A KDEN İZ T U RİST İK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R BİRLİĞİ
AKTOB
BÜ LT E N
HA Z İ R AN 2014 / S AYI : 6
30
YIL
1984-2014
AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT
AK DENİZ T URİSTİK OTE LCİLE Rİ V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
AKTOB
BÜLTEN
HAZİRAN 2014
SAYI: 6
İÇİNDEKİLER
• AKTOB 30 YAŞINDA.
3
İmtiyaz Sahibi
AKTOB Adına
Yusuf Hacısüleyman
• Antalya 5 ayda % 4,5 büyüdü
4
• Antalya ‘ya havayolu bağlantısı artıyor.
4
Yayın Kurulu
Erkan Yağcı, Kaan K.
Kavaloğlu, Erol Karabulut
• Türkiye 4 ayda 7 milyonu aştı.
5
• Büyüme hızı yavaşladı.
5
• Akdeniz’de en hızlı Yunanistan büyüdü.
6
• Türkiye, dünyadan % 3 pay alıyor.
6
• Yabancılara konut satışında Antalya lider
6
• Teşviklerle, 27 bin yeni yatak geliyor.
7
• Belgeli tesis sayısı 3047’ye ulaştı.
7
• Turizm İstihdamında durum.
8
• 33 turizm şitketi vergi istisnası aldı..
8
• Kongre pazarında Türkiye 18.sırada.
9
• Dünya turizm harcamaları.
10
• İspanya-Türkiye paket tur pazarı analizi.
10
• Merkez Bankası faiz düşürdü.
10
• Soma Faciası : Başımız sağolsun
11
• Hijyen eğitimi hakkında
11
• Turoperatörlerinin otel portföyü büyüyor.
12
• Antalya paket tur pazarı analizi
12
• Türkiye kruvaziyer yolcu pazarı
13
• AKTOB, turizm çalışanlarına ilk sertifikaları verdi.
14
Editör /Araştırma
Erol Karabulut
AKTOB Ar-ge
AKTOB
YÖNETİM KURULU
Yusuf Hacısüleyman
Erkan Yağcı
Erdal Tontu
Tolga Cömertoğlu
Kaan Kaşif Kavaloğlu
Ece Tonbul Kilit
Aslı Ulukapı
Yeliz Gül Ege
Nihat Vural
Adnan Soyaslan
Mehmet Tümbül
Zafer Alkaya
Emir Demirci
Selçuk Akıltopu
Ahmet Çevik
İLETİŞİM
Adres:Gebizli Mah.Termessos
Bulvarı. Güngör Ahmet
Yitmen İş Merkezi No: 73/ A
07300 Muratpaşa ANTALYA
Tel: 90 242 321 39 94 / 95
Fax: 90 242 321 59 26 / 27
www.aktob.org.tr
[email protected]
[email protected]
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Turizm sektörünün öncü kuruluşu
AKTOB 30 YAŞINDA
3 0 . Y I L G E C E Sİ
Akdeniz Turistik
Otelciler ve
İşletmeciler Briliği
AKTOB’un
T
ürkiye turizminin dünya pazarına
önemli bir aktör olarak katılmaya
başladığı yılların başında 1984’te
kurulan Akdeniz Turistik Otelciler ve
İşletmeciler Birliği (AKTOB), bugün
500’e yakın üyesi ile sektörün öncü
yapıları arasındadır.
O yıllarda, Akdeniz Turistik Otelciler
Derneği (AKTİD) adıyla kurulan
AKTOB, aradan geçen 30 yılda,
Türkiye’de turizm sektörünün
gelişmesinde öncülük eden
Antalya’nın özellikle konaklama
sektörü yapılanmasında da hayati rol
üstlenmiştir.
1984 yılında, başta Antalya Turistik
İşletmeciler Derneği (ANTİD)
olarak kurulan birlik, daha sonra
adı Akdeniz Turistik Otelciler
Derneği (AKTİD) şeklinde değiştirdi.
Sektörün gelişimine paralel olarak
büyüyen birliğin adı ilerleyen
dönemde Akdeniz Turistik Otelciler
ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) odu.
AKTOB, 30 yıl önce kurulduğunda,
değil Antalya, Türkiye turizminin
potansiyeli bugün en az gelişmiş
3
bölgemiz kadar bile değildi. Mesela; o
yıllarda Türkiye, 150 bin kadar belgeli
ve belgesiz yatağa sahip tesislerde 2
milyon dolayında yabancı ziyaretçiyi
ağırlıyordu.
Bugün 500 bini aşan yatak
kapasitesiyle Antalya’da turistik
beldelerin her birinin ağırladığı turist
sayısı 2 milyonu aşmış durumdadır.
30.Kuruluş
Yıldönümü
21 haziran 2014
tarihinde, Antalya
Lara’da bulunan,
Delphin Imperial
Hotel’de yapılacak
organizasyonla
kutlanacak.
Saygılarımızla,
AKTOB Yönetim
Kurulu
İşte bu gelişmeyi öngören Türkiye
turizm politikaları doğrultusunda
çalışan AKTOB kurucuları ve üyeleri,
30. Yıla girilirken hedeflerini daha da
yukarı çekmiştir.
