ht
ig
yr
op
)C
(c
14
20
TC
H
at
po
r
C
or
va
,s
io
n
av
a
pr
HTC Desire 816G dual sim
Uputstvo
na
rž
a
za
d
2
Sadržaj
Sadržaj
Upoznavanje
8
9
10
12
13
Podešavanja telefona
,s
va
pr
Prva podešavanja Vašeg novog telefona
Prenos sadržaja iz Android telefona putem Bluetootha
Instaliranje ažuriranja softvera
Ručno proveravanje ažuriranja softvera
av
a
za
d
rž
a
na
HTC Desire 816G dual sim
Dual nano SIM kartice
Memorijska kartica
Baterija
Uključivanje i isključivanje telefona
14
14
15
15
io
n
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
C
or
po
r
at
Osnove
Rad s tekstom
Baterija
TC
HTC Blink Feed
31
31
32
33
33
34
ig
ht
20
14
H
Živi početni ekran
Uključivanje ili isključivanje HTC Blink Feeda
Odabir novosti
Čitanje članaka na HTC Blink Feed ekranu
Brisanje oznaka na HTC Blink Feedu
Objava ažuriranja na društvenoj mreži
16
23
28
op
yr
Lična podešavanja
(c
)C
Pozadinska slika
Traka za lansiranje
Dodavanje vidžeta na početni ekran
Dodavanje prečica na početni ekran
Uređivanje panela početnog ekrana
Promena glavnog početnog ekrana
Grupisanje aplikacija na vidžet panelu i traci za lansiranje
Uređivanje aplikacija
Dodavanje vidžeta na zaključani ekran
Isključivanje opcija zaključavanja ekrana
35
35
36
36
37
38
39
39
40
41
3
Sadržaj
Telefonski pozivi
rž
a
na
42
42
43
43
43
45
45
46
za
d
Upućivanje poziva
Upotreba brzog biranja
Upućivanje hitnog poziva
Prihvatanje ili odbijanje poziva
Šta mogu raditi u toku poziva?
Uspostavljanje konferencijske veze
Proveravanje poziva u istoriji poziva
Prebacivanje između tihog, vibrirajućeg i normalnog načina rada
Poruke
av
a
Slanje poruke ili multimedijalne poruke pomoću Android poruke
47
pr
Memorija i datoteke
io
n
,s
va
Vrste memorije
Kopiranje datoteka u HTC Desire 816G dual sim ili iz njega
Menadžer datoteka
48
48
48
C
or
Sigurnosno skladištenje
Resetovanje
po
r
at
Sigurnosno kopiranje podataka i resetovanje
50
51
TC
Pretraživač i veb-pretraživač
53
54
55
56
56
ht
20
14
H
Preuzimanje ažurnih informacija s Google Now
Pretraživanje HTC Desire 816G i Interneta
Pretraživanje Interneta
Dodavanje obeleživača veb-stranici
Brisanje istorije pregleda
yr
ig
Kontakti
(c
)C
op
Vaša lista kontakata
Postavljanje Vašeg profila
Dodavanje novog kontakta
Uređivanje informacija o kontaktima
Kontaktiranje sa osobom
Uvoz kontakta sa SIM kartice
Uvoz kontakta iz memorije
Slanje informacija o kontaktima
Grupe kontakata
57
57
58
58
58
58
59
59
59
4
Sadržaj
E-mail
60
61
61
62
62
63
63
64
za
d
rž
a
na
Dodavanje novog e-mail naloga
Razgledanje primljenih poruka u pošti
Slanje e-mail poruka
Ponovno čitanje i odgovor na e-mail
Pretraživanje e-mail poruka
Razgledanje primljenih poruka G-maila
Slanje e-mail poruke u G-mailu
Odgovor ili prosljeđivanje e-mail poruke u G-mailu
Fotoaparat
av
a
Korišćenje Android fotoaparata
65
,s
66
66
66
po
r
at
Muzika
io
n
Razgledanje fotografija i videa u galeriji
Uređivanje fotografija
Razgledanje i uređivanje videa
va
pr
Galerija
H
Putovanja i karte
68
68
69
TC
C
or
Slušanje muzike
Kreiranje i upravljanje listama za reprodukciju
Dodavanje pesme u red za reprodukciju
70
70
70
71
72
yr
ig
ht
20
14
Uključivanje i isključivanje usluga lokacije
O Google kartama
Upotreba karte
Traženje lokacije
Dobijanje uputstva
op
Google Play i druge aplikacije
(c
)C
Preuzimanje aplikacija s Google Playa
Preuzimanje aplikacija s Interneta
Brisanje aplikacija
Upotreba sata
Pregledanje kalendara
Gledanje videa na YouTubeu
Kreiranje video-liste za reprodukciju
73
74
75
75
76
77
77
5
Sadržaj
Povezivanje na Internet
78
78
79
81
82
83
na
Uključivanje i isključivanje podatkovne veze
Wi-Fi
Upravljanje korišćenjem podataka
Povezivanje na virtuelne privatne mreže (VPN)
Upotreba HTC Desire 816G dual sima kao bežičnog rutera
Deljenje Internet veze Vašeg telefona putem USB tetheringa
rž
a
Bluetooth
84
84
av
a
za
d
Povezivanje Bluetooth slušalice
Prekid uparivanja
pr
Podešavanja i sigurnost
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
Upotreba Vaše nano SIM kartice
Odabir nano SIM kartice za povezivanje na 3G mrežu
Dodeljivanje PIN-a nano SIM kartici
Osiguranje HTC Desire 816G dual sima zaključavanjem ekrana
Uključivanje i isključivanje profila letenja
Dodavanje i ažuriranje naloga
Uklanjanje naloga
Isključivanje automatske rotacije ekrana
Podešavanje vremena do gašenja ekrana
Ručno postavljanje svetline ekrana
Promena jezika ekrana
Rad sa sertifikatima
20
Žigovi i autorska prava
(c
)C
op
yr
ig
ht
Indeks pojmova
85
85
85
86
87
87
87
87
88
88
88
89
6
O ovim uputstvima
O ovim uputstvima
rž
a
Ovo je napomena. Napomena često pruža dodatne informacije,
npr. šta će se dogoditi ako se odlučite preduzeti određenu radnju
ili od nje odustati. Napomena, takođe, pruža informacije koje se
mogu odnositi samo na određene situacije.
na
U ovim uputstvima za upotrebu koristimo sledeće simbole radi označavanja korisnih i važnih informacija:
av
a
za
d
Ovo je savet. Savet Vam pruža alternativne mogućnosti kako sprovesti određeni korak ili proceduru ili Vas obaveštava o mogućnosti
koja može biti korisna.
va
pr
Ovo pokazuje važne informacije koje su Vam potrebne radi sprovođenja određenog zadatka ili osposobljavanja određene funkcije.
io
n
,s
Ovo prikazuje sigurnosno upozorenje, tj. informaciju koja Vam je
potrebna kako biste izbegli potencijalne probleme.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
Neke aplikacije možda neće biti dostupne u svim zemljama ili regijama ili
kod Vašeg mobilnog operatera.
7
Važno obaveštenje o procesu povratka podataka
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
pr
av
a
za
d
rž
a
Postoji mogućnost povratka datoteka i ostalih podataka koji su
obrisani ili uklonjeni sa Vašeg uređaja pomoću softvera za povratak podataka nekih proizvođača. Takođe, postoji mogućnost da
neki Vaši podaci ostanu u Vašem uređaju, čak i nakon vraćanja
Vašeg uređaja na fabrička podešavanja.
na
Važno obaveštenje o procesu povratka
podataka
8
Upoznavanje sa telefonom
Upoznavanje sa telefonom
2. NAPAJANJE
4. USB konektor
av
a
3. Kontrola jačine zvuka
za
d
1. Obaveštavajuća LED dioda
rž
a
na
HTC Desire 816G dual sim
pr
5. Dvostruki zvučnici
va
6. Zadnji poklopac
,s
7. Konektor slušalica s mikrofonom
3.5 mm
io
n
8. Senzor približavanja
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
9. Prednja kamera
(c
)C
op
yr
ig
ht
Kako biste koristili usluge podataka, potrebna Vam je usluga prenosa podataka Vašeg operatera. Za više informacija, obratite se
svom operateru.
・ Ako želite da koristite zaštitu ekrana, ne pokrivajte i ne blokirajte senzor približavanja. Kupite specijalnu zaštitu za svoj uređaj ili zaštitu za ekran dizajniranu posebno za HTC Desire 816G
dual sim.
・ Izbegavajte da koristite slušalice drugih proizvođača ili metalne
dodatke koji vise oko ulaza za slušalice jer mogu uticati na dostupnost signala.
9
Upoznavanje sa telefonom
Dual nano SIM kartice
Uređaj HTC Desire 816G dual sim ima dva otvora za nano SIM kartice.
Otvor 1 podržava 3G/GSM. Otvor 2 podržava GSM.
av
a
za
d
rž
a
na
Upotrebljavajte samo standardnu nano SIM karticu. Ubacivanje preuređenih SIM kartica može prouzrokovati neispravno ubacivanje kartice ili oštećenje otvora za karticu.
va
pr
Ubacivanje SIM kartice
,s
1. Uređaj HTC Desire 816G dual sim mora biti isključen.
C
or
po
r
at
io
n
2. Skinite zadnji poklopac svojim palcem ili prstom.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
3. Stavite SIM karticu pozlaćenim nitima prema gore i isečenom ivicom
unutra u otvor za SIM karticu. Pritisnite SIM karticu dok ne škljocne
na svom mestu.
4. Poravnajte zadnji poklopac u gornjem delu uređaja i pritisnite bočne
strane i donji deo zadnjeg poklopca, kako bi se poklopac zaključao na
svom mestu.
10
Upoznavanje sa telefonom
Vađenje nano SIM kartice
Pre vađenja SIM kartice ne zaboravite da isključite uređaj HTC Desire 816G dual sim.
2. Pritisnite SIM karticu kako biste je mogli povući i izvaditi iz otvora.
na
1. Skinite zadnji poklopac palcem ili drugim prstom.
za
d
rž
a
3. Poravnajte zadnji poklopac u gornjem delu uređaja i pritisnite bočne
strane i donji deo zadnjeg poklopca kako bi se poklopac zaključao na
svom mestu.
av
a
Memorijska kartica
,s
va
pr
Memorijsku karticu upotrebljavajte za skladištenje fotografija, video-snimaka i muzike. Kada treba da oslobodite prostor na svom uređaju, ukoliko
aplikacija nudi mogućnost čuvanja na podatkovnoj kartici, možete je skladištiti na njoj.
at
io
n
Memorijska kartica je opcionalna i prodaje se odvojeno.
C
or
po
r
・ Premeštanje aplikacija na memorijsku karticu ne čuva aplikacije. Ako vratite uređaj na fabrička podešavanja, uređaj će izgubiti aplikacije. Moraćete ih ponovno instalirati.
14
H
TC
・ Kada izvadite memorijsku karticu i stavite je u drugi telefon,
aplikacije skladištene na memorijskoj kartici neće biti instalirane automatski na drugi telefon. Moraćete ih ponovno instalirati.
20
Ubacivanje memorijske kartice
ht
1. Skinite zadnji poklopac palcem ili drugim prstom.
(c
)C
op
yr
ig
2. Uređaj okrenite prema dole i stavite micro SD™ karticu u otvor za
memorijsku karticu tako da su pozlaćene niti okrenute prema gore, a
odrezani vrh kartice bliže unutrašnjoj strani uređaja.
3. Poravnajte zadnji poklopac u gornjem delu uređaja i pritisnite bočne
strane i donji deo zadnjeg poklopca kako bi se poklopac zaključao na
svom mestu.
11
Upoznavanje sa telefonom
Isključivanje memorijske kartice
Ako želite da izvadite memorijsku karticu dok je uređaj HTC Desire 816G
dual sim uključen, morate prvo isključiti memorijsku karticu, kako biste
sprečili uništenje ili oštećenje datoteka koje se nalaze na memorijskoj kartici.
1. Otvorite panel Podešavanja, zatim, dodirnite Memorija.
rž
a
na
2. Dodirnite Isključi memorijsku karticu.
za
d
Vađenje memorijske kartice
1. Skinite zadnji poklopac palcem ili drugim prstom.
av
a
2. Izvucite memorijsku karticu iz njenog otvora.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
pr
3. Poravnajte zadnji poklopac u gornjem delu uređaja i pritisnite bočne
strane i donji deo zadnjeg poklopca kako bi se poklopac zaključao na
svom mestu.
12
Upoznavanje sa telefonom
Baterija
Punjenje baterije
・ Ako je baterija bila prazna nekoliko dana, potrebno je puniti
uređaj nekoliko minuta pre nego što ga uključite.
po
r
at
io
n
,s
va
pr
1. Priključite manji kraj USB kabla u USB konektor.
av
a
za
d
rž
a
・ Za punjenje telefona HTC Desire 816G dual sim koristite isključivo isporučeni punjač i USB kabl. Kada je nivo baterije nizak,
koristite punjač za punjenje baterije, a ne USB kabl i povezivanje s računarom.
na
Preporučujemo da napunite bateriju pre nego što uključite HTC Desire
816G dual sim i počnete da ga koristite.
C
or
2. Priključite drugi kraj USB kabla u punjač.
TC
3. Punjenje ćete pokrenuti priključenjem punjača u električnu utičnicu.
・ Kao mera opreza, baterija će prekinuti punjenje ako se pregreje.
14
H
・ Savetujemo da proverite temperaturu baterije za vreme punjenja. Takođe, izbegnite punjenje baterije u vrućem okruženju.
20
・ Kada koristite Internet i punite bateriju istovremeno, uređaj se
može dodatno zagrejati. To je normalno.
(c
)C
op
yr
ig
ht
・ Za očuvanje energije, isključite punjač iz utičnice nakon toga
što se Vaš uređaj napunio.
13
Upoznavanje sa telefonom
Uključivanje i isključivanje telefona
Uključivanje telefona
Pritisnite taster NAPAJANJE dok uređaj ne zavibrira.
rž
a
na
Kada prvi put uključite HTC Desire 816G dual sim, treba da zadate
podešavanja.
za
d
Isključivanje telefona
av
a
1. Ako je ekran ugašen, pritisnite taster NAPAJANJE da bi se upalio i otključajte ekran.
2. Pritisnite i držite taster NAPAJANJE nekoliko sekundi.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
pr
3. Kada se pojavi meni, dodirnite .
14
Podešavanja telefona
Podešavanja telefona
Prva podešavanja Vašeg novog telefona
na
Kada prvi put uključite svoj novi telefon, pojaviće se poziv da zadate podešavanja.
za
d
rž
a
Postupajte prema uputstvima na ekranu kako biste odabrali vrstu povezivanja na Internet, kako želite podesiti svoj novi telefon, i drugo. Takođe,
možete se upisati i na svoj Google® nalog.
,s
va
pr
av
a
Neke funkcije koje se povezuju na Internet, kao što su službe
prema mestu gde se nalazite ili automatsko sinhronizovanje online naloga, mogu prouzrokovati dodatne naknade za prenos podataka. Iste stavke se mogu uključiti ili isključiti i kasnije u
podešavanjima.
at
io
n
Prenos sadržaja iz Android telefona putem
Bluetootha
po
r
Koristite Bluetooth® kako biste preneli sadržaj iz svog starog HTC telefona, i-Phonea ili bilo kojeg drugog telefona.
C
or
1. Ako prvi put zadajete podešavanja na svom novom HTC telefonu,
odaberite prenos
TC
sadržaja.
H
Pređite na „podešavanja”, zatim, dodirnite „prenesi sadržaj”.
20
14
2. Odaberite želite li da sprovedete prenos sa starog HTC telefona ili
drugog Android telefona.
ig
ht
3. Pratite uputstva prikazana na Vašem novom telefonu za preuzimanje
i instalaciju HTC alata za prenos na Vašem starom telefonu. Pratite
uputstva na oba telefona kako biste ih povezali.
(c
)C
op
yr
4. Otvorite panel „obaveštenja” na svom HTC Desire 816G dual sim uređaju i dodirnite „poveži”.
5. Kada se na starom telefonu pojavi PIN, pre nastavka uverite se da se
isti PIN pojavio i na novom telefonu.
6. Pričekajte dok se prenos ne završi i, zatim, dodirnite „gotovo”.
15
Podešavanja telefona
Instaliranje ažuriranja softvera
Ažuriranja softvera dostupna su periodično. Ako je uključena veza na Internet i ima ažuriranja softvera na raspolaganju, u statusnoj traci će se prikazati ikona obaveštenja o ažuriranju.
na
Ako ne želite preuzimati ažuriranja putem svoje podatkovne veze,
odaberite i odaberite
rž
a
1. Pomerite i otvorite panel sa obaveštenjima, zatim, dodirnite obaveštenje o ažuriranju.
za
d
2. Dodirnite Preuzmi.
av
a
3. Nakon završetka preuzimanja, dodirnite Instaliraj odmah, pa dodirnite U redu.
pr
Nakon ažuriranja, HTC Desire 816G dual sim će se isključiti i ponovo uključiti.
,s
va
Ručno proveravanje ažuriranja softvera
io
n
1. Otvorite Podešavanja, a zatim, dodirnite O telefonu.
po
r
at
2. Dodirnite Ažuriranja softvera > proveri. HTC Desire 816G dual sim
proveriće ima li dostupnih ažuriranja softvera.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
Ako nije uključena veza na Internet, od Vas će se zatražiti da uključite podatkovnu vezu ili Wi-Fi. Kada uključite vezu s Internetom,
dodirnite > proveri, kako biste proverili ima li dostupnih ažuriranja
softvera.
16
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Prva nedelja sa Vašim
novim telefonom
rž
a
na
Osnove
za
d
Navigacijski tasteri na ekranu
av
a
HTC Desire 816G dual sim ima navigacijske tastere na dnu ekrana, koji se
rotiraju kada promenite usmerenje svog uređaja.
pr
Idi na prethodni ekran
va
Idi na početni ekran
,s
Pokaži ikone nedavno korišćenih aplikacija
at
io
n
Pređite prstom preko bilo kojeg navigacijskog tastera za pristup Google
pretraživanju.
po
r
Pokreti prstiju
TC
C
or
Upotrebljavajte pokrete prstiju za kretanje po početnom ekranu, otvorenim aplikacijama, listanje kroz liste, i drugo.
H
Dodir
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
Ako želite birati stavke na ekranu, kao što su ikone aplikacija i podešavanja, ili pritiskati tastere na ekranu,
samo ih kratko dodirnite prstom.
17
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Dodir i držanje
av
a
za
d
rž
a
na
Ako želite da otvorite dostupne mogućnosti određene
stavke (npr. nekog kontakta ili linka veb-strane), samo
pritisnite i držite stavku.
Pomeranje ili klizanje
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
pr
Brzo kliznite prstom vertikalno ili vodoravno po ekranu
za prelaz na druge početne ekrane, listanje dokumenta,
i drugo.
