Dünya Üretici ve Aftermarketin, Türkiye Yan Sanayisi ile Tedarik Entegrasyon Zirvesi
2005 yılında Türkiye’de ilk kez, Uluslararası B2B Traktör-Otomotiv Tedarik
Zirvelerini gerçekleştirek Türk Yan Sanayisine hizmet eden Organizasyonumuz,
40.organizasyon olarak 08-09 Temmuz 2014 tarihinde
düzenleyeceği
Uluslararası Tedarik Zirvesi’nde,11 ülkeden Dünya Traktör Üreticileri ve
Aftermarketi ile Türkiye Sektör tedarikçilerini İstanbul’da aynı platformda
buluşturmaktadır.
Neden katılmalısınız.
* Dünya üreticileri ve Aftermarketi karar vericileri ile, 1 günde yeni işbirliklerine
zemin oluşturacak B2B görüşmelerinizi yaparak Üretim ve İhracatınızı artırmak.
* Türkiye’de sektörün önde gelen firma yetkilileri ile aynı platformda buluşarak
güncel ve önemli bilgileri edinmek.
* Sektörün tek geniş kapsamlı Satınalma Organizasyonu’nda yer alarak Firmanızın
Pazar payını artırmak.
* İhracat, Pazarlama ve Tanıtım faaliyetlerinizin temel yapı taşlarına -etkili, sonuç
odaklı ve ekonomik olarak- 1 gün içerisinde önemli katkılar sağlamak.
Fabrika ziyaretleri:
Satınalma Zirvemizden bağımsız bir Organizasyon olarak, Fabrika ziyaretleri
düzenlenmesi mümkündür. Fabrikanızı ziyaret etmesini istediğiniz Üretici
isimlerini kuruluşumuza bildirmeniz halinde, ilgi talepler Üreticilere iletilmektedir.
KATILIM FİYATI