Bugün 35 milyon ziyaretçiyi 1,2
milyon yatağı aşan tesislerde ağırlayan
Türkiye turizminin gelişiminde
AKTOB ve üyelerinin 30 yıllık
mücadelesi büyük yer teşkil eder
niteliktedir.
Öyle ki Antalya, turist sayısında
turizm gelirine, yatak kapasitesinden
turizm istihdamına kadar, Türkiye
turizminde üretilen her 3 değerin
birinin sahibi konumundadır.
AYLIK BÜLTEN / H A Z İ R A N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Büyümeyi Rusya’ nın sürüklediği
5 ayda A ntalya Y üzde % 4 , 5 büyüdü
Antalya’ya Ocak-Mayıs döneminde
gelen yabancı ziyaretçi sayısı % 4,5’lük
artışla 2 milyon 786 bin kişi oldu.
Kent, geçen yılın aynı döneminde 2
milyon 667 bin kişi ağırlamıştı.
Antalya’nın ana pazarlarından olan
Rusya’dan girişler % 16,6 artarak
802 bin kişi olurken, % 6,7 gerileyen
Alman pazarı da 770 bin kişiye düştü.
Diğer yandan Hollanda’da girişler %
1,4 artışla 182 bin kişiyi geçerken, %
4 büyüyen İngiltere de 126 bin kişiye
yükseldi.
Karmaşa içinde olan Ukrayna’dan
gelenlerin sayısı ise % 18 düşerek 72
bin dolayına indi.
4 kat artış kaydeden İran pazarı 56
bini, bir kar artışı yakalayan İsrail de
36 bini geçti.
Belçika, Norveç, Avusturya ve Fransa
pazarlarındaki gerileme ise devam etti.
Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı
(Ocak-Mayıs)
RUSYA
ALMANYA
HOLLANDA
İNGİLTERE
İSVEÇ
UKRAYNA
BELÇİKA
FRANSA
DANİMARKA
İRAN
NORVEÇ
AVUSTURYA
FİNLANDİYA
POLONYA
İSVİÇRE
İSRAİL
KAZAKİSTAN
BELARUS
LİTVANYA
ÇEK CUM.
DİĞER
TOPLAM
4
2013
688.007
825.995
180.104
121.524
87.312
88.585
74.673
68.843
52.911
10.251
77.442
45.498
44.142
35.781
35.168
17.403
34.926
24.961
16.397
12.732
125.297
2.667.952
2014
802.823
770.316
182.625
126.512
95.874
72.617
69.088
65.196
62.779
56.863
54.129
44.492
42.644
40.221
39.032
36.184
32.920
28.359
23.766
15.473
124.980
2.786.893
Değişim
16,7
-6,7
1,4
4,1
9,8
-18,0
-7,5
-5,3
18,7
454,7
-30,1
-2,2
-3,4
12,4
11,0
107,9
-5,7
13,6
44,9
21,5
-0,3
4,5
ANTALYA’YA
HAVAYOLU
BAĞLATILARI
ARTIYOR
İzlanda’dan ilk
charter
İzlanda'nın Reykjavik
kentinden Antalya'ya
ilk charter seferi Nazar
Nordic tarafından
Corendon Havayolları
ile gerçekleştirildi.
Corendon Havayolları
ile gerçekleştirilen
ilk charter seferi ile
İzlanda’dan Antalya’ya
174 turist geldi.
Helsinki- Gazipaşa'ya
seferleri başladı
Helsinki-Gazipaşa
karşılıklı direkt
seferlerine başlayan
Jet Time Oy Finland
Havayolları ilk
seferinde 148 yolcu
taşıdı. Uçuşlar
25 Ekim'e kadar
haftada bir kez
cumartesi günleri
karşılıklı olarak
gerçekleştirilecek.
Germania Antalya'ya
kışın da uçacak
Alman havayolu
şirketi Germania,
Kassel-Calden
Havalimanı'ndan
kış sezonunda da
Antalya'ya uçacak.
Kassel-Calden’den
7 Kasım 2014’te
Antalya’ya kış
sezonunun ilk
uçuşunu yapacak olan
Germania, uçuşlarını
Cuma günleri
karşılıklı olarak
gerçekleştirecek.
AYLIK BÜLTEN / H A Z İ R A N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
T Ü R K İ Y E 4 AY L I K D Ö N E M D E
7 M İ LYO N Z İ YA R E T Ç İ Y İ A Ş T I
BÜ Y ÜM E
YAVA ŞL A D I
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler (Ocak-Nisan)
2013
2014
ALMANYA
917 876
887 632
-3,29
İRAN
331 478
502 776
51,68
GÜRCİSTAN
466 220
462 007
-0,90
BULGARİSTAN
417 428
440 372
5,50
RUSYA FED.
396 127
423 634
6,94
İNGİLTERE
252 599
275 147
8,93
YUNANİSTAN
201 984
249 460
23,50
HOLLANDA
220 156
233 972
6,28
IRAK
153 839
216 957
41,03
FRANSA
210 585
209 399
-0,56
AZERBAYCAN
166 730
165 990
-0,44
İTALYA
153 336
139 591
-8,96
A.B.D.
