Linija: Banja Luka - Beograd
Prelaz: Raèa
RED VOŽNJE I CJENOVNIK
Kooperacija: "Autoprevoz" AD Banja Luka i "Lasta" AD Beograd
Režim održavanja
Polazak iz
Polazak iz
B.Luke
B.Luke
12:00
12:20
12:35
12:45
13:00
13:20
13:30
13:50
14:00
14:35
14:45
15:00
15:12
15:25
15:35
15:45
16:00
17:00
17:15/17:20
17:25/17:30
19:30
2 puta dnevno
Stanice
15:00
Banja Luka
15:20
Klašnice
15:35
Hrvaæani
15:45
Kojin Han
16:00
Prnjavor
16:20
Ukrinski Lug
16:30
Palaèkovci
16:50
Tromeða
17:00
Derventa
17:35
Božinci
17:45
Podnovlje
18:00
Modrièa
18:12
Miloševac
18:25
Crkvina
18:35
Obudovac
18:45
Lonèari
19:00
Brèko
20:00
Bijeljina
20:15/20:20
Raèa /GP/ BiH
20:25/20:30 Sremska Raèa /GP RS
22:30
Beograd
Režim održavanja
Povratak u
Povratak u
B.Luku
B.Luku
20:30
20:10
19:55
19:45
19:30
19:10
19:00
18:40
18:30
17:55
17:45
17:30
17:18
17:05
16:55
16:45
16:30
15:30
15:10/15:15
15:00/15:05
13:00
22:30
22:10
21:55
21:45
21:30
21:10
21:00
20:40
20:30
19:55
19:45
19:30
19:18
19:05
18:55
18:45
18:30
17:30
17:10/17:15
17:00/17:05
15:00
1. pravac
(putnici)
2,50
4,00
5,50
7,00
8,00
9,00
11,00
11,50
13,00
14,00
16,50
17,50
17,50
20,00
21,00
22,50
27,50
40,00
Cijena povratnih karata i popusti za studente (KM)
Relacija
Banja Luka - Beograd
Banja Luka - Bijeljina
Banja Luka - Brèko
Banja Luka - Lonèari
Banja Luka - Obudovac
Banja Luka - Crkvine
Banja Luka - Miloševac
Banja Luka - Modrièa
Banja Luka - Podnovlje
Banja Luka - Božinci
Banja Luka - Derventa
Banja Luka - Tromeða
Banja Luka - Palaèkovci
Banja Luka - Ukrinski Lug
Banja Luka - Prnjavor
Banja Luka - Kojin Han
Relacija
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
-
Bijeljina
Brèko
Lonèari
Obudovac
Crkvine
Miloševci
Modrièa
Podnovlje
Božinci
Derventa
Tromeða
Palaèkovci
Ukrinski Lug
Prnjavor
Kojin Han
Hrvaæani
Klašnice
Banja Luka
Putnici
povratna
64,00
44,00
36,00
34,00
32,00
28,00
28,00
26,00
22,00
21,00
18,00
18,00
14,00
13,00
11,00
9,00
Putnici
povratna
24,00
32,00
33,50
36,00
37,50
40,00
41,50
44,00
45,00
48,00
49,50
53,00
54,50
56,00
59,00
59,00
62,50
64,00
Studenti
1.pravac
28,00
19,50
16,00
14,50
14,00
12,50
12,50
11,50
10,00
9,00
8,50
7,50
6,50
5,50
5,00
4,00
Studenti
1.pravac
10,50
14,00
14,50
16,00
16,50
17,50
18,00
19,50
19,50
21,00
21,50
23,00
24,00
24,50
26,00
26,00
27,50
28,00
Studenti
povratne
48,00
33,00
27,00
25,00
24,00
21,00
21,00
17,00
16,00
14,50
13,00
11,00
10,00
8,00
7,00
Studenti
povratne
18,00
24,00
25,00
27,00
28,00
30,00
31,00
33,00
33,50
36,00
37,00
39,50
41,00
42,00
44,50
44,50
47,00
48,00
* Povratna karta važi 60 dana
Djeca od 2-7 godina imaju 50% popust
na karte; Djeca do 2 godine ne plaæaju
kartu ako ne zauzimaju sjedište
Cijena prtljaga po torbi:
1,00 KM (RS, BiH)
50,00 DIN (Srbija)
Linija: Banja Luka - Beograd
Prelaz: Bosanski Brod
RED VOŽNJE I CJENOVNIK
Kooperacija: "Autoprevoz" AD Banja Luka i "Lasta" AD Beograd
Režim održavanja
Polazak iz
B.Luke
Polazak iz
B.Luke
9:30
9:50
10:05
10:15
10:30
10:50
11:00
11:20
11:30
12:00
12:30
13:45
14:15
15:45
17:00
17:20
17:35
17:45
18:00
18:20
18:30
18:50
19:00
19:30
20:00
21:15
21:45
23:15
2 puta dnevno
Stanice
Banja Luka
Klašnice
Hrvaæani
Kojin Han
Prnjavor
Ukrinski Lug
Palaèkovci
Tromeða
Derventa
Bosanski Brod/GP/ BiH
Slavonski Brod/GP/ HR
Bajakovo/GP/HR
Batrovci/GP/HR
Beograd
Režim održavanja
Povratak u
B.Luku
Povratak u
B.Luku
15:15
14:55
14:40
14:30
14:15
13:55
13:45
13:25
13:15
12:45
12:15
11:00
10:30
9:00
23:15
22:55
22:40
22:30
22:15
21:55
21:45
21:25
21:15
20:45
20:15
19:00
18:30
17:00
1. pravac
(putnici)
2,50
4,50
5,50
7,00
8,00
9,00
11,00
11,50
14,00
40,00
Cijene izražene u K M
Cijena povratnih karata i popusti za studente (KM)
Relacija
Putnici
Studenti
povratna
1.pravac
Banja Luka - Beograd
64,00
28,00
Banja Luka - Bosanski Brod
22,00
10,00
Banja Luka - Derventa
18,00
8,50
Banja Luka - Tromeða
18,00
7,50
Banja Luka - Palaèkovci
14,00
6,50
Banja Luka - Ukrinski Lug
13,00
5,50
Banja Luka - Prnjavor
11,00
5,00
Banja Luka - Kojin Han
9,00
4,00
Relacija
Putnici
Studenti
povratna
1.pravac
Beograd - Bosanski Brod
45,00
19,50
Beograd - Derventa
48,00
21,00
Beograd - Tromeða
49,50
21,50
Beograd - Palaèkovci
53,00
23,00
Beograd - Ukrinski Lug
54,50
24,00
Beograd - Prnjavor
56,00
24,50
Beograd - Kojin Han
59,00
26,00
Beograd - Hrvaæani
59,00
26,00
Beograd - Klašnice
62,50
27,50
Beograd - Banja Luka
64,00
28,00
Studenti
povratne
48,00
17,00
14,50
13,00
11,00
10,00
8,00
7,00
Studenti
povratne
33,50
36,00
37,00
39,50
41,00
42,00
44,50
47,00
48,00
* Povratna karta važi 60 dana
Djeca od 2-7 godina imaju 50% popust na
karte; Djeca do 2 godine ne plaæaju kartu
ako ne zauzimaju sjedište
Cijena prtljaga po torbi:
1,00 KM (RS, BiH)
50,00 DIN (Srbija)
Linija: Banja Luka - Beograd
Prelaz: Gradiška
RED VOŽNJE I CJENOVNIK
Kooperacija: "Autoprevoz" AD Banja Luka i "Lasta" AD Beograd
Režim održavanja
Polazak iz
B.Luke
6:00
6:20
6:50
6:55
7:25
9:50
10:20
12:15
2 puta dnevno
Stanice
Polazak iz
B.Luke
23:30
Banja Luka
23:50
Klašnice
0:20
Bosanska Gradiška
0:25 Bosanska Gradiška/GP/BiH
0:55
Nova Varoš/GP/HR
3:10
Bajakovo/GP/HR
3:40
Batrovci/GP/SRB
5:10
Beograd
Režim održavanja
Povratak u
B.Luku
Povratak u
B.Luku
11:40
11:20
10:50
10:45
10:15
8:00
7:30
6:00
5:10
4:50
4:20
4:15
3:45
1:30
1:00
23:30
1. pravac
(putnici)
2,50
6,00
40,00
Cijene izražene u K M
Cijena povratnih karata i popusti za studente (KM)
