Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:03 Uhr
Seite 1
BUDI VIZIONAR:
VISIO UTIČNICE I PREKIDAČI
KOMPETENTNOST POVEZUJE.
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:03 Uhr
Seite 2
2
BUDI VIZIONAR:
VISIO UTIČNICE I PREKIDAČI
VISIO SERIJA UTIČNICA I PREKIDAČA UNOSI INOVACIJU I KVALITET U SVAKI PROSTOR.
VISIO – PROIZVODNI PROGRAM IZ PORODICE SCHRACK 4 HOME, LIFESTYLE-LINIJA SCHRACK TECHNIK.
KOMPETENTNOST POVEZUJE.
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:04 Uhr
Seite 3
INDEKS
3
w UZIDNI PROGRAM VISIO 50 –
VEČNA ELEGANCIJA
Str.
4
w UZIDNI PROGRAM VISIO 45 –
FLEKSIBILNOST I MODULARNOST
Str. 26
w NAZIDNE UTIČNICE I PREKIDAČI VISIO IP54 –
POUZDANA ZAŠTITA
Str. 46
w NAZIDNE UTIČNICE I PREKIDAČI VISIO IP20 –
ČISTA ESTETIKA
Str. 52
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:04 Uhr
Seite 4
4
BUDI VIZIONAR:
VISIO 50 – VEČNA ELEGANCIJA
KOMPETENTNOST POVEZUJE.
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:04 Uhr
Seite 5
VISIO 50
5
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
VISIO 50
6
30.11.2012
7:04 Uhr
Seite 6
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:04 Uhr
Seite 7
VISIO 50
w VISIO
50 NADGRADNI PREKIDAČ - MEHANIČKI ULOŽAK
7
w PREKIDAČ/TASTER
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
AC6<:52Í
EV100001
EV100011
Uložak 1-polnog prekidača, na oprugu
9004840677607
EV100001
Uložak 1-polnog prekidača, na šraf
9004840677492
EV100002
Uložak 1-polnog prekidača, sa indikacijom, na oprugu
9004840677720
EV100003
Uložak 2-polnog prekidača, na oprugu
9004840677706
EV100005
Uložak 2-polnog prekidača, na na šraf
9004840677560
EV100006
Uložak 2-polnog prekidača, sa indikacijom, na oprugu
9004840677751
EV100007
Uložak serijskog prekidača, na oprugu
9004840677614
EV100009
Uložak serijskog prekidača, na šraf
9004840677508
EV100010
Uložak naizmeničnog prekidača, na oprugu
9004840677638
EV100011
Uložak naizmeničnog prekidača, na šraf
9004840677522
EV100012
Uložak naizmeničnog prekidača, sa indikacijom, na oprugu
9004840677713
EV100013
Uložak dvostruke naizmeničnog prekidača, na šraf
9004840677546
EV100014
oprugu
9004840677645
EV100015
Uložak 3-strukog prekidača, na šraf
9004840677591
EV100016
Uložak unakrsnog prekidača, na oprugu
9004840677669
EV100017
Uložak unakrsnog prekidača, na šraf
9004840677553
EV100018
Uložak tastera, na oprugu
9004840677621
EV100019
Uložak tastera, na šraf
9004840677515
EV100020
Uložak tastera sa indikacijom, na oprugu
9004840677690
EV100021
Uložak naizmeničnog tastera, na šraf
9004840677539
EV100022
Uložak dvostrukog tastera, na oprugu
9004840677737
EV100023
Uložak dvostrukog tastera, na šraf
9004840677577
EV100024
Uložak prekidača za roletne, na oprugu
9004840677676
EV100025
Uložak tastera za roletne, na oprugu
9004840677683
EV100027
OPIS
EAN
Uložak naizmeničnog prekidača, sa stezaljkom za nulu, na
TASTER
EV100021
AC6<:52ÍK22=FK:?6 E2DE6C
w PRIBOR
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
:A%%5:9EF?88F>2
Dihtung guma za prekidače IP44
9004840678444
EV107001
Dihtung guma za utičnice IP44
9004840678451
EV107002
LED indikacija bela za prekidače i tastere na oprugu
9004840677744
EV107003
LED indikacija bela za prekidače i tastere na šraf
9004840677584
EV107004
=65
EV107002
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:04 Uhr
Seite 8
VISIO 50
8
w VISIO
50 NADGRADNI PREKIDAČ - KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA
w ULOŽAK UTIČNICE ZA ZVUČNIKE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Audio priključnica, na šraf
9004840678468
EV104008
Činč audio utičnica, antracit
9004840684407
EV114008
Uložak za zvučnike sa stereo-pkriljučkom
4013984180664
EL662003
Pokrov za TDO austrijsku telefonsku utičnicu, beli
9004840677812
EV104007
Pokrov za TDO austrijsku telefonsku utičnicu, antracit
9004840684391
EV114007
OPIS
EAN
Kutija za fiksni spoj, bela
4013984122282
EL203024
Kutija za izjednačenje potencijala, 8mm
4013984122244
EL203020
Kutija za fiksni spoj , bež, plitka verzija
4013984120387
EL527000
Priključna kutija
4013984120394
EL523210
EV104008
w FIKSNI SPOJ
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
EL203024
w VISIO
50 NADGRADNI PREKIDAČ - ANTENSKA TEHNIKA
w ULOŽAK 3-STRUKE SAT/TV/UKW UTIČNICE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
SAT utičnica, završna, 2,5dB
9004840688795
EV104101
SAT utičnica, prolazna, 12,5dB
9004840688801
EV104102
EV104101
w ULOŽAK 2-STRUKE TV/UKW FILTER-UTIČNICE
OPIS
EAN
Antenska utičnica, završna, 1dB
9004840688818
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
EV104111
Antenska utičnica, prolazna, 8dB
9004840688825
EV104112
Antenska utičnica, prolazna, 11dB
9004840688832
EV104113
EV104111
w ULOŽAK 2-STRUKE SUPER-ŠIROKOPOJASNE UTIČNICE
OPIS
EAN
Širokopojasna utičnica, završna, 4dB
9004840688849
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Širokopojasna utičnica, završna, 10dB
9004840688856
EV104122
Širokopojasna utičnica, završna, 15dB
9004840688863
EV104123
Širokopojasna utičnica, završna, 20dB
9004840688870
EV104124
EV104121
EV104121
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 9
VISIO 50
w KOAKSIJALNI KABL DIGI-SAT (TOOLLESS LINE TV / AUDIO)
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
<@2<D:;2=?:<23=5:8:D2E$!!!
XC1608901
Kabl koaksijalni RG-6, 3000, osnovna verzija, PVC, 100m
9004840514506
XC1608901
Kabl koaksijalni RG-6, 3000, osnovna verzija, PVC, 500m
9004840514520
XC1608903
Kabl koaksijalni RG-6, 3000, osnovna verzija, LS0H, 100m
9004840621068
XC1608911
Kabl koaksijalni RG-6, 3000, osnovna verzija, LS0H, 500m
9004840621075
XC1608913
Kabl koaksijalni RG-6, 3010, za VF, PVC, 100m
9004840514568
XC1609401
Kabl koaksijalni RG-6, 3010, za VF, PVC, 500m
9004840514537
XC1609403
Kabl koaksijalni RG-6, OUTDOOR, 3011, za VF, PE, 100m
9004840588583
XC1601501
Kabl koaksijalni RG-6, OUTDOOR, 3011, za VF, PE, 500m
9004840590463
XC1601503
Kabl koaksijalni RG-6, 3030, dupla mrežica, PVC, 100m
9004840514544
XC1609901
Kabl koaksijalni RG-6, 3030, dupla mrežica, PVC, 500m
9004840514582
XC1609903
Koaksijalni F konektor za kabl debljine 7mm, sa navojem
9004840531749
XC1600700
Koaksijalni F konektor za kabl debljine 7mm, za stezanje
9004840531756
XC1600701
Koaksijalni F-F adapter za nastavak kabla
9004840586282
XC1600702
TOOLLESS LINE-Modul sa koaksijalnim F-F adapterom
9004840548143
HSEMRKFFWS
Koaksijalna klešta za montažu F konektora
9004840531763
XC1600710
Konektor koaks. F-utikač Quick, S4H, pak. 10kom.
9004840664775
HS4HFSQ
S4H koaksijalni adapter F-utičnica/F-utikač, pak. 10kom.
9004840664768
HS4HFBFSQ
Koaksijalni adapter F/IEC, S4H, 10kom.
9004840664751
HS4HFBIB
Adapter F-utikač/IEC-utikač, S4H, pak. 10kom.
9004840664744
HS4HFBIS
Stranične sečice za bakarne kablove - max. 1,3mm
9004840339031
HTOOL00002
Stranične sečice za bakarne kablove - max. 1mm
9004840339048
HTOOL00003
<@2<D:;2=?:<23=5:8:D2E$!"!
<@2<D:;2=?:<23=5:8:D2E$!""
<@2<D:;2=?:<23=5:8:D2E$!$!
