Uvod
BH Telecom MF190 USB modem je višenamjenski 3G USB modem, koji radi na
HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM mrežama. Sa USB interfejsom koji spaja laptop (prenosni računar) ili desktop računar, on integriše funksionalnosti modema i mobilnog telefona (SMS), te
savršeno kombinuje mobilne komunikacije sa Internetom. Podržava podatkovne i SMS servise na mobilnoj mreži, čime vam omogućava komunikaciju bilo gdje i bilo kada.
BH Telecom MF190 USB Modem
Brzi priručnik
Specifikacija
Naredna tabela prikazuje specifikacije uređaja:
Tip interfejsa
Podržani sistemi
Podržani operativni sistemi
Komplet sadrži
Funkcije
 Mrežni standardi
 Jedan MF190 modem
Jedan brzi priručnik
 Jedno korisničko uputstvo
 Jedan USB kabl
 Jednu garancijsku karticu
Brzina prenosa (Max)
Dimenzije
Temteratura
Težina
USB 2.0 velika brzina
Podržava većinu tipova laptop i desktop računara.
Windows XP,Vista,Windows 7, MAC 10.4,10.5,10.6
SMS servis, podatkovni servis, primjenjeno upravljanje, podržava
MicroSDHC karticu itd.
HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM
HSUPA 5.76Mbps UL
HSDPA 7.2Mbps DL
76 mm×26 mm×11 mm (bez kapice)
Radna temperatura -40 °C ~+80°C
Temperatura skladištenja -10 °C ~+60°C
Oko 21g
Upoznajte se sa uređajem
Slijedeća slika prikazuje izgled MF190 i data je samo kao primjer. U stvarnosti proizvod može izgledati
drugačije.
5. USB port – pomoću njega se povezuje modem sa laptop ili desktop računarom
Uključite vaš modem
1. Stavite prst na donji deo modema i otvorite ga kao što je prikazano:
1.
2.
3.
4.
Pokazivač – pokazuje status modema
Prednji deo modema
Poklopac modema
Utor za SIM/USIM karticu – mjesto gdje se ubacuje SIM/USIM (UMTS subscriber identity module)
kartica
2. Ubacite SIM/USIM karticu u USB modem:
Da bi instalirali SIM/USIM karticu
 Prvo skinite poklopac modema i tada je vidljiv USB priključak
 Izvadite plastični poklopac iznad USB priključka
Napomena: Nemojte prejako vući poklopac jer je on pričvršćen za modem. U suprotnom oštetićete
poklopac.
Proizvodjač:
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China
Zip Code: 518057
Service Hotline: +86-755-26779999
http://www.zte.com.cn
E-mail: [email protected]

Ubacite SIM/USIM karticu tako da su metalni kontakti okrenuti prema dole,kao što je prikazano na
slici:
4. Postavite prednji deo modema ravno na modem kao što je prikazano na slici,kako bi ga zatvorili.
5. Priključite USB modem na vaš laptop ili desktop računar:
 Uključite USB modem u USB port na računaru.

Operativni sistem automatski detektuje i prepoznaje novu hardversku komponentu i započinje proces instalacije.
Instalacija softvera
Instalacija modema je različita za različite operativne sisteme:
Windows OS
Operativni sistem automatski detektuje i prepoznaje novu hardversku komponentu i započinje proces
instalacije. Pratite korake instalacije kako bi pravilno instalirali modem.
Napomena: instalacija se može pokrenuti i iz programa MOJ KOMPJUTER – BH TELECOM
MODEM,ukoliko se ne pokrene automatski.
Mac OS
Sistem će odmah prikazati ikonicu BH Telecom CD-ROM na desktop,kada je modem priključen.Kliknite
dva puta na ikonicu i pratite korake instalacije kako bi pravilno instalirali modem.
Sigurno odstranjivanje iz sistema
Prvo zatvorite aplikacijski program i onda možete sigurno izvaditi USB modem.
Kako koristiti modem
Razne ikone omogučavaju brzi rad sa sljedećim funkcijama:
Konekcija
Odaberite opciju “Connect” da se povežete na Internet.
S M S K r a t k e Odabirom opcije “New Message”, unesite broj primaoca i sadržaj poruke
poruke
i zatim odaberite opciju “Send” da pošaljete novu poruku.
Imenik
Kliknite “New”→ “New Contact” da dodate novi kontakt u imenik.
Postavke
Konfiguracijske postavke USB modema.
Informacije
Pokazuje informacije o konekciji
Sigurnosna upozorenja
Za vlasnika
 Korištenje elektronskih predajnika u avionima, na benzinskim pumpama, i u bolnicama je zabranjeno. Molimo obratite pažnju na sve znakove upozorenja i isključite modem u takvim situacijama i
uslovima.
 Rad USB modema može uticati na medicinske aparate kao što su slušni aparati i pejsmejkeri.
 Upoznajte se sa znacima upozorenja na mjestima gdje može doći do stvaranja eksplozivnih gasova
ili gdje se proizvode eksplozivne materije.
 Pohranite modem van dohvata djece. Modem može prouzrokovati ozljede ukoliko se koristi kao
igračka.
Korištenje USB modema
 Molimo koristite samo originalne ili odobrene dodatke. Korišenje bilo kakvih neodobrenih dodataka
može dovesti do nevažeće garancije.
 Nemojte koristiti modem blizu metalnih struktura ili ustanova koje mogu emitovati elektromagnetne
talase.

Modem nije vodonepropusan. Molimo držite ga na suhom, hladnijem i tamnom mjestu.
Pažljivo rukujte sa modemom. Nemojte ga ispuštati, savijati ili bacati jer to može dovesti do nepopravljive štete.
 Nema korisnički zamjenjivih dijelova. Rastavljanjem uređaja se gubi garancija.
 Preporučuje se radna temperatura između -10°C ~ +60°C kao i vlažnost između 5%~95%.

Download

BH Telecom MF190 USB Modem Brzi priručnik