Relacija
Banja Luka - Beograd
Beograd - Klašnice
Beograd - Gradiška
Putnici
povratna
64,00
62,50
61,00
Studenti
1.pravac
28,00
27,50
26,50
Studenti
povratne
48,00
47,00
45,50
* Povratna karta važi 60 dana
Djeca od 2-7 godina imaju 50% popust na
karte; Djeca do 2 godine ne plaæaju kartu ako
ne zauzimaju sjedište
Cijena prtljaga po torbi:
1,00 KM (RS, BiH)
50,00 DIN (Srbija)
Linija: Prijedor-Banja Luka - Kragujevac
RED VOŽNJE I CJENOVNIK
Kooperacija: "Autoprevoz" AD Banja Luka i "Autoprevoz" Raèa Kragujevaèka
Režim održavanja
Polazak iz
B.Luke
4:00
5:00
5:55
6:30
7:20
8:40
9:30
10:05/10:10
10:15/10:20
10:40
12:45/13:00
14:40
15:10
15:40
svak odnevno
Stanice
Prijedor
Banja Luka
Prnjavor
Derventa
Modrièa
Brèko
Bijeljina
B.Raèa/GP/BiH
Sremska Raèa/GP/SRB
Kuzmin
Beograd
Velika Plana
Lapovo
Kragujevac
Režim održavanja
Povratak u
B.Luku
19:30
18:40
17:45
17:10
16:20
15:00
13:45
13:25/13:35
13:15/13:20
13:00
10:45/11:00
9:20
9:00
8:30
1.pravac (putnici)
Cijene iz Cijene iz B.
Prijedora
Luke
6,50
14,00
18,50
22,00
26,50
31,00
6,50
11,00
15,00
20,00
24,00
35,00
42,00
45,00
45,50
47,50
28,00
37,00
39,50
42,00
43,50
Cijene izražene u K M
Cijena povratnih karata i popusti za studente (KM)
Relacija
Putnici
Studenti
povratne
povratne
Prijedor - Banja Luka
10,00
9,00
Prijedor - Prnjavor
22,00
20,00
Prijedor - Derventa
30,00
26,00
Prijedor - Modrièa
35,00
31,00
Prijedor - Brèko
42,00
37,00
Prijedor - Bijeljina
50,00
43,00
Prijedor - Beograd
67,00
59,00
Prijedor - Velika Plana
72,00
63,00
Prijedor - Kragujevac
76,00
66,00
Banja Luka - Prnjavor
10,00
9,00
Banja Luka - Derventa
18,00
15,00
Banja Luka - Modrièa
24,00
21,00
Banja Luka - Brèko
32,00
28,00
Banja Luka - Bijeljina
38,00
34,00
Banja Luka - Beograd
59,00
52,00
Banja Luka - Velika Plana
63,00
55,00
Banja Luka - Kragujevac
70,00
61,00
Prnjavor - Kragujevac
63,00
55,00
Derventa - Kragujevac
60,00
52,00
Modrièa - Kragujevac
54,00
48,00
Brèko - Kragujevac
47,00
41,00
Bijeljina - Kragujevac
41,00
36,00
Djeca od 4-7 godina imaju 50% popust na karte
Cijena prtljaga: 1,00 KM ili 50 DIN po torbi
Linija:Banja Luka - Niš
RED VOŽNJE I CJENOVNIK
Kooperacija: "Autoprevoz" AD Banja Luka i "Niš Ekspres" Niš
Režim održavanja
Polazak iz
B.Luke
18:00
18:45
19:25
20:05
21:45
22:30/22:35
22:45
23:05
23:08
23:10/23:15
0:05
00:40/00:45
---1:30
2:10
2:30
03:15/03:20
3:45
4:30
4:50
5:05
5:30
6:00
svak odnevno
Stanice
Banja Luka
Prnjavor
Derventa
Modrièa
Brèko
Bijeljina
Janja
Šepak/GP/BiH
Trbušnica/GP/SRB
Loznica
Oseèina
Valjevo
Mionica
Ljig
G.Milanovac
Èaèak
Kraljevo
Vrnjaèka Banja
Kruševac
Æiæevac
Ražanj
Aleksinac
Niš
Režim održavanja
Cijene u K M
Povratak u Cijene iz B.