HS4HFBIS
AC:[email protected]
XC1600700
w VISIO
50 NADGRADNI PREKIDAČ - TELEKOMUKACIONI
w TELEFONSKA UTIČNICA - TDO
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Uložak telefonske utičnice TAE 3 x 10
9004840194555
EL161000Q
Pokrov za TDO austrijsku telefonsku utičnicu, beli
9004840677812
EV104007
Pokrov za TDO austrijsku telefonsku utičnicu, antracit
9004840684391
EV114007
Uložak telefonske utičnice + pokrov, priključci TAE 3 x 10
9004840194548
EL161010Q
Nadgradna telefonska utičnica TAE 3 x 10
9004840194562
EL161034Q
EL161000Q-
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
9
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 10
VISIO 50
10
w VISIO
50 UTIČNICE I PREKIDAČI-ELEKTROMEHANIČKI TERMOSTATI
w ELEKTROMEHANIČKI TERMOSTATI
OPIS
EAN
Uložak termostata (1 mirni), 10(4)A, 250VAC
4013984172232
EL176211
Uložak termostata (1 preklopni), grejanje 5(2)A, 250VAC
4013984172249
EL176221
Prednja ploča za termostat bela
4013984171150
EL227104
Uložak regulatora temperature 10(4)A, 250VAC
4013984172270
EL176251
Prednja ploča za temperaturni regulator
4013984171419
EL227124
9004840690552
EV105011
EL176211
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
EL227124
w ELEKTRONSKI TERMOSTATI
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Termostat sobni elektronski - uložak
9004840678307
EV103009
Pokrov za elektronski sobni termostat, beli
9004840678314
EV103010
Pokrov za elektronski sobni termostat, antracit
9004840687859
EV113010
Pokrov za analogni sobni termostat, beli
9004840678321
EV103011
Pokrov za analogni sobni termostat, antracit
9004840687866
EV113011
EV103010
w VISIO
50 - UZIDNI SENZORI POKRETA
w UZIDNI SENZORI POKRETA, 2-ŽIČNI S INTEGRISANIM SENZOROM 180°
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Senzor pokreta 2-žični - uložak
9004840678338
EV103012
Pokrov za senzor pokreta, 180° 8m, 2-žični, beli
9004840678352
EV103014
Detektor pokreta 180°, 8m, 2-žični, antracit
9004840687873
EV113014
Pokrov za senzor pokreta, 180° 5m, 2-žični, beli
9004840678369
EV103015
Detektor pokreta 180°, 8m, 2-žični, antracit
9004840687880
EV113015
EV103014
w UZIDNI SENZORI POKRETA, 2-ŽIČNI S INTEGRISANIM SENZOROM 180°
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Senzor pokreta 3-žični - uložak
9004840678345
EV103013
Pokrov za senzor pokreta, 180° 8m, 3-žični, beli
9004840678376
EV103016
Detektor pokreta 180°, 8m, 3-žični, antracit
9004840687897
EV113016
EV103016
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 11
VISIO 50
w VISIO
50 UTIČNICE I PREKIDAČI - DIMERI
11
w UNIVERZALNI DIMERI
EV103006
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Uložak dimera 300W RLC 2-žični
9004840678239
EV103002
Taster za dimer, beli
9004840678178
EV102013
Pokrov za dimer, antracit
9004840684308
EV112013
Dimer elektronski 300W RLC 2-žični
9004840678260
EV103005
Pokrov za elektronski dimer, beli
9004840678277
EV103006
Pokrov za elektronski dimer, 300W 2-žični, antracit
9004840687835
EV113006
OPIS
EAN
Uložak dimera 400W RL 2-žični
9004840678246
EV103003
Taster za dimer, beli
9004840678178
EV102013
Pokrov za dimer, antracit
9004840684308
EV112013
OPIS
EAN
Uložak dimera 400W RC 2-žični
9004840678253
EV103004
Taster za dimer, beli
9004840678178
EV102013
Pokrov za dimer, antracit
9004840684308
EV112013
w DIMERI
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
EV102013
w DIMERI
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
EV102013
w DIMERI ZA MONTAŽU NA DIN ŠINU
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
5:>6CD2FAC2G=;2Í<:>FC6Ý2;6>:?2A@;?@>;65:?:4@>
Upravljačka jedinica za EHTD 420VA/LT1200/LT500, na
DIN
9004840614619
EHTDSTRG2
Dimer 500VA, montaža na DIN, upravljanje sa EHTDSTRG2-
9004840614626
EHTDLT500
Dimer 1200VA, montaža na DIN, upravljanje sa EHTDSTRG2- 9004840614633
EHTDSTRG2-
EHTDLT1200
E2DE6C:@<C6E?:5:>6CK2F8C25?;F?25:?Ħ:?F
EHTD420VA
Dimer, 420VA, montaža na DIN
9004840614602
Dimer sa zakretnim točkićem, 15-500VA, montaža na DIN
9004840614640
EHDREH500
Dimer sa zakretnim točkićem, 15-1200VA, montaža na DIN
9004840614657
EHDREH1200
EHTD420VA-
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 12
VISIO 50
12
w VISIO
50 UTIČNICE I PREKIDAČI- UPRAVLJANJE ROLETNAMA
w UPRAVLJANJE ROLETNAMA
EV100025
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Uložak prekidača za roletne, na oprugu
9004840677676
EV100025
Uložak tastera za roletne, na oprugu
9004840677683
EV100027
Taster sa simbolom gore/dole, beli
9004840678161
EV102012
Taster sa simbolom gore/dole < >, antracit
9004840684292
EV112012
Uložak elektronskog prekidača za roletne
9004840678284
EV103007
Pokrov elektronskog prekidača za roletne, beli
9004840678291
EV103008
Pokrov za elektronske prekidače za roletne, antracit
9004840687842
EV113008
w UPRAVLJAČ ZA ROLETNE, MONTAŽA NA DIN ŠINU
OPIS
EAN
Upravljač za žaluzine, montaža na DIN
9004840614664
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
EHRJSG1
EHRJSG1
w VISIO
50 UTIČNICE I PREKIDAČI -MREŽNE UTIČNICE
w TOOLLESS LINE KLASE D, E, EA DO 10 GB/S
HSEMRJ6GWA
OPIS
EAN
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6A 10Gbit, STP
9004840628104
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
HSEMRJ6GWA
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6A 10Gbit, STP
9004840507409
HSEMRJ6GWT
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6, STP
9004840517316
HSEMRJ6GWS
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6, UTP
9004840513264
HSEMRJ6UWS
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.5e, STP
9004840520767
HSEMRJ5GWS
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.5e, UTP
9004840513257
HSEMRJ5UWS
w VISIO 50 NOSAČ ZA TOOLLESS LINE
OPIS
EAN
Nosač za Toolless modul
9004840677652
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
EV104005
EV104005
w VISIO 50 PREDNJA PLOČA ZA TOOLLESS LINE
OPIS
EAN
Pokrov za 1xToolless modul, beli
9004840678208
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
EV104003
Pokrov za 1xRJ45 Toolless modul, antracit
9004840684360
EV114003
Pokrov za 2xToolless modula, beli
9004840678215
EV104004
Pokrov za 2xRJ45 Toolless modula, antracit
9004840684377
EV114004
EV104003
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 13
VISIO 50
w TOOLLESS LINE RJ45 SPOJNICA KLASE E
OPIS
EAN
TOOLLESS LINE-RJ45-RJ45 Modul, Cat.6, STP
9004840621099
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
HSEMRKRGWS
HSEMRKRGWS
w TOOLLESS LINE F-SPOJNICA
OPIS
EAN
TOOLLESS LINE-Modul sa koaksijalnim F-F adapterom
9004840548143
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
HSEMRKFFWS
HSEMRKFFWS
w TOOLLESS LINE OPTIČKE SPOJNICE
HSEMRLLLWS
OPIS
EAN
TOOLLESS LINE-Prazan FO nosač za SC sx/LC dx adapter
9004840548952
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
HSEMRLLLWS
FO Adapter LC duplex, multimode, sivi, uži
9004840587531
HMOL000103
FO Adapter SC simplex, multimode, plastični, sivi
9004840338560
HMOL000058
FO Adapter ST, multimode, metalni
9004840338485
HMOL000050
FO Adapter LC duplex, singlemode, sivi, uži
9004840587548
HMOL000104
FO Adapter SC simplex, singlemode, plasticni, plavi
9004840338539
HMOL000055
FO Adapter ST, singlemode, metalni
9004840338478
HMOL000049
w RAČUNARSKE UTIČNICE 80 × 80 MODULARNE, ZA TOOLLESS LINE KEYSTONE MODULE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
TOOLLESS LINE-Utičnica za 1 modul, kosa, 80x80mm
9004840520774
HSED01UW2S
TOOLLESS LINE-Utičnica za 2 modula, kosa, 80x80mm
9004840513240
HSED02UW2S
TOOLLESS LINE-Utičnica za 2 modula, ravna, 80x80mm
9004840528893
HSED02UW1S
9004840547900
HSEDZBES
9004840690552
EV105011
TOOLLESS LINE - Označna pločica za utičnice tipa
HSED0xUWxS
HSED01UW2S
HSED02UW2S
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
13
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 14
VISIO 50
w TOOLLESS LINE NAZIDNI OKVIR 80 X 80
14
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
TOOLLESS LINE-Nazidna kutija za utičnice, 80x80x42mm
9004840390018
STORE
KAT. BROJ
HSEAP842WF
HSEAP842WF
w TOOLLESS LINE NAZIDNE KUTIJE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
HSED01AW3S
TOOLLESS LINE-Nazidna utičnica za 1 modul, 46x65x30mm 9004840585551
TOOLLESS LINE-Nazidna utičnica za 2 modula,
68x65x30mm
9004840552010
HSED02AW3S
9004840585568
HSED04AW3S
9004840585575
HSED06AW3S
9004840589962
HSED12AW3S
TOOLLESS LINE-Nazidna utičnica za 4 modula,
118x85x30mm
HSED01AW3S
TOOLLESS LINE-Nazidna utičnica za 6 modula,
173x85x30mm
TOOLLESS LINE-Nazidna utičnica za 12 modula,
172x122x38mm
w IP44 LINE KUĆIŠTE NAZIDNO
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
IP44 LINE-Nazidna utičnica sa poklopcem, za 2 modula
9004840515077
HSEIP44APT
9004840515060
HSEIP44AKT
IP44 LINE-Uvodnik za kabl M25, za 2 kabla prečnika do
8mm
HSEIP44APT
w IP44 LINE KUĆIŠTE UZIDNO
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
IP44 LINE-Uzidna utičnica sa poklopcem, za 2 modula
9004840515053
HSEIP44UPT
IP44 LINE-Uzidna kutija za utičnicu
9004840515046
HSEIP44UDT
HSEIP44UPT
w TOOLLESS LINE ULOŽAK ZA IP44 LINE KUĆIŠTA
OPIS
EAN
IP44 LINE-Nosač za 2 TOOLLESS LINE modula
9004840515534
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
HSEIP44AUT
HSEIP44AUT
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 15
VISIO 50
w TOOLLESS LINE MODULARNI PRESPOJNI PANELI, ZA KEYSTONE MODULE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
TOOLLESS LINE-19“ Patch panel za 24 modula,prazan,visine
1HU
9004840513233
HSER0240GS
TOOLLESS LINE-19“ Patch panel za 48 modula,prazan,visine
9004840585605
HSER0480GS
TOOLLESS LINE-Patch panel za 8 modula, prazan, nadgradni 9004840522853
HSER0080GV
Set za montažu nadgradnih patch panela na DIN šinu
9004840519518
HSERHUTADA
TOOLLESS LINE-Slepa maska za panele i utičnice
9004840391015
HSEMRZ01WF
2HU
HSER0240GS
w ADAPTER ZA MONTAŽU TOOLLESS LINE MODULA NA DIN ŠINU
OPIS
EAN
Nosač modula RJ45 za DIN šinu
9004840628319
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
HSERH010GS
HSERH010GS
w TOOLLESS LINE ALAT
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Stranične sečice za bakarne kablove - max. 1,3mm
9004840339031
HTOOL00002
Stranične sečice za bakarne kablove - max. 1mm
9004840339048
HTOOL00003
HTOOL00002
w RAČUNARSKE UTIČNICE RJ45 CAT5/CAT6 OKLOPLJENE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
LSA LINE-Utičnica Cat.6, 2xRJ45 STP
9004840451634
HSEDG2UW6V
LSA LINE-Utičnica Cat.5e, 2xRJ45 STP
9004840510874
HSEDG2UW5V
HSEDG2UW6V
w NAZIDNI OKVIR 80 X 80
OPIS
EAN
LSA LINE-Nazidna kutija za utičnice, 80x80x40mm
9004840464306
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
HSEAP840WV
HSEAP840WV
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
15
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 16
VISIO 50
w VISIO 50 PREDNJA PLOČA ZA RAČUNARSKE UTIČNICE
16
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
