A KDEN İZ T U RİST İK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R BİRLİĞİ
AKTOB
BÜ LT E N
M AY IS 2014 /SAY I: 5
30
YIL
1984-2014
AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT
AK DENİZ T URİSTİK OTE LCİLE Rİ V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
AKTOB
BÜLTEN
İÇİNDEKİLER
MAYIS 2014
SAYI: 5
İmtiyaz Sahibi
AKTOB Adına
Yusuf Hacısüleyman
Yayın Kurulu
Erkan Yağcı, Kaan K.
Kavaloğlu, Erol Karabulut
Editör /Araştırma
Erol Karabulut
AKTOB Ar-ge
AKTOB
YÖNETİM KURULU
Yusuf Hacısüleyman
Erkan Yağcı
Erdal Tontu
Tolga Cömertoğlu
Kaan Kaşif Kavaloğlu
Ece Tonbul Kilit
Aslı Ulukapı
Yeliz Gül Ege
Nihat Vural
Adnan Soyaslan
Mehmet Tümbül
Zafer Alkaya
Emir Demirci
Selçuk Akıltopu
Ahmet Çevik
İLETİŞİM
Adres:Gebizli Mah.Termessos
Bulvarı. Güngör Ahmet
Yitmen İş Merkezi No: 73/ A
07300 Muratpaşa ANTALYA
Tel: 90 242 321 39 94 / 95
Fax: 90 242 321 59 26 / 27
www.aktob.org.tr
[email protected]
[email protected]
• Antalya’da 4 ayda % 5 artışı yakaladı.
3
• Ukrayna’daki kriz verilere yansımaya başladı
3
• Türkiye 3 ayda 4,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı.
4
• Suya en düşük fiyatı Antalya ödüyor
4
• Akdeniz’de en hızlı Yunanşstan büyüdü.
5
• İspanya % 7 büyüme gösterdi
5
• Turizmde teşviklerle 13 bin yeni yatak geliyor.
6
• Antalya’da Belgeli yatak sayısı 471 bine ulaştı
6
• Kredi kartı ile turizm harcamaları 3 kat arttı.
7
• Yabancılae en çok Antalya’da konut aldı.
7
• İzmir Turizm Raporu 2013 yayımlandı
7
• Türkiye’de belgeli tesis sayısı 3 bini aştı.
8
• Çevreye Duyarlı Tesis sayısı 62 oldu.
8
• Türkiye, dijital pazarlamayı güçlendirmeli.
9
• Türkiye’de ecrimisil gelirleri
9
• Türkiye’de medikal turizm büyüyor.
10
• Antalya’da müze ve ören yerleri ziyaretçi ve gelirler
10
• İlk çeyrekte turizm gelir ve gideri
11
• Thomas Cook tepe yönetimi AKTOB’un konuğu oldu.
12-13
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
RUS YA’ DA
BÜ Y Ü M E
SÜ R DÜ
nisan’da toparlanan ANTALYA
4 aylık dönemi % 5 artışla tamamladı
Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçiler (Ocak-Nisan)
2013
2014
Değişim
ALMANYA
488.200
466.816
-4,4
RUSYA
178.659
210.659
17,9
HOLLANDA
98.367
102.993
4,7
İNGİLTERE
66.138
68.763
4,0
İRAN
9.426
53.149
463,9
İSVEÇ
34.859
45.328
30,0
BELÇİKA
49.223
44.201
-10,2
FRANSA
44.098
44.137
0,1
DANİMARKA
31.573
39.620
25,5
İSRAİL
11.430
28.180
146,5
NORVEÇ
45.229
25.908
-42,7
AVUSTURYA
27.487
23.991
-12,7
İSVİÇRE
21.808
23.125
6,0
FİNLANDİYA
26.251
22.883
-12,8
UKRAYNA
25.599
20.637
-19,4
POLONYA
11.422
14.115
23,6
LİTVANYA
5.999
8.895
48,3
ESTONYA
4.080
6.527
60,0
BELARUS
4.242
5.501
29,7
ÇEK CUM.
4.168
5.136
23,2
LETONYA
2.852
4.098
43,7
İTALYA
5.825
3.376
-42,0
İSPANYA
2.136
2.913
36,4
KAZAKİSTAN
3.178
2.898
-8,8
SLOVENYA
3.405
2.678
-21,4
HIRVATİSTAN
1.145
2.514
119,6
ROMANYA
2.008
2.511
25,0
KUZEY K.T.C.
2.907
2.490
-14,3
SLOVAKYA
2.421
2.432
0,5
MACARİSTAN
3.166
2.335
-26,2
FİLİPİNLER
2.937
2.071
-29,5
ABD
4.993
1.755
-64,9
HİNDİSTAN
1.088
1.388
27,6
KOSOVA
1.012
1.307
29,2
SIRBİSTAN
1.014
1.271
25,3
681
1.239
81,9
1.431
1.088
-24,0
LÜKSEMBURG
884
1.004
13,6
YUNANİSTAN
893
965
8,1
ÜRDÜN
760
929
22,2
İRLANDA
1.032
830
-19,6
SURİYE
HAYMATLOS
MOLDOVA
1.003
830
-17,2
BOSNA - HERSEK
729
805
10,4
FAS
763
800
4,8
PORTEKİZ
860
789
-8,3
MAKEDONYA
637
745
17,0
AVUSTRALYA
848
733
-13,6
1.404
625
-55,5
İZLANDA
AZERBEYCAN
518
591
14,1
KIRGIZİSTAN
765
580
-24,2
ÇİN
475
566
19,2
IRAK
582
566
-2,7
BULGARİSTAN
637
546
-14,3
10.516
7.271
-30,8
1.253.763
1.318.103
5,1
DİĞER
TOPLAM
3
Antalya’ya yılın 4
aylık döneminde gelen
yabancı ziyaretçi sayısı
% 5,1 artarak 1 milyon
318 bin oldu. Kent
geçen yıl 1 milyon 253
bin kişi ağırlamıştı.
