MC – VELIČINA 1/DO 160 A
 KOMPAKTNI PREKIDAČI SNAGE, 3-POLNI DO 160 A, S TERMIČKIM
ISKLOPOM TIPOVI MC1B-A, MC1C-A, MC1N-A, MC1H-A
 SCHRACK-INFO
MC110231
• za zaštitu instalacija i kabela
• podesivo Ir: 0,8 – 1 x In (tvornički 0,8 x In)
• podesivo Ii: 6 – 10 x In (tvornički 6 x In);
osim kod MC.-A40: 8 - 10 x In
• priključne stezaljke standardno, priključni vijci kao dodatna oprema
• prekidna moć 25 / 36 / 50 / 100 kA pri 415 V 50/60 Hz
• propisi prema IEC/EN 60947-2
• nazivna trajna struja = nazivna struja
• dimenzije – vidi stranu 653.
PODEŠAVANJE
NAZIVNA STRUJA/
ZAŠTITA OD
ZAŠTITA OD
PREKIDNA MOĆ
PREOPTEREĆENJA (A)
KR. SPOJA (A)
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
3-POLNI (OSNOVNE PREKIDNE MOĆI) 25 kA
20 A/25 kA
15…20
fix 350
MC1B-A20
9004840403268
MC120131
25 A/25 kA
20…25
fix 350
MC1B-A25
9004840403275
MC125131
32 A/25 kA
25…32
fix 350
MC1B-A32
9004840403282
MC132131
40 A/25 kA
32…40
320…400
MC1B-A40
9004840261745
MC140131
50 A/25 kA
40…50
300…500
MC1B-A50
9004840261752
MC150131
63 A/25 kA
50…63
380…630
MC1B-A63
9004840261769
MC163131
80 A/25 kA
63…80
480…800
MC1B-A80
9004840261776
MC180131
100 A/25 kA
80…100
600…1000
MC1B-A100
9004840261783
MC110131
125 A/25 kA
100…125
750…1250
MC1B-A125
9004840261790
MC112131
160 A/25 kA
125…160
fix 1280
MC1B-A160
9004840403299
MC116131
3-POLNI (POVIŠENE PREKIDNE MOĆI) 36KA
MC1C-A...
na upit
3-POLNI (NORMALNE PREKIDNE MOĆI) 50 kA
572
20 A/50 kA
15…20
fix 350
MC1N-A20
9004840403558
25 A/50 kA
20…25
fix 350
MC1N-A25
9004840403565
32 A/50 kA
25…32
fix 350
MC1N-A32
9004840403572
40 A/50 kA
32…40
320…400
MC1N-A40
9004840261806
50 A/50 kA
40…50
300…500
MC1N-A50
9004840261813
63 A/50 kA
50…63
380…630
MC1N-A63
9004840261820
80 A/50 kA
63…80
480…800
MC1N-A80
9004840261837
100 A/50 kA
80…100
600…1000
MC1N-A100
9004840261844
125 A/50 kA
100…125
750…1250
MC1N-A125
9004840261851
160 A/50 kA
125…160
fix 1280
MC1N-A160
9004840403589
MC120231
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC125231
MC132231
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC140231
MC150231
MC163231
MC180231
MC110231
MC112231
MC116231
3-POLNI (VISOKE PREKIDNE MOĆI) 100 kA
20 A/100 kA
15…20
fix 350
MC1H-A20
9004840628722
MC120331
25 A/100 kA
20…25
fix 350
MC1H-A25
9004840628739
MC125331
32 A/100 kA
25…32
fix 350
MC1H-A32
9004840628746
MC132331
40 A/100 kA
32…40
320…400
MC1H-A40
9004840628753
MC140331
50 A/100 kA
40…50
300…500
MC1H-A50
9004840628760
MC150331
63 A/100 kA
50…63
380…630
MC1H-A63
9004840628777
MC163331
80 A/100 kA
63…80
480…800
MC1H-A80
9004840628784
MC180331
100 A/100 kA
80…100
600…1000
MC1H-A100
9004840628791
MC110331
125 A/100 kA
100…125
750…1250
MC1H-A125
9004840628807
MC112331
160 A/100 kA
125…160
fix 1280
MC1H-A160
9004840628814
MC116331
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
MC – VELIČINA 1/DO 160A
 KOMPAKTNI PREKIDAČI 4-POLNI DO 160 A, S TERMIČKIM ISKLOPOM
TIPOVI MC1B-4-A, MC1C-4-A, MC1N-4-A, MC1H-4-A
 SCHRACK-INFO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MC120141
za zaštitu instalacija i kabela
100% zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
podesivo Ir: 0,8 – 1 x In (tvornički 0,8 x In)
podesivo Ii: 6 – 10 x In (tvornički 6 x In); osim kod MC.-A40: 8 - 10 x In
priključne stezaljke standardno, priključni vijci kao dodatna oprema
prekidna moć 25 / 36 / 50 / 100 kA pri 415 V 50/60 Hz
propisi prema IEC/EN 60947-2
nazivna trajna struja = nazivna struja
dimenzije – vidi stranu 653.
PODEŠAVANJE
NAZIVNA STRUJA/
ZAŠTITA OD
ZAŠTITA OD
PREKIDNA MOĆ
PREOPTEREĆENJA (A)
KR. SPOJA (A)
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
4-POLNI (OSNOVNE PREKIDNE MOĆI) 25 kA
20 A/25 kA
15…20
fix 350
MC1B-4-A20
9004840403596
25 A/25 kA
20…25
fix 350
MC1B-4-A25
9004840403602
32 A/25 kA
25…32
fix 350
MC1B-4-A32
9004840403619
40 A/25 kA
32…40
320…400
MC1B-4-A40
9004840385441
50 A/25 kA
40…50
300…500
MC1B-4-A50
9004840385458
63 A/25 kA
50…63
380…630
MC1B-4-A63
9004840385465
80 A/25 kA
63…80
480…800
MC1B-4-A80
9004840385472
100 A/25 kA
80…100
600…1000
MC1B-4-A100
9004840385427
125 A/25 kA
100…125
750…1250
MC1B-4-A125
9004840385434
160 A/25 kA
125…160
fix 1280
MC1B-4-A160
9004840403626
4-POLNI (POVIŠENE PREKIDNE MOĆI) 36 kA
MC120141
MC125141
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC132141
MC140141
MC150141
MC163141
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC1C-4-A...
