DOO ZA SAOBRAÃAJ, TURIZAM I TRGOVINU
VD TOURS COMMERCE
52 212 026
e-mail: [email protected]
TEL/FAX: +387
PRIJEDOR - TRG ZORANA KARLICE 1, JIB 4400679730005; ŽR: 5620070000267581 i 5673691100746102 i 1610450007490086
GRUPA / AUTOBUSOM: 05. - 08. APR. 2012.
B U D I M P E Š TA
S E N T A N D R E J A - B A L AT O N
3 dana, autobusom, polazak: 05. APR. (23:30) odredište: BUDIMPEŠTA, program:
1. dan: èetvrtak (05. APR. ‘12): PRIJEDOR > Budimpešta
Polazak u 23:30 sa dogovorene lokacije. Nocna vožnja sa
pauzama, po potrebi.
2. dan: petak (06. APR. ‘12): BUDIMPEŠTA
Dolazak u Budimpeštu prije podne, obilazak gradskih
znamenitosti. Popodne odmor u hotelu, uveèe predlažemo
krstarenje Dunavom (fakultativno) i veèernju šetnju centrom
grada. Povratak u hotel, noæenje.
3. dan: subota (07. APR. ‘12): BUDIMPEŠTA
Doruèak u hotelu. Prije podne predvideno za slobodne
aktivnosti. Predlažemo odlazak u banju Szechenyi. Popodne
predlažemo posjetu muzejima: Muzej finih umjetnosti: Anticka
zbirka, Barokne statue, Egipatska kolekcija, Stara galerija: IX
P.n.e. - XX vijek. Uvece predlažemo fakultativnu veceru u Cardi
sa folklornim programom. Zajednicki povratak u hotel, nocenje.
* CIJENA ARANŽMANA UKLJUÈUJE:
- prevoz udobnim autobusom.
- smještaj u hotelu *** u Budimpešti:
(2 noæenja + doruèkak),
- organizacija putovanja, usluga pratioca
grupe, angažovanje lokalnih vodièa,
- sve takse.
* CIJENA ARANŽMANA NE UKLJUÈUJE:
- ulaznice za objekte koji se individualno
- posjeæuju, putnièko osiguranje,
- fakultativne i ostale nepomenute usluge.
* DOPLATE (opciono):
- smještaj u sobi: 1/1:
- putnicko zdravstveno:
- vecera u Cardi:
- krstarenje Dunavom:
- muzej finih umjetnosti:
- Szechenyi banja:
- Kraljevska palata-Godolo:
4. dan: nedjelja (08. APR. ‘12): BALATON - PRIJEDOR
Doruèak, odjava iz hotela. Prijepodne predlažemo izlet u
Godolo. Popodne organizujemo izlet u Sent Andreju nekadašnje sjedište Srpske patrijaršije: (spomenik Vuku S.
Karadžiæu, spomen dom Jakova Ignjatoviæa, crkve: Saborna i
Preobraženska, muzej Srpske pravoslavne crkve). Pauza za
ruèak, polazak za Prijedor. Kraæe zadržavanje u šoping centru.
Dolazak u Prijedor predviðen u noænim satima (iza ponoæi).
www.panoramatravel.rs
EN
CIJ A
205 KM
35 €
3€
22 €
10 €
8€
15 €
15 €
Download

BUDIMPEŠTA - VD Tours Commerce Prijedor