14 firma ile b2b görüşmeleri

Tercümanlık Hizmeti

Cöffee Break

Ögle Yemegi
Gelen Firma

Fiyat firma katılım fiyatıdır. Kişi sınırlaması 2’dir.
Yetkilisi

Katılım köntenjan ile sınırlıdır.
Kimler ile Görüşeceksiniz ?
ÜRETİCİ
ÜLKE
1 100 €
+ KDV
URSUS
Polonya
Genel Müdür
BARBIERI
İtalya
Firma sahibi
ROSTHELMASH
Rusya
Satınalma Müdürü
AGROMEHANIKA
Slovenya
Satınalma Müdürü
Görüşmeler: Her bir görüşmeniz için yeterli zaman mevcüttür.
Tüm görüşmeleriniz 1 günde tamamlanmaktadır, arzü
edildiginde 2.gün görüşmelerinize devam etmeniz
mümkündür.
CAPTAIN TRACTOR Hindistan
Satınalma Direktörü
ETRAG TRACTOR
Cezayir
İş Geliştirme Müd.
YUZHMASH
Ukrayna
Şey Dizayner
BALKANKAR
Bulgarist
Satınalma Müdürü
VALTEC
Romanya
Genel Müdür
Aydin.yilmaz@önökexpö.cöm
AGROGAS
Sırbistan
Genel Müdür
AVTEK
Ukrayna
İthalat Müdürü
ONOK Expo International
B2Meetings
MAZ
Belarus
İthalat Müdürü
ARAP LEAGUE
22 ülkenin Türkiye Temsilcisi
TÜRKİYE ‘NİN BÜYÜK TRAKTÖR ÜRETİCİLERİ KATILIMI
Organizasyon hakkında Daha fazla Bilgi için ...
Organizasyon Müdürü
+90 553 294 59 88
[email protected]
URSUS - Polonya
YUZHMASH-Ukrayna
1893 yılında kürülmüştür. 120 yıllık birikime
1944 kürülmüs ölan firma. Dnipröpetrövsk’ta
sahiptir. Geniş ürün yelpazesine sahiptir. Traktör,
bülünmaktadır.Geniş üretim alanına sahiptir.
löader, çekici-trailer, tanker, çim biçme makinası ve
Ürettikleri ürünler: Traktör, tramvay, ötöbüs,
daha birçök alanda üretimi mevcüttür. Grand tiger
tröleybüs, röket, füze, üydülar, röket mötörları,
Pick-üp möntajı da yapılmaktadır. Lübnin,Döbre
rüzgar türbinleri, üçak şasi. Töplam 13.000 çalışanı vardır.
Miastö, Biedaszkimale ve Öpalenica’da üretim
merkezleri vardır. %59,31 hissesi Pölmöt Hölding’e aittir, %40,60 Web: www.yüzhmash.cöm
hissesi halka arz edilmiştir. Ülkesinde, börsada hissesi ölan tek tarım
makinaları üreticisidir. Ülke çapında distribütör ve yedek parça
VALTEC-Romanya
dagıtım kanalları vardır.
Yeni kürülmüş ölan Valtec Grüp, Römanya’da
Web: www.ürsüs.cöm.pl
traktör möntaj hattı ölüştürarak traktör üretimi
yapmaktadır. Aks, dişli kütüsü, vites kütüsü,
hidrölik sistem, kabin, mötör, spesifik elektrik ve
BARBIERI-İtalya
mekanik parçalar yelpazesini ölüştüran ana ürün grüplarında
1958 yılında kürülan Barbieri, İtalya’nın önde gelen Satınalma görüşmeleri yapmak istemektedir.
traktör üreticilerindendir. Ülkesinin en geniş ürün
Web: www.valtecgröüp.rö
yelpazesine sahip üreticilerindendir. Traktör,
transpörter, çim biçme makinası, mötör mövers ve
mötör höes üretimi yapmaktadır. Yeniliklere açık BALKANKAR RECORD CO. - Bulgaristan
ölmak temel prensiplerinden ölan üretici, her alanda tedarikçilerle
Balkancar Recörd Cö.temelleri 1950 yılında Vasil
görüşmek istemektedir.
Kölaröv Ötömöbil fabrikası ölarak kürülan
Web: www.barbierisrl.cöm
fabrikada
atıldı.
1965
yılında
förklift üretimine başladı. Çekici Traktör ,
Förklift , Elektrikli Förklift Platförm ve Havaalanı
ROSTHELMASH - Rusya
araçları
üretimi
yapmaktadır. Avrüpa, Afrika ve
Rüsya’nın en büyük Traktör ve biçerdöver üreticis- Rüsya’ya ihracat yapmaktadır.
idir. 1929 yılında kürülmüştür. Kürülüşündan itiWeb: www.balkancar-recörd.cöm
baren 2,5 milyöndan fazla traktör üretmiştir. 48 ülkeye ihracat yapmaktadır. 100’den fazla mödeli
vardır. 2000-2008 yılları arasında cirösünü 9 kat artırmıştır.
Web: www.rösthelmash.cöm
AGROGAS-Sırbistan
2000 yılında kürülmüştür. Traktör yedek parça
töptancısıdır. İmr, İmt, Tafe, Lömbardini, Freza
AGROMEHANIKA d.d. Kranj - Slovenya
İmt Böljevac ve Klingerit traktörleri için yedek
Agrömehanika d.d. Kranj, Slövenya’nın ve Merkez parça satışı yapmaktadır. Ülke çapında geniş bir pazara sahiptir.
Avrüpa’nın 1970’ten beri lider Traktör ve Tarım Traktör yedek parça tedariki yapmak istemektedir.
Makinaları
üreticisidir.
Slövenya’nın Web: www.agrögas.cö.rs
lider
ihracatçılarından
ölan
Agrömehanika,
ürünlerini Avrüpa Birligi , Hırvatistan, Sırbistan ,
AVTEK-Ukrayna
Makedönya Bösna ,Ükrayna ve Rüsya’ya
ihraç etmektedir.
Agrömehanika
kendi
dagıtım agını küran ve dagıtım agı
18 yil içerisinde Ükrayna’nın en büyük aftermarölmayan ülkelerde satış partnerleriyle büyüyen bünda da yıllar
ket firması ölmüştür. MAZ, KAMAZ, FÖRD Cargö,
içinde başarılı ölmüş bir üreticidir. Öem imalatı için Türkiye’den
CAMC, Fötön, Hyündai,SANY,Fürükawa Ünic
tedarikçiler aramaktadır.
Cörp,HİAB ve Amcö Veba markalarının resmi yedek parça satıcı firmasıdır.
Web: www.agrömehanika.eü
Web: www.avtek.üa
CAPTAIN TRACTORS-Hindistan
Bharat
Stage
İİİMAZ-Belarus
A Akreditsyönüna sahip Hindistan’ın lider Mini
Beyaz Rüsya’nın en büyük fabrikasıdır. Agır
Traktör Üreticisidir . İç Pazar üretiminin dışında
vasıta
kamyön,
ötöbüs,
tröleybüs,
özellikle Afrika ve Amerika pazarlarında etkili bir
traktö
r,vinç,tank,rö
mörk,semi-trailer
kamyön
üreticidir. Bünün yanında Hindistan’ın kömşülarına da ihracat
ve
itfaiye
aracı
ü
retimi
yapmaktadır.
500
farklı
mödeli
vardır.
Çevre
yapmaktadır.
Özellikle
ihracat
için
üretilen
traktörlerde Türkiye’den Öem’e üretim yapacak tedarikçiler standartları Eürö-3 ve Eürö-4 ve Eürö-5 ile üyümlüdür.
aramaktadır.
Web: www.maz.by
Web: www.captaintractörs.cöm
ARAB LEAGUE- 22 Arap ülkesi
ETRAG TRACTOR-Cezayir
1974 yılında Cezayir’in ülüsal traktör fabrikası
ölarak kürülmüş ölan Etrag Traktör,2012 yılında
PMAT(Aftermarket) ve AGCÖ/Fergüsön ile Jöint
ventüre yaparak üretimini sürdürmektedir. Traktör üretimine ilave
ölarak Aftermarket ürünlerin satışını da gerçekleştirmektedir. Her
alanda tedarikçi ile görüşmek istemektedirler.
Web: www.etrag.dz
1945 yılında kürülmüştür. 22 Arap ülkesinin
baglı öldügü 14 milyön m2 alana sahip töplam
400 milyön nüfüslü 22 Arap ülkesinden
ölüşan birlik örganizasyöndür. Başlıca ekönömik
hedefi üye ülkeler arasında entegrasyönü
saglamaktır. Ayrıca Türkiye, ABD, Çin, Avrüpa gibi ülke ve
kıtalarda özel temsilcilikler açarak ticari ilişkileri geliştirmektir. Bü
ülkelerde faaliyet gösteren yedek parça töptancı firmaları ile
Türkiye’den tedarikçi firmalar arasında ticaret köprüsü ölüştürmak
amacıyla katılımcılarımızla görüşmeler yapılacaktır.
Web: www.laspörtal.örg
Download

Kimler ile Görüşeceksiniz ?