MC180141
MC110141
MC112141
MC116141
na upit
4-POLNI (NORMALNE PREKIDNE MOĆI) 50 kA
20 A/50 kA
15…20
fix 350
MC1N-4-A20
9004840403633
MC120241
25 A/50 kA
20…25
fix 350
MC1N-4-A25
9004840403640
MC125241
32 A/50 kA
25…32
fix 350
MC1N-4-A32
9004840403657
MC132241
40 A/50 kA
32…40
320…400
MC1N-4-A40
9004840385588
MC140241
50 A/50 kA
40…50
300…500
MC1N-4-A50
9004840385595
MC150241
63 A/50 kA
50…63
380…630
MC1N-4-A63
9004840385694
MC163241
80 A/50 kA
63…80
480…800
MC1N-4-A80
9004840385700
MC180241
100 A/50 kA
80…100
600…1000
MC1N-4-A100
9004840385564
MC110241
125 A/50 kA
100…125
750…1250
MC1N-4-A125
9004840385571
MC112241
160 A/50 kA
125…160
fix 1280
MC1N-4-A160
9004840403664
MC116241
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
573
MC – VELIČINA 1/DO 160 A
 ZAŠTITA MOTORA 3-POLNA DO 100 A, S TERMIČKIM ISKLOPOM
TIPOVI MC1B-M, MC1C-M, MC1N-M
 SCHRACK-INFO
MC110236
NAZIVNA STRUJA/
• podesivo Ir: 0,8 – 1 x In (tvornički 0,8 x In);
sa osjetljivošću na ispadanje faza, klasa isključenja 10 A (2 s < Tp ≤ 10 s)
• podesivo Ii: 8 – 14 x In (tvornički 12 x In);
osim kod MC1.-M100: 8 - 12,5 x In (fabrički 12 x In)
• priključne stezaljke standardno, priključni vijci kao dodatna oprema
• prekidna moć 25 / 36 / 50 kA pri 415 V 50/60 Hz
• propisi u skladu s IEC/EN 60947-4 i IEC/EN 60947-2
• ispunjava sve zahtjeve kategorije AC3 do 400 VAC
• dimenzije – vidi stranu 653.
PODEŠAVANJE
PREKIDNA MOĆ/
ZAŠTITA OD
ZAŠTITA OD
UČINAK/STRUJA
PREOPTEREĆENJA (A)
KR. SPOJA (A)
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
3-POLNI (OSNOVNE PREKIDNE MOĆI) 25 kA
40 A/25 kA/18,5 kW/36A
32…40
320…560
MC1B-M40
9004840385496
MC140136
50 A/25 kA/22 kW/41A
40…50
400…700
MC1B-M50
9004840385502
MC150136
63 A/25 kA/30 kW/55A
50…63
504…882
MC1B-M63
9004840385519
80 A/25 kA/37 kW/68A
63…80
640…1120
MC1B-M80
9004840385526
80…100
800…1250
MC1B-M100
9004840385489
100 A/25 kA/55 kW/99A
3-POLNI (POVIŠENE PREKIDNE MOĆI) 36 kA
MC163136
MC180136
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC110136
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC1C-M...
na upit
3-POLNI (NORMALNE PREKIDNE MOĆI) 50 kA
40 A/50 kA/18,5 kW/36A
32…40
320…560
MC1N-M40
9004840385724
MC140236
50 A/50 kA/22 kW/41A
40…50
400…700
MC1N-M50
9004840385731
MC150236
63 A/50 kA/30 kW/55A
50…63
504…882
MC1N-M63
9004840385748
MC163236
80 A/50 kA/37 kW/68A
63…80
640…1120
MC1N-M80
9004840385755
MC180236
100 A/50 kA/55 kW/99A
80…100
800…1250
MC1N-M100
9004840385717
MC110236
NAVIGATOR ZNA NAJKRAĆI PUT!
SCHRACK TECHNIK INTERNET TRGOVINA NA
WWW.SCHRACK.HR
574
• Lakše do informacija o proizvodima
• Kupovina 24/7
• Brzo do kontakt podatka Vašeg Schrack zastupnika
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
MC – VELIČINA 1/DO 160A
 TERETNE SKLOPKE DO 160A
TIPOVI MC1-PN, MC1-PN-4, MC1-N, MC1-N-4
 SCHRACK-INFO
• nazivna trajna struja do 160 A
• teretne sklopke tip MC1-PN s dva položaja 0/I, ne može se daljinski isklapati
• teretne sklopke tip MC1-N, s položajem ručice „0”; „+”; „I”, može se daljinski isklapati
s podnaponskim ili naponskim isklopnikom, moguć je pomoćni kontakt trip položaja
• priključne stezaljke standardno, priključni vijci kao dodatna oprema
• osobine glavnog prekidača uključujući prinudni rad prema IEC/EN 60204 i VDE 0113
• osobine rastavljača prema IEC/EN 60947-3 i VDE 0660
zaštita od dodira prema VDE 0160 odjeljak 100
• propisi prema IEC/EN 60947-2
• nazivna trajna struja = nazivna struja
• nazivna kratkospojna uklopna moć: Icm 2,8 kA
• nazivna kratkotrajno podnosiva struja: Icw 2 kA
• dimenzije vidi na strani 653.