143 786
135 429
-5,81
UKRAYNA
125 730
126 576
0,67
86 101
101 478
17,86
İSVEÇ
BELÇİKA
102 788
100 850
-1,89
LİBYA
73 025
91 532
25,34
ROMANYA
82 780
87 851
6,13
G. KORE
60 245
79 766
32,40
AVUSTURYA
87 011
78 839
-9,39
S.ARABİSTAN
52 401
71 700
36,83
İSVİÇRE
72 728
71 043
-2,32
DANİMARKA
61 006
70 280
15,20
K.K.T.C.
59 575
60 519
1,58
İSPANYA
60 340
58 663
-2,78
İSRAİL
30 435
55 203
81,38
KAZAKİSTAN
51 340
53 307
3,83
ÇİN HALK CUM.
37 237
51 289
37,74
JAPONYA
63 192
48 798
-22,78
TÜRKMENİSTAN
42 863
47 890
11,73
POLONYA
43 384
43 837
1,04
NORVEÇ
62 316
42 452
-31,88
ÖZBEKİSTAN
35 351
42 198
19,37
MAKEDONYA
36 996
41 008
10,84
CEZAYİR
31 388
40 079
27,69
FİNLANDİYA
43 939
38 853
-11,58
SIRBİSTAN
35 410
38 106
7,61
LÜBNAN
34 270
36 211
5,66
TUNUS
27 498
30 472
10,82
MISIR
37 299
30 125
-19,23
KUVEYT
22 939
29 349
27,94
HİNDİSTAN
24 591
28 878
17,43
KANADA
30 973
28 516
-7,93
AVUSTRALYA
24 091
26 629
10,54
KIRGIZİSTAN
17 407
25 587
46,99
FAS
26 026
24 539
-5,71
ÜRDÜN
19 516
23 624
21,05
MOLDOVA CUM.
21 639
20 833
-3,72
KOSOVA
18 486
20 144
8,97
MALEZYA
16 923
20 020
18,30
MACARİSTAN
15 589
19 793
26,97
BOSNA HERSEK
15 852
18 880
19,10
842 555
734 967
-12,39
6 665 379
7 003 050
5,07
DİĞER
TOPLAM
5
Değişim
Nisan ayında ülkemizi
ziyaret eden yabancı
sayısı % 8,2 artışla 2
milyon 652 bin kişi
olurken,
Ocak-Nisan
döneminde % 5’lik
artışla 7 milyon 3 bin
kişiye ulaşıldı.
Yılın 4 aylık
döneminde,
Almanya’dan gelen
ziyaretçilerin sayısı %
3,3’lük düşüşle 887 bin
kişiye geriledi.
Yüzde 7 dolayında
yükseliş gösteren
Rusya pazarı
ziyaretçileri de 423
bin kişiye ulaştı. Öte
yandan 4 ayda en hızlı
artış % 51 ile İran’da
yaşandı. Bu pazardan
gelenlerin sayısı 500
bini aştı.
Genelde yükselişin
görüldüğü Avrupa
pazarları içinde;
İtalya, Belçika, Fransa,
Avusturya, İsviçre ve
İspanya’da gerileme
yaşandı.
Ukrayna pazarındaki
yükseliş ise 4.ayda
sona erdi. Karmaşa
içindeki ülkeden
gelenlerin sayısı % 0,6
artışla 126 binde kaldı.
İskandinavya
pazarında Danimarka
ve İsveç yükselirken,
Finlandiya ve Norveç
pazarları düşüş
kaydetti.
AYLIK BÜLTEN / H A Z İ R A N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
A kdeniz pazarında durum
4 ayda en hızlı Yunanistan büyüdü
A
kdeniz bölgesinde 4 aylık yabancı ziyaretçi verilerine göre % 29 artış
yakalayan Yunanistan ilk sırada yer aldı.
Onu % 9,2’lik artışla İspanya ve % 5’lik artışla Türkiye izledi. Geçen yıldan bu
yana hızlı düşüş yaşayan Mısır ise % 30 dolayında gerileme içinde.
Öte yandan yabancı ziyaretçi sayısı bakımından 15 milyonu aşan İspanya
liderliğini devam ettirdi. Onu 7 milyon ile Türkiye 2,7 milyonla Mısır ve 1,8
milyonla Yunanistan takip etti.
Gelen yabancı ziyaretçi sayısı, Milyon
(Ocak-Nisan)
İSPANYA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
MISIR
TOPLAM
2013
14.0
6.6
1.3
3.9
22.0
2014
15.3
7.0
1.7
2.8
24.1
DEĞİŞİM
9,2
5,0
29,8
-29,6
9,2
Türkiye’nin
pazar payı % 3
BM Dünya Turizm
Örgütü’nün
(UNWTO) son
verilerine göre 2013
yılında, uluslararası
turizmden elde
edilen toplam ciro
1,4 trilyon Dolar’a
yaklaştı.
Elde edilen bu
cironun 218 milyar
Dolar’lık bölümü
uluslar arası yolcu
taşımalarından,
1.159 milyar Dolar’ı
da konaklama,
yeme-içme, alışveriş
vb harcamalardan
kaynaklandı.
Buna göre
uluslararası turizm
gelirleri, dünya
hizmet ihracatının
% 29’unu, Toplam
mal ve hizmet
ihracatının da %
6’sını oluşturdu.
YABANCILARA KONUT SATIŞINDA ANTALYA’NIN PAYI % 36
Y
abancılara yapılan konut satışları Nisan ayında 1554 adede ulaşırken ilk sırayı
563 konut ile Antalya aldı.