14
H
Povlačenje
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
Pre povlačenja dodirnite stavku i ostavite prst pritisnut
uz ekran. Prilikom pomeranja ne podižite prst sve dok
ne dođete na ciljni položaj.
18
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Pokret
za
d
rž
a
na
Pokret po ekranu sličan je pomeranju, međutim, neophodno je pomerati prste pomoću lakših i bržih pokreta. Ovaj pokret
prstom uvek je orijentisan vertikalno, npr.
prilikom razgledanja kontakata ili liste poruka.
av
a
Štipanje i razvlačenje
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
pr
U nekim aplikacijama, kao što su galerija,
poruke, pošta ili veb-pretraživač, možete
razvući prste od sebe po ekranu kako
biste povećali sliku ili tekst.
Uštinite ekran za smanjenje slike ili teksta.
19
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Stanje mirovanja
Stanje mirovanja štedi energiju baterije tako što prebacuje HTC Desire
816G dual sim na nisku potrošnju uz isključen ekran. Istovremeno, sprečava
slučajno pritiskanje tastera kada imate HTC Desire 816G dual sim u svojoj
torbi.
Uključivanje stanja mirovanja
rž
a
na
Kratko pritisnite taster NAPAJANJE kako biste isključili ekran i prebacili telefon u stanje mirovanja. Takođe, HTC Desire 816G dual sim će automatski
preći u stanje mirovanja ako ga određeno vreme ne koristite.
za
d
Vreme za koje će HTC Desire 816G dual sim preći u stanje mirovanja možete podesiti u Podešavanjima > Ekran.
av
a
Buđenje iz stanja mirovanja
pr
Ako želite da ručno probudite HTC Desire 816G dual sim, pritisnite taster
NAPAJANJE. Nakon toga, treba otključati ekran.
,s
va
HTC Desire 816G automatski se budi iz stanja mirovanja kod dolaznog poziva.
io
n
Otključavanje ekrana
C
or
po
r
at
・ Povucite prema gore ako želite otključati ekran, povucite prema
desno ako želite odmah pristupiti HTC Blink Feedu ili povucite levo
ako želite pristupiti početnom ekranu.
yr
ig
ht
20
14
H
TC
・ Takođe, možete povući ikonu katanca prema gore, desno ili levo.
(c
)C
op
Ako ste postavili zaključavanje ekrana, za njegovo otključavanje telefon će
zatražiti crtež, PIN ili lozinku pre nego što se otključa.
Ako ste postavili podsetnik događanja ili alarm, možete ga odložiti
ili isključiti i sa zaključanog ekrana.
Otvaranje aplikacije
・ Dodirnite aplikaciju na traci prečica u dnu početnog ekrana.
・ Ako želite da pogledate ekran aplikacija, dodirnite
dirnite aplikaciju koju želite upotrebiti.
・ Na ekranu aplikacija, dodirnite
tražite.
. Nakon toga, do-
, a zatim unesite ime aplikacije koju
20
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Prelaz između nedavno otvorenih aplikacija
Lako možete prelaziti između aplikacija koje ste nedavno otvarali.
1. Dodirnite taster
.
・ Ako želite da uklonite aplikaciju sa liste,
povucite je prema levo ili desno.
na
2. Listajte po ekranu kako biste videli nedavno otvorene aplikacije.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
pr
av
a
za
d
rž
a
・ Ako želite da pokrenete aplikaciju, samo je
dodirnite.
21
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Panel s obaveštenjima
rž
a
na
Obaveštavajuće ikone u statusnoj traci olakšavaju pregled o porukama, događajima u kalendaru, alarmima i procesima u toku, kao što su podaci koji
se preuzimaju. Kada dobijete novo obaveštenje, možete otvoriti panel s
obaveštenjima radi kontrole kakvo ste obaveštenje ili novu informaciju dobili.
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
pr
av
a
za
d
1. Da biste otvorili panel s obaveštenjima, pritisnite i držite statusnu
traku, zatim, povucite prst prema dole.
14
H
Ako imate više obaveštenja, listajte prema dole kako biste ih sve pregledali.
20
Za brzi pristup panelu Obaveštenjima otvorite Brza podešenja i
dodirnite
.
ht
2. Na panelu Obaveštenja možete učiniti sledeće:
(c
)C
op
yr
ig
・ Da biste videli više informacija, kao što su e-mail i događanja, razmaknite dva prsta za proširenje obaveštenja. Za smanjivanje prikaza, uštinite ekran.
・ Neka obaveštenja omogućuju Vam da odmah delujete. Na primer,
dodirnite obaveštenje o propuštenom pozivu da uputite poziv
nazad ili odgovorite SMS-om.
・ Dodirnite ikonu obaveštenja na levoj strani kako biste otvorili odgovarajuću aplikaciju.
・ Da biste odbacili samo jedno obaveštenje na popisu, povucite levo
ili desno.
3. Kako biste zatvorili panel obaveštenja, klizajte prstom prema gore ili
dodirnite taster
za zatvaranje.
Takođe, možete dodirnuti
varanje panela obaveštenja.
za odbacivanje svih obaveštenja i zat-
22
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Korišćenje brzih podešavanja
Korišćenjem opcije Brza podešavanja možete lako uključiti ili isključiti opcije Wi-Fi ili Bluetooth. Takođe, možete pronaći neke od prečica, kao što je
ona za pregled Vašeg profila.
1. Dvama prstima povucite statusnu traku kako biste otvorili Brza podešavanja.
kako biste otvorili
za
d
rž
a
Dok ste u panelu s obaveštenjima, dodirnite
Brza podešavanja.
na
2. Za uključivanje ili isključivanje podešavanja, samo dodirnite znak.
av
a
Pogledajte svoja podešavanja
pr
Želite da promenite ton zvona, postavite Wi-Fi povezivanje ili dodate naloge na svoj HTC Desire 816G dual sim? Ove i mnoge druge stvari možete
učiniti u Podešavanjima.
,s
va
1. Otvorite Podešavanja direktno s panela Brza podešavanja ili sa
ekrana Aplikacije.
io
n
・ Povucite statusnu traku sa dva prsta prema dole kako biste pristupili Brzim podešavanjima, a zatim, dodirnite Podešavanja.
po
r
at
・ Za pristup podešavanju s početnog ekrana, dodirnite kako biste
došli na ekran Aplikacije, a zatim, dodirnite Podešavanja.
C
or
2. Ovo su neka od osnovnih podešavanja koja možete promeniti:
TC
・ Dodirnite prekidač uklj./isklj. pored stavki kao što je Wi-Fi za uključivanje ili isključivanje te stavke. Dodirnite samu stavku ako želite
urediti njena podešavanja.
14
H
・ Dodirnite Zvuk ako želite postaviti ton zvona, odabrati zvučni profil
ili urediti zvučna podešavanja za dolazne pozive.
20
・ Dodirnite Lična podešavanja ako želite da promenite pozadinu početnog ekrana, stil zaključanog ekrana, i drugo.
ig
ht
・ Dodirnite Dodaj nalog ako se želite povezati na svoj nalog e-maila,
društvenih mreža, i drugo.
(c
)C
op
yr
・ Dodirnite Sigurnost za sigurnosne postavke HTC Desire 816G dual
sima, npr. zaključavanje ekrana.
Promena tona poziva i obaveštenja
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Audio.
3. Dodirnite
pored Opšte;
ili dodirnite
kako biste kreirali svoj audio profil, pa zatim, dodirnite
pored svog novog profila.
4. Dodirnite Ton zvona kako biste ga promenili.
5. Dodirnite Ton obaveštenja kako biste ga promenili.
23
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Snimanje ekrana HTC Desire 816G dual sima
Želite da zabeležite rezultat svoje igre, napišete blog o funkcijama HTC Desire 816G dual sima ili objavite ažuriranje statusa o pesmi koju upravo slušate? Jednostavno, možete slikati svoj ekran i podeliti ga putem galerije.
na
Pritisnite i držite NAPAJANJE i taster za kontrolu glasnoće. Snimak ekrana
će se sačuvati u aplikaciji galerija u albumu Slike ekrana.
rž
a
Obaveštavajuća LED dioda
Obaveštavajuća LED dioda prikazuje:
av
a
za
d
・ Neprekidno zeleno svetlo ako je HTC Desire
816G dual sim uključen u punjač ili je povezan
s računarom i baterija je skroz napunjena.
pr
・ Prekidano zeleno svetlo ako imate nerešeno
obaveštenje.
,s
va
・ Neprekidno narandžasto svetlo ako se baterija
puni.
at
Odabir kada da se uključi LED dioda
io
n
・ sprekidano narandžasto svetlo ako je baterija
skoro prazna.
C
or
po
r
Ako imate nova obaveštenja, možete odabrati kada će zasvetleti LED
dioda.
1. Odaberite Podešavanja.
TC
2. Dodirnite ekran > podešavanja obaveštavajuće LED diode.
14
H
3. Odaberite opciju da se LED dioda uvek oglasi ili opciju da se ne
oglasi, kako bi se oglasila samo kada je ekran ugašen.
ht
20
Za svaku od aplikacija, pogledajte u njihovim postavkama da li
imaju opciju upravljanja obaveštavajućom LED diodom.
op
yr
ig
Rad s tekstom
(c
)C
Odabir, kopiranje i lepljenje teksta
U aplikacijama kao što su veb-pretraživač i pošta možete odabrati i kopirati tekst, pa ga zalepiti ili podeliti.
1. Pritisnite i držite reč.
2. Povucite markere početka i kraja teksta radi označavanja okolnog
teksta koji želite odabrati.
24
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
3. Nakon izbora teksta koji želite kopirati, dodirnite
dirni ).
> kopiraj (ili do-
Odabrani tekst će se nakon toga kopirati u predmemoriju.
4. U polje za unos teksta (npr. prilikom kreiranja e-maila), pritisnite i držite tačku gde želite da zalepite tekst.
rž
a
Kako biste kopirali veb-adresu ili link, stisnite i držite link, a zatim,
dodirnite Kopiraj URL linka (ili Kopiraj adrese linka).
na
5. Dodirnite Zalepi.
1. Nakon odabira teksta koji želite da podelite, dodirnite
za
d
Deljenje teksta
> podeli ili
).
pr
av
a
2. Odaberite gde želite da zalepite i podelite odabrani tekst, kao što je
e-mail poruka ili ažuriranje statusa društvene mreže.
va
HTC Sense tastatura
,s
Tastaturom HTC Sense pisanje je brzo i precizno.
po
r
at
io
n
・ Predviđanje reči takođe će Vam uštedeti vreme pisanja. Dok pišete,
videćete predloge od kojih možete birati. Možete čak i dodati reči, rečenice i prečice u rečnik predviđanja reči. Pogledajte Unos teksta
predviđanjem reči, na stranici 26.
C
or
・ Možete unositi reči i glasom. Pogledajte Unos teksta glasom, na stranici 27.
H
TC
・ Uključite Trace tastaturu, kako biste mogli unositi reči samo klizanjem prstom s jednog slova na drugo. Pogledajte Upotreba Trace tastature, na stranici 27.
14
・ Jednostavno, klizite prstom desno za pristup tastaturi s brojevima i
simbolima; ili klizite levo za promenu jezika.
ig
ht
20
・ Tasteri imaju sekundarne brojeve, znakove interpunkcije i druge znakove koje možete brzo ubaciti, bez potrebe prebacivanja na tastaturu
s brojevima i simbolima.
(c
)C
op
yr
Na primer, samo pritisnite i držite taster na prvom redu za umetanje
broja.
・ Odaberite jedan od smešaka, pa ga ubacite direktno sa tastature.
・ Sakrijte ili prikažite tastere strelica na tastaturi. Ako u podešavanjima omogućite tastere strelica, oni će se pojaviti na vertikalnoj tastaturi.
25
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Unos teksta
Kada u nekoj aplikaciji dodirnete tekstualno polje, automatski će se prikazati tastatura na ekranu. Unesite slova i brojeve, promenite izgled tastature ili jezik, i još mnogo toga.
・ Dodirnite za umetanje velikog slova. Dodirnite tu tipku dvaput za
uključivanje Caps Locka.
na
Dodirnite tastere na tastaturi na ekranu za unos slova i brojeva, kao i interpunkcijskih znakova i simbola.
za
d
rž
a
・ Pritisnite i držite tastere sa sivim znakovima pri vrhu za unos brojeva,
simbola ili naglašenih slova. S nekim tipkama povezano je više znakova ili naglasaka.
za zatvaranje tastature na ekranu.
pr
・ Pritisnite
av
a
・ Klizite prstom desno za prikazivanje tastera s brojevima i simbolima.
Za povratak na glavnu tastaturu, klizite prstom levo.
,s
va
Za prikazivanje podešavanja tastature, pritisnite i držite taster zareza ako vidite
iznad B znaka; ili otvorite Podešavanja > jezik i
tastatura i dodirnite
pored HTC Sense Input.
io
n
Odabiranje vrste tastature
at
Odaberite vrstu tastature koja odgovara Vašem načinu kucanja.
pored HTC Sense Input.
C
or
2. Dodirnite
po
r
1. Odaberite Podešavanja, a zatim, dodirnite Jezik i tastatura.
3. Dodirnite Odabir tastature > vrste tastature.
TC
4. Odaberite tastaturu koju želite koristiti.
H
Odabir i promena jezika tastature
14
Ako je u uređaju HTC Desire 816G dual sim dostupno više jezika tastature,
možete odabrati koje jezike želite da se pojavljuju na Vašoj tastaturi.
20
1. Odaberite Podešavanja, a zatim, dodirnite Jezik i tastatura.
ht
2. Dodirnite
pored HTC Sense Input.
yr
ig
3. Dodirnite Odabir tastature, a zatim, odaberite jezike koje želite.
(c
)C
op
Za promenu jezika tastature, učinite jedno od navedenog:
・ Povucite levo po ekranu preko tastature (opcija nije moguća ako koristite Trace tastaturu).
・ Dodirnite oznaku jezika (npr.
zan na tastaturi).
, sve dok ne vidite željeni jezik prika-
・ Dodirnite i držite oznaku za jezik, a zatim, povucite prst do jezika tastature koji želite koristiti.
26
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Unos teksta predviđanjem reči
Da li Vam se dogodilo da ste počeli da unosite tekst a niste bili sigurni
kako se neke reči pišu? Uz opciju Unos teksta predviđanjem reči moći ćete
da vidite predviđenu reč odmah iznad tastature.
rž
a
na
Predviđanje reči ili sledeće reči su podešeni unapred.
za
d
Ako želite da unesete tekst uz opciju predviđanja reči, učinite jedno od navedenog:
・ Dodirnite razmak kako biste uneli označenu reč s popisa reči.
av
a
・ Dodirnite reč s popisa ponuđenih reči.
va
pr
・ Dodirnite strelicu pored popisa ponuđenih reči kako biste videli više
mogućnosti.
at
io
n
,s
U nekim jezicima tastature, npr. engleskom i španskom, ako ste
slučajno odabrali pogrešnu reč s popisa ponuđenih reči, možete
se vratiti unazad i promeniti je tako što dodirnete reč i odaberete
drugi unos.
po
r
Postavljanje drugog jezika za opciju predviđanja reči
C
or
Možete odabrati dvojezičnost za opciju predviđanja reči. Dok kucate, biće
Vam ponuđene reči iz obaju jezika koja ste odabrali.
TC
Dvojezično predviđanje reči je dostupno samo kada koristite tastaturu na latinici.
pored HTC Sense Input.
14
2. Dodirnite
H
1. Odaberite Podešavanja, a zatim, dodirnite Jezik i tastatura.
20
3. Dodirnite Odabir tastature > dvojezična predviđanja, a zatim, odaberite željene jezike.
ig
ht
Dodavanje reči i rečenica u rečnik predviđanja reči
op
yr
Dodajte često korišćena imena, akronime ili čak i rečenice u rečnik predviđanja reči, kako biste ih mogli lako naći u popisu predloga.
(c
)C
Pišite još brže, kreirajući tekstualne prečice reči i rečenica. Umesto unošenja „Javiću ti se kasnije“, možete uštedeti nekoliko otkucaja kreiranjem
prečice „jtk”. U svojoj poruci ili e-mailu možete uneti samo „jtk” i dodirnuti
razmak za unos cele rečenice.
Ova opcija je dostupna samo u jezicima koji se pišu latinicom.
1. Odaberite Podešavanja, a zatim, dodirnite Jezik i tastatura.
2. Dodirnite
pored HTC Sense Input.
3. Dodirnite Lični rečnik, odaberite kojem jeziku želite dodati reč, pa
dodirnite
.
27
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
4. Unesite reč ili rečenicu, pa zadajte njenu prečicu.
5. Dodirnite Dodaj u rečnik.
Uređivanje ili brisanje reči i rečenica u rečniku predviđanja reči
1. Otvorite Podešavanja, a zatim, dodirnite Jezik i tastatura.
2. Dodirnite
pored HTC Sense Input.
.
za
d
・ Za brisanje stavki iz rečnika, odaberite stavku i dodirnite
rž
a
・ Za uređivanje reči, rečenice ili prečica, dodirnite odgovarajuću
stavku u popisu.
na
3. Dodirnite Lični rečnik, a zatim, odaberite u kojem jeziku rečnika želite da napravite izmene.
av
a
Upotreba Trace tastature
pr
Umesto dodira tastera na tastaturi, na ekranu možete „kliziti” za unos reči.
Ova opcija je dostupna samo za jezike koji koriste latinicu.
io
n
,s
va
Ova opcija je dostupna samo u jezicima koji se pišu latinicom.
po
r
at
1. Treba da uključite Trace tastaturu u Podešavanjima > jezik i tastatura > HTC Sense Input.
2. Klizite prstom s jednog slova na drugo kako biste uneli reč.
C
or
3. Kada je reč kompletna, podignite prst.
TC
4. Ako želite da nastavite unos teksta, ponovno proklizite prstom preko
slova kako biste uneli sledeću reč.
H
Ako se prikaže reč koju niste tražili, možete:
14
・ dodirnuti reč sa ponuđene liste;
ig
ht
20
・ dodirnuti strelicu pored ponuđene liste, kako biste videli više
predloga.
yr
Uključivanje ili isključivanje Trace tastature
2. Dodirnite
pored HTC Sense Input.
3. Odaberite ili uklonite opciju Trace tastatura.
(c
)C
op
1. Odaberite Podešavanja, a zatim, dodirnite Jezik i tastatura.
Unos teksta govorom
Nemate vremena za kucanje? Pokušajte izgovoriti reči koje želite uneti.
1. Dodirnite oblast u koju želite uneti tekst.
2. Na tastaturi na ekranu pritisnite i držite
28
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
3. Kada se pojavi slika mikrofona
, izgovorite reči koje želite napisati.
Za postavljanje jezika glasovnog unosa, dodirnite traku jezika
iznad slike mikrofona. Možete odabrati jedan jezik ili više njih.