MC112044
NAZIVNA TRAJNA STRUJA
MAKS. PREDOSIGURAČ (gL)
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
ZA TERETNU SKLOPKU (AgL)
3-POLNA BEZ DALJINSKOG ISKLOPA
63 A
125 A
MC1-PN-63
9004840262216
100 A
125 A
MC1-PN-100
9004840262223
125 A
125 A
MC1-PN-125
9004840262230
160 A
160 A
MC1-PN-160
9004840551334
MC163034
MC110034
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC112034
MC116034
4-POLNA BEZ DALJINSKOG ISKLOPA
63 A
125 A
MC1-PN-4-63
9004840385816
MC163044
100 A
125 A
MC1-PN-4-100
9004840385762
125 A
125 A
MC1-PN-4-125
9004840385809
160 A
160 A
MC1-PN-4-160
9004840551341
MC116044
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC110044
MC112044
3-POLNA MOGUĆNOST DALJINSKOG ISKLOPA
63 A
125 A
MC1-N-63
9004840262254
MC163035
100 A
125 A
MC1-N-100
9004840262261
MC110035
125 A
125 A
MC1-N-125
9004840262278
160 A
160 A
MC1-N-160
9004840614428
MC112035
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC116035
4-POLNA MOGUĆNOST DALJINSKOG ISKLOPA
63 A
125 A
MC1-N-4-63
9004840385557
100 A
125 A
MC1-N-4-100
9004840385533
125 A
125 A
MC1-N-4-125
9004840385540
160 A
160 A
MC1-N-4-160
9004840627237
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
MC163045
MC110045
KOMPETENTNOST SPAJA.
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
MC112045
MC116045
575
MC – VELIČINA 1/DO 160 A
 ISKLOPNIK DIFERENCIJALNE STRUJE (FID MODUL)
TIPOVI MC1-XFI.R, MC1-4-XFI.R, MC1-XFI.U, MC1-4-XFI.U
 SCHRACK-INFO
• primjena u trofaznim i jednofaznim sustavima
• osjetljiv na pulsirajuću struju prema načelu suma struja
• za 3 i 4-polne kompaktne prekidače snage i teretne sklopke MC1, MC1-N,
ne za MC1-PN
• zavisan o mrežnom naponu Ue = 200 – 415 V 50/60 Hz
• propisi prema IEC/EN 60947-2
• ugradnja odozdo do 100 A, sa desne strane do 125 A
• komplet
• dimenzije pogledajte na strani 688.
MC194608
 TEHNIČKI PODACI
• pri IΔn = 0.03 A: vrijeme kašnjenja tv uvijek je fiksno postavljeno na 10 ms
• upozorenje > 30 % Idn pomoću žutog LED svjetla
• mogućnost naknadne ugradnje pomoćnog kontakta (maksimalno 2 kontakta): NO: kat. broj MM216376, NC: kat.
broj MM216378 (pogledajte stranicu 13) vraćaju se na početno stanje pomoću poluge za ponovno postavljanje
• prilikom korištenja signalnog kontakta u FI-bloku, NC kontakt radi kao NO, a NO kontakt kao NC
• nije za primjenu u izoliranom kućištu XCS
• tip MC1-XFI...U ne može se kombinirati s daljinskim ili podnaponskim isklopnikom i pomoćnim kontaktom s ranijim
uključenjem
• sposobnost isključivanja nazivne granične struje kratkog spoja je određena se ugrađenom prekidačem
MC1 ili kod primjene teretne sklopke MC1-N preko predosigurača
ZA TIP
NAZIVNA
VRIJEME
STRUJA GREŠKE (I n )
KAŠNJENJA (ms)
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
3-POLNA UGRADNJA ZDESNA DO 160 A
MC1/MC1-N
0.03
10
MC1-XFI30R
9004840507416
MC194603
MC1/MC1-N
0.3
10
MC1-XFI300R
9004840507454
MC194604
MC1/MC1-N
0.03-0.1-0.3-0.5-1-3
10, 60, 150, 300, 450
MC1-XFIR
9004840507478
MC194605
4-POLNA UGRADNJA ZDESNA DO 160 A
MC1-4 / MC1-N-4
0.03
10
MC1-4-XFI30R
9004840507447
MC1-4 / MC1-N-4
0.3
10
MC1-4-XFI300R
9004840507461
MC1-4 / MC1-N-4
0.03-0.1-0.3-0.5-1-3
10, 60, 150, 300, 450
MC1-4-XFIR
9004840507485
MC194606
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC194607
MC194608
3-POLNA UGRADNJA ODOZDO DO 100 A
MC1/MC1-N
0.03
10
MC1-XFI30U
9004840587302
MC194609
MC1/MC1-N
0.3
10
MC1-XFI300U
9004840587319
MC194610
MC1/MC1-N
0.03-0.1-0.3-0.5-1-3
10, 60, 150, 300, 450
MC1-XFIU
9004840587326
MC194611
576
4-POLNA UGRADNJA ODOZDO DO 100 A
MC1-4 / MC1-N-4
0.03
10
MC1-4-XFI30U
9004840587333
MC194612
MC1-4 / MC1-N-4
0.3
10
MC1-4-XFI300U 9004840587340
MC194613
MC1-4 / MC1-N-4
0.03-0.1-0.3-0.5-1-3
10, 60, 150, 300, 450
MC1-4-XFIU
MC194614
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
9004840587524
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
MC – VELIČINA 1/DO 160 A
 UTIČNO POSTOLJE I UTIČNI MODUL ZA MC1
 SCHRACK-INFO
MC196777
•
•
3-polna izvedba
samo za prekidače snage MC1 i teretne sklopke MC1-N
•
•
utični modul se isporučuje jedino u kombinaciji s prekidačem
utično postolje se može posebno naručiti i prethodno montirati
•
•
pomoćni utični konektor se posebno naručuje
nije upotrebljiv u kombinaciji sa MC1-XFI (zaštitni uređaj diferencijalne struje)
•
dimenzije vidjeti na strani 659.
