GOCLEVER TAB R74
UPUTE ZA UPORABU
www.goclever.com
1
Sažetak značajki
Bežična mreža
Sa ugrađenom tehnologijom bežične mreže, ovaj uređaj vam omogućuje jednostavno spajanje na internet.
7.0” ekran osjetljiv na dodir
Dotaknite ili klizite vašim prstima po ekranu, a ekran će reagirati odmah.
Podrška za ostale aplikacije
Sa ugrađenim Android TM operativnim sistemom, možete instalirati veliki broj ostalih aplikacija na vaš uređaj
Ugrađena kamera
Sa ugrađenom kamerom, uređaj može raditi kao web kamera ili snimač videa.
Ugrađeni G-sensor
Ekran se automatski rotira u zavisnosti o tome kako ste okrenuli vaš tablet.
Zabava
Na ovome uređaju možete uživati u glazbi, filmovima, slikama i e-knjigama.
Pribor
● USB kabel
● Strujni adapter
● Jamstveni list
Tablet
Upute za uporabu
Tipke i priključci
h g
k
i
a
j
l
b
f
e
c d
a. Ekran osjetljiv na dodir
b. Ugrađena kamera
c. Strujni priključak – spaja se na standardnu strujnu utičnicu pomoću
priloženog strujnog adaptera.
d. Indikator punjenjar– Svijetli crveno tijekom punjenja, a zeleno kada je
uređaj napunjen.
e. HDMI priključak – Spaja se na HD TV pomoću HDMI kabela.
f. Micro USB priključak – Spajanje na PC pomoću USB kabela.
g. Uklj./Isklj. – Pritisnite i držite da bi uključili ili isključili uređaj, kratko pritinite
za zaključavanje i otključavanje ekrana.
h. GLASNOĆA +/- – Pojačava / smanjuje glasnoću uređaja.
i.
j.
k.
l.
Priključak za slušalice – Spajanje stereo slušalica.
Ugrađeni zvučnici
Priključak za MicroSD karticu
Mikrofon / Reset utor – Audio ulaz; resetira uređa.
Napomena: Nemojte umetati i vaditi memorijsku karticu dok je uređaj uključen, može
doći do grešaka i kvara na kartici.
Punjenje baterije
Uređaj ima ugrađenu punjivu bateriju.Nije potrebna dodatna instalacija baterije. Samo napunite uređaj kada se pojavi znam prazne baterije.
Kako puniti bateriju: spojite uređaj u bilo koju standardnu strujnu utičnicu pomoću priloženoga strujnog adaptera. Punjenje traje oko 5 sati da bi baterija bila u
potpunosti napunjena. Tijekom punjenja indikator će svijetliti crveno a kada je baterija uređaja potpuno puna indikator će svijetliti narančasto.
Napomena:
a. Preporučljivo je urešaj staviti na punjenje kada indikator napunjenosti baterije padne ispod 15%!
b. Uređaj možete koristiti i kada se puni ali za duži vijek trajanja baterije, preporuča se uređaj ne korisititi za vrijeme punjenja.
c. Preporuča se uređaj napuniti prije prvog korištenja.
d. Za maksimalne performase lithij-ionske baterije preporuča se često korištenje uređaja. Ukoliko uređaj ne koristite često, preporuča se uređaj staviti na punjenje bar jednom mjesečno.
e. Koristite samo originalni strujni adapter za punjenje ovog uređaja.
Instalacija memorijske kartice
Uređaj može čitati podatke direktno sa memorijske kartice.
Za korištenje memorijske kartice, pronađite utor memorijske kartice na uređaju i umetnite karticu. Za pristup podacima na kartici, uđite u Explorer mod
pritiskanjem ikone Explorer i odaberite direktorij “SD Card”.
Prijenos datoteka
Prije čitanja ili pregleda datoteka, potrebno je prebaciti ih na uređaj sa vašeg računala.
(1) Spojite tablet sa računalom putem priloženog USB kabela.
(2) Kada je veza uspostavljena, uređaj će prijaviti da je veza uspostavljena.
