A KDEN İZ T U RİST İK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R BİRLİĞİ
AKTOB
BÜ LT E N
N İ S AN 2014 /SAY I: 4
30
YIL
1984-2014
AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT
AK DENİZ T URİSTİK OTE LCİLE Rİ V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
AKTOB
BÜLTEN
İÇİNDEKİLER
NİSAN 2014
SAYI: 4
İmtiyaz Sahibi
AKTOB Adına
Yusuf Hacısüleyman
Yayın Kurulu
Erkan Yağcı, Kaan K.
Kavaloğlu, Erol Karabulut
Editör /Araştırma
Erol Karabulut
AKTOB Ar-ge
AKTOB
YÖNETİM KURULU
Yusuf Hacısüleyman
Erkan Yağcı
Erdal Tontu
Tolga Cömertoğlu
Kaan Kaşif Kavaloğlu
Ece Tonbul Kilit
Aslı Ulukapı
Yeliz Gül Ege
Nihat Vural
Adnan Soyaslan
Mehmet Tümbül
Zafer Alkaya
Emir Demirci
Selçuk Akıltopu
Ahmet Çevik
İLETİŞİM
Adres:Gebizli Mah.Termessos
Bulvarı. Güngör Ahmet
Yitmen İş Merkezi No: 73/ A
07300 Muratpaşa ANTALYA
Tel: 90 242 321 39 94 / 95
Fax: 90 242 321 59 26 / 27
www.aktob.org.tr
[email protected]
[email protected]
• İlk çeyrekte Antalya’da düşüş yaşandı.
3
• Turizmin yurtiçi hasıladaki payı arttı.
3
• Türkiye’den yurtdışı çıkışlar
4
• Türkiye, Rusya’da hala lider.
4
• Türkiye 2 aylık dönemde % 5,3 büyüdü.
5
• Yabancılara konut satışında Antalya ilk sırada
6
• Turizmde istihdam % 9 gelişme gösterdi
6
• Kruvaziyer pazarı büyüyor.
6
• Sektör 38 yeni proje için yatırım teşviği aldı.
7
• Turizmde yeni girişimlerin sayısı artıyor.
7
• BAKA Antalya’da 35 projeye destek verdi.
8
• Dolar ve Avro 3 aylık dönemde kazandırdı.
8
• Paket turlarda İspanya ile fark kapanıyor
8
• ITB Reiseanalyse 2014 Raporu.
9
• IPK: Dünya Seyahat Eğilimleri Raporu
10
• Avrupa’da yatak arzı ve geceleme eğilimleri gelişimi.
11
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
ANTALYA 3 aylık dönemde geriledi
almanya düşüşte, RUSYA BÜYÜyor
turizmin
payı arttı
Yılın 3 aylık döneminde Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı % 6,5 gerileyerek 586
binden 548 bine düştü.
3 aylık dönemde Almanya’daki düşüş % 21 olurken, gelen ziyaretçi sayısı da 222 bine
geriledi. Öte yandan % 30 dolayında büyüyen Rusya’dan gelişler 61 bini aştı.
Bu yıl Nevruz’daki hareketle 4 kat artış gösteren İran pazarı da 52 bini aşarak, 3 aylık
dönemde en çok ziyaretçi çekilen 3. ülke oldu.
Antalya 3 aylık dönemde; İngiltere, Hollanda, Belçika, Norveç ve Avusturya gibi
pazarlarda düşüş yaşadı. Diğer yandan Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsveç, İsrail ve
Ukrayna gibi pazarlarda da gelişme kaydedildi.
Antalya’ya Ocak-Mart döneminde gelen yabancı ziyaretçiler
2013
2014
Değişim,%
283.803
222.880
-21,5
RUSYA
47.400
61.427
29,6
İRAN
9.223
52.256
466,6
29.672
28.455
-4,1
ALMANYA
İNGİLTERE
HOLLANDA
25.476
24.980
-1,9
DANİMARKA
16.751
21.266
27,0
FRANSA
13.796
17.041
23,5
İSVEÇ
14.374
16.229
12,9
BELÇİKA
25.435
15.233
-40,1
NORVEÇ
30.612
13.292
-56,6
AVUSTURYA
16.806
13.041
-22,4
İSRAİL
7.170
8.559
19,4
İSVİÇRE
8.973
7.633
-14,9
10.777
6.677
-38,0
FİNLANDİYA
UKRAYNA
4.898
5.396
10,2
ÇEK CUM.
2.386
3.100
29,9
POLONYA
3.122
2.868
-8,1
İSPANYA
1.276
1.808
41,7
768
1.617
110,5
SLOVENYA
2.142
1.564
-27,0
KUZEY K.T.C.