 TEHNIČKI PODACI
• In max. pri 20°C: 125A
pri 70°C: 100A
OPIS
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
MC1-XSVS
9004840651614
KAT. BR.
UTIČNO POSTOLJE
utično postolje, 3-polno
MC196777
UTIČNI MODUL
utični modul, 3-polni (isporučuje se s prekidačem, na kraju broja artikla za prekidač dodati slovo S)
PRIBOR ZA MONTAŽU UTIČNE TEHNIKE MC2/MC2-N
kontrolni utični konektor za pomoćni kontakt, A-/U-okidač
MC1/2-XSVHI
9004840263664
MC296705
 STANDARDNI POMOĆNI/SIGNALNI KONTAKTI
TIP M22

.X3

.X1
.X4
.X2

.X4

.X3
.X4
MM216378
.X3
.X3
.X4
.X2
•
prekida zajedno sa glavnim kontaktima, koristi se za
•
signalizaciju i osiguranje električne blokade
opći signal greške „+“ kod isključenja preko daljinskog
isklopnika, okidača preopterećenja ili kratkog spoja

.X1
 SCHRACK-INFO
.X1
.X1
.X2
.X2
 TEHNIČKI PODACI
prekidna moć:
AC15: 4 A / 230 VAC
DC13: 3 A / 24 VDC
M22-K: 0,3 A / 220 VDC
M22-CK: 0,2 A / 220 VDC
 SAVJETI I TRIKOVI
Signalni kontakt je isti kontakt kao i obični pomoćni kontakt. Funkcija zavisi od mjesta ugradnje (lijevo je signalni/
alarmni kontakt).
Maksimalni broj pomoćnih kontakata: 1 x pomoćni kontakt (HIN) M22-K.. ili M22-CK..
+ 1 x signalni kontakt (HIA) M22-K.. ili M22-CK..
OPIS
TIP
EAN-KOD
1 radni kontakt s vijčanim priključkom
M22-K10
9004840176254
1 mirni kontakt s vijčanim priključkom
M22-K01
9004840176261
2 radna kontakta s utičnim stezaljkama
M22-CK20
9004840547047
2 mirna kontakta s utičnim stezaljkama
M22-CK02
9004840547054
1 radni + 1mirni kontakt s utičnim stezaljkama
M22-CK11
9004840625783
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
MM216376
MM216378
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
MM107898
MM107899
MM107940
577
MC – VELIČINA 1/DO 160 A
 POMOĆNI KONTAKT – RANIJE UKLJUČENJE
TIP MC1-XHIVL
 SCHRACK-INFO
• za međusobno blokirane sisteme kao i ranije djelovanje od podnaponskog isklopnika kod glavnog prekidača
3.13 3.23
D1
3.13
 TEHNIČKI PODACI
• ranije djelovanje pri uključivanju i isključivanju (ručno aktiviranje): oko
20 ms
3.14 3.24
3.14
3.14
D2
MC199432
• ne u kombinaciji s podnaponskim isklopnikom MC1-XU... ili
daljinskim isklopnikom MC1-XA...
 SAVJETI I TRIKOVI
maksimalan broj pomoćnih kontakata:
• prekidna moć:
AC15: 4 A / 230 VAC
DC13: 3 A / 24 VDC, 0,2 A / 220 VDC
1 x pomoćni kontakt-ranije uklj.
OPIS
TIP
EAN-KOD
pomoćni kontakt-raniji, 2 radna kontakta, sa 3 m kabela
MC1-XHIVL
9004840262292
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
MC199432
 PODNAPONSKI ISKLOPNIK
TIPOVI MC1-XUL
 SCHRACK-INFO
• isključenje bez zatezanja pri padu napona upravljanja
ispod 35% - 70%
D1
• upotrebljava se za isklop u slučaju nužde
• ugrađuje se u prekidač
U
• bez pomoćnih kontakata
• drugi naponi i tipovi povezivanja na zahtjev
D2
MC199471
 SAVJETI I TRIKOVI
Kad je podnaponski isklopnik bez napona sprječava se zatvaranje glavnih kontakata prekidača pri pokušaju uključivanja.
Podnaponski isklopnik se ne može istovremeno ugraditi s daljinskim isklopnikom ili pomoćnim kontaktom-ranije uključ.
tipa MC1-XHIV.
OPIS
24 VAC
IZVEDBA
TIP
EAN-KOD
uklj. kabel 3m
MC1-XUL24AC
9004840262308
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
MC199462
KOMPETENTNOST SPAJA.
24 VDC
uklj. kabel 3m
MC1-XUL24DC
9004840262346
MC199481
208 - 240 VAC
uklj. kabel 3m
MC1-XUL208-240AC
9004840262322
MC199471
380 - 440 VAC
uklj. kabel 3m
MC1-XUL380-440AC
9004840262339
MC199473
578
NAVIGATOR ZNA NAJKRAĆI PUT!
SA SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APLIKACIJOM
• Tehnički podaci uvijek na raspolaganju
• Informacije o raspoloživosti i cijenama artikla
• Kupovina i narudžba artikala na dlanu
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
MC – VELIČINA 1/DO 160 A
 PODNAPONSKI ISKLOPNIK S DVA POMOĆNA KONTAKTA – RANIJE UKLJUČENJE
TIPOVI MC1-XUHIVL
 SCHRACK-INFO
• sa 2 pomoćna kontakta-ranije uključenje
• za ranije djelovanje od podnaponskog isklopnika kod primjene kao glavnog
D1
3.13
D2
3.14
prekidača kao i za sisteme s međusobnom blokadom
• ugrađuje se u prekidač snage MC
• ostali naponi i izvedbe priključenja na upit
MC199565
 SAVJETI I TRIKOVI
Kad je podnaponski isklopnik bez napona sprječava se zatvaranje glavnih kontakata prekidača pri pokušaju uključivanja.