(3) U isto vrijeme, dva prijenosna diska će se pojaviti na vašem računalu, jedan kao interna memorija a drugi kao memorijska karticat. Sada možete kopirati
datoteke sa I na uređaj isto kao što kopirate na vašem računalu.
(4) Oprezno isključite kabel iz uređaja i računala.
2
Napomena: 1.Predinstalirane aplikacije i Android OS zauziumaju veliku količinu memorije – oko 1.2GB, normalno je da vidite veliku razliku između slobodne memorije i ukupnog kapaciteta
memorijey.
2.Prije spajanja uređaja i računala provjerite da li je progrram Windows Media Player na vašem računalu nadograđen na V10.0 ili noviju verziju.
Uključivanje / Isključivanje
Da bi uključili uređaj pritisnite i držite tipku Power dok se ekran ne uključi. Zatim pustitite tipku. Potrebno je i do nekoliko minuta da se operativni sistem podigne,
pričekajte prije nastavljanja s radom.
Da bi isključili uređaj, pritisnite i držite tipku Power dok ne vidite opciju „Power Off”, pritisnite “Power Off” i nakon toga “OK”.
Savjet: Da bi uštedili energiju uređaj može otići u mod spavanja sa zaključanim ekranom (ovisno o postavkama Screen Timeout).Kratko pritinite tipku
ponovno uključili uređaj.
Power kako bi
Početni zaslon
Traži pomoću
Google-a
Traži
pomoću
glasa
Sat
Osnovni
prečac
za
programe
Idi na
stranicu s
aplikacijama
Mod
ekrana
WiFi
Vrati se
Idi na početni
zaslon
Zadnje korištene
aplikacije
Spojeno na
računalo
Stanje
baterije
Vrijeme
Prošireni početni zaslon
Klizite prstom horizontalno po ekranu kako bi otišli na lijevi ili desni prošireni početni zaslon.
Prilagodba ikona početnog zaslona
Za dodavanje stavaka (prečaca, widgeta, direktorija i dr.), dodirnite programsku ikonu
početnom zaslonu.
kako bi prikazali sve aplikacije a nakon toga držite stavku dok se ne pojavi na
Držite
Kako bi preselili stavku početnog zaslona pritisnite i držite stavku dok se posebno ne označi, pomaknite je na željenu poziciju i otpustite.
Kako bi obrisali stavku početnog zaslona, pritisnite i držite stavku dok se posebno ne označi, a zatim je pomaknite u “Košaru za smeće” i otpustite.
Promjena pozadinske slike zaslona
Pritinite ekran na početnom zaslonu dok se ne pojavi menu. Kliknite na “Wallpaper” i izaberite željenu sliku.
3
Promjena sistemskih postavki
Pritisnite
u desnom doljem kutu, a nakon toga pritisnite “
”. Pritisnite “Settings” da bi vidjeli sve sistemske postavke.
Prikaz svih aplikacija
Uređaj ima puno korisnih predinsaliranih aplikacija. Možete kliknuti na
da bi ste ih sve prikazali na ekranu.
:
Napomena Pritisnite i držite stavku kako bi je mogli dodati na dektop kao prečac.
Otključavanje ekrana
Ekran će se zaključati nakon nekoliko sekundi neaktivnosti. Da bi ste ga otklučali pomaknite ikonu
u desno kako bi ste nastavili koristiti uređaj.
Savjeti za dodirivanje ekrana
Kada gledate video ili slišate glazbu, dotaknite traku napretka kako bi pokrenuli određeni dio datoteke. Možete pomaknuti kursor trake napretka I na bilo
koji već prikazani dio datoteke.
U raznim preglednicima (datoteka, glazba, video, slike, itd.),
možete dotaknuti ekran I pomicati ga gore-dolje za pregledavanje
liste datoteka.
U nekim preglednicima (datoteka, glazba, video, slike,
itd.), zadržite pritisak na ikoni za prikaz opcija.
Pristup internetu
Ovaj uređaj podržava bežično povezivanje za jednostavan pristup internet sadržajima.