AC65?;2A=@Í2K2#IC;%&@<[email protected]=;6?6 ?6@<[email protected]=;6?6
Pokrov za 2xRJ45 utičnicu, beli
9004840678192
EV104006
Pokrov za 2xRJ45 modula, antracit
9004840684384
EV114006
EV104006
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 17
VISIO 50
w VISIO
50 UTIČNICE I PREKIDAČI - TASTERI I PREDNJE PLOČE
17
w KAPE (POKROVI) ZA SVETLEĆI TASTERE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
<2A2K2?2:K>6?:Í?6F?2<CD?6AC6<:52Í6:E2DE6C6
Taster za prekidače ili tastere, beli
9004840678055
EV102001
Taster za prekidače i tastere, antracit
9004840684186
EV112001
Taster za serijski prekidač, beli
9004840678062
EV102002
Taster za serijski prekidač, antracit
9004840684193
EV112002
[email protected]:E2DE6C2K2D6C:;D<6AC6<:52Í6:[email protected]<6E2DE6C6
EV102001
<2A2D2D:>3@=@>KG@?2K2?2:K>6?:Í?6F<CD?6AC6<:52Í6:E2DE6C6
Taster sa simbolom zvona, beli
9004840678079
EV102003
Taster sa simbolom zvona, antracit
9004840684209
EV112003
<2A2D2D:>3@=@><=;FÍ2K2?2:K>6?:Í?6F<CD?6AC6<:52Í6:E2DE6C6
EV102002
Taster sa simbolom vrata, beli
9004840678086
EV102004
Taster sa simbolom vrata, antracit
9004840684216
EV112004
E:A<2D2D:>3@=@>DG6E=2F?:G6CK2=?2?2:K>6?:Í?6AC6<:52Í6:E2DE6C6
Taster sa simbolom svetla, beli
9004840678093
EV102005
Taster sa simbolom svetla, antracit
9004840684223
EV112005
E:A<2D2D:>3@=@>G6?E:[email protected]?:G6CK2=?2K2?2:K>6?:Í?6AC6<:52Í6:E2DE6C6
Taster sa simbolom ventilatora, beli
9004840678109
EV102006
Taster sa simbolom ventilatora, antracit
9004840684230
EV112006
E:A<[email protected]@CÍ:Ï6>K2=2>A:4FF?:G6CK2=?2?2:K>6?:Í?:E2DE6C::<@?EC@=?:AC6<:52Í:
EV102003
Taster sa belom indikacijom, beli
9004840678116
EV102007
Taster sa belim prozorčićem, antracit
9004840684247
EV112007
[email protected]:E2DE6C2D24CG6?:>?2EA:D@>F?:G6CK2=?2?2:K>6?:Í?:E2DE6C::<@?EC@=?:AC6<:52Í:
Taster sa crvenom indikacijom, beli
9004840678147
EV102008
Taster sa crvenim prozorčićem, antracit
9004840684254
EV112008
E:A<[email protected]@CÍ:Ï6>K2=2>A:4F:D:>3@=@>DG6E=2K2F?:G6CK2=?6?2:K>6?:Í?:E2DE6C::<@?EC@=?:AC6<:52Í:
EV102004
Taster sa belom indikacijom i simbolom svetla, beli
9004840678123
EV102009
Taster sa belim prozorčićem i simbolom svetla, antracit
9004840684261
EV112009
E:A<[email protected]@CÍ:Ï6>K2=2>A:4F:D:>3@=@>KG@?2K2F?:G6CK2=?6?2:K>6?:Í?:E2DE6C::<@?EC@=?:AC6<:52Í:
Taster sa belom indikacijom i simbolom zvona, beli
9004840678130
EV102010
Taster sa belim prozorčićem i simbolom zvona, antracit
9004840684278
EV112010
Taster sa osvjetljenim natpisom
9004840678154
EV102011
Taster sa osvetljenim natpisom, antracit
9004840684285
EV112011
Taster sa simbolom gore/dole, beli
9004840678161
EV102012
Taster sa simbolom gore/dole < >, antracit
9004840684292
EV112012
Taster za trostruki prekidač, beli
9004840685411
EV102016
Taster za 3-struki prekidač, antracit
9004840685428
EV112016
[email protected]:[email protected]=;6?;6D2?2EA:D?:>A@=;6>
EV102005
[email protected]:E2DE6C2D2DEC6=:42>2K2D=6A6E2DE6C6:AC6<:52Í6
E:A<2K2$DECF<:AC6<:52Í
EV102006
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 18
VISIO 50
w UTIČNICE 16 A, 250 V
18
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
[email protected]<FE:Í?:46D2FE:Í?:>AC:<=;FÍ4:>2
Utičnica šuko, na oprugu, bela
9004840677898
EV101001
Utičnica šuko, na oprugu, antracit
9004840687781
EV111001
Utičnica šuko, na šraf, bela
9004840677768
EV101002
Utičnica šuko, na šraf, antracit
9004840684100
EV111002
[email protected]<FE:Í?:46D2ĦC27AC:<=;FÍ4:>2
EV101001
F>6E2<FE:Í?:46D2A@<[email protected]>¹K2ĦE:E25646ªD2FE:Í?:>AC:<=;FÍ4:>2
Utičnica šuko, sa dečijom zaštitom, na oprugu, bela
9004840677904
EV101003
Utičnica šuko, sa dečijom zaštitom, na oprugu, antracit
9004840687798
EV111003
F>6E2<FE:Í?:46D2A@<[email protected]>¹K2ĦE:E25646ªD2ĦC27AC:<=;FÍ4:>2
EV101003
Utičnica šuko, sa dečijom zaštitom, na šraf, bela
9004840677775
EV101004
Utičnica šuko, sa dečijom zaštitom, na šraf, antracit
9004840684117
EV111004
F>6E2<FE:Í?:46D2K2<C6E?:>A@<[email protected]>¹K2ĦE:E25646ªD2FE:Í?:>:ĦC27AC:<=;FÍ4:>2
Utičnica šuko, sa poklopcem i dečijom zaštitom, na oprugu,
9004840677928
EV101005
9004840687804
EV111005
Utičnica šuko, sa poklopcem i dečijom zaštitom, na šraf, bela 9004840677799
EV101006
bela
Utičnica šuko, sa poklopcem i dečijom zaštitom, na oprugu,
antracit
Utičnica šuko, sa poklopcem i dečijom zaštitom, na šraf,
EV101005
9004840684124
EV111006
Utičnica šuko, dvostruka, na šraf, bela
9004840678000
EV101013
Utičnica šuko, dvostruka, na šraf, antracit
9004840684131
EV111013
antracit
[email protected]<2FE:Í?:42D2A@<[email protected]>A=:E<2
EV101013
w KONTAKTNA ZAŠTITA-UTIČNICA SA UZEMLJENJEM 16 A, 250 V
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
FE:Í?:42D2<@?E2<E@>FK6>=;6?;2D2A@<[email protected]>¹K2ĦE:E25646ªD2FE:Í?:>AC:<=;FÍ4:>2
Utičnica šuko, sa zaštitnim kontaktom i dečijom zaštitom, na
oprugu, bela
9004840677911
EV101051
9004840687811
EV111051
Utičnica šuko, sa kontaktom i dečijom zaštitom, na oprugu,
antracit
EV101051
FE:Í?:42D2<@?E2<E@>FK6>=;6?;2D2A@<[email protected]>¹K2ĦE:E25646ªD2ĦC27AC:<=;FÍ4:>2
Utičnica šuko, sa zaštitnim kontaktom i dečijom zaštitom, na
šraf, bela
9004840677782
EV101052
9004840684148
EV111052
Utičnica šuko, sa kontaktom i dečijom zaštitom, na šraf,
antracit
FE:Í?:42D2<@?E2<E@>FK6>=;6?;2D2A@<[email protected]>¹K2ĦE:E25646ªD2FE:Í?:>:ĦC27AC:<=;FÍ4:>2
Utičnica šuko, sa zaštitnim kontaktom, poklopcem i dečijom
EV101053
zaštitom, na oprugu, bela
9004840677935
EV101053
9004840687828
EV111053
Utičnica šuko, sa kontaktom, poklopcem i dečijom zaštitom,
na oprugu, antracit
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 19
VISIO 50
w KONTAKTNA ZAŠTITA-UTIČNICA SA UZEMLJENJEM 16 A, 250 V OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
FK:5?2AC:<=;FÍ?:[email protected]Ï2?@>K2ĦE:E@>@[email protected]:C2¹K2ĦE:E2K2564FªA@<[email protected]<@>:@ACF8@>
Utičnica šuko, sa zaštitnim kontaktom, poklopcem i dečijom
zaštitom, na šraf, bela
9004840677805
EV101054
9004840684155
EV111054
Utičnica šuko, sa kontaktom, poklopcem i dečijom zaštitom,
na šraf, antracit
EV101061
5FA=2FK:5?2FE:Í?:[email protected]Ï2?@>K2ĦE:E@>@[email protected]:C2D2ĦC27AC:<=;FÍ4:>2
Utičnica šuko, dvostruka, sa kontaktom, na šraf, bela
9004840678017
EV101061
Utičnica šuko, 2-struka, sa kontaktom, na šraf, antracit
9004840684162
EV111061
5FA=2FK:5?2FE:Í?:[email protected]Ï2?@>K2ĦE:E@>@[email protected]:C2%&[email protected]:C2?2D2ĦC27AC:<=;FÍ4:>2
EV101062
Utičnica šuko, dvostruka, sa kontaktom, pod uglom 45°, bela 9004840678024
Utičnica šuko, 2-struka, pod kutem 45°, sa kontaktom, na
EV101062
oprugu, antracit
EV111062
9004840684179
w ŠUKO UTIČNICA ZA POSEBNE STRUJNE KRUGOVE 16 A, 250 V
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
FK:5?2FE:Í?:424CG6?2
Utičnica šuko, na oprugu, crvena
9004840677942
EV101007
Utičnica šuko, na šraf, crvena
9004840677836
EV101008
Utičnica šuko narandžasta na oprugu
9004840677966
EV101009
Utičnica šuko narandžasta na šraf
9004840677850
EV101010
Utičnica šuko, na oprugu, zelena
9004840677980
EV101011
Utičnica šuko, na šraf, zelena
9004840677874
EV101012
FK:5?2FE:Í?:42?2C2?52DE2
EV101007
FK:5?2FE:Í?:42K6=6?2
EV101009
EV101011
w KONTAKTNA ZAŠTITA-UTIČNICE SA KONTAKTNOM ZAŠTITOM ZA POSEBNA STRUJNA KOLA 16 A, 250 V
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
FE:Í?:42D2FK6>=;6?;6>:[email protected]Ï2?@><@?E2<E?@>K2ĦE:E@>4CG6?2
Utičnica šuko, sa zaštitnim kontaktom, poklopcem i dečijom
zaštitom, na oprugu, crvena
9004840677959
EV101055
9004840677843
EV101056
Utičnica šuko, sa zaštitnim kontaktom, poklopcem i dečijom
zaštitom, na šraf, crvena
EV101055
FE:Í?:42D2FK6>=;6?;6>:[email protected]Ï2?@><@?E2<E?@>K2ĦE:E@>?2C2?52DE2
Utičnica šuko, sa zaštitnim kontaktom, poklopcem i dečijom
zaštitom, na oprugu, narandžasta
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
9004840677973
Isporuka u roku od 12 dana
EV101057
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
19
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 20
VISIO 50
w KONTAKTNA ZAŠTITA-UTIČNICE SA KONTAKTNOM ZAŠTITOM ZA POSEBNA STRUJNA KOLA 16 A, 250 V -
20
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
FE:Í?:42D2FK6>=;6?;6>:[email protected]Ï2?@><@?E2<E?@>K2ĦE:E@>?2C2?52DE2
Utičnica šuko, sa zaštitnim kontaktom, poklopcem i dečijom
zaštitom, na šraf, narandžasta
EV101058
9004840677867
FE:Í?:42D2FK6>=;6?;6>:[email protected]Ï2?@><@?E2<E?@>K2ĦE:E@>K6=6?2
Utičnica šuko, sa zaštitnim kontaktom, poklopcem i dečijom
EV101057
zaštitom, na oprugu, zelena
9004840677997
EV101059
9004840677881
EV101060
Utičnica šuko, sa zaštitnim kontaktom, poklopcem i dečijom
zaštitom, na šraf, zelena
EV101059
w PRENAPONSKA ZAŠTITA ZA UTIČNICE SA KONTAKTNOM ZAŠTITOM
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Odvodnik prenap.klase D, 2,5kA, za ožičenje kroz utičnicu
9004840255911
IS010002
Odvodnik prenap.klase D, 3kA, In=16A
9004840532432
IS010003
Utičnica, zaštite energetske linije, TV antene i RJ11 linije
9004840585919
IS211450
IS010002
w PREDNJA MASKA I ULOŽAK ZA DIMER
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
AC65?;2A=@Í2D2K2<C6E?:>E2DE6C@>
Taster za dimer, beli
9004840678178
EV102013
Pokrov za dimer, antracit
9004840684308
EV112013
Pokrov za elektronski dimer, beli
9004840678277
EV103006
Pokrov za elektronski dimer, 300W 2-žični, antracit
9004840687835
EV113006
D<[email protected]<2K25:>6C
EV102013
EV103006
w ULOŽAK ZA SKLOPKU DIMERA
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
[email protected]<[email protected]@<C6E2)>
Pokrov za senzor pokreta, 180° 8m, 2-žični, beli
9004840678352
EV103014
Detektor pokreta 180°, 8m, 2-žični, antracit
9004840687873
EV113014
Pokrov za senzor pokreta, 180° 5m, 2-žični, beli
9004840678369
EV103015
Detektor pokreta 180°, 8m, 2-žični, antracit
9004840687880
EV113015
Pokrov za senzor pokreta, 180° 8m, 3-žični, beli
9004840678376
EV103016
Detektor pokreta 180°, 8m, 3-žični, antracit
9004840687897
EV113016
[email protected]<[email protected]@<C6E2&>5G@:Í?:
EV103014
[email protected]<[email protected]@<C6E2)>EC@:Í?:
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 21
VISIO 50
w PREKIDAČI I ULOŠCI ZA ŽALUZINE I ROLETNE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
AC6<:52Í:K22=FK:?6:AC6<:52Í
Taster sa simbolom gore/dole, beli
9004840678161
EV102012
Taster sa simbolom gore/dole < >, antracit
9004840684292
EV112012
Pokrov elektronskog prekidača za roletne, beli
9004840678291
EV103008
Pokrov za elektronske prekidače za roletne, antracit
9004840687842
EV113008
6=6<EC@?D<:[email protected]<AC6<:52Í2K22=FK:?6
EV102012
EV103008
w PREDNJA MASKA I ULOŽAK ZA TERMOREGULACIONI PREKIDAČ
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
AC65?;6>2D<6K2E6C>@[email protected]
4013984171150
EL227104
4013984171419
EL227124
Pokrov za elektronski sobni termostat, beli
9004840678314
EV103010