2.000
1.506
-24,7
872
1.473
68,9
İTALYA
3.768
1.435
-61,9
SLOVAKYA
1.694
1.374
-18,9
MACARİSTAN
1.664
1.190
-28,5
BELARUS
797
1.132
42,0
LİTVANYA
826
1.081
30,9
LETONYA
317
860
171,3
2.988
694
-76,8
517
678
31,1
ROMANYA
552
661
19,7
FİLİPİNLER
889
651
-26,8
HIRVATİSTAN
ESTONYA
ABD
HİNDİSTAN
KAZAKİSTAN
629
596
-5,2
ÜRDÜN
509
583
14,5
SURİYE
753
568
-24,6
YUNANİSTAN
İZLANDA
DİĞER
TOPLAM
3
533
547
2,6
1.338
529
-60,5
11.317
7.949
-29,7
586.823
548.829
-6,5
Turizmin yurtiçi
hasıladaki payı
% 2,5 oldu
Turizmin milli gelir
(gayrisafi yurtiçi
hasıla) içindeki payı
2013 yılında % 2,5
seviyesine çıktı. TÜİK
verilerine göre bu
pay 2012’de % 2,3
seviyesindeydi.
Cari fiyatlara göre,
2012 yılında 33,4
milyar TL üretim
yapan turizm sektörü,
2013 yılında 39,4
milyar TL’lik seviyeye
ulaştı.
Böylece son bir yılda
turizm sektörünün
üretimi, cari fiyatlarla
% 18 dolayında, sabit
fiyatlarla da % 9
seviyesinde yükselmiş
oldu.
Turizm sektörünün
üretim seviyesi son 5
yılda ise % 66 artarak
23 milyar TL’den 39,4
milyar TL’ye çıktı.
Turizmin üretimi
Milyar TL
Yıllar Turizm
2009
23,7
2010
25,6
2011
30,0
2012
33,4
2013
39,4
AYLIK BÜLTEN / N İSA N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
RUS YA’ DA T Ü R K İ Y E H A L A L İ DE R
Y U NA N İ S TA N 3. S I R AYA Y Ü K S E L Dİ
Rusya’dan tatil amaçlı yurtdışı çıkışlar, 2013 yılında % 19 artarak 18,3 milyon
olurken, Türkiye 3 milyon kişi ile ve % 16,8 Pazar payı ile lider konumda.
2013’te hızlı yükselen Yunanistan ise ilk defa 1 milyon bandını aşarak 3. sıraya
yükseldi. 2012 yılını tekrar eden Mısır ise 2. sırada yer aldı.
Tayland’ın arkasından, 1 milyon bandını aşan diğer tatil ülkesi İspanya da % 27
büyüme ve % 5,5 pazar payı ile ilk 10 sırada yükselmeye devam etti.
Rusya’dan çıkışlarda büyük hacimli pazarlardan yalnızca Çin gerileme yaşadı.
Büy ü me de e s a s pay a r t ı k Av r upa’n ı n
Rusya’dan çıkışlarda son 15 yılın büyüme eğilimlerine bakılırsa Avrupa’nın öne
geçtiği görülüyor.
2009 yılına kadar, Rusya’daki büyümenin, % 45-50’sini Türkiye ve Mısır alıyordu. Avrupa destinasyonları ise gelişmeden % 10-15 pay alabiliyordu.
2010 yılıyla birlikte, başta Mısır’da yaşananlar, yeni ülkelerin atakları ve Avrupa’ya yöneliş 2013 tamamlandığında eğilimleri adeta tersine çevirdi.
2010-2013 döneminde Rusya’dan çıkışlardaki büyümenin % 65’ini Avrupa alırken, Türkiye % 12,5 pay alabildi ki geçmiş dönemde bu pay % 20-22 dolaylarında
idi. Mısır ise Arap Baharı’nın ardından pazarın büyümesinden pay alamadı.
Rus y a’d an t at i l ama çl ı çı k ışl ar
Gidilen ülke
2013
Çıkış
Değişim
2012/2013
Pazar payı
2013, %
Türkiye
3.078.563
22,4
16,8
Mısır
1.909.240
0,1
10,4
Yunanistan
1.175.629
70,3
6,4
Çin
1.067.542
-19,7
5,8
Tayland
1.034.977
16,9
5,7
İspanya
1.012.811
27,9
5,5
Finlandiya
904.730
76,5
4,9
Almanya
830.907
16,5
4,5
İtalya
725.841
27,2
4,0
BAE
653.384
18,9
3,6
G. Kıbrıs
579.702
43,2
3,2
Bulgaristan
498.622
28,0
2,7
Çek Cumh.
473.587
24,7
2,6
Fransa
374.878
25,2
2,0
Tunus
282.523
36,1
1,5
Avusturya
272.564
24,2
1,5
İsrail
234.512
7,1
1,3
İsviçre
203.137
14,4
1,1
İngiltere
187.074
14,1
1,0
ABD
146.688
9,0
0,8
G. Kore
107.055
15,8
0,6
Hollanda
104.187
11,8
0,6
2.441.847
17,0
13,3
18.300.000
19,36
100,0
Diğer
Toplam
4
yurtdışı
çıkışlar
7,5 milyon
vatandaş
yurtdışına çıktı
Geçen yıl 7,5 milyon
vatandaş yurtdışına
çıktı ve toplam 5,3
milyar Dolar turizm
harcaması yaptı.