Ranije djelovanje pomoćnih kontakata pri uključivanju i isključivanju je 20ms. Podnaponski isklopnik se ne može
istovremeno ugraditi s daljinskim isklopnikom ili pomoćnim kontaktom-raniji uklop tipa MC1-XHIV.
NAPON
IZVEDBA
TIP
EAN-KOD
208 - 240 VAC
uklj. kabel 3m
MC1-XUHIVL208-240AC
9004840262421
RASPOLOŽIVOST STORE
380 - 440 VAC
uklj. kabel 3m
MC1-XUHIVL380-440AC
9004840262438
KOMPETENTNOST SPAJA.
KAT. BR.
MC199565
MC199567
 PODNAPONSKI ISKLOPNIK, S KAŠNJENJEM
TIPOVI MC-UVU, MC-XUVL
 SCHRACK-INFO
• padovi napona mogu se premostiti do 16 s kako bi se spriječilo neželjeno aktiviranje prekidača snage MC ili teretne sklopke MC-N.
D1
• napon:
U
MC196154
D2
MC191607
220-240 VAC 50/60 Hz
380-440 VAC 50/60 Hz
480-550 VAC 50/60 Hz
24 VDC / AC
• dimenzije vidjeti na stranici 667.
 TEHNIČKI PODACI
• podesivo vrijeme kašnjenja 70 ms – 4 s
• ne može se istovremeno ugraditi s pomoćnim kontaktom –
• s dodatnim vanjskim kondenzatorom:
ran. uključ. MC1-XHIV... ili dalj. isklopnikom MC1-XA...
• jedinica za kašnjenje za samostalnu montažu (pričvršćenje:
30.000 μF ≥ 35 V do 8 s
90.000 μF ≥ 35 V do 16 s
DIN nosač ili vijci)
• za druge upravljačke napone koristiti transformator
• potreban je specijalni okidač MC1-XUVL.
OPIS
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
jedinica kašnjenja
MC-UVU
9004840520392
MC1-XUVL
9004840520408
KOMPETENTNOST SPAJA.
KAT. BR.
MC190154
specijalni podnaponski isklopnik
za jedinicu kašnjenja UVU
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
MC191607
579
MC – VELIČINA 1/DO 160 A
 DALJINSKI ISKLOPNIK
TIP MC1-XAL
 SCHRACK-INFO
• bez pomoćnih kontakata
• isključenje prekidača pri naponskom impulsu ili priključenju trajnog
napona
 SAVJETI I TRIKOVI
Kad je daljinski isklopnik pod naponom, sprječava se zatvaranje glavnih
kontakata prekidača pri pokušaju uključivanja. Daljinski isklopnik se ne
MC199744
može istovremeno ugraditi s podnaponskim isklopnikom ili pomoćnim kontaktom-ranije uklj. tipa MC1-XHIV.
OPIS
IZVEDBA
TIP
EAN-KOD
24 VAC/DC
uklj. kabel 3m
MC1-XAL24AC/DC
9004840262476
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
MC199736
208 - 250 VAC/DC
uklj. kabel 3m
MC1-XAL208-250AC/DC
9004840262490
MC199744
 MEHANIČKA BLOKADA, MONTAŽA ZAKRETNE RUČICE NA VRATA, ZA MC1
 SCHRACK-INFO
• posebno naručiti zakretnu ručicu i produžnu osovinu
• ne može se kombinirati s motornim pogonom kao i okvirima za vrata IP40.
• za montažu mehaničke blokade potrebne su najmanje 2 blokirne komponente;
moguće kombinacije i varijante blokiranja
• sajlu se naručuje zasebno
• dimenzije vidjeti na stranama 658. i 686.
MC191581 + MC191585
OPIS
TIP
EAN-KOD
mehanička blokada
MC1-XMV
9004840403190
sajla 225 mm
MC-XBZ225
9004840403206
sajla 600 mm
MC-XBZ600
9004840403213
sajla 1000 mm
MC-XBZ1000
9004840403220
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
MC191581
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC191585
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC191586
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC191587
NAVIGATOR ZNA NAJKRAĆI PUT!
580
SCHRACK TECHNIK INTERNET TRGOVINA NA
WWW.SCHRACK.HR
• Lakše do informacija o proizvodima
• Kupovina 24/7
• Brzo do kontakt podatka Vašeg Schrack zastupnika
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
MC – VELIČINA 1/DO 160 A
 ZAKRETNA RUČICA, MONTAŽA DIREKTNO NA PREKIDAČ, ZA MC1
 SCHRACK-INFO
• kompletno sa zakretnim pogonom
• može se kombinirati i s okvirom za vrata
• dimenzije vidjeti na stranici 655.
MC190125
 TEHNIČKI PODACI
Dostupno u sljedećim izvedbama:
tip MC.-XDV
zaključava se u položaju „0” na prekidaču (do tri lokota), crno/sivo
tip MC.-XDVR
zaključava se u položaju „0” na prekidaču (do tri lokota), sigurnosno crveno/žuto
tip MC.-XDTV
zaključava se u položaju „0” na ručici, s mogućnošću izmjene i na položaj „1”, crno/sivo
tip MC.-XDTVR
zaključava se u položaju „0”, sigurnosno crveno/žuto
Varijanta s blokiranjem vrata:
• s blokiranjem vrata isporučuje se i okvir za vrata
• zakretna ručica se može rotirati za 90° za vodoravno montirane prekidače
• pri položaju UKLJ. može se zaobići izvana sa iglom od 1 mm
• pri zaključanom položaju ISKLJ. i UKLJ. ne može se zaobići
• vrata se otvaraju u položaju ISKLJ.