Ocak-Nisan
döneminde Antalya,
Alman pazarında
% 4,4 düşüşle 466
bine geriledi. Rusya
pazarında ise
büyüme sürdü. 4
aylık dönemde % 18
büyüyen Rusya pazarı
210 bini yakaladı.
Öte yandan Antalya,
Hollanda ve İngiltere
pazarlarında % 4’ün
üzerinde büyüme
yakaladı. Geçen yıl
gerileyen İran pazarı
ise 4 kattan fazla
gelişme gösterdi.
İsrail’deki büyüme ise
devam etti.
Antalya 4 aylık
dönemde; Belçika,
Norveç, Avusturya
ve Finlandiya gibi
pazarlarda düşüş
yaşadı.
U K R AY NA
KRİZİ
VERİLERE
YA NSI DI
Bu yıl siyasi
istikrarsızlık içine
giren Ukrayna
pazarı ise Nisan’da
ciddi gerileme
yaşayarak 4 ayı % 20
düşüşle tamamladı.
AYLIK BÜLTEN / M AY IS 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
en düşük
su bedeli
antalya’ da
T Ü R K İ Y E 3 AY L I K D Ö N E M D E
4 , 3 M İ LYO N Z İ YA R E T Ç İ AĞ I R L A D I
Türkiye’ye yılın 3 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı % 3,2 artarak 4
milyon 350 bin 979 kişi oldu. Ülkemiz geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 214
bin 348 kişi ağırlamıştı.
Yılın ilk çeyreğinde, Almanya’dan gelenlerin sayısı % 17 dolayındaki düşüş
ile 466 bine gerilerken, Rusya pazarından sağlanan artış ise % 6 dolayında
gerçekleşti. Bu pazarda 207 bin ziyaretçiye ulaşıldı.
3 aylık dönemde % 3,6 düşüş yaşanan Avrupa pazarından gelenlerin sayısı 1,8
milyon dolayına geriledi. BDT pazarında ise % 3,7’lik artışla 903 bin ziyaretçiye
ulaşıldı.
Avrupa pazarında; Avusturya, Belçika, İngiltere ve Finlandiya gibi ülkelerden
gelenlerin sayısında önemli miktarda düşüş yaşandı. Danimarka, Fransa ve Hollanda pazarlarında ise yükseliş gözlendi.
Diğer yandan en belirgin artış % 60 ile İran pazarında yaşandı. İsrail pazarı da
% 24 büyüdü.
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı (Ocak-Mart)
4
2013
2014
Değişim,%
ALMANYA
561 255
466 059
-17,0
İRAN
263 490
422 316
60,3
GÜRCİSTAN
332 491
325 514
-2,1
BULGARİSTAN
285 771
297 886
4,2
RUSYA FED.
195 387
207 873
6,4
YUNANİSTAN
143 188
171 051
19,5
IRAK
110 018
157 205
42,9
İNGİLTERE
130 317
126 529
-2,9
AZERBAYCAN
124 331
124 717
0,3
FRANSA
98 950
106 054
7,2
HOLLANDA
87 709
95 022
8,3
A.B.D.
91 963
85 512
-7,0
UKRAYNA
74 466
80 662
8,3
İTALYA
86 174
79 598
-7,6
LİBYA
52 519
67 772
29,0
G. KORE
43 229
58 849
36,1
ROMANYA
52 481
57 033
8,7
S.ARABİSTAN
39 566
55 314
39,8
İSVEÇ
46 368
51 459
11,0
AVUSTURYA
56 374
46 147
-18,1
BELÇİKA
54 877
46 005
-16,2
K.K.T.C.
43 531
43 901
0,8
DANİMARKA
35 976
40 361
12,2
KAZAKİSTAN
35 051
37 416
6,7
JAPONYA
47 609
36 743
-22,8
DİĞERLERİ
1 121 257
1 063 981
-5,1
TOPLAM
4 214 348
4 350 979
3,2
Antalya, turistik
merkezler içinde,
konaklama
tesislerinin içme
suyuna ödedikleri
birim fiuyatlar
açısından en düşük
seviyeye sahip.
Antalya’da suyun
KDV hariç metreküp
fiyatı; 1,72 TL
seviyesinde. Atık
su bedeli ile birlikte
Antalya’da tesisler
suya 3,96 TL
ödüyorlar.
Öte yandan
su fiyatları;
Bodrum’da 8,33
TL, İzmir’de 7,65
TL, Kuşadası’nda
6,26 TL olurken
İstanbul’da 8,21 TL
oldu.
Şehir hatlarından
alınan suyun
fiyatında en
yüksek seviyeler;
Ankara, Adama
Bodrum, Mersin
ve İstanbul’da
bulunuyor.
Su fiyatları
(TL/m3-KDV hariç)
İller/İlçeler
TL
Adana
13,60
Ankara
9,54
Bodrum
8,33
Mersin
8,32
İstanbul
8,21
İzmir
7,65
Kuşadası
6,26
Antalya
3,96
AYLIK BÜLTEN / M AY IS 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
A kdeniz p azarında durum
3 ayda en hızlı Yunanistan büyüdü
İ SPA N YA
2014
İspanya
3 aylık
dönemi
% 7 artışla
tamamladı
Türkiye’nin Akdeniz çanağındaki rakipleri içinde 3 aylık dönemi en hızlı
büyüme ile kapatan ülke Yunanistan oldu.
Bölgede en fazla yabancı ziyaretçiyi % 7 artışla İspanya çekerken, ülke 10 milyonu geçti. Bu dönemde Türkiye % 3,2 artışla 4,3 milyon kişi ağırladı.
