Poštovani,
Pozivamo vas kao ugledne domaæine da posetite
prezentaciju posveæenu unapreðenju poljoprivrede na
teritoriji opštine Ivanjica.
Predstaviæemo vam rad udruženja UPPI sa planom
aktivnosti za predstojeæi period jer nas oèekuju razne
subvencije i projekti koje treba organizovano iskoristiti.
Nove informacije iz nauke i sa tržišta æe vam pomoæi
da razvijete veæu i kvalitetniju proizvodnju, a time æete i
ostvariti veæe i sigurnije prihode.
Novi pristupi proizvodnji, preradi, pakovanju, i bolja
organizovanost poljoprivrednih proizvoðaèa vam otvara
vrata kod mnogih dobavljaèa i kupaca vaših proizvoda.
Zbog toga smo na predavanje pozvali više firmi koje æe
vam izneti svoje planove, ponuditi dugoroènu saradnju i
otkupiti vaše proizvode po realnim tržišnim cenama.
Postavite pitanja koja imate da bi smo zajedno došli
do rešenja i ujedno iznesite vaša dragocena iskustva.
Udruženje Poljoprivrednih Proizvoðaèa Ivanjice UPPI
je u saradnji sa sponzorima obezbedilo dosta
informativnog materijala, kao i nagradnu igru za sve
posetioce po završetku prezentacije.
ULAZ JE SLOBODAN
POZIVNICA
ZA PREZENTACIJU NA TEMU
UNAPREÐENJE VOÆARSTVA
U IVANJICI
20. FEBRUAR 2014.
Dom kulture - Plava sala
Ivanjica
WWW.uppi.org.rs
UNAPREÐENJE VOÆARSTVA U IVANJICI
ÈETVRTAK, 20. FEBRUAR 2014.
12.30-13.00 PRIMENA ORGANSKIH ÐUBRIVA I
10.00-10.10 OTVARANJE SKUPA
SREDSTAVA ZA ZAŠTITU U VOÆARSTVU
Predstavljanje udruženja UPPI
Hoya d.o.o. - Subotica
Udruženje Poljoprivrednih Proizvoðaèa Ivanjice
Zoran Marièiæ
10.10-10.30 AGROMEHANIZACIJA U VOÆARSTVU
FPM Agromehanika - Boljevac
13.00-13.30 PLASMAN JAGODASTOG VOÆA U
Lapadatoviæ Zoran
SVEŽEM STANJU NA TRŽIŠTE EU
Moravica d.o.o. - Arilje
10.30-10.50 PROTIVGRADNI SISTEMI I ZASENA
Predrag Radovanoviæ
Elestra d.o.o. - Èaèak
Miroslav Vuèkoviæ
13.30-14.00 SADNICE JAGODASTIH VOÆKI
10.50-11.10 IZRADA BUNARA ZA NAVODNJAVANJE
Floriva d.o.o. - Ivanjica
GEO ING System d.o.o. - Kragujevac
Zoran Radovanoviæ
Mladen Raduloviæ
11.10-11.30 IZGRADNJA VODO AKUMULACIJA ZA
NAVODNJAVANJE - GEOMEMBRANE
Neshvyl d.o.o. - Beograd
Nebojša Miletiæ
14.00-
PITANJA PROIZVOÐAÈA I
NAGRADNA IGRA
11.30-12.00 SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE U VOÆARSTVU
Skala Green d.o.o. - Subotica
Nikola Despiæ
12.00-12.30 PAUZA ZA KAFU
WWW.uppi.org.rs
Download

Pozivnica za prezentaciju - Unapređenje voćarstva u Ivanjici