Nokia C5–00 Uputstvo za korištenje
3.0. izdanje
2
Sadržaj
Sadržaj
Sigurnost
O vašem uređaju
Uredske aplikacije
Mrežne usluge
5
5
6
6
Početak rada
Tipke i dijelovi
Umetanje SIM kartice i baterije
Umetanje memorijske kartice
Traka
Punjenje baterije
Uključivanje i isključivanje uređaja
Zaključavanje tipkovnice (sigurnosno
zaključavanje)
Kontrola jačine zvuka
Priključivanje kompatibilnih slušalica
sa mikrofonom
Priključivanje USB podatkovnog kabla
Lokacije antena
Prijenos sadržaja sa drugog uređaja
Instaliranje programa Ovi Suite
Ovi by Nokia
O usluzi Ovi prodavaonica
Uklanjanje memorijske kartice
Uklanjanje baterije i SIM kartice
7
7
7
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12
13
13
13
Korištenje osnovnih funkcija
Pišite tekst
Meni
Ekranske oznake
Prečice
Profil za rad van mreže
Pristupni kodovi
Konfiguracijska podešavanja
Čarobnjak za podešavanje
Daljinsko zaključavanje
14
14
15
15
17
17
18
18
18
19
10
10
Personaliziranje uređaja
Početni ekran
Traka kontakata
Teme
Profili
20
20
20
20
21
Telefon
Upućivanje poziva
Odgovaranje na poziv
Upućivanje video poziva
Primanje i odbijanje video poziva
Zahtjevi za dijeljenje video zapisa
Dijeljenje video sadržaja i video
isječaka uživo
Upućivanje konferencijskog poziva
Brzo biranje
Govorno biranje
Snimač
Registri poziva i prijenosa podataka
Usluga zabrane poziva
Fiksno biranje
Preusmjeravanje poziva
Podešavanja za pozive
Mrežna podešavanja
23
23
23
23
24
24
24
25
26
26
26
27
27
27
28
29
29
Kontakti
31
Ostanite povezani sa svojim online
prijateljima
31
Kopiranje kontakata
32
Upravljanje imenima i brojevima
32
Čuvanje i uređivanje imena i brojeva 33
Tonovi zvona, slike i tekst poziva za
kontakte
33
Poruke
O razmjenjivanju poruka
Pisanje i slanje poruka
E-pošta
O programu Chat
34
34
34
35
38
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Sadržaj
Povezivost
Povezivanje računara na Internet
Prijenos sadržaja sa drugog uređaja
Bluetooth
Podatkovni kabl
Sinhronizacija
40
40
40
41
44
44
Web
O web pregledniku
Pregledavanje weba
O pretraživanju
Alatna traka preglednika
Kretanje po stranicama
Web feedovi i blogovi
Pretraživanje sadržaja
Oznake stranica
Otkrivanje događaja u blizini
Pražnjenje privremene memorije
Završetak veze
Sigurnost veze
Web podešavanja
46
46
46
46
47
47
47
48
48
48
49
49
49
50
Pozicioniranje
O GPS sistemu
GPS sa pomoćnim serverom (A-GPS)
Karte
Ključne lokacije
GPS podaci
52
52
52
53
61
61
Muzika i audio sadržaji
Ovi muzika
Muzički plejer
FM radio
63
63
63
65
Fotoaparat
Snimanje slika
Snimite video isječak
66
66
66
Slike i video zapisi
O Galeriji
67
67
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
3
Online dijeljenje
Nokia Video Centre
67
68
Upravljanje vrijemenom
Kalendar
Budilnik
Podešavanje sata
70
70
71
72
Uredski programi
PDF čitač
Rječnik
O programskom paketu Quickoffice
Konvertor jedinica
Kalkulator
Aktivne bilješke
Bilješke
Program Zip manager
73
73
73
73
73
74
74
75
75
Postavke
Podešavanja za programe
Sigurnost uređaja i SIM kartice
Zajednička podešavanja za pribor
Vraćanje originalnih podešavanja
77
77
77
77
78
Upravljanje podacima
Instaliranje programa
Upravitelj datotekama
Upravitelj uređajima
Zaštićeni sadržaj
79
79
80
81
82
Pronalaženje pomoći
84
Podrška
84
Održavanje ažurnosti softvera uređaja
i programa
84
Za duži radni vijek baterije
85
Pomoć u uređaju
86
Zaštita okoline
Ušteda energije
Recikliranje
87
87
87
4
Sadržaj
Informacije o proizvodu i
bezbednosti
87
Indeks
94
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Sigurnost
Sigurnost
Pročitajte ove jednostavne smjernice.
Njihovo nepoštovanje može biti opasno ili
nezakonito. Za više informacija pročitajte
cijelo uputstvo za korisnike.
BEZBJEDNO UKLJUČIVANJE
Ne uključujte ovaj uređaj ako je
zabranjena upotreba bežičnih
telefona ili ako njihova
upotreba može prouzrokovati
smetnje ili opasnost.
SIGURNOST SAOBRAĆAJA PRIJE SVEGA
Pridržavajte se svih lokalnih
zakona. Neka vam ruke u toku
vožnje uvijek budu slobodne za
upravljanje motornim vozilom.
Vaša najveća briga tijekom
vožnje treba biti bezbjednost
saobraćaja.
SMETNJE
Svi bežični uređaji mogu biti
podložni smetnjama koje
mogu uticati na njihov rad.
OVLAŠTENI SERVISI
Samo kvalificirano osoblje
može instalirati ili popravljati
ovaj proizvod.
OTPORNOST NA VODU
Vaš uređaj nije vodootporan.
Pazite da ostane suh.
O vašem uređaju
Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu
odobren je za upotrebu u (E)GSM mreže
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
5
frekvencija 850, 900, 1800 i 1900 MHz,
UMTS mreže frekvencije 900 MHz, te HSDPA
i HSUPA mreže frekvencije 2100 MHz .
Obratite se svom davatelju usluga za
dodatne informacije o mrežama.
Vaš uređaj podržava nekoliko metoda
povezivanja i kao i računari, može biti
izložen virusima i drugim štetnim
sadržajima. Budite obazrivi s porukama,
zahtjevima za povezivanje,
pretraživanjem i preuzimanjem sadržaja.
Instalirajte i koristite usluge i softver
samo iz pouzdanih izvora koji nude
odgovarajući stepen bezbjednosti i
zaštite, kao one koji imaju oznaku
Symbian Signed ili one koji su prošli Java
Verified™ ispitivanje. Razmotrite
instaliranje antivirusnog i drugog
bezbjednosnog softvera na uređaju i
svakom povezanom kompjuteru.
Vaš uređaj može imati unaprijed
instalirane oznake i linkove ka
internetskim stranama nezavisnih
proizvođača ili može omogućavati pristup
njihovim internetskim stranama. One nisu
povezane sa korporacijom Nokia i Nokia
ne prihvata niti preuzima odgovornost za
njih. Ako pristupate takvim stranama,
vodite računa o sigurnosti i sadržaju.
Upozorenje:
Za korištenje bilo koje funkcije ovog
uređaja, osim budilnika, uređaj mora biti
uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada
upotreba bežičnog uređaja može
prouzrokovati smetnje ili opasnost.
Pri korištenju ovog uređaja, pridržavajte
se svih zakona i poštujte lokalne običaje,
privatnost i legitimna prava drugih,
6
Sigurnost
uključujući i autorska prava. Pojedine
slike, muzika i drugi sadržaji ne mogu se
kopirati, mijenjati ili prenositi jer su
zaštićeni autorskim pravima.
Ne zaboravite napraviti rezervne kopije ili
voditi pisanu evidenciju o svim važnim
informacijama koje čuvate na uređaju.
Prilikom povezivanja sa nekim drugim
uređajem, pročitajte detaljne sigurnosne
informacije u njegovom uputstvu za
korisnike. Ne priključujte nekompatibilne
proizvode.
Možda će slike u ovom priručniku izgledati
drugačije od prikazanih na ekranu vašeg
uređaja.
Druge važne informacije o uređaju
pogledajte u uputstvu za korisnike.
utiču na način na koji možete koristiti
neke funkcije ovog uređaja iziskujući
mrežnu podršku kao što je podrška za
specifične tehnologije kao što su WAP 2.0
protocoli (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP
protokolima, te znakovi karakteristični za
pojedinačne jezike.
Vaš operater mobilne telefonije može
zahtijevati da se neke funkcije ovog
uređaja onemoguće ili ne aktiviraju. U
tom slučaju, one se neće pojavljivati u
izborniku uređaja. Vaš uređaj može imati
i prilagođene stavke kao što su nazivi
izbornika, redoslijed izbornika i ikone.
Bezbjedno uklanjanje. Uvijek isključite
uređaj i iskopčajte punjač prije vađenja
baterije.
Uredske aplikacije
Office aplikacije podržavaju standardne
funkcionalne mogućnosti programa
Microsoft Word, PowerPoint i Excel
(Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nisu
podržani svi formati datoteka.
Mrežne usluge
Za korištenje ovog uređaja neophodna je
usluga operatera bežične telefonije. Neke
funckije nisu dostupne na svim mrežama;
za uključivanje nekih funkcija može biti
potreban poseban dogovor sa
operaterom kako biste ih mogli koristiti.
Korištenje mrežnih usluga obuhvata
prijenos podataka. Detalje o tarifama u
domaćoj mreži i romingu u drugim
mrežama, provjerite kod vašeg operatera.
Vaš operater može vam dati informacije o
tome koje tarife se primjenjuju. Neke
mreže mogu nametati ograničenja koja
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Početak rada
7
Početak rada
Tipke i dijelovi
1
2
3
4
5
6
7
8
Slušalica
Ekran
Lijeva izborna tipka
Početni taster
Tipka za poziv
Brojčane tipke
Dodatna leća fotoaparata
Navi™ tipka (tipka za pomicanje)
Može se koristiti za snimanje slika.
9 Desna izborna tipka
10 Tipka Izbriši C
11 Tipka za kraj/tipka za uklj./isklj.
12 Mikrofon
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Priključak punjača
Konektor za Micro USB
Nokia AV priključak (3,5 mm)
Blic fotoaparata
Tipke za jačinu zvuka. Mogu se
upotrebiti i za zumiranje prilikom
korištenja kamere.
Utor za memorijsku karticu
Glavna leća fotoaparata
Dugme za otpuštanje stražnjeg
poklopca
Otvor za ručnu traku
Zvučnik
Napomena: Metalne prevlake na
površini ovog uređaja ne sadrže nikl.
Površina uređaja sadrži nehrđajući čelik.
Umetanje SIM kartice i baterije
Važno: Ne koristite mini-UICC SIM
karticu, takođe poznatu kao micro-SIM
kartica, micro-SIM karticu sa adapterom,
niti SIM karticu sa izrezanom mini-UICC
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
8
Početak rada
karticom (pogledajte sliku) u ovom
uređaju. Micro SIM kartica je manja od
standardne SIM kartice. Ovaj uređaj ne
podržava korištenje micro-SIM kartica, a
korištenje nekompatibilnih SIM kartica
može oštetiti karticu ili uređaj, te uništiti
podatke sačuvane na kartici.
1
2
3
4
Da biste uklonili stražnji poklopac
uređaja, povucite dugme za
otpuštanje (1) prema donjem dijelu
uređaja i podignite poklopac (2).
Uklonite bateriju i gurnite SIM karticu
u držač SIM kartice. Provjerite je li
kontaktna površina okrenuta prema
dolje.
Umetnite bateriju.
Da biste vratili stražnji poklopac,
pažljivo izravnajte jezičke na gornjoj
strani (1), poravnajte stražnji
poklopac, zatim ga lagano pritisnite
tako da uklopi na svoje mjesto (2).
Umetanje memorijske kartice
Memorijska kartica je možda priložena uz
uređaj i već umetnuta.
1
Noktom otvorite poklopac utora za
memorijsku karticu.
2
Stavite karticu u utor tako da
kontaktna površina bude okrenuta
prema gore.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Početak rada
3
Lagano gurnite karticu tako da sjedne
na mjesto. Zatvorite poklopac utora.
Traka
Provucite i pritegnite traku.
Traka možda nije priložena.
Punjenje baterije
Vaša baterija je djelimično napunjena u
tvornici, ali možda će biti potrebno da je
napunite prije nego što uključite uređaj
po prvi put.
Ako uređaj pokazuje da je baterija skoro
prazna, učinite sljedeće:
1
2
Ukopčajte punjač u zidnu utičnicu.
Priključite punjač na uređaj.
3
Kada je baterija potpuno napunjena,
iskopčajte punjač iz uređaja, a zatim
iz zidne utičnice.
Vrijeme punjenja baterije nije strogo
određeno, a uređaj možete koristiti
tokom punjenja. Ako je baterija potpuno
ispražnjena, može proteći i nekoliko
minuta prije nego što se na ekranu pojavi
oznaka punjenja, odnosno prije nego što
ćete moći upućivati pozive.
Savjet:Ako imate stare Nokia punjače koji
su kompatibilni, možete ih koristiti sa
svojim uređajem tako da na stari punjač
priključite adapter za punjač CA-44. Ovaj
adapter se prodaje odvojeno kao dodatna
oprema.
USB punjenje
Kada zidna utičnica nije dostupna možete
koristiti USB punjenje. Kada uređaj punite
pomoću USB podatkovnog kabla, vrijeme
punjenja je duže. Efikasnost USB punjenja
je veoma promjenjiva. U nekim
slučajevima, može proći jako mnogo
vremena prije nego što punjenje započne
i uređaj počne raditi.
Prilikom USB punjenja, možete prenositi
podatke USB podatkovnim kablom dok
punjenje traje.
1
2
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
9
Priključite kompatibilni USB uređaj na
vaš uređaj pomoću USB podatkovnog
kabla.
Ovisno o vrsti uređaja koji se koristi za
punjenje, može proći neko vrijeme
prije nego što punjenje počne.
Ako je uređaj uključen, izaberite neku
od opcija USB moda dostupnih na
ekranu uređaja.
10
Početak rada
Uključivanje i isključivanje uređaja
> Settings i
vremena izaberite
General > Security > Phone and SIM
card > Keypad autolock period > User
defined i izaberite željeno vrijeme.
Za otključavanje tipkovnice izaberite
Unlock i pritisnite *. Kada su uređaj ili
tastatura zaključani, mogu se pozivati
zvanični brojevi službi za hitne slučajeve
koji su programirani u uređaju.
Za uključivanje i isključivanje uređaja
pritisnite i držite tipku za uklj./isklj. Da
završite poziv ili zatvorite program,
kratko pritisnite dugme za uključivanje i
isključivanje.
Ako uređaj zatraži PIN kod, unesite ga i
odaberite OK.
Ako uređaj zatraži kod za zaključavanje,
unesite ga i odaberite OK. Kod za
zaključavanje je tvornički podešen na
vrijednost 12345.
Za podešavanje vrijemenske zone,
vrijemena i datuma odaberite državu u
kojoj se trenutno nalazite, a zatim unesite
lokalno vrijeme i datum.
Zaključavanje tipkovnice (sigurnosno
zaključavanje)
Za zaključavanje tipkovnice na početnom
ekranu pritisnite lijevu izbornu tipku, a
zatim tipku * u roku od 1,5 sekunde.
Za podešavanje uređaja da automatski
zaključa tipkovnicu nakon određenog
Kontrola jačine zvuka
Za prilagođavanje glasnoće ušne slušalice
ili zvučnika tokom poziva ili kada
preslušavate zvučnu datoteku koristite
tipke za glasnoću.
Za aktiviranje i deaktiviranje zvučnika
tokom poziva odaberite Loudsp. ili
Handset.
Upozorenje:
Produženo izlaganje jakom intenzitetu
zvuka vam može oštetiti sluh. Muziku
slušajte uz umjerenu jačinu zvuka i
nemojte držati uređaj uz uho kada je
zvučnik u upotrebi.
Priključivanje kompatibilnih slušalica
sa mikrofonom
Nemojte povezivati uređaje koji stvaraju
izlazni signal, jer to može dovesti do
oštećenja uređaja. Nemojte prikopčavati
nikakav izvor električnog napajanja na
Nokia AV konektor.
Kada na Nokia AV konektor priključite neki
vanjski uređaj ili slušalice koje Nokia nije
odobrila za korištenje s ovim uređajem,
posebno obratite pažnju na jačinu zvuka.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Početak rada
Priključivanje USB podatkovnog kabla
Za priključivanje kompatibilnog USB
podatkovnog kabla na USB priključak.
11
Prijenos sadržaja sa drugog uređaja
> Settings > Switch.
Izaberite
Koristeći program Prebacivanje možete
prijenositi sadržaj, poput kontakata,
između dva kompatibilna Nokia uređaja.
Za odabir podrazumijevanog moda USB
povezivanja ili promjenu aktivnog moda
> Settings i Connectivity >
izaberite
USB > USB connection mode i izaberite
željeni mod.
Za odabir da li će se podrazumijevani mod
automatski aktivirati ili ne odaberite Ask
on connection.
Lokacije antena
Vaš uređaj može imati unutarnje i vanjske
antene. Izbjegavajte nepotrebno
dodirivanje antene dok antena odašilje ili
prima signal. Kontakt s antenom utiče na
kvalitet komunikacije i može dovesti do
toga da uređaj radi s većim napajanjem od
potrebnog i tako skratiti radni vijek
baterije.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Vrsta sadržaja koji se može prijenositi
ovisi o modelu uređaja sa kojeg želite
prenijeti sadržaj. Ako drugi uređaj
podržava sinhronizaciju, možete
sinhronizirati podatke između njega i
svog uređaja. Vaš uređaj će Vas
obavijestiti ako drugi uređaj nije
kompatibilan.
Ako se drugi uređaj ne može uključiti bez
SIM kartice, umetnite SIM karticu u njega.
Kada uređaj uključite bez umetnute SIM
kartice, automatski se aktivira profil za
vanmrežni rad.
Drugi uređaj mora podržavati Bluetooth
povezivanje.
Prijenos sadržaja
Za preuzimanje podataka sa Vašeg drugog
uređaja po prvi put:
1
Aktivirajte Bluetooth povezivanje na
oba uređaja.
12
2
3
Početak rada
Izaberite uređaj sa kojeg želite
prenijeti sadržaj. Bit će zatraženo da
unesete kod na svom uređaju. Unesite
kod (1-16 brojki) i izaberite OK. Isti
kod unesite i u drugi uređaj, a zatim
izaberite OK. Uređaji su sada upareni.
Za neke modele uređaja program
Prebacivanje se na drugi uređaj šalje
u obliku poruke. Za instaliranje
programa Prebacivanje na drugom
uređaju otvorite poruku i slijedite
uputstva.
Na svom uređaju izaberite sadržaj koji
želite prenijeti sa drugog uređaja.
Sadržaj se prijenosi iz memorije drugog
uređaja na odgovarajuću lokaciju u Vašem
uređaju.
Vrijeme prijenosa ovisi o količini podataka
koji se prijenose. Prijenos možete otkazati
i nastaviti kasnije.
Sinhronizacija je dvosmjeran proces i
podaci su isti na oba uređaja. Ako obrišete
stavku sa jednog od uređaja, prilikom
sinhronizacije bit će obrisana i sa drugog
uređaja; obrisanu stavku ne možete
vratiti sinhronizacijom.
Za prikaz zapisa o zadnjem prijenosu
podataka izaberite prečice na glavnom
prikazu i Options > View log.
Instaliranje programa Ovi Suite
Koristeći program Nokia Ovi Suite za
računar, možete jednostavno pristupati
datotekama na vašem Nokia C5-00,
drugim Nokia uređajima i usluzi Ovi, sve
sa istog prikaza. Možete prenositi i
sinhronizirati poruke, kontakte, slike,
muziku i drugo, između vašeg računara i
uređaja. Takođe možete registrovati
Nokia račun, dijeliti slike na usluzi Ovi,
ažurirati softver uređaja, učitavati karte i
održavati sigurnost i dostupnost svojih
sadržaja.
Za više informacija posjetite zonu za
podršku korisnicima na stranici
www.ovi.com.
Za informacije o instaliranju programa Ovi
Suite pogledajte priloženu Ovi Suite
brošuru.
Ako ne želite instalirati program Ovi Suite,
možete obrisati instalacione datoteke sa
memorijske kartice kako biste povećali
količinu dostupne memorije.
Ovi by Nokia
Koristeći Ovi by Nokia, možete
pronaći nove lokacije i usluge i ostati u
kontaktu sa svojim prijateljima. Možete,
na primjer, koristiti sljedeće mogućnosti:
•
•
•
Učitajte igre, programe, video
sadržaje i tonove zvona na svoj uređaj
Snaći se u prostoru kada koristite
navigaciju za pješaka ili automobil,
planirati putovanja i prikazivati
lokacije na karti.
Preuzmite muziku
Pojedini sadržaji su besplatni, druge je
potrebno platiti.
Dostupne usluge mogu se, takođe,
razlikovati u zavisnosti od države ili regije
i nisu podržani svi jezici.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Početak rada
Za pristup Nokia Ovi uslugama idite na
www.ovi.com i registrirajte vlastiti Nokia
račun.
Za više informacija idite na odjeljak za
podršku na adresi www.ovi.com.
O usluzi Ovi prodavaonica
Koristeći Ovi Prodavaonicu možete
učitavati mobilne igre, programe, video,
slike, teme i tonove zvona na svoj uređaj.
Neke stavke su besplatne; druge je
potrebno platiti koristeći kreditnu karticu
ili putem telefonskog računa. Dostupnost
pojedinih opcija plaćanja ovisi o državi u
kojoj živite i vašem operatoru mobilne
telefonije. Ovi Prodavaonica nudi sadržaje
koji su kompatibilni sa vašim mobilnim
uređajem i prilagođeni vašem ukusu i
lokaciji na kojoj se nalazite.
Izaberite
ili idite na www.ovi.com.
Uklanjanje memorijske kartice
Važno: Nemojte uklanjati
memorijsku karticu u toku rada kada se
kartici pristupa. Na taj način mogu se
oštetiti memorijska kartica i uređaj, te
uništiti podaci smješteni na kartici.
1
2
3
4
5
Kratko pritisnite tipku za uključivanje
i izaberite Remove memory card >
Yes.
Otvorite poklopac utora za
memorijsku karticu.
Lagano pritisnite memorijsku karticu
da biste je otpustili.
Izvucite karticu i izaberite OK.
Zatvorite poklopac utora.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
13
Uklanjanje baterije i SIM kartice
1 Da biste uklonili stražnji poklopac
uređaja, povucite dugme za
otpuštanje (1) prema donjem dijelu
uređaja i podignite poklopac (2).
2
Uklonite bateriju.
3
Pažljivo izvucite SIM karticu iz držača
kartice.
14
Korištenje osnovnih funkcija
Korištenje osnovnih funkcija
Pišite tekst
Uobičajeni unos teksta
označava standardni unos teksta.
i
označavaju velika i mala
označava unos u obliku
slova.
rečenice, to jest da se prvo slovo piše kao
veliko, a ostala automatski kao mala
označava mod za unos
slova.
brojeva.
Za pisanje teksta pomoću tipkovnice
pritišćite brojčane tipke od 2 do 9 dok se
ne prikaže željeni znak. Brojčanim
tipkama je dodijeljeno više znakova nego
što je ispisano na pojedinoj tipki. Ako je
sljedeće slovo smješteno na istoj tipki kao
i trenutno, pričekajte da se prikaže kursor,
a zatim unesite slovo.
Za umetanje broja pritisnite i držite
odgovarajuću brojčanu tipku.
Za prebacivanje između različitih modova
za unos znakova te velikih i malih slova
pritisnite #.
Za brisanje jednog znaka pritisnite tipku
Izbriši. Pritisnite i držite tipku Izbriši da
obrišete više od jednog znaka.
Za unos najčešće korištenih
interpunkcijskih znakova pritišćite 1 sve
dok se željeni interpunkcijski znak ne
prikaže.
Za dodavanje specijalnih znakova
pritisnite i držite *.
Da biste dodali smješka, pritisnite * i
izaberite More emoticons i smješka.
Da biste umetnuli razmak, pritisnite 0. Za
prelazak u novi red pritisnite 0 tri puta.
Prediktivni unos teksta
1 Za aktiviranje ili deaktiviranje
prediktivnog unosa teksta tipku #
brzo pritisnite dva puta. Ovim se
prediktivni unos teksta aktivira na
svim programima za uređenje teksta
označava da je
na uređaju.
prediktivni unos teksta aktiviran.
2 Za pisanje željene riječi pritišćite tipke
2 - 9. Odgovarajuću tipku pritisnite
jednom za svako slovo.
3 Kada ispravno napišete riječ,
pomaknite se udesno da biste je
potvrdili ili pritisnite 0 da biste uneli
razmak.
Ukoliko riječ nije ispravno napisana,
pritišćite * da biste vidjeli podudarne
riječi pronađene u rječniku.
Ako se nakon riječi prikaže znak
upitnika (?), riječ koju ste namjeravali
napisati ne postoji u rječniku. Za
dodavanje riječi u rječnik izaberite
Spell, unesite riječ (dužine do 32
slova) koristeći standardni način
unosa teksta i izaberite OK. Riječ se
dodaje u rječnik. Kada je rječnik pun,
nova riječ mijenja riječ koja je prva
dodana.
Upišite prvi dio složene riječi; da biste ga
potvrdili, pomaknite se udesno. Upišite
drugi dio složene riječi. Za dovršetak
složene riječi pritisnite 0 da biste unijeli
razmak.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Korištenje osnovnih funkcija
Promjena jezika pisanja
Prilikom pisanja teksta možete
promijeniti jezik pisanja. Na primjer, ako
pritišćete tipku 6 kako biste došli do
određenog znaka, nakon promjene jezika
pisanja primjetit ćete da je redoslijed
znakova promijenjen.
Za otvaranje programa ili mape odaberite
odgovarajuću stavku.
Ako promijenite redoslijed funkcija u
meniju, on će se možda razlikovati od
podrazumijevanog redoslijeda opisanog
u korisničkom uputstvu.
Ako tekst pišete koristeći nelatinični
alfabet, a želite napisati neke latinične
znakove, na primjer e-mail ili web adresu,
možda će biti potrebno da promijenite
jezik pisanja. Za promjenu jezika pisanja
odaberite Options > Input options >
Writing language i jezik pisanja koji
koristi latinične znakove.
Za označavanje i uklanjanje oznake sa
stavki u programima pritisnite #.
Kopiranje i brisanje teksta
1 Za odabir slova i riječi pritisnite i
držite tipku # i istovremeno se
pomičite lijevo ili desno. Za odabir
linija teksta pritisnite i držite tipku #
i istovremeno se pomičite gore ili
dolje.
2 Za kopiranje teksta pritisnite i držite
tipku # i istovremeno odaberite
Copy.
Za brisanje odabranog teksta
pritisnite tipku izbriši C.
3 Za lijepljenje teksta pomaknite se na
željenu lokaciju, pritisnite i držite
tipku # i istovremeno odaberite
Paste.
Za prikazivanje i prebacivanje između
otvorenih programa pritisnite i držite
tipku home i izaberite program.
Meni
Pritisnite
.
Koristeći meni možete pristupiti
funkcijama svog uređaja.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
15
Da biste promijenili prikaz menija,
odaberite Options > Change Menu
view.
Za zatvaranje programa ili mape izaberite
Options > Exit.
Rad aplikacija u pozadini povećava
potrošnju baterije i skraćuje njen radni
vijek.