Diğer yandan siyasi istikrarın hala sağlanamadığı Mısır’daki düşüş % 30’ları
buldu. Mısır 3 ayda 2 milyon kişi ağırladı.
Türkiye ve rakiplerinde ziyaretçi sayısı
(Ocak-Mart)
2013
2014
İSPANYA
9.401
10.078
TÜRKİYE
4.214
4.350
YUNANİSTAN
696
857
MISIR
2.865
2.004
TOPLAM
17.176
17.289
DEĞİŞİM
7,20
3,23
23,13
-30,05
0,66
Avrupa kitle turizmi pazarında
TÜRKİYE VE RAKİP ÜLKELER
Avrupa ülkeleri içinde, kitle turizminin talep gösterdiği 10 ülke içinde Türkiye,
sahip olduğu değerlerle ilk 5 içinde yer alıyor.
Yabancı ziyaretçi sayısı açısından Türkiye 4. sırada yer alırken, paket turlarda
İspanya’nın arkasından 2.sıradadır.
Yatak sayısı, turizmde çalışanlar ve turizm gelirleri açısından da ülkemiz ilk 4
ülke içinde yer almaktadır.
İspanya’ya gelen
yabancı ziyaretçi
sayısı Ocak-Mart
döneminde % 7,2
artarak 10 milyon 78
bin kişiye ulaştı.
İspanya; İngiltere pazarında 4,4
gelişme gösterirken,
Alman pazarındaki
büyüme % 6,2 oldu.
Rusya pazarı
da 3 ayda % 5,6
büyüyerek 468 bin
kişiye ulaştı.
3 aylık dönemde
ülkeye paket turlarla
gelenlerin sayısı da
% 14 yükselerek 3,1
milyon oldu.
İspanya’da pazar
gelişmeleri, %
Pazarlar
Değişim
%
İngiltere
4,7
Almanya
Fransa
Avrupa kitle turizmi pazarında Türkiye ve rakip ülkeler
İskandinavya
7,8
Yabancı
Ziyaretçi
Paket
Turlar
Turizm
Geliri
Yatak
Sayısı
Geceleme
Sayısı
Çalışan
Sayısı
İtalya
9,0
Hollanda
6,4
1
Fransa
İspanya
Fransa
İtalya
İspanya
İspanya
Belçika
13,0
2
İspanya
Türkiye
İspanya
İspanya
İtalya
Türkiye
İsveç
16,8
3
İtalya
İtalya
İtalya
Türkiye
Fransa
İtalya
Rusya
5,6
4
Türkiye
Fransa
Türkiye
Fransa
Türkiye
Fransa
Toplam
7,2
5
5
6,2
11,5
Yunanistan Yunanistan Yunanistan Yunanistan Yunanistan Yunanistan
Kaynak: AKTOB Ar-Ge, 2013 yılı değerleri ile.
AYLIK BÜLTEN / M AY IS 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
S ekt ö r 2 aylık d ö nemde
13 yeni yatak için teşvik aldı
ANTALYA
TESİS ARZI
Yeni yatak ve istihdamın % 45’i Antalya’da
Turizm sektörü yılın 2 aylık döneminde, 49 adet yeni turizm yatırımı
için 764 milyon TL toplamında yatırım
teşvik belgesi aldı.
Toplamda 13 bin 260 adet yeni yatağın
yapışacağı yeni projelerle, 3 bin 61 kişiye istihdam sağlanacak.
Yeni yatırım projelerinde ilk sıraları, %
24’5’lik payları ile Antalya ve İstanbul
alırken onları; Muğla, Mersin, Çanakkale ve İzmir izledi.
Tesis sınıfı dağılımında ilk sırayı % 30
ile 3 yıldızlı, % 29 ile 4 yıldızlı oteller
alırken onları; % 13 ile 5 yıldızlı oteller,
% 10 ile butik tesisler izledi.
Yeni projelerle yaratılacak istihdamın
illere göre dağılımında % 46 ile Antalya ilk sırada bulunuyor. Onu % 21
ile İstanbul takip etti. Muğla, İzmir ve
Mersin de ilk 5 şehir içinde yer aldı.
Yeni yatak arzı dağılımda da Antalya
% 45 ile birinci olurken, istanbul %
20 ile onu izledi. Diğer yandan Muğla, İzmir ve Mersin de en çok arzın
yaratılacağı şehirler içinde yer aldı.
Yeni istihdam ve yatakların illere göre dağılımı, %
İL
ANTALYA
İSTANBUL
MUĞLA
İZMİR
MERSİN
DİĞER 14 İL
İstihdam
46,6
21,9
4,2
3,9
2,5
20,9
Yatak
45,5
20,5
4,4
3,0
2,7
23,9
Ocak-Şubat dönemi yatırım teşvik belgeleri*
Proje
Adedi
Bütçe İstihdam
Oda
Yatak
Milyon Toplamı Toplamı
Toplamı
TL
Toplam teşvik
58
856.8
3.122
9.164
18.896
Yeni Yatırmlar
49
764.3
3.061
6.546
13.260
*Yurtlar hariç: 10 adet öğrenci yurdunda 3 bin dolayında yatak yapılacak.
6
Antalya’da Belgeli
yatak sayısı 471
bine ulaştı
2014 yılı verilerine
göre; Antalya’da,
734’ü İşletme ve
187’si Yatırım
Belgeli olmak üzere
toplam 921 adet tesis
bulunuyor.
Bu tesislerde toplam
yatak adedi de
471 bin dolayında.
Yatakların 382 bin
adedi İşletme, 88
bini de Yatırım
Belgeli tesislerde.
İşletme Belgeli
yatakların
dağılımında ilk
sıraları; SideManavgat, Alanya,
Kemer ve Belek
alıyor.