Antalya ilini sırasıyla 489 konut satışı ile İstanbul, 109 konut satışı ile Aydın, 89 konut satışı ile Bursa, 86 konut satışı ile Muğla ve 50 konut satışı ile Mersin izledi.
Yılın 4 aylık döneminde ise 5194 adet konut satılırken, Antalya 1886 konutla yine ilk
sırada yerini aldı. Antalya’yı İstanbul, Aydın, Muğla ve Bursa izledi.
Yabancıların konut alımları (Ocak-Nisan)
Antalya
İstanbul
Aydın
Bursa
Muğla
Mersin
Yalova
Ankara
Sakarya
İzmir
Diğer İller
Toplam
6
2013
1 745
665
284
89
285
134
104
42
19
60
86
3 513
2014
1 886
1 511
298
273
286
228
137
113
179
57
226
5 194
Ülkelerin gelirden
aldığı pay, 2013-%
Ülkeler
Pay,
%
1
ABD
12,0
2
İspanya
5,2
3
Fransa
4,8
4
Çin
4,5
5
İtalya
3,8
6
Tayland
3,6
7
Almanya
3,6
8
İngiltere
3,5
9
Hong Kong
3,4
10
Türkiye
2,8
18
Yunanistan
1,4
27
Mısır
0,5
AYLIK BÜLTEN / H A Z İ R A N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
S ektör 3 aylık dönemde
27 BİN YENİ YATAK İÇİN TEŞVİK ALDI
6 binden fazla insana iş yaratılacak
T
urizm sektörü yılın 3 aylık
döneminde 92 adet yeni tesis
projesi için yaklaşık 1,5 milyar
TL’lik yatırım teşvik belgesi aldı.
Yeni yatırımlarda ilk sıraları %
32’şer payla 3 ve 4 yıldızlı tesisler
Belgeli tesis sayısı
3042 oldu
alırken onları % 17 ile 5 yıldızlı
tesisler izledi.
Yapılması öngörülen veya başlangıç
aşamasında olan 92 proje ile sektöre
27 binden fazla yeni yatak ilave
olacak. Bu yatırımlarla 6 bin 630
kişiye de iş imkanı açılacak.
Yeni yatırımların lokasyonlarında
ise ilk sıraları Antalya ve İstanbul
aldı. Yeni yatakların % 43’ü
Antalya, % 13’ü de İstanbul’da
yapılacak.
Diğer yandan yeni tesislerde
çalışacak kişilerin % 44’ü Antalya,
% 13’ü de İstanbul’da iş bulabilecek.
Yatırım teşvik belgeleri (Ocak-Mart)*
Yeni yatırımlar
Toplam teşvik
Teşvik alan
proje
sayısı
92
115
Teşvik
tutarı
Milyar TL
1.49
1.77
İstihdam
edilecek kişi
sayısı
6.630
6.858
Teşvik
alan yatak
sayısı
27.423
43.744
*Turizm yatırımı olmayıp, kapsamdan yararlanan 17 öğrenci yurdunda 4 bin 500 yatak yapılacak
Yeni yatırımların illere göre dağılımı, %
Antalya
İstanbul
Aydın
Mersin
Konya
Muğla
İzmir
K.Maraş
Diğer
Tesis
22,8
20,7
3,3
6,5
3,3
6,5
4,3
3,3
29,3
İstihdam
44,5
13,7
7,9
4,2
4,1
2,2
2,2
0,9
20,3
Yatak
43,3
13,6
7,7
4,3
4,0
2,3
1,9
1,4
21,4
Yeni yatırımların tesislere dağılımı, %
3*
4*
5*
Butik
TK
Diğer
7
3042 TESİSE
ULAŞTIK
Pay,%
32,6
32,6
17,4
6,5
3,3
7,6
Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan
belgeli konaklama
tesis ve işletme sayısı,
son bir yıl içinde 144
adet artarak 3042
oldu.
Belgeli yatak sayısı
da 55 bin dolayında
artarak 770 bin
dolayına çıktı.
Son bir yılda tesis
sayısı en fazla artan
kategoriler; 53 adet
ile 3 yıldızlı ve 43
adet ile 5 yıldızlı
oteller oldu.
Öte yandan 4 yıldızlı
tesis sayısı da 26
adet yükseldi. 2 ve
1 yıldızlı tesislerin
sayısı ise düştü.
Diğer yandan,
butik oteller ile
özel konaklama
tesislerinin
sayılarında da
yükseliş kaydedildi.
Tür ve sınıflarına
göre tesisler (Nisan 2014)
5 * OTEL
4 * OTEL
3 * OTEL
2 * OTEL
1 * OTEL
TATİLKÖYÜ
TERMAL OTEL
BUTİK OTEL
ÖZEL KON.TES.
M. APART OTEL
MOTEL
PANSİYON
T.KOMPLEX
DİĞER
TOPLAM
2014
456
628
800
439
51
82
62
71
273
101
9
40
3
27,0
3042
AYLIK BÜLTEN / H A Z İ R A N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Otellerdeki istihdam artışını
küçük ve orta boy işletmeler sürükledİ
S
GK tarafından açıklanan Ocak ayı
sigortalı verilerine göre, konaklama
sektöründe sigortalı çalışan sayısı % 9
artarak 194 bin dolayına yükseldi.