Ekranske oznake
Uređaj se koristi u 3G ili GSM mreži
(mrežna usluga). Štapić uz ikonu
pokazuje jačinu mrežnog signala na
vašoj trenutnoj lokaciji. Što je štapić
duži, signal je jači.
U 3G mreži aktiviran je Paketni
pristup za prijem podataka velikim
brzinama (HSDPA) / paketni pristup
velikim brzinama (HSUPA) (mrežna
usluga).
Aktivirali ste offline profil, a uređaj
nije povezan na mobilnu mrežu.
16
Korištenje osnovnih funkcija
Nivo napunjenosti baterije. Što je
štapić duži, baterija je punija.
pokazuje da je veza aktivna.
pokazuje da je veza na čekanju.
Imate nepročitanih poruka u mapi
Ulazne poruke programa za
razmjenu poruka. Ako pokazivač
bljeska, pretinac Primljena pošta je
pun i potrebno je da uklonite stare
poruke iz njega kako biste mogli
primiti nove poruke.
Dostupna je veza za EGPRS paketni
prijenos podataka (mrežna usluga).
pokazuje da je veza aktivna.
pokazuje da je veza na čekanju.
Primili ste novu e-mail poruku u
udaljeni pretinac.
Imate poruka spremnih za slanje u
mapi Odlazne poruke programa za
razmjenu poruka.
Imate propuštenih poziva.
Tipke uređaja su zaključane.
Alarm je aktiviran.
Aktivirali ste profil za tihi rad i
uređaj se ne oglašava prilikom
prijema poziva ili poruke.
Aktivirano je Bluetooth
povezivanje.
Uspostavljena je Bluetooth veza.
Treperenje oznake pokazuje da se
vaš uređaj pokušava povezati sa
nekim drugim uređajem.
Dostupna je veza za GPRS paketni
prijenos podataka (mrežna usluga).
Dostupna je veza za 3G paketni
prijenos podataka (mrežna usluga).
pokazuje da je veza aktivna.
pokazuje da je veza na čekanju.
HSDPA/HSUPA je podržan i dostupan
(mrežna usluga). Ikona se može
razlikovati od regije do regije.
pokazuje da je veza aktivna.
pokazuje da je veza na čekanju.
Vaš uređaj je povezan sa računarom
pomoću USB podatkovnog kabla.
Druga telefonska linija je u upotrebi
(mrežna usluga).
Svi pozivi se preusmjeravaju na
drugi broj. Ako imate dvije
telefonske linije, aktivna linija je
označena brojem.
Na uređaj su priključene slušalice ili
induktivna petlja.
Handsfree komplet za automobil je
priključen na uređaj.
Uređaj vrši sinhronizaciju.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Korištenje osnovnih funkcija
Mogu biti prikazane i druge oznake.
Prečice
U nastavku su navedene neke od
dostupnih tastaturnih prečica za vaš
uređaj. Prečice omogućavaju efikasnije
korištenje programa.
Tipka za
poziv
Za otvaranje zapisa poziva.
Tipka
Home
Za otvaranje glavnog
menija.
0
Pritisnite i držite da biste
otvorili svoju početnu
stranicu u web
pregledniku.
1
Pritisnite i držite da biste
pozvali svoju govornu
poštu.
Brojčane
tipke (2–9)
Za pozivanje telefonskih
brojeva pomoću brzog
biranja. Da biste aktivirali
brzo biranje, izaberite
> Settings i Phone >
Call > Speed dialling.
Opće prečice
Tipka za
Pritisnite i držite da biste
uključivanje uključili ili isključili uređaj.
Pritisnite jednom da biste
se prebacivali između
profila.
*
Pritisnite i držite da biste
aktivirali ili deaktivirali
Bluetooth povezivanje.
#
Pritisnite i držite da biste
aktivirali ili deaktivirali
profil za tihi rad.
Tipka za
poziv
Pritisnite jednom da biste
prikazali listu nedavno
biranih brojeva.
Tipka
Home
Pritisnite da biste prešli na
početni ekran iz otvorenog
programa.
Pritisnite i držite da biste
se prebacivali između
otvorenih programa.
Početni ekran
Lijevo
izborno
dugme + *
Otključavanje i
zaključavanje tipki i
tastature.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
17
Profil za rad van mreže
Za brzo aktiviranje profila za rad van
mreže brzo pritisnite tipku za uklj./isklj. i
odaberite Offline.
Za prebacivanje na drugi profil brzo
pritisnite tipku za uklj./isklj. i odaberite
profil.
Kada je aktivan profil za rad van mreže,
sve veze koje koriste radio frekvencije se
zatvaraju. Međutim, uređaj možete
koristiti i bez SIM kartice kako biste slušali
radio ili muziku. Ne zaboravite isključiti
svoj uređaj na mjestima gdje je upotreba
bežičnih telefona zabranjena.
Važno: Kada je aktivan profil van
mreže, ne možete upućivati ili primati
pozive, niti koristiti druge funkcije koje
zahtijevaju mrežno pokrivanje. Mogu se
18
Korištenje osnovnih funkcija
pozivati zvanični brojevi službi za hitne
slučajeve koji su programirani u uređaju.
Da biste mogli pozivati, prvo morate
aktivirati rad telefona promjenom profila.
Ako je uređaj zaključan, unesite kod za
zaključavanje.
Pristupni kodovi
> Settings.
Izaberite
Za određivanje načina na koji uređaj
koristi pristupne kodove i sigurnosna
podešavanja izaberite General >
Security > Phone and SIM card i sa
sljedećeg:
•
•
•
•
PIN (UPIN) kôd, koji se isporučuje sa
SIM (USIM) karticom, štiti karticu od
neovlaštene upotrebe.
PIN2 (UPIN2) kôd, koji se isporučuje sa
nekim SIM (USIM) karticama, potreban
je za pristupanje određenim
uslugama.
PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) kodovi
mogu biti isporučeni sa SIM (USIM)
karticom. Ako tri puta zaredom
unesete pogrešan PIN kôd, od vas će
se tražiti da unesete PUK kôd. Ukoliko
kodovi nisu isporučeni, obratite se
svom davaocu usluge.
Sigurnosni kod štiti Vaš telefon od
neovlaštene upotrebe. Ovaj kod
možete napraviti i promijeniti, a i
telefon postaviti da zahtijeva taj kôd.
Čuvajte tajnost koda i čuvajte ga na
sigurnom mjestu dalje od Vašeg
telefona. Ako zaboravite kôd, a
telefon je zaključan, bit će potrebno
njegovo servisiranje. Mogući su
dodatni troškovi, a svi lični podaci u
vašem uređaju mogu biti obrisani. Za
više informacija obratite se usluzi
•
korisničke podrške Nokia Care ili
prodavaču telefona.
Lozinka za zabranu je potrebna kada
koristite uslugu zabrane poziva radi
ograničavanja poziva koji se upućuju
i primaju sa vašeg telefona (mrežna
usluga).
Konfiguracijska podešavanja
Prije korištenja razmjene multimedijalnih
poruka, e-mail usluge, sinhronizacije,
streaminga ili preglednika morate imati
odgovarajuća konfiguracijska
podešavanja na svom uređaju. Ovisno o
SIM kartici koju koristite vaš uređaj može
automatski konfigurisati podešavanja za
preglednik, razmjenu multimedijalnih
poruka i streaming prijenos. U suprotnom,
konfiguracijsko podešavanje možete
izvršiti pomoću programa Čarobnjak za
podešavanje. Konfiguracijska
podešavanja ćete možda primiti u obliku
konfiguracijske poruke koju možete
sačuvati na svom uređaju. Za više
informacija o dostupnosti obratite se
svom davaocu usluga ili najbližem
ovlaštenom Nokia prodavcu.
Ako ste primili konfiguracijsku poruku, a
podešavanja nisu automatski sačuvana i
aktivirana, na ekranu se prikazuje 1 new
message. Za čuvanje podešavanja
izaberite Show > Options > Save.
Možda će biti potrebno da unesete PIN kod
koji vam je dao davalac usluga.
Čarobnjak za podešavanje
Koristeći Čarobnjaka za podešavanje
možete odrediti podešavanja za e-mail i
povezivanje. Dostupnost stavki u
Čarobnjaku za podešavanje ovisi o
funkcijama koje uređaj podržava, SIM
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Korištenje osnovnih funkcija
kartici, operateru mobilne telefonije i
podacima u bazi podataka Čarobnjaka za
podešavanje.
Izaberite
> Settings > Sett. wizard.
Da biste postigli najbolje rezultate pri
korištenju Čarbnjaka za podešavanje, SIM
kartica treba da ostane umetnuta u
uređaj. Ako SIM kartica nije umetnuta,
slijedite uputstva prikazana na ekranu.
Odaberite neku od sljedećih opcija:
Operator — Za konfiguriranje
podešavanja vezanih za operatera, na
primjer podešavanja za MMS, Internet,
WAP i streaming.
E-mail setup — Za konfiguriranje
podešavanja za POP, IMAP ili Mail for
Exchange račun.
Video sharing — Za konfiguriranje
podešavanja za dijeljenje video zapisa.
Podešavanja dostupna za uređivanje
mogu se razlikovati.
Daljinsko zaključavanje
Svoj uređaj možete zaključati sa drugog
uređaja pomoću tekstualne poruke. Za
omogućavanje daljinskog zaključavanja
uređaja i određivanje poruke za
zaključavanje koja će se koristiti izaberite
> Settings > Settings > General >
Security i Phone and SIM card >
Remote phone locking. Nakon što
unesete poruku odaberite OK. Poruka
može imati do 20 znakova.
Za zaključavanje uređaja pošaljite poruku
za zaključavanje u obliku tekstualne
poruke na svoj broj mobilnog telefona. Za
naknadno otključavanje uređaja
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
odaberite Unlock i unesite kod za
zaključavanje.
19
20
Personaliziranje uređaja
Personaliziranje uređaja
Početni ekran
Kada uključite uređaj koji je registrovan
na mreži, pokrenut će se u modu početnog
ekrana, spreman za korištenje.
Za otvaranje liste brojeva koji su birani u
posljednje vrijeme pritisnite tipku za
poziv.
Za pozivanje svog pretinca glasovne pošte
pritisnite i držite 1.
Za korištenje govornih komandi ili
govornog biranja pritisnite i držite desnu
izbornu tipku.
Za promjenu profila kratko pritisnite
dugme za uklj./isklj. i izaberite profil.
Za otvaranje veze sa webom pritisnite i
držite 0.
>
Da izmjenite početni ekran izaberite
Settings i General > Personalisation >
Standby mode i sa sljedećeg:
Standby theme — za odabir teme
početnog ekrana,
Shortcuts — za dodavanje prečica do
programa ili događaja ili, ovisno o
odabranoj temi početnog ekrana, dodjelu
prečica tipki za pomicanje.
Traka kontakata
Da biste dodali novi kontakt na početni
ekran, izaberite ikonu Dodaj kontakt i
kontakt sa liste.
Za kreiranje novog kontakta izaberite
Options > New contact, unesite detalje
i izaberite Done. U informacije o kontaktu
možete dodati i sliku.
Da biste dodali web feed za kontakt,
izaberite ikonu Dodaj feed, željeni feed sa
liste i Done.
Za kreiranje novog feeda izaberite
Options > New feed.
Da biste ažurirali feed izaberite Refresh.
Da biste uklonili kontakt sa početnog
ekrana, u prikazu informacija o kontaktu
izaberite ikonu Podešavanja i Remove.
Teme
Promjena teme za ekran
> Settings > Themes.
Odaberite
Odaberite neku od sljedećih opcija:
General — Za promjenu teme koja se
koristi u svim programima.
Menu view — Za promjenu teme koja se
koristi u glavnom meniju.
Standby — Za promjenu teme koja se
koristi na početnom ekranu.
Wallpaper — Za promjenu pozadinske
slike na početnom ekranu.
Power saver — Izaberite animaciju za
štednju energije.
Call image — Za promjenu slike koja se
prikazuje tokom poziva.
Za aktiviranje i deaktiviranje efekata u
temi izaberite General > Options >
Theme effects.
Učitavanje teme
> Settings > Themes.
Odaberite
Za učitavanje teme izaberite General >
Download themes > Options > Go to >
New web page. Unesite web adresu sa
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Personaliziranje uređaja
21
koje želite učitati temu. Nakon učitavanja
temu možete prikazati ili aktivirati.
Da bi vam se primljene poruke čitale
naglas, izaberite Message reader.
Za prikazivanje teme odaberite
Options > Preview.
Da biste čuli trenutno vrijeme, izaberite
Clock. Da biste čuli trenutni datum,
pomjerite se prema dolje.
Za aktiviranje teme odaberite Options >
Set.
Govorna tema
> Settings > Themes i
Odaberite
Standby > Talking theme.
Kada je govorna tema aktivirana, u modu
pripravnosti se prikazuje lista funkcija
koje ta govorna tema podržava. Dok se
pomičete kroz funkcije, uređaj naglas čita
nazive prikazanih funkcija. Izaberite
željenu funkciju.
Da biste slušali stavke u vašoj listi
kontakata, izaberite Call features >
Contacts.
Da biste slušali informacije o propuštenim
i primljenim pozivima i biranim
brojevima, izaberite Call features >
Recent calls.
Da biste upućivali pozive unošenjem
brojeva telefona, izaberite Call
features > Dialler i željene brojeve. Za
unos telefonskog broja pomičite se na
brojeve i birajte ih jedan po jedan.
Da biste pozvali svoj broj glasovne pošte,
izaberite Call features > Voice mailbox.
Da biste upućivali pozive korištenjem
govornih komandi, izaberite Voice
commands.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Ako vrijeme kalendarskog alarma istekne
dok koristite govornu pomoć, program
naglas čita sadržaj kalendarskog alarma.
Da biste čuli dostupne opcije, izaberite
Options.
Profili
Odaberite
> Settings > Profiles.
Možete prilagoditi tonove zvona,
upozorenja i druge tonove na uređaju
namijenjene za različite događaje,
okruženja ili grupe pozivalaca. Aktivni
profil je prikazan na vrhu ekrana u modu
pripravnosti. Međutim, ako je aktivan
profil Opće, prikazuje se samo današnji
datum.
Za kreiranje novog profila odaberite
Options > Create new i odredite
podešavanja.
Za prilagođavanje profila odaberite ga i
Options > Personalise.
Za aktiviranje profila, izaberite profil i
Options > Activate.
Za podešavanje profila da bude aktivan do
određenog vrijemena unutar naredna 24
sata pomaknite se na njega, odaberite
Options > Timed i podesite vrijeme. Po
isteku vrijemena, ponovno se aktivira
22
Personaliziranje uređaja
prethodni profil koji nema vrijemensko
ograničenje. Kada je trajanje profila
se prikazuje u
vrijemenski određeno,
modu pripravnosti. Trajanje profila van
mreže nije moguće vrijemenski odrediti.
Za brisanje profila koji ste kreirali
odaberite Options > Delete profile. Ne
možete brisati profile sa kojima se uređaj
isporučuje.
Kada aktivirate offline profil, vaša veza na
mobilnu mrežu se prekida. Svi radiofrekvencijski signali između uređaja i
mobilne mreže se onemogućavaju. Ako
pokušate poslati poruku, ona će biti
smještena u mapu Izlazne pošte i bit će
poslana tek nakon aktiviranja drugog
profila.
Uređaj možete koristiti i bez SIM kartice.
Ako izvadite SIM karticu, aktivira se offline
profil.
Važno: Kada je aktivan profil van
mreže, ne možete upućivati ili primati
pozive, niti koristiti druge funkcije koje
zahtijevaju mrežno pokrivanje. Mogu se
pozivati zvanični brojevi službi za hitne
slučajeve koji su programirani u uređaju.
Da biste mogli pozivati, prvo morate
aktivirati rad telefona promjenom profila.
Ako je uređaj zaključan, unesite kod za
zaključavanje.
Kada koristite offline profil i dalje možete
koristiti Bluetooth povezivanje. Ne
zaboravite izvršiti usklađivanje sa svim
primjenjivim sigurnosnim zahtjevima
prilikom uspostavljanja i korištenja
Bluetooth veze.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Telefon
23
Telefon
Odgovaranje na poziv
Upućivanje poziva
Za odgovaranje na poziv pritisnite tipku za
poziv.
Za upućivanje poziva unesite broj
telefona, uključujući pozivni broj mjesta i
pritisnite tipku za poziv.
Savjet: Za međunarodne pozive dodajte
znak + koji mijenja međunarodni
pristupni broj, unesite pozivni broj
države, pozivni broj mjesta (po potrebi
izostavite prvu 0) i broj telefona.
Za završetak poziva ili otkazivanje poziva
pritisnite tipku za kraj.
Za upućivanje poziva koristeći sačuvane
kontakte otvorite imenik. Unesite prvo
slovo imena, pomaknite se na ime i
pritisnite tipku za poziv.
Za upućivanje poziva koristeći zapis
poziva, pritisnite tipku za poziv kako biste
prikazali do 20 posljednjih brojeva koje
ste pozivali ili pokušali pozvati.
Pomaknite se na željeni broj ili ime i
pritisnite tipku za poziv.
Za prilagođavanje jačine zvuka aktivnog
poziva koristite tipke za jačinu zvuka.
Za prebacivanje sa govornog poziva na
video poziv odaberite Options > Switch
to video call. Uređaj završava govorni
poziv i upućuje video poziv prema
primaocu.
Za odbijanje poziva pritisnite tipku za kraj.
Za utišavanje tona zvona umjesto
odgovaranja na poziv odaberite Silence.
Kada imate aktivni poziv, a funkcija poziva
na čekanju je aktivirana (mrežna usluga),
pritisnite tipku za poziv da odgovorite na
novi dolazni poziv. Prvi poziv se stavlja na
čekanje. Za završetak aktivnog poziva
pritisnite tipku za kraj.
Upućivanje video poziva
Za upućivanje video poziva unesite broj
telefona ili odaberite primaoca sa liste
kontakata i Options > Call > Video call.
Po pokretanju video poziva aktivira se
video-kamera uređaja. Ako se videokamera već koristi, slanje video sadržaja
će biti onemogućeno. Ako primalac poziva
ne želi da vam šalje video sadržaj, statična
slika će biti prikazana umjesto njega. Za
određivanje statične slike koja će se slati
sa vašeg uređaja umjesto video sadržaja
> Settings i Phone >
odaberite
Call > Image in video call.
Za onemogućavanje slanja audio, video ili
video i audio sadržaja odaberite
Options > Disable > Sending audio,
Sending video ili Sending aud. & video.
Za prilagođavanje jačine zvuka aktivnog
video poziva koristite tipke za jačinu
zvuka.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
24
Telefon
Za korištenje zvučnika odaberite
Options > Activate loudspeaker. Za
utišavanje zvučnika i korištenje slušalice
odaberite Options > Activate handset.
Za zamjenu mjesta slika odaberite
Options > Swap images.
Za zumiranje slike na ekranu odaberite
Options > Zoom i pomaknite se gore ili
dolje.
Za završetak video poziva i upućivanje
novog govornog poziva istom primaocu
odaberite Options > Switch to voice
call.
Primanje i odbijanje video poziva
Po prijemu video poziva, na ekranu se
prikazuje .
Zahtjevi za dijeljenje video zapisa
Za dijeljenje video zapisa obje strane
moraju imati 3G vezu. Za više informacija
o ovoj usluzi, dostupnosti 3G mreže i
tarifama vezanim za korištenje ove usluge
obratite se svom operateru mobilne
telefonije.
Da biste koristili dijeljenje video zapisa,
provjerite sljedeće:
•
•
•
Za odgovaranje na video poziv pritisnite
tipku za poziv. Prikazuje se Allow video
image to be sent to caller?.
Za pokretanje slanja video sadržaja uživo
odaberite Yes.
Ako ne aktivirate video poziv, čut ćete
samo zvuk pozivaoca. Zasivljeni ekran
zamjenjuje video sadržaj. Za zamjenu
zasivljenog ekrana statičnom slikom
snimljenom fotoaparatom vašeg uređaja
> Settings i Phone > Call >
izaberite
Image in video call.
Za završetak video poziva pritisnite tipku
za kraj.
Ispravno ste definisali postavke za
komunikaciju jedan-na-jedan i
prihvatili ste poziv za dijeljenje video
zapisa ili ste u aktivnom pozivu
Imate aktivnu 3G vezu i nalazite se
unutar dometa 3G mreže. Ako izađete
iz 3G mreže tokom sesije dijeljenja
video zapisa, dijeljenje se prekida, ali
se govorni poziv nastavlja.
I pošiljalac i primalac su registrirani
na 3G mreži. Ako pozovete nekoga u
sesiju dijeljenja, a njegov uređaj nije
unutar dometa 3G mreže, nema
instaliran program za dijeljenje video
sadržaja ili podešenu vezu jedan-najedan, takav primalac neće primiti
pozivnicu. Primit ćete poruku o grešci
u kojoj se navodi da primalac ne može
prihvatiti pozivnicu.
Dijeljenje video sadržaja i video
isječaka uživo
Tokom aktivnog govornog poziva
odaberite Options > Share video.
1
Za dijeljenje video sadržaja uživo
tokom poziva odaberite Live video.
Za dijeljenje video isječka odaberite
Video clip i isječak koji želite
podijeliti.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Telefon
2
Vaš uređaj provjerava da li je
potrebno izvršiti konverziju video
isječka. Po potrebi, video isječak će se
automatski konvertirati.
Ako primalac ima nekoliko SIP adresa
ili brojeva telefona, uključujući
pozivni broj zemlje sačuvan na listi
kontakata, odaberite željenu adresu
ili broj telefona. Ako SIP adresa ili broj
telefona primaoca nisu dostupni,
unesite adresu ili broj primaoca,
uključujući pozivni broj zemlje, i
odaberite OK za slanje pozivnice.
Uređaj šalje pozivnicu na SIP adresu.
Dijeljenje počinje automatski kada
primalac prihvati pozivnicu.
Opcije tokom dijeljenja video
zapisa
3
Za zumiranje video
zapisa (dostupno samo
pošiljaocu).
Za podešavanje
osvjetljenja (dostupno
samo pošiljaocu).
Za utišavanje i
uključivanje zvuka
mikrofona.
Za uključivanje i
isključivanje zvučnika.
Za pauziranje i nastavak
dijeljenja video zapisa.
Za prelazak na prikaz
preko cijelog ekrana
(dostupno samo
primaocu).
Za prestanak dijeljenja videa izaberite
Stop. Za završetak govornog poziva
pritisnite tipku za kraj. Sa završetkom
poziva završava se i dijeljenje video
zapisa.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
25
Za čuvanje video sadržaja uživo koje ste
podijelili odaberite Yes kada to bude
zatraženo. Uređaj vas obavještava o
memorijskoj lokaciji gdje je sačuvan video
sadržaj. Za određivanje preferirane
>
memorijske lokacije izaberite
Settings i Connection > Video
sharing > Preferred saving memory.
Ako pristupite nekom drugom programu
tokom dijeljenja video isječka, dijeljenje
će biti pauzirano. Za povratak na prikaz za
dijeljenje video sadržaja i nastavak
dijeljenja u modu pripravnosti odaberite
Options > Resume video sharing.
Upućivanje konferencijskog poziva
1 Za upućivanje konferencijskog poziva
(mrežna usluga) unesite broj telefona
učesnika i pritisnite tipku za poziv.
2 Kada učesnik odgovori izaberite
Options > New call.
3 Kada uputite pozive svim učesnicima,
izaberite Options > Conference
kako biste sjedinili pozive u jedan
konferencijski poziv.
Za utišavanje mikrofona uređaja tokom
poziva izaberite Options > Mute.
Za uklanjanje učesnika iz konferencijskog
poziva izaberite Options >
Conference > Drop participant i
učesnika.
Za privatni razgovor sa učesnikom
konferencijskog poziva izaberite
Options > Conference > Private i
učesnika.
26
Telefon
Brzo biranje
> Settings i Phone >
Odaberite
Call > Speed dialling.
Brzo biranje vam omogućava da uputite
poziv tako da pritisnete i držite brojčanu
tipku u modu pripravnosti.
Za aktiviranje brzog biranja odaberite On.
Za dodjelu brojčane tipke broju telefona
> Settings > Speed dial.
odaberite
Pomaknite se do brojčane tipke (2 - 9) na
ekranu i odaberite Options > Assign.
Odaberite željeni broj iz liste kontakata.
Za brisanje broja telefona koji je
dodijeljen brojčanoj tipki, pomaknite se
do tipke za brzo biranje i odaberite
Options > Remove.
Za izmjenu broja telefona koji je
dodijeljen brojčanoj tipki, pomaknite se
do tipke za brzo biranje i odaberite
Options > Change.
Govorno biranje
Za upućivanje poziva izgovaranjem imena
sačuvanog u listi kontakata.
Napomena: Korištenje glasovnih
komandi može biti otežano u bučnim
sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se
nemojte oslanjati isključivo na biranje
glasom u svim situacijama.
1
2
U stanju pripravnosti pritisnite i držite
desnu izbornu tipku. Oglašava se
kratki ton, a Speak now se prikazuje.
Izgovorite ime kontakta kojeg želite
birati. Ukoliko je prepoznavanje
govora bilo uspješno, prikazuje se
lista predloženih podudarnih stavki.
Telefon reproducira govornu
komandu prve podudarne stavke na
listi. Ako to nije tražena komanda
pomaknite se na neku drugu stavku.
Snimač
Koristeći snimač možete snimati
govorne bilješke i telefonske razgovore.
Takođe možete slati zvučne isječke svojim
prijateljima.
Izaberite
Recorder.
> Applications >
Snimanje zvučnih isječaka
Izaberite .
Zaustavljanje snimanja zvučnih
isječaka
Izaberite .
Preslušavanje zvučnih isječaka
Izaberite .
Slanje zvučnih isječaka u obliku
poruke
Izaberite Options > Send.
Snimanje telefonskih razgovora
Tokom govornog poziva otvorite snimač i
izaberite . Tokom snimanja, obje strane
čuju ton u redovnim vremenskim
razmacima.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Telefon
Odabir kvalitete snimanja i lokacije na
kojoj se čuvaju zvučni isječci
Izaberite Options > Settings.
Opcija za snimanje zvuka se ne može
koristiti kada je aktivan podatkovni poziv
ili GPRS veza.
Registri poziva i prijenosa podataka
> Log.
Odaberite
Za prikaz nedavno propuštenih,
primljenih i upućenih poziva odaberite
Recent calls.
Savjet: Za prikaz pozvanih brojeva u
modu pripravnosti pritisnite tipku za
poziv.
Za prikaz približnog trajanja upućenih i
primljenih poziva za vaš uređaj odaberite
Call duration.
Za prikaz količine podataka prenesene
paketnom podatkovnom vezom
odaberite Packet data.
Usluga zabrane poziva
> Settings i Phone > Call
Odaberite
barring.
Možete zabraniti pozive koji se upućuju ili
primaju na uređaj (mrežna usluga). Za
izmjenu podešavanja potrebna vam je
lozinka za zabranu poziva od vašeg
davaoca usluga. Zabrana poziva se odnosi
na sve vrste poziva.
Izaberite neko od sljedećih podešavanja
za zabranu govornih poziva:
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
27
Outgoing calls — Za sprječavanje
upućivanja govornih poziva sa vašeg
uređaja.
Incoming calls — Za sprječavanje
dolaznih poziva.