Pokrov za elektronski sobni termostat, antracit
9004840687859
EV113010
Pokrov za analogni sobni termostat, beli
9004840678321
EV103011
Pokrov za analogni sobni termostat, antracit
9004840687866
EV113011
Prednja ploča za termostat bela
AC65?;2A=@Í2K2E6C>@DE2ED2@? @77AC6<:52Í6>
Prednja ploča za temperaturni regulator
6=6<EC@?D<:[email protected]<AC6<:52Í[email protected]?:E6C>@DE2E
EL227104
AC65?;2A=@Í[email protected][email protected]>@DE2E2
EV103010
w CENTRALNE PLOČE I POKLOPCI
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
AC65?;2A=@Í2K2E6=67@?D<6FE:Í?:46
Pokrov za TDO austrijsku telefonsku utičnicu, beli
9004840677812
EV104007
Pokrov za TDO austrijsku telefonsku utičnicu, antracit
9004840684391
EV114007
Audio priključnica, na šraf
9004840678468
EV104008
Činč audio utičnica, antracit
9004840684407
EV114008
Pokrov za antensku utičnicu TV-SAT, beli
9004840678222
EV104001
Pokrov za TV-SAT utičnicu, antracit
9004840684346
EV114001
AC65?;2>2D<2K2AC:<=;FÍ?:4FK2KGFÍ?:<6
EV104008
AC65?;2A=@Í22?E6?D<6FE:Í?:[email protected]@C2
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
21
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 22
VISIO 50
w CENTRALNE PLOČE I POKLOPCI -
22
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
AC65?;2A=@Í22?E6?D<6FE:Í?:[email protected]@C2
Pokrov za antensku utičnicu TV-SAT-RD, beli
9004840678185
EV104002
Pokrov za TV-SAT-RD utičnicu, antracit
9004840684353
EV114002
Prekidač za kartice, bela
9004840677829
EV103001
Prekidač za kartice, antracit
9004840684339
EV113001
Slepi pokrov, beli
9004840678048
EV102015
Slepi pokrov, antracit
9004840684322
EV112015
Utičnica za izlaz kabla sa poklopcem, bela
9004840678031
EV102014
Utičnica za izlaz kabla, sa poklopcem, antracit
9004840684315
EV112014
AC65?;2>2D<[email protected]=42C5AC6<:52Í6
EV104007
D=6A:A@<[email protected]:
?2K:5?2AC:<=;FÍ?:42D2A@<[email protected]>
EV104002
EV104001
EV103001
EV102014
w PREDNJA MASKA ZA TOOLLESS LINE I LSA EMBEDDED RAČUNARSKE UTIČNICE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
E6=67@?D<:A@<[email protected]"IC;%&@<[email protected]=;6?6 ?6@<[email protected]=;6?6
Pokrov za 1xToolless modul, beli
9004840678208
EV104003
Pokrov za 1xRJ45 Toolless modul, antracit
9004840684360
EV114003
E6=67@?D<:A@<[email protected]#IC;%&@<[email protected]=;6?6 ?6@<[email protected]=;6?6
EV104003
Pokrov za 2xToolless modula, beli
9004840678215
EV104004
Pokrov za 2xRJ45 Toolless modula, antracit
9004840684377
EV114004
9004840677652
EV104005
[email protected]<K2"#IC;%&E@@==6DD=:?6>@5F=6
Nosač za Toolless modul
E6=67@?D<:A@<[email protected]?2EA:D?@>A=@Í:4@>K2#IC;%&@<[email protected]=;6?6 ?6@<[email protected]=;6?6
Pokrov za 2xRJ45 utičnicu, beli
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
9004840678192
Isporuka u roku od 12 dana
EV104006
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 23
VISIO 50
w PREDNJA MASKA ZA TOOLLESS LINE I LSA EMBEDDED RAČUNARSKE UTIČNICE OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
E6=67@?D<:A@<[email protected]?2EA:D?@>A=@Í:4@>K2#IC;%&@<[email protected]=;6?6 ?6@<[email protected]=;6?6
Pokrov za 2xRJ45 modula, antracit
9004840684384
OPIS
EAN
EV114006
EV104004
EV104005
EV104006
w OKVIRI
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
"DECF<:@<G:C
Okvir 1-struki, beli
9004840678383
EV105001
Okvir 1-struki, antacit
9004840684414
EV115001
Okvir 2-struki, beli
9004840678390
EV105002
Okvir 2-struki, antacit
9004840684421
EV115002
Okvir 3-struki, beli
9004840678406
EV105003
Okvir 3-struki, antacit
9004840684438
EV115003
Okvir 4-struki, beli
9004840678413
EV105004
Okvir 4-struki, antacit
9004840684445
EV115004
Okvir 5-struki, beli
9004840678420
EV105005
Okvir 5-struki, antacit
9004840684452
EV115005
Kučište nazidno, 1-struko, belo
9004840678437
EV105006
Kučište, nazidno, 1-struko, antracit
9004840684469
EV115006
#DECF<:@<G:C
EV105001
$DECF<:@<G:C
%DECF<:@<G:C
EV105002
&DECF<:@<G:C
?2K:5?@<FÏ:ĦE6"DECF<@
EV105003
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
23
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 24
VISIO 50
W ŠEMA POVEZIVANJA
24
Prekidač / sa LED indikacijom
Prekidač, 1-polni
Prekidač, 2-polni
Sklopka, 3-struka
L
L
L
N
N
N
Prekidač , 1-polni (indikacija)
Prekidač , 2-polni (indikacija)
L
L
N
N
L
L
L
6
L
1+1+1
2
L
6K
2
Naizmenični prekidač / sa LED indikacijom
Naizmenični prekidač
L
N
L
6
L
6
Dvostruki naizmenični prekidač
Štedljivi naizmenični prekidač
L
N
L
N
L
Naizmenični prekidač
(orijentacijska svetiljka)
L
N
L
L
L
6
L
6
6+6
L
Naizmenični prekidač
(kontrolna svetiljka)
L
6K
N
6K
L
6K
L
L
L
N
L
N
N
6K
Serijski prekidač /
sa LED indikacijom
Unakrsni prekidač / sa LED indikacijom
L
N
N
N
L
6
L
7
L
6
L
5
L
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 25
VISIO 50
W ŠEMA POVEZIVANJA
25
Taster / sa LED indikacijom
1-polni (1 radni)
Taster, naizmenični
L
L
N
N
L
L
6T
1T
Dvostruki taster
Dvostruki taster sa odvojenim granama
Dvostruki taster (2 radna)
L
L
N
N
L
1T+1T
L
5T
L
Taster sa odvojenim priključkom
za LED
za N provodnik
L
N
L
za LED sa indikacijom stanja
L
L
N
N
L
N
L
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:05 Uhr
Seite 26
26
BUDI VIZIONAR:
VISIO 45 – FLEKSIBILNOST I MODULARNOST
KOMPETENTNOST POVEZUJE.
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:06 Uhr
Seite 27
VISIO 45
27
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:09 Uhr
Seite 28
VISIO 45
w MODULARNOST – MOGUĆE VARIJANTE
28
1
2
3
OL20...
NM2...
2M
OS20...
OP20...
OL24...
2xNM2...
OS24...
71
OP24..
2x2M
2xNM2...
71
OL24...
OS24...
OP24...
OL26...
3xNM2...
OS26...
OP26...
3x2M
3xNM2...
OL26...
OS26...
4xNM2...
OP26...
OL28...
OS28...
4xNM2...
4x2M
OL28...
OS28...
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 29
VISIO 45
w MODULARNOST – MOGUĆE VARIJANTE
29
1
2
3
NM30
OL30...
OS30...
3M
OP30...
OL40...
NM40
OS40...
4M
OP40...
OL70...
NM70
OS70...
7M
OP70...
NM1....
OL10...
1/2M
OS10...
OL13...
NM30
OS13...
1/3M
OP13...
OL23...
NM23
NM32
OS23...
OP23...
2/3M
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
VISIO 45
30
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 30
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 31
VISIO 45
w VISIO
45 RAVNI PREKIDAČ - MEHANIČKI UGRADNI ULOŽAK
31
w PREKIDAČ/TASTER
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
AC6<:52Í
ET100001
Prekidač MO 1M 16A 1P bez tipke, na šraf
9004840674743
ET100001
Prekidač MO 1M 20A 1P bez tipke, na šraf
9004840674767
ET100003
Prekidač MO 1M 16A 2P bez tipke na šraf
9004840674774
ET100004
Prekidač MO 1M 16A naizmenični bez tipke, na šraf
9004840674804
ET100007
Taster MO 1M 16A naizmenični potezno, na šraf, beli
9004840674828
ET100009
Taster MO 1M 16A naizmenični, potezni, na šraf, crni
9004840682625
ET110009
Prekidač MO 1M 16A unakrsni bez tipke, na šraf
9004840674835
ET100010
Prekidač za kupatilo 4M 3x20A, na šraf, line, beli
9004840674958
ET100011
Taster MO 1M 16A 1P bez tipke, na šraf
9004840674750
ET100002
Taster MO 1M 16A naizmenični bez tipke, na šraf
9004840674811
ET100008
Prekidač MO 1M 16A za roletne 1-0-2 bez tipke, na šraf
9004840674781
ET100005
Taster MO 1M 16A za roletne 1-0-2 bez tipke, na šraf
9004840674798
ET100006
OPIS
EAN
Tinjalica MO 220V 0,34W, za prekidače i tastere, bela
9004840675696
ET107001
LED indikacija MO 220V 0,4W, za prekidače i tastere, bela
9004840675719
ET107002
TASTER
ET100009
AC6<:52ÍK22=FK:?6 E2DE6C
w PRIBOR
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
ET107001
w VISIO
45 PREKIDAČ - KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
w ULOŽAK UTIČNICE ZA ZVUČNIKE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Audio priključnica MO 1M 2xRCA, priključak lemljenjem,
9004840675184
ET104007
crna
9004840682892
ET114007
OPIS
EAN
Kutija za fiksni spoj, bela
4013984122282
EL203024
Kutija za izjednačenje potencijala, 8mm
4013984122244
EL203020
Kutija za fiksni spoj , bež, plitka verzija
4013984120387
EL527000
Priključna kutija
4013984120394
EL523210
bela
Audio priključnica MO 1M 2xRCA, priključak lemljenjem,
ET104007
w FIKSNI SPOJ
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
EL203024
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 32
VISIO 45
32
w VISIO
45 PREKIDAČ - ANTENSKA TEHNIKA
w ANTENSKA UTIČNICA SA 1 ULAZOM
ET104001
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
TV priključnica MO 1M, osnovna, 0dB, bela
9004840675122
ET104001
TV priključnica MO 1M, osnovna, 0dB, crna
9004840682830
ET114001
TV priključnica MO 1M, završna, 1dB, 5-2400MHz, bela
9004840675139
ET104002
TV priključnica MO 1M, završna, 1dB, 5-2400MHz, crna
9004840682847
ET114002
TV priključnica MO 1M, prolazna, 10d,B 5-2400MHz, bela 9004840675146
ET104003
TV priključnica MO 1M, prolazna, 10d,B 5-2400MHz, crna 9004840682854
ET114003
SAT priključnica MO 1M, F konektor, osnovna, 0dB, bela
9004840675153
ET104004
SAT priključnica MO 1M, F konektor, osnovna, 0dB, crna
9004840682861
ET114004
9004840675160
ET104005
5-2400MHz, crna
9004840682878
ET114005
R priključnica MO 1M, osnovna, 0dB, bela
9004840675177
ET104006
R priključnica MO 1M, osnovna, 0dB, crna
9004840682885
ET114006
SAT priključnica MO 1M, F konektor, završna, 1dB,
5-2400MHz, bela
SAT priključnica MO 1M, F konektor, završna, 1dB,
ET104004
w ANTENSKA UTIČNICA SA 2 ULAZA
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
SAT-TV priključnica MO 2M, završna, 5-2400MHz, 1dB, bela 9004840675191
ET104008
SAT-TV priključnica MO 2M, završna, 5-2400MHz, 1dB, crna 9004840682908
ET114008
ET104008
w KOAKSIJALNI KABL DIGI-SAT (TOOLLESS LINE TV / AUDIO)
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
<@2<D:;2=?:<23=5:8:D2E$!!!
XC1608901
Kabl koaksijalni RG-6, 3000, osnovna verzija, PVC, 100m
9004840514506
XC1608901
Kabl koaksijalni RG-6, 3000, osnovna verzija, PVC, 500m
9004840514520
XC1608903
Kabl koaksijalni RG-6, 3000, osnovna verzija, LS0H, 100m
9004840621068
XC1608911
Kabl koaksijalni RG-6, 3000, osnovna verzija, LS0H, 500m
9004840621075
XC1608913
Kabl koaksijalni RG-6, 3010, za VF, PVC, 100m
9004840514568
XC1609401
Kabl koaksijalni RG-6, 3010, za VF, PVC, 500m
9004840514537
XC1609403
Kabl koaksijalni RG-6, OUTDOOR, 3011, za VF, PE, 100m
9004840588583
XC1601501
Kabl koaksijalni RG-6, OUTDOOR, 3011, za VF, PE, 500m
9004840590463
XC1601503
Kabl koaksijalni RG-6, 3030, dupla mrežica, PVC, 100m
9004840514544
XC1609901
Kabl koaksijalni RG-6, 3030, dupla mrežica, PVC, 500m
9004840514582
XC1609903
Koaksijalni F konektor za kabl debljine 7mm, sa navojem
9004840531749
XC1600700
Koaksijalni F konektor za kabl debljine 7mm, za stezanje
9004840531756
XC1600701
Koaksijalni F-F adapter za nastavak kabla
9004840586282
XC1600702
TOOLLESS LINE-Modul sa koaksijalnim F-F adapterom
9004840548143
HSEMRKFFWS
Koaksijalna klešta za montažu F konektora
9004840531763
XC1600710
<@2<D:;2=?:<23=5:8:D2E$!"!