Konaklamada, kapsama alınan işyeri
sayısındaki artışın (1235 adet) %
98’i yine 100 kişinin altında insan
çalıştıran işletmelerden kaynakladı.
Yükselişte en büyük etken, doğrudan
istihdam artışı değil, sigorta
kapsamına alınan işyeri sayısındaki
artış oldu. İşyerlerinin önemli bir
kısmı yeni kuruluş, diğer kısmı da
kayıt altına alınanlardan oluştu.
Turizmde sigortalı sayısı 803 bin oldu
2013 Ocak ayında 14 bin dolayında
olan işyeri sayısı 2014’ün aynı ayında
1235 adet artarak 15 bin 241 oldu.
Türkiye’deki sigortalı sayısı da % 5,3
artarak 12,5 milyona yaklaştı. Böylece
turizmin istihdamdaki payı da % 6,5
olarak gerçekleşti.
Konaklama sektöründeki istihdam
artışının (16 bin kişi dolayında)
% 67’si 100 kişinin altında insan
çalıştıran küçük ve orta boy
işletmelerden kaynakladı.
Ocak 2014 itibariyle turizm
sektörünün tamamındaki sigortalı
sayısı da % 9,5 artarak 803 bin kişi
oldu.
Ülke genelinde sağlanan sigortalı
artışının da % 11’ini turizm sektörü
sağlarken, konaklama sektörünün
payı da % 2,5 dolayında gerçekleşti.
Konaklama sektöründe sigortalı ve işyeri sayısı
2013
178.096
14.006
Sigortalı sayısı
İşyeri sayısı
2014
193.889
15.241
Turizmde sigortalı sayısı
(Ocak itibariyle)
YİYECEK İÇECEK HİZM.
KONAKLAMA
SPOR, EĞL.DİNL.FAAL.
SEYAHAT AC.TUR OP.HİZM
HAVAYOLU
TURİZM TOPLAMI
TÜRKİYE SİGORTALI SAYISI
TURİZMİN PAYI, %
8
2013
444.000
178.096
50.125
44.882
17.009
734.112
11.818.115
6,2
Değişim
8,9
8,8
33 şirket
vergi ve harç
istisnası aldı
Yılın 4 aylık
döneminde,
döviz kazandırıcı
faaliyetlerinden
dolayı, Ekonomi
Bakanlığı’ndan
vergi, resim ve harç
istisnası alan turizm
şirketi sayısı 33’e
yükseldi.
Bu şirketlerin
tamamı 122,3
milyon Dolar’lık
döviz geliri
taahhüdü ile istisna
başvurusunda
bulundu.
Geçen yılın aynı
döneminde 28
turizm şirketi
toplam 267 milyon
Dolar’lık gelir
tahmini ile istisna
almıştı.
4 ayda istisna alan
33 şirketin 25 adedi
Antalya, 4 adedi
İstanbul merkezli
olarak faaliyet
gösteriyor.
2014
490.531
193.889
54.290
45.497
19.605
803.812
12.447.958
6,5
AYLIK BÜLTEN / H A Z İ R A N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Toplantı ve kongre pazarında
DÜ N YA
SI R A L A M A SI
T ürkiye 18. sırada
İstanbul, İzmir ve Antalya yükseldi
U
luslararası toplantı ve konferans
verilerini derleyen ICCA’nın
2013 yılı raporuna göre; dünya
genelinde düzenlenen etkinlik sayısı
535 adet artarak 11 bin 685 oldu.
Türkiye 221 etkinlikle 18. Sırada yer
alırken, İstanbul dünya 8’incisi oldu.
Antalya 3 basamak yükselerek 103.,
İzmir ise 91 basamak çıkarak 116.
oldu.
En çok toplantı ve konferans yapılan
ülkelerin başında ilk sırayı 829 adet
ile ABD aldı. Bu ülkeyi; Almanya,
İspanya, Fransa, İngiltere izledi. İlk
3 sıra değişmezken, 4 ve 5. sıradaki
Fransa ve İngiltere yükseldi. İtalya
6.sıradaki yerini korudu.
Oteller ilk sırada
Japonya bir basamak yükselerek 7.
oldu. Çin ise 2 basamak yükselişle 8.
sırada. Geçen dönem 7. olan Brezilya
da 9. sıraya düştü. Hollanda da
gerileyerek 10. basamağa indi.
Paris ilk sıraya yükseldi
Şehirler sıralamasında ise yıllardır
lider olan Viyana yerini Paris’e
bıraktı.Geçen dönem 4. olan Madrid
ise 2. sıraya çıktı. Viyana 3.olurken,
bir basamak yükselen Barcelona
4., Berlin ise 5. oldu. Öte yandan
Singapur’un yerini koruduğu
dönemde Lonfdra geriledi, İstanbul
ise bir basamak yükselerek 8.oldu.
Dünyada yapılan toplantı ve
konferansların; % 42’si konaklama
tesislerinin birimlerinde, % 24’ü
konferans merkezlerinde ve %
22’si de üniversitelerin bünyesinde
gerçekleşti.
Ortalana 3,8 gün süren toplantı
ve konferansların % 57’si her yıl
düzenlenen etkinlik olarak kayda
geçti. Yüzde 22’si de 2 yılda bir
yapılan organizasyonlardı.
