STANT KURAL VE YÖNERGELERİ
1. SIRA STANTLAR
Sıra Standı düz hat üzerinde bir veya daha fazla standart (3m x 3m) birimdir.
Yükseklik: Stant duvarları, demirbaşlar ve bileşenlerin azami yüksekliği 2,5 m’yi aşmamalıdır.
2. KENAR STANTLAR
Kenar Standı, fuar salonunun dış cephe duvarı boyunca uzanan bir veya daha fazla standa
(3m x 3m) sahip sıra standıdır.
Yükseklik: Stant içerisindeki herhangi bir unsurun azami yüksekliği 2,5 m’yi aşmamalıdır.
3. ÜÇ CEPHELİ STANTLAR
Üç Cepheli Stant, bir veya daha fazla sergi düzeyi bulunan üç tarafı açık en az 18
metrekarelik (6m x 3m) sergi yeridir.
Yükseklik: Komşu standa bakan arka duvarın azami yüksekliği 3m olabilir. Sergi malzemeleri
bileşenleri ve tanıtıcı tabelalar (arka duvar dışında) azami 3m yükseklikte olabilir.
Derinlik: Uluslararası teamüle göre üç cepheli stantlar üç taraftan mümkün olabildiğince açık
olacak şekilde kurulmalıdır. Arka duvar haricinde standın dış sınırlarında katı duvarlara izin
verilmemektedir.
Tüm Üç Cepheli stant planları 6 Mart 2015 tarihine kadar HIMSS Europe tarafından
onaylanmak üzere [email protected] adresine gönderilmelidir.
4. ADA STANTLAR
Ada Stant, bir veya daha fazla sergi düzeyi bulunan dört tarafı açık en az 36 metrekarelik (6m
x 6m) sergi yeridir.
Yükseklik: Sergi malzemeleri, bileşenler ve tanıtıcı tabelalar, HIMSS Europe’dan yazılı onay
alınması kaydıyla azami 3m olabilir.
Derinlik: Uluslararası teamüle göre ada stantlar üç taraftan mümkün olabildiğince açık
olacak şekilde kurulmalıdır. Standın dış sınırlarında tam katı duvarlara izin verilmemektedir.
Standın her tarafının %50’si katı duvar olabilmekle beraber, geri kalan %50’si açık olmalı
veya cam ya da akrilik gibi saydam malzemeden yapılmış olmalıdır. Ada standının komşu
stantlardan koridor genişliği kadar ayrılmış olmasından dolayı, kat planı tamamen
kullanımına izin verilmektedir.
Tüm Ada stant planları 6 Mart 2015 tarihine kadar HIMSS Europe tarafından onaylanmak
üzere [email protected] adresine gönderilmelidir.
STANT KURAL VE YÖNERGELERİ
5. ÇOK SEVİYELİ VE KAPALI STANTLAR
Titanic Deluxe fuar salonunda bu tür kuruluma izin verilmemektedir.
Zemin: Zemin döşeme malzemesinin granit olmasından dolayı zemin yük kapasitesi azami
500 km/m2’dir. Zeminin korunması için halı bulunmalı, halının üzerinde de yükün stantların
altına dağılmasını sağlamak üzere platformlar kullanılmalıdır.
Ayrıca, kurulum ve söküm sırasında zemin halıyla kaplı olmalıdır. Mekanın teknik ekibi,
elektrikli kablolarının yerleştirilmesine ilişkin yönlendirmeleri sağlayacaktır.
6. TABELA ASMA
Titanic Deluxe fuar salonunda flama asılmasına izin verilmemektedir.
7. BİLDİRME PROSEDÜRLERİ
Lütfen 6 Mart 2015 tarihine kadar aşağıdaki bilgileri [email protected] adresine gönderin:
a. Aşağıdakileri boyut bilgileriyle gösteren ayrıntılı ve ölçekli çizimler:
• Standın plan görünüşü
• Ön ve yan tarafların yükseklikleri
• Kullanılan malzemelerin özellikleri
b. Profesyonel bir mühendisçe hazırlanan yapısal hesaplamalar (yapının karmaşık olarak
kabul edilmesi halinde)
c. Risk Değerlendirmesi (yangın tehlikeleri dahil) ve yöntem beyanı
8. DÖŞEME
İkinci Döşeme
Halı ve diğer döşemeler serilirken kazaları önleyecek tedbirler alınmalıdır. Bu halı
döşemelerin standın sınırlarını aşması yasaktır. Döşemeleri yapıştırmak için yalnızca
yapışkan bant kullanılmalı, bu bant çıkarıldıktan sonra geriye HİÇBİR İZ kalmamalıdır.
Kullanılan tüm malzemeler, iz bırakmadan çıkarılmalıdır!
40 mm veya daha fazla ikinci döşemeye sahip çıplak stant kurmak isteyen katılımcılar, ikinci
döşemenin bir tarafına 1,0 m genişliğinde en az bir adet engelsiz rampa kurmalıdır.
STANT KURAL VE YÖNERGELERİ
9. SAĞLIK & GÜVENLİK
Lütfen tüm katılımcıların ve yüklenicilerin aşağıdaki Sağlık ve Güvenlik ilkelerinden haberdar
olmasını sağlayın.
• Acil çıkışlar ve geçiş yollarının açık tutulması (kurulum, fuar ve sökülüm dönemleri
boyunca)
• Yangın ve acil durum tahliye prosedürlerinin, binanın ilgili kısmına ait toplanma
yerinin bilinmesi
• Kurulum, fuar ve sökülüm dönemleri boyunca, potansiyel tehlikelerin kolayca tespit
edilmesini sağlamak üzere gerekli temizlikler yapılmalıdır.
• Merdiven, mobil iskele kuleleri ve sepetli kaldıraçlar, uygun ekipmanların onaylanan
şekilde kullanılmasıyla – örn. kaldıraçları kullanırken emniyet kemerinin giyilmesigüvenli şekilde kullanılmalıdır.
• Etkinliğin kurulum ve sökülüm dönemlerinde fuar katında alkol tüketilmesi yasaktır.
Uyuşturucu veya sigara kullanımı, etkinliğin tamamı boyunca kesinlikle yasaktır.
• Tüm taşınır elektrik ekipmanları yalnızca asıl amaçları için kullanılmalı, yalnızca uygun
emniyet muhafazaları ve cihazları monte edilmeli ve kullanılmalıdır. Tüm bu
ekipmanlar, güncel bir taşınır eşya testi (PAT) belgesine sahip olmalıdır. Uzatmalı
elektrik kabloları asgari sayıda tutulmalı ve geçiş yolları üzerinde olmamalıdır. Mekan
içerisinde petrol veya dizelle çalışan ekipman kullanılmamalıdır.
• Çıplak stant katılımcıları, kurulum ve sökülüm dönemlerinde Fuar Salonları
içerisinde reflektörlü yelek ve ceket, uygun ayakkabı ve (gerektiğinde) baret gibi
uygun Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) giymelidir.
•
Fuar salonunda makine veya başka türlü araçların kullanımı yasaktır.
Daha fazla bilgi için lütfen Titanic Deluxe Güvenlik Kuralları’na bakın.
Download

STANT KURAL VE YÖNERGELERİ