Yurtdışına giden
vatandaşların %43’ü
havayolu, % 50’si
karayolu, %7’si ise
deniz ve demiryolunu
kullandı.
En fazla İstanbul
ilinde ikamet eden
vatandaşlarımız
(%22) yurtdışına
çıktı. İstanbul’u % 8,2
pay ile Ankara izledi.
Vatandaşlarımızın
yurtdışı seyahatlerinde
en çok tercih ettiği
ülke Gürcistan (%15,6)
oldu. Gürcistan’ı,
Bulgaristan (%8,8),
Yunanistan (%8),
Azerbaycan (%4,9) ve
Almanya (%4,2) takip
etti.
Ziyaret edilen
ülkelerde ortalama
13,1 gece kalındı.
Vatandaşlarımız en
çok gezi, eğlence,
sportif ve kültürel
faaliyetler amacıyla
yurtdışını ziyaret etti.
Kişi başı ortalama 698
dolar harcadı.
Vatandaşlarımızın
önemli bir kısmı
seyahatlerini kişisel
olarak organize (%82)
ederken, % 18’lik kısmı
da seyahatlerini paket
tur organizasyonu ile
gerçekleştirdi.
AYLIK BÜLTEN / N İSA N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Almanya’nın gerilediği 2 aylık dönemde
TÜRKİYE % 5,3 BÜYÜDÜ
büyüme
devam etti
Tü rk iye’ye gelen y aba nc ı z iy a retç i ler
(Oc a k-Şubat)
5
2013
2014
Değişim
Almanya
253.990
237.817
-6,4
Gürcistan
210.636
203.106
-3,6
İran
132.970
190.793
43,5
Bulgaristan
176.665
179.656
1,7
Rusya Fed.
120.526
126.005
4,5
Yunanistan
78.588
101.171
28,7
Irak
66.552
95.187
43,0
Azerbaycan
77.604
75.417
-2,8
İngiltere
65.029
72.125
10,9
Fransa
54.430
61.442
12,9
Hollanda
52.304
54.470
4,1
Ukrayna
46.067
51.381
11,5
A.B.D.
51.318
47.866
-6,7
Libya
33.533
47.365
41,2
İtalya
48.313
47.227
-2,2
G. Kore
29.064
39.081
34,5
Romanya
31.931
34.223
7,2
S.Arabistan
19.080
28.467
49,2
Avusturya
27.965
27.010
-3,4
İsveç
19.842
26.674
34,4
Kazakistan
21.909
24.039
9,7
Belçika
26.643
23.727
-10,9
Japonya
29.025
22.127
-23,8
Türkmenistan
19.374
21.345
10,2
Çin Halk Cum.
15.809
20.509
29,7
Özbekistan
15.982
19.964
24,9
Danimarka
14.728
19.535
32,6
İspanya
17.316
19.456
12,4
İsviçre
17.515
17.832
1,8
Makedonya
14.683
16.978
15,6
Kuveyt
11.697
15.643
33,7
İsrail
10.675
15.586
46,0
Sırbistan
13.123
14.518
10,6
Lübnan
12.643
13.726
8,6
Cezayir
10.596
13.542
27,8
Polonya
14.625
13.258
-9,3
Mısır
16.711
12.844
-23,1
Norveç
17.611
12.531
-28,8
Kırgızistan
7.084
11.851
67,3
Tunus
10.581
11.362
7,4
Fas
10.011
10.210
2,0
Diğer
448.446
401.937
-10,3
Toplam
2.373.194
2.499.003
5,3
Yılın 2 aylık
döneminde
Türkiye’ye gelen
yabancı ziyaretçi
sayısı % 5,3 artarak 2
milyon 499 bin 3 kişi
oldu.
2014 yılı Ocak-Şubat
döneminde ülkemize
gelen yabancı
ziyaretçilerin
26 bin 356’sı da
günübirlikçilerden
oluştu.
2 aylık dönemde
Almanya pazarında
% 6,4 gerileme
yaşandı. En büyük
turistik pazarlardan
Rusya’dan gelişler ise
% 4,5 artış gösterdi.
Ukrayna’dan gelişler
de % 11,5 büyüdü.
Avrupa
pazarlarından;
İngiltere, Fransa,
Hollanda gibi
bazılarında yüksek
oranlı büyümeler
yakalanırken,
Nevruz talebinin
canlandırdığı İran
pazarı da % 43
büyüdü. Yüzde 46
gelişen İsrail pazarı
da geçen yılki
canlanma eğilimine
devam etti.
AYLIK BÜLTEN / N İSA N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Yabancılara yapılan konut satışları (2013)
S AT I Ş L A R I N % 4 5’ İ A N TA LYA’ DA
2013 yılında Türkiye’de yabancılara 12 bin 181 adet konut satışı gerçekleşti. Bu
satışların % 45’i Antalya, % 20’si İstanbul’da gerçekleşti.
