U cilju unaprijeđenja Vašeg znanja i iskustva za izbor i raspored prave osobe na pravom mjestu, C.L.C.Centar za cjeloživotno učenje u saradnji sa Adižes SouthEast Europe organizuje
SEMINAR „PRAVI ČOVJEK NA PRAVOM MJESTU”
13.06.2013. (09.15h – 17h), hotel Crna Gora, Podgorica
Menadžment ljudskih resursa je dio sfere rukovođenja, a zasniva se na teorijsko-praktičnim znanjima. Da li ćete
nekome uliti vjetar u jedra ili stvoriti još jedno "umorno lice" u vašoj organizaciji sigurno će zavisiti i od toga koliko ozbiljno
shvatate da li vam se pravi ljudi nalaze na pravim mjestima.
Zašto doći na seminar: Ljudi sa kojima radimo su najvažniji ključ naših uspjeha i uzrok neuspjeha.
Vjerovatnoća koliko ćemo biti uspješni u izboru svojih budućih saradnika, direktno zavisi od načina na koji to
radimo. Cilj seminara je da pruži ključna upustva za ispravno definisanje KAKAV nam saradnik zaista treba, GDJE
da se rasporedi prava osoba, KAKO da prepoznamo i sa sigurnošću znamo da nismo pogriješili.
Osnovne teme:
Priprema za eksternu selekciju
• Analiza i definisanje zahtjeva i profila radnih mjesta,
• Kreiranje oglasa i njegova dalja upotreba,
• Sastavljanje aplikacionog formulara - prijave za upražnjeno radno mjesto,
• Dodatne informacije iz formulara za standardizovane biografske podatke.
Priprema za internu procjenu zaposlenih
• Najčešći razlozi zbog kojih se sprovodi interna procjena zaposlenih – uobičajena očekivanja i tipični
problemi,
• Procjena zaposlenih od strane nadređenih i kolega,
• Razmatranje strukture, klime i kulture organizacione jedinice i / ili organizacije, gdje je sprovedena
procjena zaposlenih sa prijedlozima za poboljšanja,
Odabir alata za sprovođenje eksterne selekcije i interne procjene zaposlenih
• Određivanje profila, sklonosti i potencijala zaposlenih u odnosu na zahtjeve i tražene karakteristike radnog
mjesta i organizacije,
• Priprema i sprovođenje intervjua i simulacije timskog rada tokom interne (eksterne) procjene zaposlenih,
• Priprema i vođenje dirigovanog intervjua,
• Osnovna pitanja i njihov redosled,
• Kvantifkovanje zapažanja tokom intervjua,
• Kriterijumi za formiranje A, B i C grupa zaposlenih,
• Prepoznavanje potencijala kod zaposlenih i savjeti za njihov dalji razvoj,
• Šta treba da sadrže izvještaji o procjeni,
• Uspješni primjeri
ŠTA UČESNICI DOBIJAJU UZ SEMINAR
Vodič za analizu zahtjeva radnih mjesta
Vodič za pripremu, sprovođenje i analizu intervjua
Formulare i upitnike u štampanoj i elektronskoj formi (CD)
Instrumente u preliminarnoj fazi selekcije/procjene zaposlenih
Zbog specifičnog načina rada koji zahtijeva visok stepen pažnje i aktivnosti učesnika, zbog stalne interakcije
instruktora sa svim polaznicima, broj učesnika je ograničen na 16.
Predavač - Duško Ilić, sertifikovani konsultant Adizes SEE, je svoju karijeru zapoceo 2000-te godine. Kao
predavač i konsultant u oblasti razvoja ljudskih resursa ima višedecenijsko iskustvo. Održao je veliki broj seminara i
treninga na temu razvoja i selekcije kadrova, a kao konsultant radio je u velikom broju kompanija na eksternoj
selekciji i internoj procjeni zaposlenih.
Rekli su o seminaru “Odličan način izlaganja sa kvalitetnim praktičnim dijelom; prilagođavanje teorije praksi
kompanija; izuzetno razumjevanje znanja iz više različitih oblasti zaokruženo u djelotvoran sistem selekcije.” Damir
Šiljak, direktor, PHILIPS, Sarajevo
Sertifikat - Izdaje se potvrda o učešću na seminaru
Cijena seminara - 150 eura bez PDV - Ukoliko ste član Unije poslodavaca CG odobrava se popust od 10%, a
za naše klijente koji su preko UPCG prisustvovali ranijim seminarima koje smo organizovali sa Adižesom ovaj
popust iznosi 15%. Firmama koje prijave više od dva učesnika odobrava se dodatni popust od 10%, a za više od
pet učesnika taj popust iznosi 15%.
Cijena uključuje: - ekspertska predavanja Adižes konsultanta, pisani materijal koji prati program, ručak, kafa,
sokovi u pauzama.
Rok i način prijavljivanja: srijeda 12.06.2013. Prijavljivanje možete izvršiti on line na
http://www.capitallog.com/registracija.php ili e-mail [email protected] Kontakt telefon +382 67 395 538, +382 20 272 593.
Reference - seminari/konsalting u oblasti selekcije kadrova
Crna Gora
Bar kod, Podgorica;
KIPS, Podgorica;
Digit Montenegro, Podgorica;
Societe General , Podgorica
Slovenija
CEEMAN, Bled;
Etol, Celje
IEDC, Bled;
Bosna
Agromehanika, Banja Luka;
Mikrofin, Banja Luka
Telekom Republike Srpske, Banja Luka;
Tropic, Banja Luka;
Volksbank, Banja Luka;
Alfa-Therm, Mostar;
Bosnalijek, Sarajevo;
EKI, Sarajevo;
Farmavita, Sarajevo
Sparkasse, Sarajevo
OBI Baugarten, Sarajevo;
Luk, Sarajevo;
Hrvatska
Jadran galenski labaratorij, Rijeka;
Alarm Automatika, Rijeka;
Armirač inženjering, Zagreb;
Hrvatska narodnba banka, Zagreb
Hypo Alpe Adria Bank, Zagreb
Kolnoa, Zagreb;
M San grupa, Zagreb;
Nexe Group, Našice
Malaysia
Adizes Malaysia, Kuala Lumpur;
Golden Fresh, Penang;
Vistage, Kuala Lumpur;
Brasil
Adizes, Brazil;
Teledata, Sao Paolo
Srbija
Adeco, Novi Sad;
Aretoal, Novi Sad;
Agroekonomik, Beograd;
Delmax; Nova Pazova;
Delta holding, Beograd;
Delta M, Beograd;
Delta Sport, Beograd;
Doka Serb, Beograd;
Dunav osiguranje, Beograd;
Elitas, Beograd;
Eminent, Subotica;
Ene lPS, Beograd
Enel, Požrevac;
Energynet, Kać;
Etol, Novi Sad;
www.capitallog.com
Download

SEMINAR „PRAVI ČOVJEK NA PRAVOM MJESTU”