Za Wi-Fi aplikacije, najprije morate konfigurirati Wi-Fi mrežu, tem orate ostati u zoni pokrivenosti Wi-Fi signalom. Uvijek kada je uređaj u zoni pokrivenosti WiFi
mreže koju ste konfigurirali, uređaj će se pokušati spojiti na mrežu.
Kreiranje WI-FI spajanja
Prije pokretanja internet aplikacije kao što je internet preglednik, najprije morate aktivirati Wi-Fi i konfigurirati Wi-Fi mrežne postavke.
(1) Uđite u ekran Apps i kliknite na ikonu Settings kako bi otvorili ekran postavki.
(2) Pomaknite WiFi ikonu na “ON” da bi uključili WiFi mrežu.
(3) Vaš tablet će automatski skenirati sve dostupne bežične mreže I prikazati ih na desnom dijelu ekrana. Lista dostupnih mreža prikazuje sve dostupne
bežične mreže. Izaberite mrežu sa liste I kliknite “Connect” za spajanje. Neke mreže možu biti zaštićene lozinkom, unesite lozinku prije spajanja na
zaštićenu mrežu. Ukoliko je spajanje uspješno, poruka Connected to…(ime WiFi mreže) će se pojaviti u WiFi postavkama.
Napomena:
a) Lista dostupnih mreža stalno se automatski obanvljay.
b) Kada je Wi-Fi uključen, uređaj će se automatski spojiti na konfiguriranu mreža kada ona bude stupna.
c) Ukoliko uređaj pronađe mrežu koja nikada nije bila konfigurirana, ikona s napomenom će se pojaviti na ekranu.
4
Pokretanje internet preglednika
Za pokretanje internet preglednika, pritisnite Browser ikonu
Za prikaz menija, pritisnite
u ekranu s aplikacijama.
.
Za upisivanje nove adrese, pritisnite adresnu traku I upišite novu adresu.
Napomena: Sve bežične mreže ne omogućavaju pristup internet. Neke Wi-Fi mreže samo spajaju zajedno nekoliko računala bez internet veze..
Korištenje virtualne tipkovnice
Klikom na bilo koje polje za unos teksta pojaviti će se virtualna tipkovnica. Pomoću virtualne tipkovnice možete unositi internet adrese ili bilo koju drugu vrstu teksta.
Backspace
Caps Lock
Enter
Promjena metode unosa
Korištenje internet preglednika
Stranice možete pomicati gore-dolje dodiom na stranicu i povlačenjem gore-dolje. (pripazite da ne dodirujete link dok niste za to spremni!).
Za otvaranje linka, kliknite na link.
Za povratak na prethodnu stranicu kliknite na ikonu Back
.
Za prikaz dostupnih stavki menija, kliknite na Menu ikonu
Za povratak na početnu stranicu, kliknite na ikonu Home
.
.
Čitanje E-knjiga
Transfer E-knjiga sa računala
Prije čitanja, potrebno je prebaciti e-knjige na tablet. E-knjige možete kopirati sa vašeg računala na tablet pomoću USB veze (pogledati “Prijenos datoteka” dio
opisan ranije).
Napomena: Koristite samo ove formate e-knjiga PDF, EPUB, TXT, FB2, RTFili PDB koje podržava vaš tablet.
Čitanje
(1) Na ekranu aplikacija,kliknite na “E-book” kako bi pokrenuli čitač e-knjiga.
(2) Pomaknjite prst lijevo-desno za pretraživanje knjiga na polici.
(3) Kliknite na e-knjigu kako bi odmah počeli čitati.
Traženje e-knjiga
(1) Pritisnite ikonu Menu
te nakon toga “Search”
(2) Unesite naziv e-knjige ili naziv autora i pritisnite ikonu ENTER kako bi pokrenuli pretraživanje (upis prepoznaje velika I mala slova).
(3) Rezultati će se prikazati na ekranu.
Stranica gore-dolje
Dok čitate e-knjige, pomaknite prst lijevo-desno za listanje stranica.
Možete pokrenuti I automatsko listanje stranica tako da: a) kliknete ikonu Menu
vrijeme listanja.