Može se dogoditi da nisu dostupni svi jezici.
rž
a
5. Unesite znakove interpunkcije tako što ćete izgovoriti njihov naziv
(npr., recite „zarez”).
na
4. Ako reč ne odgovara tome što ste izgovorili i podvučena je, dodirnite
podvučenu reč kako biste je izbrisali ili pogledali druge opcije.
av
a
za
d
Baterija
pr
Kontrola upotrebe baterije
Pogledajte procenat energije baterije odmah na statusnoj traci.
va
1. Odaberite Podešavanja.
,s
2. Dodirnite Baterija.
at
po
r
Kontrola potrošnje baterije
io
n
3. Odaberite Procenat baterije.
TC
C
or
Dodirnite aplikaciju kako biste pogledali kako upotrebljava bateriju. Videćete koju količinu energije baterije za aplikaciju upotrebljavaju izvori, kao
što je CPU, kao i duge pojedinosti upotrebe. Proverite koliko dugo ste upotrebljavali HTC Desire 816G dual sim od zadnjeg punjenja.
H
1. Odaberite Podešavanja.
20
14
2. Odaberite Baterija. Videćete popis aplikacija i procesa koji crpe energiju baterije, kao i koliko se energije troši.
yr
ig
ht
3. Dodirnite stavku za koju želite videti pojedinosti potrošnje energije
baterije; ili odaberite graf kako biste videli kontrolu potrošnje baterije.
op
Kako produžiti trajanje baterije
(c
)C
Vreme do ponovnog punjenja baterije zavisi od toga kako koristite svoj
HTC Desire 816G dual sim.
U slučajevima kada želite još više produžiti trajanje baterije, isprobajte
neke od sledećih saveta:
Proverite upotrebu baterije
Praćenje upotrebe baterije može Vam pomoći u utvrđivanju funkcija koje
najviše troše energiju, pa možete odabrati šta s tim želite učiniti. Za više
pojedinosti, pogledajte Kontrola upotrebe baterije, na stranici 28.
29
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Upravljajte povezivanjem
・ Isključite bežične veze koje ne upotrebljavate. Za isključivanje veza
kao što su mobilni podaci, Wi-Fi ili Bluetooth, idite na Podešavanja.
・ Uključite GPS samo kada se traži precizna lokacija prilikom upotrebe
navigacije ili aplikacija koje zavise od lokacija; idite na Uključivanje i
isključivanje podešavanja lokacije, na stranici 70.
na
・ Uključite opciju Profil letenja samo kad Vam nije potrebna veza s Internetom i kada ne želite primati pozive i poruke.
rž
a
Upravljajte ekranom
za
d
・ Smanjenje svetline ekrana, upotreba stanja mirovanja kada ga ne
upotrebljavate i jednostavna pozadina, takođe, pomažu da uštedite
energiju baterije.
pr
av
a
・ Ne upotrebljavajte žive pozadine na početnom ekranu. Animirani
efekti su, doduše, lepi za pokazivanje drugim ljudima, ali jako
iscrpljuju bateriju.
,s
va
Promena pozadine na jednostavnu crnu boju, takođe, može malo pomoći. Što manje boje se prikazuje, to se manje baterije troši.
po
r
Upravljajte aplikacijama
at
io
n
Za više pojedinosti, pogledajte „Podešavanja i sigurnost”, na stranici 85, i
„Lična podešavanja”, na stranici 35.
C
or
・ Instalirajte najnovija ažuriranja softvera i aplikacija. Ažuriranja ponekad obuhvataju i poboljšanje upotrebe baterije.
TC
・ Deinstalirajte ili onemogućite aplikacije koje nikada ne upotrebljavate.
14
H
Mnoge aplikacije pokreću procese ili sinhronizuju podatke u pozadini,
čak i kada ih ne upotrebljavate. Ako imate aplikacije koje Vam više ne
trebaju, deinstalirajte ih.
ig
ht
20
Ako je aplikacija unapred instalirana i ne može se deinstalirati, i dalje
možete sprečiti njen neprekidan rad ili sinhronizovanje podataka tako
što ćete je onemogućiti. U Podešavanjima > aplikacije klizite prstom
na karticu Sve, dodirnite aplikaciju, zatim, dodirnite Onemogući.
op
yr
Ograničite podatke i sinhronizovanje u pozadini
(c
)C
Podaci i sinhronizovanje u pozadini mogu trošiti puno energije baterije,
ako imate puno aplikacija koje sinhronizuju podatke u pozadini. Odredite
kojim aplikacijama se može postaviti manja učestalost sinhronizacije ili
ručna sinkronizacija.
・ Ako imate više e-mail naloga, razmotrite ručnu sinhronizaciju nekih
od njih.
・ U Play Storeu dodirnite > podešavanja, zatim, uklonite kvačicu
pored stavke Automatsko dodavanje miniaplikacija za sprečavanje
automatskog dodavanja miniaplikacija na početni ekran kad god instalirate nove aplikacije. Takođe, možete ukloniti stavku automatsko
ažuriranje aplikacija, ako preferirate ručno ažuriranje aplikacija u Play
Storeu.
30
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Ostali saveti
Kako biste uštedeli još više energije, pokušajte sledeće:
・ Smanjite glasnoću tona zvona i medija.
・ Minimizirajte upotrebu povratnih vibracija i zvukova. U Podešavanjima dodirnite Zvuk, > , pa odaberite one koji Vam ne trebaju i možete ih onemogućiti.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
pr
av
a
za
d
rž
a
na
・ Proverite podešavanja aplikacija, pošto i tu možete naći više mogućnosti za optimiziranje rada baterije.
31
HTC Blink Feed
HTC Blink Feed
Živ početni ekran
rž
a
na
Ostanite u vezi s prijateljima ili primajte najnovije informacije o stvarima
koje Vas zanimaju direktno na početnom ekranu pomoću HTC Blink Feeda.
Pogledajte raznovrsni sadržaj novosti i svojih interesovanja, ažuriranja društvenih mreža, i drugo.
za
d
・ Dodirnite oznaku za pregled sadržaja ili da komentarišete objave ili
statuse.
ili
da biste došli
va
Dok ste na HTC Blink Feed ekranu, pritisnite
na vrh.
pr
av
a
・ Listajte na vrh i povucite ekran prema gore kako biste ručno osvežili
informacije.
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
・ Na HTC Blink Feed ekranu pomerite prst udesno kako biste otvorili
meni i odabrali vrstu izvora za prikaz. Odaberite Naglašeno za prikaz
drugog sadržaja i svog odabira vesti.
(c
)C
op
yr
Uključivanje ili isključivanje HTC Blik Feeda
1. Na HTC Blink Feedu pomerite dva prsta, a zatim, dodirnite
.
2. Dok je odabran HTC Blink Feed, dodirnite Ukloni.
3. Za ponovno dodavanje, pomerite prst desno, a zatim, dodirnite
natpisom Blink Feed.
sa
32
HTC Blink Feed
Odabir novosti
Otkrijte priče i članke na HTC Blink Feedu na temelju svojih interesovanja,
omiljenih kategorija i popularnih kanala vesti ili veb-stranica.
1. Na HTC Blink Feedu proklizite desno za otvaranje menija.
2. Dodirnite > dodaj sadržaj.
4. Odaberite jedan izvor novosti ili više njih.
za
d
rž
a
Da pregledate određenu novost, prvo dodirnite ime, a zatim, dodirnite
kako biste je dodali na svoj HTC Blink Feed.
na
3. Odaberite kategoriju.
av
a
Uređivanje istaknutih novosti
va
pr
Kada odaberete teme i servise za svoj HTC Blink Feed, visoko rangirani tekstovi odabranih izvora, njihova ažuriranja, i drugo, biće prikazani na Vašem
HTC Blink Feedu. Ako trenutno želite videti manje ažuriranja u svojim
istaknutim novostima, možete filtrirati izabrane teme i servise.
,s
1. Na HTC Blink Feedu, proklizite desno za otvaranje menija.
io
n
2. Dodirnite > podešavanja.
at
3. Dodirnite Izaberi istaknute novosti.
C
or
po
r
4. Odaberite izvore vesti i teme koje želite da se pojavljuju na Vašem
panelu Istaknute novosti.
Pretplaćivanje na više izdanja
H
TC
Želite ostati informisani o trenutnim događanjima sa više mesta? Možete
dodati nekoliko mesta.
14
1. Na HTC Blink Feedu proklizite desno za otvaranje menija.
20
2. Dodirnite > dodaj sadržaj.
3. Dodirnite
, a zatim, odaberite mesto ili područje.
yr
ig
ht
4. Odaberite izvor informacija koji želite dodati.
op
Dodavanje tema koje Vas zanimaju
(c
)C
U potrazi ste za određenom temom? Pretražite i odaberite teme koje Vas
zanimaju i koje želite da se prikažu na Vašem HTC Blink Feedu.
1. Na HTC Blink Feedu proklizite desno za otvaranje menija.
2. Dodirnite Traži sadržaj, a zatim, unesite temu koju tražite.
3. Dodirnite odabranu temu, a zatim, dodirnite
na listu Prilagođene teme.
kako biste je dodali
33
HTC Blink Feed
Prikazivanje sadržaja iz vaših aplikacija i sa društvenih mreža
Pogledajte postove svojih prijatelja sa društvenih mreža ili prikažite sadržaj
sa svojih HTC aplikacija, upravo na HTC Blink Feedu.
na
Treba da se ulogirate na društvene mreže kako biste vidjeli postove svojih prijatelja na HTC Blink Feedu.
1. Na HTC Blink Feedu proklizite desno za otvaranje menija.
za
d
rž
a
2. Dodirnite > usluge i aplikacije, a zatim, odaberite željene aplikacije i
društvene mreže.
av
a
Čitanje članaka na HTC Blink Feed ekranu
pr
1. Dok ste na HTC Blink Feed ekranu, listajte prema gore ili dole kako
biste pronašli šta želite da čitate.
,s
va
2. Dodirnite oznaku kako biste pregledali članak.
io
n
Čuvanje članaka za kasnije
po
r
at
Nemate vremena da čitate potencijalno zanimljiv članak? Možete stvoriti
obeleživač za članak i sačuvati ga na listu za kasnije čitanje.
Sprovedite jednu od sledećih radnji:
C
or
・ Dok pregledate članak, dodirnite
.
TC
・ Na HTC Blink Feed ekranu pritisnite i držite oznaku članka koji želite
da označite. Zatim, dodirnite Pročitaj kasnije.
14
H
Za pristup svojoj listi za čitanje, na HTC Blink Feed ekranu listajte prema
desno, a zatim, dodirnite Lista za čitanje, koja se nalazi u meniju.
ht
20
Brisanje oznaka na HTC Blink Feedu
yr
ig
Želite ukloniti oznaku? Sada jednostavno možete ukloniti bilo koju oznaku
s HTC Blink Feeda.
(c
)C
op
1. Na HTC Blink Feedu pritisnite i dodirnite oznaku koju želite ukloniti.
2. Dodirnite Ukloni.
34
HTC Blink Feed
Objava ažuriranja na društvenoj mreži
Možete jednostavno objaviti ažuriranje statusa sa početnog ekrana.
Treba da budete ulogirani na račun društvene mreže da biste
mogli objaviti sadržaj.
2. Dodirnite > ažuriraj, pa odaberite društvenu mrežu.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
pr
av
a
za
d
rž
a
3. Napišite svoje ažuriranje statusa i objavite ga na društvenoj mreži.
na
1. Na HTC Blink Feedu, proklizite desno za otvaranje menija.
35
Lična podešavanja
Lična podešavanja
Odaberite jednu od dostupnih pozadina ili koristite bilo koju fotografiju
koju ste snimili fotoaparatom.
rž
a
1. Pritisnite i držite prazan prostor na vidžet panelu.
na
Pozadinska slika
za
d
2. U meniju dodirnite Pozadina početnog ekrana.
3. Dodirnite jednu od sledećih mogućnosti:
Odaberite prethodno postavljenu pozadinsku
sliku i dodirnite „pretpregled”.
Žive pozadine
Odaberite neku od prethodno postavljenih animiranih pozadina i dodirnite Pretpregled.
Galerija
Odaberite postojeću fotografiju i odsecite suvišne
krajeve.
at
C
or
Traka za lansiranje
po
r
4. Dodirnite Gotovo ili Primeni.
io
n
,s
va
pr
av
a
HTC pozadine
H
TC
Traka za lansiranje daje Vam pristup najčešće korišćenim aplikacijama (i
ostalim prečicama) samo jednim dodirom. Možete zameniti aplikacije na
traci za lansiranje onima koje se često koriste.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
1. Pritisnite i držite aplikaciju koju želite zameniti, a zatim je povucite na
2. Dodirnite iii da odete na panel aplikacija.
3. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na prazan prostor na
traci za lansiranje.
・ Možete i grupisati aplikacije na traci za lansiranje u mapu.
・ Aplikacije (ili druge prečice) na zaključanom ekranu iste su kao i
one na traci za lansiranje.
.
36
Lična podešavanja
Dodavanje vidžeta na početni ekran
VidžetI omogućuju lakši pristup informacijama i sadržajima koji su Vam
bitni. Izaberite iz niza vidžeta i dodajte one najkorisnije na svoj početni
ekran.
1. Pritisnite i držite prazan prostor na vidžet panelu.
2. Možete početi s dodavanjem miniaplikacija, aplikacija i prečica.
> vidžeti.
radi traženja određenog vidžeta.
rž
a
4. Listajte kroz vidžete ili dodirnite
na
3. Dodirnite
Promena podešavanja vidžeta
pr
Možete promeniti osnovna podešavanja nekih vidžeta.
av
a
za
d
5. Pritisnite i držite, a zatim, povucite vidžet na panel na koji ga želite
dodati.
.
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
1. Pritisnite i držite vidžet na početnom ekranu, a zatim ga povucite
14
H
2. Prilagodite postavke vidžeta.
20
Promena veličine vidžeta
ig
ht
Veličina nekih vidžeta se može menjati nakon toga što ih dodate na svoj
početni ekran.
op
yr
1. Pritisnite i držite vidžet na početnom ekranu, a zatim, otpustite prst.
Ako se pojavi rub, to znači da se veličina vidžeta može menjati.
(c
)C
2. Povucite rub kako biste povećali ili smanjili veličinu vidžeta.
Dodavanje prečica na početni ekran
Dodajte aplikacije koje često koristite na bilo koji vidžet panel svog početnog ekrana. Takođe, možete dodati prečice za često korišćena podešavanja, označene veb-stranice, i još mnogo toga.
1. Pritisnite i držite prazan prostor na vidžet panelu.
2. Možete početi s dodavanjem miniaplikacija, aplikacija i prečica.
3. Dodirnite
> aplikacije i prečice.
37
Lična podešavanja
4. Listajte kroz aplikacije ili prečice ili, pak, dodirnite
ljenog.
radi traženja že-
5. Dodirnite i držite, a zatim, povucite aplikaciju ili prečicu na željeni vidžet panel kako biste ga dodali.
Da biste dodali aplikaciju sa ekrana aplikacija, dodirnite i držite
aplikaciju, a zatim je povucite na vidžet panel.
rž
a
na
Uređivanje panela početnog ekrana
za
d
Dodavanje ili uklanjanje vidžet panela
av
a
・ Nećete moći da dodate novi vidžet panel ako već imate iskorišćen maksimalan broj.
va
pr
・ HTC Blink Feed se uvek pojavljuje kao prvi panel (ako nije uklonjen). Vidžet panel se ne može dodati pre HTC Blink Feeda.
,s
1. Pritisnite i držite prazan prostor na vidžet panelu.
io
n
2. U MENIJU dodirnite Upravljanje stranicama početnog ekrana.
po
r
at
3. Da biste dodali novi vidžet panel, povucite prstom ulevo dok se ne
pojavi
ikona, a zatim je dodirnite.
C
or
4. Da biste uklonili vidžet panel, pomaknite prste ulevo ili udesno dok
ne vidite panel, a zatim, dodirnite Ukloni.
.
TC
5. Kad završite, dodirnite
14
H
Uređivanje vidžet panela
ht
20
Vidžet panel se ne može pomerati i staviti pre HTC Blink Feeda.
yr
ig
1. Za prilagođavanje početnog ekrana, pređite dvama prstima preko
HTC Blink Feeda ili bilo kojeg vidžet panela.
(c
)C
op
2. Pritisnite i držite oznaku vidžet panela, a zatim je povucite levo ili
desno na mesto koje želite.
3. Kada završite s uređivanjem panela vidžet, dodirnite
.
38
Lična podešavanja
Premeštanje vidžeta ili ikone
Možete jednostavno premestiti vidžet ili ikonu s jednog vidžet panela na
drugi.
1. Pritisnite i držite vidžet ili ikonu jednim prstom.
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
pr
av
a
za
d
rž
a
na
2. Uz još jedan prst, idite levo ili desno za rotiranje ekrana na drugi vidžet panel.
TC
3. Otpustite vidžet ili ikonu.
H
Uklanjanje vidžeta ili ikone
14
1. Pritisnite i držite vidžet ili ikonu koju želite ukloniti, a zatim ih povucite na .
ht
20
2. Kad vidžet ili ikona pocrvene, podignite prst.
yr
ig
Promena glavnog početnog ekrana
(c
)C
op
Postavite HTC Blink Feed ili vidžet panel kao svoj početni ekran.
1. Pritisnite i držite prazan prostor na vidžet panelu.
2. U meniju dodirnite Upravljanje stranicama početnog ekrana.
3. Povucite prst levo ili desno dok ne vidite panel koji želite koristiti kao
svoj glavni početni ekran.
4. Dodirnite Postavi kao početni.
5. Dodirnite
.
Ako dodirnete , iz aplikacije će Vas vratiti na poslednji panel na
kojem ste bili. Samo dodirnite ponovo kako biste se vratili na
početni ekran.
39
Lična podešavanja
Grupisanje aplikacija na vidžet panelu i traci
za lansiranje
rž
a
na
1. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugu aplikaciju
radi izrađivanja mape.
za
d
2. Dodirnite mapu da biste je otvorili.
3. Dodirnite naslovnu traku mape, a zatim, unesite novi naziv mape.
odabir aplikacije, a zatim,
av
a
4. Dodajte još aplikacija u mapu. Dodirnite
dodirnite Gotovo.
va
pr
Takođe, možete dodati prečice podešavanja ili informacija u mapu. Prvo
dodajte prečicu na vidžet panel, a zatim ga povucite do mape.
io
n
,s
Uklanjanje stavki iz mape
at
1. Na traci za lansiranje ili vidžet panelu dodirnite mapu da biste je otvorili.
po
r
2. Dodirnite i držite aplikaciju ili prečicu u mapi, a zatim je povucite na
.
C
or
Uređivanje aplikacija
TC
Na ekranu aplikacija, možete prerasporediti aplikacije i promenili izgled.
H
1. Iz HTC Blink Feeda ili bilo kojeg widget panela, dodirnite
.