<@2<D:;2=?:<23=5:8:D2E$!""
<@2<D:;2=?:<23=5:8:D2E$!$!
HS4HFBIS
AC:[email protected]
XC1600700
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 33
VISIO 45
w VISIO
45 -PREKIDAČ-TELEKOMUNIKACIONI UREĐAJI
33
w RAZVODNA KUTIJA-TELEKOMUNIKACIONI UREĐAJI
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Telefonska priključnica MO 1M LT RJ11 8/4 ili 6/4, bela
9004840675856
ET104009
Telefonska priključnica MO 1M LT RJ11 8/4 ili 6/4, crna
9004840682915
ET114009
ET104009
w VISIO
45 - SVETLOSNA SIGNALIZACIJA
w SVETLOSNA SIGNALIZACIJA
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
LED svetiljka MO 2M 12W 250V, jednobojna
9004840675283
ET103008
LED svetiljka MO 2M 12W 250V, dvobojna crvena/zelena
9004840675290
ET103009
ET103008
w VISIO
45 PREKIDAČ - TERMOSTAT
w TERMOSTAT
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Termostat elektronski MO 2M za grejanje ili hlađenje, 1030°C 6A NO sa indikacijom i ON/OFF funkcijom, beli
9004840675269
ET103006
9004840682960
ET113006
Termostat elektronski MO 2M za grejanje ili hlađenje, 1030°C 6A NO sa indikacijom i ON/OFF funkcijom, crni
ET103006
w VISIO
45 PREKIDAČ ZA UGRADNI DETEKTOR POKRETA
w UGRADNI DETEKTOR POKRETA SA SENZOROM 110°
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
IR prekidač MO 1M 6A 250V 120°horizontalno/36°vertik
alno/7m, vreme isklopa 10-180s bela, podesiva svetlosna
osetljivost, bela
9004840675252
ET103005
9004840682953
ET113005
IR prekidač MO 1M 6A 250V 120°horizontalno/36°vertik
alno/7m, vreme isklopa 10-180s bela, podesiva svetlosna
ET103005
osetljivost, crna
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 34
VISIO 45
34
w VISIO
45 PREKIDAČ - DIMER
w DIMERI
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Dimer rotacioni MO 1M 40-300W RL, bez prekidača, beli
9004840675214
ET103001
Dimer rotacioni MO 1M 40-300W RL , bez prekidača, crni
9004840682939
ET113001
9004840675221
ET103002
9004840682946
ET113002
Dimer rotacioni MO 1M 40-300W RL, sa naizmeničnm
prekidačem, beli
Dimer rotacioni MO 1M 40-300W RL , sa naizmeničnim
ET103002
prekidačem, crni
ET103001
w UNIVERZALNI DIMER ZA UZIDNE RAZVODNE KUTIJE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Dimer MO 25-500W RLC za taster, kontrola preko spoljnog
tastera, mogućnost više tastera, ugradni
ET103003
9004840675238
ET103003
w SPOLJNI DIMER ZA OMSKE POTROŠAČE ZA UP- DOZNE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Dimer MO 40-500W R za taster, kontrola preko spoljnog
tastera, mogućnost više tastera, ugradni
ET103004
9004840675245
ET103004
w DIMERI ZA MONTAŽU NA DIN ŠINU
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
5:>6CD2FAC2G=;2Í<:>FC6Ý2;6>:?2A@;?@>;65:?:4@>
Upravljačka jedinica za EHTD 420VA/LT1200/LT500, na
DIN
9004840614619
EHTDSTRG2
Dimer 500VA, montaža na DIN, upravljanje sa EHTDSTRG2-
9004840614626
EHTDLT500
Dimer 1200VA, montaža na DIN, upravljanje sa EHTDSTRG2- 9004840614633
EHTDSTRG2-
EHTDLT1200
E2DE6C:@<C6E?:5:>6CK2F8C25?;F?25:?Ħ:?F
EHTD420VA
Dimer, 420VA, montaža na DIN
9004840614602
Dimer sa zakretnim točkićem, 15-500VA, montaža na DIN
9004840614640
EHDREH500
Dimer sa zakretnim točkićem, 15-1200VA, montaža na DIN
9004840614657
EHDREH1200
EHTD420VA-
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 35
VISIO 45
w VISIO
45 PREKIDAČ ZA ROLETNE
35
w UPRAVLJANJE ROLETNAMA
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Prekidač MO 1M 16A za roletne 1-0-2 bez tipke, na šraf
9004840674781
ET100005
Taster MO 1M 16A za roletne 1-0-2 bez tipke, na šraf
9004840674798
ET100006
Taster MO 1M sa simbolom za roletne < | >, bela
9004840675009
ET102005
Taster MO 1M sa simbolom za roletne < | >, crna
9004840682717
ET112005
ET100005
ET102005
w UPRAVLJAČ ZA ROLETNE, MONTAŽA NA DIN ŠINU
OPIS
EAN
Upravljač za žaluzine, montaža na DIN
9004840614664
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
EHRJSG1
EHRJSG1
w VISIO
45 INFORMACIONA TEHNOLOGIJA
w TOOLLESS LINE KLASE D, E, EA DO 10 GB/S
HSEMRJ6GWA
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6A 10Gbit, STP
9004840628104
HSEMRJ6GWA
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6A 10Gbit, STP
9004840507409
HSEMRJ6GWT
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6, STP
9004840517316
HSEMRJ6GWS
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6, UTP
9004840513264
HSEMRJ6UWS
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.5e, STP
9004840520767
HSEMRJ5GWS
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.5e, UTP
9004840513257
HSEMRJ5UWS
w PREDNJA PLOČA BEZ OZNAKE ZA 1XRJ45 UTIČNICU
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Adapter MO 1M za keystone RJ11/RJ45, beli
9004840675207
ET102017
Adapter MO 1M za keystone RJ11/RJ45, crni
9004840682922
ET112017
ET102017
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 36
VISIO 45
w TOOLLESS LINE OPTIČKE SPOJNICE
36
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
TOOLLESS LINE-Prazan FO nosač za SC sx/LC dx adapter
9004840548952
STORE
KAT. BROJ
HSEMRLLLWS
HSEMRLLLWS
w TOOLLESS LINE NAZIDNE KUTIJE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
HSED01AW3S
TOOLLESS LINE-Nazidna utičnica za 1 modul, 46x65x30mm 9004840585551
TOOLLESS LINE-Nazidna utičnica za 2 modula,
68x65x30mm
9004840552010
HSED02AW3S
9004840585568
HSED04AW3S
9004840585575
HSED06AW3S
9004840589962
HSED12AW3S
TOOLLESS LINE-Nazidna utičnica za 4 modula,
118x85x30mm
HSED01AW3S
TOOLLESS LINE-Nazidna utičnica za 6 modula,
173x85x30mm
TOOLLESS LINE-Nazidna utičnica za 12 modula,
172x122x38mm
w IP44 LINE KUĆIŠTE NAZIDNO
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
IP44 LINE-Nazidna utičnica sa poklopcem, za 2 modula
9004840515077
HSEIP44APT
9004840515060
HSEIP44AKT
IP44 LINE-Uvodnik za kabl M25, za 2 kabla prečnika do
8mm
HSEIP44APT
w IP44 LINE KUĆIŠTE UZIDNO
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
IP44 LINE-Uzidna utičnica sa poklopcem, za 2 modula
9004840515053
HSEIP44UPT
IP44 LINE-Uzidna kutija za utičnicu
9004840515046
HSEIP44UDT
HSEIP44UPT
w TOOLLESS LINE ULOŽAK ZA IP44 LINE KUĆIŠTA
OPIS
EAN
IP44 LINE-Nosač za 2 TOOLLESS LINE modula
9004840515534
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
HSEIP44AUT
HSEIP44AUT
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 37
VISIO 45
w TOOLLESS LINE MODULARNI PRESPOJNI PANELI, ZA KEYSTONE MODULE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
TOOLLESS LINE-19“ Patch panel za 24 modula,prazan,visine
1HU
9004840513233
HSER0240GS
TOOLLESS LINE-19“ Patch panel za 48 modula,prazan,visine
9004840585605
HSER0480GS
TOOLLESS LINE-Patch panel za 8 modula, prazan, nadgradni 9004840522853
HSER0080GV
Set za montažu nadgradnih patch panela na DIN šinu
9004840519518
HSERHUTADA
TOOLLESS LINE-Slepa maska za panele i utičnice
9004840391015
HSEMRZ01WF
2HU
HSER0240GS
w ADAPTER ZA MONTAŽU TOOLLESS LINE MODULA NA DIN ŠINU
OPIS
EAN
Nosač modula RJ45 za DIN šinu
9004840628319
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
HSERH010GS
HSERH010GS
w TOOLLESS LINE ALAT
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Stranične sečice za bakarne kablove - max. 1,3mm
9004840339031
HTOOL00002
Stranične sečice za bakarne kablove - max. 1mm
9004840339048
HTOOL00003
HTOOL00002
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
37
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 38
VISIO 45
38
w VISIO
45 - PREKIDAČI - POKLOPCI I PREDNJE PLOČE
w POKLOPCI PREKIDAČA
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
A@<[email protected]?:G6CK2=?6F<CD?6AC6<:52Í6:E2DE6C6">
Taster MO 1M, bela
9004840674965
ET102001
Taster MO 1M, crna
9004840682670
ET112001
Taster MO 2M, bela
9004840674972
ET102002
Taster MO 2M, crna
9004840682687
ET112002
Taster MO 1M sa simbolom dimera, bela
9004840674989
ET102003
Taster MO 1M sa simbolom dimera, crna
9004840682694
ET112003
A@<[email protected]?:G6CK2=?6F<CD?6AC6<:52Í6:E2DE6C6#>
ET102001
A@<[email protected]<:52Í2D2D:>3@=@>5:>6C2K2E2DE6C">
A@<[email protected]<:52Í2D2D:>3@=@>@? @77K2F?:G6CK2=?6F<CD?6AC6<:52Í6:E2DE6C6">
ET102002
Taster MO 1M sa simbolom 0-I, bela
9004840674996
ET102004
Taster MO 1M sa simbolom 0-I, crna
9004840682700
ET112004
Taster MO 1M sa simbolom za roletne < | >, bela
9004840675009
ET102005
Taster MO 1M sa simbolom za roletne < | >, crna
9004840682717
ET112005
A@<[email protected]<:52Í2D2D:>3@=@>2=FK:?2K2E2DE6C">
A@<[email protected]<:52Í2D2D:>3@=@>KG@?2K2F?:G6CK2=?6F<CD?6AC6<:52Í6:E2DE6C6">
Taster MO 1M sa simbolom zvona, bela
9004840675016
ET102006
Taster MO 1M sa simbolom zvona, crna
9004840682724
ET112006
A@<[email protected]<:52Í2D2D:>3@=@>DG6E=2K2F?:G6CK2=?6F<CD?6AC6<:52Í6:E2DE6C6">
ET102003
Taster MO 1M sa simbolom svetla, bela
9004840675023
ET102007
Taster MO 1M sa simbolom svetla, crna
9004840682731
ET112007
A@<[email protected]<:52Í2D2D:>3@=@><=;FÍ2K2F?:G6CK2=?6F<CD?6AC6<:52Í6:E2DE6C6">
Taster MO 1M sa simbolom ključa, bela
9004840675030
ET102008
Taster MO 1M sa simbolom ključa, crna
9004840682748
ET112008
A@<[email protected]<:52Í2D2D:>3@=@>G6?E:[email protected]?:G6CK2=?6F<CD?6AC6<:52Í6:E2DE6C6">
ET102004
Taster MO 1M sa simbolom ventilatora, bela
9004840675047
ET102009
Taster MO 1M sa simbolom ventilatora, crna
9004840682755
ET112009
A@<[email protected]<:52Í[email protected]:5?:>@[email protected]@>K2F?:G6CK2=?6F<CD?6E2DE6C:<@?EC@=?6AC6<:52Í6">
Taster MO 1M sa indikacijom, bela
9004840675054
ET102010
Taster MO 1M sa indikacijom, crna
9004840682762
ET112010
A@<[email protected]<:52Í[email protected]:5?:>@[email protected]@>:D:>3@=@>KG@?2K2F?:G6CK2=?6F<CD?6E2DE6C:<@?EC@=?6AC6<:52Í6
">
ET102005
Taster MO 1M sa simbolom zvona i indikacijom, bela
9004840675061
ET102011
Taster MO 1M sa simbolom zvona i indikacijom, crna
9004840682779
ET112011