5
da bi prikazali postavke e-knjiga; b) Pritisnite “Auto Flip”; c) Odaberite
Ostale postavke
U tijeku čitanja, pritisnite ikonu Menu
za prikaz postavki e-knjiga.
Slušanje glazbe
Kliknite na ikonu Music na stranici aplikacija kako bi slušali glazbu.
Glazbena knjižnica
U glazbenu knjižnicu ulazite nakon pokretanja glazbenog playera. Glazbena knjižnica prikazuje vaše glazbene datoteke sortirane po kategorijama (izvođač,
album, itd). Ukoliko vase glazbene datoteke sadrže
potrebne informacije. Ukoliko glazbene datoteke ne sadrže potrebne
informacije, klasificirati će se kao nepoznate (Unknown)
u glazbenoj knjižnici. Kada se glazbene datoteke kopiraju na tablet
glazbena knjižnica će se osvježiti automatski.
Pomaknite prstom gore-dolje po listi datoteka da bi ih
izlistali.
Kliknite na pjesmu za slušanje.
Izvođač
Popis glazbe po izvođaču.
Album
Popis glazbe po albumu.
Pjesme
Popis sve glazbe.
Lista pjesama
Popis favorita.
Trenutna pjesma
Idi na trenutno izvođenu pjesmu.
Shuffle songs
U glazbenoj knjižnici, kliknite na ikonu Menu
za prikaz opcija – Sviraj sve, Sviraj shuffle, shuffle sve.
Sviraj sve – svira pjesme u normalnom redoslijedu.
Party shuffle – svaki puta shuffle 7-8 pjesama u grupama.
Shuffle sve – shuffle svih pjeama u uređaju.
Ekran izvođenja
a b c
e
f
g
k
d
h i j
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Trenutna lista sviranja
Shuffle pjesama /bez shuffle-a
Ponavljanje /bez ponavljanja
Prikaži tekst pjesama
Ime izvođača
Naziv albuma
Naziv (pritisnite na naziv da bi pretražili
informacije o pjesmi putem interneta.)
h. Prošla pjesma/nazad
i. Sviraj/Pauza
j. Slijedeća
pjesma/brzo
premotavanje
naprijed
k. Traka napretka
Menu izvođenja
Tijekom izvođenja glazbenih datoteka, pritisnite ikonu MENU
za prikaz menija:
Knjižnica– povratak u menu glazbene
knjižnice.
Party Shuffle – izaberite zaparty Shuffle.
Dodaj na listu za izvođenje – dodaj
pjesmu na listu za izvođenje.
Brisanje – obriši pjesmu.
Zvučni efekti – Postavite zvučne efekte za
trenutno izvođenu glazbu.
Lista za izvođenje
Lista za izvođenje je lista pjesama koje ste ručno dodali.
Za dodavanje trenutno izvođenje pjesme na listu za izvođenje, pritisnite
na “Nova” kako bi kreirali novu listu.
Pokretanje liste za izvođenje,
tijekom slušanja, izaberite dodaj na listu za izvođenje te izaberite listu ili pritisnite
(1) U meniju Music, pritisnite ikonu “Playlist”
da bi prikazali listu za izvođenje. Sve pjesme koje ste dodali su prikazane.
(2) Pritisnite na pjesmu da bi pokrenuli izvođenje.
6
Gledanje videa
Pritisnite ikonu Video na stranici aplikacija za pokretanje programa za gledanje videa.
Pretraživanje video datoteka
Listu video datoteka vidjeti će te kada pokrenete program za gledanje videa.
Pomičite prst gore dolje kako bi pregledali listu video datoteka.
Pritisnite video za pokreta gledanja.
Ekran prikaza videa
a
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c
b
d
e
f
g
h
i
j
k
Glasnoća Traka napretka
Glasnoća+
Omiljeni
Svjetlina
Prošli
video/Brzo
premotavanje nazad
g. Pokretanje/Pauza
h. Slijedeći
video/Brzo
premotavanje naprijed
i. Pregled
j. Izlaz
k. Video settings
Napomena: Neke video datoteke neće biti moguće gledati na ovom uređaju. Pogledajte tehinčke specifikacije na kraju uputa, I provjerite da li je video rezolucija, format enkodiranja, I tip datoteke
podržan.