International calls — Za sprječavanje
poziva prema stranim zemljama ili
regijama.
Incoming calls when roaming — Za
sprječavanje dolaznih poziva kada se
nalazite van matične države.
International calls except to home
country — Za sprječavanje poziva prema
stranim državama ili regijama uz dozvolu
poziva prema matičnoj državi.
Za provjeru statusa zabrana govornih
poziva odaberite opciju zabrane i
Options > Check status.
Za deaktiviranje svih zabrana govornih
poziva odaberite opciju zabrane i
Options > Deactivate all barrings.
Za promjenu lozinke koja se koristi za
zabranu govornih i faks poziva odaberite
Options > Edit barring password.
Unesite trenutni kod, a zatim dva puta
unesite novi kod. Lozinka za zabranu
mora sadržavati četiri broja. Za detalje
obratite se svom davaocu usluga.
Fiksno biranje
Koristeći uslugu fiksnog biranja, pozive
koji se upućuju sa vašeg uređaja možete
ograničiti na određene brojeve telefona.
Uslugu fiksnog biranja ne podržavaju sve
SIM kartice. Za ostale informacije, obratite
se davaocu usluga.
28
Telefon
Odaberite
> Contacts i Options >
SIM numbers > Fixed dial contacts.
telefona. Za detalje obratite se svom
operateru mobilne telefonije.
Kada se koriste sigurnosne funkcije za
ograničavanje poziva (kao što je zabrana
poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno
biranje), mogu se pozivati zvanični brojevi
službi za hitne slučajeve koji su
programirani u uređaju. Zabrana i
preusmjeravanje poziva ne mogu se
aktivirati istovremeno.
Izaberite vrstu poziva koji će biti
preusmjeravani i neku od sljedećih opcija:
All voice calls ili All fax calls — za
preusmjeravanje svih dolaznih govornih
ili faks poziva. Na pozive ne možete
odgovarati nego ih samo preusmjeravati
na drugi broj;
If busy — za preusmjeravanje dolaznih
poziva ako imate aktivan poziv;
If not answered — za preusmjeravanje
dolaznih poziva nakon što uređaj zvoni
utvrđeno vrijeme. Izaberite koliko dugo će
uređaj zvoniti prije preusmjeravanja
poziva;
If out of reach — za preusmjeravanje
poziva kada je uređaj isključen ili van
dometa mreže;
If not available — za preusmjeravanje
poziva ako imate aktivan poziv, ne
odgovorate na poziv ili ako je uređaj
isključen ili van dometa mreže.
Morate imati PIN2 kod kako biste mogli
aktivirati i deaktivirati fiksno biranje ili
uređivati kontakte za fiksno biranje.
Obratite se operateru mobilne telefonije
za svoj PIN2 kod.
Odaberite Options i sa sljedećih:
Activate fixed dialling ili Deactivate
fixed dialling — Za aktiviranje ili
deaktiviranje fiksnog biranja.
New SIM contact — Za unošenje imena i
brojeva telefona kontakata koje je
dozvoljeno pozivati.
Add from Contacts — Za kopiranje
kontakta sa liste kontakata na listu za
fiksno biranje.
Da biste mogli slati tekstualne poruke
kontaktima sa SIM kartice dok je usluga
fiksnog biranja aktivirana, broj centra za
tekstualne poruke morate dodati na listu
za fiksno biranje.
Preusmjeravanje poziva
> Settings i Phone > Call
Izaberite
divert.
Za preusmjeravanje dolaznih poziva na
pretinac govorne pošte ili na drugi broj
Za preusmjeravanje poziva na pretinac
govorne pošte izaberite vrstu poziva,
opciju preusmjeravanja iOptions >
Activate > To voice mailbox.
Za preusmjeravanje poziva na drugi broj
telefona izaberite vrstu poziva, opciju
preusmjeravanja iOptions > Activate >
To other number. Unesite broj ili
izaberite Find za preuzimanje broja
sačuvanog u Imeniku.
Za provjeru trenutnog statusa
preusmjeravanja pomaknite se na opciju
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Telefon
preusmjeravanja i izaberite Options >
Check status.
Za zaustavljanje preusmjeravanja
pomaknite se na opciju preusmjeravanja i
izaberite Options > Deactivate.
Podešavanja za pozive
> Settings i Phone > Call.
Odaberite
Odaberite neku od sljedećih opcija:
Send my caller ID — za prikazivanje
vašeg broja telefona osobi koju pozivate,
Call waiting — za podešavanje uređaja
da vas obavještava o dolaznim pozivima
dok obavljate poziv (mrežna usluga),
Reject call with message — za odbijanje
poziva i slanje tekstualne poruke
pozivaocu,
Message text — za pisanje standardne
tekstualne poruke koja se šalje kada
odbijete poziv,
Own video in recvd. call — za dozvolu
ili zabranu slanja video signala tokom
video poziva sa vašeg uređaja,
Image in video call — za prikaz statične
slike ako se tokom video poziva ne šalje
video signal,
Automatic redial — za podešavanje
uređaja da poziv ponovi još maksimalno
10 puta nakon neuspješnog pokušaja
upućivanje poziva. Za zaustavljanje
automatskog ponovnog biranja pritisnite
tipku za kraj;
Show call duration — za prikaz trajanja
poziva dok je poziv u toku,
Summary after call — za prikaz trajanja
poziva nakon završetka poziva,
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
29
Speed dialling — za aktiviranje brzog
biranja,
Anykey answer — za aktiviranje
odgovaranja svakom tipkom.
Line in use — Ovo podešavanje (mrežna
usluga) se prikazuje samo ako SIM kartica
podržava dva pretplatnička broja, to jest,
dvije telefonske linije. Odaberite koju
telefonsku liniju želite koristiti za
upućivanje poziva i slanje tekstualnih
poruka. Na pozive je moguće odgovarati
bez obzira koja je linija odabrana. Ako
odaberete Line 2, a niste pretplaćeni na
ovu mrežnu uslugu, nećete moći obavljati
pozive. Kada je odabrana linija broj 2, na
početnom ekranu se prikazuje ;
Line change — za spriječavanje odabira
linije (mrežna usluga), ukoliko SIM kartica
to podržava. Za promjenu ovog
podešavanja potreban vam je PIN2 kod.
Mrežna podešavanja
> Settings i Phone >
Odaberite
Network.
Za odabir mrežnog moda odaberite
Network mode i Dual mode, UMTS ili
GSM. U dvojnim modu uređaj se
automatski prebacuje između mreža.
Savjet:Odabirom UMTS omogućuje se
brži prijenos podataka, ali je baterija
dodatno opterećena i skraćuje se njezino
trajanje. U područjima koja su u dometu i
GSM i UMTS mreže odabir Dual mode
može prouzrokovati stalno prebacivanje
sa jedne na drugu mrežu, što takođe
predstavlja dodatno opterećenje za
bateriju.
30
Telefon
Za odabir operatora odaberite Operator
selection i Manual za odabir jedne od
dostupnih mreža ili Automatic da
podesite uređaj da vrši automatski odabir
mreže.
Za podešavanje uređaja da prikazuje
oznaku kada se koristi u mikrostaničnoj
(MCN) mreži odaberite Cell info display >
On.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Kontakti
Kontakti
Ostanite povezani sa svojim online
prijateljima
Možete sinhronizirati kontakt informacije
u svom uređaju sa vašim kontaktima na
Facebooku. Takođe možete kreirati novi
Facebook račun direktno sa svog uređaja.
Kada dozvolite sinhronizaciju, na svom
uređaju, u programu Kontakati, moći ćete
vidjeti informacije iz Facebook profila
vaših kontakata, na primjer, njihove slike
i ažuriranje njihovog statusa. Dobićete i
informaciju o broju kontakata koji je
sinhroniziran.
Nakon sinhronizacije, ikona Kontakta
je vidljiva na profilu vašeg prijatelja tako
da možete upućivati pozive i slati poruke
i pomoću programa Facebook.
Sinhroniziranje kontakata i preuzimanje
ažuriranja statusa su mrežne usluge.
Mogu nastati troškovi za roaming i
prijenos podataka. Ako društvena mreža
nije dostupna ili ne funkcionira ispravno,
možda neće biti moguće izvršiti
sinhroniziranje i preuzimanje ažuriranja
statusa.
31
statusa svojih prijatelja na listi kontakata
i kontaktirati sa njima koristeći Facebook
program.
Izaberite
Facebook.
> Applications >
Kada Facebook program pokrenete po
prvi put, bit će zatraženo da izvršite
sinhronizaciju sa Contacts, kako biste
povezali Facebook prijetelje sa vašom
listom kontakata.
Da biste sinhronizaciju Facebook
programa izvršili kasnije, u Facebook
programu, izaberite Options >
Settings > Rematch all contacts >
Match.
Povezivanje kontakata ručnim putem
> Contacts.
1 Izaberite
2 Odaberite kontakt i Options >
Facebook > Match to friend.
3 U Facebook programu izaberite
prijatelja i Match.
Savjet:Facebook prijatelje možete
povezati sa vašom listom kontakata i na
način da postupak pokrenete iz Facebook
programa.
Ova funkcija možda neće biti dostupna u
određenim regijama.
Uklanjanje povezivanja
> Contacts.
1 Izaberite
2 Izaberite kontakt i Options >
Facebook > Remove match.
Povežite online prijatelje sa svojom
listom kontakata
Možete povezati Facebook profile svojih
prijatelja sa njihovim kontakt
informacijama u vašem uređaju. Nakon
toga moći ćete vidjeti najnovija ažuriranja
Komunikacija sa online prijateljima
Možete komunicirati sa svojim Facebook
kontaktima koristeći Facebook program
na svom uređaju. Možete, na primjer,
pozvati ili poslati SMS poruku kontaktu sa
Facebooka, ažurirati svoj Facebook status,
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
32
Kontakti
komentarisati status online prijatelja ili
učitati svoje slike na Facebook.
3
Komentiranje i ažuriranje statusa
Da biste ostali u kontaktu sa prijateljima
možete komentarisati ažuriranja
njihovog statusa i čitati komentare drugih
osoba. Takođe možete ažurirati vlastiti
status.
Savjet:Takođe možete odabrati opciju
Take a picture, kako biste snimili novu
sliku.
Dodavanje komentara
> Applications >
1 Izaberite
Facebook.
2 Otvorite ažuriranje koje želite
komentirati, idite na polje za unos
komentara i izaberite Comment.
3 Napišite komentar i izaberite
Comment.
Savjet:Da biste komentarisali putem
Contacts, otvorite profil svog prijatelja i
izaberite ažuriranje statusa.
Ažuriranje vlastitog statusa
> Applications >
1 Izaberite
Facebook.
2 Otvorite svoj profil i izaberite Edit.
3 Upišite ažuriranje svog statusa i
izaberite Share.
Učitavanje slika na Facebook
Možete snimiti sliku i učitati je na
Facebook direktno sa svog uređaja.
Izaberite
Facebook.
1
2
> Applications >
Idite na svoj profil i izaberite
Izaberite Select photos from
gallery, sliku i Upload.
.
Napišite poruku, zatim izaberite
Upload.
Kopiranje kontakata
> Contacts.
Odaberite
Kada otvorite listu kontakata po prvi put,
uređaj vas pita želite li kopirati imena i
brojeve sa SIM kartice na svoj uređaj.
Pokretanje kopiranja
Odaberite OK.
Otkazivanje kopiranja
Odaberite Cancel.
Uređaj vas pita želite li prikazati kontakte
sa SIM kartice na listi kontakata. Za prikaz
kontakata odaberite OK. Otvara se lista
kontakata, a imena spremljena na vašoj
.
SIM kartici su označena sa
Upravljanje imenima i brojevima
> Contacts.
Izaberite
Brisanje kontakta
Idite na kontakt i izaberite Options >
Delete.
Brisanje nekoliko kontakata
1 Da biste označili kontakt za brisanje,
idite na njega i izaberite Options >
Mark/Unmark.
2 Da biste izbrisali označene kontakte
izaberite Options > Delete.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Kontakti
Kopiranje kontakta
Idite na kontakt i izaberite Options >
Copy i željenu lokaciju.
Slanje kontakta na drugi uređaj
Izaberite kontakt i Options > View
details > Options > Send business
card.
Preslušavanje govornih oznaka
dodijeljenih kontaktima
Izaberite kontakt i Options > View
details > Options > Voice tag details >
Options > Play voice tag.
Prilikom unošenja kontakata ili
uređivanja govornih naredbi, nemojte
koristiti jako kratke ili slične naziva za
različite kontakte, odnosno, naredbe.
Upotreba govornih oznaka može biti
teško ostvariva na bučnim mjestima ili u
hitnim slučajevima pa se zato u takvim
okolnostima ne smijete osloniti isključivo
na govorno biranje.
Čuvanje i uređivanje imena i brojeva
> Contacts.
Izaberite
Dodavanje novog kontakta na listu
kontakata
1 Izaberite Options > New contact.
2 Popunite odgovarajuća polja i
izaberite Done.
Uređivanje kontakta
Odaberite kontakt i Options > View
details > Options > Edit.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
33
Tonovi zvona, slike i tekst poziva za
kontakte
Možete odrediti ton zvona za kontakt ili
grupu, te sliku i tekst poziva za kontakt.
Kada vas kontakt pozove, uređaj će
reproducirati izabrani ton zvona i
prikazati tekst poziva ili sliku ako je broj
telefona pozivaoca poslan sa pozivom i
ako ga vaš uređaj prepozna.
Za određivanje tona zvona za kontakt ili
grupu kontakata izaberite kontakt ili
grupu kontakata i Options > View
details > Options > Ringing tone ton
zvona.
Za određivanje teksta za kontakt izaberite
kontakt i Options > View details >
Options > Add text for call. Unesite tekst
poziva i odaberite OK.
1
2
Za dodavanje slike za kontakt sačuvan
u memoriji uređaja izaberite kontakt
i Options > View details >
Options > Add image.
Izaberite sliku iz Photos.
Za uklanjanje tona zvona odaberite
Default tone sa liste tonova zvona.
Za prikaz, promjenu ili uklanjanje slike
kontakta izaberite kontakt Options >
View details > Options > Image i
željenu opciju.
34
Poruke
Poruke
O razmjenjivanju poruka
Koristeći uslugu Poruke (mrežna usluga)
možete slati i primati tekstualne,
multimedijalne, audio ili e-mail poruke.
Takođe možete primati poruke za web
usluge, obavijesti mreže i specijalne
poruke koje sadrže podatke, te slati
servisne naredbe.
Izaberite
> Messaging.
Mogu postojati razlike između dostupnih
vrsta razmjenjivanja poruka. Za ostale
informacije, obratite se davaocu usluga.
Prije slanja ili primanja poruka možda će
biti potrebno da uradite sljedeće:
•
•
•
•
•
•
Umetnete važeću SIM karticu u uređaj
i budete unutar dometa GSM mreže.
Uvjerite se da mreža podržava
funkcije razmjenjivanja poruka koje
želite koristiti i da su iste aktivirane na
vašoj SIM kartici.
Odredite podešavanja za pristupnu
tačku za internet na uređaju.
Odredite podešavanja za e-mail račun
na uređaju.
Odredite podešavanja za tekstualne
poruke na uređaju.
Odredite podešavanja za
multimedijalne poruke na uređaju.
Uređaj će možda prepoznati operatera
koji je izdao SIM karticu i automatski
konfigurirati neka od podešavanja za
razmjenjivanje poruka. Ako se to ne desi,
možda će biti potrebno da ručno odredite
podešavanja ili da se obratite svom
operateru mobilne telefonije kako biste
odredili podešavanja.
Izgled slikovne poruke se mijenja u
zavisnosti od uređaja koji je prima.
Multimedijalne poruke mogu primiti i
prikazati samo uređaji sa kompatibilnim
funkcijama. Izgled poruke se mijenja u
zavisnosti od uređaja koji je prima.
Pisanje i slanje poruka
> Messaging.
Izaberite
Važno: Obazrivo otvarajte poruke.
Poruke mogu sadržavati zlonamjeran
softver ili na neki drugi način biti štetne
za vaš uređaj ili kompjuter.
Prije nego kreirate multimedijalnu
poruku ili napišete e-mail, morate imati
ispravno podešenu vezu.
Bežična mreža može ograničiti veličinu
MMS poruka. Ako umetnuta slika prekorači
to ograničenje, uređaj je može smanjiti
kako bi je mogao poslati putem MMS-a.
Provjerite ograničenje veličine e-mail
poruka kod svog davaoca usluga. Ako
pokušate slanje e-mail poruke koja prelazi
ograničenje veličine određeno na e-mail
serveru, poruka ostaje u mapi Odlaznih
poruka, a uređaj periodično pokušava
ponoviti slanje. Za slanje e-mail poruka
potrebna je podatkovna veza, a
kontinuirani pokušaji slanja e-mail
poruke mogu uvećati troškove prijenosa
podataka. U mapi Odlazne poruke takvu
poruku možete obrisati ili je premjestiti u
mapu Skice.
1
Izaberite New message.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Poruke
2
3
4
5
6
7
Za slanje tekstualne ili multimedijalne
poruke (MMS), izaberite Message. Za
slanje multimedijalne poruke koja
uključuje jedan zvučni zapis, izaberite
Audio message. Za slanje e-mail
poruke izaberite E-mail.
U polju Za pritisnite tipku za
pomicanje za odabir primalaca ili
grupa sa liste kontakata ili unesite
telefonski broj ili e-mail adresu
primaoca. Za umetanje tačka-zareza
(;) koji odvaja primaoce pritisnite *.
Brojeve ili adrese, takođe, možete
kopirati i zalijepiti iz međuspremnika.
U polje predmet unesite predmet za
multimedijalne ili e-mail poruke. Da
sakrijete ili prikažete polja prilikom
pisanja tekstualne ili multimedijalne
poruke, izaberite Options >
Message header fields.
U polju poruka napišite poruku. Za
dodavanje šablona ili bilježaka u
tekstualnu ili multimedijalnu poruku,
izaberite Options > Insert
content > Insert text > Template
ili Note. Za dodavanje šablona u email poruku izaberite Options >
Insert template.
Za dodavanje medijskih datoteka u
multimedijalne poruke izaberite
Options > Insert content, vrstu ili
izvor objekta i željenu datoteku. Za
dodavanje posjetnice, slajda, bilješke
ili neke druge datoteke u poruku
izaberite Options > Insert
content > Insert other.
Za snimanje slike, video ili zvučnog
isječka za multimedijalnu poruku
odaberite Options > Insert
content > Insert image > New,
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
8
9
35
Insert video clip > New ili Insert
sound clip > New.
Za dodavanje priloga u e-mail poruku,
izaberite Options > Add
attachment, memoriju i datoteku
koju prilažete. označava prilog email poruke.
Za slanje poruke odaberite Options >
Send ili pritisnite tipku za poziv.
Dostupne opcije mogu se razlikovati.
Napomena: Ikona ili tekst za
poslanu poruku na ekranu uređaja ne
označava da je poruka primljena na
željenoj destinaciji.
Vaš uređaj podržava tekstualne poruke
koje prekoračuju ograničenje za jednu
poruku. Duže poruke se šalju kao dvije ili
više poruka. Vaš operater mobilne
telefonije može naplaćivati u skladu s tim.
Znakovi s akcentima ili drugim oznakama
i znakovi iz nekih jezičkih opcija
zauzimaju više prostora i ograničavaju
broj znakova koji se mogu poslati u jednoj
poruci.
Možda nećete moći slati video isječke koji
su snimljeni u MP4 formatu ili koji
premašuju ograničenje veličine za
prijenos multimedijalnih poruka u
bežičnoj mreži.
E-pošta
Podešavanje e-mail usluge
Koristeći Nokia čarobnjak za e-mail
možete podesiti svoj službeni e-mail
nalog, na primjer, nalog za Microsoft
Outlook, Mail for Exchange ili Intellisync,
kao i svoj Internet e-mail nalog.
36
Poruke
Prilikom podešavanja službenog e-mail
naloga, možda će biti zatraženo da
unesete ime servera povezanog sa Vašom
e-mail adresom. Za detalje obratite se IT
odjelu u svom preduzeću.
1
2
5
Na početnom ekranu izaberite
čarobnjaka za e-mail.
Unesite svoju e-mail adresu i lozinku.
Ako e-mail podešavanja nije moguće
odrediti koristeći čarobnjaka, trebate
izabrati vrstu svog e-mail naloga i
unijeti povezana podešavanja za
nalog.
Ako Vaš uređaj sadrži bilo kakve dodatne
e-mail klijentske programe, oni će Vam
biti ponuđeni kada pokrenete čarobnjaka
za e-mail.
Slanje e-mail poruka
> Messaging.
Izaberite
1
2
3
4
Izaberite svoj pretinac i Options >
Create email.
U polje Za unesite e-mail adresu
primaoca. Ukoliko je e-mail adresu
pošiljaoca moguće pronaći u Imeniku,
započnite unos imena pošiljaoca i
izaberite pošiljaoca sa liste
predloženih podudarnih stavki. Ako
dodajete više primalaca, umetnite ;
kako biste međusobno odvojili e-mail
adrese. Polje Cc koristite za slanje
kopije, a polje Bcc za slanje slijepe
kopije drugim primaocima. Ako polje
Bcc nije vidljivo, izaberite Options >
More > Show Bcc field.
U polje Predmet unesite predmet email poruke.
Unesite svoju poruku u prostor za
tekst.
6
Izaberite Options i neku od sljedećih
opcija:
Add attachment — za dodavanje
priloga poruci;
Priority — za podešavanje prioriteta
poruke;
Flag — za označavanje poruke radi
kasnije dopune;
Insert template — za umetanje
teksta iz predloška;
Add recipient — za dodavanje
primalaca poruke iz Imenika;
Editing options — za isjecanje,
kopiranje i lijepljenje izabranog
teksta;
Input options — za aktiviranje i
deaktiviranje prediktivnog unosa
teksta ili izbor jezika pisanja.
Izaberite Options > Send.
Dostupne opcije mogu se razlikovati.
Dodavanje priloga
> Messaging.
Izaberite
Za pisanje e-mail poruke, izaberite svoj
pretinac i Options > Create email.
Za dodavanje priloga u e-mail poruku
izaberite Options > Add attachment.
Za uklanjanje izabranog priloga izaberite
Options > Remove attachment.
Čitanje e-mail poruka
> Messaging.
Izaberite
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Poruke
Važno: Obazrivo otvarajte poruke.
Poruke mogu sadržavati zlonamjeran
softver ili na neki drugi način biti štetne
za vaš uređaj ili kompjuter.
Za čitanje primljene e-mail poruke
izaberite pretinac i poruku sa liste.
Za odgovaranje pošiljaocu poruke
izaberite Options > Reply. Za
odgovaranje pošiljaocu poruke i ostalim
primaocima izaberite Options > Reply to
all.
Za prosljeđivanje poruke izaberite
Options > Forward.
37
Odgovaranje na zahtjev za sastanak
> Messaging i pretinac.
Odaberite
Na zahtjev za sastanak možete odgovoriti
samo ako ste aktivirali sinhronizaciju
podataka u kalendaru.
Izaberite primljeni zahtjev za sastanak,
Options i sa sljedećeg:
Accept — Za prihvatanje zahtjeva za
sastanak.
Decline — Za odbijanje zahtjeva za
sastanak.
Forward — Za prosljeđivanje zahtjeva za
sastanak drugom primaocu.
Remove from calendar — Za uklanjanje
otkazanog sastanka iz vašeg kalendara.
Učitavanje priloga
> Messaging i pretinac.
Izaberite
Pretraživanje e-mail poruka
> Messaging i pretinac.
Odaberite
Za prikaz priloga u primljenoj e-mail
poruci pomaknite se na polje za prilog i
izaberite Options > Actions. Ako poruka
sadrži jedan prilog, izaberite Open da ga
otvorite. Ako ima veći broj priloga,
izaberite View list da vidite listu koja
pokazuje koji su prilozi učitani.
Za pretraživanje stavki u primaocima,
predmetima i tijelima e-mail poruka u
pretincu izaberite Options > Search.
Za učitavanje izabranog priloga ili svih
priloga sa liste na vaš uređaj izaberite
Options > Actions > Download ili
Download all. Prilozi se ne čuvaju na
uređaju i brišu se zajedno sa porukom.
Za čuvanje izabranog priloga ili svih
učitanih priloga na vaš uređaj izaberite
Options > Actions > Save ili Save all.
Za otvaranje izabranog i učitanog priloga
izaberite Options > Actions > Open.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Za zaustavljanje pretrage izaberite
Options > Stop search.
Za pokretanje nove pretrage izaberite
Options > New search.
Brisanje e-mail poruka
> Messaging i pretinac.
Odaberite
Za brisanje e-mail poruke izaberite
poruku i Options > Actions > Delete.
Poruka se smješta u mapu Obrisane
stavke, ako je dostupna. Ako mapa
38
Poruke
Obrisane stavke nije dostupna, poruka će
biti trajno obrisana.
Da ispraznite mapu Obrisane stavke,
izaberite mapu i Options > Empty
deleted items.
Prebacivanje između e-mail mapa
> Messaging i pretinac.
Odaberite
Za otvaranje dodatne e-mail mape ili
pretinca izaberite Inbox na vrhu ekrana.
Izaberite e-mail mapu ili pretinac sa liste.
Prekid veze sa pretincom
> Messaging i pretinac.
Izaberite
Za otkazivanje sinhronizacije između
uređaja i e-mail servera i za rad sa emailom bez bežične veze izaberite
Options > Disconnect. Ako Vaš pretinac
nema opciju Disconnect, izaberite
Options > Exit da biste prekinuli vezu s
njim.
Za ponovno pokretanje sinhronizacije
izaberite Options > Connect.
Podešavanje out-of-office odgovora
> Applications > Email.
Izaberite
Da podesite odgovor kada ste izvan ureda,
ako je dostupno, izaberite svoj pretinac i
Options > Settings > Mailbox > Out of
office > On.
Da biste unijeli tekst odgovora, izaberite
Out of office reply.
Opća podešavanja za e-mail uslugu
> Applications > Email i
Odaberite
Settings > Global settings.
Odaberite neku od sljedećih opcija:
Message list layout — Izaberite da li će
e-mail poruke u mapi Ulazne poruke biti
prikazane u jednoj u dvije linije teksta.
Body text preview — Prikažite poruke
prilikom kretanja po listi poruka u mapi
Ulazne poruke.
Title dividers — Da biste mogli raširivati
i sažimati listu e-mail poruka, izaberite
On.
Download notifications — Podešavanje
uređaja da prikazuje obavijest nakon
učitavanja priloga e-mail poruke.
Warn before delete — Podešavanje
uređaja za prikaz upozorenja prije
brisanja e-mail poruke.
Load HTML images — Automatsko
učitavanje HTML slika u e-mail poruke.
Home screen — Određivanje broja
redova e-mail poruke koji se prikazuju u
dijelu početnog ekrana za informacije.
Dostupne opcije mogu se razlikovati.
O programu Chat
Koristeći Chat (mrežna usluga), možete
razmjenjivati trenutne poruke sa svojim
prijateljima. Možete istovremeno
pristupiti na nekoliko usluga čavrljanja ili
zajednica i prebacivati se između njih.