Bölgelere göre
tesis sayısı, 2014
Bölge
Tesis
Sayısı
Manavgat
225
Alanya
294
Kemer
174
Serik
88
Aksu
24
Muratpaşa
59
Konyaaltı
21
Demre
7
Kaş
19
Kumluca
4
Finike
1
Kepez
3
Gazipaşa
1
Döşemealtı
1
Toplam
921
AYLIK BÜLTEN / M AY IS 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
T urizme y ö nelik kredi kartı
harcamaları 5 yılda 3 kat arttı
Türkiye’de turizme yönelik olarak
yapılan kredi kartlı harcamalar, son 5
yılda 7,5 milyar TL’den 22 milyar TL
dolayına yükseldi.
BKM verilerinden derlenen bilgilere
göre; konaklama, havayolu, seyahat
acenteleri ve taşımacılık ile oto kiralama hizmetleri için yapılan kredi kartı
harcamaları 2013 yılında 21,6 miyar
TL’ye yükseldi. Bu harcamalar 2009
yılında 7,4 milyar TL idi.
2013 yılında, turizme yönelik olarak
yapılan harcamaların; % 42’si seyahat
acenteleri ve taşımacılık, % 28’i konaklama, % 26’sı havayolu ve % 3’ü de
oto kiralama hizmetlerine yöneldi.
Son 5 yılda konaklama, havayolu,
seyahat acenteleri ve taşımacılık ile oto
kiralama hizmetleri için yapılan kredi
kartı harcamaları nominal bazda 3 kat
artış kaydederken, reel (enflasyondan
arındırılmış) seviyelerde ise 2 kat artış
gösterdi.
Turizm hizmet alımlarında
Kredi kartı ile yapılan harcamalar, Milyar TL
2009
2010
2011
2012
2013
Konaklama
Hizmetleri
2.4
2.9
4.1
5.1
6.0
Havayolu S.Acentası
Hizmetleri taşımacılık
1.6
3.1
2.1
3.7
2.9
5.3
3.8
7.9
5.5
9.2
Oto
Kiralama
0.16
0.21
0.36
0.68
0.74
Toplam
Harcama
7.4
9.1
12.8
17.5
21.6
İ zmir turizm ra p oru 2 013 yayınlandı
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar
Birliği (ETİK) tarafından hazırlanan İzmir
Turizm Raporu’nun 4. sayısı yayımlandı.
Raporda yer alan özet bulgulara göre;
İzmir, Türkiye turist sayısı ve turizm
gelirlerinden % 5 dolayında pay alıyor.
Konaklama tesislerinin% 10’unu barındıran
kent, toplam yatak arzından da % 5 pay
alıyor.
Ülkemiz turizm istihdamının % 7’si,
konaklamadaki istihdamının da % 5’i
İzmir’de bulunuyor. İzmir, aynı zamanda
Türkiye’nin kruvaziyer yolcu pazarından
da % 35 pay almakta. Rapor, ETİK’ten
temin edilebilir.
7
KONUT
SATIŞLARI
Yabancılara konut
satışında Antalya
lider
2014 yılının 3
aylık döneminde
Antalya'da
yabancılara yapılan
konut satışı 1323
adede ulaştı. İlde
geçen yılın aynı
döneminde 1300
konut satılmıştı.
Bin 22 adet konut
satışı ile İstanbul
ikinci sırada yer
alırken onu; Muğla,
Aydın, Bursa ve
Mersin izledi.
3 aylık dönemde
yabancılara
yapılan konut satışı
36402a çıkarken,
toplam satışların
% 64'ü Antalya
ve İstanbul'da
gerçekleşti.
Bu dönemde konut
satışı en fazla artan
iller; İstanbul, Bursa,
Mersin ve Ankara
oldu.
İllere göre yabancılara
satılan konut sayısı
İLLER
2014
ANTALYA
1.323
İSTANBUL
1.022
BURSA
184
MUĞLA
200
AYDIN
189
MERSİN
178
YALOVA
100
ANKARA
80
İZMİR
39
TOPLAM
3.640
AYLIK BÜLTEN / M AY IS 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Türkiye’de belgeli tesis sayısı artıyor
Büyümeyi; 5,4 ve 3 yıldızlı oteller sürükledi
Türkiye genelindeki belgeli konaklama tesisi sayısı son bir yıl içinde 135
adet artarak 3 bin 17’ye yükseldi.
tesis ile yine Antalya aldı. Türkiye’deki
3 yıldızlı tesislerin % 14’ü Antalya’da
bulunuyor.
Aynı dönemde yatak arzı da 57 bin
dolayında artarak 770 bin dolayına
çıktı.
Çevreye Duyarlı tesis sayısı da 62 adede ulaştı. İlk sırayı 35 tesisle Antalya
aldı. Türkiye’deki Çevreye Duyarlı
tesislerin % 56’sı da Antalya’da bulunuyor.
5, 4 ve 3 yıldızlı oteller; belgeli tesis sayısındaki artışın % 75’i, yatak
arzındaki yükselişin de % 82’sini
sağladı.
5 yıldızlı otel sayısında ilk sırayı 238
tesis ile Antalya aldı. Türkiye’deki 5
yıldızlı tesislerin % 53’ü Antalya’da
bulunuyor.
4 yıldızlı otel sayısında ilk sırayı 177
tesis ile Antalya aldı. Türkiye’deki 4
yıldızlı tesislerin % 28’i Antalya’da
bulunuyor.
3 yıldızlı otel sayısında ilk sırayı 109
Yatak arzındaki büyümeyi 5 yıldızlı
tesisler sağladı
Son bir yılda 57 bin adet artan yatak
arzının % 54’ü 5 yıldızlı tesislerden
kaynaklandı. Arz artışının % 17’si 4
yıldızlı ve % 11’i de 3 yıldızlı tesislerden sağlandı. Termal oteller de % 5
dolayında pay aldı.