Bu illeri; Aydın, Muğla, Mersin, Bursa, Yalova, İzmir, Ankara ve Sakarya izledi.
2013 verilerine göre; Antalya’da satılan her 100 konuttan 10’unu yabancılar aldı.
Bu açıdan Antalya’yı; Muğla, Aydın, Mersin ve İstanbul izledi.
Diğer yandan 2014 yılı ilk aylarında, yabancılara yapılan konut satışlarının %
38’i Antalya, % 20’si İstanbul, % 10’u da Sakarya’da gerçekleşti.
Türk iye’de yab ancı l ar a yapı l an konut s at ışl ar ı, 2 0 1 3
İller
ANTALYA
İSTANBUL
AYDIN
MUĞLA
MERSİN
BURSA
YALOVA
İZMİR
ANKARA
SAKARYA
DİĞER
TOPLAM
Türkiye’de
Yabancılara
satılan yabancılara yapılan
konut sayısı satıştan illerin aldığı
pay, %
5 548
45,5
2 447
20,1
1 112
9,1
1 053
8,6
545
4,5
375
3,1
284
2,3
194
1,6
175
1,4
103
0,8
345
2,8
12 181
100,0
İlde yabancılara
satışlar/ Toplam
satışlar,%
9,3
1,0
4,6
6,6
1,7
0,9
3,0
0,3
0,1
0,6
0,06
1,1
Kruvaziyer pazarı büyüyor
Türkiye’de kruvaziyerlerle gelen yolcu sayısı 2 milyonu aşarken; yolcu gemileri
ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı bakımından ilk sıraları; İstanbul, Kuşadası
ve İzmir aldı. 2013 yılında, İstanbul 602 bin, Kuşadası 553 bin, İzmir de 481
bin yolcuyu konuk etti. Bu limanları; Marmaris, Antalya, Alanya, Çeşme ve
Bodrum izledi.
LİMANLAR
İSTANBUL
KUŞADASI
İZMİR
MARMARİS
ANTALYA
ALANYA
6
Türkiye kruvaziyer yolcu sayısı pazarı, %
(Bazı il ve ilçelerin pazardan aldıkları paylar, 2013)
Yolcu sayısı, 2013
Pazar payı,%
602.068
30,2
553.048
27,8
481.871
24,2
124.235
6,2
87.438
4,4
40.777
2,0
TURİZMDE
İSTİHDAM
Türkiye’de sigortalı
sayısı % 4,6 artarken
turizm sektöründe
çalışanların sayısı % 9
gelişme gösterdi.
SGK verilerinden
derlenen bilgilere göre;
turizm sektöründe
sigortalı olarak
çalışanların sayısı 2013
yılı Aralık ayında % 9
artarak 720 bin kişiden
785 bin kişiye yükseldi.
Aralık ayında, konaklama sektöründe
çalışanların sayısı da %
8,9 artışla 296 bin kişi
oldu. Yiyecek içecek
hizmetlerinde çalışan
kişi sayısı da sağlanan
% 8,7’lik artışla 477
bin kişiye ulaştı.
Öte yandan Aralık
2013 verilerine göre,
yıllık bazda sağlanan
454 bin kişilik sigortalı
artışının % 12’si de
turizmden sağlandı.
Verilere göre, turizm
istihdamının Türkiye
içindeki payı da %
6’dan % 6,3’e yükseldi.
Konakl ama
s ektör ünd e
dur um
Yüksek sezonda, konaklama sektöründe
sigortalı olarak çalışanların sayısı % 13,6
artarak 322 bin kişiye
yükseldi. Ocak-Nisan
dönemindeki istihdam
% 15 yükselerek 205
bin kişiye, Ekim-Aralık
döneminde de % 10
artarak 237 bin kişiye
çıktı.
AYLIK BÜLTEN / N İSA N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
TURİZM OCAK’TA 38 YENİ TESİS İÇİN
6 4 1 M İ LY O N T L T E Ş V İ K A L D I
TURİZMDE YENİ
GİRİŞİMLER
Turizm sektörü; yeni yatırım, yenileme, modernizasyon gibi amaçlarla, 2014
yılının Ocak ayında, 45 proje için 707 milyon TL yatırım teşviği aldı.
Bu projelerden 38 adedi ile 5 binden fazla yeni yatağın devreye girmesi
planlanıyor. Yeni yatırımlarla, 2 bin 500 dolayında kişiye iş imkanı da
sağlanacak.
Ocak’ta teşvik alan yeni tesisler içinde ilk sıraları; % 29’arlık payları ile 3 ve 4
yıldızlı tesisler aldı. 5 yıldızlı tesislerin payı da % 13 oldu. Yeni projelerin % 10’u
da butik oteller olacak.
Yeni tesis yatırımlarının illere göre dağılımında ilk sırayı % 26 ile Antalya, %
23 ile İstanbul aldı. Bu illeri % 10 ile Muğla ve % 5’i aşan payları ile Çanakkale,
İzmir ve Mersin izledi.