Postavke video prikaza
Pritisnite ikonu
za prikaz postavki videa.
Obrišite oznaku I gledajte od
početka
Obrišite oznaku
Mod prikaza
Obrišite oznaku I gledajte od početka
Obrišite video oznaku
Pojedinačno – prikazuje trenutni video i zaustavlja se po
završetku.
Ponovi jednom – Ponovi trenutni video.
Ponovi sve – Ponovi sve video datoteke.
Pogledaj upute za gledanje videa.
Izlaz iz menija.
Pomoć
Povratak
HDMI Izlaz
Uređaj ima HDMI sučelje pomoću kojega možete spojiti uređaj i digitalni TV. HDMI spoj omogućuje vrhunsu audio i video kvalitetu.
Kako koristiti HDMI na digitalnom TV-u.
(1) Provjerite da li TV ima HDMI sučelje.
(2) Uključite TV i prebacite na HDMI mod.
(3) Spojite uređaj i TV HDMI kabelom.
(4) Uključite tablet i uživajte u najoštrijoj kvaliteti slike.
(5) Za vraćanje prikaza s TV-a na tablet, samo iskopčajte HDMI kabel.
Pregled slika
Pritisnite ikonu Gallery u ekranu aplikacija da bi pokrenuli galeriju slika.
Pregled slika
(1)
Slike će se prikazati u umanjenim okvirimal. Pomičite prst lijevo ili desno za pretraživanje.
(2)
Pritisnite umanjenu sliku za prikaz slike preko cijelog ekrana.
(3)
Za prikaz prošle/slijedeće slike, pomaknite prst horizontalno po ekranu.
7
(4)
Za povećavanje/smanjivanje slike, primaknite ili odmaknite prste po ekranu.
Meni pregleda
Kada pregledavate slike, pritisnite ikonu Menu
za prikaz menija.
Korištenje kamkordera/kamere
Pritisnite Camera na stranici aplikacija za pokretanje kamere.
Ekran pregleda
Preglednik
Uvećanjanje
Start/Stop
Opcije
Mod slikanja
VCR mod
Za
pokretanje snimanja videa, kliknite na ikonu Start/Stop
.
Ponovno
pritisnite ikonu Start/Stop
za zaustavljanje video snimanja.
Snimljeni video/slika mogu se pogledati u prozoru pregleda.
Za pokretanje snimljenog videa, uđite u video preglednik I pritisnite Video.
Za slike, uđite u preglednik slika I kliknite na sliku.
Pretraživanje datoteka
Pritisnite ikonu Explorer u ekranu aplikacija za pokretanje pretraživača datoteka.
Korištenje pretraživača
Pregledavanje po datotekama i mapama
Pomičite prst gore ili dolje da bi pomaknuli listu
Za otvaranje datoteke ili mape, kliknite na
Možete se kretati nazad ili naprijed pritiskom na ikonu
Možete se vratiti za jedan nivo u mapi pritiskom na
Gdje god se trenutno nalazili, direktno vraćanje na
Pritiskom na
Pritisnite ikonu Home
datoteka gore-dolje.
datoteku/mapu.
Back
ili ikonu Next
.
ikonu LevelUp
.
osnovni ekran moguće je pritiskom na
možete sakriti/prikazati alatnu traku.
za vraćanje u početnu mapu.
Korištenje alatne trake
Alatnu traku možete koristiti za pretraživanje, brisanje i kopiranje memorije uređaja.
Klizite prstom po alatnoj traci kako bi vidjeli sve alate.
Home
Nazad na osnovnu stranicu.
LevelUp
Multi
Jedan nivo nazad u mapi.
Izaberite vise od jedne datoteke.
Editor
Kopiranje, brisanje, pomicanje ili preimenovanje datoteke ili
mape.
New Folder
Back
Stvaranje nove mape.
Jedan nivo nazad u sistemu.
Next
Jedan nivo naprijed u sistemu.
8
.