Ako, na primjer, želite pregledavati
internet, možete ostaviti program Chat da
radi u pozadini i nastaviti primati
obavijesti o novim trenutnim porukama.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Poruke
Program Chat dolazi instaliran na vašem
uređaju. Da biste pokrenuli čavrljanje,
> Applications > Chat.
izaberite
Korištenje mrežnih usluga i učitavanje
sadržaja na vaš uređaj može dovesti do
dodatnih troškova uslijed prijenosa
podataka.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
39
40
Povezivost
Povezivost
Povezivanje računara na Internet
Uređaj možete koristiti za povezivanje
vašeg računara na Internet.
1
2
3
Spojite podatkovni kabl na USB
priključke uređaja i računara.
Izaberite Connect PC to web.
Neophodni softver se automatski
instalira sa uređaja na računar.
Prihvatite instaliranje na računar.
Takođe prihvatite povezivanje, ako
bude zatraženo. Nakon
uspostavljanja veze sa Internetom,
pokreće se web preglednik na vašem
računaru.
Ako se drugi uređaj ne može uključiti bez
SIM kartice, umetnite SIM karticu u njega.
Kada uređaj uključite bez umetnute SIM
kartice, automatski se aktivira profil za
vanmrežni rad.
Drugi uređaj mora podržavati Bluetooth
povezivanje.
Prijenos sadržaja
Za preuzimanje podataka sa Vašeg drugog
uređaja po prvi put:
1
2
Morate imati administratorske ovlasti za
računar i omogućenu opciju automatskog
pokretanja na računaru.
Ako koristite Mac OS, izaberite PC Suite
kao metod povezivanja. Za više
informacija pogledajte www.nokia.com/
support.
Aktivirajte Bluetooth povezivanje na
oba uređaja.
Izaberite uređaj sa kojeg želite
prenijeti sadržaj. Bit će zatraženo da
unesete kod na svom uređaju. Unesite
kod (1-16 brojki) i izaberite OK. Isti
kod unesite i u drugi uređaj, a zatim
izaberite OK. Uređaji su sada upareni.
Za neke modele uređaja program
Prebacivanje se na drugi uređaj šalje
u obliku poruke. Za instaliranje
programa Prebacivanje na drugom
uređaju otvorite poruku i slijedite
uputstva.
Na svom uređaju izaberite sadržaj koji
želite prenijeti sa drugog uređaja.
Prijenos sadržaja sa drugog uređaja
> Settings > Switch.
Izaberite
3
Koristeći program Prebacivanje možete
prijenositi sadržaj, poput kontakata,
između dva kompatibilna Nokia uređaja.
Sadržaj se prijenosi iz memorije drugog
uređaja na odgovarajuću lokaciju u Vašem
uređaju.
Vrsta sadržaja koji se može prijenositi
ovisi o modelu uređaja sa kojeg želite
prenijeti sadržaj. Ako drugi uređaj
podržava sinhronizaciju, možete
sinhronizirati podatke između njega i
svog uređaja. Vaš uređaj će Vas
obavijestiti ako drugi uređaj nije
kompatibilan.
Vrijeme prijenosa ovisi o količini podataka
koji se prijenose. Prijenos možete otkazati
i nastaviti kasnije.
Sinhronizacija je dvosmjeran proces i
podaci su isti na oba uređaja. Ako obrišete
stavku sa jednog od uređaja, prilikom
sinhronizacije bit će obrisana i sa drugog
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Povezivost
uređaja; obrisanu stavku ne možete
vratiti sinhronizacijom.
Za prikaz zapisa o zadnjem prijenosu
podataka izaberite prečice na glavnom
prikazu i Options > View log.
Bluetooth
O Bluetoothu
Bluetooth tehnologija u vašem uređaju
omogućava bežične veze između
elektroničkih uređaja u radijusu od 10
metara (33 stope). Bluetooth veza se
može koristiti za slanje slika, video zapisa,
tekstova, posjetnica, kalendarskih bilješki
ili za bežično povezivanje na uređaje koji
koriste Bluetooth tehnologiju.
Budući da uređaji koji koriste Bluetooth
tehnologiju komuniciraju pomoću radio
talasa, vaš uređaj i drugi uređaji ne
moraju biti u području optičke vidljivosti.
Dovoljno je da dva uređaja budu na
međusobnoj udaljenosti od najviše 10
metara iako smetnju povezivanju mogu
predstavljati prepreke kao što su zidovi ili
drugi elektronički uređaji.
41
distribucija, opći pristup, opća razmjena
objekata, handsfree, (ljudski interfejs HID)
slušalica s mikrofonom, object push,
pristup imeniku, serijski priključak i
pristup SIM funkcijama. . Za osiguravanje
komunikacije s drugim uređajima koji
podržavaju Bluetooth tehnologiju
koristite dodatnu opremu koju je
kompanija Nokia odobrila za ovaj model.
Provjerite sa proizvođačima drugih
uređaja njihovu kompatibilnost s ovim
uređajem.
Funkcije koje koriste Bluetooth
tehnologiju povećavaju potrošnju
baterije i skraćuju njen radni vijek.
Savjeti za sigurnost
Korištenje uređaja u skrivenom režimu je
sigurniji način za izbjegavanje
zlonamjernog softvera. Ne prihvatajte
Bluetooth povezivanje s izvorima u koje
nemate povjerenje. Umjesto toga,
isključite Bluetooth funkciju. Ovo ne utiče
na druge funkcije uređaja.
> Settings >
Izaberite
Connectivity > Bluetooth.
Nekoliko Bluetooth veza može biti aktivno
istovremeno. Na primjer ako su na vaš
uređaj priključene slušalice, moguće je,
istovremeno, vršiti prijenos datoteka na
kompatibilni uređaj.
Kada ne koristite Bluetooth povezivanje,
izaberite Bluetooth > Off ili My phone's
visibility > Hidden.
Ovaj uređaj je u skladu sa specifikacijom
za Bluetooth 2,1 + EDR koja podržava
slijedeće profile: napredna zvučna
distribucija, daljinsko upravljanje audiom
i videom, osnovna razmjena slika,
osnovno štampanje, identifikacija
uređaja, modemsko umrežavanje,
prijenos datoteka, opća audio/video
Slanje i primanje podataka putem
Bluetooth veze
> Settings >
Odaberite
Connectivity > Bluetooth.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Ne uparujte se sa nepoznatim uređajem.
1
Kada aktivirate Bluetooth
povezivanje po prvi put, bit će
zatraženo da dodijelite ime uređaju.
42
2
3
4
5
6
Povezivost
Dodijelite jedinstveno ime svom
uređaju kako bi bio lako prepoznatljiv
u situacijama kada je nekoliko
Bluetooth uređaja unutar dometa.
Odaberite Bluetooth > On.
Odaberite My phone's visibility >
Shown to all ili Define period. Ako
odaberete Define period, potrebno
je da odredite vrijeme tokom kojeg je
uređaj vidljiv drugima. Vaš uređaj i
ime koje ste unijeli sada su vidljivi
drugim korisnicima Bluetooth
uređaja.
Otvorite program u kojem je
spremljena stavka koju želite poslati.
Odaberite stavku i Options > Send >
Via Bluetooth. Uređaj pretražuje
ostale Bluetooth uređaje u dometu i
dodaje ih na listu.
Savjet:Ako ste ranije slali podatke
koristeći Bluetooth vezu, prikazuje se
lista prethodnih rezultata pretrage. Za
traženje dodatnih Bluetooth uređaja
odaberite More devices.
Odaberite uređaj sa kojim se želite
povezati. Ako drugi uređaj zahtijeva
uparivanje prije omogućavanja
prijenosa podataka, bit će zatraženo
da ga unesete.
Po uspostavljanju veze, prikazuje se
Sending data.
U mapu Poslane poruke, programa za
razmjenu poruka, ne spremaju se poruke
poslane putem Bluetooth veze.
Za prijem podataka putem Bluetooth veze
odaberite Bluetooth > On i My phone's
visibility > Shown to all za prijem
podataka sa neuparenih uređaja ili
Hidden za prijem podataka samo sa
uparenih uređaja. Kada primite podatke
putem Bluetooth veze, ovisno o
podešavanjima aktivnog profila, oglašava
se ton, a od vas će biti zatraženo da
prihvatite poruku koja sadrži podatke.
Ako je prihvatite, poruka će biti smještena
u mapu Ulazne poruke u programu za
razmjenu poruka.
Savjet:Možete pristupiti datotekama u
uređaju ili na memorijskoj kartici koristeći
komaptibilni pribor koji podržava uslugu
File Transfer Profile Client (na primjer,
laptop).
Bluetooth veza se automatski prekida
nakon slanja ili primanja podataka. Samo
program Nokia Ovi Suite i neke vrste
pribora, slušalice, na primjer, održavaju
vezu i kada nije u aktivnoj upotrebi.
Uparivanje uređaja
> Settings >
Odaberite
Connectivity > Bluetooth.
Otvorite karticu uparenih uređaja.
Prije uparivanja smislite vlastiti pristupni
kod (od 1 do 16 brojeva) i dogovorite se
sa korisnikom drugog uređaja da koristite
isti kod. Uređaji koji nemaju korisnički
interfejs imaju fiksni pristupni kod.
Pristupni kod vam je potreban samo kad
se prvi put povezujete na neki uređaj.
Nakon uparivanja vezu je moguće
autorizirati. Uparivanje i autoriziranje
veze olakšava i ubrzava povezivanje
budući da ne morate prihvatati vezu svaki
put kad povezujete uparene uređaje.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Povezivost
Pristupni kod za pristup udaljenoj SIM
kartci mora imati 16 brojeva.
U udaljenom SIM modu, SIM karticu svog
uređaja možete koristiti sa kompatibilnim
priborom.
Kada je bežični uređaj u režimu udaljene
SIM kartice, za pozivanje ili primanje
poziva možete koristiti samo povezanu
kompatibilnu dodatnu opremu kao što je
komplet za automobil.
Dok se nalazi u ovom režimu rada, vaš
uređaj ne može upućivati pozive, osim
poziva brojeva službi za hitne slučajeve
koji su programirani u njemu.
Za upućivanje poziva prvo morate izaći iz
režima udaljene SIM kartice. Ako je uređaj
zaključan, prvo unesite šifru da ga
otključate.
1
2
3
Odaberite Options > New paired
device. Uređaj počinje tražiti
Bluetooth uređaje unutar dometa.
Ako ste ranije slali podatke koristeći
Bluetooth vezu, prikazuje se lista
prethodnih rezultata pretrage. Za
traženje dodatnih Bluetooth uređaja
odaberite More devices.
Odaberite uređaj koji želite upariti i
unesite pristupni kod. Isti pristupni
kôd mora biti unesen i u drugi uređaj.
Za automatsko uspostavljanje veze
između vašeg uređaja i uređaja sa
kojim se povezujete izaberite Yes. Za
ručno potvrđivanje prilikom svakog
pokušaja uspostavljanja veze
izaberite No. Nakon uparivanja
uređaj se čuva na stranicu uparenih
uređaja.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
43
Za dodjelu nadimka uparenom uređaju
izaberite Options > Assign short name.
Nadimak se prikazuje na vašem uređaju.
Za brisanje uparivanja odaberite uređaj za
koji želite obrisati uparivanje i Options >
Delete. Za brisanje svih uparivanja
odaberite Options > Delete all. Ako ste
trenutno povezani na uređaj, a otkažete
uparivanje sa njim, uparivanje će odmah
biti obrisano, a veza prekinuta.
Za odobravanje automatskog povezivanja
uparenog uređaja sa vašim uređajem
odaberite Set as authorised. Veze
između vašeg i drugih uređaja mogu se
uspostavljati bez vašeg znanja. Nije
potrebno pojedinačno prihvatanje ili
autorizacija. Ovaj status koristite samo za
vlastite uređaje, na primjer kompatibilne
slušalice ili računar ili uređaje koji
pripadaju osobi u koju imate povjerenja.
Ako želite pojedinačno prihvatati svaki
zahtjev za povezivanjem odaberite Set as
unauthorised.
Za korištenje Bluetooth audio pribora, kao
što su Bluetooth handsfree ili slušalice,
potrebno je da ga uparite sa svojim
uređajem. Za pristupni kod i detaljna
uputstva pogledajte korisnički priručnik
pribora. Za povezivanje sa audio
priborom, uključite pribor. Neke vrste
audio pribora automatski se povezuju sa
uređajem. Ako to nije slučaj, otvorite
karticu uparenih uređaja, izaberite pribor
i Options > Connect to audio device.
Blokiranje uređaja
> Settings >
Odaberite
Connectivity > Bluetooth.
44
1
2
Povezivost
Za blokiranje uspostavljanja
Bluetooth veze sa vašim uređajem
otvorite karticu uparenih uređaja.
Odaberite uređaj koji želite blokirati i
Options > Block.
Za odobravanje uparivanja sa uređajem
nakon što je bio blokiran izbrišite ga sa
liste blokiranih uređaja.
Otvorite karticu blokiranih uređaja i
odaberite Options > Delete.
Ako odbijete zahtjev drugog uređaja za
uparivanjem, bit ćete upitani želite li
blokirati sve buduće zahtjeve tog uređaja
za povezivanjem. Ako prihvatite, udaljeni
uređaj se dodaje na listu blokiranih
uređaja.
Podatkovni kabl
Za izbjegavanje oštećivanja memorijske
kartice i spremljenih podataka ne
isključujte USB podatkovni kabl tokom
prijenosa podataka.
Prijenos podataka između uređaja i
računara
1 Umetnite memorijsku karticu u uređaj
i povežite ga sa kompatibilnim
računarom pomoću USB podatkovnog
kabla.
2 Kada uređaj zatraži da odredite koji će
se mod koristiti, odaberite Mass
storage. U ovom modu vaš uređaj je
predstavljen kao prijenosni tvrdi disk
priključen na računar.
3 Prenesite željene podatke između
računara i uređaja.
4 Vezu prekinite sa računara (na
primjer, koristeći čarobnjaka za
iskopčavanje ili uklanjanje hardvera u
Windowsu) kako se memorijska
kartica ne bi oštetila.
Za izmjenu podešavanja USB moda
> Settings >
odaberite
Connectivity > USB.
Za promjenu USB moda koji uobičajeno
koristite sa podatkovnim kablom
odaberite USB connection mode.
Za podešavanje uređaja da pita koji će
mod biti korišten svaki put kada na njega
priključite USB podatkovni kabl izaberite
Ask on connection > Yes.
Za korištenje programa Nokia PC Suite na
svom uređaju instalirajte ga na računar,
priključite USB podatkovni kabl i
odaberite PC Suite.
Sinhronizacija
Koristeći program Sync možete
sinhronizirati svoje bilješke, poruke,
kontakte i druge informacije putem
udaljenog servera.
> Settings >
Izaberite
Connectivity > Sync.
Sinhronizaciona podešavanja ćete možda
primiti od svog davaoca usluga u obliku
konfiguracione poruke.
Sinhronizacioni profil sadrži neophodna
podešavanja za sinhronizaciju. Kada
otvorite program, prikazuje se zadani ili
zadnji korišteni sinhronizacijski profil.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Povezivost
Uvrštavanje ili izostavljanje sadržaja
određene vrste
Izaberite vrstu sadržaja.
Sinhroniziranje podataka
Izaberite Options > Synchronise.
Kreiranje novog sinhronizacijskog
profila
Izaberite Options > New sync profile.
Upravljanje sinhronizacijskim
profilima
Izaberite Options i željenu opciju.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
45
46
Web
Web
O web pregledniku
Koristeći web preglednik možete
prikazivati HTML (jezik za označavanje
hiperteksta) web stranice sa Interneta u
njihovom izvornom obliku. Takođe
možete pregledavati web stranice koje su
specijalno izrađene za mobilne uređaje i
koriste XHTML (proširivi jezik za
označavanje hiperteksta) ili WML (jezik za
označavanje za prijenosne uređaje).
Za pregledavanje Weba morate imati
konfigurisanu pristupnu tačku za Internet
u uređaju.
Pregledavanje weba
Koristeći program Preglednik možete
pregledavati web stranice.
Izaberite
> Web.
Prečica:Za otvaranje Preglednika
pritisnite i držite 0 na početnom ekranu.
Odlazak na web stranicu
U prikazu oznaka stranica izaberite
oznaku ili započnite unos adrese web
otvara se automatski) i
stranice (polje
izaberite Go to.
Neke web stranice mogu sadržavati
materijal, na primjer video isječke, za čiji
prikaz je potrebna velika količina
memorije. Ako se memorija uređaja
napuni tokom učitavanja takve web
stranice, umetnite memorijsku karticu. U
suprotnom, video isječci neće biti
prikazani.
Onemogućavanje grafičkih sadržaja
radi uštede memorije i bržeg
učitavanja
Izaberite Options > Settings > Page >
Load content > Text only.
Osvježavanje sadržaja web stranice
Izaberite Options > Web page
options > Reload.
Prikazivanje snimaka web stranica
koje ste posjetili
Izaberite Back. Otvara se lista stranica
koje ste posjetili tokom trenutne sesije
pretraživanja interneta. Ova opcija je
dostupna ako se History list aktivira u
podešavanjima preglednika.
Blokiranje ili dozvoljavanje
automatskog otvaranja većeg broja
prozora
Izaberite Options > Web page
options > Block pop-ups ili Allow popups.
Prikazivanje tastaturnih prečica
Izaberite Options > Keypad shortcuts.
Za uređivanje tastaturnih prečica
izaberite Edit.
Uvećanje i umanjenje prikaza web
stranice
Pritisnite * ili #.
Savjet:Da biste prešli na Početni ekran
bez izlaženja iz programa Preglednik ili
prekidanja veze, jednom pritisnite tipku
za kraj.
O pretraživanju
> Applications > Search.
Odaberite
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Web
Pretraživanje (mrežna usluga)
omogućava korištenje raznovrsnih
internet-baziranih usluga za
pretraživanje, na primjer, web stranica i
slika. Sadržaj i dostupnost ovih usluga
može se razlikovati ovisno o lokaciji.
Alatna traka preglednika
Alatna traka preglednika vam pomaže da
odaberete često korištene funkcije
preglednika.
Otvaranje alatne trake
Pritisnite i držite tipku za pomicanje na
praznom dijelu web stranice.
Kretanje po alatnoj traci
Pomičite lijevo ili desno.
Odabir funkcija sa alatne trake
Pritisnite tipku za pomicanje
Sa alatne trake izaberite nešto od
sljedećeg:
Go to web address — Za unošenje
web adrese.
Recently visited pages — za prikaz
liste web adresa koje često posjećujete,
Bookmarks — Za otvaranje prikaza
oznaka stranica.
Full screen — Za prikazivanje web
stranice preko cijelog ekrana.
Page overview — Za prikazivanje
pregleda trenutne web stranice.
Search by keyword — Za
pretraživanje trenutne web stranice.
Settings — Za promjenu podešavanja
web preglednika.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
47
Kretanje po stranicama
Kada pretražujete veliku web stranicu,
možete koristiti funkcije Mini prikaz ili
Pregled sadržaja stranice da vidite cijelu
stranicu odjednom.
Odaberite
> Web.
Aktiviranje funkcije Mini prikaz
Odaberite Options > Settings >
General > Mini map > On.
Kada se pomičete po velikoj web stranici,
funkcija Mini prikaz otvara i prikazuje
pregled sadržaja stranice.
Kretanje po Mini prikazu
Pomaknite se gore, dolje, lijevo ili desno.
Kada pronađete željenu lokaciju,
zaustavite pomicanje. Funkcija Mini prikaz
nestaje ostavljajući vas na izabranoj
lokaciji.
Pronalaženje informacija na web
stranici pomoću funkcije Pregled
sadržaja stranice
1 Pritisnite 8. Otvara se minijaturni
prikaz trenutne web stranice.
2 Krećite se po minijaturnom prikazu
pomičući se gore, dolje, lijevo ili
desno.
3 Kada pronađete dio koji želite
prikazati, izaberite OK da pređete na
taj dio web stranice.
Web feedovi i blogovi
Koristeći web feedove možete
jednostavno pratiti najnovije vijesti i
svoje omiljene blogove.
Odaberite
> Web.
48
Web
Web feedovi su XML datoteke na web
stranicama. Koriste se za dijeljenje, na
primjer, najnovijih vijesti ili blogova. Web
feedove obično nalazimo na webu,
blogovima ili wiki stranicama.
Oznake stranica
Omiljene web stranice možete spremiti u
Oznake stranica za trenutni pristup.
Preglednik automatski prepoznaje da
stranica sadrži web feedove.
Pristupanje oznakama stranica
1 Ako umjesto Oznaka stranica koristite
neku drugu stranicu kao početnu,
izaberite Options > Go to >
Bookmarks.
2 Izaberite web adresu sa liste ili iz
kolekcije oznaka stranica u mapi
Recently visited pages.
Pretplaćivanje na web feed koji je
dostupan na stranici
Odaberite Options > Add feed.
Ažuriranje web feedova
U prikazu Web feedovi izaberite feed i
Options > Web feed options >
Refresh.
Podešavanje automatskog ažuriranja
za sve web feedove
U prikazu Web feedovi izaberite
Options > Edit > Edit. Ova opcija nije
dostupna ako je jedan ili veći broj feedova
označen.
Pretraživanje sadržaja
Koristeći pretragu po ključnom terminu
tražene informacije možete brzo pronaći
na web stranici.
Odaberite
> Web.
Izaberite
> Web.
Čuvanje trenutne web stranice kao
oznake stranice
Tokom pregledavanja interneta izaberite
Options > Web page options > Save as
bookmark.
Uređivanje ili brisanje oznaka stranica
Izaberite Options > Bookmark
manager.
Slanje ili dodavanje oznaka stranica ili
podešavanje označene web stranice
kao početne
Izaberite Options > Bookmark options.
Pretraživanje teksta unutar trenutne
web stranice
Odaberite Options > Find word. Za
prelazak na prethodno ili na sljedeće
slaganje pomaknite se gore ili dolje.
Otkrivanje događaja u blizini
Tražite li zanimljive sadržaje u blizini
svoje trenutne lokacije? Koristeći Here and
now, možete dobiti informacije o, na
primjer, vremenu, događajima, kino
predstavama ili restoranima u blizini.
Savjet:Za pretraživanje teksta na
trenutnoj web stranici pritisnite 2.
1
Izaberite
> Web.
Izaberite Here and now.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Web
2
Pregledavajte dostupne usluga, a za
više informacija izaberite uslugu.
Sadržaje kao što su satelitske slike, upute,
informacije o vremenskim prilikama i
saobraćaje, te povezane usluge
generiraju treće strane neovisno od
kompanije Nokia. Sadržaji mogu biti
donekle neprecizni i nepotpuni i nisu
uvijek dostupni. Nikad se ne oslanjajte
isključivo na pomenute sadržaje i
povezane usluge.
Pojedine usluge možda neće biti
dostupne u svim zemljama i mogu biti
dostupne samo na izabranim jezicima.
Pomenute usluge će možda biti ovisne o
mreži. Za ostale informacije, obratite se
svom davaocu mrežnih usluga.
Pražnjenje privremene memorije
Pražnjenjem privremene memorije
čuvate sigurnost svojih podataka.
Izaberite Options > Clear privacy
data > Cache.
Keš memorija je memorijski prostor koji
se koristi za privremeno smještanje
podataka. Ako ste pokušavali pristupiti ili
ste pristupali povjerljivim informacijama
koje zahtijevaju lozinke, poslije toga
ispraznite keš memoriju. Informacije i
usluge kojima pristupate smještaju se u
keš memoriju.
Završetak veze
Završavanje veze i zatvaranje
programa Preglednik
Odaberite Options > Exit.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
49
Brisanje kolačića
Odaberite Options > Clear privacy
data > Cookies. Kolačići sadrže
prikupljene informacije o vašim
posjetama različitim web stranicama.
Sigurnost veze
Ako je sigurnosna oznaka ( ) prikazana
tokom veze, prijenos podataka između
uređaja i internet prolaza ili servera je
kodiran.
Sigurnosna ikona ne znači da je prenos
podataka između mrežnog prolaza i
servera za sadržaj (na kom su smješteni
podaci) bezbjedan. Operater mobilne
telefonije osigurava prenos podataka
između mrežnog prolaza i servera za
sadržaj.
Sigurnosni certifikati mogu biti
neophodni za neke vrste usluga, na
primjer, bankarske usluge. Bit ćete
obavješteni ako identitet servera nije
autentičan ili ako nemate ispravan
sigurnosni certifikat u uređaju. Obratite se
svom operateru mobilne telefonije za
detaljnije informacije.
Važno: Mada korištenje certifikata
znatno smanjuje rizike udaljenog
povezivanja i instaliranja softvera, njih
treba ispravno koristiti da bi se iskoristila
prednost povećane bezbjednosti. Samo
postojanje certifikata ne pruža nikakvu
zaštitu, upravljač certifikatima mora
sadržavati ispravne, autentične ili
pouzdane certifikate da bi se ostvarila
povećana zaštita. Certifikati imaju
ograničeni rok važenja. Ako se, uprkos
činjenici što bi certifikat trebao biti važeći,
50
Web
pojavi poruka "Certifikat istekao" ili
"Certifikat još uvijek ne važi", provjerite da
li su datum i vrijeme u vašem uređaju
tačni.
Prije nego što izvršite bilo kakve izmjene
postavki certifikata, morate provjeriti da
li zaista imate povjerenje u vlasnika datog
certifikata kao i da li taj certifikat zaista
pripada naznačenom vlasniku.
Web podešavanja
Koristeći različita podešavanja možete
prilagoditi pretraživanje Interneta svojim
potrebama.
> Web i Options >
Izaberite
Settings i sa sljedećeg:
Opća podešavanja
Access point — Za promjenu
podrazumijevane pristupne tačke. Neke ili
sve pristupne tačke mogu biti prethodno
podešene za Vaš uređaj od strane Vašeg
operatera mobilne telefonije. Možda ih
nećete moći izmijeniti, kreirati, uređivati
ili ukloniti.
Homepage — Za određivanje početne
stranice.
Mini map — Aktivirajte ili deaktivirajte
funkciju Mini Map. Funkcija Mini Map vam
pomaže pri kretanju na web stranici.
History list — Ako prilikom
pregledavanja weba izaberete On, za
prikaz liste stranica koje ste posjetili
tokom trenutne sesije izaberite Back.
Security warnings — Za sakrivanje ili
prikazivanje sigurnosnih obavijesti.
Java/ECMA script — Za omogućavanje ili
onemogućavanje korištenja skripti.
Java/ECMA script errors — Podesite
uređaj da prima obavijesti skriptnih
naredaba.
Open while downloading — Omogućite
otvaranje datoteke tokom njenog
učitavanja.
Za podešavanje stranice
Load content — Za odabir želite li
učitavati slike i druge objekte tokom
pregledavanja Interneta. Ako odaberete
Text only, za učitavanje slika ili objekata
u nastavku pregledavanja odaberite
Options > Display options > Load
images.
Default encoding — Ako tekstualni
znakovi nisu ispravno prikazani, možete
odabrati drugi sistem kodiranja za jezik
trenutne stranice.
Block pop-ups — Dozvolite ili zabranite
automatsko otvaranje skočnih prozora
tokom pregledavanja Interneta.
Automatic reload — Podesite da se web
stranice automatski osvježavaju tokom
pregledavanja.
Font size — Za određivanje veličine slova
koja se koristi na web stranicama.
Podešavanja za privatnost
Recently visited pages — Za
omogućavanje ili onemogućavanje
automatskog prikupljanja oznaka
stranica. Ako želite nastaviti sa čuvanjem
adresa posjećenih web stranica u
direktoriju Recently visited pages, ali
ukloniti direktorij iz prikaza oznaka
stranica, izaberite Hide folder.