A@<[email protected]<:52Í[email protected]:5?:>@[email protected]@>:D:>3@=@>DG6E=2K2F?:G6CK2=?6F<CD?6E2DE6C:<@?EC@=?6AC6<:52Í6
">
Taster MO 1M sa simbolom svetla i indikacijom, bela
9004840675078
ET102012
Taster MO 1M sa simbolom svetla i indikacijom, crna
9004840682786
ET112012
A@<[email protected]<:52Í[email protected]:5?:>@[email protected]@>:D:>3@=@><=;FÍ2K2F?:G6CK2=?6F<CD?6E2DE6C:<@?EC@=?6AC6<:52Í6
">
ET102006
Taster MO 1M sa simbolom ključa i indikacijom, bela
9004840675085
ET102013
Taster MO 1M sa simbolom ključa i indikacijom, crna
9004840682793
ET112013
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 39
VISIO 45
w UTIČNICE 16 A, 250 V
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
F>6E2<FE:Í?:[email protected]Ï2?@>K2ĦE:E@>@[email protected]:C2¹K2ĦE:E2K2564Fª
Utičnica MO šuko 2M 16A, sa dečijom zaštitom, na šraf,
bela
9004840674842
ET101001
9004840682632
ET111001
9004840674859
ET101002
9004840682649
ET111002
Utičnica MO šuko 2M 16A, sa dečijom zaštitom, na šraf,
crna
ET101001
AC:<=;FÍ?:42D2K2ĦE:E@>¹K2ĦE:E25646¹:A@<[email protected]>
Utičnica MO šuko 2M 16A, sa poklopcem i dečijom zaštitom,
na šraf, bela
Utičnica MO šuko 2M 16A, sa poklopcem i dečijom zaštitom,
na šraf, crna
w UTIČNICE SA POVEĆANOM ZAŠTITOM OD DODIRA, IP44
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
FE:Í?:[email protected]Ï2?@>K2ĦE:E@>@[email protected]:C2:A%%:C2>@>
Utičnica MO 2M IP44, sa poklopcem, 16A, bela
9004840674941
ET101011
9004840675726
ET107003
:A%%D6E5:9EF?82K2FE:Í?:4FD2A@<[email protected]>
Zaptivač MO 2M IP44 za okvir 2M line
ET101011
ET107003
w KONTAKTNA ZAŠTITA-UTIČNICA SA UZEMLJENJEM 16 A, 250 V
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
FE:Í?:42D2FK6>=;6?;6>:[email protected]Ï2?@><@?E2<E?@>K2ĦE:E@>¹K2ĦE:[email protected]ª
Utičnica MO šuko 2M 16A, sa zaštitnim kontaktom i dečijom
zaštitom, na šraf, bela
9004840674897
ET101006
9004840682656
ET111006
Utičnica MO šuko 2M 16A, sa zaštitnim kontaktom i dečijom
zaštitom, na šraf, crna
ET101006
FE:Í?:42D2FK6>=;6?;6>:[email protected]Ï2?@><@?E2<E?@>K2ĦE:E@>¹K2ĦE:[email protected]ªA@<[email protected]
Utičnica MO šuko 2M 16A, sa poklopcem, zaštitnim
kontaktom i dečijom zaštitom, na šraf, bela
9004840674903
ET101007
9004840682663
ET111007
Utičnica MO šuko 2M 16A, sa poklopcem, zaštitnim
kontaktom i dečijom zaštitom, na šraf, crna
ET101007
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
39
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 40
VISIO 45
w UTIČNICA ZA POSEBNE STRUJNE KRUGOVE 16 A, 250 V
40
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
FE:Í?:42D2A@G6Ï2?@><@?E2<E?@>K2ĦE:E@>4CG6?2
Utičnica MO šuko 2M 16A, sa dečijom zaštitom, na šraf,
crvena
ET101003
9004840674866
FE:Í?:42D2A@G6Ï2?@><@?E2<E?@>K2ĦE:E@>?2C2?52DE2
Utičnica MO šuko 2M 16A, sa dečijom zaštitom, na šraf,
ET101003
narandžasta
9004840674873
ET101004
9004840674880
ET101005
FE:Í?:42D2A@G6Ï2?@><@?E2<E?@>K2ĦE:E@>K6=6?2
Utičnica MO šuko 2M 16A, sa dečijom zaštitom, na šraf,
zelena
ET101004
w KONTAKTNA ZAŠTITA-UTIČNICE SA KONTAKTNOM ZAŠTITOM ZA POSEBNA STRUJNA KOLA 16 A, 250 V
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
FE:Í?:42D2FK6>=;6?;6>:A@G6Ï2?@><@?E2<E?@>K2ĦE:E@>4CG6?2
Utičnica MO šuko 2M 16A, sa zaštitnim kontaktom i dečijom
zaštitom, na šraf, crvena
ET101008
9004840674910
FE:Í?:42D2FK6>=;6?;6>:A@G6Ï2?@><@?E2<E?@>K2ĦE:E@>?2C2?52DE2
Utičnica MO šuko 2M 16A, sa zaštitinim kontaktom i dečijom
ET101008
zaštitom, na šraf, narandžasta
ET101009
9004840674927
FE:Í?:42D2FK6>=;6?;6>:A@G6Ï2?@><@?E2<E?@>K2ĦE:E@>K6=6?2
Utičnica MO šuko 2M 16A, sa zaštitinim kontaktom i dečijom
zaštitom, na šraf, zelena
ET101010
9004840674934
ET101010
w UTIČNICA ZA APARAT ZA BRIJANJE 3M
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Utičnica MO 3M za aparat za brijanje sa izolacionim
transformatorom 220V/3A ,110V/15A 20VA, bela
9004840675306
ET101012
9004840682984
ET111012
Utičnica MO 3M za aparat za brijanje sa izolacionim
transformatorom 220V/3A ,110V/15A 20VA, crna
ET101012
w PRENAPONSKA ZAŠTITA ZA UTIČNICE SA KONTAKTNOM ZAŠTITOM
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
Odvodnik prenap.klase D, 2,5kA, za ožičenje kroz utičnicu
9004840255911
IS010002
Odvodnik prenap.klase D, 3kA, In=16A
9004840532432
IS010003
Utičnica, zaštite energetske linije, TV antene i RJ11 linije
9004840585919
IS211450
IS010002
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 41
VISIO 45
w POKLOPCI ZA PREKIDAČ I DODACI ZA ŽALUZINE I ROLETNE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
A@<=@A24K2E2DE6C:AC6<:52ÍK22=FK:?6
Taster MO 1M sa simbolom za roletne < | >, bela
9004840675009
ET102005
Taster MO 1M sa simbolom za roletne < | >, crna
9004840682717
ET112005
ET102005
w CENTRALNE PLOČE I POKLOPCI
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
46?EC2=?2A=@Í2D2FE:Í?:4@>K22?E6?FD2"CFA@>">
ET104001
TV priključnica MO 1M, osnovna, 0dB, bela
9004840675122
ET104001
TV priključnica MO 1M, osnovna, 0dB, crna
9004840682830
ET114001
TV priključnica MO 1M, završna, 1dB, 5-2400MHz, bela
9004840675139
ET104002
TV priključnica MO 1M, završna, 1dB, 5-2400MHz, crna
9004840682847
ET114002
TV priključnica MO 1M, prolazna, 10d,B 5-2400MHz, bela 9004840675146
ET104003
TV priključnica MO 1M, prolazna, 10d,B 5-2400MHz, crna 9004840682854
ET114003
SAT priključnica MO 1M, F konektor, osnovna, 0dB, bela
9004840675153
ET104004
SAT priključnica MO 1M, F konektor, osnovna, 0dB, crna
9004840682861
ET114004
9004840675160
ET104005
5-2400MHz, crna
9004840682878
ET114005
R priključnica MO 1M, osnovna, 0dB, bela
9004840675177
ET104006
R priključnica MO 1M, osnovna, 0dB, crna
9004840682885
ET114006
9004840675184
ET104007
9004840682892
ET114007
SAT-TV priključnica MO 2M, završna, 5-2400MHz, 1dB, bela 9004840675191
ET104008
SAT-TV priključnica MO 2M, završna, 5-2400MHz, 1dB, crna 9004840682908
ET114008
SAT priključnica MO 1M, F konektor, završna, 1dB,
5-2400MHz, bela
ET104004
SAT priključnica MO 1M, F konektor, završna, 1dB,
46?EC2=?2A@=Í2D2FE:Í?:4@>K2DA:<6C7@?
Audio priključnica MO 1M 2xRCA, priključak lemljenjem,
bela
ET104007
Audio priključnica MO 1M 2xRCA, priključak lemljenjem,
crna
46?EC2=?2A=@Í2D2FE:Í?:4@>K22?E6?FD2#CFA6#>
46?EC2=?2A=@Í2D2AC6<:52Í6>K29@E6=D<6<2CE:46
Prekidač sa karticom MO 3M 3A osnovna, za bilo koju ISO
ET104008
9004840675276
ET103007
9004840682977
ET113007
Uvodnica MO 1M za ulaz/izlaz kabla, bela
9004840675092
ET102014
Uvodnica MO 1M za ulaz/izlaz kabla, crna
9004840682809
ET112014
Slepi pokrov MO 1M, beli
9004840675108
ET102015
Slepi pokrov MO 1M, crni
9004840682816
ET112015
Slepi pokrov MO 2M, beli
9004840675115
ET102016
Slepi pokrov MO 2M, crni
9004840682823
ET112016
karticu, zadrška isklopa 15-20s, bela
Prekidač sa karticom MO 3M 3A osnovna, za bilo koju ISO
karticu, zadrška isklopa 15-20s, crna
A@<=@A24K2<23=@GD<FFE:Í?:4F">
D=6A:A@<C@G">
ET103007
D=6A:A@<C@G#>
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
41
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 42
VISIO 45
w CENTRALNE PLOČE I POKLOPCI -
42
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
E6=67@?D<:A@<=@A24K2"IC;%&@<=@A=;6?6 ?6@<=@A=;6?6
Adapter MO 1M za keystone RJ11/RJ45, beli
9004840675207
ET102017
Adapter MO 1M za keystone RJ11/RJ45, crni
9004840682922
ET112017
EV102014
w MONTAŽNI OKVIRI
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
>@?E2?:@<G:C:">
Nosač MO 1M sa žabicama, za uzidne kutije, nizanje
9004840675313
ET105001
9004840675320
ET105002
9004840675337
ET105003
9004840675344
ET105004
9004840675351
ET105005
9004840675368
ET105006
9004840675375
ET105007
9004840675382
ET105008
Nosač MO 7M sa šrafovima
9004840675399
ET105009
OPIS
EAN
horizontalno/vertikalno
Nosač MO 1M bez žabica, za knauf kutije, nizanje
horizontalno/vertikalno
ET105001
>@?E2?:@<G:C:
Nosač MO 2M sa žabicama, za uzidne kutije, nizanje
horizontalno/vertikalno
Nosač MO 2M bez žabica, za knauf kutije, nizanje
horizontalno/vertikalno
>@?E2?:@<G:C:# $>
Nosač MO 2/3M sa žabicama, za uzidne kutije
ET105003
>@?E2?:@<G:C:$>
Nosač MO 3M sa šrafovima
>@?E2?:@<G:C:%>
Nosač MO 4M sa šrafovima
>@?E2?:@<G:C:K2D6EK2<FA2E:=@
Nosač MO 4M za prekidač kupatila, sa šrafovima
>@?E2?:@<G:C:(>
ET105006
w OKVIR
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
@<G:C">
Okvir MO 1M line, beli
9004840675405
ET105010
Okvir MO 1M, line, crni
9004840675412
ET115010
Okvir MO 1/3M line, beli
9004840675429
ET105012
Okvir MO 1/3M, line, crni
9004840675436
ET115012
Okvir MO 2M line, beli
9004840675443
ET105014
Okvir MO 2M, line, crni
9004840675450
ET115014
Okvir MO 2/3M line, beli
9004840675467
ET105016
Okvir MO 2/3M, line, crni
9004840675474
ET115016
Okvir MO 2x2M line, beli
9004840675481
ET105018
Okvir MO 2x2M, line, crni
9004840675498
ET115018
@<G:C" $>
ET105010
@<G:C#>
@<G:C# $>
ET105012
@<G:C#I#>
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 43
VISIO 45
w OKVIR OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
@<G:C$I#>
Okvir MO 3x2M line, beli
9004840675504
ET105020
Okvir MO 3x2M, line, crni
9004840675511
ET115020
Okvir MO 4x2M line, beli
9004840675528
ET105022
Okvir MO 4x2M, line, crni
9004840675535
ET115022
Okvir MO 3M line, beli
9004840675542
ET105024
Okvir MO 3M, line, crni
9004840675559
ET115024
Okvir MO 4M line, beli
9004840675566
ET105026
Okvir MO 4M, line, crni
9004840675573
ET115026
Okvir MO 4M line, za prekidač kupatila, beli
9004840675580
ET105028
Okvir MO 4M, line, za prekidač kupatila, crni
9004840675597
ET115028
Okvir MO 7M line, beli
9004840675603
ET105030
Okvir MO 7M, line, crni
9004840675610
ET115030
@<G:C%I#>
ET105014
@<G:C$>
@<G:C%>
ET105016
@<G:CK2<FA2E:=@
@<G:C(>
ET105018
ET105024
w NADGRADNO KUĆIŠTE
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
?258C25?@<FÏ:ĦE6:A#!