Kopiranje/Pomicanje datoteka i mapa
(1) Na listi izaberite datoteku ili mapu koju želite kopirati ili
(2) Pritisnite i držite odabrnu datoteku ili mapu dok se ne pojavi
(3) Izaberite “Copy” ili “Move” sa skočnog prozora.
(4) Pomaknite se na ekran gdje želite kopirati ili pomaknuti
(5) Pritisnite ikonu Editor
iz alatne trake I odaberite “Paste.”
pomaknuti.
skočni menu.
datoteku/mapu.
Brisanje datoteka ili mapa
Na listi izaberite datoteku ili mapu koju želite obrisati.
Pritisnite i držite odabrnu datoteku ili mapu dok se ne pojavi skočni menu.
Pritisnite “Delete” na skočnom prozoru, I izaberite “Delete” da bi ste potvrdili brisanje ili “Cancel” ukoliko želite odustati od brisanja.
(1)
(2)
(3)
Preimenovanje datoteka i mapa
Na listi izaberite datoteku ili mapu koju želite preimenovati
Pritisnite i držite odabrnu datoteku ili mapu dok se ne pojavi skočni menu.
Pritisnite “Rename” u skočnom prozoru.
Pritisnite polje za pisanje da bi vidjeli virtualnu tipkovnicu te utipkajte novo ime za datoteku ili mapu.
Pritisnite “OK” da bi potvrdili novo ime.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Odabir više stavaka
Moguće je odabrati vise datoteka I mapa odjednom.
(1) U gornjoj alatnoj traci, pritisnite na ikonu Multi “ .”
(2) Pritisnite datoteke/mape koje želite odabrati. Ime datoteke/mape se zacrveni kada se odabere. (Za odustajanje, pritisnite datoteku/mapu još jednom.)
.
(3) Kada završite s odabirom možete brisati, kopirati ili premještati odabrane datoteke/mape pritiskom na ikonu Editor
Slanje/Primanje elektronske pošte
Ovaj uređaj ima predinstaliranu aplikaciju za primanje/slanje elektronske pošte. Provjerite da li ste pojeni na internet prije nego što počnete koristiti ovu
aplikaciju.
Na početnom ekranu, pritisnite na Applications prečac da bi vidjeli sve aplikacije a nakon toga ikonu Email da bi pokrenuli aplikaciju za slanje/primanje
elektronske pošte.
Postavke računa elektronske pošte
Da bi primali/slali elektronsku poštu, prvo je potrebno postaviti E-mail račun.
(1) Pokrenite email aplikaciju pritiskom na ikonu Email a aplikacija će vas zatražiti da postavite račun.
(2) Unesite vašu email adresu I lozinku.
(3) Pritisnite “Manual Setup” za upis informacija o email serveru.
(4) Izaberite tip servera POP3, IMAP ili Exchange za dolaznu poštu. Kako bi saznali tip vašeg email server kontaktirajte vašeg internet provajdera, mrežnog
adminitratora ili potražite informaciju na internetu.
(5) Upišite tražene informacije (server, port itd.). Kontaktirajte vašeg internet provajdera, mrežnog adminitratora ili potražite informaciju na internetu.
(6) Izaberite tip server za odlaznu poštu I upišite tražene informacije o serveru.
(7) Pritisnite “Next” za nastavak. Vaš tablet provjeriti će postavke servera. Kada potvrdi da je vaš račun postavljen a elektronska pošta nap utu vaš račun je
spreman za korištenje.
(8) Upišite vase ime i pritisnite “Done” za završetak.
Napomena: Ukoliko imate vise od jednog računa, svaki puta kada pokrenete email aplikaciju, upišite osnovni račun.
Uređenje računa
Možete kreirati više od jednog računa, uređivati ih i provjeravati informacije o računima, dodavati nove i brisati stare račune.
Dodavanje još jednog računa
(1) Pokrenite email aplikaciju, pritisnite ikonu Menu
kako bi prikazali stavke menija.Izaberite “Accounts” za prikaz računa.
(2) Pritisnite ikonu Menu
kako bi prikazali stavke menija pa izaberite “Add account” kako bi dodali novi račun.