Öte yandan tesis sayısındaki artışın;
% 29’u 3 yıldızlı, % 26’sı 5 yıldızlı ve
% 19’u da 4 yıldızlı otellerden elde
edildi.
Y E Şİ L Y I L D I Z
Çevreye Duyarlı
(Yeşil Yıldız)
tesis sayısı 62’ye
yükseldi
2014 yılı Nisan
verilerine göre;
Türkiye’de Çevreye
Duyarlı tesis ve
işletme sayısı 62’ye
yükseldi.
Tesis sayısında ilk
sırayı 35 otel ile
Antalya alırken onu
7 tesisle İzmir, 6
tesisle istanbul izledi.
Muğla, Denizli,
Ordu, Şanlıurfa da
2’şer tesisle onları
takip ediyor.
Türkiye’de belgeli tesis sayısı*
Tesisler
5*
4*
3*
2*
1*
Tatilköyü
Termal Otel
Butik Otel
Özel Konaklama Tesisi
Müstakil Apart Otel
Motel
Pansiyon
Turizm Komplexi
Diğer
Toplam
*Nisan 2014
8
2013
405
595
743
476
55
79
50
61
245
100
11
40
2
20
2.882
2014
451
628
794
441
51
82
59
69
262
101
9
40
3
27
3.017
Çevreye duyarlı
tesis sayısı
İl
Tesis
sayısı
2014
Antalya
35
İzmir
7
İstanbul
6
Muğla
2
Denizli
2
Ordu
2
Şanlıurfa
2
Gaziantep
1
Giresun
1
Hatay
1
Sinop
1
Konya
1
Ankara
1
AYLIK BÜLTEN / M AY IS 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
AKTOB: TÜRKİYE, DİJİTAL PAZARLAMA
GİBİ YENİ EĞİLİMLERDE GÜÇLENMELİ
10 yılda
ecrimisil geliri
Antalya'da Akdeniz üniversitesi
Turizm Fakültesi'nde yapılan
Dünya Turizminde Yeni Trendler
ve 2014 Beklentileri panelinde
konuşan AKTOB Y.K. Başkanı
Yusuf Hacısüleyman, turizmde bir
çok ürüne sahip olan Türkiye'nin
son yılların trendi olan dijital
pazarlama konusunda daha da ileri
adımlar atması gerektiğinin altını
çizdi.
Türkiye'de tatile hala gazete ilanlarıyla
karar verildiğini ancak bazı bazı ülkelerde artık gazete yoluyla değil, daha çok internet
ve sosyal medya yoluyla tatil planı yapıldığını dile getiren Hacısüleyman, “İnsanların
bilgi ve deneyim paylaşımı başka insanlar üzerinde oldukça etkili. Akıllı telefonlar
sayesinde insanların artık her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşıyor. Bu bakımdan dijital çağa
ayak uydurararak Antalya'nın dijital markette yerini alması gerekiyor" dedi.
Hacısüleyman, "Esas olan ülkemizin cazibesini artırmaya devam etmesidir. Bu yüzden
yeni eğilimlere açık olmalı ve çağın gereklerine uyum sağlamalıyız. Öte yandan,
Antalya dünya turizminden oldukça iyi pay alıyor ancak kongre ve sağlık turizmi gibi
alanlarda da yapımızı güçlendirmeliyiz ki bütünleşik bir imajımız olsun. Turizm tek
ayak üzerinde sağlıklı gelişemez. Çevreyi, denizi vs ayakta tutmalıyız, yeşil bir Antalya
yaratmalıyız"dedi.
Bakanlık yeni turizm paketi ile
emekli ve dar gelirli Ruslar'ı çağıracak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de "12 ay tatil" anlayışını yerleştirmek için yeni bir
turizm paketini devreye sokacak. Sadece emeklileri ve dar gelirli turistleri kapsayacak
bu yeni uygulamada turistlere tatil sezonunun ölü olduğu Kasım-Mart döneminde
ucuz fiyatlı tatil seçenekleri sunulacak. Söz konusu tur paketleri kültür, sağlık ve kış
turizminin birleştirilmiş versiyonu olacak. Bakanlık bu yeni uygulama için Türkiye'ye
en çok turist akışının sağlandığı Rusya'yı seçti.
Kültür Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan, Avrupa'da "calypso" olarak adlandırılan
ve Türkiye'ye ilk kez gelen bu uygulama için öncelikle bu ay içerisinde turizm sektörü temsilcileriyle özel olarak toplanacaklarını anlattı. Özaslan, turizm sektörünün
görüşlerinin alınması ve planlanan tatil seçeneklerinin hazırlanması sonrası Mayıs
ayında düzenlenecek Rusya Çalışma Grubu toplantısında bu uygulamanın Rus temsilcilerle görüşülüp karara bağlanacağını belirtti.
Sosyal turizm ismi verilen ve dar gelirli ile emekli vatandaşları merkezine alan uygulamanın her iki kesim için de kazanç olduğunu vurgulayan Özaslan, "Bu şekilde hem
Türkiye'de yılın 12 ayı turizmin canlı kalmasını sağlayacağız hem de Rusya'da yurtdışı
tatil imkanlarından yararlanamayan kesime ucuza tatil yapma fırsatını sunacağız"
dedi. Bakanlık, sosyal turizm uygulamasında önceliği Türkiye'ye en çok turistin geldiği
Rusya'ya verecek. Emekli ve dar gelirli Ruslara, Türkiye'de hem sağlık ve hem de ucuz
tatil fırsatını yakalayabileceği olanaklar sunulacak. Türkiye'deki yerli turistler için ise
ilk aşamada değil ama ikinci planda benzer kolaylıklar sağlanması planlanıyor.