Form data saving — Za odabir želite li
da lozinke ili podaci koje unosite u
različite obrasce na web stranici budu
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Web
sačuvani i korišteni sljedeći put kada
otvorite tu stranicu.
Cookies — Za omogućavanje ili
onemogućavanje slanja i primanja
kolačića.
Podešavanja za web feedove
Acc. point for auto-update — Za odabir
željene pristupne tačke za ažuriranje. Ova
opcija je dostupna samo kada je opcija
Automatic updates aktivirana.
Update when roaming — Aktivirajte
automatsko osvježavanje web feedova
tokom roaminga.
Dostupne opcije mogu se razlikovati.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
51
52
Pozicioniranje
Pozicioniranje
Za ove programe neophodna je GPS veza.
O GPS sistemu
Vlada Sjedinjenih Američkih Država
upravlja sistemom za globalno
pozicioniranje (GPS) i samo je ona
odgovorna za njegovu preciznost i
održavanje. Preciznost podataka o
lokacijama se može promijeniti
podešavanjem GPS satelita koje vrši Vlada
Sjedinjenih Američkih Država i podložna
je promjeni u skladu s pravilima
Ministarstva odbrane SAD o civilnom GPSu i sa Saveznim planom o radionavigaciji.
Na preciznost može uticati i loša
konfiguracija satelita. Na dostupnost i
kvalitet GPS signala može uticati i vaša
lokacija, građevine, prirodne prepreke i
vremenski uvjeti. Moguće je da GPS signali
ne budu dostupni unutar zgrada ili pod
zemljom, te ih mogu ometati materijali
kao što su beton i metal.
GPS ne treba koristiti za precizna mjerenja
lokacija i nikada se ne trebate oslanjati
samo na podatke o lokaciji dobijene preko
GPS prijemnika i mobilne radio-mreže za
pozicioniranje i navigaciju.
Mjerač kilometraže ima ograničenu
preciznost i može doći do grešaka kod
zaokruživanja decimala. Na preciznost
može uticati i dostupnost i kvalitet GPS
signala.
Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u
međunarodnom koordinatnom sistemu
WGS-84. Dostupnost koordinata može se
razlikovati od regije do regije.
GPS sa pomoćnim serverom (A-GPS)
Uređaj takođe podržava GPS sa pomoćnim
serverom (A-GPS).
A-GPS zahtijeva mrežnu podršku.
GPS sa pomoćnim serverom (A-GPS) se
koristi za dobijanje podataka preko veze
za prenos paketa podataka, što pomaže u
računanju koordinata vaše trenutne
lokacije kada uređaj prima signale sa
satelita.
Kada aktivirate A-GPS, vaš uređaj prima
korisne satelitske informacije sa
pomoćnog podatkovnog servera putem
mobilne mreže. Uz pomoćne podatke vaš
uređaj može brže odrediti GPS lokaciju.
Uređaj je prethodno konfigurisan za
korištenje Nokia A-GPS usluge, ako nisu
dostupna A-GPS podešavanja davaoca
usluga. Pomoćni podaci se samo po
potrebi preuzimaju sa servera usluge
Nokia A-GPS.
Za onemogućavanje A-GPS usluge
> Applications > GPS data
izaberite
i Options > Positioning settings >
Positioning methods > Assisted GPS >
Options > Disable.
U uređaju mora biti definisana pristupna
tačka za Internet radi preuzimanja
pomoćnih podataka sa Nokia A-GPS
usluge putem paketne podatkovne veze.
Pristupna tačka za A-GPS može se
definisati u podešavanjima za
pozicioniranje. Može se koristiti samo
internet pristupna tačka za paketne
podatke. Uređaj će zatražiti da odaberete
pristupnu tačku za Internet prilikom
prvog korištenja GPS usluge.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Pozicioniranje
Karte
Ovi Karte
Pregled programa Karte
Izaberite
> Maps.
Dobrodošli u Karte.
Program Karte vam pokazuje šta je u vašoj
blizini, pomaže u planiranju rute kretanja
i vodi vas tamo gdje želite stići.
•
•
•
•
Pronađite gradove, ulice i usluge.
Snađite se u prostoru uz turn-by-turn
uputstva.
Sinhronizirajte omiljene lokacije i
rute između vašeg mobilnog uređaja
i internet usluge Ovi Karte.
Provjerite vremensku prognozu i
ostale lokalne informacije, ako su
dostupne.
Napomena: Preuzimanje sadržaja
kao što su mape, satelitske slike, glasovne
datoteke, upute ili informacije o
saobraćaju mogu obuhvatati prenos
velikih količina podataka (mrežna
usluga).
Pojedine usluge možda neće biti
dostupne u svim zemljama i mogu biti
dostupne samo na izabranim jezicima.
Pomenute usluge će možda biti ovisne o
mreži. Za ostale informacije, obratite se
svom davaocu mrežnih usluga.
Gotovo sva digitalna kartografija je
donekle neprecizna i nepotpuna. Nikada
se ne oslanjajte samo na kartografiju koju
preuzmete radi korištenja na ovom
uređaju.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
53
Sadržaje kao što su satelitske slike, upute,
informacije o vremenskim prilikama i
saobraćaje, te povezane usluge
generiraju treće strane neovisno od
kompanije Nokia. Sadržaji mogu biti
donekle neprecizni i nepotpuni i nisu
uvijek dostupni. Nikad se ne oslanjajte
isključivo na pomenute sadržaje i
povezane usluge.
O metodama pozicioniranja
Program Karte prikazuje vašu lokaciju na
karti koristeći GPS, A-GPS ili pozicioniranje
zasnovano na identifikaciji bazne stanice.
Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) je
sistem satelitske navigacije koji se koristi
za izračunavanje vaše lokacije.
Potpomognuti GPS (A-GPS) je mrežna
usluga koja vam šalje GPS podatke, čime
se povećava brzina i preciznost
pozicioniranja.
Kod pozicioniranja zasnovanog na
identifikaciji bazne stanice, pozicija se
utvrđuje putem bazne stanice na koju je
vaš mobilni uređaj trenutno povezan.
Ovisno o dostupnoj metodi
pozicioniranja, preciznost pozicioniranja
može se razlikovati u rasponu od par
metara do nekoliko kilometara.
Kada program Karte koristite po prvi put,
bit će ponuđeno da odredite pristupnu
tačku za Internet radi učitavanja karata i
korištenja usluge A-GPS.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država
upravlja sistemom za globalno
pozicioniranje (GPS) i samo je ona
odgovorna za njegovu preciznost i
održavanje. Preciznost podataka o
54
Pozicioniranje
lokacijama se može promijeniti
podešavanjem GPS satelita koje vrši Vlada
Sjedinjenih Američkih Država i podložna
je promjeni u skladu s pravilima
Ministarstva odbrane SAD o civilnom GPSu i sa Saveznim planom o radionavigaciji.
Na preciznost može uticati i loša
konfiguracija satelita. Na dostupnost i
kvalitet GPS signala može uticati i vaša
lokacija, građevine, prirodne prepreke i
vremenski uvjeti. Moguće je da GPS signali
ne budu dostupni unutar zgrada ili pod
zemljom, te ih mogu ometati materijali
kao što su beton i metal.
Kompas je aktiviran kada njegov okvir ima
zelenu boju. Ako je kompas potrebno
kalibrirati, njegov okvir ima crvenu ili žutu
boju.
Kalibracija kompasa
Rotirajte uređaj oko svih osa,
kontinuiranim pokretima, dok se boje
okvira kompasa ne promijeni u zelenu.
GPS ne treba koristiti za precizna mjerenja
lokacija i nikada se ne trebate oslanjati
samo na podatke o lokaciji dobijene preko
GPS prijemnika i mobilne radio-mreže za
pozicioniranje i navigaciju.
Mjerač kilometraže ima ograničenu
preciznost i može doći do grešaka kod
zaokruživanja decimala. Na preciznost
može uticati i dostupnost i kvalitet GPS
signala.
Korištenje kompasa
Kada je kompas aktiviran, njegov
pokazivač i karta automatski se okreću u
pravcu u kojem pokazuje gornji dio
uređaja.
Izaberite
> Maps i My position.
Aktiviranje kompasa
Pritisnite 5.
Deaktiviranje kompasa
Ponovo pritisnite 5. Karta je orijentisana
prema sjeveru.
Prikazivanje vaše lokacije i karte
Da biste prikazali svoju trenutnu lokaciju
na karti i pregledavali karte različitih
gradova i država.
Izaberite
> Maps i My position.
označava vašu trenutnu lokaciju, ako
je dostupna. Ako vaša lokacija nije
pokazuje vašu zadnju
dostupna,
poznatu lokaciju.
Ako je dostupno samo pozicioniranje
zasnovano na identifikaciji bazne stanice,
crveni krug oko ikone za pozicioniranje
označava šire područje u kome biste se
mogli nalaziti. U gusto naseljenim
područjima preciznost procjene se
povećava, a crveni krug je manji nego u
slabo naseljenim područjima.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Pozicioniranje
Kretanje po karti
Koristite dugme za pomicanje. Po zadanoj
vrijednosti, karta je orijentisana prema
sjeveru.
Prikazivanje vaše trenutne ili zadnje
poznate lokacije
Pritisnite 0.
Uvećanje i umanjenje
Pritisnite * ili #.
Ako pregledavate područje koje nije
pokriveno kartama spremljenim na vašem
uređaju i imate aktivnu podatkovnu vezu,
nove karte će se automatski učitati.
Pokrivenost kartama razlikuje se od
država do države i od regije do regije.
Prikaz karte
Promjena izgleda karte
Za prikaz karte na različite načine kako
biste jednostavno utvrdili gdje se nalazite.
Izaberite
Prebacivanje između 2D i 3D prikaza
Pritisnite 3.
Pronalaženje lokacije
Karte vam pomažu da pronađete
konkretne lokacije i poslovne objekte.
1
2
3
4
Izabrana lokacija
Prikaz indikatora
Interesantni sadržaji (na primjer,
željeznička stanica ili muzej)
Prikaz informacija
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
> Maps i My position.
Pritisnite 1 i izaberite sa sljedećeg:
Map — Za standardni prikaz karte u kome
su lako čitljivi detalji poput naziva lokacija
ili brojeva cestovnih pravaca.
Satellite — Za prikaz detalja koristite
satelitske snimke.
Terrain — Za utvrđivanje vrste tla jednim
pogledom, kada se, na primjer, krećete
van puteva.
Izaberite
1
2
3
55
> Maps i Search.
Unesite pojmove za pretraživanje, na
primjer adresu ili poštanski broj. Da
ispraznite polje za pretragu izaberite
Clear.
Izaberite Submit.
Na predloženoj listi odgovarajućih
stavki, idite na željenu stavku. Za
prikaz lokacije na karti izaberite Map.
Za prikaz ostalih lokacija sa liste
rezultata pretraživanja na karti,
pomičite gore ili dolje.
Povratak na listu odgovarajućih stavki
Izaberite List.
56
Pozicioniranje
Pretraživanje lokacija druge vrste u
blizini
Izaberite Browse categories i kategoriju,
na primjer kupovina, smještaj ili
transport.
Ako rezultati pretraživanje nisu
pronađeni, provjerite jeste li ispravno
unijeli pojam za pretragu. Problemi sa
internet vezom mogu takođe utjecati na
rezultate vašeg online pretraživanja.
Da biste izbjegli troškove prijenosa
podataka, rezultate pretraživanja možete
dobiti i bez aktivne internet veze ako ste
karte područja koje pretražujete ranije
spremili na svoj uređaj.
Prikazivanje detalja o lokaciji
Za prikazivanje dodatnih informacija o
određenoj lokaciji ili mjestu, na primjer o
hotelu ili restoranu, ako su dostupne.
Izaberite
> Maps i My position.
Prikazivanje detalja o lokaciji
Izaberite lokaciju, pritisnite dugme za
pomicanje i izaberite Show details.
Planiranje rute
Da biste isplanirali svoje putovanje,
kreirali rutu i prikazali je na karti prije
polaska.
Izaberite
3
Promjena redoslijeda tačaka na ruti
1 Idite na tačku na ruti.
2 Pritisnite dugme za pomicanje i
izaberite Move.
3 Idite na mjesto gdje želite premjestiti
tačku na ruti i izaberite OK.
Uređivanje položaja tačke na ruti
Idite na tačku na ruti, pritisnite dugme za
pomicanje, izaberite Edit i odgovarajuću
opciju.
Prikazivanje rute na karti
Izaberite Show route.
Navigacija do odredišta
Izaberite Show route > Options > Start
driving ili Start walking.
Promjena podešavanja za rutu
Podešavanja za rutu utiču na navođenje i
na način na koji se ruta prikazuje na karti.
1
2
> Maps i My position.
Kreiranje rute
1 Idite na početnu tačku.
2 Pritisnite dugme za pomicanje i
izaberite Add to route.
Za dodavanje dodatne tačke na rutu
izaberite Add new route point i
odgovarajuću opciju.
3
U prikazu za planiranje rute otvorite
karticu Settings. Za prelazak sa
prikaza za navigaciju na prikaz za
planiranje rute izaberite Options >
Route points ili Route point list.
Podesite mod transporta na Drive ili
na Walk. Ako izaberete Walk,
jednosmjerne ulice se tretiraju kao
normalne ulice, a moguće je i koristiti
staze i prolaze kroz, na primjer,
parkove i trgovačke centre.
Izaberite željenu opciju.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Pozicioniranje
Izaberite mod hodanja
Otvorite karticu Settings i izaberite
Walk > Preferred route > Streets ili
Straight line. Straight line je korisna
opcija za kretanje van puteva jer pokazuje
pravac hodanja.
2
Korištenje brže ili kraće rute za vožnju
Otvorite karticu Settings i izaberite
Drive > Route selection > Faster route
ili Shorter route.
5
Korištenje optimizirane rute za vožnju
Otvorite karticu Settings i izaberite
Drive > Route selection > Optimised.
Optimizirana ruta za vožnju predstavlja
kombinaciju prednosti kraćih ruta sa
prednostima bržih ruta.
Takođe možete dozvoliti ili izbjegavati
korištenje, na primjer, autoputeva,
puteva sa naplatom putarine ili trajekata.
Čuvanje lokacija i ruta
Da biste sačuvali adrese, interesantne
sadržaje i rute radi kasnijeg korištenja.
Izaberite
> Maps.
Čuvanje lokacije
1 Izaberite My position.
2 Idite na lokaciju. Za traženje adrese ili
lokacije izaberite Search.
3 Pritisnite tipku za pomicanje.
4 Izaberite Save place.
Čuvanje rute
1 Izaberite My position.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
3
4
57
Idite na lokaciju. Za traženje adrese ili
lokacije izaberite Search.
Da dodate još jednu tačku putanje
pritisnite tipku za pomicanje i
izaberite Add to route.
Izaberite Add new route point i
odgovarajuću opciju.
Izaberite Show route > Options >
Save route.
Prikazivanje sačuvanih lokacija i ruta
Izaberite Favourites > Places ili Routes.
Prikazivanje i organiziranje lokacija i
ruta
Koristite Omiljene za brzi pristup
mjestima i rutama koje ste sačuvali.
Za grupisanje lokacija i ruta u kolekciju
kada, na primjer, planirate izlet.
Izaberite
> Maps i Favourites.
Prikazivanje sačuvane lokacije na karti
1 Izaberite Places.
2 Za odlazak na lokaciju.
3 Izaberite Show on map.
Za povratak na listu sačuvanih lokacija
izaberite List.
Kreiranje kolekcije
Izaberite Create new collection i unesite
naziv kolekcije.
Dodavanje sačuvane lokacije u
kolekciju
1 Izaberite Places i lokaciju.
2 Izaberite Organise collections.
58
3
Pozicioniranje
Izaberite New collection ili
postojeću kolekciju.
Ako je potrebno da obrišete rute, idite na
internet uslugu Ovi Karte na adresi
www.ovi.com.
Slanje lokacija prijateljima
Kada želite podijeliti informacije o lokaciji
sa prijateljima, sljedeće detalje pošaljite
direktno na njihove uređaje.
Izaberite
> Maps i My position.
Slanje lokacije na kompatibilni uređaj
vašeg prijatelja
Izaberite lokaciju na karti, pritisnite
dugme za pomicanje i izaberite Send.
Sinhroniziranje Omiljenih
Isplanirajte putovanje pomoću svog
računara na web lokaciji Ovi Karte,
sinhronizirajte lokacije i rute na svom
mobilnom uređaju i pristupajte planu
tokom putovanja.
Da biste sinhronizirali lokacije i rute
između vašeg mobilnog uređaja i internet
usluge Ovi Karte, morate biti prijavljeni na
svoj Nokia račun.
Sinhroniziranje sačuvanih lokacija i
ruta
Izaberite Favourites > Synchronise
with Ovi. Ako nemate Nokia račun, bit će
vam ponuđeno da ga kreirate.
Automatsko sinhroniziranje Omiljenih
Izaberite Options > Settings >
Synchronisation > Change > At startup and shut-d..
Za sinhroniziranje je potrebna aktivna
Internet veza i ono može uključivati
prijenos velike količine podataka preko
mreže vašeg davaoca usluga. Za
informacije o troškovima prijenosa
podataka obratite se svom davaocu
usluga.
Za korištenje internet usluge Ovi Karte,
idite na www.ovi.com.
Dijeljenje lokacije
Svoju trenutnu lokaciju možete objaviti na
Facebooku, zajedno sa tekstom i slikom.
Vaši prijatelji na Facebooku će moći vidjeti
vašu lokaciju na karti.
Izaberite
> Maps i Share loc..
Da biste dijelili svoju lokaciju, morate
imati Nokia račun i Facebook račun.
1
2
3
4
5
6
Prijavite se na svoj Nokia račun ili, ako
ga još uvijek nemate, izaberite Create
new account.
Prijavite se na svoj Facebook račun.
Izaberite svoju trenutnu lokaciju.
Unesite ažuriranje svog statusa.
Da biste u svoj post priložili sliku,
izaberite Add a photo.
Izaberite Share location.
Možete podesiti svoj uređaj da automatski
sinhronizira vaše Omiljene kada otvorite
ili zatvorite program Karte.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Pozicioniranje
Upravljanje Facebook računom
U glavnom prikazu izaberite Options >
Account > Share location settings >
Facebook.
Za dijeljenje vaše lokacije i prikazivanje
lokacija drugih osoba potrebna je internet
veza. To može uključivati prijenos velikih
količina podataka i povezane troškove
prijenosa podataka.
Uslovi korištenja Facebooka, odnose se i
na dijeljenje vaše lokacija na Facebooku.
Upoznajte se sa uslovima korištenja i
postupcima za zaštitu podataka na
Facebooku.
Prije nego što podijelite svoju lokaciju sa
drugima, uvijek pažljivo procijenite osobe
sa kojima ćete dijeliti lokaciju. Provjerite
podešavanja za privatnost usluge
društvene mreže koju koristite jer postoji
mogućnost da ćete svoju lokaciju
podijeliti sa velikom grupom ljudi.
Korištenje govornog navođenja
Govorno navođenje, ako je dostupno na
vašem jeziku, vam pomaže da pronađete
put do odredišta, tako da možete
neometano uživati u putovanju.
Izaberite
> Maps i Drive ili Walk.
Prilikom prvog korištenja navigacije za
automobil ili pješaka, bit će zatraženo da
izaberete jezik govornog navođenja i
učitate odgovarajuće datoteke.
Ako izaberete jezik koji sadrži imena ulica
i ona će biti glasno izgovorena. Govorno
navođenje možda nije dostupno na vašem
jeziku.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
59
Promjena jezika za govorno
navođenje
U glavnom prikazu izaberite Options >
Settings > Navigation > Drive
guidance ili Walk guidance i
odgovarajuću opciju.
Deaktiviranje govornog navođenja
U glavnom prikazu izaberite Options >
Settings > Navigation > Drive
guidance ili Walk guidance i None.
Ponavljanje govornog navođenja u
automobilskoj navigaciji
U prikazu za navigaciju izaberite
Options > Repeat.
Ugađanje glasnoće govornog
navođenja u automobilskoj navigaciji
U prikazu za navigaciju izaberite
Options > Volume.
Hodanje do odredišta
Kada trebate uputstva za hodanje duž
rute, program karte vas vodi preko trgova,
parkova, pješačkih zona, čak i trgovačkih
centara.
Izaberite
> Maps i Walk.
Hodanje do odredišta
Izaberite Set destination i odgovarajuću
opciju.
Hodanje do doma
Izaberite Walk home.
Kada prvi put izaberete Drive home ili
Walk home, bit će ponuđeno da odredite
lokaciju svog doma. Da biste kasnije
60
Pozicioniranje
promijenili lokaciju svog doma, uradite
sljedeće:
1
2
U glavnom prikazu izaberite
Options > Settings > Navigation >
Home Location > Change >
Redefine.
Izaberite odgovarajuću opciju.
Savjet:Za hodanje bez određivanja
odredišta izaberite Map. Vaša lokacija se
prikazuje u središtu karte dok se krećete.
Vožnja do vašeg odredišta
Kada su vam potrebna turn-by-turn
uputstva za vožnju, program Karte vam
pomaže da stignete do odredišta.
Izaberite
> Maps i Drive.
Vožnja do odredišta
Izaberite Set destination i odgovarajuću
opciju.
Vožnja do vašeg doma
Izaberite Drive home.
Kada prvi put izaberete Drive home ili
Walk home, bit će ponuđeno da odredite
lokaciju svog doma. Da biste kasnije
promijenili lokaciju svog doma, uradite
sljedeće:
1
2
U glavnom prikazu izaberite
Options > Settings > Navigation >
Home Location > Change >
Redefine.
Izaberite odgovarajuću opciju.
Savjet:Za vožnju bez određivanja
odredišta izaberite Map. Vaša lokacija se
prikazuje u središtu karte dok se krećete.
Promjena prikaza tokom navigacije
Pritisnite dugme za pomicanje i izaberite
2D view, 3D view, Arrow view ili Route
overview.
Pridržavajte se lokalnih propisa. Tokom
vožnje ruke vam trebaju biti slobodne da
biste upravljali vozilom. Sigurnost
saobraćaja mora biti vaš prioritet tokom
vožnje.
Pribavljanje informacija o saobraćaju i
sigurnosti na putevima
Poboljšajte svoje iskustvo vožnje sa
informacijama, u realnom vremenu, o
zbivanjima u saobraćaju, promijeni vozne
trake i upozorenjima o ograničenju
brzine, ako su dostupne u vašoj zemlji ili
regiji.
Izaberite
> Maps i Drive.
Prikaz zbivanja u saobraćaju
Tokom navigacije u vožnji izaberite
Options > Traffic info. Zbivanja se
prikazuju u vidu trouglova i linija.
Ažuriranje informacija o saobraćaju
Izaberite Options > Traffic info >
Update traffic info.
Kada planirate rutu kretanja, možete
podesiti uređaj da izbjegava određena
zbivanja u saobraćaju, kao što su gužve ili
radovi na putu.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Pozicioniranje
Izbjegavanje saobraćajnih zbivanja
U glavnom prikazu izaberite Options >
Settings > Navigation > Reroute due
to traffic.
Upozorenje:
Položaj kamera za kontrolu brzine/
sigurnost saobraćaja, može biti prikazan
za odabranu putanju tokom navigacije,
ukoliko je odgovarajuća funkcija
uključena. Korištenje podataka o položaju
kamera za kontrolu brzine/sigurnost
saobraćaja je u nekim oblastima
zabranjeno ili regulisano propisima.
Nokia nije odgovorna za tačnost podataka
i posljedice korištenja podataka o
položaju kamera za kontrolu brzine/
sigurnost saobraćaja.
Ključne lokacije
Koristeći Ključne lokacije možete sačuvati
informacije o određenim lokacijama u
svom uređaju. Sačuvane lokacije možete
rasporediti u različite kategorije, kao što
su poslovne informacije, i dodati im druge
informacije, na primjer adrese. Sačuvane
ključne lokacije možete koristiti u
kompatibilnim programima, na primjer
kao GPS podatke.
Odaberite
Landmarks.
> Applications >
Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u
međunarodnom koordinatnom sistemu
WGS-84.
Odaberite Options i neku od sljedećih
opcija:
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
61
New landmark — Kreiranje nove ključne
lokacije. Za upućivanje zahtjeva za
pozicioniranje za vašu trenutnu lokaciju
odaberite Current position. Za odabir
lokacije sa karte izaberite Select from
map. Za ručni unos informacija o poziciji
izaberite Enter manually.
Edit — Za uređivanje ili dodavanje
informacija za sačuvanu ključnu lokaciju
(na primjer, kućne adrese)
Add to category — Za dodavanje ključne
lokacije nekoj od kategorija u Ključnim
lokacijama. Odaberite svaku od kategorija
u koju želite dodati ključnu lokaciju.
Send — Za slanje jedne ili više ključnih
lokacija na kompatibilni uređaj. Primljene
ključne lokacije se smještaju u mapu
Ulazne poruke u programu za razmjenu
poruka.
Ključne lokacije možete rasporediti u
ranije određene kategorije, te kreirati
nove kategorije. Za uređivanje postojećih
i kreiranje novih kategorija ključnih
lokacija otvorite karticu Kategorije i
odaberite Options > Edit categories.
GPS podaci
Rutni vodič
> Applications > GPS
Odaberite
data i Navigation.
Rutni vodič pokrenite na otvorenom. Ako
je pokrenut u zatvorenom prostoru, GPS
prijemnik možda neće primiti neophodne
informacije sa satelita.
Rutni vodič koristi rotacioni kompas
prikazan na ekranu uređaja. Crvena kugla
pokazuje pravac odredišta, a njegova
približna udaljenost se prikazuje unutar
kruga kompasa.
62
Pozicioniranje
Rutni vodič je namijenjen za prikaz
direktne putanje i najkraće udaljenosti do
odredišta, mjerene ravnolinijski. Sve
prepreke na određenoj ruti, poput zgrada
i prirodnih prepreka se ignorišu. Prilikom
proračuna udaljenosti, razlike u
nadmorskoj visini ne uzimaju se u obzir.
Rutni vodič je aktivan samo kada se
krećete.
Za podešavanje odredišta putovanja
odaberite Options > Set destination i
ključnu lokaciju kao odredište ili unesite
geografsku dužinu i širinu.
Za brisanje odredišta podešenog za vaše
putovanje odaberite Stop navigation.
Mjerač kilometraže
> Applications > GPS
Odaberite
data i Trip distance.
Mjerač kilometraže ima ograničenu
preciznost i može doći do grešaka kod
zaokruživanja decimala. Na preciznost
može uticati i dostupnost i kvalitet GPS
signala.
Za uključivanje ili isključivanje mjerača
kilometraže odaberite Options > Start ili
Stop. Izračunate vrijednosti ostaju
prikazane na ekranu. Ovu funkciju
koristite na otvorenom radi boljeg
prijema GPS signala.
Za nuliranje udaljenosti i vrijemena
putovanja i prosječne i maksimalne
brzine, te za pokretanje novog proračuna
odaberite Options > Reset. Za nuliranje
mjerača kilometraže i ukupnog vrijemena
odaberite Restart.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Muzika i audio sadržaji
Muzika i audio sadržaji
Ovi muzika
Koristeći uslugu Ovi muzika (mrežna
usluga), možete pretraživati, kupovati,
pregledavati i učitavati muziku na svoj
uređaj.