Turizmde yatırım teşvik belgeleri (Ocak)*
Teşvik
adedi
Toplam
Yeni yatırımlar
45
38
Teşvik
Tutarı
Milyon TL
707.3
641.0
İstihdam
miktarı
Oda
sayısı
Yatak
sayısı
2.547
2.486
7.456
5.354
15.483
10.887
*Turizm yatırımı olmayıp, bu kapsamdan yararlanan öğrenci yurtları hesaba dahil değildir.
Ocak’ta 2 bin 220 yatak kapasiteli 7 yurt için 35 milyon TL teşvik verildi.
Yeni yatırımların tesis türlerine dağılımı,%
Tesis türü
3*
4*
5*
Butik
Diğer
Tatilköyü
Yeni yatırımların illere dağılımı,%
İLLER
ANTALYA
İSTANBUL
MUĞLA
ÇANAKKALE
İZMİR
MERSİN
DİĞER (8 İL)
7
Payı, %
28,9
28,9
13,2
10,5
10,5
7,9
PAY
26,3
23,7
10,5
5,3
5,3
5,3
21,1
Turizm, en çok yeni
girişimin açıldığı
4.sektör
Turizm sektörü,
ekonomideki yeni
girişimler içindeki
payını son 3 yıldır
artıyor. 2010 yılında
turizmin Türkiye’deki
yeni girişimlerden
aldığı pay % 6 iken, bu
oran 2012 yılında %
9,6’ya yükseldi.
Bu 3 yıllık dönemde,
ülke payı en fazla
artan sektör, 3,7
puanlık yükselişle
turizm oldu.
Onu 3,1 puan artışla
mesleki, bilimsel ve
teknik faaliyetler
ve 2,5 puan artışla
ulaştırma ve depolama
faaliyetleri izledi.
Diğer sektörlerde ya
değişim olmadı ya da
gerileme görüldü.
Türkiye genelinde,
sanayi ve hizmet
sektörlerinde faaliyet
gösteren girişim
sayısının %97,3’ünü,
istihdamın %46,6’sını
ve faktör maliyetiyle
katma değerin
%19,7’sini 1-19 kişi
çalışan girişimler aldı.
Turizm sektöründe,
girişim sayısının %
99,4’ünü 50 kişinin
altında çalışanım olan
işletmeler oluşturdu.
Toplam çalışan
sayısını da % 66,8’i
de bu girişimlerde yer
aldı.
Ancak yaratılan
katma değerin,
yani işletmelerin
faaliyetlerinden elde
ettikleri brüt gelirin %
65’i ise 50 kişiden fazla
çalışanın bulunduğu
işletmeler oldu.
AYLIK BÜLTEN / N İSA N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
BA KA’ DA N
3 5 P R OJ EY E
DESTEK
3 aylık dönemde
DOL A R V E AV RO K A Z A N DIR DI
Türkiye’deki yatırım araçları içinde, son bir yıllık dönemde, Dolar ve Avro reel
olarak kazanç getirdi.
Yatırımcısına; 2012 ve 2013 yıllarında reel olarak kaybettiren Dolar Avro, 2013
sonlarından bu güne kadar gösterdiği ani yükselişlerle, kazandırmaya başladı.
Şubat ayından geriye bir yıllık zaman diliminde Avro % 18, dolar da % 16 reel
kazanç getirdi. Öte yandan Borsa İstanbul, Altın ve Mevduat Faizi reel olarak
kaybettirdi.
Bu yılın 3 aylık döneminde, TL karşısında; Dolar % 25, Avro % 28 ve Pound da
% 32 dolayında değer kazandı.
Diğer yandan Avro/Dolar dengesi de Avro lehine % 3 dolayında artış
gerçekleşti. Poun da Avro karşısında % 2,8 değerlendi.
Yatı r ı m ar a çl ar ı n ı n re el * g e ti r i l er i
2012
2013
2014
(Şubat sonu itibariyle yıllık gelişim)
Dolar
Avro
BIST
0,13
-2,96
-15,30
-5,38
-4,45
21,55
15,59
18,15
-24,83
FAİZ
-3,23
-0,12
-1,98
Yabancı paraların TL karşısındaki durumu*
2013
2014
Değişim
Dolar/TL
1,782
2,222
24,68
Avro/TL
Pound/TL
2,365
2,785
3,038
3,681
28,47
32,17
* (Ocak-Mart) 52 günlük
Avro/Dolar
1,33
1,37
3,04
ALTIN
27,12
-11,52
-8,20
Pound/Avro
1,18
1,21
2,87
Paket turlarda İspanya-Türkiye farkı daraldı
2013 yılını; İspanya 60 milyon, Türkiye ise 35 milyon yabancı ziyaretçi ile kapattı. İki ülke arasındaki ziyaretçi farkı da 25 milyon dolayında gerçekleşti.