(3) Pratite ove upute za dodavanje još računa.
Brisanje Email računa
(1) Kada ste u email aplikaciji, pritisnite ikonu Menu
kako bi prikazali stavke menija.
(2) Pritisnite “Accounts” kako bi prikazali sve email račune.
(3) Pritisnite I držite račun koji želite obrisati sve dok se ne pojavi skočni menu.
(4) Pritisnite na “Remove Account”,pa nakon toga “OK” za potvrdu.
Provjera postavki računa
(1) Pokrenite email aplikaciju i pritisnite ikonu Menu
za prikaz svih stavki menija.
(2) Pritisnite na “Accounts” kako bi prikazali sve email račune.
(3) Pritisnite i držite račun koji želite provjeriti dok se ne pojavi skočni prozor.
(4) Pritisnite na “Account settings” gdje će te vidjeti sve informacije o postavkama računat. Možete mijenjati ove postavke po želji.
Čitanje Emaila
Uđite u poštanski sandučić (mailbox) kada pokrenete email aplikaciju.
U poštanskom sandučiću, možete pomicati prstom gore-dolje za pregled liste emailova.
Pritisnite na email kako bi ste ga otvorili.
Ukoliko pritisnete I držite email, pokati će se menu. Kroz menu možete otvoriti, vratiti, proslijediti ili obrisati email.
Email Menu stavke
Na listi emailova pritisnite ikonu Menu
za prikaz menija.
Refresh
Osvježi emailove.
Compose
Folders
Kreiraj novi email.
Vrati se nazad u sandučić.
9
Accounts
Account Settings
Vidi sve email račune.
Provjeri postavke računa.
Rad sa 3rd Party Aplikacijama
Vaš uređaj podržava mnoge korisne third-party aplikacije. Moguće je kupiti mnoge aplikacije kako bi proširili funkcionalnost vašeg tableta. Dostupne sun a
internet ili direktno na vašem uređaju.
Predinstalirane aplikacije
Na uređaj su predinstalirane aplikacije tijekom proizvodnje. Možete ih vidjeti pritiskom na ikonu Applications
preglednik,sat s alarmom, kalkulator itd.
. To su video player, audio player,
Instaliranje aplikacija
Aplikacije možete instalirati ručno slijedeći slijedeće korake:
(1) Skinite instalacijske datoteke direktno iz ugrađene aplikacije (npr. SLIDEME) ili s internet. Provjerite da je datoteka formata .apk koje podržava vaš tablet.
(2) Kopirajte instalacijsku datoteku na vaš tablet preko USB konekcije.
(3) Uključite vaš tablet I locirajte instalacijsku datoteku pomoću Explorera.
(4) Kada uspješno instalirate aplikaciju, možete je pronaći u ekranu s aplikacijama.
Brisanje aplikacija
(1) Pritisnite prečac postavki (Settings) na osnovnom ekranu kako bi prikazali sve sistemske postavke.
(2) Odaberite “Apps”.
(3) Pritisnite na aplikaciju koju želite obrisati.
(4) Pritisnite “Uninstall” kako bi obrisali aplikaciju.
Napomena:
Predinstalirane aplikacije ne mogu se obrisati.
Moguće je da neke aplikacije kreirane za Android telephone neće ispravno raditi na tabletu. Kontaktirajte proizvođača sofvera za vise informacija..
Rad sa zadacima
Vaš uređaj može obrađivati vise zadataka u isto vrijeme. Npr., možete pregledavati slike I slušati glazbu u isto vrijeme. Multitasking je koristan ukoliko nije
pokrenuto previse zadataka u isto vrijeme. Kako bi oslobodili vise sistemske memorije i ubrzali system možete zaustaviti neke zadatke koje trenutno ne
koristite.
(1) Pritisnite
kako bi prikazali aplikacije koje ste koristili nedavno.
(2)
Pritisnite I držite aplikaciju koju želite zaustaviti, te odaberite “Remove from list”.
Problemi
Resetiranje uređaja
Ukoliko se uređaj zablokira (smrzne), možete prisiliti uređaj da se ugasi držeći tipku za uključivanje oko 15 sekundi.
