TOPTAN SMW3 DENİZALTI KABLO HİZMETİ
HİZMETİN TANIMI
SMW3 (SEA-ME-WE 3, South East Asia-Middle East-Western Europe 3), Güneydoğu Asya,
Ortadoğu ve Batı Avrupa’yı birbirine bağlayan bir optik denizaltı kablo sistemidir. WDM
(Wavelength Division Multiplexing) teknolojisiyle çalışan bu sistem 30.000 km. uzunluğa
sahiptir.
SMW3, konsorsiyum yapısıyla kurulmuş olup bu konsorsiyuma Türk Telekom da dahildir.
Toptan SMW3 denizaltı kablo hizmeti Türk Telekom’un SMW3 denizaltı konsorsiyumu
üyesi olarak sahip olduğu kapasitenin toptan seviyede aşağıda paylaşılan tarife kapsamında
sunulmasını içermektedir. Hizmet Türk Telekom’un SMW3 denizaltı kablosunda kapasitesi
olduğu sürece devam edecek olup, Türk Telekom’un SMW3 konsorsiyumu ile ilişkisinin
kesilmesi durumunda söz konusu hizmet de sonlandırılacaktır.
Sistem 39 adet Denizaltı Sonlandırma İstasyonu’na (DSİ) sahip olup, bu istasyonlar aşağıda
yer almaktadır:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Norden (Almanya)
Oostende (Belçika)
Goonhilly (İngiltere)
Penmarch (Fransa)
Sesimbra (Portekiz)
Tetuan (Fas)
Mazara del Vallo (İtalya)
Chania (Yunanistan)
Marmaris (Türkiye)
Yeroskipou (Kıbrıs)
Alexandria (Mısır)
Suez (Mısır)
Jeddah (Suudi Arabistan)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Cibuti (Cibuti)
Muscat (Umman)
Fujairah (BAE)
Karachi (Pakistan)
Mumbai (Hindistan)
Cochin (Hindistan)
Mount Lavinia (Sri Lanka)
Pyapon (Myanmar)
Satun (Tayland)
Penang (Malezya)
Medan (Endonezya)
Tuas (Singapur)
Jakarta (Endonezya)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Perth (Avustralya)
Mersing (Malezya)
Tungku (Brunei)
Da Nang (Vietnam)
Batangas (Filipinler)
Taipa (Macau)
Deep Water Bay (Hong Kong)
Shantou (Çin)
Fangshan (Tayvan)
Toucheng (Tayvan)
Shanghai (Çin)
Keoje (Güney Kore)
Okinawa (Japonya)
SMW3 denizaltı kablo sistemi 48 adet 10 Gbps’lik dalga boyu kapasite sahiptir ve bu sistemin
ücretlendirmesi MIU*km. esasına dayanmaktadır. MIU (Minimum Investment Unit);
herhangi iki DSİ arasında tesis edilen 2 Mbps’lik bir devrenin coğrafi uzunluk olarak 1 km’lik
biriminin ücretidir.
HİZMETİN HEDEF KİTLESİ
Hizmetin hedef kitlesi, DSİ’ler arasında kapasite talebinde bulunan uluslararası telekom
operatörleri olacaktır.
HİZMETİN KAPSAMI ve FİYATLANDIRMASI
1.
Hizmet 17 Kasım 2014 itibariyle yürürlüğe girecektir.
2. Hizmet, SMW3 sisteminde yer alan bütün DSİ’ler arasında verilebilecektir. DSİ’lerin
birbirleri arasındaki coğrafi mesafeler Ek-1’de yer almaktadır.
3. SMW3 denizaltı kablosu üzerine kurulacak kapasiteler için alınacak ücretler, Tablo-1’de
yer alan kapasitelerin SMW3 üzerindeki DSİ’ler arasında kabul edilen mesafeleri gösteren
Ek-1’deki tabloda yer alan uzaklıkların çarpılması ile bulunur.
Tablo-1
Kapasite
STM-1 altı kapasiteler (STM1 hariç)
STM-1 ve üstü kapasiteler (STM1 dahil)
Yıllık Birim Ücret
(MIU(2Mbps)*Km. başına)
(vergiler hariç)
0,270 USD
0,176 USD
Tablo-2
Kapasite
2 Mbps
34 Mbps
155 Mbps (STM-1)
622 Mbps (STM-4)
2.4 Gbps (STM-16)
10 Gbps (STM-64)
n*E1
E1
21*E1
63*E1
252*E1
1.008*E1
4.032*E1
Örneğin; Batangas ile Okinawa arasında 34 Mbps’lik bir devrenin 1 yıllık kiralama bedeli
21*0,270*1.530=8675,1 USD (vergiler hariç) olacaktır.
4. Bir yıldan kısa süreli kiralamalarda %50 ek ücret alınır. Örneğin; Yukarıdaki örnekte
yeralan devrenin 1 yıldan az süreli olarak kiralanması durumunda aylık kiralama bedeli
(21)*((0,270*1,5)/12)*1.530=1.084,39 USD (vergiler hariç) olacaktır.
5. Tarifelerde 2 (iki) yıllık sözleşme için %5, 3 (üç) yıllık sözleşme için %10 indirim
uygulanır.
6. Kapasite talepleri SMW3 DSİ’lerdeki kapasite imkânları göz önüne alınarak
karşılanacaktır.
7.
Aşağıda belirtilen DSİ’ler arasında kurulan devrelerde %45 indirim uygulanır:
Alexandria, Djibouti City, Tuas, Fujairah, Jeddah, Muscat, Penang, Penmarch, Goonhilly,
Mazara Del Vallo, Suez, Chania, Yeroskipou, Tetuan, Norden, Oostende, Sesimbra,
Marmaris
8.
Bir yıldan kısa süreli kiralamalarda aylık ücretler her ay peşin alınır.
9. 1 yıl ve daha uzun süreli kiralamalarda toplam ücret peşin olarak alınır ve sözleşmenin
bitiş tarihinden önce işletmeci tarafından iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılmaz.
DSİ'ler Arasındaki Coğrafi Mesafeler için lütfen tıklayınız
Download

Toptan SMW3 Denizaltı Kablo Hizmeti