Öte yandan, AKTOB Ar-Ge bulgularına göre, paket turlarla gelen yabancı
ziyaretçi sayısı bakımından iki ülke arasındaki fark 1,6 milyona indi. 2013’te
İspanya 18,3 milyon, Türkiye de 16,6 milyon paket tur ziyaretçisi çekti.
Paket turlarda İspanya’nın Türkiye’ye olan üstünlüğü ise kış-bahar ayları olarak
bilinen düşük sezonlarda ortaya çıkıyor.
Paket turlarda; yüksek sezonda İspanya, Türkiye’den ortalama 500 bin fazla kişi
alırken, bu fark düşük sezonlarda 1 milyonun üzerine çıkıyor.
Paket turlarda Türkiye’nin İspanya’yı yakalama eğiliminin arkasındaki esas
neden ise çocuklu aileler olarak karşımıza çıkıyor.
8
Batı Akdeniz
kalkınma Ajansı
(BAKA) Antalya’da
35 projeye destek
verdi.
Mali Destek
Programları
kapsamında BAKA
tarafından 3 yılda;
192 projeye 44
milyon 750 bin TL
mali destek sağladı.
Bu projelerden;
54’ü Turizm Projesi
olup yaklaşık 10
milyon760 bin
TL mali destek
sağlandı.
Diğer yandan 16
kurumun turizm
projesine, 810 bin
TL doğrudan destek
verildi. Desteklerin;
550 bin TL'si
Antalya, 140 bin
TL'si Burdur ve 120
bin TL'si Isparta'ya
verildi.
AYLIK BÜLTEN / N İSA N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
FUR tarafından yayınlanan Reiseanalyse 2014 Raporu
RA 2014 ÖZET BULGULAR
Yaklaşık 55 milyon Alman, geçen yıl 71 milyon seyahatte, 64 milyar Avro’yu
geçen harcamada bulundu. Almanların % 78’i en az bir kez seyahate çıktı.
2013’te 2 ila 4 gün süren kısa süreli seyahat sayısı 76 milyona ulaşırken bu
seyahatlerde 19 milyar Avro harcandı. Öte yandan, 5 gün ve üzeri 71 milyon
seyahatte yapılan harcamalar da 64 milyar Avro’ya ulaştı.
S e y a hat ler (5 g ü n ve ü z er i)
Seyahat
Kişibaşı
edenler
seyahat
(Milyon kişi) sayısı
2013
2012
54,8
53,6
1,29
1,29
Seyahat
sayısı
(Milyon
adet)
70.7
69.3
Kişibaşı
seyahat
harcaması
(Avro)
906
914
Seyahat
harcaması
(Milyar
Avro)
64,1
63,3
Bulgulara göre
tatilciler, herhangi bir
destinasyonda kriz
olması durumunda,
seyahatten vazgeçme
yerine esnek
davranarak alternatif
ülkelere yöneliyorlar.
Öte yandan,
Yunanistan’da
yaşandığı gibi, geçen
dönemde terk ettikleri
destinasyonlara, bir
sonraki dönem yeniden
yönelebiliyorlar.
2 013’d e e n gö z d e
10 d e s t i n a syo n l a r
S e y a hat ler (2- 4 g ü n)
ÜLKLER
Pay %
İSPANYA
12,60
İTALYA
7,60
TÜRKİYE
7,40
AVUSTURYA
5,90
FRANSA
3,10
HIRVATİSTAN
2,90
2 014 i ç i n h ava olu m lu
YUNANİSTAN
2,20
POLONYA
2,10
Bulgulara göre, Almanların % 55’i seyahat planlarını netleştirirken, % 11’i de
2014 içinde tatil yapmayacak.
HOLLANDA
2,10
2013
2012
Seyahat
edenler
(Milyon kişi)
Kişibaşı
seyahat
sayısı
33,3
33,4
2,27
2,39
Seyahat
sayısı
(Milyon
Adet)
75,6
79,6
Kişibaşı
seyahat
harcaması
(Avro)
254
253
Seyahat
harcaması
(Milyar
Avro)
19,2
20,1
Kitlenin geneli 2014 için seyahat bütçelerini aynen koruyacak, % 11ise 2012’den
dahi daha fazla bütçe ayıracak. Tatilcilerin % 8’i ise 2014’te daha az harcama
yapacak.
Ekonomik durumda değişim olmayacak
Öte yandan Almanlar, ekonomik durumun iyileşmesine paralel olarak seyahat
eğilimlerini de değiştiriyor. 2014 için iktisadi beklentilerde, kitlenin % 18’i
kişisel gelilerinde iyileşme umuyor.
Yüzde 12’si de daha kötüye gideceğini belirtiyor. Tatilcilerin % 70’i de
ekonomik durumlarında bir değişme öngörmüyor.
G ö z d e d e s t i n a s yo n l a r d e ğ i ş m e di
Almanların geçen yılda önde gelen tercihi iç pazar oldu. Yurtiçi Pazar, toplam
seyahatlerin % 30’unu alırken, yurtdışı seyahatlerde; İspanya, İtalya, Türkiye ve
Avusturya yerini korudu.