Kučište MO 2M CUBO, nazidno, IP20, belo
9004840675627
ET105032
Kučište MO 4M CUBO, nazidno, IP20, belo
9004840675634
ET105033
Kučište MO 6M CUBO, nazidno, IP20, belo
9004840675641
ET105034
9004840675658
ET105035
?258C25?@<FÏ:ĦE6:A&&
ET105032
Kučište MO 2M CUBO, nazidno, IP55, belo
ET105035
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
43
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:11 Uhr
Seite 44
VISIO 45
w UGRADNE KUTIJE I POKLOPCI
44
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
F8C25?6<FE:;6:A@<=@A4:$>
Kutija uzidna MO 3M, dubina 49mm, 650°C, 500V, halogen
9004840675733
ET106001
9004840675740
ET106002
halogen free
9004840675757
ET106003
Kutija za beton MO 3M, dubina 60mm, 650°C, 400V
9004840675764
ET106004
9004840675771
ET106005
9004840675788
ET106006
9004840675795
ET106007
halogen free
9004840675801
ET106008
Kutija za beton MO 4M, dubina 60mm, 650°C, 400V
9004840675818
ET106009
9004840675825
ET106010
9004840675832
ET106011
9004840675849
ET106012
halogen free
9004840675665
ET106013
Kutija za beton MO 7M, dubina 60mm, 650°C, 400V
9004840675672
ET106014
9004840675689
ET106015
free
Kutija uzidna MO 3M, dubina 65mm, 650°C, 500V, halogen
free
ET106001
Kutija za knauf MO 3M, dubina 49mm, 850°C, 400V,
Poklopac MO 3M, dekorativni sa šrafovima, halogen free,
beli
F8C25?6<FE:;6:A@<=@A4:%>
Kutija uzidna MO 4M, dubina 49mm, 650°C, 500V, halogen
ET106006
free
Kutija uzidna MO 4M, dubina 65mm, 650°C, 500V, halogen
free
Kutija za knauf MO 4M, dubina 49mm, 850°C, 400V,
ET106011
Poklopac MO 4M, dekorativni sa šrafovima, halogen free,
beli
F8C25?6<FE:;6:A@<=@A4:(>
Kutija uzidna MO 7M, dubina 49mm, 650°C, 500V, halogen
free
Kutija za beton MO 7M, dubina 60mm, 650°C, 400V,
halogen free
Kutija za knauf MO 7M, dubina 49mm, 850°C, 400V,
Poklopac MO 7M, dekorativni sa šrafovima, halogen free,
beli
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:14 Uhr
Seite 45
VISIO 45
W ŠEMA POVEZIVANJA
45
Prekidač / sa LED indikacijom
Prekidač, 1-polni
Sklopka, 2-polna
Prekidač , 1-polni (indikacija)
Naizmenični i unakrsni prekidač / sa LED indikacijom
Naizmenični prekidač (orijentacijska svetiljka)
Naizmenični prekidač (kontrolna svetiljka)
Unakrsni prekidač (orijentacijska svetiljka)
Unakrsni prekidač (kontrolna svetiljka)
Prekidač , 2-polni (indikacija)
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:14 Uhr
Seite 46
46
BUDI VIZIONAR:
VISIO IP54 – POUZDANA ZAŠTITA
KOMPETENTNOST POVEZUJE.
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:14 Uhr
Seite 47
VISIO IP54
47
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
VISIO IP54
48
30.11.2012
7:15 Uhr
Seite 48
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:15 Uhr
Seite 49
VISIO IP54
w VISIO
IP54
49
w PREKIDAČ/TASTER
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
AC6<:52Í
EV210001
Prekidač 1-polni, IP54 na oprugu nazidni
9004840688313
EV210001
Prekidač 2-polni, IP54 16A na šraf nazidni
9004840688320
EV210008
Prekidač serijski, IP54 na oprugu nazidni
9004840688337
EV210009
Prekidač naizmenični, IP54 na oprugu nazidni
9004840688344
EV210011
Prekidač naizmenični, IP54 sa indikacijom na oprugu nazidni 9004840688351
EV210013
Prekidač naizmenični, IP54 sa indikacijom na oprugu nazidni 9004840688399
EV210015
Prekidač, unakrsni, IP54, na oprugu, nazidni
9004840688368
EV210017
Prekidač za roletne dvostruki, IP54, sa blokadom, nazidni
9004840688412
EV210025
Taster, IP54, nazidni
9004840688375
EV210019
Taster, IP54, sa indikacijom, nazidni
9004840688740
EV210020
Taster, IP54, sa indikacijom, nazidni
9004840688382
EV210021
Taster naizmenični, IP54, na oprugu, nazidni
9004840688757
EV210022
Taster dvostruki, IP54, na oprugu, nazidni
9004840688429
EV210023
TASTER
EV210009
EV210013
w UTICNICE
OPIS
EAN
Utičnica šuko, IP54, na oprugu, nazidna
9004840688436
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
EV211001
Utičnica šuko, IP54, sa ključem, na oprugu, nazidna
9004840688443
EV211002
Utičnica sa kontaktom, IP54, na oprugu, nadzidna
9004840688504
EV211016
EV211001
EV211016
w 2-STRUKE KOMBINACIJE
OPIS
EAN
Utičnica šuko i prekidač, obična, IP54, na oprugu, nazidna
9004840688450
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
EV211003
Utičnica šuko i prekidač, serijska IP54, na oprugu, nazidna
9004840688467
EV211004
Utičnica šuko dvostruka IP54 na oprugu vertikalna nazidna
9004840688474
EV211013
Utičnica šuko dvostruka IP54 na oprugu horizontalna nazidna 9004840688481
EV211014
Utičnica šuko i prekidač naizmenični, IP54, na oprugu,
EV211003
vertikalna, nadzidna
9004840688498
EV211015
9004840688511
EV211017
Utičnica šuko i prekidač naizmenični, IP54, na oprugu,
horizontalna, nadzidna
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:15 Uhr
Seite 50
VISIO IP54
w PRIBOR
50
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
Transparentna oznaka za IP54 nadzidni program
9004840688528
STORE
KAT. BROJ
EV217001
EV217001
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:15 Uhr
Seite 51
VISIO IP54
W ŠEMA POVEZIVANJA
51
Prekidač / sa LED indikacijom
Prekidač, 1-polni
Prekidač, 2-polni
L
L
N
N
Prekidač , 1-polni (indikacija)
Prekidač , 2-polni (indikacija)
L
L
N
N
L
L
L
6
2
L
6K
2
Naizmenični i serijski prekidač / sa LED indikacijom
Naizmenični prekidač
(orijentacijska svetiljka)
Naizmenični prekidač
(kontrolna svetiljka)
L
N
Serijski prekidač /
sa LED indikacijom
L
N
L
N
L
N
N
6K
6K
N
N
L
6K
L
6K
L
5
L
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:15 Uhr
Seite 52
52
BUDI VIZIONAR:
VISIO IP20 – ČISTA ESTETIKA
KOMPETENTNOST POVEZUJE.
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:16 Uhr
Seite 53
VISIO IP20
53
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
VISIO IP20
54
30.11.2012
7:16 Uhr
Seite 54
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:16 Uhr
Seite 55
VISIO IP20
w VISIO
IP20
55
w PREKIDAČ/TASTER
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
AC6<:52Í
EV310001
Prekidač, 1-polni, IP20, na šraf, beli, nadzidni
9004840688535
EV310001
Prekidač, serijska, IP20, na šraf, bela, nadzidna
9004840688542
EV310002
Prekidač naizmenični, IP 20, na šraf, beli nadzidna
9004840688566
EV310004
Prekidač naizmenični, 2struki, IP20, na šraf, beli, nadzidni
9004840688580
EV310006
Prekidač, 1P, sa indkacijom, IP20, na šraf, bela, nadzidni
9004840688597
EV310007
Prekidač, serijski, sa indikacijom, IP20, beli, nadzidni
9004840688610
EV310009
nadzidni
9004840688627
EV310010
Prekidač, 3-struki, IP20, beli, nadzidni
9004840688634
EV310011
Taster, IP20, na šraf, beli, nadzidni
9004840688559
EV310003
Taster sa indikacijom, IP20, na šraf, beli, nadzidni
9004840688573
EV310005
Taster, sa indikacijom, IP20, belo, nadzidni
9004840688603
EV310008
Prekidač, naizmenični, sa indikacijom, IP20, na šraf, beli,
TASTER
EV310002
EV310005
w UTICNICE
OPIS
EAN
Utičnica, IP20, na šraf, bela, nadzidna
9004840688641
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
EV311002
9004840688665
EV311006
Utičnica sa kontaktom i dečijom zaštitom, IP20, na šraf, bela,
nadzidna
EV311002
EV311006
w 2-STRUKE KOMBINACIJE
OPIS
EAN
Utičnica šuko, 2struka,IP20, na šraf, bela, nadzidna
9004840688658
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
EV311004
EV311004
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:16 Uhr
Seite 56
VISIO IP20
w KOMUNIKACIJA
56
EV314001
OPIS
EAN
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
TV priključnica, završna, IP20, na šraf, bela, nadzidna
9004840688672
EV314001
Telefonska priključnica,IP20, na šraf, bela, nadzidna
9004840688689
EV314002
Priključnica 1xRJ45 cat5e, IP20, na šraf, bela, nadzidna
9004840688696
EV314003
TV priključnica, završna, IP20, na šraf, bela, nadzidna
9004840688702
EV314004
TV priključnica, prolazna, 8dB, IP20, na šraf, bela, nadzidna 9004840688719
EV314005
TV priključnica, prolazna, 12dB, IP20, na šraf, bela,
nadzidna
9004840688726
EV314006
9004840688733
EV314007
TV priključnica, prolazna, 18dB, IP20, na šraf, bela,
nadzidna
EV314004
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u RS!
Isporuka u roku od 12 dana
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:16 Uhr
Seite 57
VISIO IP20
W ŠEMA POVEZIVANJA
57
Prekidač / sa LED indikacijom
Prekidač, 1-polni
L
N
L
6
Naizmenični prekidač / sa LED indikacijom
Naizmenični prekidač
(orijentacijska svetiljka)
Serijski prekidač /
sa LED indikacijom
Unakrsni prekidač / sa LED indikacijom
L
N
L
N
L
N
L
N
N
6K
6K
L
L
6
Taster / sa LED indikacijom
1-polni (1 radni)
L
N
L
1T
L
7
L
6
L
5
L
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:16 Uhr
Seite 58
INDEKS ARTIKALA
ŠIFRA ART.
58
EHDREH1200
EHDREH1200
EHDREH500
EHDREH500
EHRJSG1
EHRJSG1
EHTD420VA
EHTD420VA
EHTDLT1200
EHTDLT1200
EHTDLT500
EHTDLT500
EHTDSTRG2
EHTDSTRG2
EL161000Q
EL161010Q
EL161034Q
EL176211
EL176221
EL176251
EL203020
EL203020
EL203024
EL203024
EL227104
EL227104
EL227124
EL227124
EL523210
EL523210
EL527000
EL527000
EL662003
ET100001
ET100002
ET100003
ET100004
ET100005
ET100005
ET100006
ET100006
ET100007
ET100008
ET100009
ET100010
ET100011
ET101001
ET101002
ET101003
ET101004
ET101005
ET101006
ET101007
ET101008
ET101009
ET101010
ET101011
ET101012
ET102001
ET102002
ET102003
ET102004
ET102005
ET102005
ET102005
ET102006
ET102007
ET102008
ET102009
ET102010
ET102011
ET102012
ET102013
ET102014
ET102015
ET102016
ET102017
ET102017
ET103001
ET103002
ET103003
ET103004
ET103005
ET103006
ET103007
ET103008
ET103009
ET104001
ET104001
ET104002
ET104002
ET104003
ET104003
STR.
11
34
11
34
12
35
11
34
11
34
11
34
11
34
9
9
9
10
10
10
8
31
8
31
10
21
10
21
8
31
8
31
8
31
31
31
31
31
35
31
35
31
31
31
31
31
39
39
40
40
40
39
39
40
40
40
39
40
38
38
38
38
35
38
41
38
38
38
38
38
38
38
38
41
41
41
35
41
34
34
34
34
33
33
41
33
33
32
41
32
41
32
41
ŠIFRA ART.