20
14
2. Dodirnite , a zatim, odaberite kako želite urediti aplikacije, na primer, alfabetskim redosledom.
ht
Ako želite da grupišete aplikacije u mape i da ih prerasporedite, odaberite Prilagođeno.
op
yr
ig
3. Dodirnite > veličina i izaberite hoćete li prikazati više ili manje aplikacija po stranici.
(c
)C
Pomeranje aplikacija i mapa
1. Na panelu aplikacija dodirnite
> prilagođeno.
2. Dodirnite > uređivanje aplikacija.
3. Pritisnite i držite aplikaciju ili mapu, a zatim, učinite jedno od sledećeg:
・ Povucite aplikaciju ili mapu na drugo mesto na istoj stranici. Pričekajte dok ne vidite da se ikona pomerila pre nego što podignete prst.
・ Dovucite aplikaciju ili mapu do strelice
cili na drugi panel.
ili
kako biste ih preba-
4. Kada završite s uređivanjem aplikacija i mapa, dodirnite
.
40
Lična podešavanja
Grupisanje aplikacija u mape
1. Na panelu aplikacija dodirnite � > prilagođeno.
2. Dodirnite > uređivanje aplikacija.
3. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugu aplikaciju
radi izrađivanja mape.
4. Za dodavanje više aplikacija, povucite svaku aplikaciju do mape.
.
za
d
6. Kada završite, dodirnite
rž
a
na
5. Za dodeljivanje naziva mapi, otvorite mapu, dodirnite njenu naslovnu
traku, a zatim, upišite ime mape.
1. Na panelu aplikacija dodirnite
av
a
Uklanjanje aplikacija iz mape
> prilagođeno.
pr
2. Dodirnite > uređivanje aplikacija.
va
3. Dodirnite mapu da biste je otvorili.
io
n
,s
4. Dodirnite i držite aplikaciju, pa je, zatim, povucite na ekran aplikacija.
Pričekajte dok ne vidite da se ikona pomerila pre nego što podignete
prst.
.
po
r
at
5. Kada završite s uklanjanjem aplikacija, dodirnite
C
or
Skrivanje i otkrivanje aplikacija
1. Na panelu aplikacija dodirnite > sakrij/otkrij aplikacije.
H
TC
2. Odaberite aplikacije koje želite sakriti ili uklonite oznake iz potvrdnih
okvira da ih otkrijete.
20
14
3. Dodirnite Gotovo.
ht
Dodavanje vidžeta na zaključani ekran
ig
Izaberite iz našeg izbora vidžeta za zaključani ekran.
yr
1. Odaberite Podešavanja.
(c
)C
op
2. Dodirnite Sigurnost, a zatim, odaberite opciju Omogući vidžete.
3. Na zaključanom ekranu povucite od desnog ruba, sve dok ne vidite
ikonu .
4. Dodirnite
.
5. Dodirnite vidžet koji želite dodati na zaključani ekran.
41
Lična podešavanja
Isključivanje opcije zaključavanja ekrana
Želeli biste da ne morate da otključavate svoj telefon svaki put kada ga
probudite? Možete isključiti opciju zaključavanja ekrana u Podešavanjima.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Sigurnost > zaključavanje ekrana > ništa.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
pr
av
a
za
d
rž
a
na
Za ponovo uključivanje opcije zaključavanje ekrana u Sigurnosnim postavkama dodirnite Zaključivanje ekrana> zaključaj ekran.
42
Telefonski pozivi
Telefonski pozivi
Možete ili direktno uneti broj ili upotrebiti funkciju Pametno pozivanje za
brzo upućivanje poziva.
rž
a
1. Otvorite aplikaciju Telefon.
na
Upućivanje poziva
za
d
2. Otvorite panel Obaveštenja, a zatim, odaberite koju SIM karticu želite da koristite.
pr
av
a
3. Unesite broj telefona ili prve znakove imena kontakta za prikaz kontakta koji najviše odgovara pretrazi. Prikazaće se popis brojeva i
imena koji odgovaraju zadatom kriterijumu iz istorije poziva i popisa
Vaših kontakata.
,s
va
4. Listajte kroz popis i odaberite ime kontakta ili broj telefona koji želite pozvati.
C
or
1. Otvorite aplikaciju Telefon.
po
r
at
Upotreba brzog biranja
.
io
n
5. Radi završavanja razgovora, dodirnite Završi poziv
TC
2. Otvorite panel Obaveštenja, a zatim, odaberite koju SIM karticu želite da koristite.
3. Na ekranu tastature:
14
H
・ Taster broja 1 uobičajeno je rezervisan za govornu poštu. Pritisnite
i držite isti taster za upućivanje poziva govornoj pošti i preslušavanje glasovnih poruka.
ig
ht
20
・ Pritisnite i držite taster koji je povezan sa određenim kontaktom
kako biste uputili poziv.
(c
)C
op
yr
Dodela tastera za brzo biranje
1. Otvorite aplikaciju Telefon.
2. Dodirnite > brzo biranje. Takođe, možete na brojčaniku pritisnuti i
držati taster koji još nije dodeljen.
3. Na ekranu Brzo biranje odaberite telefonski broj kontakta koji želite
da koristite, pa taster brzog biranja koji mu želite dodeliti.
4. Odaberite kontakt s liste.
43
Telefonski pozivi
Upućivanje hitnog poziva
U nekim regijama možete sa HTC One uređaja upućivati hitne pozive iako
nemate stavljenu SIM karticu ili Vam je SIM kartica blokirana.
1. Otvorite aplikaciju Telefon.
za
d
rž
a
Ako ste omogućili a zaboravili lozinku ili uzorak za otključavanje �
i tako možete uputiti hitan poziv, tako što ćete dodirnuti Hitan
poziv na ekranu.
na
2. Pozovite broj za hitne pozive koji važi u Vašoj mreži, zatim, dodirnite
Poziv .
Prihvatanje ili odbijanje poziva
kako biste videli opcije, a zatim, odaberite
ili
pr
・ Pritisnite i držite
.
av
a
Prilikom dolaznog poziva, pojaviće se ekran Dolazni poziv.
io
n
,s
va
・ Za odbijanje poziva i slanje tekstualne poruke pozivaocu, povucite
na
, a zatim, odaberite poruku koju želite poslati.
po
r
Sprovedite jednu od sledećih radnji:
at
Utišavanje tona zvona bez odbijanja poziva
C
or
・ Dodirnite taster za glasnoću zvuka.
TC
・ Pritisnite taster NAPAJANJE.
H
Šta mogu raditi u toku poziva?
20
14
U toku govora možete uključiti ili isključiti glasni govor, zadržati govor, i
drugo.
ht
Zadržavanje poziva
(c
)C
op
yr
ig
Kako biste zadržali poziv, dodirnite
dodirnite .
; kako biste nastavili poziv, ponovo
44
Telefonski pozivi
Prebacivanje s jednog poziva na drugi
Ako već govorite i prihvatite drugi poziv, možete se prebacivati s jednog
poziva na drugi.
1. Kada prihvatite drugi poziv, dodirnite
i zadržavanja prvog poziva.
prihvatanja drugog poziva
.
,s
va
pr
av
a
za
d
rž
a
na
2. Da se prebacite s jednog poziva na drugi, dodirnite
at
io
n
Uključivanje i isključivanje glasnog govora u toku poziva
・ Na ekranu dodirnite
C
or
po
r
Da biste smanjili potencijalni rizik oštećenja sluha, ne držite HTC
Desire 816G dual sim uz uho ako je uključen glasni govor.
za uključivanje glasnog govora.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
・ Za isključivanje glasnog govora, dodirnite
.
45
Telefonski pozivi
Isključivanje mikrofona u toku poziva
Na ekranu poziva dodirnite
isključenog mikrofona.
za prebacivanje između režima uključenog i
rž
a
Konferencijski poziv s prijateljima, porodicom ili saradnicima � veoma je
jednostavan. Uputite prvi poziv (ili prihvatite poziv), a zatim, jednostavno
uspostavite svaki sledeći poziv i dodajte ga u konferenciju.
na
Uspostavljanje konferencijske veze
pr
1. Uputite poziv prvom učesniku konferencije.
av
a
za
d
Uverite se da Vaša SIM kartica omogućava usluge konferencijske
veze. Za više detalja, kontaktirajte sa svojim mobilnoim operatorom.
,s
va
2. Nakon uspostavljanja veze, dodirnite > dodaj poziv, pa uputite poziv
drugom učesniku.
po
r
at
io
n
Uverite de da odaberete istu SIM karticu koju ste koristili za prvi
poziv.
3. Kada uspostavite vezu s drugim učesnikom, dodirnite > spoj pozive.
TC
C
or
4. Kako biste dodali novog učesnika, dodirnite > dodaj poziv, zatim,
pozovite broj kontakta.
14
H
Uverite se da odaberete istu SIM Karticu koju ste koristili za ostale
pozive.
20
5. Nakon uspostavljanja veze, dodirnite > spoj pozive za dodavanje
učesnika u konferencijsku vezu.
.
ig
ht
6. Da završite konferencijsku vezu, dodirnite Završi poziv
op
yr
Proveravanje poziva u Istoriji poziva
(c
)C
Proverite propuštene, upućene i primljene pozive u Istoriji poziva.
1. Otvorite aplikaciju Telefon.
2. Dodirnite
za pregledanje Istorije poziva.
3. Dodirnite ime ili broj na listi kako biste videli više informacija o
unosu; ili dodirnite
pored unosa kako biste uputili poziv.
Za prikaz dolaznih poziva dodirnite plavu, odlaznih zelenu ili propuštenih
poziva crvenu strelicu.
46
Telefonski pozivi
Dodavanje novog broja telefona kontaktu iz Istorije poziva
1. U Istoriji poziva
kontakt.
, dodirnite broj telefona, a zatim, dodirnite Dodaj
za
d
Sprovedite jednu od sledećih radnji:
rž
a
Prebacivanje između tihog, vibracijskog i
normalnog načina rada
na
2. Odaberite želite li stvoriti novi kontakt ili priložiti broj već postojećem kontaktu.
av
a
・ Za promenu sa tihog na normalni način rada, pritisnite taster Podizanje glasnoće.
pr
・ Za promenu sa vibracijskog na normalan način rada, dvaput pritisnite
taster Podizanje glasnoće.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
・ Pritisnite i držite nekoliko sekundi taster NAPAJANJE kako biste izabrali zvučni profil iz menija.
47
Poruke
Poruke
na
Slanje poruke ili multimedijalne poruke
pomoću Android poruke
rž
a
1. Otvorite aplikaciju Poruke.
3. Dodirnite
za
d
2. Otvorite panel Obaveštenja, zatim, odaberite koju SIM karticu želite
koristiti.
..
av
a
4. Unesite ime kontakta ili broj telefona u polje Za. Takođe, možete
odabrati neki od svojih kontakata ili grupe kontakata.
va
pr
5. Dodirnite polje u kojem piše Dodaj tekst, pa zadajte svoju poruku.
io
n
,s
・ Broj znakova jedne tekstualne poruke ograničen je. Ako prekoračite taj broj, tekstualna poruka će biti dostavljena kao jedna,
međutim, biće Vam naplaćena kao više od jedne poruke.
C
or
po
r
at
・ Tekstualna poruka će automatski postati multimedijalna poruka
ako unesete e-mail adresu primaoca, ako zadate predmet poruke, priključite prilog ili napišete veoma dugu poruku.
za slanje poruke.
14
H
7. Dodirnite
, odaberite vrstu priloga i označite
TC
6. Za dodavanje priloga, dodirnite
šta želite da priložite.
20
Prikazivanje i skladištenje priloga iz multimedijalne poruke
ht
・ Ako je u poruci priložena slika ili video-zapis, dodirnite njihovu oznaku kako biste videli sadržaj.
(c
)C
op
yr
ig
・ Za skladištenje priloga, dodirnite i držite multimedijalnu poruku (ne
oznaku), a zatim, u meniju odaberite opciju skladištenja priloga.
48
Memorija i datoteke
Memorija i datoteke
Vrste memorije
rž
a
na
Želite znati koje vrste memorije možete upotrebljavati za svoje aplikacije,
podatke i datoteke?
Ova memorija kombinuje internu memoriju, gde se čuvaju
aplikacije, e-pošta, podaci i tekstualne poruke, i memoriju
za datoteke, gde se čuvaju fotografije, video i muzika.
Memorijska
kartica
Koristite memorijsku karticu kako biste sačuvali više
podataka. Takođe, možete podesiti aplikacije, npr. kameru, da skladišti svoje zapise direktno na karticu.
Eksterna USB
memorija
Kada priključite eksternu USB memoriju (kao što je USB
flash jedinica ili čitač SD kartica), možete pregledati fotografije i videa koji se nalaze na istom uređaju direktno
iz galerije ili puštati pesme sa ovog uređaja u „muzici”.
io
n
,s
va
pr
av
a
za
d
Memorija telefona
C
or
po
r
at
Za povezivanje HTC One s USB memorijom trebaće Vam
USB kablovski adapter. HTC Desire 816G dual sim podržava
USB memorije (osim prenosnih tvrdih diskova) do 64 GB.
TC
Kopiranje datoteka u HTC Desire 816G dual
sim ili iz njega
14
H
U HTC Desire 816G dual sim možete kopirati svoju muziku, fotografije i
druge datoteke.
ht
20
1. Povežite HTC Desire 816G dual sim s računarom pomoću isporučenog USB kabla. Na ekranu računara prikazaće se mogućnosti prikaza
ili prenosa datoteka.
ig
2. Odaberite prikaz datoteka.
yr
3. Kopirajte datoteke s računara u HTC Desire 816G dual sim, ili obratno.
(c
)C
op
4. Nakon kopiranja datoteka, isključite HTC Desire 816G dual sim iz računara.
Menadžer datoteka
Koristite aplikaciju Menadžer datoteka kako biste pretraživali i uređivali datoteke i mape u memoriji svog telefona ili memorijskoj kartici. Takođe, možete
uređivati mape i datoteke sa USB memorije kada su one spojene na Vaš uređaj.
1. Otvorite aplikaciju Menadžer datoteka.
2. Dodirnite početni ekran aplikacije, zatim, odaberite datoteku koju želite da otvorite.
3. Kako biste preimenovali mapu ili datoteku, pritisnite je i držite, a
zatim, dodirnite > preimenuj.
49
Memorija i datoteke
4. Za odabir više mapa odjednom, dodirnite > odaberi datoteku ili
mapu. Zatim, dodirnite svaku stavku koju želite ili dodirnite > odaberi sve.
5. Nakon toga što ste odabrali stavke, dodirnite oznake na dnu „menadžera datoteka”, kako biste ih podelili, kopirali, izrezali ili obrisali. Možete deliti samo datoteke.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
pr
av
a
za
d
rž
a
na
6. Nakon kopiranja ili izrezivanja stavki, odaberite drugu mapu ili memoriju, pa ih tamo zalepite.
50
Sigurnosno kopiranje podataka i resetovanje
Sigurnosno kopiranje
podataka i resetovanje
za
d
Sigurnosno kopiranje podataka na Google nalog
rž
a
na
Sigurnosno kopiranje podataka
av
a
Možete odabrati automatsko sigurnosno kopiranje podataka, kao što su
postavke Wi-Fi mreže i obeleživači Google servisa, pomoću svog Google
naloga, tako da možete povratiti podatake ako Vam zatrebaju.
pr
1. Odaberite Podešavanja.
io
n
3. Dodirnite Sigurnosno kopiraj nalog.
,s
va
2. Dodirnite Sigurnosno kopiranje i resetovanje, a zatim, odaberite opciju Sigurnosno kopiranje.
po
r
at
4. Odaberite Google nalog koji želite koristiti.
C
or
Sigurnosno kopiranje podataka, medija i aplikacija na
memorijsku karticu
H
TC
Sigurnosno kopirajte podatke, poput kontakata, poruka, događanja u kalendaru i obeleživača, kao i slika i muzike, na svoju memorijsku karticu. Takođe, možete sigurnosno kopirati i aplikacije koje ste instalirali na svoj
uređaj, a želite imati opciju njihovog ponovnog instaliranja.
14
1. Otvorite aplikaciju Sigurnosno kopiranje i resetovanje.
20
2. U prostoru Sigurnosno kopiranje, dodirnite Lični podaci.
ht
3. Odaberite vrstu podataka i medija koje želite sačuvati.
(c
)C
op
yr
ig
・ Dodirnite
pored oznake Kontakti. Uklonite oznake pored imena
mobilnog operatera ako ne želite da se SIM kontakti sigurnosno
kopiraju.
・ Ako imate SMS i MMS poruke na svom uređaju, dodirnite
pored
opcije Poruke, a zatim, odaberite želite li sigurnosno da kopirate
obe vrste poruka.
4. Dodirnite Sigurnosno kopiraj na memorijsku karticu.
5. Kada od Vas bude zatraženo, koristite ponuđeni naziv stvoren na
osnovu datuma i vremena sigurnosnog kopiranja ili sami unesite željeni naziv. Svi podaci će biti sačuvani u zasebne mape unutar kreirane sigurnosne mape na Vašoj memorijskoj kartici.
6. Nakon toga što se kopiranje završilo, dodirnite U redu, a zatim, dodirnite
.
7. Dodirnite Aplikacije, odaberite aplikacije koje želite, zatim ih sigurnosno kopirajte na memorijsku karticu.
51
Sigurnosno kopiranje podataka i resetovanje
Povratak podataka, medija i aplikacija sa Vaše memorijske
kartice
Možete odabrati za koje vrste podataka i medija, kao i za koje aplikacije,
želite načiniti povratak podataka.
1. Otvorite aplikaciju Sigurnosno kopiranje i resetovanje.
2. Dodirnite oznaku Povratak podataka.
rž
a
na
3. Pored oznake Istorija sigurnosnog kopiranja ličnih podataka, dodirnite datum ili naziv mape za čije podatke želite da načinite povratak.
za
d
4. Odaberite vrstu podataka i medija koje želite da kopirate sa svoje
memorijske kartice, zatim, dodirnite Povratak podataka.
av
a
5. U opciji Povratak podataka aplikacije, dodirnite Aplikacija, pa odaberite za koje aplikacije želite da napravite povratak podataka.
va
pr
Resetovanje
io
n
,s
Resetovanje HTC Desire 816G dual sima (Soft reset)
po
r
at
Ako HTC Desire 816G dual sim radi sporije nego što je normalno, ne reaguje na komande ili neka od aplikacija ne radi pravilno, pokušajte ponovno
da ga pokrenete, pošto to može rešiti problem.
C
or
1. Ako je ekran ugašen, pritisnite taster NAPAJANJE da bi se on upalio,
zatim, otključajte ekran.
TC
2. Pritisnite i držite taster NAPAJANJE, pa dodirnite Ponovno pokreni.
H
Resetovanje HTC Desire 816G dual sima (Hard reset)
ht
20
14
Ako želite da predate HTC Desire 816G dual sim nekom drugom ili postoje
neki piroblemi koji se nikako ne mogu rešiti, možete obnoviti fabrička podešavanja telefona (tzv. hard reset ili master reset).
