TÜRK STANDARDLARı ENSTiTÜSÜ
KRiTERE UYGUNLUK BELGESi
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE
Markanın Tanımı
TSEK
NUMBER
Deseription of the Mark
veya/or
ı- ın W:':
14.11.55ITSEK.013
BELGE NUMARASı
REFERENCE
OF CONFORMANCE TO CRITERIA
OF LlCENCE
02.11.1994
BELGENIN ILK VERILIş TARiHI
DA TE OF FIRST ISSUE OF LlCENCE
BELGENIN SON GEÇERLILIK TARiHI
LlCENCE
02.11.2014
VALlO UNTlL
BELGE SAHIBI KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LlCENCE
SAMSUN MAKINA SANAYI A.Ş
HOLDER
AORESS OF THE LlCENCE HOLDER
ORGANIZE SAN.BÖLGESI YAŞARDOGU CAD.NO:33.KUTLUKENT
SAMSUN
ÜRETiM YERi ADI
SAMSUN MAKINA SANAYI A.Ş.
BELGE SAHIBI KURULUŞUN ADRESI
NAME OF THE MANUFACTURING
PLACE
ÜRETIM YERI ADRESi
ADRESS OF THE MANUFACTURING
PLACE
TESCILLI TICARI MARKASı
REGISTERED
ORGANIZE SANAYI BÖLGESI YAŞARDOGU CAD. KUTLU KENT
SAMSUN
SAMSUN MAKINA SANAYI A.Ş.
TRAOE MARK
ILGILI BELGELENDIRME KRITERI
ÜBM-QO-BK.OOOi Kriteri Seçilmemiş Sözleşmeler için 124.08.2010
RELA TED TURKISH STANOARD
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LlCENCE
-çiFT KÜRELI VANTUZ
ON 80-100-150-200-250 PN 16 PN 10
.TEK KÜRELI VANTUZ
ON 80.100.150.200-250 PN 16
i {/11.2013
C2-~
çR:ı'
Erol KAYGı
SAMSUN BELGELENDIRME
MÜDÜRÜ
"Bu belge Ile naı. kauınılan
Bo ~
TSEK M;)rbsı. Qr(jrıon TSE \ararından belirlenen knlenltre lIygl7lluOUl'lJ YLIIbu lsyııı.nIuOıın b8llıelerldirildiQnj
hiç bir 5UIl!Uetııhrıf edilemez.. kısmen veya okıaımasını ZOI1afllt*:8k feiUlde çoOallılamaz.
if8d~eder.
kazırııı ve "Ionli yapılamaz.
111
Download

TÜRK STANDARDLARı ENSTiTÜSÜ