Odaberite
Music.
> Applications > Ovi
Za učitavanje muzike prvo se morate
registrirati za uslugu.
Učitavanje muzike može obuhvatati
dodatne troškove i prijenos velikih
količina podataka (mrežna usluga). Za
informacije o troškovima prijenosa
podataka obratite se svom operateru
mobilne telefonije.
Za pristup usluzi Ovi muzika morate na
uređaju imati važeću pristupnu tačku za
internet. Od vas će možda biti zatraženo
da izaberete pristupnu tačku koja će se
koristiti za povezivanje na uslugu Ovi
muzika.
Izbor pristupne tačke
Izaberite Default access point.
Dostupnost i oblik podešavanja za uslugu
Ovi muzika mogu se razlikovati.
Podešavanja mogu biti i prethodno
definisana i možda ih nećete moći
uređivati. Prilikom pretraživanja usluge
Ovi muzika može biti omogućena
promjena podešavanja.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
63
Promjena podešavanja za uslugu Ovi
muzika
Izaberite Options > Settings.
Usluga Ovi muzika nije dostupna u svim
zemljama i regijama.
Muzički plejer
Reproduciranje pjesama
> Applications > Music
Izaberite
player.
Za dodavanje svih dostupnih pjesama u
muzičku biblioteku izaberite Options >
Refresh library.
Za reproduciranje pjesme, izaberite
željenu kategoriju i pjesmu.
Za pauziranje reproducije pritisnite tipku
za pomicanje; za nastavak ponovno
pritisnite tipku za pomicanje. Za
zaustavljanje reprodukcije pomaknite se
prema dolje.
Za premotavanje unaprijed ili unazad
pritisnite i držite desnu ili lijevu tipku za
pomicanje.
Za prelazak na sljedeću stavku pomaknite
se desno. Za povratak na početak stavke
pomaknite se lijevo. Za prelazak na
prethodnu stavku ponovno se pomaknite
ulijevo unutar 2 sekunde od pokretanja
pjesme ili podcasta.
Za izmjenu tona za reprodukciju muzike
izaberite Options > Equaliser.
64
Muzika i audio sadržaji
Za izmjenu balansa i stereo slike ili
pojačanje basova izaberite Options >
Settings.
Za povratak u mod pripravnosti i izlazak iz
plejera koji radi u pozadini kratko
pritisnite tipku za kraj.
Upozorenje:
Produženo izlaganje jakom intenzitetu
zvuka vam može oštetiti sluh. Muziku
slušajte uz umjerenu jačinu zvuka i
nemojte držati uređaj uz uho kada je
zvučnik u upotrebi.
Izgovori i pusti
Koristeći program Izgovori i pusti možete
pokrenuti reproduciranje muzike po želji
izgovaranjem, na primjer, imena
izvođača.
Za pokretanje programa Izgovori i pusti
> Applications > Music
izaberite
search. Kad se oglasi ton zvona,
izgovorite ime izvođača, naslov albuma,
naslov liste pjesama ili ime izvođača i
naziv pjesme. Uređaj držite oko 20 cm (8
inča) od usta i govorite normalnim
glasom. Ne pokrivajte mikrofon uređaja
rukom.
Program Izgovori i pusti podržava govor
na dva jezika: engleski i jezik koji ste
odabrali kao jezik uređaja. Jezik kojim su
zapisani metapodaci o pjesmi moraju
odgovarati bilo engleskom ili odabranom
jeziku uređaja.
Savjet:Za poboljšanje tačnosti
pretraživanja koristite govorne komande
za biranje. Program za biranje se
prilagođava vašem glasu i koristi ga za
pretragu muzike.
Kreiranje liste pjesama
> Applications > Music
Izaberite
player.
1
2
3
4
Izaberite Playlists.
Izaberite Options > New playlist.
Unesite ime za listu pjesama.
Izaberite pjesme koje ćete dodati na
listu pjesama po redoslijedu po kojem
ih želite reproducirati.
Ako je kompatibilna memorijska kartica
umetnuta u uređaj, lista pjesama će biti
sačuvana na memorijsku karticu.
Dodavanje pjesme na listu pjesama
Pomaknite se na pjesmu i izaberite Add to
playlist.
Prilikom prvog pokretanja programa
Izgovori i pusti, nakon učitavanja novih
pjesama na uređaj, da biste ažurirali
govorne naredbe, izaberite Options >
Refresh library.
Uklanjanje pjesme sa liste pjesama
U prikazu liste pjesama, pomaknite se na
pjesmu i izaberite Remove.
Pjesma neće biti obrisana sa uređaja,
samo će biti uklonjena sa liste pjesama.
Govorne komande se temelje na
metapodacima (imenu izvođača i naslovu
pjesme) o pjesmama u vašem uređaju.
Reproduciranje liste pjesama
Izaberite Playlists i listu pjesama.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Muzika i audio sadržaji
Savjet:Music player automatski kreira
listu pjesama od pjesama koje su najčešće
reproducirane, pjesama koje su
reproducirane u posljednje vrijeme i
pjesama koje su nedavno dodane.
Prijenos muzike sa računara
1 Vodite računa da je kompatibilna
memorijska kartica umetnuta u
uređaj.
2 Povežite uređaj na računar koristeći
Bluetooth vezu ili kompatibilni USB
podatkovni kabl. Ako koristite USB
podatkovni kabl, prvo ga povežite na
svoj uređaj, a zatim na računar.
3 Ako koristite USB podatkovni kabl
odaberite Media transfer kao mod
povezivanja.
Ako odaberete Media transfer kao mod
povezivanja, možete koristiti Windows
Media Player za sinhronizaciju muzike
između uređaja i računara.
FM radio
Slušanje radija
> Applications > Radio.
Izaberite
Pretraživanje stanica
ili
.
Izaberite
Prelazak na sljedeću ili prethodnu
sačuvanu stanicu
ili
.
Izaberite
Izaberite Options i neku od sljedećih
opcija:
Activate loudspeaker — za slušanje
radija putem zvučnika;
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
65
Manual tuning — za promjenu
frekvencije ručnim putem;
Station directory — za prikaz dostupnih
stanica ovisno o lokaciji (mrežna usluga);
Save station — Čuvanje trenutne stanice.
Stations — Prikaz sačuvanih stanica.
Play in background — za povratak u
mod pripravnosti uz slušanje FM radija u
pozadini;
Kvalitet radio prijema ovisi o pokrivenosti
signalom radio stanice u određenom
području.
Dok slušate radio možete uputiti ili
odgovoriti na dolazni poziv. Radio se
utišava tokom aktivnog poziva.
Upozorenje:
Produženo izlaganje jakom intenzitetu
zvuka vam može oštetiti sluh. Muziku
slušajte uz umjerenu jačinu zvuka i
nemojte držati uređaj uz uho kada je
zvučnik u upotrebi.
66
Fotoaparat
Fotoaparat
Snimanje slika
> Camera.
Izaberite
Prilikom snimanja slika imajte na umu
sljedeće:
•
•
•
•
1
2
Trebate koristiti obje ruke kako biste
umirili fotoaparat.
Kvalitet slike snimljene uz upotrebu
digitalnog zumiranja je slabiji od
kvaliteta slike pri čijem snimanju nije
korišteno zumiranje.
Fotoaparat prelazi u mod za uštedu
baterije nakon približno jedne minute
neaktivnosti.
Blic koristite na bezbjednom
rastojanju. Ne koristite blic na ljude i
životinje s malog rastojanja. Nemojte
zaklanjati blic u toku fotografisanja.
Za prebacivanje iz moda kamere u
mod fotoaparata, po potrebi,
izaberite . Da sakrijete ili prikažete
alatnu traku u pejzažnom modu,
pomičite ulijevo ili udesno.
Pritisnite tipku za pomicanje. Ne
pomjerajte uređaj dok slika ne bude
sačuvana i dok se ne prikaže konačna
slika.
Uvećavanje i umanjivanje prilikom
snimanja slika
Koristite tipke za zumiranje.
Korištenje drugih programa dok je
fotoaparat pokrenut u pozadini
Pritisnite tipku meni. Za povratak na
fotoaparat pritisnite tipku za pomicanje.
Snimite video isječak
1 Za prebacivanje iz moda fotoaparata
u mod kamere, po potrebi, izaberite
mod fotoaparata sa aktivne alatne
trake.
2 Za pokretanje snimanja izaberite
Start. Prikazuje se crvena ikona za
snimanje .
3 Za pauziranje snimanja izaberite
Pause. Za nastavak izaberite
Continue. Ako pauzirate snimanje i u
roku od jedne minute ne pritisnete
nijednu tipku, snimanje se zaustavlja.
Za uvećanje ili umanjenje koristite
tipke za zumiranje.
4 Za zaustavljanje snimanja odaberite
Stop. Video isječak se automatski
čuva u Photos.
Snimanje slika pomoću sekundarne
kamere
1 Izaberite Options > Use secondary
camera.
2 Da biste snimili sliku, odaberite
Capture. Ne pomjerajte uređaj dok
slika ne bude sačuvana i dok se ne
prikaže konačna slika.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Slike i video zapisi
Slike i video zapisi
O Galeriji
> Gallery > Images &
Odaberite
videos i sa sljedećih:
Captured — Za prikazivanje svih slika i
video isječaka koje ste snimili.
Months — Za prikazivanje slika i video
isječaka kategoriziranih po mjesecima
kada su snimljeni.
Albums — za prikaz podrazumijevanih
albuma ili albuma koje ste sami kreirali,
Tags — za prikaz oznaka koje ste kreirali
za svaku od stavki,
Downloads — Za prikaz stavki i video
isječaka preuzetih sa weba ili primljenih u
obliku multimedijalnih ili e-mail poruka.
Share online — Za objavu vaših slika ili
video isječaka na webu.
Datoteke spremljene na kompatibilnu
memorijsku karticu (ako je umetnuta)
.
označene su znakom
Da biste kopirali ili premjestili datoteku na
drugu lokaciju u memoriji, izaberite
datoteku i Options > Move and copy i
odgovarajuću opciju.
Online dijeljenje
O online dijeljenju
> Applications > Share
Odaberite
online.
Koristeći online dijeljenje (mrežna usluga)
možete objavljivati slike, video i zvučne
isječke sa svog uređaja na kompatibilnim
uslugama za online dijeljenje sadržaja
poput albuma i blogova. Koristeći ove
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
67
usluge također možete pregledavati i slati
komentare na postove, te učitavati
sadržaje na kompatibilni Nokia uređaj.
Podržane vrste sadržaja i dostupnost
usluge online dijeljenja mogu se
razlikovati ovisno o lokaciji.
Pretplaćivanje na usluge
> Applications > Share
Odaberite
online.
Za pretplaćivanje na dijeljenja sadržaja u
online načinu rada idite na web-lokaciju
davaoca usluga i provjerite je li vaš Nokia
uređaj kompatibilan sa ovom uslugom.
Kreirajte račun u skladu sa uputstvima na
web-lokaciji. Primit ćete korisničko ime i
lozinku koji su potrebni za podešavanje
računa na vašem uređaju.
1
2
3
Za aktiviranje usluge otvorite
program za online dijeljenje sadržaja
na vašem uređaju, odaberite uslugu i
Options > Activate.
Za davanje dozvole uređaju da kreira
mrežnu vezu. Ako bude zatraženo da
odredite pristupnu tačku za Internet,
odaberite jednu sa liste.
Prijavite se na svoj račun u skladu sa
uputstvima na web-lokaciji davaoca
usluga.
Za dostupnost i cijene usluga trećih strana
i troškove prijenosa podataka obratite se
davaocu usluga ili odgovarajućoj trećoj
strani.
Kreiranje postova
> Applications > Share
Izaberite
online.
68
Slike i video zapisi
Za objavu slika ili video isječaka na nekoj
usluzi, idite na uslugu i izaberite
Options > New upload. Ukoliko usluga
online dijeljenja sadržaja nudi kanale za
objavu datoteka, odaberite željeni kanal.
Za dodavanje slika, video ili zvučnih
isječaka u post izaberite Options >
Insert.
Unesite ime ili opis posta, ako je
dostupno.
Za dodavanje oznaka u post izaberite
Tags:.
Za slanje posta na uslugu izaberite
Options > Upload.
Nokia Video Centre
Koristeći Nokia Video Centre (mrežna
usluga) možete učitavati i primati video
streamove bežičnim putem sa
kompatibilnih internet video usluga
koristeći paketni prijenos podataka.
Možete prijenositi video isječke sa
kompatibilnog računara na svoj uređaj i
prikazivati ih u Video centru.
Korištenje pristupnih tačaka za paketni
prijenos podataka prilikom učitavanja
video sadržaja može podrazumijevati
prijenos velike količine podataka preko
mreže vašeg davaoca usluga. Obratite se
svom operateru mobilne telefonije za
informacije o troškovima prenosa
podataka.
Vaš uređaj možda sadrži prethodno
definisane usluge.
Davaoci usluga sadržaj mogu nuditi
besplatno ili uz određenu tarifu. Cijene
provjerite na usluzi ili kod davaoca usluge.
Prikazivanje i učitavanje video
isječaka
Povezivanje na video usluge
> Applications >
1 Odaberite
Video centre.
2 Za povezivanje na servis za
instaliranje video usluga odaberite
Add new services i željenu video
uslugu iz kataloga usluga.
Prikazivanje video isječka
Za pregledavanje sadržaja instaliranih
video usluga odaberite Video feeds.
Sadržaj pojedinih video usluga je
podijeljen u kategorije. Za pregledavanje
video isječaka odaberite kategoriju.
Za traženje video isječka na usluzi
odaberite Video search. Pretraživanje
možda neće biti dostupno za sve usluge.
Neke video isječke je moguće slati u obliku
streamova bežičnim putem, ali je ostale
potrebno prethodno učitati na uređaj. Za
učitavanje video isječka odaberite
Options > Download. Učitavanje se
nastavlja u pozadini ako izađete iz
programa. Učitani video isječci se čuvaju
u mapi Moji video zapisi.
Za streamovanje ili prikazivanje učitanog
video isječka odaberite Options > Play.
Tokom reprodukcije video isječka,
koristite izborne tipke i tipku za
pomicanje za upravljanje plejerom.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Slike i video zapisi
Za prilagođavanje jačine zvuka koristite
tipke za jačinu zvuka.
Upozorenje:
Produženo izlaganje jakom intenzitetu
zvuka vam može oštetiti sluh. Muziku
slušajte uz umjerenu jačinu zvuka i
nemojte držati uređaj uz uho kada je
zvučnik u upotrebi.
Odaberite Options i neku od sljedećih
opcija:
Resume download — za nastavak
pauziranog ili neuspješnog učitavanja,
Cancel download — za otkazivanje
učitavanja,
Preview — za prikazivanje video isječka,
Ova opcija je dostupna ako je podržana u
odgovarajućoj usluzi.
Feed details — za prikazivanje
informacija o video isječku,
Refresh list — za osvježavanje liste video
klipova,
Open link in browser — za otvaranje
poveznice u web pregledniku.
Za planiranje učitavanja
Podešavanje programa za automatsko
učitavanje video isječaka može
podrazumijevati prijenos velikih količina
podataka preko mreže vašeg davaoca
usluga. Za informacije o troškovima
prijenosa podataka obratite se svom
davaocu usluga.
Za planiranje automatskog učitavanja
video isječaka sa usluge odaberite
Options > Schedule downloads.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
69
Video centar automatski učitava nove
video isječke u vrijeme koje odredite.
Za otkazivanje planiranih učitavanja
odaberite Manual download kao način
učitavanja.
70
Upravljanje vrijemenom
Upravljanje vrijemenom
•
Kalendar
O kalendaru
> Calendar.
Izaberite
•
Koristeći kalendar možete kreirati i
prikazivati planirane događaje i sastanke
i prebacivati se između različitih prikaza
kalendara.
U prikazu mjeseca, kalendarske bilješke su
označene trouglom. Bilješke o
godišnjicama su dodatno označene
uskličnikom. Bilješke za izabrani dan se
prikazuju u vidu liste.
Za otvaranje kalendarske bilješke
izaberite prikaz kalendara i bilješku.
Kad god vidite ikonu , pomaknite se
udesno kako biste pristupili listi
dostupnih akcija. Za zatvaranje liste
pomaknite se ulijevo.
Kreiranje kalendarskih bilješki
> Calendar.
Izaberite
Možete kreirati sljedeće vrste
kalendarskih bilješki:
•
•
Bilješke o sastancima Vas podsjećaju
na događaje koji imaju određeni
datum i vrijeme.
Zahtjevi za sastanke su pozivnice koje
možete poslati njihovim učesnicima.
Prije nego što bude omogućeno
kreiranje zahtjeva za sastanke, na
uređaju mora biti konfiguriran
kompatibilni pretinac.
•
Bilješke za podsjećanje odnose se na
cijeli dan bez preciziranja konkretnog
vremena.
Bilješke o godišnjicama podsjećaju na
rođendane i važne datume. Odnose se
na određeni dan, ali ne preciziraju
konkretno vrijeme. Bilješke o
godišnjicama se ponavljaju svake
godine.
Bilješke o zadacima podsjećaju na
zadatke sa određenim datumom za
realizaciju, ali bez konkretnog
vremena.
Za kreiranje kalendarske bilješke izaberite
datum Options > New entry i vrstu
bilješke.
Za podešavanje prioriteta za bilješke o
sastancima izaberite Options > Priority.
Za određivanje kako će se bilješkom
upravljati tokom sinhronizacije izaberite
Private da biste sakrili bilješke od
posmatrača ako je kalendar dostupan
online, Public da biste prikazali bilješke
posmatračima ili None da biste sprječili
kopiranja bilješke na Vaš računar.
Za slanje bilješke na kompatibilan uređaj
izaberite Options > Send.
Za upućivanje zahtjeva za sastanak u vezi
sa bilješkom o sastanku izaberite
Options > Add participants.
Kreiranje zahtjeva za sastanak
> Calendar.
Izaberite
Prije nego što bude omogućeno kreiranje
zahtjeva za sastanke morate imati
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Upravljanje vrijemenom
konfiguriran kompatibilni pretinac za
uređaj.
Za kreiranje bilješke o sastanku:
1
2
3
4
5
6
7
8
Za kreiranje bilješke o sastanku
izaberite dan i Options > New
entry > Meeting request.
Unesite imena osoba koje trebaju
učestvovati. Za dodavanje imena sa
Vaše liste kontakata, unesite prvih
nekoliko znakova i izaberite sa liste
podudarnih stavki. Za dodavanje
potencijalnih učesnika izaberite
Options > Add optional
participants.
Unesite temu sastanka.
Unesite vrijeme i datum početka i
kraja sastanka ili izaberite All-day
event.
Unesite lokaciju
Po potrebi, podesite alarm za bilješku.
Za sastanke koji se periodično
ponavljaju podesite interval
ponavljanja i unesite datum
završetka.
Unesite opis sastanka.
Za podešavanje prioriteta za bilješke o
sastancima izaberite Options > Priority.
Za slanje zahtjeva za sastanak izaberite
Options > Send.
Prikazi kalendara
> Calendar.
Izaberite
Možete se prebacivati između sljedećih
prikaza:
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
•
•
•
•
•
71
Prikaz mjeseca prikazuje trenutni
mjesec i listu kalendarskih bilješki za
izabrani dan.
Prikaz sedmice prikazuje događaje u
izabranoj sedmici u sedam okvira za
dane.
Prikaz dana prikazuje događaje za
izabrani dan grupirane u vremenske
sekvence u skladu sa vremenom
njihovog početka.
Prikaz zadataka prikazuje sve bilješke
o zadacima.
Prikaz dnevnog rasporeda prikazuje
listu događaja za izabrani dan.
Za promjenu prikaza izaberite Options >
Change view i željeni prikaz.
Savjet:Za otvaranje prikaza sedmice
izaberite redni broj sedmice.
Za pomjeranje na sljedeći ili prethodni
dan u prikazu mjeseca, sedmice, dana i
dnevnog rasporeda izaberite željeni dan.
Za promjenu zadanog prikaza izaberite
Options > Settings > Default view.
Budilnik
Odaberite
> Applications > Clock.
Za prikaz aktivnih i neaktivnih alarma
otvorite karticu alarmi. Za podešavanje
novog alarma odaberite Options > New
alarm. Po potrebi odredite ponavljanje.
Kada je alarm aktivan, prikazana je
oznaka .
72
Upravljanje vrijemenom
Za prekid oglašavanja alarma odaberite
Stop. Za privremeni prekid oglašavanja
alarma odaberite Snooze.
Ako je vaš uređaj isključen u vrijeme
aktiviranja alarma, automatski će se
uključiti i pokrenuti oglašavanje tona
alarma.
na vašem uređaju (mrežna usluga)
odaberite Automatic time update > On.
Za promjenu tona alarma odaberite Clock
alarm tone.
Savjet:Za određivanje vijremena do
ponovnog oglašavanja alarma nakon
odgode odaberite Options > Settings >
Alarm snooze time.
Za otkazivanje alarma odaberite
Options > Remove alarm.
Za promjenu vrijemena, datuma i
podešene vrste sata odaberite Options >
Settings.
Za automatsko ažuriranje vrijemena,
datuma i informacija o vrijemenskoj zoni
na uređaju (mrežna usluga) odaberite
Options > Settings > Automatic time
update > On.
Podešavanje sata
Odaberite Options > Settings.
Za promjenu vrijemena i datuma
odaberite Time ili Date.
Za promjenu sata prikazanog na
početnom ekranu odaberite Clock type >
Analogue ili Digital.
Za davanje dozvole mreži mobilne
telefonije da vrši ažuriranje vrijemena,
datuma i informacija o vrijemenskoj zoni
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Uredski programi
Uredski programi
PDF čitač
Odaberite
Adobe PDF.
> Applications > Office >
Koristeći PDF čitač možete čitati PDF
dokumente na ekranu svog uređaja,
pretraživati tekst u dokumentima,
mijenjati podešavanja, kao što su nivo
zumiranja i prikaz stranice, te slati PDF
datoteke putem e-maila.
Rječnik
Možete prevoditi riječi sa jednog jezika na
drugi. Nisu podržani svi jezici.
Traženje prijevoda riječi
> Applications >
1 Odaberite
Office > Dictionary.
2 Unesite tekst u polje za pretragu.
Prilikom unosa teksta prikazuju se
prijedlozi riječi za prijevod.
3 Izaberite riječ sa liste.
Odaberite Options i neku od sljedećih
opcija:
Listen — Za preslušavanje odabrane
riječi.
History — Za pronalaženje riječi
prevedenih u trenutnoj sesiji.
Languages — Promijenite izvorni ili
odredišni jezik, učitajte jezike sa interneta
ili uklonite jezik iz rječnika. Engleski jezik
ne možete ukloniti iz rječnika. Osim
engleskog, možete instalirati dva dodatna
jezika.
Speech — Za uređivanje govornih
podešavanja. Možete prilagoditi brzinu i
jačinu zvuka za govor.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
73
O programskom paketu Quickoffice
> Applications > Office >
Odaberite
Quickoffice.
Programski paket Quickoffice sadrži
sljedeće:
•
•
•
•
Program Quickword namijenjen za
pregledavanje Microsoft Word
dokumenata
Program Quicksheet namijenjen za
pregledavanje Microsoft Excel radnih
listova
Program Quickpoint namijenjen za
pregledavanje Microsoft PowerPoint
prezentacija
Program Quickmanager namijenjen
za kupovinu softvera
Ukoliko imate verziju paketa Quickoffice
za uređivanje, datoteke ćete moći i
uređivati.
Nisu podržani svi formati datoteka i sve
funkcije.
Konvertor jedinica
Koristeći Konvertor jedinica možete vršiti
pretvaranje iz jedne mjerne jedinice u
drugu.
Konvertor ima ograničenu preciznost i
može doći do grešaka kod zaokruživanja
decimala.
Konverzija valuta
> Applications >
1 Odaberite
Office > Converter i Options >
Conversion type > Currency.
2 U polju za drugu jedinicu izaberite
valutu koju želite dobiti konverzijom.
74
3
Uredski programi
U polje za prvi iznos unesite vrijednost
koju želite pretvoriti. Polje za drugi
iznos automatski prikazuje
pretvorenu vrijednost.
Pretvaranje mjernih jedinica
Možete vršiti pretvaranje mjernih
jedinica, kao što su mjerne jedinice za
dužinu, iz jedne mjerne jedinice u drugu.
Odaberite
Converter.
1
2
3
4
> Applications > Office >
U polju Vrsta izaberite jedinicu koju
ćete koristiti.
U polju za prvu vrijednost odaberite
mjernu jedinicu koju želite pretvoriti.
U polju za drugu jedinicu izaberite
mjernu jedinicu koju želite dobiti
pretvaranjem.
U polje za prvi iznos unesite vrijednost
koju želite pretvoriti. Polje za drugi
iznos automatski prikazuje
pretvorenu vrijednost.
Kalkulator
Odaberite
Calculator.
> Applications > Office >
Ovaj kalkulator ima ograničenu preciznost
i predviđen je za jednostavne proračune.
Za računanje unesite prvi broj u izrazu koji
želite izračunati. Odaberite funkciju, na
primjer sabiranje ili oduzimanje iz liste
funkcija. Unesite drugi broj za računanje i
odaberite =. Kalkulator obavlja računske
operacije redoslijedom kojim su unesene.
Rezultat računanja ostaje u polju za unos
i može se koristiti kao prvi broj za novo
računanje.
Uređaj čuva zadnji rezultat računanja u
memoriji. Izlaskom iz programa
Kalkulator ili isključivanjem uređaja
memorija neće biti ispražnjena. Za
vraćanje zadnjeg sačuvanog rezultata
kada naredni put otvorite program
Kalkulator odaberite Options > Last
result.
Za čuvanje brojeva ili rezultata računanja
odaberite Options > Memory > Save.
Za preuzimanje izračunatih rezultata iz
memorije i njihovo korištenje za
računanje odaberite Options >
Memory > Recall.
Aktivne bilješke
O aktivnim bilješkama
Izaberite
> Applications >
Office > Active notes.
Aktivne bilješke vam omogućavaju da
kreirate bilješke koje sadrže slike ili video
isječke. Takođe možete povezati bilješku i
kontakt. Bilješka se prikazuje kada
pozovete kontakt.
Kreiranje i uređivanje bilješki
> Applications > Office >
Odaberite
Active notes.
Kreiranje bilješke
Počnite pisati.
Uređivanje bilješke
Otvorite bilješku i izaberite Options >
Editing options.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Uredski programi
Podebljanje, ukošenje i podvlačenje
teksta
Pritisnite i držite # i pomičite da
odaberete tekst. Zatim izaberite
Options > Text.
Odaberite Options i neku od sljedećih
opcija:
Insert object — Umetnite stavke u
bilješku.
Send — Pošaljite bilješku na kompatibilni
uređaj.
Link note to call — Odaberite Add
contacts za povezivanje bilješke sa
kontaktom. Bilješka se prikazuje prilikom
upućivanja ili prijema poziva od tog
kontakta.
Podešavanje aktivnih bilješki
> Applications > Office >
Odaberite
Active notes i Options > Settings.
Izbor lokacije za čuvanje bilješki
Izaberite Memory in use i željenu
memoriju.
Promjena rasporeda aktivnih bilješki
Izaberite Change view > Grid ili List.
Prikazivanje bilješke tokom
telefonskog poziva
Odaberite Show note during call > Yes.
