04 NİSAN 2015, Saat: 09.00
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Erol Güngör Konferans Salonu
YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU
Ün vers tem z Yabancı D ller Yüksekokulu tarafından düzenlenen
“I. Uluslararası Necmett n Erbakan Ün vers tes Yabancı
D ller Yüksekokulu İng l z D l Eğ t m Konferansı” na
katılımınız b zler mutlu edecekt r.
Yrd. Doç. Dr. Ece SARIGÜL
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Yüksekokul Müdürü
Rektör
Download

Ayrıntılar - Necmettin Erbakan Üniversitesi