(c
)C
op
yr
ig
Obnovom fabričkih podešavanja uklonićete sve aplikacije koje ste
preuzeli ili instalirali, svoje naloge, kao i podatke i podešavanja sistema i aplikacija. Uverite se da ste pre obnove fabričkih podešavanja sigurnosno kopirali sve podatke i datoteke koje želite
sačuvati.
Može se dogoditi da obnova fabričkih podešavanja ne obriše sve
podatke i datoteke sa Vašeg uređaja.
Fabričko resetovanje telefona posredstvom podešavanja
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Sigurnosno kopiranje i reset.
3. Dodirnite Poništi podešavanja telefona.
4. Dodirnite Resetovanje uređaja i, zatim, odaberite Obriši sve podatke.
52
Sigurnosno kopiranje podataka i resetovanje
Resetovanje telefona pomoću tastera na telefonu
Ako ne možete uključiti HTC Desire 816G dual sim ili pristupiti podešavanjima, još možete sprovesti resetovanje pomoću tastera na telefonu HTC
Desire 816G dual sim.
1. Pritisnite i držite taster SMANJENJE JAČINE ZVUKA, zatim, pritisnite
i držite taster NAPAJANJE.
2. Pričekajte da ekran prikaže meni, pa oslobodite tastere NAPAJANJE i
SMANJENJE JAČINE ZVUKA.
rž
a
na
3. Pritisnite taster SMANJENJE JAČINE ZVUKA kako biste izabrali opciju
povratka podataka, pa pritisnite taster POJAČAVANJE JAČINE
ZVUKA.
za
d
4. Pritisnite taster NAPAJANJE da se na ekranu prikaže slika Androida.
av
a
5. Pritisnite taster SMANJENJE JAČINE ZVUKA kako biste odabrali vraćanje na fabrička podešavanja, a zatim, pritisnite taster za POJAČAVANJE JAČINE ZVUKA.
,s
va
pr
6. Pritisnite taster za SMANJENJE JAČINE ZVUKA kako biste odabrali
Da —- brisanje svih podataka, i zatim, pritisnite taster za POJAČAVANJE JAČINE ZVUKA. Na ekranu će se prikazati poruka o brisanju svih
podataka.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
7. Za ponovno pokretanje telefona, odaberite opciju „ponovno pokretanje” i pritisnite taster POJAČAVANJE JAČINE ZVUKA.
53
Pretraživač i veb-pretraživač
Pretraživač i veb-pretraživač
Preuzimanje ažurnih informacija s Google Now
rž
a
na
Želite znati prognozu vremena pre jutarnjeg odlaska na posao? Google
Now će Vam pružiti brze i ažurne informacije koje Vam najviše trebaju – i to
bez pretrage.
Now će prikazati kartice s informacijama, koje obuhvataju:
av
a
・ Prognozu vremena za današnji dan i naredne dane.
za
d
Zavisno od Vaše lokacije, doba dana i prethodnih Google pretraga, Google
・ Stanje saobraćaja na Vašem putu na posao i prilikom povratka kući.
va
pr
・ Kako doći na Vaš sledeći sastanak i vreme koje Vam je potrebno za
put.
,s
・ Sledeći tramvaj ili autobus koji stiže na stanicu.
io
n
・ Stanje igre i izglede Vaše omiljene ekipe dok uživate u igri.
po
r
C
or
Podešavanje Google Now
at
Za ažuriranje informacija, samo povucite ekran prema dole.
Pre postavljanja Google Now:
TC
・ Uverite se da ste prijavljeni na svoj Google nalog.
20
14
H
・ Uključite lokacijske usluge i uverite se da ste povezani na Internet.
Za više informacija o uključivanju lokacijskih usluga, pogledajte
„Uključivanje ili isključivanje lokacijskih usluga”, na stranici 70.
.
ht
1. Otvorite aplikaciju Google; ili povucite prema gore od tastera
ig
2. Dodirnite „dalje” na ekranu „dohvati Google Now!”.
(c
)C
op
yr
3. Dodirnite „Da, prihvatam.” Na ekranu Google Search počeće da se
prikazuju informativne kartice Google Now.
4. Ako želite da pogledate sve dostupne informativne kartice, dodirnite
„više”.
Na ekranu Google Search prikazivaće se više informativnih kartica kada budete upotrebljavali HTC One za pretragu Interneta, kreiranje sastanaka, i
drugo.
54
Pretraživač i veb-pretraživač
Promena podešavanja kartica
Postavke Google Now kartica možete lako prilagoditi tako da odgovaraju
Vašim potrebama za informacijama. Na primer, na kartici „promet” možete
promeniti svoju adresu stanovanja i posla ili odabrati u koje doba dana se
treba pojavljivati kartica „vreme”. Takođe, možete sprečiti da se kartica pojavljuje na ekranu Google Search.
na
1. Otvorite aplikaciju Google; Ili povucite prema gore od tastera .
2. Na kartici dodirnite .
za
d
rž
a
3. Dodirnite informativnu karticu koju želite da prilagodite.
av
a
Na nekim karticama možete uneti više informacija, kao svoju
adresu stanovanja i posla ili odabrati sportsku ekipu za koju navijate ili novosti u vezi sa deonicama koje Vas zanimaju. Dodirnite
pr
Uklanjanje i skrivanje kartica
va
1. Otvorite aplikaciju Google; ili povucite prema gore od tastera .
,s
2. Možete sprovesti sledeće radnje:
io
n
・ Kako biste uklonili karticu, pomerite je na levo ili desno.
C
or
po
r
at
・ Kako biste sprečili kartice da se pojavljuju na ekranu Google pretraživača, dodirnite na kartici i, zatim, uklonite opciju primanja ažuriranja.
Isključivanje opcije Google Now
TC
1. Otvorite aplikaciju Google; ili povucite prema gore od tastera .
H
2. Listajte do dna ekrana, pa dodirnite > podešavanja.
20
14
3. Dodirnite opciju uklj./isklj. pored Google Now oznake, pa odaberite
opciju „isključi”.
yr
ig
ht
Pretraživanje HTC Desire 816G dual sim i
Interneta
(c
)C
op
Možete tražiti informacije u HTC Desire 816G dual simu i na Internetu pomoću Google Searcha. Pokrenite pretragu tako što ćete uneti ključnu reč
ili upotrebite Google Voice Search™.
Određene aplikacije, kao što su kontakti ili pošta, imaju svoje funkcije pretrage, koje možete koristiti samo unutar istih aplikacija.
55
Pretraživač i veb-pretraživač
Pretraga na Internetu i u HTC Desire 816G dual simu
1. Otvorite aplikaciju Google; ili povucite prema gore od tastera .
Ako želite da tražite informacije samo u HTC Desire 816G dual simu,
klizite prstom gore po ekranu, pa dodirnite „pretraži telefon”.
na
2. U polje za pretragu unesite reči koje želite da tražite. U toku unosa,
odgovarajuće stavke iz HTC One i predlozi Google veb-pretrage prikazaće se u listi.
za
d
rž
a
3. Ako se to što tražite nalazi u listi predloga, dodirnite tu stavku za otvaranje u odgovarajućoj aplikaciji.
av
a
Pretraga Interneta pomoću glasa
pr
Upotrebljavajte Google glasovnu pretragu kako biste našli informacije na
Internetu jednostavno govoreći prema
va
HTC Desire 816G dual simu.
,s
1. Otvorite aplikaciju Google; ili povucite prema gore od tastera .
io
n
2. Recite „Google”, pa izgovorite šta želite da tražite. Nakon unosa će
se prikazati rezultati Google veb-pretrage.
C
or
po
r
at
3. Ako se to što tražite nalazi u listi predloga, dodirnite tu stavku za otvaranje u odgovarajućoj aplikaciji. U obratnom slučaju, dodirnite za
ponovnu pretragu.
TC
Postavljanje mogućnosti pretrage
1. Otvorite aplikaciju Google; ili povucite prema gore od tastera .
14
H
2. Dodirnite > podešavanja kako biste postavili sledeće opcije:
Odaberite koje aplikacije u HTC Desire 816G dual
simu želite da obuhvatite u pretragu.
Glas
Postavite jezik za Google Voice Search, izlaz govora, i drugo.
Privatnost i
nalozi.
Upravljajte istorijom lokacija, omogućite prikaz nedavnih veb-pretraga ili izbrišite istoriju pretraživanja.
Obaveštenja
Uključite ili isključite obaveštenja o ažuriranjima
Google Now.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
Pretraga
telefona
Pretraživanje Interneta
Posetite svoje omiljene Internet stranice ili pretražujte pomoću aplikacije
Google Chrome™.
1. Otvorite aplikaciju Google Chrome.
2. Dodirnite URL traku na vrhu ekrana.
3. Unesite adresu veb-stranice ili tražite pomoću ključnih reči.
56
Pretraživač i veb-pretraživač
4. Za otvaranje više kartica za pretraživanje, dodirnite
5. Za povratak na prethodnu stranicu, dodirnite taster
.
.
Dodavanje obeleživača veb-stranici
Dodajte obeleživače svojim omiljenim veb-stranicama, kako biste im mogli
brzo pristupati.
.
na
1. Dok pregledate veb-stranicu, dodirnite >
za
d
rž
a
2. Na ekranu „dodaj stranicu u obeleživač” možete urediti naziv obeleživača, sinhronizovati obeleživač s online nalogom ili spremiti obeleživač u mapu nove kategorije.
3. Dodirnite „spremi”.
pr
av
a
Ako želite da pogledate i otvorite „obeleživač”, dodirnite > obeleživači.
Idite na obeleživač koji želite otvoriti, pa ga dodirnite.
va
Brisanje istorije pregledanja
io
n
,s
1. Za vreme pregledanja Internet stranice, dodirnite > podešavanja>
privatnost, zatim, dodirnite „obriši istoriju pregledanja”.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
2. Odaberite koje vrste podataka želite obrisati, a zatim, odaberite
„obriši”.
57
Kontakti
Kontakti
Vaša lista kontakata
na
Aplikacija Konakti prikazuje listu svih kontakata koji se nalaze na online nalozima na koje ste prijavljeni.
rž
a
1. Otvorite aplikaciju Kontakti.
za
d
2. U listi kontakata možete:
・ Otvoriti svoj profil i uređivati svoje kontaktne informacije.
av
a
・ Kreirati, uređivati, tražiti i slati kontakte.
va
pr
・ Dodirnuti fotografiju kontakta radi prikaza mogućnosti brzog povezivanja s kontaktom.
at
po
r
Filtriranje Vaše liste kontakata
io
n
,s
Za sortiranje kontakata po imenu ili prezimenu, dodirnite > Podešenja > Sortiraj po.
treba prikazivati kontakte.
dodirnite > kontakti za prikaz.
TC
1. Na kartici Kontakti
C
or
Ako je lista kontakata postala predugačka, možete odabrati s kojih naloga
H
2. Odaberite online naloge koji sadrže kontakte koje želite da prikažete.
ht
20
14
Ako želite da filtrirate kontakte prema grupama, odaberite „prilagodi”, pa zatim, odaberite grupe kontakata koje želite da budu prikazane.
ig
Traženje ljudi
yr
1. Otvorite aplikaciju Kontakti.
i unesite prvih nekoliko slova imena kontakta.
(c
)C
op
2. Dodirnite
Postavljanje Vašeg profila
Spremite svoje lične kontaktne informacije kako biste ih lako mogli poslati
drugim ljudima.
1. Na kartici Kontakti
dodirnite Moj profil.
2. Dodirnite Uredi moju vizitkartu.
3. Za dodavanje više informacija (npr. Vaše Internet stranice), dodirnite
Dodaj polja.
4. Dodirnite Gotovo.
58
Kontakti
Dodavanje novog kontakta
1. Na kartici Kontakti
dodirnite
.
2. Odaberite gde želite da sačuvate novi kontakt.
3. Dodirnite polje Ime pa unesite ime kontakta.
4. U odgovarajuća polja unesite informacije o kontaktu.
na
5. Ako je dostupno, možete dodirnuti Dodaj polja kako biste upisali više
informacija.
kako biste videli detalje.
av
a
1. Na kartici Ljudi. dodirnite kontakt
za
d
Uređivanje informacija o kontaktima
rž
a
6. Dodirnite Gotovo.
2. Dodirnite > uredi.
pr
3. Unesite nove informacije.
io
n
1. Otvorite aplikaciju Kontakti
at
Kontaktiranje s osobom
,s
va
4. Dodirnite Gotovo.
14
H
TC
C
or
po
r
2. Dodirnite fotografiju kontakta (ne ime), zatim, odaberite kako želite
da komunicirate s istom osobom.
ht
20
Uvoz kontakata sa SIM kartice
ig
1. Na kartici Kontakti dodirnite > uvoz/izvoz kontakata.
yr
2. Odaberite SIM karticu na kojoj se nalazi sačuvani kontakt.
(c
)C
op
3. Ako ste ulogovani na svoj e-mail nalog, odaberite onaj nalog koji želite koristiti za čuvanje uvoza kontakata. Svoje kontakte, takođe, možete sačuvati na svom Google nalogu.
4. Odaberite kontakte koje želite da unesete.
59
Kontakti
Uvoz kontakata iz memorije
1. U aplikaciji Kontakti dodirnite > uvoz/izvoz.
2. Odaberite gde želite da sačuvate podatke o kontaktu.
na
3. Ako ste ulogovani na neki od svojih e-mail naloga, odaberite koji
nalog želite koristiti za čuvanje kontakta. Takođe, kontakt možete sačuvati i na svom Google nalogu. HTC Desire 816G dual sim će automatski uvesti kontakte iz .vcf datoteka.
rž
a
Slanje informacija o kontaktima
za
d
1. U aplikaciji Kontakti odaberite kontakt koji želite da pregledate.
3. Odaberite kako želite da podelite .vcf datoteku.
va
pr
Grupe kontakata
av
a
2. Dodirnite > podeli.
io
n
,s
Razvrstajte svoje prijatelje, porodicu i kolege u grupe.
2. Unesite naziv grupe.
i odaberite nalog na kom želite da
po
r
dodirnite
C
or
1. Na traci Grupe
stvorite grupu.
at
Kreiranje grupe kontakata
3. Unesite ime kontakta ili dodirnite
za odabir kontakata.
H
TC
Na listu možete dodati samo one kontakte koji se nalaze na nalogu na
kojem stvarate grupu.
14
4. Kada ste odabrali kontakte za grupu, dodirnite „gotovo” ili „u redu”.
ht
20
Uređivanje grupe kontakata
odaberite grupu koju želite da uredite.
ig
1. U kartici „grupe”
yr
2. Dodirnite > uredi. Možete:
(c
)C
op
・ Promeniti naziv grupe.
・ Dodati više kontakata u grupu.
・ Izbrisati kontakte iz grupe.
3. Dodirnite „završi” ili „u redu”.
60
E-mail
E-mail
rž
a
Postavite e-mail naloge, kao što su Microsoft® Exchange Active Sync®
nalog ili nalog koji koristi veb-hosting uslugu.
na
Dodavanje novog e-mail naloga
za
d
・ Ako dodajete Microsoft® Exchange Active Sync® ili POP3/IMAP
e-mail nalog, zatražite više informacija o uslugama svog mrežnog operatera ili pružaoca usluga.
pr
av
a
・ Neki e-mail nalozi, kao što su korporativni e-mail nalozi, mogu
tražiti dopuštenje od administratora.
va
1. Otvorite aplikaciju „pošta”.
io
n
,s
2. Unesite e-mail adresu i lozinku svog e-mail naloga, pa dodirnite
„dalje”.
at
3. Odaberite vrstu e-mail naloga.
po
r
4. Odaberite opcije ažuriranja za nalog, pa dodirnite „dalje”.
5. Unesite naziv svog e-mail naloga, pa dodirnite „dalje”.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
Za dodavanje više e-mail naloga u aplikaciji „pošta”, dodirnite > podešavanja > dodaj nalog.
61
E-mail
Razgledanje primljenih poruka u pošti
Aplikacija „pošta” je mesto gde možete čitati, slati i organizovati e-mail poruke s
jednog e-mail naloga ili sa više njih, koje ste postavili u HTC Desire 816G dual simu.
1. Otvorite aplikaciju „pošta”. Prikazaće se primljene e-mail poruke jednog od Vaših e-mail naloga.
2. Možete sprovesti sledeće radnje:
na
・ Dodirnite poruku koju želite pročitati.
・ Za prelaz između e-mail mapa, dodirnite
lite da razgledate.
rž
a
, a zatim, mapu koju že-
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
pr
av
a
za
d
・ Za prikaz e-mail poruka sa svih Vaših naloga, dodirnite red koji prikazuje trenutni e-mail nalog, pa dodirnite „svi nalozi”. Dodirnite .
14
H
TC
・ Za arhiviranje, brisanje ili označavanje više razgovora odjednom,
dodirnite sliku pošiljaoca ili oznaku ispred e-mail poruke ili konverzacije. Zatim, dodirnite taster na ekranu kako biste odabrali akciju
koju želite sprovesti s odabranim porukama ili konverzacijama.
ht
20
・ Za promenu podešavanja e-mail naloga, odaberite nalog, pa dodirnite > podešavanja.
yr
ig
Slanje e-mail poruka
(c
)C
op
1. Otvorite aplikaciju „pošta”.
2. Pređite na e-mail nalog koji želite da upotrebite.
3. Dodirnite
.
4. Unesite jednog primaoca ili više njih.
Ako želite da pošaljete kopiju (Cc) ili skrivenu kopiju (Bcc) e-mail
poruke drugim primaocima, dodirnite > priloži Cc/Bcc.
5. Unesite predmet e-maila, zatim, napišite poruku.
6. Za slanje slike kao priloga, dodirnite > priloži.
7. Dodirnite
.
Za čuvanje e-maila kao skice, dodirnite > spremi skicu; ili dodirnite
gumb .
62
E-mail
Nastavljanje skice e-mail poruke
1. U kartici „primljena pošta”, dodirnit
> skice.
2. Odaberite poruku i, zatim, dodirnite #.
3. Kada završite s uređivanjem poruke, dodirnite
.
na
Ponovno čitanje i odgovor na e-mail
rž
a
1. Otvorite aplikaciju „pošta”.
za
d
2. Pređite na e-mail nalog koji želite da koristite.
av
a
3. U direktorijumu „primljeno” e-mail naloga dodirnite e-mail ili konverzaciju koju želite da pročitate.
pr
4. Kako biste odgovorili pošiljaocu, dodirnite , dodirnite , pa zatim
odaberite želite li „odgovoriti” ili „proslediti poruku”.
,s
.
io
n
1. Dodirnite
va
Pretraživanje e-mail poruka
2. Dodirnite prostor u e-mail poruci koju želite pretražiti.
po
r
at
3. U traci za pretraživanje unesite reči za pretraživanje.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
4. Dodirnite rezultat kako biste otvorili e-mail poruku.
63
E-mail
Razgledanje primljenih poruka G-maila
Sve vaše primljene poruke dostavljaju se u direktorijum „primljeno”.
