A KDEN İZ T U RİST İK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R BİRLİĞİ
AKTOB
BÜ LT E N
E Y L Ü L 2 0 1 4 / S AY I : 9
30
YIL
1984-2014
AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT
AK DENİZ T URİSTİK OTE LCİLE Rİ V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
AKTOB
BÜLTEN
EYLÜL 2014
SAYI: 9
İÇİNDEKİLER (Ana Konular)
• Antalya 8 ayda % 7 büyüdü
3-4
İmtiyaz Sahibi
AKTOB Adına
Yusuf Hacısüleyman
• Türkiye 7 ayda % 6,8 büyüdü
5-6
• Grup Oteller Gelişme Endeksi Araştırması yayınlandı.
7-8
Yayın Kurulu
Erkan Yağcı, Kaan K.
Kavaloğlu, Erol Karabulut
• Türkiye Talep Profili Araştırması.
9-11
Editör /Araştırma
Erol Karabulut
AKTOB Ar-ge
AKTOB
YÖNETİM KURULU
Yusuf Hacısüleyman
Erkan Yağcı
Erdal Tontu
Tolga Cömertoğlu
Kaan Kaşif Kavaloğlu
Ece Tonbul Kilit
Aslı Ulukapı
Yeliz Gül Ege
Nihat Vural
Adnan Soyaslan
Mehmet Tümbül
Zafer Alkaya
Emir Demirci
Selçuk Akıltopu
Ahmet Çevik
• Antalya Talep Profili Analizi
12
• Yurtiçi Seyahat Pazarı
13
• Turizmde yatırım teşvikleri
14
• Rusya’da şirket iflasları.
15
• 4.Resort Turizm Kongresi.
16
• Turizmde istihdamın durumu.
17
• Akdeniz’de Türkiye ve İspanya2nın performansı.
18
DİĞER KONU BAŞLIKLARI
• Türkiye’de et üretimi verileri.
10
• Yatırım aaraçlarında reel getiriler.
12
• Yabancılara konut satışları.
13
• Türkiye yatak arzı.
14
İLETİŞİM
• Turizmde vergi istisnası alanlar
16
Adres:Gebizli Mah.Termessos
Bulvarı. Güngör Ahmet
Yitmen İş Merkezi No: 73/ A
07300 Muratpaşa ANTALYA
• HolidayCheck Quality Selection ödülleri.
17
• Roma’da konaklama vergisi yükseldi
18
Tel: 90 242 321 39 94 / 95
Fax: 90 242 321 59 26 / 27
www.aktob.org.tr
[email protected]
[email protected]
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
ANTALYA’YA GELEN YABANCI ZİYARETÇİ
SAYISI 8 AYDA % 7 ARTTI.
BÜ Y ÜM E
RU SYA’ DA N
Büyümede Rusya
faktörü
Ocak - Ağustos dönemini kapsayan 8 aylık sürede, Antalya'ya gelen
yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7
artarak 7 milyon 893 binden 8 milyon 446 bine yükseldi.
Bu dönemde, Rusya pazarındaki büyüme % 13,7 olarak gerçekleşti.
Rusya’dan gelenlerin sayısı 2 milyon 452 binden 2 milyon 788 bine
çıktı.
İkinci sırada bulunan Alman pazarındaki düşüş durdu. Son iki
ayda artışa geçen pazar, 8 aylık dönemde % 4 dolayında büyüdü
Almanya’dan gelenlerin sayısı da 1 milyon 800 binden 1 milyon 873
bine yükseldi.
Hollanda ve İngiltere pazarlarında da gelişme gösteren Antalya,
en büyük düşüşü Ukrayna, Norveç ve Fransa gibi ana pazarlarda
yaşadı. 8 ayda Ukrayna pazarı % 17, Norveç % 24 ve Fransa da % 7
dolayında gerileme yaşadı.
Bu yıl hızlı büyüyen İran pazarından gelenlerin sayısı 8 aylık
dönemde % 232’lik artışla 29 binden 97 bine çıktı.
Öte yandan ilişkilerin yeniden gerildiği İsrail’de ise büyüme oranı
% 80’lerden % 40’lara indi. Bu ülkeden gelenlerin sayısı da 53
binden 74 bine yükseldi.
Antalya 8 aylık dönemde diğer pazarlarda genelde bir büyüme
eğilimi gösterdi.
3
Antalya’nın 8 aylık
dönemde sağladığı
büyümede Rusya
pazarının katkısı
oldukça yüksek
seyretti.
Antalya’da
yükselişte olan
pazarlardan 8
ayda 684 bin ilave
ziyaretçi gelirken,
bu artışın % 49’unu
tek başına Rusya
sağladı.
Büyümeye Almanya
ve İran % 10’ar,
Polonya da % 5
dolayında katkıda
bulundu. İsrail ve
Belarus’un katkıları
da % 3 dolayında
gerçekleşti.
Öte yandan
Antalya’da düşüş
gösteren pazarlardan
toplamda 131 bin
daha az ziyaretçi
gelirken, bunun %
45’i Norveç, % 37’si
de Ukrayna ve %
9’u da Fransa’da
kaynaklandı.
AYLIK BÜLTEN / E Y LÜ L 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
A N TA LYA’ YA GE L E N YA BA NC I Z İ YA R E TÇ İ L E R
(O C A K-AĞUS TO S)
RUSYA FEDERASYONU
ALMANYA
HOLLANDA
İNGİLTERE
İSVEÇ
UKRAYNA
KAZAKİSTAN
BELÇİKA
POLONYA
NORVEÇ
AVUSTURYA
DANİMARKA
FRANSA
ÇEK CUMHURİYETİ
BELARUS (BEYAZ RUSYA)
İSVİÇRE
İRAN
FİNLANDİYA
SLOVAKYA
İSRAİL
ROMANYA
LİTVANYA
MOLDOVA
SIRBİSTAN
MACARİSTAN
AZERBEYCAN
İTALYA
ESTONYA
LETONYA
BOSNA - HERSEK
KOSOVA
ARNAVUTLUK
KUZEY K.T.C.