B.Luku
Luke
8:00
7:20
6,50
6:45
11,00
5:55
15,00
4:15
20,00
03:25/03:30
24,00
3:15
25,50
2:55
30,00
2:52
02:40/02:50
30,00
1:50
34,50
01:05/01:15
36,00
---39,00
0:20
40,00
23:40
43,50
23:15/23:20
46,00
22:25/22:00
48,00
21:55/22:00
50,50
21:00/21:15
52,00
20:40
52,50
20:25
54,50
20:00
56,00
19:30
57,00
Cijene izražene u KM
Cijena povratnih karata i popusti za studente (KM)
Relacija
Putnici
Studenti
povratne
povratne
Banja Luka - Niš
91,00
80,00
Banja Luka - Kruševac
83,00
73,00
Banja Luka - Vrnjaèka Banja
81,00
71,00
Banja Luka - Kraljevo
77,00
67,00
Banja Luka - Èaèak
74,00
64,00
Banja Luka - G.Milanovac
70,00
61,00
Banja Luka - Valjevo
58,00
50,00
Banja Luka - Loznica
48,00
42,00
Banja Luka - Bijeljina
38,00
34,00
Banja Luka - Brèko
32,00
28,00
Banja Luka - Modrièa
24,00
21,00
Banja Luka - Derventa
18,00
15,00
Banja Luka - Prnjavor
10,00
9,00
* Povratna karta važi 60 dana
Djeca od 2-7 godinaimaju 50% popust na karte
Cijena prtljaga: 1,00 KM po torbi
Linija:Banja Luka - Subotica
RED VOŽNJE I CJENOVNIK
Kooperacija: "Autoprevoz" AD Banja Luka i "Topolatrans" Baèka Topola
Režim održavanja
Polazak iz
B.Luke
7:30
8:05
8:11
8:20
8:40
8:56
9:00
9:06
9:20
10:15/10:20
10:30
10:34
10:44
11:00
11:15
11:23
11:35
11:50
12:35/12:40
13:00/13:05
13:10/13:15
13:50
14:03
14:15
14:28
14:37
14:43
14:47
15:00/15:10
15:21
15:29
15:49
15:53
15:58
16:05
16:25
16:35
17:05
svak odnevno
Stanice
Banja Luka
Drugoviæi
Hrvaæani
Kojin Han
Prnjavor
Ukrinski Lug
Palaèkovci
Tromeða
Derventa
Modrièa
Garevac
Miloševac
Crkvina
G.Slatina
D.Slatina
Obudovac
Lonèari
Brèko
Bijeljina
Raèa
Sremska Raèa
S.Mitrovica
Voganj
Ruma
Irig
Iriški Venac
Pragovo
S.Kamenica
Novi Sad
Sirig
Srbobran
Feketiæ
Lovæenac
Mali Iðoš
Baèka Topola
Mali Beograd
Žednik
Subotica
Režim održavanja
Cijene u K M
Povratak u Cijene iz B.