• može se uključiti samo sa zatvorenim vratima
OPIS
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
zakretna ručica za MC1 s mogućnošću zaključavanja, crno/sivo
MC1-XDV
9004840262728
zakretna ručica za MC1 s mogućnošću zaključ., sigurnosno crveno/žuto
MC1-XDVR
9004840262773
zakretna ručica za MC1 s blokiranjem vrata, sa mog. zaključ., crno/sivo
MC1-XDTV
9004840262759
zakretna ručica za MC1 s blok. vrata, sa mog. zaključ., sigurn. crveno/žuto
MC1-XDTVR
9004840262803
KAT. BR.
MC190125
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC190135
MC190131
MC190142
NAVIGATOR ZNA NAJKRAĆI PUT!
SA SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APLIKACIJOM
• Tehnički podaci uvijek na raspolaganju
• Informacije o raspoloživosti i cijenama artikla
• Kupovina i narudžba artikala na dlanu
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
581
MC – VELIČINA 1/DO 160 A
 ZAKRETNA RUČICA, MONT. NA VRATA, ZA PRODUŽNU OSOVINU, ZA MC1
MC190166 - Drehantrieb
MC190166 - Kuppelteil
MC190166 - Drehgriff
 SCHRACK-INFO
• komplet uključuje zakretni pogon i spojne dijelove
• stupanj zaštite IP66
• zakretna ručica se može rotirati za 90° za vodoravno montirane prekidače
• vrata se otvaraju u položaju ISKLJ.
• izvana se može staviti znak upozorenja/ označna pločica
• dimenzije vidjeti na stranici 655.
 NAPOMENA
Posebno naručiti produžnu osovinu!
 TEHNIČKI PODACI
Dostupno u sljedećim izvedbama:
tip MC.-XTVD
zaključava se u položaju „0” na ručici s najviše 3 lokota, s blokiranjem vrata, crno/sivo
tip MC.-XTVDV
zaključava se u položaju „0” na ručici i sklopci s najviše 3 lokota, s blokiranjem vrata, crno/sivo
tip MC.-XTVDVR
zaključava se u položaju „0” na ručici i sklopci s najviše 3 lokota, s blokiranjem vrata, sigurnosno crveno/žuto
Komplet se sastoji iz:
• zakretna ručica za vrata+zakretni pogon XTVD/XTVDR
• produžna osovina XV4
• vanjsko upozorenje
• naljepnica munja
OPIS
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
ZAKRETNA RUČICA ZA VRATA
582
za MC1 s blok. vrata, s moguć. zaključ., crno/sivo
MC1-XTVD
9004840262872
za MC1 s blok. vrata, s moguć. zaključ., „0”, „1”, crno/sivo
MC1-XTVDV
9004840262902
za MC1 s blok. vrata, s moguć. zaključ., sigurn. crveno/žuto
MC1-XTVDVR
9004840262933
za MC1 zaključavanje u „OFF“, crno/sivo
MC1-XHB
9004840263565
za MC1 zaključavanje u „OFF“, crveno/žuto
MC1-XHBR
9004840263596
MC190166
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC190172
MC190178
GLAVNI PREKIDAČKI KOMPLET
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC196626
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
MC196632
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
MC – VELIČINA 1/DO 160 A
 PRODUŽNA OSOVINA ZA MC1
 SCHRACK-INFO
• za maksimalnu dubinu ormara 400 ili 600 mm
• rezati na željenu dužinu
• dimenzije pogledaj na strani 655.
MC190191
OPIS
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
produžna osovina za MC1, maks. 400 mm
MC1/2-XV4
9004840263053
MC191232
produžna osovina za MC1, maks. 600 mm
MC1/2-XV6
9004840262964
MC190191
 BOX STEZALJKE ZA MC1
 SCHRACK-INFO
• standardni priključak kod svih MC1, MC1-PN i MC1-N
13
prekidača
• komplet s vijčanim priključkom
• sadrži djelove za jednu stranu prekidača
• ugradnja unutar kućišta prekidača
12
MC190015
• koristiti pokrov MC1- XKSFA
• presjek priključaka:
Max. Öffnung der Rahmenklemme
Cu žica 1 x (10 do 70 mm2)
Cu kabel 2 x (6 do 25 mm2)
OPIS
TIP
EAN-KOD
box stezaljka do 160 A (set 3 kom.) za MC1
MC1-160-XKC
9004840386974
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
MC190015
box stezaljka do 160 A (set 4 kom.) za MC1-4
MC1-160-4-XKC
9004840263848
MC197075
 VIJČANI PRIKLJUČAK ZA MC1
 SCHRACK-INFO
• sadrži dijelove za jednu stranu prekidača gore ili dolje za 3
odnosno 4-polne prekidače
• ugradnja izvan kućišta prekidača
• sadržan je pokrov MC.-XSKA
5
o 6.5
MC190019
583
• presjek priključaka:
16
Cu kabelska stezaljka 1 x (10 do 70 mm2), 2 x (6 do 25 mm2)
Al kabelska stezaljka 1 x (10 do 35 mm2), 2 x (10 do 35 mm2)
Max. Dimension der Anschlussschienen
bei Schienenanschluss
• dimenzije vidi na strani 653.
OPIS
TIP
EAN-KOD
vijčani priključak, 3 kom. za MC1
MC1-XKS
9004840262629
MC190019
vijčani priključak, 4 kom. za MC1-4
MC1-4-XKS
9004840386981
MC196725
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
RASPOLOŽIVOST STORE
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
KAT. BR.
