STUBIŠNI AUTOMATI
 STUBIŠNI AUTOMAT TIMON
 SCHRACK-INFO
• funkcija uštede energije
• vremenski raspon 0.5 do 30 min.
• tiho preklapanje
• visoki kapacitet preklapanja, vršna struja do 80A(20ms)
• automatsko prepoznavanje 3-/4- vodiča
BZ327210-A
• opterećenje signalnim lampicama do 100 mA
• ugradbena širina 17.5 mm (1 ŠM)
146
• Instalacijski dizajn
 FUNKCIJE
Elektronski stubišni automat s opcijom produženja vremena (u skladu s EN 60669-2-3). Kontrolni ulaz dopušta priključenje tipkala s ukupnim opterećenjem signalnih lampica do 100 mA i omogućuje primjenu u krugovima sa 3- ili 4-priključna vodiča.
Nakon pokretanja radnog ciklusa od cca. 5 sekundi, dugim pritiskom na tipkalo (> 2 s) uređaj se može isključiti (funkcija uštede energije).
 TEHNIČKI PODACI
VREMENSKI RASPON
promjenjivo vremensko područje
opseg namještanja 0,5 - 30 min
INDIKACIJA
zeleni LED ON
indikacija napona napajanja
žuti LED ON/OFF
indikacija relejnog izlaza
MEHANIČKA IZVEDBA
kućište
od samogasive plastike, stupanj zaštite IP40
montaža
na TS 35 nosač, prema EN 60715
stezaljke sa zaštitom od dodira prema VBG 4 (potreban PZ1)
stupanj zaštite IP20
PRIKLJUČNE STEZALJKE
moment pritezanja stezaljki
maks. 1 Nm
presjek priključnih vodiča
1 x 0,5 bis 2,5 mm² sa/bez kabelskog završetka
2 x 0,5 bis 1,5 mm² sa/bez kabelskog završetka
1 x 4 mm² bez kabelskog završetka
2 x 2,5 mm² fleksibilan, bez kabelskog završetka
NAPAJANJE
napon napajanja
stezaljke L - N
nazivni napon
230 V AC / 50/60 Hz
tolerancija
-15% do +10%
nazivna potrošnja
2 VA (1,0 W)
nazivna frekvencija
AC 48 do 63 Hz
radni ciklus
100%
vrijeme ponovnog uklapanja nakon
500 ms
napon ispada
>30%
kategorija prenapona
III (prema IEC 60664-1)
nazivni udarni napon
4 kV
STUBIŠNI AUTOMATI
 TEHNIČKI PODACI – NASTAVAK
IZLAZ
1 radni kontakt
stezaljke L - 18
nazivni napon
250 V AC
kapacitet preklapanja (uređaji u nizu)
10A trajne struje
kapacitet preklapanja
16A trajne struje
potezna struja (20 ms)
80 A
mehanički životni vijek
30 x 106 sklapanja
električni životni vijek
radno opterećenje: 80.000 sklapanja pri 1000 W 250 V
opterećenje žaruljama: 80.000 sklapanja pri 1000 W 250 V
KONTROLNI ULAZ B1
priključak
147
tipkalo B1-N (3-priključna vodiča)
tipkalo B1-L (4-priključna vodiča)
opterećenje signalnim tinjalicama
maks. 100 mA u paraleli s tipkalima
elektronska zaštita od preopterećenja
TOČNOST
osnovna točnost
±5% od gornje vrijednosti opsega
točnost podešenja
<15% od gornje vrijednosti opsega
točnost ponavljanja
<2%
temperaturni utjecaj
≤1%
UVJETI OKOLINE
temperatura okoline
-25 do +55°C (prema IEC 68-1)
temperatura skladištenja
-25 do +55°C
transportna temperatura
-25 do +55°C
relativna vlažnost
15% do 85%, (prema IEC 60721-3-3 klasa 3K3)
stupanj zagađenja
2, kad je ugrađen onda je stupanj zagađenja 3 (prema IEC 60664-1)
MASA
jedinično pakiranje
80g
 SHEME SPAJANJA
 DIMENZIJE
12
Anschlussbilder
3 priključna
vodiča
3-Leiter-Schaltung
4
priključna vodiča
4-Leiter-Schaltung mit Dachbodenbeleuchtung
OPIS
ŠM
PAK
EAN KOD
stubišni automat 0.5-30 min. 10 A elektronski
1
1
9004840618198
RASPOLOŽ.
STORE
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
KAT. BROJ
BZ327210-A
STUBIŠNI AUTOMATI
 STUBIŠNI AUTOMAT VOWA
 SCHRACK-INFO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BZ327350
148
upozorenje pred isklop
mogućnost resetiranja
funkcija uštede energije
moguće biranje načina rada impulsne sklopke
tiho preklapanje
visoki kapacitet preklapanja, vršna struja do 80 A (20 ms)
automatsko prepoznavanja 3/4 vodiča
opterećenje signalnih lampica do 100 mA
širina 17.5 mm
instalacijski dizajn
 FUNKCIJE
Elektronski stubišni automat s upozorenjem pred isklop. Kontrolni ulaz dopušta priključak tipkala s ukupnim opterećenjem signalnih lampica do 100 mA i omogućuje spajanje strujnih krugova sa 3- ili 4-vodiča. Automat se može resetirati (ponovo pokrenuti) spojenim tipkalom i isključiti dugim pritiskom na tipkalo (funkcija uštede energije) . "Pumpanje" tipkala (brzo uzastopno pritiskanje) će produžiti namješteno vrijeme do maksimalno 60 min. Ovisno o izvedbi, moguće je izabrati sljedeće načine
rada kroz kontrole na zaslonu:
P
0
1
TW
impulsna sklopka bez vremenske funkcije
isklopljen
trajno uklopljen (ON)
vremenski automat s upozorenjem pred isklop
Samo kod BZ327360:
T
vremenski automat bez upozorenja pred isklop
PN impulsna sklopka bez napona
 VEĆA EFIKASNOST – VOWA PLUS
Dodatni kontrolni ulaz C1-C2 u T i TW režimu, omogućuje upravljanje stubišnim automatima rasvjete sa naponom od 8 do 230 A AC/DC. Taj kontrolni ulaz može se koristiti za startanje i resetiranje vremenskog ciklusa. Ne može se koristiti za isključivanje (funkcija uštede energije) niti produženje namještenog vremena.