B.Luku
Luke
17:35
17:00
3,00
16:54
4,00
16:45
5,00
16:25
6,50
16:09
7,50
16:05
8,50
15:59
10,50
15:45
11,00
14:45/14:50
15,00
14:35
15,50
14:31
16,00
14:21
16,00
14:05
17,00
13:50
17,50
13:42
18,00
13:30
19,00
13:15
20,00
12:20/12:30
24,00
12:00/12:05
11:50/11:55
11:10
30,00
10:57
31,00
10:45
32,50
10:32
35,00
10:23
35,50
10:17
36,00
10:13
36,50
09:55/10:00
37,00
9:44
38,50
9:36
40,00
9:16
41,50
9:12
43,50
9:07
44,00
9:00
44,50
8:40
45,00
8:30
45,50
8:00
46,00
Cijena povratnih karata i popusti za studente (KM)
Relacija
Putnici
Studenti
Banja Luka - Subotica
Banja Luka - Baèka Topola
74,00
71,00
64,00
62,00
Banja
Banja
Banja
Banja
Banja
Banja
Banja
Banja
Banja
Banja
64,00
59,00
52,00
43,00
38,00
32,00
24,00
21,00
18,00
10,00
56,00
52,00
45,00
38,00
34,00
28,00
21,00
18,00
15,00
9,00
Luka
Luka
Luka
Luka
Luka
Luka
Luka
Luka
Luka
Luka
-
Srbobran
Novi Sad
Ruma
S.Mitrovica
Bijeljina
Brèko
Modrièa
Podnovlje
Derventa
Prnjavor
* Povratna karta važi 60 dana
Djeca od 4-7 godinaimaju 50% popust na karte
Cijena prtljaga: 1,00 KM ili 50 DIN po torbi
Linija:Banja Luka - Novi Sad
RED VOŽNJE I CJENOVNIK
Kooperacija: "Autoprevoz" AD Banja Luka, "Prevoz Golub" DOO K.Varoš i
"Autobanat" Zrenjanin
Režim održavanja
Polazak iz
B.Luke
13:00
13:35
13:41
13:50
14:10
14:26
14:30
14:36
14:50
15:45/15:50
16:00
16:04
16:14
16:30
16:45
16:53
17:05
17:20
18:05/18:10
18:30/18:35
18:40/18:45
19:20
19:33
19:45
19:58
20:07
20:13
20:17
20:30
svak odnevno
Stanice
Banja Luka
Drugoviæi
Hrvaæani
Kojin Han
Prnjavor
Ukrinski Lug
Palaèkovci
Tromeða
Derventa
Modrièa
Garevac
Miloševac
Crkvina
G.Slatina
D.Slatina
Obudovac
Lonèari
Brèko
Bijeljina
Raèa
Sremska Raèa
Srem.Mitrovica
Voganj
Ruma
Irig
Iriški Venac
Paragovo
Srem.Kamenica
Novi Sad
Režim održavanja
Cijene u K M
Povratak u Cijene iz B.
B.Luku
Luke
14:25
13:50
3,00
13:44
4,00
13:35
5,00
13:15
6,50
12:59
7,50
12:55
8,50
12:49
10,50
12:35
11,00
11:40/11:45
15,00
11:30
15,50
11:26
16,00
11:16
16,00
11:00
17,00
10:45
17,50
10:37
18,00
10:25
19,00
10:10
20,00
9:20/9:25
24,00
8:55/09:00
8:45/08:50
8:10
30,00
7:57
31,00
7:45
32,50
7:32
35,00
7:21
35,50
7:15
36,00
7:11
36,50
7:00
37,00
Cijena povratnih karata i popusti za studente (KM)
Relacija
Putnici
Studenti Djeca od 4 -7 godina
povratne
povratne imaju 50% popust na
Banja Luka - Novi Sad
59,00
52,00
karte
Banja Luka - Ruma
52,00
45,00
Banja Luka - Srem.Mitrovica
43,00
38,00
Banja Luka - Bijeljina
38,00
34,00
Banja Luka - Brèko
32,00
28,00
Banja Luka - Modrièa
24,00
21,00
Cijena prtljaga:
Banja Luka - Podnovlje
21,00
18,00
1,00 KM
Banja Luka - Derventa
18,00
15,00
/ 50 DIN po torbi
Banja Luka - Prnjavor
10,00
9,00
* Povratna karta važi 60 dana
Download

linije Srbija