KOMPETENTNOST SPAJA.
W STUBIŠNI AUTOMAT: VOWA
W SCHRACK-INFO
•
•
•
•
•
•
•
•
Upozorenje pred isklop
Funkcija uštede energije
Tiho preklapanje
Visoki kapacitet preklapanja, vršna struja do 80A(20ms)
Automatsko prepoznavanje 3/4 vodiča
Opterećenje signalnih lampica do 100mA
Širina 17.5 mm
Instalacijski dizajn
W FUNKCIJE
Elektronski stubišni automat sa najavom (upozorenjem) pred isklop. Kontrolni ulaz dozvoljava priključenje tipkala sa ukupnim
opterećenjem signalnih lampica do 100mA i omogućuje spajanje strujnih krugova sa 3 i 4 vodiča. Automat se može ponovno
pokrenuti sa spojenim tipkalima. Dugo držanje tipkala će ugasiti automat (funkcija uštede energije). Brzo uzastopno pritiskanje
tipkala će produžiti namješteno vrijeme max. do 60min. Ovisno o tipu, na automatu mogu biti odobrani slijedeći načini rada :
TW vremenska funkcija uz upozorenje pred isklop
T
vremenska funkcija bez upozorenja pred isklop
(resetiranje pri ponovnom pritisku na tipku) s
moguænošæu nastavka vremena (samo kod BZ327360)
1
Trajno uklopljen (ON)
0
Isklopljen
Moguænosti kod B1 u modu T i TW:
Switch-ON
Resetiranje
Funkcija nastavka vremena (pumping)
Switch-OFF
Samo kod BZ327360:
P
Impulsno tipkalo bez vremenske funkcije
PN Impulsno tipkalo bez napona
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17, HR - 10000 Zagreb, PHONE +385 1/60-555-00
E-MAIL [email protected], INTERNET www.schrack.hr
STRANICA 1/4
DATA SHEET: VOWA_HR/ 05-2011
KOMPETENTNOST SPAJA.
W FUNKCIJA AUTOMATSKOG VREMENA (T, TW)
Kada na B1 dovedemo impuls (pritisnemo tipkalo) , izlazni
kontakt R se zatvara (L-18) i poèinje odbrojavanje
namještenog vremena t. Ako ponovno pritisnemo tipkalo a
namješteno vrijeme još nije isteklo, odbrojavanje se resetira i
kreæe ispoèetka. Uzastopno pritiskanje tipkala produžuje
namješteno vrijeme za 2,3 ili više puta max. do 60min. Kada
držimo tipku pritisnutu duže od 2 sek. resetiramo odbrojavanje vremena i iskljuèujemo automat (funkcija uštede
energije). U TW režimu automat daje upozorenje pred
isklapanje sa kratkim blicanjem na 30s, 15s i 5s prije isklopa.
W VOWA PLUS
Dodatni kontrolni ulaz C1-C2 u T i TW režimu može se koristiti za kontrolu vremena na Automatu sa naponom od 8 do 230 V
AC/DC. Taj kontrolni ulaz se može koristiti za startanje i resetiranje ciklusa. Ne može se koristiti za gašenje automata (funkcija
uštede energije) ili za produženje namještenog vremena.
W IMPULSNI REŽIM (P), (PN)
U ovom modu svako pritiskanje tipkala ima za posljedicu
prebacivanje stanja izlaznog kontakta releja R. U režimu P,
izlazni kontakt ostaje u položaju iskljuèeno, uvijek kada je
napon napajanja prisutan. U režimu PN, izlazni kontakt se
prebacuje u položaj ukljuèeno kada dovedemo napon
napajanja U, ako je izlazni kontakt R bio u položaju
ukljuèeno prije nestanka napajanja. Izlazni kontakt releja R
se prebacuje u položaj ukljuèeno, ako se pojavi kratki impuls
(<2s) na dodatnom kontrolnom ulazu (C1-C2).(central ON)
duži impuls(>2s) otvara izlazni kontakt R. (centarl OFF)
W
OŽI Č ENJE
3-prikljuèna vodièa
4-prikljuèna vodièa
2
KOMPETENTNOST SPAJA.