 FUNKCIJA AUTOMATSKOG VREMENA (T, TW)
Kada na B1 dovedemo impuls (pritisnemo tipkalo), izlazni kontakt R se zatvara (stezaljke
L-18) i počinje odbrojavanje namještenog vremena (t). Ukoliko ponovno pritisnemo tipkalo prije isteka namještenog vremena (t), odbrojavanje se resetira i kreće ispočetka (resetiranje u skladu s EN 60669-2-3). Brzo, uzastopno pritiskanje tipkala vodi produžava
namješteno vrijeme za 2, 3 ili više puta do maksimalno 60 minuta. Dugim pritiskom na
tipkalo (duže od 2 sek.) poništava se odbrojavanje i relej se isključuje (funkcija uštede
energije). U TW režimu automat daje upozorenje pred isklapanje (u skladu s DIN 180-15
2) kratkim blicanjem na 30, 15 i 5 sekundi prije isklopa.
 IMPULSNI REŽIM (P), (PN)
U ovom režimu, svako pritiskanje tipkala ima za posljedicu prebacivanje stanja izlaznog
kontakta releja R. U režimu P, uvijek kada je napon napajanja
prisutan izlazni kontakt
releja R ostaje u položaju isključeno. U režimu PN, kada dovedemo napon napajanja U,
izlazni kontakt se odmah prebacuje u položaj uključeno ukoliko je izlazni kontakt R bio
u položaju uključeno prije nestanka napajanja. Izlazni kontakt relaja R će se uključiti (centralno uključivanje), ako se pojavi kratki impuls (‹2s) na dodatnom kontrolnom ulazu C1C2. Dulji naponski impuls (›2s) isključuje relej R (centralno isključivanje).
STUBIŠNI AUTOMATI
 TEHNIČKI PODACI
vremenski raspon
promjenjivo vremensko područje
0,5 - 12 min (u funkciji T, TW)
indikacija
zeleni LED ON indikacija napona napajanja, žuti LED ON/OFF indikacija izlaznog releja
priključne stezaljke sa zaštitom od dodira
moment pritezanja stezaljki
maks. 1 Nm
presjek priključnih vodiča
1 x 0,5 do 2,5 mm2 sa/bez završ. višež. kabela, 2 x 0,5 do 1,5 mm2 sa/bez završ. višež. kabela
1 x 4 mm2 bez završetka višežilnog kabela, 2 x 2,5 mm2 fleksibilan bez završetka višežilnog kabela
napajanje
napon napajanja
stezaljke L - N
nazivni napon
230 V AC / 50/60 Hz
nazivna potrošnja
2 VA (1,0 W)
radni ciklus
100%
pripravan za ponovno uklapanje
nakon 500 ms
149
izlaz
1 radni kontakt
stezaljke L - 18
nazivni napon
250 V AC
rasklopna snaga uređaja
10 A trajne struje, vršna struja (20 ms) 80 A
električni životni vijek
10 sklapanja pri 16 A 250 V
opterećenje žaruljama
80000 sklapanja pri 1000 W 250 V
5
kontrolni ulaz B1
priključak
tipkalo B1-N (3-priključna vodiča), tipkalo B1-L (4-priključna vodiča)
opterećenje signalnim tinjalicama
maks. 100 mA u paraleli s tipkalima, elektronska zaštita od preopterećenja
dodatni kontrolni ulaz BZ327360
priključak
upravljački napon na stezaljkama C1(+)-C2
naponsko područje
8..230 V AC/DC
galvanska izolacija
da, osnovna izolacija
uvjeti okoline
temperatura okoline -25 do +55°C (u skladu s IEC 68-1)
dimenzije
1 ŠM
 SHEME SPAJANJA
12 Anschlussbilder
3 priključna vodiča
3-Leiter-Schaltung
44-Leiter-Schaltung
priključna vodiča
mit Dachbodenbeleuchtung
OPIS
ŠM
PAK
EAN KOD
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
stubišni automat VOWA
1
10
9004840450323
BZ327350
stubišni automat VOWA-PLUS
1
10
9004840450330
BZ327360
 MEHANIČKI STUBIŠNI AUTOMAT
64
 SCHRACK-INFO
37
45
•
•
•
•
•
•
•
113
84
17,5
30,5
55
BZ326350
raspon podešavanja 1 do 7 min., podesiv u koracima od 15 sek.
nazivna struja 16 A pri 230 V AC, cos Phi = 1
opterećenje signalnim tinjalicama maks. 50 mA
3- odn. 4-priključna vodiča
primjenjiv i kao vremenski relej
može se resetirati nakon cca. 30 sek.
žarulje, fluo cijevi do 2000 W
OPIS
ŠM
PAK
EAN KOD
stubišni automat 1-7 min
1
12
9004840014815
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
RASPOLOŽ.
STORE
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
KAT. BROJ
BZ326350
Download

stubišni automati