MINIJATURNI ZAŠTITNI PREKIDAČI
 DALJINSKI ISKLOPNIK ZA SERIJU BR
 SCHRACK-INFO
Za zaštitne prekidače serije BR
Paziti da snaga napajanja bude dovoljna (min. 90 VA)
 TEHNIČKI PODACI
31
• Daljinski isklopnik
• Širina 27 mm
BR900003
• Indikacija položaja crveno/zeleno
• Mogućnost dogradnje jednog bloka signalnih kontakata
NAZIVNI NAPON/
DIM (ŠxVxD) mm
PAK
TIP
EAN KOD
RASPOLOŽ.
39,1x90x80,5
6
BR-FA 230
9004840267242
39,1x90x80,5
6
BR-FA 24
9004840267259
STORE
KAT. BROJ
NAZIVNA STRUJA
110-415 V~;
110-230V/DC,
max. 3,6 A
BR900003
12-60 V AC/DC,
max. 44 A
BR900004
KOMPETENTNOST SPAJA.
 POMOĆNI KONTAKT ZA SERIJU BR 0,5 ŠM
13
 SCHRACK-INFO
21
Za zaštitne prekidače jake struje serije BR, kao pomoćni kontakt za dojavu
isklopa, odnosno signalizaciju rada
22
14
BR900005
SHEMA
 TEHNIČKI PODACI
• 1 mirni + 1 radni kontakt
• Širina 0,5 ŠM (9 mm)
• I therm. = 8 A
• AC 13: 6 A, 250 V, 2 A/400 V
• DC 13: 4 A/ 60 V, 2 A/110 V, 0,5 A /230 V
• Maksimalni predosigurač za zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja: 4 A gL ili BMS0-H
• Minimalni napon: 24 V
• Minimalna struja: 0,5 A
• Prema EN 60 947-5-1
OPIS
DIM (ŠxVxD) mm
PAK
TIP
EAN KOD
1 mirni + 1 radni
9x90x65,5
8
BR-H
9004840267266
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
RASPOLOŽ.
STORE
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
KAT. BROJ
BR900005
MINIJATURNI ZAŠTITNI PREKIDAČI
 ZAŠTITNI POKROV IP 20 ZA SERIJU BR
 SCHRACK-INFO
• Zaštitni pokrov za jedan vijak po polu
32
BS900030
OPIS
DIM (ŠxVxD) mm
PAK
TIP
EAN KOD
Pokrov
17x19x10,5
100
IP20/BS
9004840196450
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
BR900030
 ZAŠTITA UKLOPA I ISKLOPA
BS900001
OPIS
PAK
EAN KOD
Zaštita isklopa
150
9004840210385
Zaštita uklopa i i sklopa
150
9004840210392
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
BR900001
KOMPETENTNOST SPAJA.
BR900002
KOMPETENTNOST SPAJA.
NAVIGATOR ZNA NAJKRAĆI PUT!
SA SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APLIKACIJOM
• Tehnički podaci uvijek na raspolaganju
• Informacije o raspoloživosti i cijenama artikla
• Kupovina i narudžba artikala na dlanu
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
Download

MINIJATURNI ZAŠTITNI PREKIDAČI