Yıllık harcama 11 milyar Dolar
Son 5 yılda; katılımcı başına
ortalama harcamanın 2 bin 500 dolar
seviyesinde ulaştığı etkinliklerde,
toplam olarak 55-56 milyar Dolar
harcama yapıldığı tahmin ediliyor.
Buna göre her yıl harcanan toplam
bütçe de 8 milyar Dolar’dan 11 milyar
Dolar’a ulaştı.
Pazarda Türkiye’nin yeri (Sıra)
İstanbul
Antalya
İzmir
Türkiye
9
2012
9
109
207
21
2013
8
103
116
18
Dünya sıralaması,
ilk 20 ülke
Toplantı Sayısı
2013
A.B.D.
829
Almanya
722
İspanya
562
Fransa
527
İngiltere
525
İtalya
447
Japonya
342
Çin
340
Brezilya
315
Hollanda
302
Kanada
290
G. Kore
260
Portekiz
249
Avusturya
244
İsveç
238
Avustralya
231
Arjantin
223
Türkiye
221
Belçika
214
İsviçre
205
Dünya sıralaması,
ilk 10 şehir
Toplantı Sayısı
2013
Paris
204
Madrid
186
Viyana
182
Barselona
179
Berlin
178
Singapur
175
Londra
166
İstanbul
146
Lizbon
125
Seul
125
AYLIK BÜLTEN / H A Z İ R A N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Tur İzm harcamalarında
çin liderl İ ğ İ n İ korudu
MB’den faiz
indirimi
Almanya’nın gerilediği 2013’te
Çin liderliğini sürdürdü, Rusya ilk 5 içine girdi
2013 yılında yapılan turizm harcamalarında ilk sırayı 128 milyar Dolar
ile Çin alırken, onu ABD, Almanya, Rusya ve İngiltere izledi.
Son 2 yılda liderliği Çin’e kaptıran Almanya 2013 yılında bir basamak
daha gerileyerek 3.oldu.
Diğer yandan, Rusya’nın yükselişi devam etti. Birkaç yıl önce ilk 5 ülke
içinde yer alamayan Rusya, 2013 yılında 4.sıraya yükseldi.
Ülkeler
Çin
ABD
Almanya
Rusya
İngiltere
Fransa
Kanada
Avustralya
İtalya
Brezilya
En çok harcama yapan ülkeler
(İlk 10/ Milyar Dolar)
2013 harcaması
128,6
86,2
85,9
53,5
52,6
42,4
35,2
28,4
27
25,1
İSPANYA – TÜRKİYE PAKET TUR PAZARI:
İspanya ilk çeyrekte, paket turda arayı yeniden açtı
Paket tur pazarının en büyük destinasyonları olan İspanya
ve Türkiye arasındaki rekabette yılın ilk aylarında farklı bir
görünüm oluştu.
2014’ün ilk çeyreğinde, paket turlarla gelenlerin sayısı,
İspanya’da 3,1 milyonu, Türkiye’de ise 1,3 milyonu
geçerken, iki ülke arasındaki fark yeniden 1,8 milyona
çıktı.
2013 yılının ilk çeyreğinde, paket tur sayısını İspanya’dan
daha hızlı artıran Türkiye, aradaki farkı 1,5 milyon
düzeyine indirmişti.
İspanya-Türkiye
paket tur pazarı
farkları(000)
(ilk çeyrekler)
Ocak-Mart
2010
1.485
2011
1.541
2012
1.854
2013
1.581
2014
1.822
Yıl geneli seviyelerine göre 2013’te İspanya ile Türkiye arasındaki fark 3,7
milyondan 3,1 milyona kadar gerilemişti.
10
Merkez Bankası
faizi düşürdü
Merkez Bankası’nın
kararına göre haftalık
repo faizi 50 baz
puan azaltarak yüzde
10’dan yüzde 9,50’ye
indirildi. Merkez
Bankası borçlanma
faiz oranını (faiz
koridorunun alt
bandı) yüzde
8’de marjinal
fonlama oranını
ise yüzde 12’de(faiz
koridorunun üst
bandı) sabit bıraktı.
Merkez Bankası’ndan
yapılan açıklamada
faiz indirimine
gerekçe olarak
“Son dönemde
azalan belirsizlikler
ve risk primi
göstergelerindeki
iyileşme sonucunda
tüm vadelerde piyasa
faizlerinde düşüşler
gözlenmiştir. Bu
çerçevede, bir hafta
vadeli fonlama
faizinde ölçülü bir
indirime gidilmesine
karar verilmiştir.
Kurul, getiri eğrisinin
bu karardan sonra
da yataya yakın
seyretmesi ile para
politikasındaki
sıkı duruşun
devam edeceğini
değerlendirmiştir”
denildi.
AYLIK BÜLTEN / H A Z İ R A N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Soma’daki maden ocağı kazasında yüzlerce ocağa ateş düştü.
“BAŞIMIZ SAĞOLSUN”
Soma’ da maden ocağındaki yangında hayatını kaybeden insanımıza
Tanrı’ dan rahmet, acılı ailelerine ve Türk Milletine başsağlığı ve sabır
diliyoruz.