9
Ecrimisil geliri 10
yılda 5 kat arttı
Türkiye’de hazine
arazilerinin kullanımı
karşılığında alınan
ecrimisil geliri tutarı
son 10 yılda 5 kat
artarak 305 milyon
TL’ye yükseldi.
Turistik tesisler ile
diğer işletmelerin
kamu arazileri
üzerinde yaptıkları
kullanımlardan
dolaya alınan işgaliye
vergileri, 60 milyon
TL’den 305 milyon
TL’ye yükseldi.
Türkiye’de en yüksek
ecrimisil gelirinin
yaratıldığı illerin
başında Antalya
geliyor.
Yıllara göre
değişmekle birlikte
Antalya, ecrimisil
harcamalarından %
15 ila % 20 dolayında
pay alıyor.
Türkiye’de ecrmisil
geliri -Milyon TL
Yıllar
Gelir
2005
79
2006
94
2007
125
2008
149
2009
212
2010
247
2011
318
2012
306
2013
305
AYLIK BÜLTEN / M AY IS 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
TÜRKİYE’DE SAĞLIK (MEDİKAL) TURİZMİ
müzeler
Harcamalar 2 milyar Dolar’a yaklaştı
Türkiye’de sağlık hizmetleri alan ve tedavi gören
yabancı sayısı 500 bini aştı
Türkiye’ye tedavi amaçlı olarak
gelenlerle, seyahatteyken acil sağlık
hizmetleri alan yabancı sayısı 260 bini
geçti.
Kaplıcalara tatil, tedavi ve destek
için gelenler de dahil edildiğinde
sağlık hizmetleri kapsamından, 500
bin dolayında kişinin yararlandığı
görülüyor.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2012
yılında, tedavi amaçlı olarak gelenlerle, seyahatteyken acil sağlık hizmetleri
alan yabancı sayısı 262 bin dolayına
çıktı.
Hastanelere gelen yabancıların % 91’i
özel kuruluşlarda tedavi görürken %
9’u da kamu kurumlarına geldi.
2012 yılında hastanelerden hizmet
alan 262 bin yabancının; yaklaşık 170
bini tedavi amaçlı olarak (medikal
turist) ülkemize giriş yaparken, 70
bini de seyahatteyken acil bir konudan dolayı hastanelere uğradı. 22
bin dolayında yabancı da SGK ve ikili
anlaşmalar çerçevesinde sağlık hizmeti aldı.
Sağlık turisti olarak kabul edilen yaklaşık 170 bin kişinin 61 bini İstanbul,
52 bini Antalya, 17 bini Ankara, 13
bini Kocaeli, 10 bini de İzmir’de tedavi gördü.
Harcama 2 milyar Dolar’a yaklaştı
2011 yılında 1 milyar Dolar’ın biraz
üzerinde olan sağlık turizmi harcamalarının 2012’de 1,9 milyar Dolar
seviyesine çıktığı tahmin ediliyor.
Sağlık Bakanlığı verilerinde göre,
medikal turizmden 2017’de 5 ve 2023
yılında da 10 milyar Dolar’lık gelir
bekleniyor. Hasta sayısının da 1 milyona yükselmesi öngörülüyor.
Tedavi amaçlı gelişlerde kişibaşı ortalama harcamanın 10 bin 500 Dolar,
acil sağlık hizmetlerinde ise 3 bin
Dolar olduğu tahmin ediliyor.
Tesis veya hastanelere giren kişi
Kaplıca/Termal
Özel hastaneler
Kamu hastaneleri
Kişi sayısı (000)
258
213
43
Otellerde maliyet artışı % 9 oldu
Nisan ayı verilerine göre; ülke genelindeki yıllık enflasyon % 7,9’a çıkarken,
fiyat artışlarının otellerdeki maliyetlere yansıması da % 9 olarak gerçekleşti.
12 aylık ortalamalara göre, Türkiye genelinde fiyat artışları Nisan ayında % 7,9
olarak gerçekleşti. AKTOB Araştırma Birimi verilerine göre aynı dönemde,
otellerdeki maliyet yükselişi % 9 dolayında gerçekleşti.
Maliyetlerin en fazla arttığı bölümler % 10’u aşan oranlarla; yiyecek ve içecek
olurken, bu grupları % 11 ile temizlik malzemeleri takip etti.
Alt gruplar itibariyle en yüksek maliyet artışı % 31 ile meyve ve sebzede
gerçekleşti. Onu % 15 ile bakliyat ve un, % 9 işle süt grupları izledi.
10
Antalya’da müze
ve ören yerleri
gelirleri azaldı
Antalya’da bulunan
müze ve ören
yerlerinden elde
dilen gelir yılın 3
aylık döneminde %
3,4 azalarak 875 bin
TL oldu.
Geçen yılın aynı
döneminde müze ve
ören yerlerinden 906
bin TL kazanılmıştı.
Öte yandan 3 aylık
dönemde müze ve
ören yerlerine gelen
ziyaretçi sayısı da %
0,3 artarak 286 bin
117 kişi oldu.
Geçen yılın
aynı döneminde
ziyaretçi sayısı
285 bin 250 olarak
gerçekleşmişti.
Müze ve örenyerine
gelen ziyaretçi sayısı
Müze ve örenyeri
Ziyaretçi
Noel Baba
49.831
Myra
45.217
Aspendos
40.649
Perge
28.196
Alanya Kalesi
25.776
Antalya Müzesi
23.303
Antalya Atatürk Evi
19.109
Phaselis
11.801
Side Tiyatrosu
10.934
Olympos
7.227
Termessos
4.746
Side Müzesi
4.041
Patara
3.618
Karain
3.613
Alanya Müzesi
2.984
Xanthos
2.070
Alanya Atatürk Evi
1.176
Elmalı Müzesi
1.144
Simena
589
Arykanda
93
Toplam
286.117
AYLIK BÜLTEN / M AY IS 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Ziyaretçi sayısının % 3 büyüdüğü ilk çeyrekte
TUR İZM GELİR İ de % 3,4 A RT TI
sağlık
harcamaları
Sağlık harcamalarında yüksek oranlı büyüme yaşandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2014 yılının ilk çeyreğine ait turizm
gelir ve gideri verilerini açıkladı.