Savjet:Ako želite da se bilješke
privremeno ne prikazuju tokom poziva
odaberite Show note during call > No.
Na ovaj način ne morate uklanjati
poveznice između bilješki i posjetnica.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
75
Bilješke
O programu Bilješke
Izaberite
Office > Notes.
> Applications >
Možete pisati bilješke i čuvati primljene
tekstualne datoteke (u .txt formatu) u
program Bilješke.
Zapisivanje bilješki
> Applications >
1 Odaberite
Office > Notes.
2 Počnite unositi tekst. Program za
uređivanje bilješki se automatski
otvara.
Upravljanje bilješkama
> Applications > Office >
Odaberite
Notes.
Odaberite Options i neku od sljedećih
opcija:
Open — za otvaranje bilješke,
Send — za slanje bilješke na druge
kompatibilne uređaje,
Delete — za brisanje bilješke. Takođe
možete obrisati nekoliko bilješki
istovremeno. Za označavanje svake
bilješke koju želite obrisati odaberite
Options > Mark/Unmark i obrišite
bilješke,
Synchronisation — za sinhroniziranje
bilješki sa kompatibilnim programima na
kompatibilnim uređajima ili određivanje
sinhronizacionih podešavanja.
Program Zip manager
Izaberite
Office > Zip.
> Applications >
76
Uredski programi
Koristeći program Zip manager možete
kreirati nove arhivske datoteke za
spremanje komprimiranih datoteka u ZIP
formatu, dodavati pojedinačne
komprimirane datoteke ili grupe
komprimiranih datoteka, odnosno
direktorije u arhivu, podesiti, izbrisati ili
promijeniti lozinku arhivske datoteke za
zaštićene arhive te promijeniti
podešavanja, kao što je nivo kompresije
koji će se koristiti.
Arhivirane datoteke možete sačuvati u
memoriju uređaja ili na memorijsku
karticu.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Postavke
Postavke
Podešavanja za programe
> Settings i Applications.
Odaberite
Odaberite program sa liste kako biste
prilagodili njegova podešavanja.
Sigurnost uređaja i SIM kartice
> Settings > Settings >
Odaberite
General > Security.
Za promjenu PIN koda odaberite Phone
and SIM card > PIN code. Novi kod mora
imati između 4 i 8 brojki. PIN kod štiti SIM
karticu od neovlaštene upotrebe i
isporučuje se zajedno sa njom. Nakon tri
uzastopna pogrešna unosa, PIN kod se
blokira i potreban vam je PUK kod da ga
deblokirate kako biste ponovno mogli
koristiti SIM karticu.
Za podešavanje automatskog
zaključavanja tipkovnice nakon
određenog perioda odaberite Phone and
SIM card > Keypad autolock period.
Za podešavanje perioda nakon kojeg se
uređaj automatski zaključava tako da ga
je moguće koristiti tek nakon unosa
ispravnog koda za zaključavanje
odaberite Phone and SIM card > Phone
autolock period. Unesite trajanje
perioda do zaključavanja u minutama ili
odaberite None za deaktiviranje funkcije
automatskog zaključavanja. Kada je
uređaj zaključan, i dalje možete
odgovarati na dolazne pozive, a možda
ćete moći pozivati i službeni broj za
slučajeve nužde ugrađen u softver
uređaja.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
77
Za promjenu koda zaključavanja
odaberite Phone and SIM card > Lock
code. Podrazumijevani kod za
zaključavanje je 12345. Unesite trenutni
kod, a zatim dvaputa unesite novi kod.
Novi kod mora imati između 4 i 255 brojki.
Dozvoljena je upotreba alfanumeričkih
znakova (uključujući velika i mala slova).
Uređaj vas obavještava ako kod za
zaključavanje nije odgovarajuće
formatiran.
Zajednička podešavanja za pribor
> Settings i General >
Izaberite
Enhancement.
Za većinu pribora na raspolaganju vam
stoji sljedeće:
Za određivanje profila koji se aktivira kada
pribor priključite na uređaj izaberite
pribor i Default profile;
Za podešavanje uređaja da automatski
odgovara na pozive 5 sekundi nakon
priključivanja pribora izaberite
Automatic answer > On. Ako je vrsta
zvona podešena na Beep once ili Silent u
izabranom profilu, automatsko
odgovaranje je onemogućeno;
Za osvjetljavanje uređaja dok je na njega
priključen pribor izaberite Lights > On.
Dostupne opcije će se razlikovati ovisno o
priboru.
78
Postavke
Vraćanje originalnih podešavanja
Za vraćanje originalnih podešavanja za
> Settings i
uređaj odaberite
General > Factory settings. Za ovo će
vam biti potreban kod za zaključavanje
uređaja. Nakon resetiranja, uključivanje
uređaja će možda duže trajati. Ovo nema
utjecaja na dokumente, kontakt
informacije, kalendarske bilješke i
datoteke.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Upravljanje podacima
Upravljanje podacima
•
Instaliranje programa
> Applications >
Izaberite
Installations > App. mgr..
Instalacione datoteke možete prijenositi
na svoj uređaj sa kompatibilnog računara,
učitavati ih tokom pregledavanja
Interneta ili primati u multimedijskim
porukama, e-mail prilozima ili koristeći
druge metode povezivanja, na primjer,
Bluetooth povezivanje. Program Nokia
Application Installer iz Nokia Ovi Suite-a
možete koristiti za instaliranje programa
na svoj uređaj.
Važno: Instalirajte i koristite
aplikacije i drugi softver samo iz
pouzdanih izvora, na primjer one sa
ovjerom aplikacije Symbian Signed ili one
koje su prošle Java Verified™ ispitivanje.
Da biste instalirali softver ili program,
uradite sljedeće:
1
Prije instaliranja imajte na umu sljedeće:
•
Za prikaz vrste programa, broja
verzije, dobavljača ili proizvođača
programa izaberite Options > View
details.
Za prikaz detalja sigurnosnog
certifikata programa izaberite
Details: > Certificates: > View
details.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Ako instalirate datoteku koja sadrži
ažuriranje ili ispravku postojećeg
programa, originalni program
možete vratiti samo ako imate
originalne instalacione datoteke ili
potpunu rezervnu kopiju uklonjenog
softverskog paketa. Za vraćanje
originalnog programa, uklonite
program i ponovno ga instalirajte
koristeći originalne instalacione
datoteke ili rezervnu kopiju.
Za instaliranje Java programa
neophodna je JAR datoteka. Ako je
nema, uređaj će možda zatražiti
njeno učitavanje. Ako nije određena
pristupna tačka za program, bit će
zatraženo da je odaberete. Kada
učitavate JAR datoteku, možda će biti
potrebno da unesete korisničko ime i
lozinku za pristup serveru. Dobit ćete
ih od svog davaoca usluga ili
proizvođača programa.
Ikonama u Upravitelju programima
označavaju se:
SIS ili SISX programi
Java™ programi
Mini-programi
79
2
Za pronalaženje instalacione
>
datoteke odaberite
Applications > Installations >
App. mgr.. Alternativno potražite
instalacione datoteke koristeći
Upravitelj datotekama ili izaberite
Messaging > Inbox i otvorite poruku
koja sadrži instalacionu datoteku.
U Upravitelju programima izaberite
Options > Install. U drugim
programima, za pokretanje
instaliranja izaberite instalacionu
datoteku.
Tokom instaliranja uređaj prikazuje
informacije o napretku instalacije.
80
Upravljanje podacima
Ako instalirate program bez
digitalnog potpisa ili certifikata,
uređaj prikazuje upozorenje.
Instaliranje nastavite samo ako ste
sigurni u izvor i sadržaj programa.
Za pokretanje instaliranog programa
pronađite program u meniju i odaberite
ga.
Za prikaz instaliranih ili uklonjenih
softverskih paketa kao i vremena kada su
instalirani, odnosno uklonjeni, izaberite
Options > View log.
Važno: Vaš uređaj može podržavati
samo jednu antivirusnu aplikaciju.
Postojanje više od jedne antivirusne
aplikacije može uticati na performanse i
rad, a može dovesti i do prestanka rada
uređaja.
Nakon instaliranja aplikacija na
kompatibilnu memorijsku karticu,
instalacione datoteke (.sis, .sisx) ostaju u
memoriji uređaja. Ove datoteke mogu
zauzeti veliki dio memorije i onemogućiti
pohranjivanje druge datoteke. Za
održavanje dovoljne količine memorije,
koristite aplikaciju Nokia Ovi Suite za
pravljenje rezervnih kopija instalacijskih
datoteka na kompatibilnom PC-u, a zatim
putem upravitelja datotekama uklonite
instalacijske datoteke iz memorije
uređaja. Ako je .sis datoteka prilog u
poruci, izbrišite poruku iz Primljenih
poruka.
Upravitelj datotekama
O Upravitelju datotekama
> Applications > Office >
Odaberite
File mgr..
Koristeći Upravitelj datotekama možete
pregledavati, upravljati i otvarati
datoteke.
Dostupne opcije mogu se razlikovati.
Za mapiranje ili brisanje disk jedinica ili
određivanje podešavanja za kompatibilne
udaljene disk jedinice povezane na vaš
uređaj odaberite Options > Remote
drives.
Pronalaženje i organiziranje datoteka
> Applications > Office >
Odaberite
File mgr..
Za pronalaženje datoteke izaberite
Options > Find. Izaberite lokaciju
pretrage i unesite pojam za pretragu koji
odgovara imenu datoteke.
Za premještanje ili kopiranje datoteka i
mapa ili kreiranje novih mapa, idite na
lokaciju i izaberite Options > Organise.
Prečica:Za primjenu akcija na više stavki
istovremeno označite stavke. Za
označavanje i uklanjanje oznake pritisnite
#.
Pravljenje rezervne kopije memorije
telefona
> Applications > Office >
Odaberite
File mgr..
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Upravljanje podacima
81
Izaberite Options > Back up phone
memory. Provjerite ima li dovoljno
praznog mjesta na memorijskoj kartici.
Vezu za daljinsku konfiguraciju obično
pokreće server kada postoji potreba za
ažuriranjem podešavanja za uređaj.
Upravljanje memorijskom karticom
> Applications > Office >
Odaberite
File mgr..
Za kreiranje novog serverskog profila
odaberite Options > Server profiles >
Options > New server profile.
Donje opcije su dostupne samo ako je u
uređaj umetnuta kompatibilna
memorijska kartica.
Odaberite Options i neku od sljedećih
opcija:
Memory card options — Za
preimenovanje ili formatiranje
memorijske kartice.
Memory card password — Za zaštitu
memorijske kartice lozinkom.
Unlock memory card — Za otključavanje
memorijske kartice.
Upravitelj uređajima
Daljinsko podešavanje
> Settings > Device
Odaberite
manager.
Koristeći Upravitelj uređajima možete
daljinski upravljati podešavanjima,
podacima i softverom na uređaju.
Možete se povezati na server i primiti
konfiguracijska podešavanja za svoj
uređaj. Možda ćete primiti serverske
profile i različita konfiguracijska
podešavanja od svog davaoca usluga ili
odjela za informisanje kompanije.
Konfiguracijska podešavanja će možda
uključivati povezivanje i druga
podešavanja koja koriste različiti
programi u vašem uređaju. Dostupne
opcije mogu se razlikovati.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Podešavanja ćete možda primiti od svog
davaoca usluga u obliku konfiguracijske
poruke. U protivnom odredite sljedeće:
Server name — Unesite ime
konfiguracijskog servera.
Server ID — Unesite jedinstvenu ID
oznaku za konfiguracijski server.
Server password — Unesite lozinku za
identificiranje vašeg uređaja na serveru.
Access point — Odaberite pristupnu
tačku za povezivanje ili kreirajte novu
pristupnu tačku. Takođe možete odabrati
da se od vas zatraži unos pristupne tačke
svaki put kada pokrenete povezivanje.
Ovo podešavanje je dostupno samo ako
ste odabrali Internet kao vrstu nosioca
podataka.
Host address — Unesite web adresu
konfiguracijskog servera.
Port — Unesite broj porta servera.
User name i Password — Unesite
korisnički ID i lozinku konfiguracijskog
servera.
Allow configuration — Odaberite Yes da
dozvolite serveru da pokrene
konfiguracijsku sesiju.
Auto-accept all requests — Odaberite
Yes ako ne želite da server traži vašu
potvrdu prilikom pokretanja
konfiguracijske sesije.
82
Upravljanje podacima
Network authentication — Odaberite
želite li koristiti http autorizaciju.
Network user name i Network
password — Unesite korisnički ID i
lozinku za http autorizaciju. Ovo
podešavanje je dostupno samo ako ste
odabrali da se koristi Network
authentication.
Za povezivanje na server i prijem
konfiguracijskih podešavanja za svoj
uređaj odaberite Options > Start
configuration.
Za prikaz konfiguracijskih zapisa
odabranog profila odaberite Options >
View log.
Za ažuriranje softvera uređaja bežičnim
putem odaberite Options > Check for
updates. Ažuriranjem se ne brišu vaša
podešavanja. Kada primite paket
ažuriranja na svoj uređaj, slijedite
uputstva prikazana na ekranu. Uređaj će
se ponovno pokrenuti po završetku
instalacije.
Preuzimanje ažuriranog softvera može
obuhvatati prenos velikih količina
podataka (mrežna usluga).
Prije pokretanja ažuriranja provjerite da li
je baterija uređaja dovoljno napunjena ili
prikopčajte punjač.
Upozorenje:
Ako instalirate ažuriranje softvera, ne
možete koristiti uređaj čak ni za pozivanje
službi za hitne slučajeve dok se ne završi
instalacija i dok se uređaj ponovo ne
pokrene.
Zaštićeni sadržaj
Sadržaji zaštićeni DRM-om (DRM - zaštita
autorskih prava digitalnih djela), na
primjer slike, muzika ili video zapisi,
dolaze sa povezanom licencom koja
određuje vaša prava na korištenje
sadržaja.
Možete pregledati detalje i status licenci,
te reaktivirati ili ukloniti licence.
Upravljanje licencama digitalnih prava
> Applications > Licences.
Izaberite
Zaštita autorskih prava digitalnih djela
Vlasnici sadržaja mogu koristiti razne
vrste tehnologija zaštite autorskih prava
nad digitalnim djelima (DRM) da bi zaštitili
svoju intelektualnu svojinu, uključujući i
autorska prava. Ovaj uređaj koristi razne
vrste DRM softvera za pristup DRM
zaštićenom sadržaju. Ovim uređajem
možete pristupiti sadržajima zaštićenim
pomoću WMDRM 10 i OMA DRM 1.0 i 2.0. U
slučaju da određeni DRM softver ne
uspijeva zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja
mogu zahtijevati da se povuče mogućnost
pristupa novim DRM zaštićenim
sadržajima tim DRM softverom.
Povlačenje može također i onemogućiti
obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja
koji se već nalazi u vašem uređaju.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Upravljanje podacima
Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na
korištenje sadržaja zaštićenih drugim
tipovima DRM zaštite, niti na korištenje
sadržaja koji nisu DRM zaštićeni.
Sadržaji zaštićeni DRM-om (DRM - zaštita
autorskih prava digitalnih djela) dolaze sa
povezanom licencom koja određuje vaša
prava na korištenje sadržaja.
Ukoliko je na vašem uređaju sačuvan OMA
DRM zaštićeni sadržaj, za kreiranje
rezervne kopije i licence i sadržaja
koristite funkciju kreiranja rezervnih
kopija programskog paketa Nokia Ovi
Suite.
Ostalim metodama prijenosa možda
nećete prenijeti licence koje se moraju
vratiti u prethodno stanje sa sadržajem da
biste mogli nastaviti s korištenjem
sadržaja zaštićenog OMA DRM-om nakon
formatiranja memorije uređaja. Možda
ćete morati i vratiti licence u prethodno
stanje u slučaju da se datoteke u uređaju
oštete.
Ukoliko vaš uređaj ima sadržaj zaštićen
WMDRM-om, izgubiće se i licence i sadržaj
ako se formatira memorija uređaja.
Licence i sadržaj možete izgubiti i ako se
oštete datoteke u vašem uređaju. Ako
izgubite licencu ili sadržaj, možda će vam
biti smanjena mogućnost ponovnog
korištenja istog sadržaja na uređaju. Za
ostale informacije, obratite se davaocu
usluga.
Neke licence mogu biti povezane s
određenim SIM karticama, a zaštićenom
sadržaju se može pristupiti samo ako se
SIM kartica umetne u uređaj.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
83
84
Pronalaženje pomoći
Pronalaženje pomoći
Podrška
Ako želite saznati više o korištenju ovog
proizvoda ili niste sigurni kako bi uređaj
trebao funkcionirati, idite na
www.nokia.com/support ili sa mobilnog
uređaja posjetite stranicu nokia.mobi/
>
support. Takođe možete izabrati
Help na svom uređaju.
Ako problem i dalje nije riješen, uradite
nešto sljedećeg:
•
•
•
Ponovo pokrenite sistem uređaja.
Isključite uređaj i izvadite bateriju.
Nakon jedne minute vratite bateriju i
uključite uređaj.
Vratite originalna fabrička
podešavanja.
Ažurirajte softver uređaja.
Ako problem i dalje nije riješen, obratite
se kompaniji Nokia za opcije servisiranja.
Idite na www.nokia.com/repair. Prije
slanja uređaja na servisiranje, uvijek
izradite rezervnu kopiju podataka u
njemu.
Održavanje ažurnosti softvera uređaja
i programa
O ažuriranju softvera uređaja i
programa
Koristeći ažuriranje softvera uređaja i
programa možete dobiti nove
mogućnosti i poboljšane funkcije za svoj
uređaj. Ažuriranje softvera može dovesti i
do poboljšanja performansi uređaja.
Preporučuje se da napravite rezervnu
kopiju ličnih podataka prije nego što
ažurirate softver svog uređaja.
Upozorenje:
Ako instalirate ažuriranje softvera, ne
možete koristiti uređaj čak ni za pozivanje
službi za hitne slučajeve dok se ne završi
instalacija i dok se uređaj ponovo ne
pokrene.
Preuzimanje ažuriranog softvera može
obuhvatati prenos velikih količina
podataka (mrežna usluga).
Prije pokretanja ažuriranja provjerite da li
je baterija uređaja dovoljno napunjena ili
prikopčajte punjač.
Nakon ažuriranja softvera uređaja ili
programa, uputstva u korisničkom
priručniku možda više neće biti aktuelna.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Pronalaženje pomoći
Ažuriranje softvera uređaja i programa
pomoću vašeg uređaja
Možete provjeriti ima li dostupnih
ažuriranja za softver uređaja ili za
pojedine programe, a zatim ih učitajte i
instalirajte na svoj uređaj (mrežna
usluga). Možete takođe podesiti svoj
uređaj da automatski provjerava ima li
novih ažuriranja i obavijesti vas kada su
dostupna važna ili preporučena
ažuriranja.
Izaberite
radni vijek. Za uštedu energije baterije
imajte na umu sljedeće:
•
•
> Settings > SW update.
Ako ima dostupnih ažuriranja, izaberite
koja od njih ćete učitati i instalirati i
.
izaberite
Podešavanje uređaja da automatski
provjerava ima li novih ažuriranja
Izaberite Options > Settings > Autocheck for updates.
Ažuriranje softvera uređaja pomoću
računara
Za ažuriranje softvera uređaja možete
koristiti program Nokia Software Updater
PC. Za ažuriranje softvera uređaja
potreban vam je kompatibilan računar,
brza Internet veza i kompatibilni USB kabl
za povezivanje uređaja i računara.
•
•
Za dodatne informacije i učitavanje
programa Nokia Software Updater
posjetite www.nokia.com/
softwareupdate.
Za duži radni vijek baterije
Mnoge funkcije vašeg uređaja uvećavaju
potrošnju energije baterije i skraćuju njen
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
85
•
Funkcije koje koriste Bluetooth
tehnologiju ili dopuštaju takvim
funkcijama da rade u pozadini tokom
svog korištenja, povećavaju potrošnju
energije baterije. Deaktivirajte
Bluetooth tehnologiju kada vam nije
potrebna.
Ako ste podesili Packet data
connectionWhen available u
podešavanjima za povezivanje, te ako
niste unutar dometa paketne
podatkovne mreže (GPRS), uređaj
periodično pokušava uspostaviti
paketnu podatkovnu vezu. Da
produžite vrijeme rada svog uređaja
> Settings i
izaberite
Connection > Packet data > Packet
data connection > When needed.
Program Karte učitava nove
informacije o kartama kada se
pomičete po novim područjima na
karti, što povećava potrošnju energije
baterije. Možete spriječiti učitavanje
novih karata.
Ako snaga signala mobilne mreže
značajno varira u vašem području,
uređaj mora neprestano pretraživati
dostupne mreže. To povećava
potrošnju energije baterije.
Ako je mrežni način rada podešen na
dvojni način rada, uređaj će tražiti 3G
mrežu. Uređaj možete podesiti da
koristi samo GSM mrežu. Da biste
koristili samo GSM mrežu izaberite
> Settings i Phone >
Network > Network mode > GSM.
Pozadinsko osvjetljenje ekrana
povećava potrošnju energije baterije.
86
•
•
Pronalaženje pomoći
U postavkama ekrana možete
promijeniti dužinu vremena odgode
nakon kojeg se pozadinsko
>
osvjetljenje isključuje. Izaberite
Settings i General >
Personalisation > Display > Light
time-out.
Programi ostavljeni da rade u
pozadini povećavaju potrošnju
energije baterije. Da zatvorite
programe koje ne koristite, pritisnite
i držite tipku meni, pomičite do
programa i pritisnite C.
Da uštedite energiju aktivirajte mod
štednje energije. Pritisnite dugme za
uključivanje i izaberite Activate
power saving. Da ga deaktivirate,
pritisnite dugme za uključivanje i
izaberite Deactivate power saving.
Možda nećete moći promijeniti
podešavanja određenih programa
kada je mod štednje energije
aktiviran.
Linkove za vezane teme možete naći na
kraju teksta pomoći.
Ako odaberete podvučenu riječ, bit će
prikazano kratko objašnjenje.
U tekstovima pomoći koriste se sljedeće
oznake:
Link za vezanu temu pomoći.
Link za program o kojem se radi.
Kada čitate uputstva, za prebacivanje
između tekstova pomoći i programa koji
je otvoren u pozadini izaberite Options >
Show open apps. i željeni program.
Pomoć u uređaju
Uređaj sadrži uputstva namijenjena da
vam pomognu u korištenju instaliranih
programa.
Za otvaranje tekstova pomoći sa glavnog
> Help i program
menija odaberite
čija uputstva želite pročitati.
Po otvaranju programa, za pristup
tekstovima pomoći za trenutni prikaz
odaberite Options > Help.
Prilikom čitanja uputstava, za promjenu
veličine slova teksta pomoći odaberite
Options > Decrease font size ili
Increase font size.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Zaštita okoline
Zaštita okoline
Ušteda energije
Bateriju nećete morati često puniti ako:
•
•
Zatvorite programe i podatkovne
veze, na primjer Bluetooth vezu, kada
se uređaj ne koristi.
Deaktivirajte nepotrebne zvukove, na
primjer tonove tastature.
Recikliranje
Kada uređaj dođe do kraja svog radnog
vijeka, sve njegove materijale moguće je
ponovo iskoristiti kao materijal ili
energiju. Kako bi mogla garantirati
ispravno odlaganje i ponovnu upotrebu,
Nokia sarađuje s partnerima putem
programa pod nazivom We:recycle. Za
informacije o recikliranju starih Nokia
proizvoda i sabirnim lokacijama idite na
www.nokia.com/werecycle ili sa
mobilnog uređaja posjetite stranicu
nokia.mobi/werecycle ili pozovite Nokia
kontaktni centar.
Pakovanje i korisničke priručnike
reciklirajte koristeći lokalne šeme
recikliranja.
Simbol precrtane pokretne korpe na
proizvodu, bateriji, pratećoj
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
87
dokumentaciji ili pakovanju služi kao
podsjetnik da se svi električni i elektronski
proizvodi, baterije i akumulatori moraju
na kraju svog radnog vijeka odložiti kao
razvrstani otpad. Ovaj propis vrijedi na
teritoriji Evropske Unije. Nemojte odlagati
ove proizvode kao nerazvrstani grupni
otpad. Za više informacija o Vašem
uređaju sa aspekta zaštite okoline
pogledajte www.nokia.com/
ecodeclaration.
Informacije o proizvodu i
bezbednosti
Baterija
Informacije o bateriji i punjaču
Vaš uređaj se napaja iz punjive baterije. Baterija namijenjena
za korištenje s ovim uređajem je BL-5CT . Nokia može ponuditi
dodatne modele baterije za ovaj uređaj. Ovaj uređaj je
predviđen za korištenje ako se napaja preko slijedećih
punjača: AC-8, AC-15 . Broj modela konkretnog punjača može
se razlikovati ovisno o tipu priključka. Varijanta priključka
ima jednu od sljedećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K ili B.
Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta ali će se na
kraju istrošiti. Kad vrijeme razgovora i vrijeme u režimu
mirovanja postanu značajno kraći od normalnog, zamijenite
bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i
punite ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj
model uređaja.
Ako se baterija koristi prvi put, ili kad baterija nije bila
korištena duže vrijeme, možda će biti potrebno priključiti
punjač, iskopčati ga, pa ga ponovo priključiti da započne
punjenje baterije. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može
proteći i nekoliko minuta prije nego što se na ekranu pojavi
oznaka punjenja, odnosno prije nego što ćete moći upućivati
pozive.
Sigurno uklanjanje. Uvijek isključite uređaj i iskopčajte punjač
prije vađenja baterije.
Pravilno punjenje. Iskopčajte punjač iz električne utičnice i iz
uređaja kada se ne koristi. Ne ostavljajte potpuno napunjenu
bateriju povezanu na punjač, pošto prekomjerno punjenje
može skratiti životni vijek baterije. Ako se ne koristi, potpuno
puna baterija će se vremenom sama isprazniti.
88
Informacije o proizvodu i bezbednosti
Izbjegavajte ekstremno visoke ili ekstremno niske
temprature. Bateriju uvijek pokušajte držati na temperaturi
od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature
smanjuju kapacitet i životni vijek baterije. Uređaj sa
zagrijanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne
radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno
ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke
smrzavanja.
Izbjegavajte nastanak kratkog spoja. Do slučajnog kratkog
spoja može doći kada neki metalni predmet, novčić, spajalica
ili olovka sa metalnim dijelovima, napravi direktni kontakt
pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su
metalne trakice na bateriji.) To se može dogoditi, recimo, kad
rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim
spajanjem izvoda se može oštetiti baterija ili priključeni
objekat.
Odlaganje. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu
eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima.
Reciklirajte ih kad je to moguće. Ne odlažite ih kao kućni
otpad.
Curenje. Nemojte rasklapati, sjeći, otvarati, lomiti, savijati,
bušiti ni sjeckati ćelije i baterije. U slučaju curenja baterije,
pazite da tečnost iz baterije ne stupi u kontakt sa kožom ili
očima. Ukoliko se to desi, odmah isperite ugrožena područja
tijela ili potražite pomoć ljekara.
Oštećivanje. Nemojte vršiti izmjene na bateriji, pokušavati
ponovo da je napravite, pokušavati da umetnete strana tijela
u nju, uroniti u vodu ili drugu tečnost ili je izložiti njima.
Baterije mogu eksplodirati ako su oštećene.