W TEHNI Č KI PODACI
VREMENSKO PODRUČJE
Promjenivo vremensko područje
0,5 - 12min (u funkciji T, TW)
INDIKACIJA
Zelena LED U ON:
indikacija napona napajanja
Žuta LED ON/OFF:
indikacija relejnog izlaza
MEHANIČKA SVOJSTVA
Kućište:
Samogasivo plastično kućište, IP 40
Montaža:
na DIN-šinu TS 35 prema EN 50022
Položaj montaže:
svi
Priključne stezaljke otporne za udare:
prema VBG 4 (PZ1 se traži), IP zaštita IP20
Moment pritezanja:
max. 1Nm
Presjek priključnih vodiča:
1 x 0.5 - 2.5mm² sa/bez završetka višežilnog kabela
1 x 4mm² bez završetka višežilnog kabela
2 x 0.5 - 1.5mm² sa/bez završetka višežilnog kabela
2 x 2.5mm² fleksibilan bez završetka višežilnog kabela
NAPAJANJE
Napajanje:
stezaljke L - N
Nazivni napon:
230V AC
Tolerancija:
-15% - +10%
Nazivna potrošnja:
2VA (1,0W)
Nazivna frekvencija:
AC 48 - 63Hz
Radni ciklus:
100%
Vrijeme resetiranja:
500ms
Napon ispada:
>30%
Prenaponska kategorija:
III (prema IEC 60664-1)
Nazivni udarni napon:
4kV
IZLAZ
1 normalno-otvoreni kontakt
stezaljke L - 18
Nazivni napon:
250V AC
Kapacitet preklapanja (razmak <5mm)
10A trajne struje
Kapacitet preklapanja (razmak >5mm)
16A trajne struje
Potezna struja (20ms)
80A
Mehanički životni vijek
30 x 10 uklapanja
6
Električni životni vijek:
Radno opterećenje:
105 uklapanja pri 16A 250V
Opterećenje žaruljama:
80.000 uklapanja pri 1000W 250V
KONTROLNI ULAZ B1
Kontakti:
tipkalo B1-N (3-priključna vodiča)
tipkalo B1-L (4-priključna vodiča)
Opterećenje žaruljama:
max. 100mA u paraleli sa tipkalima
Zaštita od preopterećenja:
da, elektronička
3
KOMPETENTNOST SPAJA.
W TEHNI Č KI PODACI (nastavak)
DODATNI KONTROLNI ULAZ BZ327360
Priključak:
upravljački napon na stezaljkama C1(+)-C2
Naponsko područje:
8...230V AC/DC
Galvanska izolacija:
da
Prenaponska kategorija:
III. (prema IEC 60664-1)
Nazivni udarni napon:
4kV
TOČNOST
Osnovna točnost:
±5% od gornje vrijednosti opsega
Točnost podešenja:
<15% od gornje vrijednosti opsega
Točnost ponavljanja:
<2%
Naponski utjecaj:
-
Utjecaj temperature:
≤1%
UTJECAJ OKOLINE
Radna temperatura:
-25 to +55°C (prema IEC 68-1)
Temperatura skladištenja:
-25 to +70°C
Temperatura transporta:
-25 to +70°C
Relativna vlažnost:
15% to 85% (prema IEC 721-3-3 class 3K3)
Stupanj zagađenja:
2, (prema IEC 664-1)
Otpornost na vibracije:
10 to 55 Hz 0.35mm (prema IEC 68-2-6)
Otpornost na udarce:
15g 11ms (prema IEC 68-2-27)
MASA
Jedinično pakiranje:
106g
W DIMENZIJE
OPIS
KATALOŠKI BROJ
Stubišni automat VOWA
BZ327350
Stubišni automat VOWA-PLUS
BZ327360
4
Download

STUBIŠNI AUTOMAT: VOWA