3 aylık dönemde; yabancı ziyaretçilerle yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızdan elde edilen
toplam turizm geliri % 3,4 artarak, 4
milyar 807 milyon Dolar’a yükseldi.
Bu dönemde, yabancı ziyaretçilerden
el edilen turizm geliri % 11,1 artarak
3,6 milyar Dolar’a çıkarken, kişibaşı
harcama da % 3,1 artarak 877 Dolar
oldu.
2013
2014
Değişim
11
Yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın ülkemizi ziyaretlerinde yaptıkları harcamalardan
kaynaklanan turizm gelir ise % 15,3
azalarak 1,1 milyar Dolar’a indi.
Kişibaşı harcama da % 14,7 azalarak
1230 Dolar oldu.
Diğer yandan yurtdışına çıkan
vatandaşlarımızın harcamalarından
oluşan turizm gideri de % 13,3 artarak
1 milyar 365 milyon Dolar oldu. Kişi
başı ortalama harcama da 790 Dolar
olarak gerçekleşti.
Türkiye’nin toplam geliri (Yabancı+Vatandaş)
Gelir
Ziyaretçi
KB Harcama
(000 Dolar)
(Kişi)
Dolar
4 648 816
4 773 826
974
4 807 836
5 065 759
949
3,4
6,1
-2,5
2013
2014
Değişim
Yabancı ziyaretçilerden elde edilen gelir
Gelir
Ziyaretçi
(000 Dolar)
(Kişi)
3 270 062
3 841 919
3 632 382
4 140 524
11,1
7,8
2013
2014
Değişim
Toplam Paket Tur Geliri (Bin dolar)
Gelir
Kişisel
4 648 816
4 161 350
4 807 836
4 261 833
3,4
2,4
KB Harcama
Dolar
851
877
3,1
paket
487 466
546 003
12,0
Sağlık
harcamaları artı
Yabancı
ziyaretçilerin 3 aylık
dönemde, paket
tur dışında kalan
harcamalarında;
konaklama, yeme
içme, ulaştırma,
mal ve hizmet
alımları yekünü
oluştururken, sağlık
harcamalarında
önemli bir artış oldu.
Sağlık amaçlı
ziyaretçi girişlerinin
% 56 dolayında
yükseldiği 3 ayda
harcamalar da % 58
artarak 167 milyon
Dolar’a çıktı.
Sağlık ve tıbbi amaçlı
harcamaları, gelişme
hızında % 21 ile
giyecek ve ayakkabı
harcamaları takip
etti.
Kalış süresi
değişmedi
Yabancı
ziyaretçilerin
Türkiye’deki
ortalama kalış
süreleri ilk çeyrekte
değişmedi. 2013
yılının ilk çeyreğinde
9,93 olan ortalama
kalış süresi, 2014
yılında çok hafif
gerileyerek 9,89’e
indi.
AYLIK BÜLTEN / M AY IS 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
A K T O B M a y ı s Ay ı To p l a n t ı s ı C o n c o r d e H o t e l ’ d e y a p ı l d ı
A K T O B ’ U N K O N U Ğ U F R A N K H AU S E R O L D U
Yusuf Hacısüleyman:
Turizm, etkilediği sektör ve kesimlerle daha fazla entegre olmalı
AKTOB Mayıs Ayı Aylık Yemekli
Toplantısı, Thomas Cook yöneticisi
Peter Frankhauser’in katılımı ile
CONCORDE Deluxe Hotel Lara’da
yapıldı.
Toplantı açılışında açıklamalarda
bulunan AKTOB Başkanı Yusuf
Hacısüleyman, Türkiye turizminin
önem vermesi gereken bazı başlıklara
vurgu yaptıktan sonra 2014 sezonunu
kısaca değerlendirdi.
Antalya gibi turizm kentlerinde,
turizmin arka planındaki sektör
ve kesimlerle daha fazla entegre
olması gerektiğinin altını çizen
Hacısüleyman, konuttan sosyal
yaşama kadar pek alanı ve kesimi
doğrudan etkileyen turizm sektörüne
yönelik yapılan yasal düzenlemelerde,
sonuçların turizme nasıl
12
yansıyacağının daha iyi düşünülmesi
gerektiğini söyledi.
Antalya’nın bir çok turistik gösterge
açısından ilk 5 içinde yer aldığının
altını çizen AKTOB Başkanı, “Sektör,
kendini ilişkide bulunduğu kesimlerle
daha fazla entegre etmeli. ATSO ile
AKTOB’un birlikte geliştirdikleri
“her köye bir otel” şeklinde lanse
edilen proje, bunun örneklerinden biri
olacak ve somut adımları önümüzdeki
aylarda atılacak”dedi.
Antalya’nın tanıtımında Antalya
Tanıtım A.Ş ile önemli bir aşamanın
geçildiğini belirten Hacısüleyman,
EXPO 2016’nın da kent ve sektör
tarafından sahiplenilmesi gerektiğini,
otellerin bu konuda Şakayık Bahçesi
gibi uygulamalarla destek olmasının
önemine dikkat çekti.
turİzm
dikkate
alınmalı
Antalya’nın
59 ülke ve 173
havaalanından
turist aldığına işaret
eden Hacısüleyman,
ülke genelinde
turizmde yaşanan
çeşitli sorunlardan
Antalya’nın
önemli oranda
etkilendiğine
değindi.