ÖZBEKİSTAN
SLOVENYA
MAKEDONYA
DİĞER
TOPLAM
4
2013
2.452.697
1.800.909
394.892
308.224
269.452
282.723
223.595
204.256
151.001
242.258
175.386
159.907
163.825
106.324
91.972
102.596
29.290
89.347
81.352
53.297
61.392
33.559
36.496
33.184
29.555
20.620
28.159
21.627
20.080
14.076
19.574
11.791
13.340
8.198
10.481
8.768
139.475
7.893.678
2014
2.788.046
1.873.720
403.604
319.526
268.656
233.136
232.037
205.739
184.701
182.991
176.075
167.178
152.465
113.161
112.051
108.827
97.351
91.413
84.743
74.980
67.207
46.718
40.317
34.645
34.143
30.541
26.766
24.661
22.151
15.434
15.211
13.107
12.312
11.137
10.740
10.330
160.864
8.446.684
Değişim
13,7
4,0
2,2
3,7
-0,3
-17,5
3,8
0,7
22,3
-24,5
0,4
4,5
-6,9
6,4
21,8
6,1
232,4
2,3
4,2
40,7
9,5
39,2
10,5
4,4
15,5
48,1
-4,9
14,0
10,3
9,6
-22,3
11,2
-7,7
35,9
2,5
17,8
15,3
7,0
AYLIK BÜLTEN / EYLÜL 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Ziyaretçi trafiği artmaya devam ediyor
T Ü R K İ Y E 7 AY DA % 6 , 8 büyüdü
Büyümeyi; Rusya, İran, İsrail sürükledi
Türkiye’ye 7 aylık dönemde gelen yabancı ziyaretçi sayısı % 6,8 artarak 20 milyon 452 bin
seviyesine çıktı.
Bu yıl % 15 büyüyerek 2 milyon 729 bin kişiye ulaşan Rusya, ilk sırada yerini alırken, onu
% 0,4 gelişme ile 2 milyon 635 bine ulaşan Almanya takip etti.
Üçüncü sırada % 4,5 büyüyen İngiltere yer aldı. Bu ülkeden gelenlerin sayısı 1 milyon
324 binden 1 milyon 384 bine yükseldi.
İran pazarındaki büyüme de devam etti. 7 aylık dönemde % 44 gelişen pazardan
gelenlerin sayısı da 638 binden 922 bine çıktı.
7 aylık dönemde gerileyen pazarlardan Hollanda % 0,6 düşüş gösterirken, karmaşa
içindeki Ukrayna pazarı da 7 ayı % 5,5 geride kapattı. Norveç pazarındaki gerileme ise %
20’yi aştı. Lüxemburg pazarı da % 13 düşüş gösterdi. İsveç ve İtalya da gerileyen pazarlar
içinde yer aldı.
5
AYLIK BÜLTEN / EYLÜL 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
türkiye ’ ye GE L E N YA BA NC I Z İ YA R E TÇ İ L E R
(O C A K-temmuz)
2013
2014
Değişim
RUSYA FED.
2 369 483
2 729 442
15,19
ALMANYA
2 625 644
2 635 385
İNGİLTERE
1 324 577
1 384 356
2014
Değişim
ÜRDÜN
49 605
62 688
26,37
0,37
MACARİSTAN
49 452
62 050
25,48
4,51
İRLANDA
66 177
59 470
-10,13
LİTVANYA
47 457
59 134
24,61
MISIR
66 714
58 008
-13,05
TUNUS
49 573
54 356
9,65
KIRGIZİSTAN
35 335
49 424
39,87
KOSOVA
44 380
47 914
7,96
BREZİLYA
66 518
46 607
-29,93
GÜRCİSTAN
990 720
979 739
-1,11
İRAN
638 922
922 238
44,34
BULGARİSTAN
839 632
909 532
8,33
HOLLANDA
779 969
775 576
-0,56
FRANSA
604 339
611 634
1,21
IRAK
334 729
508 788
52,00
YUNANİSTAN
372 725
456 143
22,38
FAS
44 247
44 934
1,55
A.B.D.
428 818
436 737
1,85
BOSNA HERSEK
40 918
44 842
9,59
UKRAYNA
424 819
401 404
-5,51
ARNAVUTLUK
32 946
39 929
21,20
BELÇİKA
388 949
396 017
1,82
MALEZYA
31 703
38 179
20,43
İSVEÇ
393 578
383 730
-2,50
ERMENİSTAN
36 121
36 588
1,29
İTALYA
384 492
353 982
-7,94
FİLİPİNLER
31 458
35 359
12,40
AZERBAYCAN
343 542
351 608
2,35
ENDONEZYA
33 787
34 194
1,20
AVUSTURYA
298 822
304 557
1,92
LETONYA
29 340
31 197
6,33
POLONYA
225 793
282 307
25,03
ESTONYA
24 313
28 170
15,86
KAZAKİSTAN
252 044
260 322
3,28
PORTEKİZ
25 587
27 360
6,93
DANİMARKA
243 091
251 197
3,33
PAKİSTAN
18 450
25 930
40,54
ROMANYA
218 993
237 923
8,64
B.A.EMİRLİĞİ
25 348
24 956
-1,55
NORVEÇ
273 085
214 856
-21,32
ARJANTİN
27 730
24 904
-10,19
İSVİÇRE
210 579
213 116
1,20
G.AFRİKA
26 069
24 425
-6,31
S.ARABİSTAN
125 093
172 668
38,03
HIRVATİSTAN
25 991
23 913
-8,00
LİBYA
131 849
155 048
17,60
SLOVENYA
22 017
23 547
6,95
İSPANYA
148 809
146 305
-1,68
MEKSİKA
20 708
23 518
13,57
G. KORE
108 140
146 108
35,11
MİLLİYETSİZ
19 904
22 958
15,34
BELARUS
114 099
133 657
17,14
TACİKİSTAN
14 890
19 121
28,42
K.K.T.C.
121 496
128 734
5,96
Y.ZELLANDA
16 269
17 621
8,31
FİNLANDİYA
123 140
121 923
-0,99
TAYLAND
13 003
14 706
13,10
76 841
121 714
58,40
SİNGAPUR
11 623
14 484
24,61
İSRAİL
ÇEK CUM.
