T U R İ Z M
YATIRIMLARI
BÜLTENİ
Grup ve Şirket leri n
Yatırım Planları
39
A r a ş t ı r m a v e Ta s a r ı m
eROL Ka Ra Bu LuT
T U R İ Z M YAT I R I M L A R I BÜ LT E N İ
PROJELER
✓ İmettur Turizm
✓ Çallıoğlu İnş
✓ Özler Petrol
✓ Suudhan Turizm
✓ Ferko İnşaat
✓ Kamelya Grup
✓ Çam Termal
✓ Corendon Hotels
Turizm Yatırımları
Ar aştırması 2015
120 sayfalık araştırmada;
Yatırımların iletişim bilgileri, tesis
özellikleri, açılış tarihleri gibi detaylı
bilgiler yer almaktadır.
Araştırmayı edinmek için arayınız
İletişim: Erol Karabulut
0 530 330 31 67 / [email protected]
SAYI 39/ Şubat 2015
2
T U R İ Z M YAT I R I M L A R I BÜ LT E N İ
T u r i z m Y atı r ı m l a r ı 2 0 1 5 A r a ş tı r m ası ’ n d a n
İ M E T U R
T U R İ Z M
330
İMETUR Turizm İnş, Antalya’nın
Alanya bölgesinde bir tesis
yapacak. Tesiste 750 dolayında
yatak planlanıyor.
750
Detaylar, araştırmamızda yer almaktadır.
Ç all ı o ğ lu
İ n şaat
281
Çallıoğlu İnşaat, Antalya’da
bir tesis planlıyor. Tesiste, 231’i
standart toplam 281 oda ve 656
yatak bulunacak.
656
Detaylar, araştırmamızda yer almaktadır.
ö zler
petrol
300
Özler Petrol, Antalya’nın Alanya
bölgesinde bir tesis açacak. Otelde
toplamda 300 adet oda ve 600 adet
yatak bulunacak.
600
Detaylar, araştırmamızda yer almaktadır.
SUUDHAN
T urizm
480
SUUDHAN Turizm, Yozgat’ta otel
açacak. 480 odanın bulunacağı
tesiste binden fazla yatak olacak.
1000
Detaylar, araştırmamızda yer almaktadır.
SAYI 39/ Şubat 2015
3
T U R İ Z M YAT I R I M L A R I BÜ LT E N İ
. . . Y atı r ı m G Ü ND E M İ ND E N . . .
Fe r k o , t u r i z m y a t ı r ı m l a r ı n ı a r t ı r ı y o r
262
552
Ferko İnşaat, Ilgaz Mountain Resort & Otel
ile büyümesine devam ediyor. 118 odalı tesise
144 oda daha eklenecek, toplamda 552 yatağa
ulaşacak. Grup, 2019’a kadar 7-8 otele çıkmayı
planlıyor.
K a m e l y a G r u p, At t a l e i a t e s i s l e r i n i a l d ı
Faik Akdil’in bankaya olan kredi borcu
nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarılan Attaleia
Tatil Köyü ve 5 yıldızlı Shine Luxury Otel,
Kamelya Grup tarafından 60 milyon Avro’ya
satın alındı.
Çam Thermal Resort açıldı
Oğultürk Grup’un Ankara
Kızılcahamam’daki tesisi Çam Otel,
yenilenerek Çam Thermal Resort & Spa
Convention Center adı altında yeniden açıldı.
Tesiste 256 oda ve 850 yatak bulunuyor.
C o r e n d o n H o t e l s Ja s m i n e C o u r t O t e l l e b ü y ü y o r
Corendon Hotels KKTC’de bulunan Jasmine
Court Oteli bünyesine kattı. Grup, Girne’de
bulunan 192 suit odalı oteli 10 yıllığına
kiraladı.
SAYI 39/ Şubat 2015
4
T U R İ Z M
YATIRIMLARI
BÜLTENİ
Grup ve Şirket leri n
Yatırım Planları
39
Araştırma ve Tasarım
eROL KaraBuLuT
AKTOB ARAŞTIRMA
Tel: 90 242 321 39 94
Cep: 0 530 330 31 67
[email protected]
Download

bülten 39