RELEJI ZA SERIJSKU UGRADNJU
 RELEJ ZA SERIJSKU UGRADNJU BZ651000
 SCHRACK-INFO
•
•
•
•
instalacijski relej
1 preklopni kontakt
ugradbena širina 17.5 mm (1 ŠM)
instalacijski dizajn
BZ651000
 DIMENZIJE (mm)
 SHEMA
(+)
U~
(-)
87mm
15
45mm
144
A1
A1
15
R
A2 16 18
5mm
A2
16 18
44mm
17,5mm
60mm
 TEHNIČKI PODACI
NAPAJANJE
napon napajanja
24 do 240V AC/DC
priključne stezaljke
A1(+)-A2
tolerancija
-15% do +10%
nazivni udarni napon
4kV
IZLAZ
bezpotencijalni preklopni kontakt
nazivni napon
250V AC
snaga sklapanja
2000VA (8A / 250V)
predosigurač
8A brzi (B karakteristika)
frekvencija preklapanja
maks. 6/min. pri 1000 VA radnog opterećenja (prema IEC 60947-5-1)
prenaponska kategorija
III (prema IEC 60664-1)
nazivni udarni napon
4kV
temperatura okoline
-25 do +55°C
jedinično pakiranje
60g
UVJETI OKOLINE
MASA
OPIS
ŠM
PAK
EAN KOD
1
10
9004840557381
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
relej za serijsku ugradnju 1 preklopni
kontakt, 24-240V AC/DC
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
BZ651000
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
RELEJI ZA SERIJSKU UGRADNJU
 RELEJ ZA SERIJSKU UGRADNJU BZ652000
 SCHRACK-INFO
•
•
•
•
instalacijski relej
2 preklopna kontakta
ugradbena širina 35 mm (2 ŠM)
instalacijski dizajn
BZ652000
 DIMENZIJE (mm)
 SHEMA
145
(+)
U~
(-)
87mm
45mm
11 21
A1
A1
11
R
21
R
A2 12 14 22 24
A2
12 14 22 24
44mm
5mm
35mm
60mm
 TEHNIČKI PODACI
NAPAJANJE
napon napajanja
12 do 240V AC/DC
priključne stezaljke
A1(+)-A2
tolerancija
-10% do +10%
nazivni udarni napon
4kV
IZLAZ
2 bezpotencijalna preklopna kontakta
nazivni napon
250V AC
snaga sklapanja
2000VA (8A / 250V)
predosigurač
8A brzi (B karakteristika)
frekvencija preklapanja
maks. 6/min. pri 1000 VA radnog opterećenja (prema IEC 60947-5-1)
prenaponska kategorija
III (prema IEC 60664-1)
nazivni udarni napon
4kV
temperatura okoline
-25 do +55°C
jedinično pakiranje
100g
UVJETI OKOLINE
MASA
OPIS
ŠM
PAK
EAN KOD
RASPOLOŽ.
1
9004840557473
STORE
KAT. BROJ
relej za serijsku ugradnju 2 preklopna
kontakta, 12-240V AC/DC
1
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
BZ652000
Download

RELEJI ZA SERIJSKU UGRADNJU