Elektronik vize
uygulaması ve
göç yasası gibi
yasa ve kararlarda
turizm sektörünün
mağduriyetinin
gündeme geldiğini
hatırlatan Yusuf
Hacısüleyman,
hükümetin bu tür
durumlarda hızlı
davranarak gerekli
önlemleri aldığını
ve ertelemelere
gittiğini söyledi.
“Düzenlemeler
yapılırken Antalya
dikkate alınmalı”
Hacısüleyman,
“Bu gelişmeler, bu
tip düzenlemeler
yapılırken,
Antalya’nın bu
kadar yoğun
uluslararası trafiğin
olduğu bir kent
olmasından dolayı
dikkate alınmasının
zorunlu olduğunu
gösterdi” dedi.
AYLIK BÜLTEN / M AY IS 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Frankhauser: Türkİye İle büyümek istiyoruz
Green’den
mesaj:
Toplantının konuğu olan Thomas Cook
yöneticisi Peter Frankhauser de son yıllarda
grubun yaşadığı değişimi özet detaylarla
aktarırken, bu süreçte Türkiye’nin oynadığı
önemli role vurgu yaptı.
Thomas Cook’un bir süre önce içine girdiği sıkıntılı durumu aşmak için çizdiği
strartejinin başarılı olduğuna işaret eden
Fankhauser, “Bunda Türkiye’nin rolü
büyük oldu” dedi.
“Bizim stratejimizin odak noktasını karlı
büyüme oluşturuyor diyen Fankhauser, “Türkiye en önemli destinasyonumuz. 1,8
milyon misafirimiz her sene Türkiye’ye geliyor. Türkiye içinde en büyük kısım Antalya. Artan biçimde Ege bölgesini de görüyoruz. Pek çok pazarda lider olarak sizinle
birlikte büyümek istiyoruz”dedi.
Grup içinde bir çok alanda konsolidasyona giderek, yapıyı yenilediklerini belirten
Frankhauser, geleceğin iş sistemini kurduklarını bunun içinde Türkiye gibi destinasyonların çok önemli rolü olduğunun altını çizdi.
Rusya gibi Thomas Cook’un bir dönem iyi olmadığı pazarlarda özellikle Türkiye’nin
çok önemli bir gelişme dinamiği olduğunu belirten Fankhauser, Rusya pazarında
Türkiye ile var olup büyüdüklerini vurguladı.
Türkiye’nin yalnızca bir yaz destinasyonu olmadığını söyleyen Fankhauser, Türkiye’nin kış destinasyonu olamayacağına ilişkin yanlış bir yargı var. Bu hikayeden
ibaret. Biz ‘kış güneşi’ konsepti ile Türkiye’yi bir kış destinasyonu haline getirmede
katkı vermek istiyoruz. Programlarımız tamamen yeniledik. Plaj, deniz konseptinin
dışında da müşterilerimizin Türkiye’ye gitmesi için kapasitemizi büyütmek istiyoruz” dedi.
Fankhauser, turnuvalar, yaşlılar için programlar ve benzeri ürünlerle Türkiye’de
sezonu uzatmak için işbirliğine hazır olduklarını da ifade etti.
Portföylerindeki konsept otellerle büyümek istediklerini söyleyen Fankhauser,
“Sentido, SunConnect gibi yeni otel konseptlerini daha da geliştirerek 140 olan otel
sayısını önümüzdeki yıl 220’ye çıkarmayı hedefledik. 140 otelimizin 35’i Türkiye’de.
Yeni oteller için işbirliğine hazırız”dedi.
Thomas Cook’un büyümesinin yenilenmeden kaynaklandığını söyleyen Fankhauser,
“Türkiye ile büyümemizi sürdürmek istiyoruz” dedi.
Son dönemde ve gelecekte; konsept oteller, turoperatörlüğü, ortak yatırımlar ve dinamik paket turlar gibi ana dinamiklerde yoğunlaşılacağına işaret eden Frankhauser, kalite değerlendirme sistemi ile özellikle konsept otellerde ciddi başarılar elde
edildiğini söyledi. Frankhauser, halen dünya 140 olan otel portföylerinin 35’ini
Türkiye’de olduğuna ve başarılı biçimde işlediğine değindi.
Son olaylarda Mısır’ın Türkiye ile pozisyonunu değerlendiren Frankhauser, şu anda
gerilemekte olan Mısır’ın bir gün pazara yeniden canlı biçimde dönmesini umduklarını vurgularken, Türkiye’nin bölgede halen bir numara olduğunu, gelecekte de
bunu devam ettireceğini vurguladı.
13
Thomas Cook CEO’su
Harriet Green
Green: Uzun
vadeli ortaklıklara
ihtiyacımız var
Toplantıya
video konferans
usulüyle mesaj
gönderen Thomas
Cook’un CEO’su
Harriet Green de
sürdürülebilir uzun
süreli ortaklıklara
ihtiyaçları olduğunu
belirterek,
“Yenilik vaat
eden bir grup
olmak istiyoruz.
Türkiye’den
otellere ve ortaklara
ihtiyacımız var.
Antalya’nın yanında
İstanbul önemli
destinasyon. Bizler
daha dinamik
paketler hazırlayarak
her kesimden
tatilciye cevap
vermek istiyoruz”
dedi.
AYLIK BÜLTEN / M AY IS 2 014
A K DENİZ T U RİST İK OT E LCİLE Rİ V E İŞLETME CİLE R BİRLİĞİ
AKTOB
BÜ LT E N
30
YIL
1984-2014
AKTOB
AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ
Adres:Gebizli Mah.Termessos Bulvarı. Güngör Ahmet
Yitmen İş Merkezi No: 73/ A 07300 Muratpaşa ANTALYA
Tel: 90 242 321 39 94 / 95
Fax: 90 242 321 59 26 / 27
w w w. a k t o b . o r g . t r
a r g e @ a k t o b. o r g . t r
AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT
Download

mayıs 2014 bülteni