9
popüler
destinasyonlar
DANİMARKA
1,70
MISIR
0,70
K a lı ş s ü re s i ve
k i ş iba ş ı h a rc a m a
Almanların seyahtlerde
ortala kalış sürelerinde
bir düşüş söz konusu.
2000’li yılların başında
13-14 gün bandında
olan kalış süresi, 201’da
12,8 güne ve 2013’te de
12,4 güne geriledi.
Diğer yandan kişi başı
harcamalar da son 10
yılda artış olmasına
rağmen 2013’de 914
Avro’dan 906 Avro’ya
gerileme görüldü.
AYLIK BÜLTEN / N İSA N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
IPK: Dünya Seyahat Eğilimleri Raporu
yurtdışı
seyahatler
2014 büyümesi % 4’ü aşacak
IPK International tarafından yapılan Dünya Seyahat Eğilimleri çalışmasına
göre 2014 yılında uluslar arası trafik % 4-5 aralığında büyüme gösterecek.
Dünya ekonomilerinin biraz daha iyileşmesi tahminleri paralelinde yapılan bu
öngörüde ana sürükleyiciler gelişmekte olan ekonomiler olacak.
Avrupa ekonomilerinin Yunanistan dışında iyileşme göstereceğini öngören
çalışmaya göre, iktisadi canlanma turizm sektörüne de olumlu yansımalar
yapacak.
Yapılan tahminlere göre; dünya genelinde, yurtdışı seyahatler geçen yıl % 4
büyüme gösterdi. Yapılan gecelemelerin % 4 geliştiği bu yılda harcamaların da
% 5 dolayında yükseldiği belirtiliyor.
Diğer yandan seyahatlerde, ortalama kalış süresinin 8 gün dolayında olduğu ve
gerileme göstermediği vurgulanırken, seyahat başına ortalama harcamanın da
1659 Dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.
D ü nya s e ya h a t e ğ i li m l e r i , %
Yurtdışı seyahatler
Yurtdışı gecelemeler
Yapılan Harcama (Dolar)
2010
7%
5%
7%
2011
5%
4%
8%
2012
4%
2%
4%
2013
4%
4%
5%
D ü nya s e ya h a t e ğ i li m l e r i , %
(Büyüme oranları,%)
Dünya
Avrupa
K.Amerika
Asya Pasifik
G.Amerika
2011
5
4
-1
6
7
2012
4
2
3
7
12
2013
4
1,3
3
8
6
2014
4--5
3--4
3
9
6
K ay n a k pa z a rl a rd a du r u m
Yurtdışı seyahatlerde, kaynak pazarların performansı değerlendirildiğinde;
Almanya, ABD ve İngiltere’den oluşan ilk 3 ülkenin yanında Çin, Rusya gibi
ülkelerden gelen ilave taleplerin de dengeleri değiştirmekte olduğu görülüyor.
2013’te İngiltere, Almanya ve ABD’nin % 1-3 bandındaki büyümesinin
yanında, Çin’deki % 26 gelişme ile Rusya’daki % 12’lik artışa da vurgu
yapılıyor. Öte yandan Brezilya da ilkler arasında yerini almaya başladı.
10
Avrupa’da yurtdışı
seyahatler açısından %
2,5 büyüme görüldü.
Gecelemelerin % 2
gelişme gösterdiği
geçen yılda, seyahat
harcamalarında da % 1
artış oldu.
Avrupalılar daha fazla
kısa süreli seyahatler
gerçekleştirdi. Ortalama
kalış süreleri de 8
gecenin altına geriledi.
Ortalama 7,9 geceleme
yapan Avrupalılar, kısa
süreli seyahatlerde %
8 artış yaparken, uzun
süreli seyahatlerde % 1
düşüş yaşandı.
Avrupalılar, geceleme
başına 114 Avro
harcamada bulunurken
seyahat başına
harcamaları da % 1
gerileyerek 904 Avro
oldu. Düşüte, artan kısa
süreli seyahatler etkili
oldu.
Avrupa’da Hollanda
ve İtalya dışındaki
ülkelerde yurtdışı
seyahat eğilimlerinde
artışlar gözlendi. En
yüksek büyüme % 12 ile
Rusya’da kaydedildi.
2014 tahminlerine göre;
yurtdışı çıkışlarda
Rusya’nın % 10, İsviçre
ve İngiltere’nin %
7’şer, İsveç’in % 6,
Almanya’nın da %
3 dolayında gelişim
göstermesi bekleniyor.
Öte yandan İspanya,
Fransa ve Hollanda’da
çok küçük büyümeler
olabileceği ancak
İtalya’daki düşüşün
derinleşeceği ileri
sürülüyor.
Avrupa’da seyahat
edenlerin % 38’i 2014
yılında ekonomik
sıkıntıların en belirleyici
unsur olduğunu belirtti.