MC – VELIČINA 1/DO 160 A
 TUNEL STEZALJKE ZA MC1
 SCHRACK-INFO
• sadrži dijelove za 1 stranu prekidača gore ili dolje
• s priključkom za upravljački kabel za 1 x 0,75 do 2,5mm2
2 x 0,75 do 1,5 mm2 Cu žicu
• ugradnja izvan kućišta prekidača
• maksimalni navedeni poprečni presjek jedino višežilni i priključiv
o
14,5
14.5
bez kabelske stopice
• potrebna je ugradnja pokrova MC1(-4)-XKSA
• presjek priključaka: Cu kabel, AI kabel 95mm2
• dimenzije vidi na strani 654.
MC196730
 TEHNIČKI PODACI
• za Cu i Al kabel
• uključen pokrov
• okrugli presjek višežilni/segmentni višežilni
• koristiti fleksibilnu i ultra-fleksibilnu žicu s tuljkom
OPIS
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
tunel stezaljka 95 mm , 3-pol. za MC1
MC1-XKA
9004840263749
MC196730
tunel stezaljka 95 mm 2, 4-pol. za MC1-4
MC1-4-XKA
9004840386998
MC196731
2
 STRAŽNJI PRIKLJUČAK ZA MC1
 SCHRACK-INFO
• sadrži dijelove za jednu stranu prekidača, gore ili dolje, za 3-polne odn. 4-polne prekidače
• presjek priključaka:
Cu kabelske stopice 1 x (10 do 70 mm2), 2 x (6 do 25 mm2)
Al kabelske stopice 1 x (10 do 35 mm2), 2 x (10 do 35 mm2)
• dimenzije vidi na strani 654.
MC196734
OPIS
TIP
EAN-KOD
stražnji priključak, 3-polni za MC1
MC1-XKR
9004840263756
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
MC196734
 PRIKLJUČAK ZA UPRAVLJAČKI VOD ZA MC1
 SCHRACK-INFO
584
• sadrži dijelove za stezanje na dva mjesta gore ili dolje za 3-polne odnosno 4-polne
prekidače
• sadržano kod tunel stezaljke
• presjek priključaka: vijčani priključak 1 x (0,75 do 2,5 mm2), 2 x (0,75 do 1,5 mm2)
• dimenzije pogledaj na strani 654.
MC196739
OPIS
TIP
EAN-KOD
priključak za upravljački vod za box stezaljku, za MC
MC-XSTK
9004840263893
priključak za upravljački vod za vijčani priključak, za MC1
MC1-XSTS
9004840262827
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
RASPOLOŽIVOST STORE
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
KAT. BR.
MC196739
MC190150
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
MC – VELIČINA 1/DO 160 A
 ZAŠTITNI POKROV STEZALJKI ZA MC1
 SCHRACK-INFO
• zaštita od dodira prilikom priključenja kab. stopica, sabirnica ili korištenja tunel stezaljki
• sadrži dijelove za jednu stranu prekidača gore ili dolje za 3-polne odnosno 4-polne
prekidače
• s prednje, bočne i stražnje strane stupanj zaštite IP4X, na strani priključka prilikom korištenja izoliranog materijala vodiča IP1X
• kod tunel stezaljki pokrov je već sadržan
• dimenzije vidi na strani 653.
MC190021
OPIS
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
pokrov stezaljki, 3-polni za MC1
MC1-XKSA
9004840262636
pokrov stezaljki, 4-polni za MC1-4
MC1-4-XKSA
9004840387018
KAT. BR.
MC190021
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC196741
 POKROV PRIKLJUČKA ZA BOX STEZALJKE MC1
 SCHRACK-INFO
• sadrži dijelove za jednu stranu prekidača, gore ili dolje
• za tropolne i četvoropolne prekidače
• pokrov priključka može biti izbačen
• povećana zaštita od dodira (pojednostavljena zaštita)
OPIS
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
pokrov priključka za stezaljku 3-polni, za MC1
MC1-XKSFA
9004840520514
MC190780
pokrov priključka za stezaljku 4-polni, za MC1-4
MC1-4-XKSFA
9004840520507
MC196781
 IP2X ZAŠTITA OD DODIRA ZA DIREKTNU MONTAŽU NA MC1
 SCHRACK-INFO
• povećanje zaštite od dodira na IP2X
• zaštita pri hvatanju priključnog prostora prilikom priključenja
kabela
• MC1-XIPA i MC1-4-XIPA za direktnu montažu na prekidač
• MC1-XIPA i MC1-4-XIPA jedino u kombinaciji s pokrovom
MC196744
• sadrži dijelove za 1 stranu prekidača gore ili dolje
• dimenzije vidi na strani 654.
MC196748
OPIS
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
zaštita od dodira, 3-pol. za MC1
MC1-XIPK
9004840387025
zaštita od dodira, 4-pol. za MC1
MC1-4-XIPK
9004840387032
MC196745
zaštita od dodira, 3-polna za MC1
MC1-XIPA
9004840387049
MC196748
zaštita od dodira, 4-polna za MC1
MC1-4-XIPA
9004840387056
MC196749
585
ZA BOX STEZALJKE
KOMPETENTNOST SPAJA.
MC196744
ZA POKROV STEZALJKI
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
MC – VELIČINA 1/DO 160 A
 IZOLIRANO KUĆIŠTE XCI
 SCHRACK-INFO
• samo za prekidače s box stezaljkama za direktno priključivanje kabela
• sa zakretnom ručicom
• komplet uključuje sve potrebne funkcijske dijelove
• stupanj zaštite IP65
• MC1-XCI23 kućište s prirubnicama
• MC1-XCI43 opremljeni su kabelskim uvodnicama
• dimenzije vidi na strani 659.