1. Odaberite aplikaciju G-mail.
2. Učinite nešto od sledećeg iz svoje „primljene pošte”.
rž
a
・ Dodirnite gornji prostor u kartici „primljena pošta” kako biste se
prebacili na drugi Google nalog ili kako biste pregledali skice, poslate poruke i druge e-mail opcije.
na
・ Dodirnite e-mail poruku (ne oznaku pošiljaoca ili slova) kako biste
je pročitali, prosledili ili odgovorili na nju.
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
va
pr
av
a
za
d
・ Dodirnite sliku pošiljaoca ili oznaku slova kako biste odabrali jednu
ili više poruka ili konverzacija. Zatim, dodirnite taster na gornjem
delu ekrana kako biste arhivirali, obrisali ili označili željenu poruku
ili konverzaciju.
> Pomoć.
20
14
Potražite pomoć koristeći G-mail dodirom na
ht
Slanje e-mail poruke u G-mailu
yr
ig
1. U direktorijumu „primljeno” G-mail naloga koji želite koristiti dodirnite
(ili > napiši).
(c
)C
op
2. Unesite jednog primaoca ili više njih.
Ako želite da pošaljete kopiju (Cc) ili skrivenu kopiju (Bcc) e-mail
poruke drugim primaocima, dodirnite > priloži Cc/Bcc.
3. Unesite predmet e-maila, zatim, napišite poruku.
4. Ako želite da priložite fotografiju ili video, dodirnite > priloži, pa dodirnite vrstu priloga.
5. Dodirnite
za slanje.
64
E-mail
Odgovor ili prosleđivanje e-mail poruke u Gmailu
1. U direktorijumu „primljeno” G-maila dodirnite e-mail poruku ili konverzaciju.
2. Ako želite da odgovorite pošiljaocu, dodirnite
berite „odgovori svima” ili „prosledi”.
ili dodirnite i oda-
za
d
・ Ako ste odabrali „prosledi”, odredite primaoce poruke.
rž
a
・ Ako odgovarate pošiljaocu ili ste odabrali „odgovori svima”, napišite svoj odgovor.
na
3. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
pr
av
a
Dodirnite „odgovori u poruci” ako želite da spojite svoju poruku s
primljenim e-mailom. Međutim, to će ukloniti sve priloge i formatiranja originalne poruke.
va
za slanje.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
,s
4. Dodirnite
65
Fotoaparat
Fotoaparat
Korišćenje Android fotoaparata
na
Snimite fantastične fotografije i video-snimke pomoću fotoaparata.
rž
a
1. Otvorite aplikaciju „fotoaparat”.
・ Za snimanje fotografije, dodirnite
.
・ Za početak snimanja videa, dodirnite
šetak snimanja.
za zavr-
av
a
. Dodirnite
za
d
2. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
・ Za slikanje autoportreta, dodirnite
prednju kameru, pa dodirnite
.
pr
oznaku za prebacivanje na
io
n
,s
va
・ Za snimanje panoramske fotografije, dodirnite
Pan
. Pomerajte HTC Desire 816G dual sim lagano kako biste snimili fotografiju. Možete dodirnuti oznaku „stop”
za zaustavljanje snimanja u
bilo kojem trenutku.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
Takođe, možete prilagoditi fotoaparat tako što ćete dodirnuti
.
66
Galerija
Galerija
Razgledanje fotografija i videa u galeriji
rž
a
na
Podsetnik na dobra vremena. U „galeriji” možete pogledati fotografije i
videa iz HTC Desire 816G dual sima ili sa svojih online albuma. Možete razgledati fotografije prema događajima ili lokacijama, i drugo.
za
d
1. Otvorite aplikaciju „galerija”.
av
a
2. Dodirnite i odaberite kako želite da uredite svoje fotografije i
video-zapise.
3. Dodirnite oznaku za razgledanje fotografija koje su unutra.
pr
4. Dodirnite fotografiju ili video za pregled preko celog ekrana.
,s
va
5. Proklizite levo za prikaz sledeće fotografije ili sledećeg video-zapisa.
io
n
Uređivanje fotografija
po
r
at
Učinite svoje slike još boljima! Galerija ima niz alata za uređivanje, pomoću
kojih možete rezati, rotirati i dodavati efekte svojim slikama.
1. Odaberite sliku koju želite da uredite.
. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
・ Odaberite efekat.
C
or
2. Dodirnite
14
H
TC
・ Dodirnite , a zatim, dodirnite „reži”. Povucite okvir za izrezivanje
slika preko dela slike koji želite izrezati ili povucite oznake okvira
kako biste promenili njegovu veličinu.
ht
20
・ Dodirnite , a zatim, dodirnite „rotiraj”. Pritisnite i povucite gornji
deo slike u onu stranu u koju je želite rotirati.
yr
ig
Razgledanje i uređivanje videa
(c
)C
op
Želite podeliti dnevna događanja? Pomoću aplikacije za uređivanje videa,
Vaše najbolje fotografije i video-zapisi automatski stvaraju kratki videozapis sa pozadinskom muzikom i temom.
Ovaj video-zapis traje oko minut i po. Možete promeniti njegov sadržaj,
temu i muzičku podlogu, pa ga, takođe, skladištiti ili podeliti.
1. Otvorite aplikaciju „Video Highlights”. Snimci napravljeni istog dana
biće grupisani.
2. Dodirnite oznaku. Velika oznaka na vrhu ekrana automatski reprodukuje video-zapis, prikazujući najvažnije događaje određenog dana.
67
Galerija
3. Za uređivanje najvažnijih događaja u video-zapisu:
・ Dodirnite „sadržaj”, a zatim, odaberite oznake pored stavki koje želite uključiti ili isključiti iz video-zapisa.
・ Dodirnite
kako biste pomešali događaje.
4. Dodirnite „teme” kako biste odabrali neku od mnogih slikovnih i muzičkih tema koje želite da koristite u video-zapisu.
za
d
rž
a
Za ponovno korišćenje odabrane muzičke podloge, dodirnite > povratak
na odabranu.
na
5. Dodirnite „muzika” kako biste promenili muzičku podlogu video-zapisa.
av
a
Ne kopirajte, ne reprodukujte i ne delite zaštićeni materijal ovom
aplikacijom ako nemate dopuštenje vlasnika materijala.
va
pr
6. Za rezanje odabrane muzičke podloge, korišćenje zvuka koji je snimljen zajedno sa video-zapisom i reprodukovanje hronološkim redom
događaja, dodirnite > video i audio podešavanja.
io
n
,s
7. Za reprodukovanje video-zapisa na celom ekranu, okrenite svoj uređaj
na stranu.
8. Za kreiranje datoteke, dodirnite > sačuvaj.
po
r
at
Navedeni zapis će biti sačuvan u albumu „Video Highlights”.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
9. Za deljenje video-zapisa, dodirnite
nja video-zapisa.
i odaberite željeni način delje-
68
Muzika
Muzika
Slušanje muzike
na
Uživajte u svojim omiljenim pesmama na HTC Desire 816G dual simu, koristeći aplikaciju „muzika”.
rž
a
1. Otvorite aplikaciju „muzika”.
za
d
2. Proklizite desno, zatim, dodirnite „moja muzika”.
av
a
3. Pregledajte pesme prema izvođačima, albumima ili drugim kategorijama.
i izaberite
pr
Ako ste se pretplatili na Google Play Music, dodirnite
lokaciju muzike koju želite da slušate.
va
4. Dodirnite pesmu za reprodukciju.
,s
5. Otvorite uređaj za reprodukciju preko celog ekrana.
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
6. Dodirnite ikone na ekranu za kontrolu reprodukcije, ponavljanje pesama, i drugo.
(c
)C
Kreiranje lista i upravljanje listama za
reprodukciju
Prilagodite svoj doživljaj muzike kreiranjem liste pesama za reprodukciju.
Napravite listu za reprodukciju, koja će sadržati samo Vaše omiljene pesme
ili koja odgovara Vašem trenutnom raspoloženju.
1. Otvorite aplikaciju „muzika”.
2. Listajte kroz svoju zbirku muzike, zatim, dodirnite pesmu koju želite
da dodate.
3. Dodirnite > dodaj na listu za reprodukciju.
69
Muzika
4. Dodirnite „nova lista za reprodukciju” i unesite naziv liste.
5. Pretražite druge pesme i ponovite postupak za svaku, kako biste je
dodali na listu.
Za pregled liste za reprodukciju koju ste stvorili, na glavnom ekranu proklizite desno i dodirnite „lista za reprodukciju”.
Puštanje pesama sa liste za reprodukciju
na
1. Otvorite aplikaciju „muzika”.
rž
a
2. Pomerite prst desno i dodirnite „lista za reprodukciju”.
za
d
3. Dodirnite „lista za reprodukciju”, a zatim, dodirnite oznaku pored
imena liste, kako biste započeli reprodukciju.
av
a
Brisanje liste za reprodukciju
pr
1. Otvorite aplikaciju „muzika”.
va
2. Pomerite prst desno i dodirnite „lista za reprodukciju”.
io
n
,s
3. Na listi za reprodukciju koju želite obrisati dodirnite > obriši.
at
Dodavanje pesme u red za reprodukciju
C
or
po
r
Dok slušate muziku, takođe, možete pretraživati drugu muziku koja je sačuvana na Vašem uređaju. Dodajte pesmu ili album u red za reprodukciju
tako da se njihova reprodukcija nastavi po završetku trenutne.
1. Dok slušate muziku, pregledajte druge pesme.
TC
2. Možete sprovesti sledeće radnje:
14
H
・ Kad pronađete željeni album, pesmu ili mapu, dodirnite > dodaj u
red za reprodukciju.
20
・ Pretražujte po autorima i na albumu koji Vam se sviđa, dodirnite
> dodaj u red za reprodukciju.
(c
)C
op
yr
ig
ht
Za prikaz pesama koje su u redu za reprodukciju, odaberite puni prikaz
pesme na ekranu i dodirnite .
70
Putovanja i karte
Putovanja i karte
Za određivanje Vaše lokacije pomoću HTC Desire 816G dual sima, potrebno je uključiti opciju usluga lokacije.
rž
a
1. Odaberite „podešavanja”.
na
Uključivanje i isključivanje usluga lokacije
za
d
2. Dodirnite „lokacija”, a zatim, dodirnite uklj./isklj. opciju, kako biste
uključili ili isključili uslugu.
pr
av
a
3. Dodirnite „način” i odaberite željeni način određivanja lokacije. Na
primer, za preciznije određivanje svoje lokacije, odaberite „visoka
preciznost”. Kako biste uštedeli energiju baterije, odaberite „ušteda
energije”.
C
or
O Google kartama
po
r
at
io
n
,s
va
Isključivanja usluga lokacije (npr. GPS-a) podrazumeva isključivanje svih
aplikacija na Vašem uređaju koje određuju Vašu lokaciju. Međutim, neke
druge aplikacije mogu prikupljati informacije o Vašoj lokaciji kroz druge izvore, čak i ako isključite ovu opciju, kao na primer uz pomoć Wi-Fi mreže ili
triangulacijom signala.
TC
Aplikacija Google karte omogućuje Vam da odredite svoju trenutnu lokaciju, pregledate trenutno stanje u saobraćaju i dobijete detaljna uputstva
do svoje destinacije.
14
H
Takođe, omogućuje pretraživanje Vaših interesnih mesta i adresa na karti
ili sliku prikaza „Street View”.
20
・ Kako biste pronašli svoju lokaciju na Google kartama, potrebno
je da omogućite usluge lokacije.
ig
ht
・ Aplikacija Google karte ne pokriva svaku zemlju ili grad.
op
yr
Upotreba karte
(c
)C
Kada otvorite Google karte, jednostavno možete odrediti svoju lokaciju na karti
ili pregledati obližnja mesta pomoću opcija pomeranja ili primicanja karte.
1. Otvorite aplikaciju „karte”.
2. Dodirnite
ekran kako bi se prikazala Vaša trenutna lokacija. Plava
oznaka ili prikazuje Vašu trenutnu lokaciju na karti.
3. Dodirnite
kako biste uključili opciju „kompas”. Uz opciju „kompas”,
karta se okreće kako se i Vi okrećete. Za izlaz iz opcije „kompas”, dodirnite .
4. Za prikaz više informacija na karti, pomerite prst s leva na desno po
ekranu, pa dodirnite neku od opcija prikaza koje su ponuđene, na primer, opciju prikaza „javni prijevoz” iz menija.
71
Putovanja i karte
Navigacija kartom
Navigirati kartom možete tako da dodirujete ekran.
・ Klizite prstom u bilo kojem smeru.
・ Dvostrukim dodirom na kartu ili razdvajanjem dva prsta primičete
kartu.
rž
a
na
Za primicanje karte dok držite svoj uređaj jednom rukom, dvostruko
dodirnite ekran palcem i zadržite drugi dodir, a zatim povucite palac
prema dole.
za
d
・ Dvostrukim dodirom na kartu dvama prstima ili štipanjem ekrana odmičete kartu.
av
a
Za odmicanje karte dok držite svoj uređaj jednom rukom, dvostruko
dodirnite ekran palcem i zadržite drugi dodir, a zatim, povucite palac
prema gore.
va
pr
・ Pritisnite i držite označeno područje dvama prstima, zatim, povucite
prste ukrug kako biste zarotirali kartu.
io
n
,s
・ Pritisnite i držite označeno područje dvama prstima, zatim, povucite
prste prema gore kako biste videli kartu pod uglom. Povucite prema
dole kako biste vratili prikaz karte.
po
r
at
Traženje lokacije
C
or
Koristite Google karte kako biste bliže odredili lokaciju, na primer, adresu,
poslovni prostor ili ustanovu (npr. muzej).
TC
1. Otvorite aplikaciju „karte”.
2. Dodirnite traku za pretraživanje i unesite stavku koju želite pronaći.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
3. Dodirnite taster „enter” na tastaturi ili dodirnite ponuđenu stavku za
pretragu.
72
Putovanja i karte
av
a
za
d
rž
a
na
4. Ako pretraga rezultira samo jednom stavkom, biće označena oznakom lokacije . Dodirnite navedenu oznaku lokacije ili povucite
prema gore po ekranu kako biste videli više informacija.
,s
va
pr
5. Ako je rezultat pretrage više pronađenih stavki, svaka od njih biće označena crvenom tačkom ili oznakom pametne karte. Povucite prema gore
po ekranu kako biste videli rezultate pretrage. Zatim, dodirnite karticu
mesta čiju adresu želite pogledati, dobiti uputstva do nje, i drugo.
po
r
C
or
Dobijanje uputstava
at
io
n
Za više informacija o prethodnoj ili sledećoj lokaciji koju ste dobili
pretragom, pomerite levo ili desno.
TC
Preuzmite detaljna uputstva do svoje destinacije. Google karte imaju uputstva do destinacije bez obzira na to da li putujete autom, javnim prevozom, biciklom ili peške.
.
14
2. Dodirnite
H
1. Otvorite aplikaciju „karte”.
20
3. Odaberite način putovanja do svoje destinacije.
ig
ht
4. Koristite svoju trenutnu lokaciju kao početnu tačku ili dodirnite
„moja lokacija” kako biste uneli svoju početnu tačku ili odaberite lokaciju iz svoje istorije pretraživanja.
(c
)C
op
yr
5. Dodirnite „odaberi destinaciju”, a zatim, unesite ili odaberite željenu
destinaciju.
Ako koristite javni prijevoz, dodirnite
ekran kako biste odredili
datum i vreme putovanja ili dodirnite „opcije” kako biste odredili
svoju rutu.
6. Dodirnite opciju „rute” ili „tranzita” kako biste dobili uputstva. Takođe, videćete vreme trajanja putovanja u info prikazu na dnu svog
ekrana.
7. Dodirnite info prikaz kako biste videli popis uputstava.
Kada završite s pregledavanjem uputstava, dodirnite
za resetovanje karte.
Vaša destinacija će biti automatski sačuvana u istoriji Google karata.
73
Google Play i druge aplikacije
Google Play i druge
aplikacije
rž
a
na
Preuzimanje aplikacija sa Google Playa
za
d
Google Play je aplikacija pomoću koje tražite nove aplikacije za HTC Desire
816G dual sim. Odaberite iz niza raznih besplatnih i komercijalnih aplikacija, koje će Vam pomoći ili Vas zabaviti.
pr
av
a
・ Google Wallet je način plaćanja koji koristite za kupovinu komercijalnih aplikacija. Od Vas će biti zatražen odabir metode plaćanja prilikom kupovine.
va
・ Naziv aplikacije Play Store može se razlikovati zavisno od Vaše
zemlje.
io
n
,s
・ Mogućnost kupovine aplikacija, takođe, zavisi od Vaše zemlje.
po
r
at
Pronalaženje i instalacija aplikacije
TC
C
or
Kada instalirate i koristite aplikacije na HTC Desire 816G dual simu, možda
će od Vas biti zatražen unos ličnih informacija ili pristup određenim funkcijama ili podešavanjima. Preuzmite i instalirajte samo one aplikacije kojima
vjerujete.
20
14
H
Budite oprezni pri preuzimanju aplikacija koje imaju pristup velikoj
količini podataka na HTC Desire 816G dual simu. Odgovorni ste za
posledice korišćenja preuzetih aplikacija.
1. Otvorite aplikaciju „Play Store”.
ig
ht
2. Pretražite stavke aplikacija.
(c
)C
op
yr
3. Kada pronađete željenu aplikaciju, dodirnite je i pročitajte njen opis i
ocene korisnika.
4. Za preuzimanje ili kupovinu aplikacije, dodirnite „instaliraj” (za besplatne aplikacije) ili oznaku „cene” (za komercijalne aplikacije).
5. Dodirnite „prihvatam”.
Ažuriranja aplikacija ponekad donose poboljšanja ili popravke. Za
automatsko ažuriranje, nakon instalacije aplikacije, dodirnite >
autoažuriranje.
Za otvaranje aplikacije, idite na ekran „aplikacije” i dodirnite aplikaciju.
74
Google Play i druge aplikacije
Povratak aplikacija iz Google Playa
Koristite novi telefon, zamenili ste izgubljeni ili ste vratili svoj uređaj na fabrička podešavanja? Ponovo instalirajte aplikacije koje ste već bili preuzeli.
1. Otvorite aplikaciju „Play Store”.
2. Proklizite desno kako biste otvorili meni.
na
3. Dodirnite „moje aplikacije”, proklizite do oznake „sve”, a zatim, dodirnite aplikaciju koju želite ponovno da instalirate.
rž
a
4. Instalirajte aplikaciju.
pr
Možete preuzimati aplikacije direktno sa veb-stranica.
av
a
Preuzimanje aplikacija s Interneta
za
d
Više informacija pronađite u Google Playu.
io
n
,s
va
・ Aplikacije koje ste preuzeli sa veb-stranica mogu biti iz nepoznatih izvora. Radi zaštite HTC Desire 816G dual sima i svojih ličnih podataka, veoma preporučujemo da preuzimate samo sa
veb-stranica u koje imate poverenja.
at
・ Pre instalacije preuzete aplikacije, uverite se da ste postavili
C
or
po
r
HTC Desire 816G dual sim da dozvoljava instalaciju aplikacija trećih strana
u „podešavanja > sigurnost > nepoznati izvori”.