AYLIK BÜLTEN / N İSA N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Ya t a k a r z ı v e g e c e l e m e a r t ı ş ı n d a
T Ü R K İ Y E İ L K S I R A DA Y E R A L DI
geceleme
eğilimleri
Arz ar tı şında lide r Türkiye
Son 5 yıl içinde, Avrupa Birliği’nin 28 ülkesi ve Türkiye’de otel vb konaklama
tesislerindeki yatak arzı % 12 artışla 12,8 milyondan 14,4 milyona çıktı.
AKTOB Araştırma Birimi tarafından yapılan analizlere göre; Avrupa içinde en
çok turist çeken Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan’dan oluşan 5
ülkenin yatak arzı artışında Türkiye % 31 ile lider konumda.
5 yıllık dönemdeki yatak arzı yükselişinde Türkiye’yi; % 13 ile İspanya, % 10 ile
Yunanistan ve % 5 ile İtalya izledi. Fransa ise bine 4 dolayında gerileme yaşadı.
Toplam yatak arzında ise ilk sırayı 2,2 milyon ile İtalya alırken onu 1,8 milyonla
İspanya takip etti. Türkiye ve Fransa ise 1,3 milyona yakın seviyeleri ile 3. ve
4. Sırada yer aldı. 760 bin dolayında yatağı olan Yunanistan ise 5.sırada yerini
aldı.
Diğer yandan, turist çekmede ve sunduğu tatil imkanlarında, bu 5 ülkeden
daha farklı bir kategoride yer alan Almanya ve İngiltere ise AB içinde en fazla
yatağa sahip 10 ülke içinde yer aldı. Bu 2 ülke de yatak arzı artışında sırasıyla %
11 ve % 26’lık seviyeler yakaladı.
A B ’d e y a t a k a r z ı a r t ı ş ı , %
Ülkeler
Türkiye
İspanya
Yunanistan
İtalya
Fransa
Almanya
İngiltere
AB Toplam
( O t e l v b t e s i s l e r, 2 0 0 7 / 2 0 0 8 - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 )
Arz Artışı, %
Yatak sayısı, milyon
31,3
1,27
13,2
1,85
10,0
0,77
5,0
2,25
-0,4
1,24
11,5
26,2
11,7
Not: Antalya, yatak sayısı açısından AB içinde 9. sırada.
Kaynak: AKTOB Ar-Ge ve Eurostat veritabanı
Almanya
İngiltere
AB Toplam
11
Not: Antalya, gecelemeler açısından 8’inci sırada.
Bu göre, AB ve
Türkiye’de yapılan
toplam 1,8 milyarlık
gecelemelerde ilk
sıraları; 280 milyon ile
İspanya, 256 milyon ile
İtalya, 201 milyon ile
Fransa ve 172 milyon
ile Türkiye aldı.
Yunanistan da 63
milyonla son sırada
yerini aldı.
Bu 5 ülke dışında kalan
ancak gecelemeleri
yüksek olan, Almanya
250, İngiltere ise 150
milyon geceleme ile
dikkat çekiyor.
Turizm geliri % 7 arttı
( O t e l v b t e s i s l e r, 2 0 0 7 / 2 0 0 8 - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 )
Geceleme Artışı, %
Geceleme, milyon
48,6
172,3
3,3
280,6
0,9
256,5
-1,2
201,9
-1,9
62,8
16,5
-11,0
7,7
AB ve Akdeniz çanağı
kıyılarında rekabet
halinde bulunan
ülkeler içinde, otel
vb tesislerde yapılan
gecelemeler de önemli
bir sıralama göstergesi.
Son 5 yıllık dönemde
konaklama tesislerinde
yapılan toplam
geceleme artışında
Türkiye yine ilk sırada
yerini aldı.
1,83
1,57
14,4
A B ’d e g e c e l e m e a r t ı ş ı , %
Ülkeler
Türkiye
İspanya
İtalya
Fransa
Yunanistan
Geceleme
artışında da
Tü r k i y e ö n d e
250,0
150,8
1.816,8
Ödemeler Dengesi
Ocak ayı verilerine
göre, Türkiye’nin turizm geliri % 7 artarak
1,3 milyar Dolar oldu.
Aynı ayda turizm
gideri de % 4,7 artışla
334 milyon Dolar’a
çıktı. Ocak ayında elde
edilen net gelir de %
7,8 artarak 966 milyon
Dolar oldu.
AYLIK BÜLTEN / N İSA N 2 014
A K DENİZ T U RİST İK OT E LCİLE Rİ V E İŞLETME CİLE R BİRLİĞİ
AKTOB
BÜ LT E N
30
YIL
1984-2014
AKTOB
AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ
Adres:Gebizli Mah.Termessos Bulvarı. Güngör Ahmet
Yitmen İş Merkezi No: 73/ A 07300 Muratpaşa ANTALYA
Tel: 90 242 321 39 94 / 95
Fax: 90 242 321 59 26 / 27
w w w. a k t o b . o r g . t r
a r g e @ a k t o b. o r g . t r
AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT
Download

nisan 2014 bülteni