AVUSTRALYA
114 766
119 797
4,38
KATAR
8 308
13 952
67,93
97 954
108 524
10,79
YEMEN
8 600
13 164
53,07
KOLOMBİYA
ÇİN HALK CUM.
76 781
107 641
40,19
12 021
12 713
5,76
SIRBİSTAN
97 063
106 485
9,71
BAHREYN
7 964
11 721
47,17
100 714
94 940
-5,73
KARADAĞ
10 708
11 371
6,19
KANADA
TÜRKMENİSTAN
JAPONYA
MAKEDONYA
6
2013
81 335
94 916
16,70
ŞİLİ
8 577
9 423
9,86
109 598
93 291
-14,88
G. KIBRIS R.Y
7 794
7 492
-3,87
76 606
83 481
8,97
BANGLADEŞ
4 985
7 348
47,40
ÖZBEKİSTAN
70 632
80 616
14,14
LÜKSEMBURG
8 437
7 274
-13,78
LÜBNAN
72 923
79 503
9,02
SUDAN
4 972
5 670
14,04
SLOVAKYA
71 012
74 133
4,40
İZLANDA
3 112
5 530
77,70
CEZAYİR
58 458
73 520
25,77
VENEZÜELLA
4 956
3 750
-24,33
MOLDOVA CUM.
64 654
71 198
10,12
MALTA
3 114
3 694
18,63
HİNDİSTAN
56 823
69 054
21,52
DİĞER
894 137
768 266
-14,07
KUVEYT
41 583
67 041
61,22
TOPLAM
19 143 032 20 452 740
6,84
AYLIK BÜLTEN / EYLÜL 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Grup Oteller Gelişim Endeksi
(GHG Index) 2014 ARAŞTIRMASI
ARAŞTIRMA
YÖNTEMİ
GHG Index 2014 Araştırması yayınlandı.
Yılda bir kez rapor
halinde yayınlanması
planlanan araştırmada,
konu edilen grup
ve zincir yapıları 10
gösterge ve kriterle ele
alınıp değerlendirildi.
Her bir kriter kendi
içinde özel bir
puanlama sistemi
ile ele alınarak, grup
ve zincirlere sahip
oldukları oranda
yansıtıldı.
Her bir grubun,
kriterlerden aldıkları
puanlar toplanarak
bir gelişim endeksi
oluşturuldu. Ele alınan
tarih itibariyle genel
ve özel bazı sıralama
ve sınıflandırmalar
oluşturuldu.
Puanlama kriterleri:
AKTOB Araştırma Birimi tarafından gerçekleştirilen Grup Oteller Gelişim
Endeksi (GHG Index) 2014 Araştırması yayınlandı.
Türkiye’de ilk defa, AKTOB Araştırma Birimi tarafından gerçekleştirilen
gerçekleştirilen, Grup Oteller Gelişim Endeksi (GHG Index) 2014 Araştırması
bulgularına göre; gelişmişlik sıralamasında; Divan Hotels, Dedeman Hotels,
Kaya Hotels, Rixos Hotels ve Limak International Hotels ilk 5 grubu oluşturdu.
Bu grupları Crystal Hotels, Barut Hotels, Voyage Hotels, Anemaon Hotels ve
Paloma Hotels, Titanic Hotels, The Marmara Hotels, Delphin Hotels, IC Hotels
ve WOW Hotels izledi.
Araştırma kapsamı dışında tutulan uluslar arası gruplar içinde yapılan
değerlendirmeye göre ise en yüksek gelişmişlik düzeyinde, ilk sıraları; Hilton
Worldwide, Wyndham Hotels, Accor Hotel Türkiye, Starwood Hotels ve
Intercontinental Hotel Grup aldı.
Tesis sayısı
Oda ve yatak
kapasitesi,
Mülkiyet, işletme ve
yönetim tarzları,
Kurumsallaşma ve
devamlılık,
Ulaşılan maksimum
personel sayısı,
Yapılmakta olan, planlı
yatırımlar,
Ülke genelindeki
yaygınlık,
Yurtdışı yatırım ve
işletmeleri,
Sunulan ürün
çeşitliliği,
Bünyedeki marka
sayısı,
Yabancı markalarla
partnerlikler vb.
(Araştırmanın tamamı www.aktob.org.tr sitesinde, Turizm Raporları bölümünde
görülebilir.)
7
AYLIK BÜLTEN / E Y LÜ L 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Grup Oteller Gelişim Endeksi
(GHG Index) 2014 ARAŞTIRMASI
GHG INDEX SIRALAMASI
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0 120,0
104,0 DİVAN HOTELS
103,1 DEDEMAN HOTELS & RESORTS
103,0 KAYA HOTELS
102,5
78,0
RIXOS OTELLERİ
91,8
LİMAK INTERNATIONAL HOTELS
90,0
CRYSTAL HOTELS RESORTS & SPA
BARUT HOTELS
73,7
VOYAGE HOTELS (Maxx Royal)
72,4
ANEMON HOTELS
67,7
PALOMA HOTELS
63,1
TITANIC RESORTS & HOTELS
62,2
THE MARMARA GRUBU
62,0
DELPHİN HOTELS & RESORTS
60,5
IC HOTELS
60,2
WOW HOTELS-MNG
(1) Türkiye’de; franchising, ortaklık, işletme veya kiralama gibi yöntemlerle faaliyette olan yabancı grup ve zincirler
hariç.
* Değerlendirmede; Coğrafi yaygınlık, Marka portföyü, Ürün portföyü, İstihdam, Varlık/Mülk, Tesis, oda, yatak
sayısı, Yatırım eğilimleri, Kurumsal yapılanma gibi kriterler esas alındı.
8
AYLIK BÜLTEN / EYLÜL 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
türkİye talep profİli 2014/İlk yarı
Yılın ilk yarısında Türkiye’de yapılan gecelemeler 148 milyona
ulaştı.
Yabancı ziyaretçilerle, yurtdışında oturan vatandaşlarımızın ilk
6 ayda Türkiye’de yaptıkları konaklama sayısı % 5,4 artarak 18,4
milyondan 19,4 milyona çıktı.
Bu dönemde yapılan toplam gecelemeler de % 10 artarak 134,9
milyondan 148,4 milyona yükseldi.
AKTOB Araştırma Birimi’nin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkemizdeki ortalama
kalış süresi de % 1,8 yükselerek 7,3 geceden 7,6 geceye ulaştı.
Konaklamanın % 66’sı tesislerde yapıldı
6 aylık dönemde yapılan 20 milyona yakın konaklamanın % 66’sı konaklama tesislerinde, %
20,6’sı da evlerde gerçekleşti.
Diğer yandan, gerçekleşen 148 milyon gecelemenin, % 44,3’ü konaklama tesislerinde, % 45,7’si da
evlerde gerçekleşti.
İş için gelenlerin % 40’ı evlerde geceledi
Ülkede yapılan 148 milyon gecelemenin % 5,6’sına denk gelen 8,3 milyon geceleme; konferans,
toplantı, görev gibi iş amaçlı hareketlerden kaynaklanıyor. Bu gecelemelerin dahi % 40’ı evlerde
gerçekleşiyor.
Konaklama tesisleri iş amaçlı gecelemelerden % 57,8 pay alırken, tesis dışı yerler (evler, ulaşım
aracı, diğer mekanlar) de % 42,1 pay alıyor.
Konaklama ve gecelemeler
(Ocak-Haziran), milyon
2013
2014
Değişim,%
Konaklama Geceleme Konaklama Geceleme
Toplam
Toplam
Yabancı
yabancı
Vatandaş Vatandaş konaklama geceleme
16,3
104,3
2,1
30,6
18,4
134,9
17,2
115,9
2,2
32,5
19,4
148,4
5,5
11,1
4,8
6,2
5,4
10,0
Gerçekleşen konaklama ve gecelemelerin dağılımı, %
2013
2014
9
Tesis
64,4
66,0
KONAKLAMA
Ev
20,3
20,6
Diğer
15,3
13,4
Tesis
44,2
44,3
GECELEME
Ev
47,1
45,7
Diğer
8,8
10,0
AYLIK BÜLTEN / EYLÜL 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
TÜRKİYE’DE
ET ÜRETİMİ
türkİye talep profİli 2014/İlk yarı
Tesislerde konaklama ve
geceleme oranları,%
(Gelen ziyaretçinin ne
kadarı tesislerde kaldı,%)
Rusya
Japonya
İspanya
Danimarka
İsveç
Belçika
Yunanistan
Hollanda
İngiltere
Almanya
İsrail
İtalya
Ukrayna
Avustralya
Fransa
İsviçre
A.B.D.
Kanada
Tunus
Diğer BDT
İran
Bulgaristan
Avusturya
Suriye
Azerbaycan
Vatandaşlar
Gürcistan
10
Tesiste
geceleme
oranı
91,2
90,7
85,4
83,3
80,8
80,1
79,5
77,2
76,7
74,5
74,1
72,7
70,0
69,8
65,8
63,5
61,7
61,4
61,3
56,6
50,1
50,0
46,5
35,3
13,6
6,7
2,5
G ec elemeler i n d a ğ ı l ı m ı, %
(i l k y a r ı s onuçla r ı)
Otel
Arkadaş,Akraba evi
Kendi evi
Kiralık ev
Tatil köyü
Ulaşım aracında
Motel
Pansiyon
Kamp/Karavan
Hostel, Gençlik vb
Diğer
2013
41,6
25,5
16,5
5,1
1,4
1,1
0,5
0,7
0,1
0,1
7,5
2014
42,0
23,9
17,1
4,8
1,2
1,0
0,6
0,5
0,1
0,1
8,7
Geliş amaçlarına göre
evlerde yapılan gecelemeler
Amaçlar
Yakınları ziyaret
Sağlık
Eğitim
İş amaçlı(konferans,
toplantı, görev vb.)
Dini
Alışveriş
Gezi, eğlence, sportif
ve kültürel faaliyetler
Transit
Diğer
Türkiye Ortalaması
Gecelemenin ne
kadarı evlerde
yapıldı, %
95,6
64,5
61,1
39,7
28,8
24,1
18,5
1,6
36,1
45,7
Kırmızı et üretimi %
4,3 gerilerken Tavuk
eti üretimi % 6,3 arttı
TÜİK tarafından
açıklanan verilere
göre yılın ilk yarısında
ülkemizin kırmız
et üretimi % 4,3
gerileyerek 421 bin
tondan 403 bin tona
düştü.
Bu dönemde; sığır
eti üretimi 368 bin
tondan 353 bin tona,
korun eti üretimi 41,8
bin tondan 40,8 bin
tona, keçi eti üretimi
11,1 bin tondan 8,5
bin tona düştü. Hacim
olarak düşük olan
manda eti üretimi ise
81 tondan 300 tona
çıktı.
Yılın ilk yarısında
tavuk yumurtası
üretimi % 5,2 artarak
8 milyardan 8,4
milyara çıktı. Diğer
yandan kesilen tavuk
miktarı da % 1,8
artışla, 539 milyondan
549 milyona yükseldi.
Üretilen tavuk eti
miktarı ise % 6,3
artışla 882 bin tondan
937 bin tona çıktı.
Öte yandan kesilen
hindi adedi 1,8
milyondan 2,1
milyona, hindi eti
üretimi de 16,9 bin
tondan 22,1 bin tona
çıktı.
Tavuk yumurtası
üretimi için kuluçkaya
basılan yumurta
sayısı % 26 artarak 89
milyona ulaştı. Diğer
yandan etlik tavuk
için kuluçkaya basılan
yumurta sayısı da %
28 artarak 32 milyon
adet oldu.
AYLIK BÜLTEN / E Y LÜ L 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
türkİye talep profİli 2014/İlk yarı
Paket tur
oranı % 43,8
Turizm geliri % 6,3 arttı
Yılın ilk yarısında, yurtdışından gelenlerin, paket tur ve kişisel harcamalar şeklinde yaptıkları harcamaların toplamı, % 6,3 artarak
13,7 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Harcamalar geçen yıl 13 milyar
Dolar’a yakındı.
Turizm harcamalarında pazarlara göre genelde bir yükseliş yaşanırken; Fransa, Belçika, İtalya, Yunanistan, Ukrayna, Bulgaristan, İsviçre, Gürcistan, ABD, Japonya ve Kanada gibi bazı ülkelerde düşüş
görüldü.
Pazarlara göre turizm harcamaları
(Ocak-Haziran), (Bin Dolar)
Vatandaşlar
Almanya
Rusya
İran
İngiltere
BDT Diğer
A.B.D.
Fransa
Hollanda
Gürcistan
Azerbeycan
İtalya
İsveç
Bulgaristan
Ukrayna
Belçika
Avusturya
İsrail
Yunanistan
İsviçre
İspanya
Japonya
Danimarka
Kanada
GSM Dolaşım Harcamaları
Marina Hizmet Harcamaları
Toplam
11
2014
2.516.725
1.469.562
972.133
687.473
656.597
404.692
357.899
338.684
327.071
234.574
215.818
205.366
198.989
194.742
172.528
158.223
156.458
143.242
113.874
112.800
104.026
103.589
97.041
71.632
70.424
29.896
13.783.813
Değişim
-5,8
0,2
6,4
78,1
5,3
21,5
-7,0
-7,6
6,7
-2,0
0,4
-1,0
12,1
-9,1
-6,9
-12,4
-0,9
261,0
-17,0
-4,5
51,2
-10,1
-0,8
-11,7
6,5
10,0
6,3
Altı aylık dönemde
gelen yabancı
ve vatandaş
ziyaretçilerden, paket
turları kullanarak
gelenlerin oranı %
43,8 oldu.
Yalnızca yabancı
ziyaretçiler
değerlendirildiğinde,
paket turun payı
% 49 dolayında
çıkmaktadır.
Türkiye’ye gelen
ziyaretçilerin önemli
bir kısmı, gelir
seviyesi olarak, orta
gelir grubuna ait
özelliklere sahip.
Paket turlarla
gelenlerin gelir
dağılımlarında
da benzer eğilim
gözlenmekte.
2014 yılı ilk yarı
verilerine göre; paket
tur kullananların %
74’ü orta gelirli, %
15’i yüksek gelirli
ve % 10’u da düşük
gelirli grupta.
Son bir yılda orta
gelirlilerin toplam
paket tur içindeki
payı 2 puan artarken,
yüksek ve düşük gelir
gruplarının payında
azalma görüldü.
AYLIK BÜLTEN / E Y LÜ L 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
türkİye talep profİli
REEL
GETİRİLER
antalya analİzİ
2014 yılı 6 aylık dönemde Antalya’da konaklama sayısı % 12,2 artarak 4,6
milyona yükseldi. Gelen kişilerin yaptıkları toplam geceleme ise % 13,7
yükselişle 33,1 milyona çıktı.
Diğer yandan Antalya’ya gelen ziyaretçilerin % 80’i tesislere yönelirken,
yapılan gecelemelerin % 87’si konaklama tesislerinde gerçekleşti. Gecelemelerin % 11,1’i de evlerde yapıldı.
2014 yılı ilk yarısında, ortalama kalış süresi de 7,8 gece olarak gerçekleşti.
Bu seviye 2013 yılında da aynı noktada bulunuyordu.
Antalya’da konaklama ve geceleme
milyon, (Ocak-Haziran)
2013
2014
Değişim
Konaklama
4,1
4,6
12,2
Geceleme
29,1
33,1
13,7
Tesislerde konaklama ve
gecelemelerin eğilimi, %
(Ziyaretçilerin ne kadarı
tesislere yöneldi)
2013
2014
Konaklama
75,3
80,1
Geceleme
86,9
87,1
Otellerde gecelemelerin % 62’sini Almanya ve Rusya sağladı
6 aylık dönemde Antalya’da tesislerde yapılan 33,1 milyon
gecelemenin % 32,9’unu Alman ziyaretçiler, % 29,7’sini Rus
ziyaretçiler yaptı.
Bu iki ülke ziyaretçilerini, % 4-4,5 aralığında paylar ile İngiltere
ve Hollanda izledi. Onları, İsveç, Ukrayna, diğer BDT ülkeleri ve
Belçika takip etti.
Diğer yandan evlerde gerçekleşen gecelemelerin % 60’ına yakını;
yurtdışında yaşayan vatandaşlar ile Gürcistan’dan gelenler
tarafından yapıldı. Onları, Rusya, Almanya, İngiltere ve
Danimarka’dan gelenler takip etti.
12
Temmuz ayı
verilerinden
derlenen bilgilere
göre Dolar ve Avro,
yatırımcısına yıllık
bazda kazandırdı.
12 aylık ortalamalara
göre, Temmuz
ayında Avro % 11,8,
Dolar ise % 6,8 reel
kazanç getirdi.
Öte yandan; aylık,
3 aylık ve 6 aylık
dönemde ise Dolar
ve Avro’da reel
kazanç oluşmadı.
Diğer yandan yıllık
bazda mevduat
faizi, Borsa, Altın ve
Devlet iç Borçlanma
Senetleri ise reel
olarak kaybettirdi.
Yat ı r ı m a r a ç l a r ı nd a
re e l ge t i r i ler,
Tem mu z
Yıllık
Nominal
Yıllık
Reel
Faiz
5,09
-3,01
Borsa
-5,36
-12,65
Dolar
15,75
6,83
Avro
21,15
11,81
Altın
-4,98
-12,30
DİB
6,85
-1,38
AYLIK BÜLTEN / E Y LÜ L 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Y urtiçi Pazarda
10 Milyon K işi Seyahat Etti
yabancılara
konut satışları
TATİL AMAÇLI SEYAHATLER 1 MİLYONA YAKLAŞTI
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2014’ün ilk çeyreğinde
yurtiçinde ikamet eden 10 milyon 61 bin kişi seyahate çıktı.
Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde
yaptıkları toplam seyahat sayısı % 6,5 artarak 12 milyon 745 bine ulaştı.
Seyahate çıkanlar, ortalama 258 TL harcadı
Türkiye’de yılın ilk
yarısında yabancılar
8 bin 507 konut
satın aldı.
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 96 milyon 699 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,6 gece olurken seyahat başına yapılan ortalama
harcama ise 258 TL oldu.
Bu ticarette Antalya
3 bin 124 satış ile ilk
sırada yerini aldı.
Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptıkları seyahat harcamaları % 33,8 artarak 3 milyar 292 milyon 746 bin TL’ye ulaştı.
Yurtiçi turizm harcamasının % 96,8’i kişisel harcamalar olurken, % 3,2’si
de paket tur harcamaları oluşturdu.
İlk çeyrekte seyahate çıkanların % 68,5’i yakınlarını ziyaret amacı
güderken, % 13,2’si de sağlık amaçlı seyahat etti. Üçüncü sırada % 9 ile
gezi, eğlence, tatil amaçlı seyahatler oldu.
Otellerde geceleme süresi arttı
Yurtiçi pazarda seyahat edenlerin yaptıkları toplam gecelemeler içinde
otellerin payı % 4 dolayında sabit kalsa da, tesislerde ortalama kalış
süresinde artış kaydedildi.
2013 yılında 2,8 gece olan kalış süresi, 2014 yılında 3,3 geceye yükseldi.
Yurtiçi pazarda, otellerde yapılan gecelemeler ise % 10,6 artarak 4 milyon dolayına çıktı.
Yu r t iç i s e y a hat pa z a r ı (Oc a k-Ma r t)
2013
2014
Değişim
13
6 ayda 3124
konut satıldı.
Seyahat sayısı Geceleme sayısı
Ortalama
(Bin)
(Bin) geceleme sayısı
11 972
84 372
7,0
12 745
96 699
7,6
6,5
14,6
7,7
Antalya, yapılan
toplam işlemlerin
de % 36’sını elinde
bulunduruyor.
Diğer yandan,
yabancılara en fazla
konutun satıldığı
ikinci il, 2 bin 517
işlem ve % 29 pay ile
İstanbul oldu.
İstanbul’u Aydın,
Muğla, Bursa,
Mersin ve Sakarya
illeri takip etti.
Yabancılara
konut satışı
(Ocak-Haziran)
İller
Pay,%
ANTALYA
36,7
İSTANBUL
29,6
AYDIN
6,5
BURSA
5,0
MUĞLA
5,6
MERSİN
3,9
YALOVA
3,2
SAKARYA
2,8
ANKARA
1,6
İZMİR
1,0
DİĞER
4,1
AYLIK BÜLTEN / E Y LÜ L 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
TU R İZM 6 AY DA 3,1 MİLYA R TL TE ŞV İK A LDI
Antalya teşviklerde yine ilk sırada yer aldı.
Turizm sektörü yılın ilk yarısında 205 yatırım projesi için 3,1 milyar TL teşvik
aldı. Bu projelerden 169 adedi ile komple yeni yatırımlar öngörülüyor.
2,7 milyar TL’lik komple yeni yatırımlarla toplamda, 11 bin yeni istihdam ve 47
bin 607 yeni yatak kapasitesi üretilecek.
Komple yeni yatırımlarda Antalya liderliğini sürdürdü. 6 aylık verilere göre
Antalya, toplam yatırım bütçesinin % 35’ini, yatak ve istihdam kapasitesinin de
% 36’sını elinde bulunduruyor.
Yeni konaklama tesisi yatırımlarında ilk sıraları % 36 ile 3 yıldızlı, % 33 ile 4
yıldızlı oteller alırken onları % 15 ile 5 yıldızlı oteller ve % 7,7 ile butik oteller
izledi.
Komple yeni yatırımların illere göre dağılımda ilk sıraları Antalya ve İstanbul
aldı. Onları; Muğla, Mersin, Yalova, Aydın, Bursa, Konya, Balıkesir, adana ve
İzmir takip etti.
Yatırımlara ayrılacak toplam bütçe açısından ilk sırayı % 35 payla Antalya alırken onu % 15 ile İstanbul izledi. Onları; Muğla, Mersin, Bursa ve Yalova takip
etti.
Yaratılacak toplam yatak kapasitesinin % 36’sı Antalya, % 15’i İstanbul ve % 6’sı
da Muğla’da yer alıyor. Bu illeri Mersin, aydın ve Yalova izliyor.
Yeni yatırımla üretilecek toplam istihdam kapasitesinin de % 36’sı Antalya ve %
16’sı İstanbul’da bulunacak.
Turizmde yatırım teşvik belgeleri (Ocak-Haziran)
Proje sayısı
Teşvik
tutarı,
milyar TL
3.17
İstihdam
(Bin kişi)
Oda sayısı Yatak sayısı
(Bin)
(bin)
Teşvik
205
89.0
34.8
70.2
toplamı
Yeni
169
2.75
11.0
23.6
47.6
yatırımlar
*Turizm yatırımı olmayıp, teşvik kapsamından faydalanan 41 adet öğrenci
yurdunda 13 binden fazla yatak yapılacak.
14
yatak arzı 1,3
milyona çıktı
Türkiye’de yatak sayısı
1,3 milyonu aştı
Yatak artışın % 60’ı 5
yıldızlı otellerden geldi
Türkiye’de Bakanlık
ve Belediye belgeli
tesislerdeki toplam
yatak arzı 1 milyon 300
bini geçti.
Temmuz sonu
verilerine göre Türkiye;
790 bini Bakanlık,
512 bini de Belediye
belgeli olmak üzere 1,3
milyon yatağa ulaştı.
Geçen yılın aynı
döneminde
Türkiye’deki yatak
kapasitesi 1 milyon
247 bin dolayındaydı.
Konaklama ünitesi
bulunan Bakanlıktan
belgeli 3060 tesisteki
790 bin dolayındaki
yatağın % 40’ı 5 yıldızlı
oteller bulunuyor.
Onu 192 bin yatakla 4
yıldızlı tesisler ve 201
bin yatakla 3 yıldızlı
tesisler izledi.
Son bir yılda
Bakanlıktan belgeli
tesis sayısı 135, yatak
sayısı da 57 bin
dolayında arttı. Yatak
arzındaki bu artışın
% 60’ı 5 yıldızlı, %
20’si de 4 ve 3 yıldızlı
tesislerden sağlandı.
Arza kaynaklık eden
diğer tesis türleri de
termal oteller, özel
konaklama tesisleri ve
butik oteller şeklinde
sıralandı.
AYLIK BÜLTEN / E Y LÜ L 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
kayıgrup
iflası
hakkında
Rusya’da şirket İflasları
pazarı endİşelendİrİyor
2014 yılı içinde Neva Travel, Labirint ve Roza Vetrov gibi tur operatörlerinin ardından 22 yıldır Rusya outgoing pazarında faaliyet gösteren,
ülkenin önde gelen tur operatörlerinden, IntAer de faaliyetlerini durdurmasının ardından yetkililer, şirketler hakkında detaylı analizlere
başladı.
Son aylarda Rusya'da iflas eden tur operatörü sayısı 6'ya yükselirken,
iflasa gerekçe olarak olumsuz siyasi koşullar, dövizdeki yükselme ve
halkın alım gücünde yaşanan gerileme gösterildi.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Rusya Federal Turizm Ajansı
(Rosturizm), tur operatörleri için durumun 2009 yılındaki krizden bile
daha ağır olduğunu ve söz konusu iflasların araştırılması gerektiğini
belirtti.
Rusturizm yetkililerinin, tur operatörü iflaslarının hileli olup olmadığının araştırılması için Soruşturma Komisyonu, Savcılık ve İç
İstihbarat makamlarına başvuruda bulundukları kaydedildi.
Öte yandan Rusya’da tur operatörleri iflasları nedeniyle mağdur kalan
Rus turistlere yönelik tavırlarından dolayı, içinde otellerin de bulunduğu bir 'kara liste' hazırlanmakta olduğu iddia edildi.
İ flaslar , pazardan kaynaklı
Tur operatörlerinin iflasını değerlendiren Akdeniz Turistik Otelciler
ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, iflaslar
nedeniyle tatilcilerin mağdur olmaması için herkesin elbirliği ile çalıştığını
söyledi.
Otelcilerin ve turizm şirketlerinin çalışacakları operatörleri, partnerleri
seçerken dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Hacısüleyman,
son dönemde olanların bir yanıyla yeni dünya düzenine ayak
uyduramayanlardan kaynaklandığını belirtti.
KAYI Tur mağdurları
için iflas dairesinden
önemli çağrı
İstanbul 1. İflas
Dairesi Müdürlüğü,
geçtiğimiz yıl iflas
eden Kayı Tur'dan
alacağı bulunanlara
çağrıda bulundu.
Çağrıda, söz konusu
şirketten alacağı
bulunanların 30 gün
içinde mahkemeye
başvurmalarını
istedi.
İstanbul 1. İflas
Dairesi Müdürlüğü
tarafından
yayımlanan ilanda,
iflas eden Kayı
Tur'dan alacağı
olanlarla menkul
ve gayrimenkuller
üzerinde istihkak
iddiasında
bulunanların 30
gün içinde İstanbul
1. İflas Dairesi
Müdürlüğü'ne
başvurmaları istendi.
İstanbul 3. Asliye
Hukuk Mahkemesi,
26 Haziran 2014
tarihinde, Kayı
Tur'un iflasına karar
vermişti.
“Yaşananlar sektörün her kesimine özellikle konaklama kesimine verdiği
ciddi zararlara rağmen, bu bir yanıyla doğal ayıklanma sürecidir” diyen
Hacısüleyman, iflas eden tur operatörlerinin bir pazar ya da ülke ile
sınırlı olmadığını, iflas edenler arasında Rus tur operatörlerinin yanı sıra
Almanya, İngiltere ve Danimarka merkezli şirketlerin de yer aldığını
vurguladı.
15
AYLIK BÜLTEN / E Y LÜ L 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
4. ULUSLARARASI RESORT TURİZM KONGRESİ
27-28 KASIM’DA LARA ASKA RESORT’TE
54 şirkete
vergİ İstİsnası
AKTOB’un sahibi olduğu RESORT Dergisi’nin bir organizasyonu olan
Uluslar arası Resort Turizm Kongresi’nin dördüncüsü 27-28 Kasım’da
Antalya Lara’da Aska Resort Otel’de yapılacak.
“Geleceğin Turizmi
Turizmin Geleceği”
ana teması
altında sektörün
bugünkü durumu
ve geleceğine
ilişkin beklenti ve
değerlendirmelerin
yapılacağı 4.
Uluslararası Resort
Turizm Kongresi’ne
her yıl olduğu gibi
bu yıl da seyahat
endüstrisinin her kesiminden uluslararası alandaki temsilcileri
katılarak sunumlar yapacak.
54 turizm şirketine
vergi istisnası verildi
Yılın 7 aylık
döneminde, 54
turizm şirketi,
Ekonomi
Bakanlığı’ndan 302
milyon Dolar’lık
vergi, resim ve harç
istisnası aldı.
4. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde bu yıl online seyahat
pazarındaki gelişmeler, kruvaziyer turizmi ve günümüzde dünya
turizminin merkezi olan Akdeniz bölgesi ayrı ayrı oturumlar halinde
ele alınacak.
Yurt içinden ve yurtdışından sektör temsilcileri ve uzmanların
katılacağı oturumlarda kongre için özel olarak hazırlanmış sunumlar
yapılacak.
Ekonomi Bakanlığı,
şirketlerin elde
edeceği döviz
gelirlerini baz
alarak yaptığı
değerlendirmede,
bu yıl 54 şirkete
vergi, resim ve harç
istisnası tanıdı.
İstisna alan 54
şirketin 37’si Antalya
merkezli olarak
faaliyet gösteriyor.
Diğer yandan
İstanbul’dan 8,
Ankara’dan 5 şirket
de vergi, resim ve
harç istisnası aldı.
7 aylık dönemde
302 milyon 842 bin
Dolar’lık istisna
alan turizm sektörü,
geçen yılın aynı
döneminde 421
milyon 918 bin
Dolar’lık istisnadan
yararlanmıştı.
