PODGORIÈKI SAVEZ SPORT ZA SVE
UPRAVNI ODBOR SAVEZA
Branko Markoviæ, predsjednik
Neðo Buškoviæ
Milan Bracanoviæ
Biljana Asanoviæ
Lidija Pejoviæ
Dragoljub Markoviæ
Aleksandar Vuliæ
Aleksandar Šakoviæ, sekretar
TAKMIÈARSKA KOMISIJA
prof. Rajko Raduloviæ
Neðo Buškoviæ
Zoran Kažiæ
TEHNIÈKI RUKOVODILAC
Zoran kažiæ, +382 67 909 2662
PRESS SLUŽBA
Podgorièki savez sport za sve
ZDRAVSTVENA SLUŽBA
J.U. Dom zdravlja - Podgorica
OBEZBJEÐENJE
C.B. - Podgorica
PRIJAVE I INFORMACIJE:
Prostorije podgorièkog saveza
(stadion Buduænosti, južna tribina)
Ul. 19. decembra br. 5
Tel. +382 20 664 733
Mob. +382 67 909 2663
+382 67 909 2660
email: [email protected]
www.sportzasve.me
PODGORIÈKI SAVEZ SPORT ZA SVE
PROGRAM SUSRETA
*PRIJAVE EKIPA
radnim danom od 15 do 18 èasova, zakljuèno
sa 06.05.2013. do 18h – Prostorije
Podgorièkog saveza Sport za sve.
*KOTIZACIJA ZA EKIPNA TAKMIÈENJA
po disciplini 20 eura
*UPLATE NA ŽIRO RAÈUN
550-2724-59, Podgorièki savez sport za sve, sa
naznakom “Za susrete rekreativaca 2013”.
*ŽRIJEBANJE EKIPA
æe se obaviti 06.05.2013. u 19 èasova u
prostorijama saveza.
*POÈETAK TAKMIÈENJA
10.05. po rasporedu i satnici koja æe biti
objavljena u biltenu br. 1
*ZAVRŠNO VEÈE æe se održati 31.05. u Restoran “NEW
YORK” sa poèetkom u 20h.
-Zabavni program
-Dodjela nagrada
TAKMIÈARSKE PROPOZICIJE
*ORIJENTACIONO KRETANJE (mješovito M/Ž)
Ekipu èine 3 èlana
*BADMINTON (mješovito M/Ž)
Ekipu èine 2 igraèa. Igra se u 2 dobijena seta.
*NOGOTENIS (mješovito M/Ž)
Ekipu èine 2 igraèa. Igra se u 2 dobijena seta.
PODGORIÈKI SAVEZ SPORT ZA SVE
*NADVLAÈENJE KONOPCA
Ekipu èine 6 takmièara (4+2). Pobjednik je ekipa koja dva
puta prevuèe protivnièku ekipu).
*PIKADO(M i Ž)
Takmièenje je pojedinaèno. Gaðaju se 2 serije po 5 strelica sa 3
probne.
*NARODNI VIŠEBOJ(M i Ž)
Takmièenje je pojedinaèno: skok u dalj iz mjesta, baèanje
kamena s ramena, trèanje na 30 metara.
*MALI FUDBAL
Igra se 2x15 minuta (finale 2x20 minuta). U igri uèestvuju 4+1 igraèa uz
neogranièen broj izmjena igraèa koji su na spisku.
*BASKET
U igri uèestvuju tri igraèa, uz neogranièen broj izmjena igraèa koji su na
spisku. Pobjednik je ekipa koja prva postigne 21 poen.
*ODBOJKA(M/ Ž)
Igra se u 2 dobijena seta do 25 poena. U igri uèestvuju 4+2 igraèa uz
neogranièen broj izmjena igraèa koji su na spisku.
*STONI TENIS(M i Ž)
Takmièenje je pojedinaèno. Meè se igra u tri dobijena seta do 11
poena. Uèesnici donose sa sobom rekete.
*ŠAH
Ekipu èine èetiri èlana. Igra se sa tempom 30+30 minuta. Svaka ekipa
donosi dvije garniture i dva šahovska sata.
*STRELJAŠTVO(M i Ž)
Takmièenje je pojedinaèno. Takmièenje se izvodi standardnom
vazdušnom puškom bez naslona. Gaðaju se dvije serije po pet dijabola
sa tri probna hitca. Uèesnici donose svoje puške.
Download

Strana2 - CRNOGORSKI SAVEZ SPORT ZA SVE