Pravilno korištenje. Bateriju koristite samo u svrhu u koju je
namijenjena. Korištenje neodgovarajuće baterije može
prouzrokovati požar, eksploziju ili drugu nesreću. Ako uređaj
ili baterija ispadnu, naročito na tvrdu površinu, i mislite da se
baterija oštetila, odnesite je u servis na pregled prije nego što
je nastavite koristiti. Nikada nemojte koristiti punjač ili
bateriju koji su oštećeni. Čuvajte bateriju van dosega djece.
Bateriju uvijek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F
do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i životni
vijek baterije. Uređaj sa zagrijanom ili hladnom baterijom
može privremeno da ne radi.
Do slučajnog kratkog spoja može doći kada neki metalni
predmet dodirne izvode baterije, na primjer, kada rezervnu
bateriju nosite u džepu. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili
predmet koji je napravio spoj.
Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije
odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Reciklirajte ih kad je
to moguće. Ne odlažite ih kao kućni otpad.
Nemojte rasklapati, sjeći, otvarati, lomiti, savijati, bušiti ni
sjeckati ćelije i baterije. Ako baterija procuri, ne dozvolite da
tečnost dođe u kontakt s kožom ili očima. Ukoliko se to desi,
odmah isperite ugrožene dijelove tijela vodom ili potražite
pomoć ljekara.
Nemojte vršiti izmjene na bateriji, pokušavati ponovo da je
napravite, pokušavati da umetnete strana tijela u nju, uroniti
u vodu ili drugu tečnost ili je izložiti njima. Baterije mogu
eksplodirati ako su oštećene.
Bateriju i punjač koristite samo za svrhu za koju su
namijenjeni. Neodgovarajuće korištenje ili korištenje
neodobrenih baterija ili punjača može prouzrokovati rizik od
požara, eksplozije ili drugu opasnost i poništiti sva odobrenja
ili garanciju. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni,
odnesite ih u servisni centar na pregled prije nego što ih
nastavite koristiti. Nikada nemojte koristiti oštećenu bateriju
ili punjač. Punjač koristite samo u zatvorenom prostoru.
Smjernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija
Radi sopstvene bezbjednosti uvijek koristite originalne Nokia
baterije. Kako biste bili sigurni da dobijate originalnu Nokia
bateriju, kupite je u ovlaštenom Nokia servis centru ili kod
ovlaštenog distributera i provjerite hologramsku etiketu.
Sigurnost baterije
Uvijek isključite uređaj i iskopčajte punjač prije vađenja
baterije. Prilikom iskopčavanja punjača ili nekog drugog
dijela dodatne opreme, držite i povucite utikač, a ne kabl.
Kada punjač nije u upotrebi, iskopčajte ga iz električne
utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu
bateriju povezanu na punjač jer prekomjerno punjenje može
skratiti životni vijek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna
baterija će se vremenom sama isprazniti.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Informacije o proizvodu i bezbednosti
Utvrdite autentičnost holograma
1
Pogledajte hologram. Iz jednog ugla, trebali biste
vidjeti Nokia simbol dviju ruku koje se spajaju, a iz
drugog ugla, logotip "Nokia Original Accessories".
•
•
•
•
•
2
Nagnite hologram lijevo, desno, dolje i gore. Na
stranama biste trebali vidjeti, redom, 1, 2, 3 i 4 tačke.
•
•
•
•
•
•
Uspješni rezultati ove provjere, ipak, nisu apsolutna garancija
autentičnosti baterije. Ukoliko ne možete potvrditi
autentičnost ili imate nekog razloga da vjerujete da vaša
Nokia baterija sa hologramom na oznaci nije autentična
Nokia baterija, prekinite korištenje i odnesite je u najbliži
ovlašteni Nokia servisni centar ili distributeru.
Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, idite na
www.nokia.com/battery.
Čuvanje i održavanje
Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom
opremom. Naredni prijedlozi će vam pomoći da sačuvate
pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.
•
Uređaj održavajte suhim. Atmosferske padavine, vlaga,
kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu sadržavati
minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj
da se potpuno osuši prije vraćanja baterije.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
89
Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim ili
onečišćenim mjestima. Pokretni dijelovi i elektronske
komponente mogu se oštetiti.
Ne držite uređaj na mjestima na kojim vladaju visoke
temperature. Visoke temperature mogu skratiti vijek
trajanja uređaja, oštetiti baterije i deformisati ili
istopiti plastične dijelove.
Ne držite uređaj u prostorima sa niskom
temperaturom. Kada se uređaj zagrije do svoje
normalne temperature, u unutrašnjosti se može
formirati vlaga i oštetiti elektronska kola.
Ne pokušavajte otvarati uređaj osim na način koji je
opisan u uputstvu za korisnike.
Neodobrene modifikacije mogu oštetiti uređaj i
predstavljati kršenje propisa kojima se regulišu radio
uređaji.
Uređaj nemojte ispuštati, protresati ili udarati. Grubo
rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutarnjih
elektronskih ploča i mehaničkih dijelova.
Koristite samo mekanu, čistu i suhu krpu za čišćenje
površine uređaja.
Ne bojite uređaj. Boja može blokirati pokretne dijelove
uređaja i ometati pravilan rad.
S vremena na vrijeme isključite uređaj i izvadite
bateriju radi optimalnog funkcionisanja.
Držite uređaj dalje od magneta i magnetnih polja.
Da biste održali sigurnost bitnih podataka, spremite ih
na najmanje dva odvojena mjesta, na primjer na
uređaj, memorijsku karticu ili računar, ili zapišite
najvažnije informacije.
Tokom dužeg rada uređaj se može zagrijati. U većini
slučajeva, ovo je normalno stanje. Ako sumnjate da uređaj ne
radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis.
Recikliranje
Upotrebljene elektronske proizvode, baterije i materijale za
pakovanje uvijek odložite na lokacije određene za
prikupljanje otpada. Tako ćete pomoći da se spriječi
nekontrolirano odlaganje otpada, te promovirati recikliranje
materijala. Pročitajte ekološke informacije o proizvodu, te o
tome kako da reciklirate svoje Nokia proizvode na stranici
www.nokia.com/werecycle ili pomoću mobilnog uređaja na
nokia.mobi/werecycle.
Dodatne sigurnosne informacije
Upućivanje hitnog poziva
1
Provjerite da li je uređaj uključen.
90
2
Informacije o proizvodu i bezbednosti
Provjerite da li je jačina signala odgovarajuća. Može biti
potrebno da uradite i sljedeće:
•
•
•
3
4
5
6
Umetnete SIM karticu.
Isključite ograničenja za pozive koja ste aktivirali
na svom uređaju, kao što su zabrana poziva,
fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.
Uvjerite se da profili van mreže i letenje avionom
nisu aktivirani.
Uzastopno pritišćite tipku za prekid sve dok se ne
prikaže početni ekran.
Unesite zvanični broj za hitne slučajeve za lokaciju na
kojoj se nalazite. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na
svim lokacijama.
Pritisnite tipku za pozivanje.
Budite što precizniji kada dajete neophodne
informacije. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne
dozvoli.
Važno: Aktivirajte i mobilne i Internet pozive ako
telefon podržava pozivanje preko Interneta. Uređaj može
pokušati uputiti hitan poziv i preko mobilne mreže i preko
davaoca usluge Internet poziva. Nije moguće garantovati
uspostavljanje veze u svim uvjetima. Nikada se ne oslanjajte
samo na neki bežični uređaj za važnu komunikaciju, kao, na
primjer, kod hitnih medicinskih slučajeva.
Mala djeca
Uređaj i dodatna oprema nisu igračke. Mogu sadržavati sitne
dijelove. Čuvajte ih van dosega male djece.
Medicinski uređaji
Rad radiopredajne opreme, uključujući i bežične telefone,
može stvarati smetnje u radu neadekvatno zaštićenih
medicinskih uređaja. Konsultirajte se sa ljekarom ili
proizvođačem medicinske opreme kako bi se utvrdilo da li je
ona adekvatno zaštićena od vanjskog RF zračenja. Isključite
uređaj kada se to nalaže odgovarajućim objavljenim
propisima, na primjer, u bolnicama.
Ugrađeni medicinski uređaji
Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalno
rastojanje od 15,3 centimetra (6 inča) između bežičnog
uređaja i ugrađenog medicinskog uređaja, kao što je
pejsmejker ili ugrađeni kardioverter defibrilator, kako bi se
izbjegla moguća ometanja u radu medicinskog uređaja.
Osobe kojima je ugrađen neki takav uređaj trebaju da:
Bežični uređaj uvijek držite dalje od medicinskog
uređaja, na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara (6
inča).
•
Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
•
Bežični uređaj prislanjajte na uho koje je okrenuto
suprotno od medicinskog uređaja.
•
Isključite bežični uređaj ako posumnjate da je došlo do
ometanja.
•
Slijedite upute proizvođača za ugrađene medicinske
uređaje.
•
Ukoliko imate nekih pitanja o korištenju bežičnog uređaja
kada imate ugrađen medicinski uređaj, obratite se svom
ljekaru.
Sluh
Upozorenje:
Korištenje slušalica može uticati na sposobnost praćenja
zvukova iz okruženja. Ne koristite slušalice kada mogu
ugroziti vašu bezbjednost.
Neki bežični uređaji mogu stvarati smetnje određenim
slušnim aparatima.
Nikl
Napomena: Metalne prevlake na površini ovog
uređaja ne sadrže nikl. Površina uređaja sadrži nehrđajući
čelik.
Zaštitite svoj uređaj od štetnih sadržaja
Vaš uređaj može biti izložen virusima i drugim štetnim
sadržajima. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza:
•
•
•
•
Budite oprezni kada otvarate poruke. Poruke mogu
sadržavati zlonamjeran softver ili na neki drugi način
biti štetne za vaš uređaj ili računar.
Budite oprezni kada prihvatate zahtjeve za
povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate
sadržaje. Ne prihvatajte Bluetooth povezivanje s
izvorima u koje nemate povjerenje.
Instalirajte i koristite samo usluge i softver iz izvora u
koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću
sigurnost i zaštitu.
Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na
uređaju i svakom povezanom računaru. Nemojte
koristiti više antivirusnih aplikacija istovremeno.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Informacije o proizvodu i bezbednosti
Korištenje više aplikacija može negativno uticati na
performanse i rad uređaja i/ili računara.
•
Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i
linkovima na internet strane nezavisnih proizvođača,
pridržavajte se odgovarajućih mjera opreza. Nokia ne
prihvata odgovornost za takve stranice niti ih
preporučuje.
Radno okruženje
Ovaj uređaj usklađen je sa smjernicama o RF izloženosti kada
se koristi u normalnom položaju uz uho ili najmanje 1,5
centimetara (5/8 inča) daleko od tijela. Kada za nošenje na
tijelu koristite futrolu, kopču za pojas ili držač, oni ne bi
trebali sadržavati metalne dijelove, a uređaj treba držati na
gorenavedenom rastojanju od tijela.
Za slanje podatkovnih datoteka ili poruka neophodna je
kvalitetna veza sa mrežom. U nekim slučajevima, prijenos
podatkovnih datoteka i poruka može biti odložen sve dok
takva veza ne postane dostupna. Održavajte ova rastojanja
sve do završetka prijenosa.
Vozila
RF signali mogu uticati na nepropisno instalirane ili
neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim
vozilima, kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva,
elektronska zaštita od blokiranja, elektronska regulacija
brzine, te sistemi zračnih jastuka. Za dodatne informacije
obratite se proizvođaču vozila ili njegove opreme.
Samo kvalifikovano osoblje treba servisirati ovaj uređaj ili ga
ugrađivati u vozilo. Pogrešna ugradnja ili servisiranje mogu
biti opasni i dovesti do poništenja garancije. Redovno
provjeravajte da li je sva oprema bežičnog uređaja u vašem
vozilu propisno montirana i ispravno radi. Ne držite niti
nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na
istom mjestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove dijelove ili
dodatnu opremu. Imajte na umu da se zračni jastuci
napuhuju uz veliku silu. Nemojte stavljati uređaj ili pribor na
područje iskakanja zračnog jastuka.
Isključite svoj uređaj prije ulaska u avion. Upotreba bežičnih
telekomunikacjskih aparata i uređaja u avionu može
predstavljati opasnost za funkcioniranje aviona i može biti
protuzakonita.
Potencijalno eksplozivne sredine
Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom
atmosferom. Poštujte sve oznake i pravila. Na takvim
mjestima iskra može prouzrokovati eksploziju ili požar s
teškim posljedicama: tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim
stradavanjem. Isključite ovaj uređaj na mjestima dolivanja
goriva; u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
91
ograničenja u skladištima goriva, magacinima i
distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na
mjestima na kojima se odvija onemogućavanje eksplozivnih
naprava. Zone s potencijalno eksplozivnom atmosferom
često su, ali ne uvijek, jasno obilježene. One obuhvataju
područja u kojima se savjetuje gašenje motora vozila,
potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja
hemijskih sredstava, te područja u kojima atmosfera sadrži
hemikalije i zrnca, prašinu ili metalni prah. Trebate provjeriti
kod proizvođača vozila koja koriste naftni gas u tečnom
stanju (kao što je propan ili butan) da li je bezbjedno koristiti
ovaj uređaj u njihovoj okolini.
Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)
Ovaj mobilni uređaj udovoljava smjernicama o izlaganju
radio talasima.
Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijemnik.
Projektovan je da ne pređe nivo izlaganja radio talasima u
skladu sa međunarodnim smjernicama. Smjernice su
razvijene od strane neovisne istraživačke agencije ICNIRP i
sadrže sigurnosne granice određene tako da obezbjede
zaštitu svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom
stanju.
U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje,
koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična
brzina apsorpcije ili SAR. Ograničenje SAR vrijednosti
utvrđeno u ICNIRP smjernicama iznosi 2,0 vata/kilogramu
(W/kg) na prosječno 10 grama tjelesnog tkiva. Ispitivanja SAR
vrijednosti provedena su za uobičajene radne položaje pri
čemu uređaj emituje s najvećom dozvoljenom snagom na
svim ispitivanim frekvencijama. Stvarni SAR nivo pri
korištenju uređaja može biti ispod najveće vrijednosti zato
što je uređaj projektovan da za pristup mreži koristi samo onu
snagu koja mu je potrebna. Vrijednost se mijenja ovisno o
većem broju faktora kao što je udaljenost od bazne stanice
mreže.
Najveća SAR vrijednost po ICNIRP smjernicama za ovaj uređaj
ispitan u položaju uz uho iznosi 1,34 W/kg .
Upotreba dodatne opreme može dovesti do različitih SAR
vrijednosti. SAR vrijednosti mogu odstupati zbog različitih
nacionalni propisa o sastavljanju izvještaja i ispitivanju, kao
i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o SAR
vrijednosti mogu biti navedene u sklopu informacija o
proizvodu na adresi www.nokia.com.
92
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Ovim putem KORPORACIJA NOKIA izjavljuje da je RM-645
proizvod usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primjerak
izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Logotipi Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI i Nokia
Original Enhancements su zaštitni znakovi ili registrovani
zaštitni znakovi kompanije Nokia Corporation. Nokia tune je
zvučni znak kompanije Nokia Corporation. Imena ostalih
proizvoda i kompanija spomenutih ovdje mogu biti zaštitni
znakovi ili trgovačka imena njihovih dotičnih vlasnika.
Zabranjeno je reprodukovanje, prenošenje, distribucija ili
skladištenje nekog dijela ili cjelokupnog sadržaja ovog
dokumenta u bilo kom obliku bez prethodne pismene
dozvole korporacije Nokia. Nokia vodi politiku stalnog
razvoja. Nokia zadržava pravo na izmjene i poboljšanja bilo
kog od proizvoda opisanih u ovom dokumentu bez
prethodne obavijesti.
This software is based in part of the work of the FreeType
Team. This product is covered by one or more of the following
patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent
5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States
Patent 2232861 and France Patent 9005712.
bilo kakvu drugu upotrebu niti podrazumijeva takvu
upotrebu. Dodatne informacije, uključujući i one vezane za
promotivne, interne i komercijalne upotrebe, mogu se dobiti
od kompanije MPEG LA, LLC. Posjetite http://
www.mpegla.com.
KOLIKO JE TO U OKVIRIMA VAŽEĆIH ZAKONA, KORPORACIJA NOKIA
ILI NJENI DAVAOCI LICENCE NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI
ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA ILI
NEKU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI INDIREKTNU ŠTETU,
MA KAKO DA JE PROUZROKOVANA.
SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA DATI SU "TAKVI KAKVI JESU". I OSIM
AKO TO NE NALAŽE PRIMJENJIVI ZAKON, NE DAJU SE NIKAKVE
GARANCIJE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE, UKLJUČUJUĆI,
ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NJIH, I PODRAZUMIJEVANE
GARANCIJE KOMERCIJALNE POGODNOSTI I POGODNOSTI ZA
POSEBNU SVRHU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI
SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. KORPORACIJA NOKIA ZADRŽAVA
PRAVO NA IZMJENU ILI POVLAČENJE OVOG DOKUMENTA U BILO
KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI.
Reverzni inženjering softvera u uređaju je zabranjen do
maksimalne granice koju dopušta primjenjivi zakon. U mjeri
u kojoj ovo uputstvo za korisnika sadrži ograničenja
reprezentacija, garancija, štete i odgovornosti korporacije
Nokia, ta ograničenja također važe i za reprezentacije,
garancije, štete i odgovornosti davaoca licenci korporacije
Nokia.
Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i usluga
za ove proizvode, može varirati u zavisnosti od područja.
Obratite se lokalnom prodavaču Nokia proizvoda za detalje i
dostupnost jezičkih opcija. Ovaj uređaj može sadržati robne
proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i
propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je
preusmjeravanje distribucije proizvoda koje nije u skladu sa
zakonom.
OBAVIJEST FCC-a
Java and all Java-based marks are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc.
Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The
FreeType Project. All rights reserved.
Ovaj proizvod je licenciran pod licencom MPEG-4 Visual Patent
Portfolio License (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu
vezanu za podatke koje je korisnik, u lične i nekomercijalne
svrhe, kodirao u skladu sa vizualnim standardom MPEG-4, kao
i (ii) za upotrebu vezanu za MPEG-4 video koji pruža
licencirani davalac video materijala. Licenca se ne izdaje za
Vaš uređaj može prouzrokovati TV ili radio smetnje (na
primjer, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini
prijemnih uređaja). FCC mogu od vas zahtijevati prestanak
korištenja telefona ukoliko se te smetnje ne mogu eliminisati.
Ukoliko vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom
servisu. Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC propisa.
Korištenje je uslovljeno slijedećim uvjetima: (1) Ovaj uređaj
ne smije prouzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora
prihvatati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje
mogu prouzrokovati neželjene postupke. Sve promjene ili
modifikacije koje Nokia nije izričito odobrila mogu poništiti
korisnikovo pravo korištenja ove opreme.
93
Neke operacije i funkcije ovise o SIM kartici i/ili mreži, MMS
usluzi ili kompatibilnosti uređaja i podržanih formata za
sadržaj. Neke usluge podliježu zasebnom tarifiranju.
Vaš uređaj može imati unaprijed instalirane oznake i linkove
ka Internetskim stranama nezavisnih proizvođača. Preko
svog uređaja možete pristupiti i drugim Internetskim
stranama nezavisnih proizvođača. Strane nezavisnih
proizvođača nisu povezane sa korporacijom Nokia i Nokia ne
prihvata niti preuzima odgovornost za njih. Ako izaberete
pristup takvim stranama, treba voditi računa o sigurnosti i
sadržaju.
/3.0. izdanje BS
94
Indeks
Č
Čarobnjak za podešavanje
čuvar ekrana
Indeks
Simboli/Brojevi
web preglednik
— oznake stranica
A
A-GPS (potpomognuti GPS)
Aktivne bilješke
antene
audio poruke
automatsko ažuriranje vrijemena/
datuma
ažuriranja
— programi
— softver uređaja
ažuriranja softvera
ažuriranja statusa
ažuriranje softvera
B
baterija
— oznaka nivoa napunjenosti
— punjenje
— uklanjanje
— umetanje
— ušteda energije
Bilješke
blogovi
Bluetooth
— primanje podataka
— sigurnost
— slanje podataka
Bluetooth povezivanje
— blokiranje uređaja
brzo biranje
budilnik
48
52
74, 75
11
34
71
84, 85
84, 85
84, 85
32
85
15
9
13
7
85
75
47
42
41
41
41
43
26
71
18
20
D
daljinsko podešavanje
81
daljinsko zaključavanje
19
datum i vrijeme
71
dijeljenje, online
32
dijeljenje video sadržaja
24
— dijeljenje video isječaka
24
— dijeljenje video sadržaja uživo
24
DRM (zaštita autorskih prava digitalnih
djela)
82
društvene mreže
31, 32
E
ekranske
e-mail
— brisanje
— čitanje
— dodavanje priloga
— mape
— out-of-office odgovor
— podešavanja
— podešavanje
— prekid veze
— pretraživanje
— prilozi
— računi
— slanje
37
36
36
38
38
38
35
38
37
37
38
34, 36
F
Facebook
feedovi, vijesti
feedovi sa vijestima
fiksno biranje
FM radio
31, 32
47
47
27
65
15
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Indeks
fotoaparat
— mod kamere
— mod za snimanje slika
— snimanje slika
Funkcija Mini Map
66
66
66
47
G
govorna pomoć
Vidite govorna tema
govorna tema
21
govorno biranje
26
GPS (sistem za globalno pozicioniranje)52
H
hitni pozivi
89
I
ID pozivaoca
29
IM (trenutne poruke)
38
informacije o Nokia korisničkoj podršci84
internet veza
46
Vidite takođe preglednik
J
jezik
— promjena
jezik pisanja
15
15
K
kabl
kalendar
— kreiranje bilješki
— prikazi
— zahtjevi za sastanke
kalkulator
Karte
— čuvanje lokacija
— čuvanje ruta
— detalji o lokaciji
44
70
70
71
70
74
53
57
57
56
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
— dijelovi prikaza
— dijeljenje lokacija
— govorno navođenje
— informacije o saobraćaju
— kompas
— navigacija
— Omiljeni
— organiziranje lokacija
— organiziranje ruta
— pješačke rute
— planiranje ruta
— pozicioniranje
— pregledavanje
— promjena prikaza
— pronalaženje lokacija
— rute za vožnju
— sinhroniziranje
— slanje lokacija
ključne lokacije
kod za zaključavanje
kolačići
konferencijski pozivi
konfiguracijska podešavanja
kontakti
— govorne oznake
— kopiranje
— na društvenim mrežama
— sinhroniziranje
— slike u
— tonovi zvona
— upravljanje
kontrola jačine zvuka
konvertor jedinica
konvertor valuta
L
licence
lista pjesama
lokalni događaji i usluge
95
55
58
59
60
54
59, 60
57
57
57
59
56
53
54
55
55
60
58
58
61
77
49
25
18
32
32
31
44
33
33
32, 33
10
74
73
82
64
48
96
Indeks
lozinka za zabranu
18
M
mediji
— radio
65
memorija
80
— privremena web memorija
49
memorijska kartica
8, 13
meni
15
metode povezivanja
— Bluetooth
41
— podatkovni kabl
44
MMS (usluga razmjene multimedijalnih
poruka)
34
modemske
40
mreža
— podešavanja
29
multimedijalne poruke
34
muzički plejer
— prijenos muzike
65
— reproduciranje
63
muzika
— lista pjesama
64
N
naglavna slušalica
O
Online dijeljenje
— aktiviranje usluga
— kreiranje postova
— pretplaćivanje
online dijeljenje medijskih datoteka
operator
— odabir
originalna podešavanja
out-of-office poruka sa odgovorom
Ovi by Nokia
Ovi muzika
10
67
67
67
67
67
29
78
38
12
63
Ovi prodavaonica
Ovi Suite
oznaka jačine signala
oznake
oznake stranica
P
PDF čitač
period do automatskog zaključavanja
PIN
PIN kod
— promjena
početni ekran
podatkovne veze
— sinhronizacija
podešavanja
— konfiguracija
— mreža
— pozivi
— preglednik
— programi
— sat
— vraćanja
— zaključavanje tipkovnice
podešavanja za programe
podešavanje
— pribor
podrška
poruke
— poruke za odbijanje poziva
povezivanje na web
pozadinska slika
pozivi
— brzo biranje
— čekanje poziva
— hitni
— ID pozivaoca
— konferencijski poziv
— odabir vrste
13
12
15
15
48
73
77
18
77
20
44
18
29
29
50
77
72
78
77
77
77
84
34
29
46
20
26
29
89
29
25
29
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Indeks
— odbijanje
23
— odbijanje pomoću tekstualne poruke29
— odgovaranje
23
— ograničavanje
27
— podešavanja
29
— upućivanje
23
pravljenje rezervne kopije podataka 80
prečice
17
prediktivni unos teksta
14
preglednik
46, 49
— alatna traka
47
— oznake stranica
46, 48
— podešavanja
50
— pregledavanje stranica
46, 47
— pretraživanje sadržaja
48
— privremena memorija
49
— sigurnost
49
pregled sadržaja stranice
47
pretraživanje
46
— muzika
64
pretraživanje muzike
64
preusmjeravanje poziva
28
pribor
— podešavanje
77
prikaz menija
15
prilagođavanje vašeg uređaja
21
pristupni kodovi
18
privremena memorija
49
profili
— kreiranje
21
— prilagođavanje
21
programi
79, 85
program Izgovori i pusti
64
Programski paket Quickoffice
73
program za konverziju jedinica
74
program za konverziju valuta
73
program za pomoć
86
Program Zip manager
75
PUK
18
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
punjenje baterije
R
radio
recikliranje
rječnik
ručna traka
S
sastanci
Sat
— podešavanja
sigurnosni kôd
sigurnosni modul
sigurnosno zaključavanje
sigurnost
— Bluetooth
— preglednik
— uređaj i SIM kartica
SIM kartica
— uklanjanje
— umetanje
sinhronizacija
slanje
— korištenje Bluetootha
slike
— dijeljenje
slušalice
SMS (usluga razmjene kratkih poruka)
snimač
snimanje
— video isječaka
T
tekst
— prediktivni unos
tekstualne poruke
— slanje
97
9
65
87
73
9
37
72
18
18
10
41
49
77
13
7
44
41
32
10
34
26
66
14
34
98
Indeks
teme
— učitavanje
tipke i dijelovi
tipkovnica
— podešavanja za zaključavanje
traka kontakata
U
učitavanje medijskih datoteka
uključivanje i isključivanje uređaja
unos teksta
uparivanje uređaja
UPIN
UPIN kod
— promjena
upravitelj uređajima
upravljanje datotekama
upućivanje poziva
USB podatkovni kabl
usluga čavrljanja (IM)
usluga zabrane poziva
V
van mreže
veze
— Povezivanje računara
video centar
— prikazivanje
— učitavanje
Video Centre
video pozivi
— prebacivanje na govorni poziv
— upućivanje poziva
vraćanje originalnih podešavanja
vrijeme i datum
20
20
7
77
20
— tipkovnica
zaključavanje tipkovnice
zaključavanje uređaja
zapis
zaštita autorskih prava
77
10
19
27
82
67
10
14
42
18
77
81
80
23
44
38
27
17
40
68
68
68
24
23
23
78
71
Z
zaključavanje
— automatsko zaključavanje uređaja 77
© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Download

Nokia C5–00 Uputstvo za korištenje