09.00-10.45
204
2
0
2
5
TDE 321 Farsça
Öğr. Gör. Funda Salman
Cuma
13.00-14.45
203
2
0
2
5
TDE 385 Türk İşaret Dili Tarihi I
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
Salı
13.00-14.45
202
2
0
2
5
TDE 355 Eski Türk Edebiyatında
Mitolojik Uns.
Prof. Dr. Fatma S. Kutlar-Oğuz
Çarşamba
11.00-12.45
203
2
0
2
5
3. Sınıf
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
Bilgisayar
TDE 353 Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk
Edebiy.
Doç. Dr. Gonca Gökalp-Alpaslan
Salı
15.00-16.45
203
2
0
2
5
TDE 309 Etkili Ve Doğru Türkçe
Konuşma Tekn.
Prof. Dr. Ülkü Çelik-Şavk
Salı
10.00-11.45
202
2
0
2
5
4. Sınıf
ZORUNLU DERSLER
Dersin Sorumlusu
Gün
Saat
Sınıf
T
P
K
AKTS
TDE 471 Eski Türk Edebiyatı: XVII. Yüzyıl
Prof. Dr. Osman Horata
Salı
09.00-10.45
B02
2
0
2
3
TDE 461 Cumhuriyet Dönemi Türk
Edebiyatı Tarihi I
Prof. Dr. Gonca Gökalp-Alpaslan
Salı
13.00-14.45
204
2
0
2
3
TDE 443 Çağatay Türkçesi I
Prof. Dr. Ülkü Çelik-Şavk
Çarşamba
10.00-11.45
204
2
0
2
3
TDE 491-01 Bitirme Tezi I
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
Çarşamba
09.00-11.45
202
3
0
2
5
TDE 491-02 Bitirme Tezi I
Prof. Dr. Ülkü Çelik-Şavk
Çarşamba
13.00-13.45
15.00-16.45
202
3
0
2
5
TDE 491-03 Bitirme Tezi I
Prof. Dr. Emine Yılmaz
Salı
09.00-11.45
203
3
0
2
5
TDE 491-04 Bitirme Tezi I
Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
Perşembe
0
2
5
Yrd. Doç. Dr. Binnur Erdağı-Doğuer
Çarşamba
3
0
2
5
TDE 491-06 Bitirme Tezi I
TDE 491-07 Bitirme Tezi I
TDE 491-08 Bitirme Tezi I
Prof. Dr. Abide Doğan
Prof. Dr. Dilek Yalçın-Çelik
Doç. Dr. Gonca Gökalp-Alpaslan
3
3
0
0
2
2
5
5
3
0
2
5
TDE 491-09 Bitirme Tezi I
Yrd. Doç. Dr. Serdar Odacı
204
3
0
2
5
TDE 491-10 Bitirme Tezi I
Prof. Dr. Fatma S. Kutlar-Oğuz
Cuma
Cuma
Cuma
Çarşamba
Çarşamba
Cuma
Pazartesi
B02
202
B02
204
B02
B02
202
203
3
TDE 491-05 Bitirme Tezi I
12.00-12.45
15.00-16.45
15.00-16.45
12.00-12.45
11.00-13.45
14.00-16.45
12.00-14.45
16.00-16.45
15.00-16.45
12.00-.12.45
12.00-14.45
B02
3
0
2
5
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TDE 491-11 Bitirme Tezi I
Doç. Dr. Özge Öztekin
15.00-16.45
16.00-16.45
Doç. Dr. Gonca Gökalp-Alpaslan
Pazartesi
Salı
Cuma
TDE 437 Yaratıcı Yazarlık I
3
0
2
5
3
0
2
5
TDE 439 Dil Ve Edb. Öğrt. I
Prof. Dr. Dilek Yalçın-Çelik
Cuma
13.00-15.45
3
0
2
5
TDE 447 Seçme Metinler I
Prof. Dr. Fatma S. Kutlar-Oğuz
Çarşamba
14.00-16.45
TDE 449 Çağdaş T. Leh. I
Prof. Dr. Ülkü Çelik-Şavk
Perşembe
13.00-15.45
Bölüm
Kitaplığı
204
3
0
2
5
3
0
2
5
TDE 453 Ağız Bilimi
Prof. Dr. Emine Yılmaz
Pazartesi
14.00-16.45
B1 Z-06
3
0
2
5
TDE 463 Cumh. Dön.Türk Romanı
Prof. Dr. Dilek Yalçın-Çelik
Perşembe
09.00-11.45
203
3
0
2
5
TDE 465 Cumh. Dön. Türk Tiyatrosu
Prof. Dr. Abide Doğan
Pazartesi
09.00-11.45
203
3
0
2
5
TDE 485-01 Türk İşaret Dili I
Bölüm Öğretim Elemanı
Pazartesi
09.00-11.45
3
0
2
5
TDE 485-02 Türk İşaret Dili I
Bölüm Öğretim Elemanı
Cuma
09.00-11.45
Bölüm
Kitaplığı
B1 Z06
3
0
2
5
TDE 473 Divan Şiir Üslup Çalışmaları I I
Doç. Dr. Özge Öztekin
Perşembe
12.00-14.45
202
3
0
2
5
TDE 481 Türk Halk Edb. Anlatım Türleri
Bölüm Öğretim Elemanı
Perşembe
14:00-17:00
202
3
0
2
5
09.00-11.45
203
202
Bölüm
Kitaplığı
204
Download

1. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı