VENN İNŞAAT KONSTRÜKSİYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No:36 K: 2 D: 12/A Kadıköy / İSTANBUL
T +90 216 598 30 43-44 F +90 216 598 21 27 E [email protected]
www.venninsaat.com
Venn İnşaat, İnşaat Mühendisi Abdullah Ömer AKŞİT (YTÜ 1987) ve Makine Mühendisi
Halil İbrahim GÜNEY (YTÜ 1996) tarafından 2010 yılında kurulmuş, kısa süre içerisinde
uluslararası projelerde yer alarak taahhütlerini başarı ile yerine getirmiştir.
• Kentsel altyapı inşaatları (içme suyu, atık su, yağmur suyu, tarımsal sulama vs),
• Bölgesel ısıtma/soğutma sistemlerinin inşaatları,
• Bölgesel otomatik çöp toplama sistemlerinin inşaatları,
• Her türlü endüstriyel tesis ve fabrika inşaatları,
• Ofis ve konut inşaatları
• Her türlü mekanik sistem profesyonel çözümleri (su depoları, pompa odaları, ısıtma/
havalandırma sistemleri vs)
Venn‘in ilgi ve uzmanlık alanında yer almaktadır.
Venn’i farklı kılan unsur, kurucularının, proje yöneticiliğinin her kademesinde edindiği
25 yılı aşkın tecrübeyi, taahhüt sorumluluğu ile birleştirerek projeyleri ele almasıdır.
Venn’de yatırımcı beklentileri, mühendisçe yaklaşımı zorunlu kılan firma yapısı ve müşteri
memnuniyetini esas alan bir anlayış ile gerçekleştirilir.
25 yılı aşkın süredir yurt içinde ve yurt dışında edindiğimiz tecrübelerimizi
Venn İnşaat’ta bir araya getirdik.
Over the past 25 years, our experience in the country and abroad have gathered in the Venn İnşaat.
Değerlerimiz; Kalite, iş ahlakı, takım çalışması, iş ve işçi güvenliği, sorumluluk, dürüstlük ve
güvenilirliktir.
Vizyonumuz; Sektörümüze, geçmişte birlikte başarıyla yol aldığımız, bugün de Türkiye ‘nin
önde gelen firmaları gibi, en ön sıralarda hizmet verebilmektir.
Hedefimiz; Süre, kalite ve maliyeti önemseyen müşteri ve yatırımcılarımızın daimi çözüm
ortakları olarak birçok projeye başarıyla imzamızı atabilmektir. Venn İnşaat was established in 2010 by the construction engineer, Abdullah Ömer AKŞİT
(YTU 1987), and the mechanical engineer, Halil İbrahim GÜNEY (YTU 1996), and has
successfully deliver contracted work involving in medium-scale international projects within
a brief period of time. Venn’s areas of interest and expertise include:
• Urban infrastructure constructions (drinking water, waste water, rain water, agricultural irrigation, etc.)
• Regional heating/cooling system installations
• Regional automated garbage collection system installations
• Any type of industrial facility and factory installations
• Office and house constructions
• Any type of professional solutions for mechanical systems (water tanks, pump rooms, heating/ventilation systems, etc.)
Venn is a distinguished organization as the company handles each project by combining
its founders experience of more than 25 years in every level of project management with
the contracting responsibility. At Venn investor expectations are fulfilled thanks to our
corporate structure requiring an engineering mindset and our customer satisfaction oriented
understanding.
Our values are quality, business ethics, teamwork, occupational and worker safety,
responsibility, honesty and reliability.
Our vision is to provide leading services in the sector today as one of the pioneer firms in
Turkey that accompanied us to the success in the past.
Our target is to deliver many projects as the solution partner of customers and investors who
value time, quality and costs. İNŞAAT TAAHÜT
CONSTRUCTION COMMITMENTS
VENN İnşaat konusunda deneyimli mimar ve mühendislerle
çalışmayı kendine ilke edinmiştir. İnşaat taahhüdü demek, bir
yapının tasarımı, mimari-statik (betonarme-çelik) projelerinden,
her türlü imalat ve montajına, temelden çatıya her detayının
tamamlanarak, işverene kullanıma hazır halde teslimine kadar
her aşamayı üstlenmek, standartlara uygun, sağlam, estetik ve
kullanışlı bir yapı teslim etmeyi garanti etmek demektir.
VENN İnşaat is committed to work with architects and engineers
who are experts in their own fields. Construction commitment
is a guarantee to complete a structure with every detail from
its foundation to the roof, including design, architectural-static
(reinforced concrete-steel) projects, any manufacturing and
mounting works, and undertake all stages for turnkey delivery to
the employer of a reliable, aesthetic and functional structure in
line with the standards.
Mekanik tesisat, inşaat işlerinde makine mühendisliğinin etkinlik
alanına giren işleridir. Isıtma sistemi, ısıtma kazanları veya diğer
ısıtma donanımları, radyatör, fan-coil, konvektörler, soğutma
sistemi, akışkan soğutucu (chiller), klima cihazı vs., fan coil, klima
cihazı, havalandırma sistemi, havalandırma kanalları (emişüfleme), klima santralleri, fanlar, menfezler
The mechanical installation works in a construction are covered
under the activity area of mechanical engineers. Heating system,
heating boilers or other heating equipment, radiator, fan-coil,
convectors, cooling system, chiller, air conditioner, etc., fancoil, air conditioner, ventilation system, air ducts (blower), air
conditioning plant, fans, grills
MEKANİK TESİSAT & ALT YAPI
MECHANICAL SYSTEMS & INFRASTRUCTURE
ÇELİK KONSTRÜKSİYON
STEEL CONSTRUCTION
Çelik, yapı sistemlerinde kullanılabilirlik açısından benzersiz bir
malzeme olmakla birlikte, mühendislik teknolojisi gelişmiş birçok
ülkede, özellikle yüksek yapılarda, köprülerde, sanayi yapılarında
ve özellikle son yıllarda mimari bakımdan sanatsal özellikler
taşıyan yapılarda öncelikle tercih edilen malzeme “çelik” tir.
Steel is a unique material for use in building systems and it
is recently the primary material preferred in many countries
with advance engineering technologies for construction of tall
structures, bridges, industrial building and especially in buildings
featuring artistic architectural aspects.
KRAL ABDULLAH FİNANS MERKEZİ
KING ABDULLAH FINANCIAL DISTRICT
Suudi Arabistan‘ın başkenti Riyad‘da yapılmakta olan finans bölgesi
uluslararası alanda önemli bir finans merkezi olma yolunda oldukça
iddialı bir proje özelliğindedir. Bu önemli proje kapsamında Bankalar ve
Finans kuruluşlarının yer alacağı ofisler, alışveriş merkezleri, oteller gibi
çok sayıda bina yer almaktadır.
The finance area established in Riyadh the capital of Saudi Arabia is a
project which is very demanding in terms of being an internationally
significant finance center. There are many buildings such as offices,
shopping centers, and hotels etc. where Banks and Financial institutions
will take place within the scope of this important project.
Proje İsmi
Ülke - Şehir
Proje Tarihi
Yüklenici
Alt Yüklenici
Mekanik Alt Yüklenici
İş Tanımı
Kral Abdullah Finans Bölgesi Altyapı İnşaatı
Suudi Arabistan / Riyad
2011 - Nesma & Partners
Nesma Eser Onur Ortaklığı
Venn İnşaat Konstrüksiyon Ltd.
Bölgesel soğutma boru hatları inşaası montajı, otomatik
çöp toplama network sistemi, yangın, içme suyu, sulama
suyu, yağmur ve atık su, altyapı işleri.
Project Name
Country - City
Project Date
Contractor
Sub-Contractor
Mechanical Sub-Contractor
Job Definition
Kral Abdullah Finance Area Infrastructure Construction
Saudi Arabia / Riyadh
2011 Nesma & Partners
Nesma Eser Onur Ortaklığı
Venn İnşaat Konstrüksiyon Ltd.
Installation and construction of district cooling pipelines, automated
garbage collection network system, fire, drinking water, irrigation
water, rain and waste water, infrastructure works.
2011 yılı başlarından itibaren yer aldığımız proje kapsamımızda; bölgede bulunan bütün
binaların soğutulmasında kullanılacak “Merkezi Soğutma Suyu Sistemleri (District Cooling
System)” ile aynı binaların evsel katı atıklarını merkezi olarak toplayan “Otomatik Atık
Toplama Sistemi (Automated Waste Collecting System)” ve binaların su, atık su, yağmur
suyu ve yangın hatları gibi mekanik sistemlerinin ana hatlara bağlantıları işlerini içeren
“Parsel Bağlantıları” ile “Yangın Hidrantları” nın teşkili gibi önemli bir iş yükü ortalama
140 kişilik kadro ile, Nisan 2014 içerisinde başarıyla tamamlanmıştır. 26.000 m, 100 mm
ile 1200 mm arasında değişen çaplarda galeride ve trench‘te kaynaklı çelik boru imalatı
ile District Cooling işi 13.000 m, 500 mm çapında galeride ve trench‘te kaynaklı çelik boru
imalatı ile Automated Waste Collecting System işi, 811 adet Parsel Bağlantısı, 185 adet
Yangın Hidrantı
Within the scope of the project we have taken part in since the beginning of 2011;
establishment of the “Parcel Connections” and “Fire Hydrant Lines” including the works of
connecting the mechanical systems such as “District Cooling Systems” and “Automated
Waste Collecting System as well as the mechanical systems such as water, waste water,
rainwater and fire lines to be applied during the cooling of the buildings in the region
with the main lines have been completed successfully thanks to the team of about
140 members within April 2014. Steel pipe manufacturing at gallery and trench with
different diameters of 26.000 m, 100 mm and 1200 mm as well as District Cooling work
and Steel pipe manufacturing at gallery and trench with different diameters of 13.000
m, 500 mm and Automated Waste Collecting System works, 811 Parcel Connections, 185
Fire hydranths constitute the whole mechanical infrastructure works of a great complex
including the hotels and shopping centers being constructed on Omer Mountain called
“Jabal Omar” located just beside the sacred space kabah and named after Hz. Omer in
the city of Mecca which is considered to be the heart of the Islamic world.
JABAL OMAR PROJESİ
JABAL OMAR PROJECT
İslam dünyasının kalbi sayılan Mekke şehrinde, Hz Ömer‘in adı ile
anılan ve kutsal mekan Kabe‘nin hemen yanı başında bulunan “Jabal
Omar” isimli Ömer Dağı üzerinde yapılmakta olan oteller ve alışveriş
merkezlerini içeren büyük bir kompleksin tüm mekanik altyapı işidir.
The entire mechanical infrastructure work for a large complex consisting
of hotels and shopping centers being constructed on the Ömer Mountain,
aka Jabal Omar to commemorate the name of His Holiness Omar, located
next to the holy Kaaba in Mecca, regarded as the heart of Islamic world.
Proje İsmi
Ülke - Şehir
Proje Tarihi
Yüklenici
Alt Yüklenici
Mekanik Alt Yüklenici
İş Tanımı
Jabal Omar Projesi
Suudi Arabistan - Mekke
2012
Nesma & Partners
Nesma Eser Onur Ortaklığı
Venn İnşaat Konstrüksiyon Ltd.
İçme suyu, yangın sistemi, gri su, arıtma suyu, yağmur suyu,
atık su hatları ve tüm altyapı inşaatı ve mekanik işleri.
Project Name
Country - City
Project Date
Contractor
Sub-Contractor
Mechanical Sub-Contractor
Job Definition
Jabal Omar Project
Saudi Arabia - Mecca
2012
Nesma & Partners
Nesma Eser Onur Ortaklığı
Venn İnşaat Konstrüksiyon Ltd.
Drinking water, fire system, grey water, treatment water,
rainwater, waste water lines and whole infra-structure
construction and mechanical works
2012 sonlarında dahil olduğumuz projede çapları 100 mm ile 1000 mm arasında değişen,
çoğunluğu Ductile boru olmak üzere, HDPE, UPVC, Black Steel, Corrugated ve GRP borular ile
galeriler içerisinde ve trench‘te, Ham Su, İçme Suyu, Peyzaj Suyu, Gri Su, Yangın Sprinkler
Hattı, Yangın Hidrant Hattı, Yağmur Suyu ve Atık Su sistemleri işleri toplamı yaklaşık 32
bin metre civarındadır. Ortalama 90 kişiden oluşan kadronun görev aldığı proje 2014 yılı
ortalarında tamamlanmıştır. Görsellerde de görülebilen pompa istasyonu bünyesinde flanşlı
ductile borular ile depo transfer hatları, sirkülasyon hatları, drenaj hatları tesis edilmiş,
yangın, içme suyu, resirkülasyon ve drenaj sistemlerine ait 21 adet dikey türbinli pompa ile
çok sayıda, çeşitli pompa ve tank montajı yapılmıştır.
In the project we attended in 2012; HDPE, UPVC, Black Steel, Corrugated and GRP pipes of
different diameters varying from 100mm to 1000mm as well as the raw water, drinking
water, landscaping water, Grey water, Fire Sprinkler lines, Fire Hydranth line, Rainwater
and waste water systems are 32.000 meters in total. The project in which a team of about
90 members took part was completed in the midst of 2014. Flanged ductile pipes, depot
transfer lines, circulation lines and drainage lines have been installed in the pump station
seen in the images; 21 vertical turbo-pump and many other various pumps and tanks of the
fire, drinking water pump and drainage systems are assembled.
FORMULA 1 İSTANBUL PARK İNŞAATI
FORMULA 1 ISTANBUL PARK CONSTRUCTION
Projede yüklenici firma kadrosunda şantiye şefi olarak görev yapılmıştır.
2.2 milyon m² alan üzerine inşa edilen yarış pisti ve tesisleri projesi
kapsamında; 5.3 km uzunluğundaki pist ile 5.4 km uzunluğunda çevre
yolu, medya tüneli, elektrik galerisi, araziyi bölen mevcut dereyi komple
içerisine alan 4x3 kutu menfez, alt geçitler, 26 bin kişi kapasiteli 12.700
m² taban oturumu olan ana tribün, toplam 47.400 m² alana sahip padok
binaları ve vip kuleleri, su depoları, arıtma tesisleri, su, atık su, yağmur
suyu hatları, OG elektrik temini, çit, istinat duvarları, toprakarme duvar
işleri gibi çok çeşitli işler proje süresi içerisinde tamamlanmıştır.
The job definition in the project is working as the construction site
supervisor in the contractor company. Within the scope of the project of
the racetrack and facilities constructed on an area of 2.2 million sqm; the
track of 5.3 km as well as the ring road of 5.4 km, media tunnel, electric
gallery, 4x5 box culvert including the complete stream dividing the
area, subways, main tribune with 26.000 people capacity and 12.700
sqm ground subsidence, paddock buildings and vip towers having
47.400 sqm area in total, water reservoirs, treatment facilities, water,
waste water, rain water lines, OG electric supply, fence, retaining walls,
reinforced earth wall works have been completed within the period of
projects.
Proje İsmi
Ülke - Şehir
Proje Tarihi
İşveren
Yüklenici
İş Tanımı
Project Name
Country - City
Project Date
Employer
Contractor
Job Definition
Formula 1 Istanbul Park İnşaatı
Türkiye - İstanbul
2004-2005
İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kuruluşu
FİYAŞ (Formula İstanbul Yatırım A.Ş)
Evren Mühendislik ve İnşaat Ltd.
F1 İstanbul Park yarış pisti ve tesisleri inşaatı
Formula 1 Istanbul Park Construction
Turkey - Istanbul
2004-2005
Istanbul Chamber of Commerce and Turkish Union of Chambers and
Commodity Exchanges FİYAŞ (Formula İstanbul Yatırım A.Ş)
Evren Mühendislik & İnşaat Ltd.
Construction of racetrack and facilities of F1 Istanbul Park
DANONE HAYAT SU HENDEK TESİSİ
DANONE HAYAT WATER DRAIN FACILITY
Projede yüklenici firma kadrosunda proje müdürü olarak görev
yapılmıştır. Proje kapsamında idari bina, pet ve damacana dolum tesisi,
teknik destek binaları, çevre istinat duvarları, altyapı ve çevre düzenleme
işleri yapılmıştır.
The job definition in the project is working as the project manager in the
contractor company. Administrative building, plastic bottle and gallon
bottle filling facility, technical support buildings, environment retaining
walls, infrastructure and landscaping works have been carried out within
the scope of the project.
Proje İsmi
Ülke - Şehir
Proje Tarihi
İşveren
Yüklenici
İş Tanımı
Danone Hayat Su Hendek Tesisi
Türkiye - Sakarya
2009-2010
Danone Hayat Su
Aytaç İnşaat A.Ş
Hendek pet ve damacana dolum tesisi, betonarme ve
çelik inşaat işleri, altyapı ve çevre tanzim işleri.
Project Name
Country - City
Project Date
Employer
Contractor
Job Definition
Danone Hayat Water Drain Facility
Turkey - Sakarya
2009-2010
Danone Hayat Su
Aytaç İnşaat A.Ş
Drain plastic bottle and gallon bottle filling facilities, Concrete and
steel construction works, infrastructure and landscaping works.
İSKİ SAMANDIRA SU DEPOSU
İSKİ SAMANDIRA WATER TANK
Projede yüklenici firma kadrosunda şantiye şefi olarak görev alınmıştır.
İstanbul Samandıra ile Sultanbeyli‘nin bir bölümünü içeren proje
kapsamında 15 bin m³ kapasiteli su deposu, terfi istasyonu, trafo ve
OG hattı, çevre düzenlemesi, 700 mm çapında çelik boru ile isale hattı
ve çeşitli çaplarda ductile borular ile 60 km üzerinde şehir şebekesi ve
abone bağlantısı işleri yapılmıştır.
The job definition in the project is working as the construction site
supervisor in the contractor company. Within the scope of the project
including a part of Istanbul Samandıra and Sultanbeyli, the works of
installing water tank with the capacity of 15 000 cubic meter, water
supply station, transformer and OG lines, landscaping, water transfer
line with steel pipe of 700 mm diameter and mains and subscriber
connection over 60 km with ductile pipes of different diameters have
been carried out.
Proje İsmi
Ülke - Şehir
Proje Tarihi
İşveren
Yüklenici
İş Tanımı
İSKİ Samandıra Su Deposu, İsale, Terfi ve Şebeke İnşaatı
Türkiye - İstanbul
2000-2001
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Eser İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Samandıra bölgesi isale, şebeke, 15 bin ton su deposu ve
terfi istasyonu inşaatı. Project Name
Country - City
Project Date
Employer
Contractor
Job Definition
İSKİ Samandıra Water Tank, Transfer, Supply and Mains Construction
Turkey - Istanbul
2000-2001
İstanbul Water and Sewerage Administration (ISKI)
Eser İnşaat & Ticaret A.Ş.
Samandıra water transfer, mains, 15000 tons water tank and water
supply station construction.
DENİZ SUYUNDAN TATLI SU TEMİNİ PROJESİ
PROJECT OF PRODUCING FRESH WATER FROM SEA WATER
Proje kapsamında HDPE, PVC, PP-H, Paslanmaz Çelik, CPVC, boruların,
vanaların, ek parçaların, pompaların mekanik montajları yapılmıştır.
Boru çapları; HDPE, PVC, PP-H, CPVC: 15mm-400mm
Toplam Boru Uzunluğu: 4 km
Mechanical assemblies of HDPE, PVC, PP-H, Stainless Steel, CPVC, pipes,
valves, articulation components, and pumps have been done within
the scope of the project.
Diameter of pipes; HDPE, PVC, PP-H, CPVC: 15mm-400mm
Total Pipe Length: 4 km
Proje İsmi
Ülke - Şehir
Proje Tarihi
İşveren
Yüklenici
İş Tanımı
Deniz Suyundan Tatlı Su Temini Projesi Türkiye - Dilovası, İzmit 2010 Diler Demir Çelik A.Ş.
Denizsu-Aquamatch & Sayır Mühendislik
Deniz suyu arıtma HDPE boru hatları.
Project Name
Country - City
Project Date
Employer
Contractor
Job Definition
Project of Producing Fresh Water from Sea Water
Turkey - Dilovası, İzmit
2010
Diler Demir Çelik A.Ş.
Denizsu-Aquamatch & Sayır Mühendislik
Sea water treatment HDPE pipe lines.
KARTAL CEZAEVİ, SAMANDIRA
KARTAL PRISON, SAMANDIRA
Projede yüklenici firmaya taşeronluk yapılmıştır. Proje kapsamında
bölgesel ısı dağıtım sistemi olan jeotermal boru hatları uygulaması
yapılmıştır. Ayrıca ısıtma sistemi mekanik montajları yapılmıştır.
Boru Tipi; HDPE on izolasyonlu çelik boru. Boru Çapı: 50mm-250mm,
Toplam Boru Uzunluğu: 8 km
The contractor company has been subcontracted within the scope of the
project. Geothermal pipeline system has been installed within the scope
of the project as district heat distribution system. Mechanical assemblies
of heating system have been completed as well. Type of pipe is HDPE
pre-insulated bonded pipe. Pipe Diameter: 50mm-250mm,
Total Pipe Length: 8 km
Proje İsmi
Ülke - Şehir
Proje Tarihi
İşveren
Yüklenici
İş Tanımı
Kartal Cezaevi Türkiye - İstanbul, Kartal
2007-2008
Adalet Bakanlığı
Kılıç İnşaat - Sadal Mühendislik
Bölgesel ısıtma hatları mekanik işleri
Project Name
Country - City
Project Date
Employer
Contractor
Job Definition
Kartal Prison
Türkiye - İstanbul, Kartal
2007-2008
Ministry of Justice
Kılıç İnşaat - Sadal Mühendislik
District heating lines and mechanical works
GÜLİSTAN VE KARŞİ ŞEHİR ŞEBEKELERİ
GULISTAN VE KARSI CITY NETWORKS
Projede yüklenici firma kadrosunda proje koordinatörü olarak görev
alınmıştır. Proje kapsamında GRP ve HDPE borular ile 100 km üzerinde
anahat ve 160 km üzerinde servis hattı inşaatı, CCTV control işleri ve çok
sayıda menhol, sayaç dolabı imalat ve montaj işleri gerçekleştirilmiştir.
The assigned role is the project coordinator within the contractor
company of the project. As part of the project, GRP and HDPE pipes
as well as over 100-km mainline and more than 160-km service line
were constructed, and CCTV control works were undertaken with many
manholes, counter cabinets manufactured and mounted.
Proje İsmi
Ülke - Şehir
Proje Tarihi
İşveren
Yüklenici
İş Tanımı
Project Name
Country - City
Project Date
Employer
Contractor
Job Definition
Özbekistan - Gülistan ve Karşi Şehirleri içme suyu şebekeleri
yenileme inşaatı
Özbekistan - Gülistan&Karşi
2006-2009
Özbekistan Su Bakanlığı
Eser İnşaat ve Ticaret A.Ş
Tüm şehir şebekesi yapımı ve yenilemesi
Constructing and renewing the water supply network in the cities of
Gulistan and Karsi in Uzbekistan.
Uzbekistan - Gülistan&Karşi
2006-2009
Uzbekistan Ministry of Water
Eser İnşaat & Ticaret A.Ş.
Construction and Renewing of the Entire Municipal Water System
İMES OSB BORU HATLARI PROJESİ
PROJECT OF PIPELINES FOR İMES OSB
Proje kapsamında 13 km uzunlugunda 2,5x2,5m ebatlarında betonerme
galerilerden içme suyu ve yangın hatları yapılmıştır. Ayrıca pompa
istasyonu, kuyu bağlantıları mekanik işleri yapılmıştır.
Boru çapları; HDPE: 110mm-500mm, Toplam Boru Uzunlugu: 14 km
Drinking water and fire lines have been installed from reinforced concrete
galleries with the sizes 2,5x2,5m and 13 km length within the scope of
the project. Mechanical works of the pump station and well connections
have been done.
Pipe Diameters; HDPE: 110mm-500mm, Total Pipe Length: 14 km
Proje İsmi
Ülke - Şehir
Proje Tarihi
İşveren
Yüklenici
İş Tanımı
İMES OSB 1. Kısım İçme Suyu Boru Hatları Projesi
Türkiye - Dilovası, İzmit
2009-2011
İMES OSB - Kocaeli
Ulusal İnşaat - İstanbul
İçme suyu boru hatları ve pompa istasyonları
Project Name
Country - City
Project Date
Employer
Contractor
Job Definition
Project of Drinking Water Pipelines for İMES OSB Section 1
Turkey - Dilovası, İzmit
2009-2011
İMES OSB - Kocaeli
Ulusal İnşaat - Istanbul
Drinking water pipelines and pump stations
MANAVGAT 2. MERHALE PROJESİ
MANAVGAT MERHALE PROJECT 2
Proje kapsamında Basınclı GRP-CTP (Glass Reinforced Pipe-Cam takviyeli
Boru), HDPE boru hatları inşaatı işleri yapılmıştır.
Boru inşaatı işleri; kazı, dolgu, boru döşeme geri dolgu ve pompa mekanik
odası inşaatı, mekanik montajlarıdır.
Boru çapları; GRP: 700-2000mm, HDPE: 110-630mm
Toplam Boru Uzunlugu: 12 km
Pressure GRP-CTP (Glass Reinforced Pipe), HDPE pipe lines construction
works have been done. Pipe construction works are excavation, filling,
backfilling for pipe laying and pump mechanical room construction,
mechanical assemblies.
Pipe diameters; GRP: 700-2000mm, HDPE: 110-630mm
Total Pipe Length: 12 km
Proje İsmi
Ülke - Şehir
Proje Tarihi
İşveren
Yüklenici
İş Tanımı
Project Name
Country - City
Project Date
Employer
Contractor
Job Definition
Manavgat - Köprüçay 2. Merhale Projesi
(Deniztepe-Zırlankaya) Tarımsal Sulama Türkiye - Antalya
2005-2007
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü
Çallıoğlu İnşaat A.Ş
Tarımsal sulama kapalı sistem CTP boru döşeme ve inşaat işleri
Manavgat - Köprüçay Merhale Project 2
(Deniztepe-Zirlankaya) Agricultural Irrigation
Turkey - Antalya
2005-2007
DSİ 13rd District Office
Çallıoğlu İnşaat A.Ş
Agricultural irrigation closed system CTP pipe laying and
construction works
TAYYİB GROUP BESİ ÇİFTLİĞİ TAYYIB GROUP BREEDING FARM
Proje kapsamında 5000 büyükbaş hayvan kapasiteli besi çiftliği inşaat,
altyapı ve çelik konstrüksiyon işleri yapılmıştır.
Construction, infrastructure and steel construction works of a breeding
farm with a capacity of 5000 bovine animals have been done within the
scope of the project.
Proje İsmi
Ülke - Şehir
Proje Tarihi
İşveren
Yüklenici
İş Tanımı
Tayyib Group Besi Çiftliği
Türkiye - İstanbul 2010
Tayyib Group
Venn İnşaat Konstrüksiyon Ltd.
Açık besi büyükbaş hayvan barınağı inşaatı
Project Name
Country - City
Project Date
Employer
Contractor
Job Definition
Tayyib Group Breeding Farm
Turkey - Istanbul
2010
Tayyib Group
Venn İnşaat Konstrüksiyon Ltd.
Construction of Open breeding bovine animal shelter
www.venninsaat.com | [email protected]
Download

Katalog - Venn İnşaat