AKTOB olarak, yaralılarımıza acil şifalar dilerken, Türkiye’nin acısını
paylaşıyor, milletimizi, yaşanan kederin azaltılması konusunda duyarlılığa davet ediyoruz.
Başımız sağolsun
“HİJYEN EĞİTİMİ HAKKINDA HATIRLATMA
Değerli Üyemiz,
Bilindiği üzere Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 Tarih ve 28698
Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir.
İlgili yönetmelikte belirtildiği üzere yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde ve
mesleklerde söz konusu kurs bitirme belgesi olmayan personelin çalıştırılamayacağı, daha önce alınan belgelerin geçerliliğinin olmaması ve bu yönetmelik
kapsamında hazırlanan hijyen eğitimi programlarından alınacak belge ile denk
olmayacağı belirtilmektedir.
İlgili yönetmelik 4 Temmuz 2014 Tarihinden itibaren işleyeceği için kurum ve
kuruluşlarımızın gerekli tedbiri almaları gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
11
soma’da 432
çocuk yetim.
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı
Ayşenur İslam, Soma
faciasının ardından,
felaketin sosyal
duruma etkisini
açıkladı.
Vefat eden 301
madenciden 255’i
evli, 217’si baba.
301 madencinin
hayatını kaybettiği
Soma faciasının
bilançosu geride
kalan çocuklar
açısından da ağır
oldu. Başbakan
Yardımcısı Beşir
Atalay’la AFAD’da
basın toplantısı
düzenleyen Aile ve
Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşenur
İslam, Soma’ya
ilişkin rakamları
açıkladı.
İslam, hayatını
kaybeden
madencilerin evli
olanlarının; yaş
ortalaması 10 olan
432 çocuğunun
yetim kaldığını
vurguladı.
AYLIK BÜLTEN / H A Z İ R A N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
A lman tur izm g r upl ar ının otel p or t föy ü
T esis sayısı 5 5 0 ’ ye ulaştı
antalya
paket tur
pazarı
Alman turizm gruplarının otel portföyü
Almanya’nın önde gelen tur operatörleri, kendi konsept otellerinin sayısını
hızla artırarak, farklı müşteri kitlelerine ulaşmayı hedefliyor. Almanya'da faaliyet gösteren 4 büyük tur operatörünün bünyesinde bulunan toplam otel sayısı
ise 549'a ulaşmış durumda.
Konsept otel geliştirme konusunda iki ezeli rakip Thomas Cook ve TUI birbiri ile yarışırken, Almanya’daki diğer tur operatörleri de bu süresin dışında kalmıyor. DER Touristik ve Alltours da kendi konsept otel markalarını
geliştiriyor. Herkesin hedefi ortak: Kar marjını ve franchise gelirlerini artırmak.
Thomas Cook önümüzdeki 3 yılda konsept otellerinin sayısını 250’ye çıkarmayı hedefliyor. Sentido otellerinin sayısı 50’den 80’e ulaşacak. Thomas
Cook’un şu anda, 13 tane Sunwing, 13 tane Sunprime, 10 tane SunConnect
olmak üzere orta segmentte 36, 52 tane de bütçeli Smarline oteli bulunuyor.
Thomas Cook'un bünyesinde bulunan konsept otel sayısı ise şu anda 139.
TUI'nin otel sayısı 330’u buldu. TUI bünyesinde şu anda, 31 TUI Best Famil,
13 Sensimar, 11 Jaz, 11 Sol y Mar, 8 Sueno, 4 Puravida, 5 Viverde ve 3 tane
Dorfhotel bulunuyor. Bunların dışında TUI, 24 Robison Club ve 11 Magic Life
otelinin de işletmesini yürütüyor.
TUI ayrıca, bünyesinde 102 bulunan Riu’nun yanı sıra, 34 otelli Grupotel, 26
otelli Iberotel, 26 otelli Atlantic ve 19 otelli Grecotel şirketlerinin de yüzde 50
hissedarı durumunda.
DER Touristik bünyesinde; LTI Hotels, 12 tanesi Club Calimera, ve 12 tanesi
de Primasol olmak üzere toplam da 42 otel bulunduruyor.
Alltours ise şu anda bünyesinde 38 otel bulunduruyor. Bunlardan 18 tanesi
İspanya ve Türkiye’de konumlanan Allsun, 8 tanesi Allvital, 7 tanesi Holiday
Hotel ve 5 tanesi de Alltoura otellerinden oluşuyor.
Antalya’da paket
tur % 12 arttı
Yılın ilk çeyreğinde,
Antalya’ya paket
turlarla gelen
yabancı ziyaretçi
sayısı % 12,6 arttı.
Paket tur pazarında;
Almanya pazarı % 8
dolayında düşerken,
Rusya’dan paketlerle
gelişler % 20 gelişme
gösterdi.
İlk çeyrekte paket
turları ciddi
oranlarda artan
pazarlar içinde % 35
ile İngiltere dikkat
çekti.
Fransa, Hollanda,
Yunanistan, İsveç
gibi bazı paralar
da yüksek oranlı
büyüme gösterdi
Diğer yandan;
Almanya ile
beraber, paket
turların azaldığı
ülkeler içinde;
Belçika, Avusturya,
Azerbaycan ve İsrail
de yer alırken, siyasi
istikrarsızlık içinde
olan Ukrayna’daki
düşüş de % 60’ı geçti.