TC
1. Otvorite veb-pretraživač i idite na veb-stranicu gde možete preuzeti
željenu aplikaciju.
H
2. Pratite uputstva na veb-stranici za preuzimanje aplikacije.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
Nakon instaliranja aplikacije, svakako, idite na „podešavanja > sigurnost > nepoznati izvori” i isključite dozvolu.
75
Google Play i druge aplikacije
Brisanje aplikacija
Ako Vam neka aplikacija nije više potrebna, vrlo je jednostavno možete
obrisati.
Većina aplikacija ne može biti obrisana, ali može biti deaktivirana.
rž
a
na
Na ekranu „aplikacije” pritisnite i držite aplikaciju koju želite ukloniti, pa je,
zatim, odvucite do oznake „obrisati”.
av
a
za
d
Ako ste kupili aplikaciju u aplikaciji Play Store, možete je obrisati i
zatražiti povraćaj novca unutar određenog vremena. Za više informacija o pravilima povraćaja novca za plaćene aplikacije, potražite u aplikaciji Google Play.
pr
Isključivanje aplikacija
va
Ako aplikacija ne može biti obrisana, možete je deaktivirati.
,s
1. Idite na „podešavanja > aplikacije”.
at
io
n
2. Proklizite do kartice „sve”, a zatim, odaberite aplikaciju koju želite
deaktivirati.
po
r
3. Dodirnite „deaktiviraj”.
TC
Upotreba sata
C
or
Deaktivirane aplikacije biće uklonjene sa ekrana „aplikacije”, više se neće
ažurirati.
14
H
Proverite vreme i postavite alarme.
20
Postavljanje alarma
ht
Možete postaviti jedan alarm ili više njih.
ig
1. Otvorite aplikaciju „sat”.
.
op
yr
2. Dodirnite
(c
)C
3. Dodirnite
.
4. Namestite vreme.
5. Ako želite da namestite alarm za više dana, odaberite opciju „ponavljanje”, pa zatim, odaberite dane kojima će alarm zvoniti.
Dodirnite oznaku uklj./isklj. pokraj alarma koji želite uključiti ili isključiti.
76
Google Play i druge aplikacije
Ručno nameštanje sata i datuma
1. Odaberite „podešavanja”.
2. Odaberite „datum i sat”.
3. Dodirnite „automatski odabir datuma i sata”, pa isključite opciju.
na
4. Uklonite oznaku pokraj opcije „automatski odabir vremenske zone”,
zatim, podesite vremensku zonu, datum i vreme.
rž
a
Pregledanje kalendara
1. Otvorite aplikaciju „kalendar”.
pr
, a zatim, odaberite prikaz kalendara.
va
2. Dodirnite
av
a
za
d
Upotrebljavajte aplikaciju „kalendar” za podsećanje na događaje, sastanke
i susrete. Ako ste prijavljeni na svoje naloge društvenih mreža, odgovarajući
događaji će se pojaviti u „kalendaru”.
,s
Kreiranje ili uređivanje događanja
po
r
at
io
n
Na svom HTC Desire 816G dual simu možete kreirati ili uređivati događanja, ali isto ih i ažurirati pomoću Exchange Active Sync kalendara. Takođe,
možete stvarati, uređivati i ažurirati događanja iz svog Google kalendara.
C
or
Uređivanje događanja nije dostupno za sve naloge.
TC
1. Otvorite aplikaciju „kalendar”.
Dodirnite > novo događanje. Odaberite kalendar
kojem želite dodati događanje.
20
14
Kreirajte
događanje
H
2. Na bilo kojem prikazu kalendara, učinite nešto od sledećeg:
Prikaz događanja, a zatim, dodirnite
.
ig
ht
Uredite
događanje
yr
3. Unesite i postavite detalje događanja.
(c
)C
op
4. Za slanje poziva kontaktima sa svog računa Exchange Active Sync, dodirnite „gosti”. Takođe, možete pozvati kontakte sa svog Google naloga.
5. Dodirnite „gotovo”.
Odabir kalendara za prikaz
1. Na bilo kojem prikazu kalendara, dodirnite > podešavanja.
2. Odaberite nalog, a zatim, postavite ili uklonite oznake ispred kalendara koji želite prikazati ili sakriti.
Takođe, možete odabrati koje kalendare želite ažurirati sa svojimuređajem. Kalendari se ažuriraju sa Vašim uređajem čak i ako su
sakriveni.
77
Google Play i druge aplikacije
Gledanje videa na YouTubeu
Pomoću aplikacije YouTube možete proveriti šta je popularno na ovim online stranicama za podelu videa.
1. Otvorite aplikaciju „YouTube”.
2. Pregledajte listu video-snimaka ili tražite video.
za
d
rž
a
Radije biste pogledali video kasnije? Dodirnite > dodaj u > gledaj
kasnije. Videu možete ponovo pristupiti s liste „gledaj kasnije” u
profilu svog naloga.
na
3. Kada nađete video koji Vam se sviđa, dodirnite ga.
4. Dok gledate video, možete:
pr
av
a
・ Okreniti svoj uređaj na stranu, kako biste gledali video preko celog
ekrana.
va
・ Dodirnuti video-ekran kako biste zaustavili ili nastavili reprodukciju
ili povući klizač za skok na drugi deo videa.
io
n
,s
・ Listajte na panel video informacija kako biste videli povezane
video-zapise i komentare od drugih gledalaca.
po
r
at
・ Pretražujte ostale video-zapise tako što ćete smanjiti video koji se
prikazuje. Dodirnite
ili povucite video prema dole da ga smanjite. Za zatvaranje videa, povucite video levo ili desno.
C
or
Smanjite video-ekran, pa dodirnite radi otvaranja menija. Možete videti
profil svog naloga i upravljanje pretplatama i video-liste.
H
TC
Kreiranje video-liste za reprodukciju
14
Organizujte svoje omiljene video-zapise i gledajte ih u aplikaciji YouTube.
20
Osigurajte da budete ulogirani u svoj Google račun.
ht
1. Otvorite aplikaciju „YouTube”.
yr
ig
2. Pregledajte listu video-snimaka ili tražite video.
(c
)C
op
3. Dodirnite pored video-zapisa i dodirnite „dodaj > nova lista za reprodukciju”.
4. Unesite ime liste za reprodukciju, a zatim, dodirnite OK.
Ako ne želite da delite listu za reprodukciju, odaberite „privatno” pre
nego što dodirnete „u redu”.
5. Za dodavanje drugog video-zapisa na listu za reprodukciju, pretražite
listu video-zapisa i dodirnite pored video zapisa.
6. Dodirnite „dodaj na”, a zatim, odaberite željenu listu za reprodukciju.
Za pristup svojoj listi za reprodukciju i njeno pregledanje, smanjite prikaz
video-ekrana i dodirnite za otvaranje menija. Dodirnite željenu listu za
reprodukciju.
78
Povezivanje na Internet
Povezivanje na Internet
Uključivanje i isključivanje podatkovne veze
na
Isključenjem podatkovne veze možete produžiti trajanje baterije, ali i uštedeti novac za podatkovne prenose.
za
d
rž
a
1. Dvama prstima povucite statusnu traku kako biste otvorili „brza podešavanja”.
2. Dodirnite oznaku „mobilne mreže”.
av
a
3. Odaberite koju SIM karticu želite koristiti za uspostavu konekcije ili
dodirnite „Isključi”, kako biste isključili podatkovni prenos.
io
n
,s
va
pr
Prilikom odabira SIM kartice koju želite koristiti za uspostavljanje podatkovnog prenosa, uverite se da odabrana kartica ima omogućenu
3G konekciju u „podešavanjima”. Za više informacija, pogledajte
„Odabir nano SIM kartice za 3G konekciju”, na stranici 85.
at
Wi-Fi
C
or
po
r
Ako želite da koristite Wi-Fi, morate imati pristup bežičnoj pristupnoj tački
ili „hotspotu”.
H
TC
Dostupnost i jačina Wi-Fi signala variraće zavisno od objekata (kao
što su zgrade ili zid između prostorija) kroz koje mora Wi-Fi signal
da prođe.
14
Uključivanje Wi-Fi veze i povezivanje s bežičnom mrežom
20
1. Odaberite „podešavanja”.
ht
2. Dodirnite prekidač Wi-Fi uklj./isklj. radi uključivanja Wi-Fi veze.
ig
3. Dodirnite Wi-Fi.
(c
)C
op
yr
Prikazaće se lista pronađenih Wi-Fi mreža.
Ako nije prikazana željena Wi-Fi mreža, dodirnite
ručno uneli.
kako biste je
4. Dodirnite Wi-Fi mrežu na koju se želite prijaviti. Ako ste odabrali zaštićenu mrežu, od Vas će biti zatražen PIN ili lozinka.
5. Dodirnite „poveži”. Kada je Vaš uređaj spojen na mrežu, videćete WiFi
oznaku u statusnoj traci.
Prilikom sledećeg korišćenja HTC 816G dual sima, Vaš uređaj će se automatski spojiti na poznatu Wi-Fi mrežu; ponovno unošenje PIN-a ili lozinke
neće biti potrebno.
79
Povezivanje na Internet
Povezivanje s Wi-Fi mrežom putem WPS-a
Ako upotrebljavate Wi-Fi ruter sa Wi-Fi zaštitom podešavanja (WPS), možete jednostavno povezati HTC Desire 816G dual sim.
1. Dvama prstima povucite statusnu traku kako biste otvorili „brza podešavanja”.
na
2. Dodirnite prekidač Wi-Fi uklj./isklj. radi uključivanja ili isključivanja
Wi-Fi veze.
, i zatim, dodirnite taster WPS na svom Wi-Fi modemu.
za
d
4. Dodirnite
rž
a
3. Dodirnite i držite Wi-Fi oznaku za otvaranje Wi-Fi ekrana.
av
a
Za korišćenje Wi-Fi zaštite podešavanja (WPS), dodirnite > WPS
Unos PIN-a
pr
Povezivanje na drugu Wi-Fi mrežu
,s
va
1. Dvama prstima povucite statusnu traku kako biste otvorili „brza podešavanja”.
io
n
2. Dodirnite prekidač Wi-Fi uklj./isklj. radi uključivanja ili isključivanja WiFi veze.
po
r
at
3. Dodirnite i držite Wi-Fi oznaku. Prikazane su dostupne Wi-Fi mreže.
C
or
Za ručnu pretragu Wi-Fi mreža, dodirnite > Pretraži.
TC
4. Dodirnite Wi-Fi mrežu na koju se želite povezati.
H
Upravljanje korišćenjem podataka
ht
20
14
Ako imate ograničen plan prenosa podataka, važno je pratiti aktivnosti i
aplikacije koje uobičajeno šalju i primaju podatke, kao što je pretraživanje
Interneta, sinhronizovanje online računa i slanje e-mail poruka ili deljenja
ažuriranja statusa.
ig
Ovde je nekoliko primera:
yr
・ Streaming veb-videa i muzike
(c
)C
op
・ Igranje online igara
・ Preuzimanje aplikacija, karata i datoteka
・ Osvežavanje aplikacija radi ažuriranja informacija i novosti
・ Slanje i sigurnosno kopiranje Vaših datoteka u online nalog za skladištenje
・ Upotreba HTC Desire 816G dual sima kao bežičnog rutera
・ Deljenje Vaše mobilne podatkovne veze putem USB tetheringa.
Ako želite da smanjite upotrebu podatkovnih prenosa, povežite se s Wi-Fi
mrežom kadgod je moguće i smanjite učestalost sinhronizovanja online
naloga i e-maila.
80
Povezivanje na Internet
Omogućavanje podatkovnog rominga
Povežite se s mrežom i podatkovnim pristupnim servisima svog mobilnog
operatera i kada ste izvan oblasti pokrića njegovim signalom.
Korišćenje usluga prenosa podataka u romingu može biti skupo.
Obratite se svom mobilnom operateru za više informacija o prometu podataka u roamingu.
na
1. Odaberite „podešavanja”.
rž
a
2. Dodirnite „roming > Roming podataka”.
za
d
3. Konfigurišite za svaku karticu posebno želite li uključiti ili isključiti roming podataka.
av
a
Pratite svoju potrošnju podataka
va
pr
Pratite svoju potrošnju podataka kako biste sprečili premašivanje svog
dozvoljenog prometa podataka.
io
n
,s
Vaša potrošnja podataka može se razlikovati od one izmerene od
strane HTC Desire 816G dual sima.
1. Odaberite „podešavanja”.
po
r
at
2. Pod opcijom „bežične mreže”, dodirnite „više > potrošnja podataka”.
3. Odaberite karticu koja pokazuje Vašeg mobilnog operatera.
C
or
4. Ako podatkovna veza nije uključena, dodirnite „veza podataka” kako
biste je uključili.
H
TC
5. Odaberite „odredi limit potrošnje podataka”, kako biste automatski
onemogućili vezu podataka čim dosegnete limit.
14
Zatim, odredite mesečni limit potrošnje podataka (gornja linija na
ekranu).
ht
20
6. Takođe, možete postaviti obaveštenje pre nego što dosegnete limit
mesečne potrošnje podataka (donja linija na ekranu).
(c
)C
op
yr
ig
7. Na ekranu možete videti i koliku ste potrošnju podataka ostvarili u
određenom periodu (vertikalne linije).
・ Ako povezujete svoj HTC Desire 816G dual sim na drugi prenosni
modem, dodirnite > prenosni modem, kako biste ograničili preuzimanje informacija u pozadini, a samim tim i dodatne troškove.
・ Za prikaz Wi-Fi potrošnje, dodirnite > prikaži Wi-Fi potrošnju.
Pregled potrošnje podataka aplikacija
1. Odaberite „podešavanja”.
2. Pod opcijom „bežične mreže”, dodirnite „više > potrošnja podataka”.
3. Odaberite karticu koja prikazuje Vašeg mobilnog operatera.
4. Ako podatkovna veza nije uključena, dodirnite „veza podataka” kako
biste je uključili.
81
Povezivanje na Internet
5. Na ekranu možete videti i koliku ste potrošnju podataka ostvarili u
određenom periodu (vertikalne linije).
6. Listajte na dno ekrana kako biste videli popis aplikacija i informacije
o njihovoj potrošnji podataka.
7. Za više informacija, dodirnite željenu aplikaciju.
Povezivanje u virtualne privatne mreže (VPN)
rž
a
na
Dodajte virtualne privatne mreže (VPN), tako da se možete povezivati i pristupati izvorima unutar zaštićenih lokalnih mreža, kao što je mreža Vaše
firme.
za
d
Pre povezivanja u lokalnu mrežu Vaše firme, možda ćete biti upitani za:
・ Instaliranje sigurnosnih sertifikata
av
a
・ Unos podataka za prijavu
pr
・ Preuzimanje i instaliranje određene VPN aplikacije u HTC Desire
816G dual simu.
io
n
,s
va
Obratite se svom administratoru mreže za pojedinosti. HTC Desire 816G
dual sim mora, takođe, prvo uspostaviti Wi-Fi ili podatkovnu vezu pre nego
što budete mogli da pokrenete VPN vezu.
po
r
at
Dodavanje VPN-a
TC
C
or
Prvo je potrebno postaviti zaključavanje ekrana PIN-om ili lozinkom pre korišćenja akreditacije i postavljanja VPN-a.
H
1. Odaberite „podešavanja”.
14
2. Pod opcijom „bežične mreže”, dodirnite „više”.
.
20
3. Dodirnite VPN >
ht
4. Unesite VPN postavke i uredite ih pomoću informacija koje Vam je
dao mrežni administrator.
ig
5. Dodirnite „sačuvaj”.
op
yr
VPN je, zatim, dodat pod VPN popis na ekranu VPN podešavanja.
(c
)C
Povezivanje na VPN
1. Odaberite „podešavanja”.
2. Pod opcijom „bežične mreže”, dodirnite „više”.
3. Dodirnite VPN.
4. Dodirnite VPN mrežu na koju želite da se povežete.
5. Unesite svoje podatke za pristup, pa dodirnite „poveži”. Kada se Vaš
uređaj poveže, oznaka VPN mreže pojaviće se u prostoru obaveštenja
na statusnoj traci.
Zatim, možete otvoriti Internet pretraživač, kako biste pristupili mreži.
82
Povezivanje na Internet
Isključivanje VPN-a
1. Otvorite panel „obaveštenja”.
2. Dodirnite VPN mrežu kako biste se vratili na ekran VPN podešavanja,
a zatim, dodirnite VPN mrežu kako biste prekinuli povezivanje.
rž
a
na
Upotreba HTC Desire 816G dual sima kao
bežičnog rutera
za
d
Podelite svoju vezu prenosa podataka sa drugim uređajima tako što ćete
pretvoriti HTC Desire 816G dual sim u bežični ruter.
av
a
・ Uverite se da je veza podataka uključena.
va
pr
・ Za upotrebu ove usluge, morate imati odobren plan podataka
koji je od strane pružaoca mobilnih usluga povezan sa Vašim nalogom.
,s
1. Odaberite „podešavanja”.
io
n
2. Pod „bežične opcije i mreže” dodirnite „više”.
po
r
4. Dodirnite „postavi ruter”.
at
3. Dodirnite „deljenje mobilne mreže > podešavanja prenosnog Wi-Fi
hotspota”.
C
or
5. Unesite naziv rutera ili upotrebite zadati naziv rutera.
TC
6. Odaberite vrstu zaštite i postavite lozinku (ključ) za bežični ruter. Ako
u podešavanjima sigurnosti odaberete „nema”, ne morate unositi lozinku.
20
14
H
Lozinka je ključ koji drugi treba da unesu u svoje uređaje kako bi se
mogli povezati i koristiti HTC Desire 816G dual sim kao bežični
ruter.
7. Dodirnite „sačuvaj”.
yr
ig
ht
8. Odaberite opciju „prenosni Wi-Fi hotspot” kako biste uključili bežični
ruter.
(c
)C
op
HTC Desire 816G dual sim je spreman za upotrebu kao bežični ruter kada
se u statusnoj traci pojavi .
83
Povezivanje na Internet
Deljenje Internet veze Vašeg telefona putem
USB tetheringa
Nemate vezu na Internet na svom računaru? Nema problema. Upotebite
vezu podataka HTC Desire 816G dual sima za povezivanje na Internet.
za
d
rž
a
・ Moguće je da ćete morati da dodate USB tethering u svoj plan
podataka, što može predstavljati dodatne troškove. Za više detalja, kontaktirajte sa svojim mobilnim operaterom.
na
・ Uverite se da imate opciju USB tethering u svom planu prenosa
podataka.
av
a
1. Povežite svoj HTC Desire 816G dual sim s svojim računarom pomoću
USB konekcije.
va
3. Pod opcijom „bežične mreže”, dodirnite „više”.
,s
4. Dodirnite „deljenje mobilne mreže”.
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n
5. Odaberite opciju USB tethering.
(c
pr
2. Odaberite „podešavanja”.
84
Bluetooth
Bluetooth
Povezivanje Bluetooth slušalice
rž
a
na
Možete slušati muziku pomoću Bluetooth stereo slušalica ili možete upućivati bežične pozive pomoću kompatibilne Bluetooth slušalice.
za
d
・ Ako želite da slušate muziku pomoću slušalica, one moraju da
podržavaju A2DP Bluetooth profil.
pr
av
a
・ Pre povezivanja slušalica, morate ih postaviti u vidljiv režim,
kako bi ih HTC One mogao pronaći.
va
Pogledajte uputstva za upotrebu slušalica za pojedinosti.