16
AYLIK BÜLTEN / E Y LÜ L 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Konaklama SEKTÖRÜNDE
sigortalı çalışan sayısı % 10 arttı
quality
Selection 2014
HolidayCheck
Quality Selection
ödülleri
SGK tarafından açıklanan verilere göre konaklama sektöründe
sigortalı olarak çalışanların sayısı % 10 artışla 304 binden 334 bine
yükseldi.
Mayıs ayı sigortalı verilerinde göre, konaklama, yeme içme, havayolu,
seyahat acenteleri ve diğer turizm sahalarında toplam çalışan sayısı %
10,6 artışla 998 bin kişiye ulaştı.
Bu dönemde, Türkiye’de toplam sigortalı sayısı ise % 5,8 artarak 13
milyonu geçerken, turizmde çalışanların toplam içindeki payı da %
7,3’ten % 7,6’ya çıktı.
Son bir yılda sigortalı istihdamında 714 bin kişi yükseliş olurken
bunun % 13,4’ü turizmden (yaklaşık 96 bin kişi) kaynaklandı. Bu
artışta konaklama sektörünün payı ise % 4,3 oldu.
Turizmde sigortalı çalışanların sayısı
(Mayıs ayı/ 4a kapsamı)
Yiyecek İçecek Hizm
Konaklama
Spor, Eğl.Dinl.Faal.
Seyahat Ac.Tur Op.Hizm
Havayolu
Turizm Toplamı
Türkiye Sigortalı Toplamı
Turizmin Payı,%
17
2013
469.691
304.062
56.365
53.624
19.176
902.918
12.354.071
7,3
2014
526.359
334.906
59.918
55.924
21.329
998.436
13.068.558
7,6
Değişim
12,1
10,1
6,3
4,3
11,2
10,6
5,8
+ 0,3 puan
Türkiye'den 20
otel, HolidayCheck
tarafından açıklanan
"HolidayCheck
Quality Selection
2014" ödülünü
almaya hak kazandı.
İspanya'dan 24,
Tayland'dan 22, Mısır
ve Yunanistan'dan
21'er ve BAE'den 10
otel Quality Selection
2014 listesine girdi.
Türkiye'den lisyete
giren tesisler:
Royal Alhamra
Palace
Trendy Verbana
beach
Commodore Elite
Hotel Crystal Palace
Aydinbey Kings
Palace
Manzara Istanbul
App
Melas Lara Hotel
Hotel Royal Dragon
Crystal De Luxe
Resort
Hotel Mukarnas Spa
Hotel Thalia Beach
Amara Dolce Vita
Concorde De Luxe
Rixos Premium Belek
Trendy Aspendos
Hotel Side Sun
Hotel Grand Side
Robinson Club
Pamfilya
Hotel Melas Resort
Barut Hotel Arum
AYLIK BÜLTEN / E Y LÜ L 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
roma’da
konaklama
vergİsİ arttı
AKDENİZ’DE İSPANYA ve türkiye
rakİplerle ARAYI AÇIYOR
Roma'da konaklama
vergileri ikiye
katlandı
İtalya'nın başkenti
Roma'da turist
başına alınan
konaklama vergisine
% 100 zam yapıldı.
Yılın 7 aylık döneminde % 7 artışı yakalayarak 36 milyon yabancı
ziyaretçi sayısına ulaşan İspanya, Türkiye ile arasındaki farkı 1 milyon
dolayında artırdı.
Bu dönemde 20 milyonu aşan Türkiye ise % 6,8’lik artışla ikinci sırada
yer aldı.
Yabancı ziyaretçi sayısında, geçen yıl 7 aylık dönemde 14,7 milyon olan
İspanya-Türkiye farkı, bu yılın aynı döneminde 15,8 milyona yükseldi.
Öte yandan Akdeniz çanağında Türkiye ve İspanya toplamı,
Yunanistan ve Mısır ile farkını da oldukça yukarı çekti. Geçen yıl 37
milyon dolayında olan bu fark, bu yılın 7 ayında 40,8 milyona çıktı.
7 aylık verilere göre, en hızlı büyüme % 16 ile Yunanistan’da
gerçekleşirken, İspanya % 7, Türkiye % 6,8 gelişme gösterdi. Öte
yandan Mısır’daki gerileme devam etti. Mısır 7 ayda % 25 dolayında
düşüş yaşadı.
Akdeniz’de yabancı ziyaretçi sayıları, milyon
(Ocak-Temmuz)
İSPANYA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN*
MISIR*
*Tahmin
18
2013
33.9
19.1
9.3
6.6
2014
36.3
20.4
10.8
5.0
DEĞİŞİM
7,0
6,8
16,5
-24,8
Daha önce, 4 kişik
bir ailenin 48 Euro
olan konaklama
vergisi, 96 Euro'ya
yükseldi. Roma'da
turist başına alınan
konaklama vergisi
en son 4 yıl önde
arttırılmıştı.
Sürece uyum
sağlamaları
için konaklama
sektörüne 5
haftalık bir süre
tanındı. Roma'daki
vergi artışının
rezervasyonları ve
istihdamı etkilemesi
beklenirken
sektör firmaları
endişelerini
açıklamaya devam
ediyorlar.
Benzer uygulama,
geçen dönemde
Fransa’da gündeme
gelmiş, ancak
hükümetin
içinden yapılan
itirazlar sonucu
vazgeçilmişti.
AYLIK BÜLTEN / E Y LÜ L 2 014
A K DENİZ T U RİST İK OT E LCİLE Rİ V E İŞLETME CİLE R BİRLİĞİ
AKTOB
BÜ LT E N
30
YIL
1984-2014
AKTOB
AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ
Adres:Gebizli Mah.Termessos Bulvarı. Güngör Ahmet
Yitmen İş Merkezi No: 73/ A 07300 Muratpaşa ANTALYA
Tel: 90 242 321 39 94 / 95
Fax: 90 242 321 59 26 / 27
w w w. a k t o b . o r g . t r
a r g e @ a k t o b. o r g . t r
AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT
Download

AKTOB BÜLTEN