12
AYLIK BÜLTEN / H A Z İ R A N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
thy,
gazİpaşa için
onay aldı
ocak-nisan döneminde
Kruvaziyer yolcu trafiği % 34 azaldı
Limanlarımızdaki yolcu trafiği 2014’ün başından bu yana gerileme
kaydediyor.
Türkiye limanlarındaki yolcu trafiği yılın 4 aylık dönemimde % 33,9 azalarak
212 binden 140 bine geriledi.
İller bazında ele alındığında, 4 aylık dönemde en fazla yolcu alan İzmir Limanı
% 37 gerileme ile 42 bine düştü.
İkinci sıradaki İstanbul ise % 51’lik düşüşle 35 bine indi. Yolcu trafiği yüzde 12
dolayında azalan Kuşadası ise 24 bin dolayında kaldı.
Öte yandan Marmaris ve Alanya’nın gerilediği ayda yalnızca, Antalya,
Bodrum, Çanakkale ve Trabzon limanlarındaki yolcu trafiğinde artış oldu.
Limanlarımızda kruvaziyer yolcu trafiği*
(Ocak-Nisan)
LİMANLAR
İZMİR
İSTANBUL
KUŞADASI
ANTALYA
MARMARİS
ALANYA
BODRUM
ÇANAKKALE
TAŞUCU
TRABZON
DİKİLİ
SİNOP
ÇEŞME
FETHİYE
SAMSUN
BARTIN
GÜLLÜK
TOPLAM
2013
67.140
72.549
27.787
20.080
7.405
13.955
858
47
63
738
989
63
409
78
212.161
*(Gelen, giden ve transit)
13
2014
42.153
35.014
24.477
21.821
7.202
3.107
2.034
1.253
637
586
549
506
450
336
62
140.187
THY, Gazipaşa
için izni aldı
Türk Hava
Yolları, Gazipaşa
Havalimanı'na
uçmak için
SHGM'den onayı
aldı.
Değişim
-37,2
-51,7
-11,9
8,7
-2,7
-77,7
137,1
2566,0
Türk Hava Yolları,
yurt içinde bir hat
daha açıyor. THY,
Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü'nden
(SHGM) gerekli
izinleri alarak
A320 tipi uçaklarla
Gazipaşa'ya uçmaya
başlayacak.
830,2
-25,6
-48,8
Konuyla ilgili
açıklama yapan
Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü;
'Gazipaşa
Havalimanına uçuş
için gereklilikleri
tamamlayan
THY'ına A320
uçakları ile
Gazipaşa'ya
sefer yapma izni
verilmiştir'dedi.
-1,6
-100,0
-100,0
-33,9
AYLIK BÜLTEN / H A Z İ R A N 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
TURİZM ÇALIŞANLARI
AKTOB’DAN SERTİFİKA ALMAYA BAŞLADI
,,,
Oda Temizleme Görevlisi, Kat Sorumlusu, Genel Alan
Görevlisi ve Genel Alan Sorumlusu alanında, dört dalda 35
kişi sertifika almaya hak kazandı.
Dört dalda 35 kişinin hak kazandığı; Oda Temizleme, Kat Sorumlusu, Genel
Alan ve Genel Alan Sorumlusu alanında ilk sertifikalar verildi.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)’un Sınav ve
Belgelendirme Merkezi, sertifikalandırma sınavını başarıyla tamamlayanlara
belgelerini takdim etti.
İlk sertifika alanlar:
Kat sorumlusu alanında Leyla Yalçın, Genel Alan Görevlisi Mevlüt Aslan
ve Ulaş Coşkuner ile Oda Temizleme Görevlisi Nihal Atabay kurumdan
sertifikalarını alan ilk kişiler oldu.
Oda Temizleme Görevlisi, Kat Sorumlusu, Genel Alan Görevlisi ve Genel Alan
Sorumlusu alanında, dört dalda 35 kişi sertifika almaya hak kazandı.
Konaklama tesislerinin her biriminde çalışan personelin mesleğin başarı ile
yapması amacıya eğitimden geçirilenler daha sonra sınava tabi tutuluyor.
Sınavda bay,arılı olanlara Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de geçerli sertifika
veriliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) tarafından da YB-0015 Yetkilendirme numarası ilk etapta
adı geçen mesleklerde Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere AKTOB
yetkilendirildi.
AKTOB da bu yetki ile otellerin çeşitli birimlerinde çalışan personelden
belirlenen meslekler ile ilgili verilen eğitimden sonra başarılı olanlara sertifika
veriyor.
14
AYLIK BÜLTEN / H A Z İ R A N 2 014
A K DENİZ T U RİST İK OT E LCİLE Rİ V E İŞLETME CİLE R BİRLİĞİ
AKTOB
BÜ LT E N
30
YIL
1984-2014
AKTOB
AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ
Adres:Gebizli Mah.Termessos Bulvarı. Güngör Ahmet
Yitmen İş Merkezi No: 73/ A 07300 Muratpaşa ANTALYA
Tel: 90 242 321 39 94 / 95
Fax: 90 242 321 59 26 / 27
w w w. a k t o b . o r g . t r
a r g e @ a k t o b. o r g . t r
AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT
Download

haziran 2014 bülteni