,s
1. Sa dva prsta povucite statusnu traku kako biste otvorili „brza podešavanja”.
io
n
2. Dodirnite „Bluetooth” radi njegovog uključivanja.
at
3. Dodirnite „Bluetooth”. Otvoriće se ekran Bluetooth.
po
r
4. Ako u prikazanoj listi nema Vaših slušalica, dodirnite , zatim, dodirnite „skeniraj” za osvežavanje liste.
H
TC
C
or
5. Kada se naziv Vaših slušalica pojavi u odeljku „dostupni uređaji”, dodirnite ga. HTC Desire 816G dual sim će se automatski upariti sa slušalicama i status veze slušalica prikazaće se u odeljku „upareni
uređaji”.
14
Ako automatsko uparivanje ne uspije, unesite lozinku koju ste dobili sa slušalicama.
ig
ht
20
Kada su Bluetooth slušalice povezane sa HTC Desire 816G dual simom,
ikona Bluetootha će se pojaviti u statusnoj traci.
(c
)C
op
yr
Raskid uparivanja
1. Dvama prstima povucite statusnu traku kako biste otvorili „brza podešavanja”.
2. Ako je Bluetooth isključen, dodirnite prekidač uklj./isklj., radi uključivanja Bluetootha.
3. Dodirnite „Bluetooth”. Otvoriće se ekran Bluetooth.
4. Na listi uparenih uređaja dodirnite
5. Dodirnite „raspari”.
za raskid uparivanja.
85
Podešavanja i sigurnost
Podešavanja i sigurnost
Upotreba Vaše nano SIM kartice
na
Možete odrediti koju karticu želite koristiti kao glavnu za uspostavu poziva
i slanje poruka.
rž
a
1. Odaberite „podešavanja”.
za
d
2. Odaberite SIM upravljanje.
3. Možete:
av
a
・ Uključiti ili isključiti jednu od kartica.
pr
・ Dodirnuti ime kartice kako biste je preimenovali, uneli broj telefona, i drugo.
at
io
n
,s
va
・ Odabrati koju karticu želite koristiti za ostvarivanje poziva i slanje
poruka; ili odabrati opciju „uvek pitaj”, ako želite da od Vas aplikacija uvek traži odabir SIM kartice koju želite da koristite pre uspostavljanja poziva i slanja poruke.
C
or
po
r
Odabir nano SIM kartice za povezivanje na 3G
mrežu
TC
Kada imate dve nano SIM kartice u svom uređaju, samo jedna kartica može
biti spojena na 3G mrežu. Druga kartica se može spojiti samo na 2G mrežu.
Možete odabrati koju karticu želite koristiti da se spojite na 3G mrežu.
H
1. Odaberite „podešavanja”.
14
2. Dodirnite „mreže”.
20
3. Dodirnite „3G usluge > omogući 3G”.
ig
ht
4. Odaberite karticu kojom se želite spojiti na 3G mrežu.
op
yr
Dodeljivanje PIN-a nano SIM kartici
(c
)C
Možete zaštiti svoju nano SIM karticu postavljanjem PIN broja.
Uverite se da imate originalni PIN broj, dobijen od Vašeg operatera, pre nego što nastavite.
1. Idite na „podešavanja”, a zatim, dodirnite „sigurnost”.
2. Dodirnite „postavi zaključavanje SIM kartice”.
3. Odaberite za koju karticu želite da postavite zaključavanje.
86
Podešavanja i sigurnost
4. Odaberite „zaključavanje kartice”, unesite njen PIN, zatim, dodirnite
„u redu”.
5. Za promenu PIN-a kartice, dodirnite „promeni PIN”.
Deblokada nano SIM kartice
.
2. Unesite PIN koji želite koristiti i, zatim, dodirnite
.
av
a
3. Ponovo unesite novi PIN, a zatim, dodirnite OK.
za
d
1. Na ekranu unesite PUK kod i dodirnite
rž
a
Potreban Vam je PUK kod kako biste deblokirali svoj uređaj. Za ovaj kod
obratite se svom mobilnom operateru.
na
Ako ste pogrešno uneli PIN više puta od dopuštenog broja, nano SIM kartica će se blokirati i zaključati PUK kodom.
va
pr
Osiguranje HTC Desire 816G dual sima
zaključavanjem ekrana
io
n
,s
Zaštitite svoje lične informacije i sprečite druge u upotrebi HTC Desire
816G dual sima bez Vaše dozvole � tako što ćete postaviti otključavanje crtežom, licem, PIN-om ili lozinkom.
C
or
1. Odaberite „podešavanja”.
po
r
at
Od Vas će biti zatraženo da otključate ekran svaki put kada ekran na
Vašem uređaju postane aktivan.
2. Dodirnite „sigurnost > zaključavanje ekrana”.
TC
3. Odaberite i postavite opciju zaključavanja ekrana.
14
H
4. Dodirnite „automatsko zaključavanje”, pa zatim, postavite vreme do
zaključavanja.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
Takođe, možete ukloniti opciju „vidljiv uzorak” ili „vidljiva lozinka”,
kako odabrana zaštita ne bi bila vidljiva kada je unosite.
87
Podešavanja i sigurnost
Uključivanje i isključivanje profila letenja
Kada uključite „profil letenja”, sve bežične veze na HTC Desire 816G dual
simu biće ugašene, uključujući opcije poziva, podatkovnog prometa, Bluetootha i Wi-Fi mreže.
za
d
rž
a
Ako je uključena opcija „USB tethering”, uključivanje „profila letenja” automatski će je ugasiti. Potrebno je ručno podesiti USB tethering nakon isključivanja „profila letenja”.
na
Kada isključite „profil letenja”, opcije poziva su ponovo dostupne, kao i mogućnost pristupa podatkovnom prometu i Wi-Fi mrežama.
Pritisnite i držite NAPAJANJE, a zatim, dodirnite „profil letenja”.
se prikazuje u statusnoj
pr
av
a
Kada je uključen „profil letenja”, njegova oznaka
traci.
va
Dodavanje i ažuriranje naloga
,s
1. Odaberite „podešavanja”.
io
n
2. Pod opcijom „nalozi”, dodirnite „dodaj nalog”.
at
3. Odaberite vrstu naloga, pa zatim, unesite svoje pristupne podatke.
C
or
Uklanjanje naloga
po
r
4. Odaberite vrstu informacija koje želite da ažurirate na svom uređaju.
TC
1. Odaberite „podešavanja”.
H
2. Pod opcijom „nalozi”, dodirnite „vrsta naloga”.
14
3. Dodirnite nalog koji želite ukloniti.
20
4. Dodirnite > ukloni nalog.
ht
Uklanjanjem naloga ne brišete informacije o mrežnim servisima.
Automatska rotacija nije podržana u svim aplikacijama.
(c
)C
op
yr
ig
Isključivanje automatske rotacije ekrana
1. Odaberite „podešavanja”.
2. Dodirnite „ekran”.
3. Uklonite opciju „automatska rotacija ekrana”.
88
Podešavanja i sigurnost
Postavke vremena do gašenja ekrana
Ako ne koristite svoj uređaj određeno vreme, ekran Vašeg uređaja će se
ugasiti, kako bi se uštedela energija baterije. Vreme do gašenja ekrana možete podesiti.
1. Odaberite „podešavanja”.
2. Dodirnite „ekran”, zatim, odaberite „mirovanje”.
na
3. Odaberite vreme do gašenja ekrana.
za
d
1. Odaberite „podešavanja”.
rž
a
Ručno postavljanje svetline ekrana
av
a
2. Dodirnite ekran > svetlina.
pr
3. Ako je opcija „automatski” uključena, dodirnite je kako biste je isključili.
,s
va
4. Povucite oznaku svetline po ekranu na levu stranu kako biste smanjili
svetlinu ili na desnu kako biste povećali svetlinu ekrana.
io
n
Promena jezika ekrana
1. Odaberite „podešavanja”.
po
r
at
Promena jezika utiče na izgled tastature, prikaz datuma i vremena, i drugo.
C
or
2. Dodirnite „jezik i tastatura > jezik”.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
3. Dodirnite jezik koji želite koristiti.
89
Podešavanja i sigurnost
Rad sa sertifikatima
za
d
rž
a
Neke aplikacije, poput Vašeg pretraživača ili e-mail servera, dopuštaju da instalirate sertifikate direktno u njihovim aplikacijama.
Pogledajte opcije aplikacije za više informacija.
na
Koristite digitalne sertifikate kako biste omogućili pristup HTC Desire
816G dual sima VPN-u ili zaštićenim Wi-Fi mrežama i kako biste i osigurali
autentikaciju online zaštićenih servera. Iste informacije možete dobiti od
svog administratora mreže ili ih preuzeti sa veb-stranica koje zahtevaju autentikaciju.
av
a
Instaliranje digitalnog sertifikata
va
pr
Pre instaliranja sertifikata, potrebno je dodeliti PIN ili lozinku zaključanom ekranu.
io
n
,s
1. Sačuvajte datoteku sertifikata u direktorijum svog HTS Desire 816G
dual sima.
at
2. Odaberite „podešavanja”.
po
r
3. Dodirnite „sigurnost > instaliraj iz memorije telefona”.
C
or
4. Dodirnite i odaberite sertifikat iz memorije telefona ili sa memorijske kartice.
TC
5. Ako imate više sertifikata sačuvanih u direktorijumu svog uređaja,
odaberite onaj koji želite da instalirate.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
6. Unesite naziv sertifikata i dodirnite OK.
90
Žigovi i autorska prava
Žigovi i autorska prava
©2014 HTC Corporation. Sva prava zadržana.
na
HTC, HTC logo, HTC quietly brilliant logo, HTC Blink Feed, HTC Sense, HTC
Watch i HTC Zoe robni su ili uslužni žigovi HTC Corporation.
za
d
rž
a
Google, Google logo, Android, Android logo, Android Market, Google Apps,
Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, G-mail, Picasa i YouTube žigovi su Google Inc.
pr
av
a
Microsoft, Windows, Active Sync, Excel, Outlook, Power Point, Windows
Media i Windows Vista ili su registrirani žigovi ili žigovi Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim zemljama.
va
Bluetooth® zaštitna reč i logotipi registrovani su žigovi Bluetooth SIG, Inc.
,s
Wi-Fi® je registrovani žig Wireless Fidelity Alliance, Inc. micro SD je registrovani znak SD-3C LLC.
C
or
po
r
at
io
n
Svi drugi gorenavedeni nazivi firmi, proizvoda i servisa jesu robni žigovi, registrovani robni žigovi ili uslužni žigovi njihovih vlasnika i njihovo korišćenje
u ovom uputstvu ne označava povezanost, udruživanje ili odobrenje od
HTC Corporation. Navedeni znakovi ne moraju da se pojavljuju u ovom
uputstvu.
14
H
TC
Prikazi ekrana koji su ovde sadržani - simulirani su. HTC ne odgovara za
tehničke niti izdavačke greške ili propuste koji su ovde sadržani, niti slučajne ili posledične štete koje proizlaze iz otpremanja ovog materijala. Informacije se pružaju „kako jesu”, bez garancije bilo koje vrste, i mogu se
promeniti bez prethodnog upozorenja. HTC, takođe, zadržava pravo da
bilo kada izmeni sadržaj ovog dokumenta, bez prethodnog upozorenja.
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
Nijedan deo ovog dokumenta ne može se kopirati ili prenositi u bilo kojem
obliku ili na bilo koji način, elektronski ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje i čuvanje u arhivski sistem, ili prevod na bilo koji jezik, u bilo
kojem obliku, bez prethodne pisane saglasnosti od strane HTC-a.
91
Indeks pojmova
Indeks
pojmova
A
io
n
F
,s
va
pr
av
a
za
d
rž
a
na
Postavljanje vremena do isključivanja ekrana 88
- svetlina ekrana 88
- okretanje ekrana 87
- stanje mirovanja 19
- Snimanje ekrana 23
Energija
- Punjenje baterije 12
- Pregled potrošnje energije 28
- Ušteda energije 28
- Stanje mirovanja 19
at
Fotoaparat
- osnove 65
TC
C
or
po
r
Alarm
- postavljanje 75
Android Market
Vidi Google Play
Aplikacije
- uređivanje 39
- grupisanje u mape 39, 40
- prikazivanje i skrivanje 40
- oznake na početnom ekranu 36
- instalacija 73, 74
- instalacija veb-pretraživača 74
- na početnom ekranu 36
- povratak podataka 74
- brisanje 75
Ažuriranja
Vidi „Ažuriranja softvera”
Ažuriranje softvera 15
H
B
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
Baterija
- punjenje 12
- prikaz potrošnje energije 28
- štednja potrošnje energije 28
Bluetooth
- uparivanje pomoću Bluetootha
84
D
Datoteke
- kopiranje na računar 48
Dodir 16
E
E-mail
Vidi poštu
Ekran
G
Galerija
- uređivanje 66
- Video Highlights 66
- Pregled 66
- dodiri 16
G-mail 63
Google Chrome
- pretraživač 55
Google karte 70
Google Now
- postavljanje 53
- isključivanje 54
Google Play
- instaliranje aplikacija 73
- povraćaj novca 75
Google Voice
GPS
Vidi lokacije
Glavno resetovanje
vidi „Vraćanje na fabrička podešavanja”
92
Indeks pojmova
J
M
Jezik
- jezik uređaja 88
Market
vidi Google Play
micro SD kartica 10
Muzika
- Dodavanje pesme na listu za reprodukciju 67
- slušanje 68
- lista za reprodukciju 68
Memorija
- Kopiranje podataka 48
- Vrste memorije 48
Mapa
- grupisanje aplikacija 39
- uklanjanje 39, 40
- čuvanje članaka za kasniju upotrebu 33
- odabir novosti 32
- postavljanje tema 32
- uključivanje i isključivanje 31
Memorijska kartica 78
yr
ig
ht
20
14
H
TC
rž
a
za
d
av
a
pr
va
,s
io
n
at
C
or
po
r
Kalendar
- stvaranje događanja 76
- pregled 76
konferencijska veza 45
Kontakti
- dodavanje 58
- grupe kontakata 59
- uređivanje 58
- filtriranje 57
- uvoz 58, 59
- lični profil 57
- slanje informacija o kontaktu 59
Kopiranje
- podataka na računar 48
- teksta 23
Kontakti
Vidi „Kontakti”
- upućivanje poziva 42
- konferencijska veza 45
- hitni poziv 43
- propušteni pozivi 42
- gašenje mikrofona 45
- stavljanje poziva na čekanje 43
Kopiranje ekrana
Vidi „Snimanje ekrana” PUK kod 86
na
K
op
H
(c
)C
Hands free 84
Hard resetovanje
Vidi „Vraćanje na fabrička podešavanja”
L
Lokacije
- uključivanje usluga lokacije 70
N
Nizak nivo baterije 28
P
Profil letenja 87
Poruke 47
Pretraživač
- obeleživač 56
- istorija 56
- korišćenje 55
Pošta
- prilozi 61
- kopija, skrivena kopija (cc, bcc) 61
- skica 61
- odgovaranje 62
- pretraživanje 62
- slanje 61 upućivanje poziva
- Karte
- Google karte 70
Promena jezika uređaja 88
Podatkovne veze
Indeks pojmova
- Zaštita SIM kartice PIN-om 85
- sertifikati 81
R
Resetovanje 51
Razglas 44
na
S
io
n
,s
va
pr
av
a
za
d
rž
a
SIM kartica
- SIM PIN 85
Stanje mirovanja 19
Soft resetovanje 51
Sigurnosno čuvanje
- povratak sigurnosno sačuvanih
aplikacija 74
Snimanje ekrana 23
Sat
- alarm 75
- postavljanje vremena i datuma 76
Slušalice
vidi Bluetooth
Snimanje ekrana
Vidi „Snimanje ekrana”
(c
)C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
- roming podataka 80
- deljenje 83
- uključivanje i isključivanje 78
- potrošnja 79
Prenos podataka
Vidi „prenos kontakata”
Pretraga 55
povezivanje sa Internetom
- VPN 81
- Wi-Fi 78
- Wi-Fi Hotspot 82
Početni ekran
- vidžeti 36
- aplikacije 36
- promena Vašeg početnog ekrana
36
- mape 39
- HTC Blink Feed 31
- Lansirna traka 35
- uređivanje vidžeta i miniaplikacija 37
- uklanjanje vidžeta i miniaplikacija
37
- prečice 36
- pozadinska slika 35 HTC Blink
Feed
- dodavanje i uklanjanje tema 32
- brisanje podataka 33
- ažuriranje društvenih mreža 34
- čitanje članaka 33
Podešavanja
- jezik 88
- Memorija 48
Podešavanja
- Početna podešavanja 14
Prikaz slika preko celog ekrana
vidi „Video Highlights”
Podešavanje vremena do isključivanja ekrana 88
- Okretanje ekrana 87
- Podešavanje stanja mirovanja 88
Pretraživanje
- Pretraživanje telefona i Interneta
54
- Pretraživanje glasom 55
at
93
T
Tethering
vidi „USB Tethering”
Tastatura
- rečnik 26
- unos teksta 25
- unos teksta govorom 27
- HTC Sense tastatura 24
- Izgled tastature 25
- Višejezična tastatura 25
- Predviđanje unosa teksta 26
- Prečice 26
- Prepoznavanje govora 27
- Trace tastatura 27
U
USB Tethering 83
Uvoz/izvoz kontakata 48
Uparivanje Bluetoothom 84
94
Indeks pojmova
V
za
d
rž
a
na
Video Highlights 66
Upravljanje glasom 27
Pretraga glasom 55
VPN
- dodavanje veze 81
- povezivanje 81
- prekidanje veze 82
Vraćanje na fabrička podešavanja 51
TC
pr
va
,s
io
n
at
C
or
po
r
Slika pozadine 35
- Povezivanje na drugu Wi-Fi mrežu
79
- Povezivanje na WPS 79
- uključivanje 78 Wi-Fi hotspot 82
Vidžeti
- dodavanje 36
- promena podešavanja 36
- uređivanje 37
- uklanjanje 37, 38
- promena veličine 36
Predviđanje unosa reči
- dvojezično predviđanje 26
av
a
W
20
YouTube 77
14
H
Y
ht
Z
(c
)C
op
yr
ig
Zvuk
- Prebacivanje stanja 46
Download

Preuzmi PDF