Ukoliko niti ovo ne uspije resetirati vaš uređaj, koristite hardverski reset tipku koja se nalazi na stražnjoj strain uređaja.
Specifikacije
Naziv
Opis
Procesor
NA osnovi Cortex-A8
Frekvencija glavnog procesora
DDR memorija
512MB / 1GB (opcija)
Ugrađeni operativni
sistem
Android OS 4.0 ili noviji
Hardver
:1GHz
IBM PC ili kompatibilan PC, Note-book ili Macintosh sa USB-om
Interna memorija
4GB (1.2GB za sistem) ili više
Tip memorijske kartice
SD kartica: 2GB, 4GB (SDHC), 8GB, 16GB, 32GB(SDHC)
Operativni sistem
Windows2000/XP/Vista/windows 7/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 ili noviji
USB2.0 High Speed
Sučelje
SD (SDHC kompatibilan)
3.5mm slušalice
Bežična mreža
WiFi (802.11 b/g/n)
G-sensor
Podržava rotaciju 360 stupnjeva
E-knjige
Format
datoteke
PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF
Format
PDF / EPUB Format: .Open; .Adobe DRM (For License)
10
kodiranja
TXT / FB2/PDB/RTF Format: .Open
JPEG(Baseline) : 2Mpels Max
( )
BMP
Format slika
GIF (Static
)1000x 1000 (Max.)
PNG
Format
datoteke
MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
MP3 (MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1/2/3
Audio
and VBR
): 8~48KHZ/8~320Kbps,CBR
~48KHZ
~8): 8~48KHZ
Format
OGG (Q1- Q10): 8
kodiranja
FLAC(Compress Level 0
~48KHZ
~48KHZ
APE (Version 3.95,3.97,3.98,3.99,normal and fast) : 8
AAC(ADIF, ATDS Header AAC-LC and AAC-HE): 8
Format
datoteke
AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV,
AVI(MPEG4,XVID,DIV
X3/4/5/6, MS MPEG4
V3)
3GP/MP4(H.264,H.263
,MPEG4,XVID,DIVX3/4
/5/6, MS MPEG4 V3)
Video
RM/RMVB(Real video
8/9)
Format
kodiranja
:
FLV(Sorenson Spark)
MOV(H.264,
H.263,MPEG4,XVID,DI
VX3/4/5/6, MS MPEG4
V3)
1920*1088pixels/30FPS (Max)
Audio Codec
:MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6:
1920*1088pixels/30FPS (Max.)
H.264: 1920*1088pixels/30FPS (Max)
Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
1920*1088pixels/30FPS (Max)
Audio Codec: Cook/AAC
1920*1088pixels/30FPS (Max)
Audio Codec: MP3
MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4
V3: 1920*1088 pixels
/30FPS/38.4Mbps(Max.)
H.264:
1920*1088pixels/30FPS/20Mbps(Max)
Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/AMR
MPG/DAT/VOB(MPEG1
/2)
Brzina čitanja
8-9MB/S (MLC flash)
Brzina pisanja
4-5MB/S (MLC flash)
Vrijeme punjenja baterije
1920*1088pixels/30FPS/80Mbps(Max.)
Audio Codec: MP2/MP3
oko 5 sati
Oko 7 sati za glazbu;
Trajanje baterije
Oko 4 sata za video;
Oko 5 sati za pregledavanje interneta.
Ekran
7.0 inčni TFT LCD, Touchpad (kapacitativni), 800X480 pixela
SNR
>=80dB
Raspon frekvencija odziva
20Hz—20KHz
Napajanje
Punjiva lithium-ion polymer baterija;
Strujni adapter: AC ulaz 100-240V 50/60Hz, DC izlaz 5V/2A
Temperatura skladištenja
-20℃
Temperatura rada
Radna relativna vlažnost
zraka
Relativna vlažnost zraka
pri skladištenjuj
~ +65℃
0℃ ~ +50℃
20% ~ 90%(40℃)
20%
~ 93%(40℃)
11
~
Download

GOCLEVER TAB R74 UPUTE ZA UPORABU