ET104004
ET104004
ET104005
ET104005
ET104006
ET104006
ET104007
ET104007
ET104008
ET104008
ET104009
ET105001
ET105002
ET105003
ET105004
ET105005
ET105006
ET105007
ET105008
ET105009
ET105010
ET105012
ET105014
ET105016
ET105018
ET105020
ET105022
ET105024
ET105026
ET105028
ET105030
ET105032
ET105033
ET105034
ET105035
ET106001
ET106002
ET106003
ET106004
ET106005
ET106006
ET106007
ET106008
ET106009
ET106010
ET106011
ET106012
ET106013
ET106014
ET106015
ET107001
ET107002
ET107003
ET110009
ET111001
ET111002
ET111006
ET111007
ET111012
ET112001
ET112002
ET112003
ET112004
ET112005
ET112005
ET112005
ET112006
ET112007
ET112008
ET112009
ET112010
ET112011
ET112012
ET112013
ET112014
ET112015
ET112016
ET112017
ET112017
ET113001
ET113002
ET113005
ET113006
ET113007
ET114001
ET114001
ET114002
ET114002
ET114003
ET114003
ET114004
ET114004
ET114005
STR.
32
41
32
41
32
41
31
41
32
41
33
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
31
31
39
31
39
39
39
39
40
38
38
38
38
35
38
41
38
38
38
38
38
38
38
38
41
41
41
35
41
34
34
33
33
41
32
41
32
41
32
41
32
41
32
ŠIFRA ART.
ET114005
ET114006
ET114006
ET114007
ET114007
ET114008
ET114008
ET114009
ET115010
ET115012
ET115014
ET115016
ET115018
ET115020
ET115022
ET115024
ET115026
ET115028
ET115030
EV100001
EV100002
EV100003
EV100005
EV100006
EV100007
EV100009
EV100010
EV100011
EV100012
EV100013
EV100014
EV100015
EV100016
EV100017
EV100018
EV100019
EV100020
EV100021
EV100022
EV100023
EV100024
EV100025
EV100025
EV100027
EV100027
EV101001
EV101002
EV101003
EV101004
EV101005
EV101006
EV101007
EV101008
EV101009
EV101010
EV101011
EV101012
EV101013
EV101051
EV101052
EV101053
EV101054
EV101055
EV101056
EV101057
EV101058
EV101059
EV101060
EV101061
EV101062
EV102001
EV102002
EV102003
EV102004
EV102005
EV102006
EV102007
EV102008
EV102009
EV102010
EV102011
EV102012
EV102012
EV102012
EV102013
EV102013
EV102013
EV102013
EV102014
EV102015
EV102016
EV103001
EV103002
STR.
41
32
41
31
41
32
41
33
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
12
7
12
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
19
19
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
12
17
21
11
11
11
20
22
22
17
22
11
ŠIFRA ART.
EV103003
EV103004
EV103005
EV103006
EV103006
EV103007
EV103008
EV103008
EV103009
EV103010
EV103010
EV103011
EV103011
EV103012
EV103013
EV103014
EV103014
EV103015
EV103015
EV103016
EV103016
EV104001
EV104002
EV104003
EV104003
EV104004
EV104004
EV104005
EV104005
EV104006
EV104006
EV104007
EV104007
EV104007
EV104008
EV104008
EV104101
EV104102
EV104111
EV104112
EV104113
EV104121
EV104122
EV104123
EV104124
EV105001
EV105002
EV105003
EV105004
EV105005
EV105006
EV105011
EV105011
EV107001
EV107002
EV107003
EV107004
EV111001
EV111002
EV111003
EV111004
EV111005
EV111006
EV111013
EV111051
EV111052
EV111053
EV111054
EV111061
EV111062
EV112001
EV112002
EV112003
EV112004
EV112005
EV112006
EV112007
EV112008
EV112009
EV112010
EV112011
EV112012
EV112012
EV112012
EV112013
EV112013
EV112013
EV112013
EV112014
EV112015
EV112016
EV113001
EV113006
STR.
11
11
11
11
20
12
12
21
10
10
21
10
21
10
10
10
20
10
20
10
21
21
22
12
22
12
22
12
22
16
22
8
9
21
8
21
8
8
8
8
8
8
8
8
8
23
23
23
23
23
23
10
13
7
7
7
7
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
12
17
21
11
11
11
20
22
22
17
22
11
ŠIFRA ART.
EV113006
EV113008
EV113008
EV113010
EV113010
EV113011
EV113011
EV113014
EV113014
EV113015
EV113015
EV113016
EV113016
EV114001
EV114002
EV114003
EV114003
EV114004
EV114004
EV114006
EV114006
EV114007
EV114007
EV114007
EV114008
EV114008
EV115001
EV115002
EV115003
EV115004
EV115005
EV115006
EV210001
EV210008
EV210009
EV210011
EV210013
EV210015
EV210017
EV210019
EV210020
EV210021
EV210022
EV210023
EV210025
EV211001
EV211002
EV211003
EV211004
EV211013
EV211014
EV211015
EV211016
EV211017
EV217001
EV310001
EV310002
EV310003
EV310004
EV310005
EV310006
EV310007
EV310008
EV310009
EV310010
EV310011
EV311002
EV311004
EV311006
EV314001
EV314002
EV314003
EV314004
EV314005
EV314006
EV314007
HMOL000049
HMOL000050
HMOL000055
HMOL000058
HMOL000103
HMOL000104
HS4HFBFSQ
HS4HFBIB
HS4HFBIS
HS4HFSQ
HSEAP840WV
HSEAP842WF
HSED01AW3S
HSED01AW3S
HSED01UW2S
HSED02AW3S
HSED02AW3S
STR.
20
12
21
10
21
10
21
10
20
10
20
10
21
21
22
12
22
12
22
16
23
8
9
21
8
21
23
23
23
23
23
23
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
50
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
56
56
13
13
13
13
13
13
9
9
9
9
15
14
14
36
13
14
36
ŠIFRA ART.
HSED02UW1S
HSED02UW2S
HSED04AW3S
HSED04AW3S
HSED06AW3S
HSED06AW3S
HSED12AW3S
HSED12AW3S
HSEDG2UW5V
HSEDG2UW6V
HSEDZBES
HSEIP44AKT
HSEIP44AKT
HSEIP44APT
HSEIP44APT
HSEIP44AUT
HSEIP44AUT
HSEIP44UDT
HSEIP44UDT
HSEIP44UPT
HSEIP44UPT
HSEMRJ5GWS
HSEMRJ5GWS
HSEMRJ5UWS
HSEMRJ5UWS
HSEMRJ6GWA
HSEMRJ6GWA
HSEMRJ6GWS
HSEMRJ6GWS
HSEMRJ6GWT
HSEMRJ6GWT
HSEMRJ6UWS
HSEMRJ6UWS
HSEMRKFFWS
HSEMRKFFWS
HSEMRKFFWS
HSEMRKRGWS
HSEMRLLLWS
HSEMRLLLWS
HSEMRZ01WF
HSEMRZ01WF
HSER0080GV
HSER0080GV
HSER0240GS
HSER0240GS
HSER0480GS
HSER0480GS
HSERH010GS
HSERH010GS
HSERHUTADA
HSERHUTADA
HTOOL00002
HTOOL00002
HTOOL00002
HTOOL00003
HTOOL00003
HTOOL00003
IS010002
IS010002
IS010003
IS010003
IS211450
IS211450
XC1600700
XC1600700
XC1600701
XC1600701
XC1600702
XC1600702
XC1600710
XC1600710
XC1601501
XC1601501
XC1601503
XC1601503
XC1608901
XC1608901
XC1608903
XC1608903
XC1608911
XC1608911
XC1608913
XC1608913
XC1609401
XC1609401
XC1609403
XC1609403
XC1609901
XC1609901
XC1609903
XC1609903
STR.
13
13
14
36
14
36
14
36
15
15
13
14
36
14
36
14
36
14
36
14
36
12
35
12
35
12
35
12
35
12
35
12
35
9
13
32
13
13
36
15
37
15
37
15
37
15
37
15
37
15
37
9
15
37
9
15
37
20
40
20
40
20
40
9
32
9
32
9
32
9
33
9
32
9
32
9
32
9
32
9
32
9
32
9
32
9
32
9
32
9
32
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:17 Uhr
Seite 59
POMOĆ PRI PLANIRANJU
PROGRAM
Boja:
Visio 50
Bela
Visio 50
Antracit
Visio 45
Bela
Visio 45
Crna
Visio IP20
Visio IP54
Naizmjenični prekidač
Unakrsni prekidač
Serijski prekidač
Naizmenični kontrolni prekidač
Prekidač, 2-polni
UMETCI
Taster
Taster sa indikacijom
Dimer 300 W, RLC, 2-žični
Dimer 400 W, RL, 2-žični
Dimer 400 W, RC, 2-žični
TDO utičnica
Telefonska utičnica
Antenska utičnica
Internet priključak
Tipka za
Tipka za
POKROVI
Tipka za
Tipka za
Tipka sa natpisnim poljem
Tipka za
Tipka sa simbolom
Pokrov za
Pokrov za
Pokrov za
UTIČNICE
Umetak sa prednjom pločom
Umetak, povećana zaštita od dodira
Umetak sa poklopcem
Dvostruka utičnica
Utičnica sa prenaponskom zaštitom
OKVIRI
1-struki
2-struki
3-struki
4-struki
5-struki
Ukupno
Stepenište
Podrum
Stepenište
Prolaz
Kupatilo
WC
Hodnik
Dečija soba II
Dečija soba I
59
Trpezarija
Gostinjska soba
Kuhinja
Dnevni boravak
PROSTORIJA:
Spavaća soba
w PLANIRANJE INSTALACIJE SA SCHRACK VISIO
Visio_Folder_RS:KabelPreisliste_2006_1
30.11.2012
7:17 Uhr
Seite 60
KOMPETENTNOST POVEZUJE.
KOMPANIJA
CENTRALA – BEČ
SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL
+43(0)1/866 85-5900
FAX
+43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at
POSLOVNICE U SRBIJI
BEOGRAD –
CENTRALA
NOVI SAD –
POSLOVNICA & STORE
NIŠ –
POSLOVNICA & STORE
Kumodraška 260
11152, Beograd
TEL
+381(0)11/3092-600
FAX
+381(0)11/3092-620
E-MAIL office@schrack.rs
Futoški put 95
21000, Novi Sad
TEL
+381(0)21/4724-044
FAX
+381(0)21/4778-300
E-MAIL novi_sad@schrack.rs
Todora Milovanovića 11
18000, Niš
TEL
+381(0)18/256-500
FAX
+381(0)18/256-501
E-MAIL nis@schrack.rs
NOVI BEOGRAD –
STORE
KRAGUJEVAC –
STORE
Partizanske avijacije 73A
11070, Novi Beograd
TEL
+381(0)11/2284-055
FAX
+381(0)11/3182-529
E-MAIL store-nbe@schrack.rs
Drage Todorović 4
34000, Kragujevac
TEL
+381(0)34/6323-184
FAX
+381(0)34/6323-184
E-MAIL store-krg@schrack.rs
SCHRACK U SVETU
K-VISIORS2
AUSTRIJA
HRVATSKA
SLOVENIJA
SCHRACK TECHNIK GMBH
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL
+43(0)1/866 85-5900
FAX
+43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL
+385 1/605 55 00
FAX
+385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL
+38 6/2 883 92 00
FAX
+38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si
BELGIJA
POLJSKA
ČEŠKA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.Z.O.O.
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL
+32 9/384 79 92
FAX
+32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL
+48 22/331 48 31
FAX
+48 22/331 48 33
E-MAIL se@schrack.pl
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL
+42(0)2/810 08 264
FAX
+42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz
BOSNA I HERCEGOVINA
RUMUNIJA
MAARSKA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
SCHRACK TECHNIK SRL
SCHRACK TECHNIK KFT.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL
+387/36 333 666
FAX
+387/36 333 667
E-MAIL mostar@schrack.ba
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL
+40 259/435 887
FAX
+40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL
+36 1/253 14 01
FAX
+36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu
BUGARSKA
SLOVAČKA
SCHRACK TECHNIK EOOD
SCHRACK TECHNIK S. R.O.
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
PHONE +359/(2) 890 79 13
FAX
+359/(2) 890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 214
TEL
+42 (02)/491 081 01-15
FAX
+42 (02)/491 081 99
E-MAIL bratislava(at)schrack.sk
WWW.SCHRACK.RS
Download

BUDI VIZIONAR: VISIO UTIĆNICE I PREKIDAĆI