MC191522
 TEHNIČKI PODACI
Kućišta služe za samostalnu ugradnju prekidača snage i teretne sklopke sa uvodom kabela sa gornje i donje strane.
Sadrži i nosače za zidnu montažu.
Otpornost na struje kratkog spoja pri 415 V 50/60 Hz do 10 kA.
Ne može se kombinirati sa motornim pogonom, utičnom ili izvlačivom jedinicom.
Izoliranu dodatnu stezaljku za 4-ti ili 5-ti pol potrebno je posebno naručiti.
Dostupno u sljedećim izvedbama:
standardno, crno/sivo
Zaključava se u položaju „0” na ručici sa najviše 3 lokota, dodatno sa blokiranjem poklopca.
sigurnosno, crveno/žuto
Zaključava se na ručici i prekidaču sa najviše 3 lokota. Zaključava se u položaju „0” na ručici. Dodatno s blokiranjem
poklopca i zaključavanjem u položaju „0” na prekidaču.
OPIS
MAKS. NAZIVNA TRAJNA STRUJA
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
STANDARDNO, CRNO/SIVO
za MC1, 3-pol.
63 A
MC1-XCI23-TVD
9004840520545
MC191522
za MC1-4, 3 ili 4-pol.
125 A
MC1-XCI43-TVD
9004840520552
MC191523
za MC1-4, 3 ili 4-pol.
160 A
MC1-XCI43/2-TVD
9004840520521
MC194645
9004840520569
MC191527
SIGURNOSNO, CRVENO/ŽUTO
586
za MC1, 3-pol.
63 A
MC1-XCI23-R
za MC1-4, 3 ili 4-pol.
125 A
MC1-XCI43-R
9004840520576
MC191528
za MC1-4, 3 ili 4-pol.
160 A
MC1-XCI43/2-R
9004840520538
MC194646
NAVIGATOR ZNA NAJKRAĆI PUT!
SCHRACK TECHNIK INTERNET TRGOVINA NA
WWW.SCHRACK.HR
• Lakše do informacija o proizvodima
• Kupovina 24/7
• Brzo do kontakt podatka Vašeg Schrack zastupnika
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
MC – VELIČINA 1/DO 160 A
 ADAPTER ZA MONTAŽU PREKIDAČA SNAGE I TERETNIH SKLOPKI MC1
NA SABIRNIČKI SISTEM 60 mm
 SCHRACK-INFO
• za montažu na Cu sabirnice 12 x 5 mm do 30 x 10 mm
• dvostruki i trostruki T-Profil
• montaža se vrši postavljanjem na sabirnicu koja nije pod
naponom
• nazivni pogonski napon Ue: 690 V
MC195700 – SEITENANSICHT
• dimenzije vidi na strani 659.
MC195700 – FRONTANSICHT
 TEHNIČKI PODACI
MC 1 do 160 A:
• za prekidače sa standardnim box stezaljkama
• priključenje na adapter odnosno sabirnički sistem, pomoću priključnih vodiča – gore
• može se koristiti zaštita od dodira IP2X na dovodnoj strani prekidača
OPIS
TIP
EAN-KOD
60 mm adapter do 160 A za MC1, 3-polni
32570
9004840417722
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
MC195700
 OKVIR ZA VRATA ZA MC1
 SCHRACK-INFO
• za polugu, ručicu s zakretnim pogonom i motorni pogon
• stupanj zaštite IP40
• za pravokutni otvor na vratima i kućišta debljine 1,5 – 5 mm
• izvana se može staviti znak upozorenja/pločica za oznaku
• dimenzije vidi na strani 656.
MC190195
OPIS
TIP
EAN-KOD
RASPOLOŽIVOST STORE
okvir za vrata za MC1
MC1-XBR
9004840262988
KAT. BR.
MC190195
 UREÐAJ ZA ZATVARANJE POMOĆU POLUGE ZA MC1
 SCHRACK-INFO
• položaj ISKLJ. zaključava se s najviše 3 lokota (debljina zatezača 4 – 8 mm)
• ne može se kombinirati s okvirom za vrata IP40
• dimenzije vidi na strani 657.
587
MC190199
OPIS
TIP
EAN-KOD
uređaj za zatvaranje pomoću poluge za MC1
MC1-XKAV
9004840520606
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
RASPOLOŽIVOST STORE
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
KAT. BR.
MC190199
MC – VELIČINA 1/DO 160 A
 ODSTOJNICI ZA MC1
 SCHRACK-INFO
• omogućuje brzo i jednostavno postavljanje različitih veličina sa/bez zakretne ručice ili
zakretnog pogona na istu dubinu
• dubina rastera 17,5 mm, navoj M4
• jedan komplet sadrži 4 odstojnika
• maksimalno se isporučuje 4 vijka
MC190203
• dva vijka za fiksiranje po prekidaču MC1
• dimenzije vidi na strani 656.
OPIS
TIP
EAN-KOD
odstojnik za MC1
MC1/2-XAB
9004840263008
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
MC190203
KOMPETENTNOST SPAJA.
 ADAPTER ZA MONTAŽU NA DIN NOSAČ ZA MC1
 SCHRACK-INFO
• omogućava postavljanje kompaktnog prekidača snage/teretne sklopke na DIN nosač
(DIN 35 mm)
• dimenzije vidi na strani 656.
MC190213
OPIS
TIP
EAN-KOD
adapter za MC1
MC1-XC35
9004840263022
RASPOLOŽIVOST STORE
KAT. BR.
MC190213
NAVIGATOR ZNA NAJKRAĆI PUT!
SA SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APLIKACIJOM
• Tehnički podaci uvijek na raspolaganju
• Informacije o raspoloživosti i cijenama artikla
• Kupovina i narudžba artikala na dlanu
588
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
Download

MC – VELIČINA 1/DO 160 A